ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ملاقات فرمانده تروریست های آمریکایی، با رئیس جمهور عراق، چند نکته را روشن کرد: اول اینکه نشان داد که: برهم صالح، نام واقعی اش برهم زننده صلح است! لذا اولین نقطه امید برای تروریست ها بوده، و انفجارات ادامه خواهد داشت. این درست برعکس افعانستان بود، آنها با اعدام سه تروریست آمریکایی، به استقبال سنتکام رفتند. اشتباه بزرگ مردم عراق، در تعیین یک کرد بعنوان رئیس جمهور، از همان ابتدا، آنها را با ظلم و ستم روبرو کرد. همه انفجارات و کشتارهای مردمی در عراق، توسط گروه تروریستی پژاک بوده است. و قصد آنها ایجاد کردستان بزرگ: شامل ایران و عراق و سوریه و ترکیه است. هرکس که با این ایده مخالف بود، از میان برمی داشتند. بیشترین انفجارات و کشتار ها، در مناطق شیعه نشین بود که: در مقابل سکوت مردم دنیا، از جمله حکومت ایران صورت می گرفت. آنها با فریب دولت جمهوری اسلامی، خود را وفادار به ایران نشان می دادند. البته جلال طالبانی موضع بهتری داشت، ولی با اینحال امنیت تروریست هایی چون: پژاک را تامین می کرد. بخصوص بارزانی که حتی با داعش و اسرائیل هم، همکاری داشت. برهم صالح آمد تا این اختلاف را از بین ببرد، ولی این فقط قول او برای انتخاب شدن بود! ولی در عمل مانند اسلاف خود عمل کرد. وی در مصاحبه اخیر خود گفته که: حضور آمریکایی ها در عراق، یک اجماع است! یعنی زبان ایت الله سیستانی، عادل المهدی و دیگران هم شده! است. لذا به نظر می رسد فوری ترین وظیفه ملت عراق، ایجاد مجلس موسسان و تغییر در این مواد می باشد. چون تقسیم قدرت به این شکل، مخالف دموکراسی است: دموکراسی با اکثریت معنی پیدا می کند، نه با سهم خواهی و یا قومیت گرایی. مدیران یک کشور باید به فکر: تمام ملت خود باشند نه فقط برای تقویت: قوم خود کوشش کنند، آنهم به طریقی که باعث کشتار وسیع اقوام دیگر شود. اگر تا زمان سرنگونی صدام، کشتار مردم ایران و عراق را به گردن: صدام انداخته شده حرفی نیست، ولی بعد از سقوط صدام، کشتار همه ملیتها در عراق، به عهده روسای جمهور عراق است. همه انفجارات و خرابی ها و: عقب ماندگی ها محصول: اعمال تروریستی این افراد است. در حالیکه کردستان عراق در امنیت! و ارامش، به سوی ترقی و رفاه می رفت، مردم بغداد و سامرا، با خون و شهدا و اجساد کشته ها در گیر بوده اند. در لبنان هم شاهد این موضوع بوده ایم! تقسیم قدرت براساس قومیت ها، تکریم آنها نیست بلکه تضعیف آنها، و افزایش درگیری ها و: کشتارهای داخلی است. زیرا قدرت شیرین تر از همه چیز است. و برای دست یابی به سهم بیشتر، ملت و مملکت را قربانی می کند. در گربه رقصانی هایی که می شود، همیشه روی این قضیه حساب می کنند. اگر برهم صالح رئیس جمهور نبود، باید به عنوان حامی تروریستهای آمریکایی، دستگیر می شد و ملت عراق،  او را زندانی می کرد. با زندانی شدن او، آمریکایی ها هم از عراق فرار می کردند. ولی رسمیت او در مقام رئیس جمهوری، باعث شد تا لکه ننگ در دامن عراق بیافتد. ما از اکراد جهان می خواهیم: این عمل برهم صالح را محکوم کنند. و او را به رای ملت برگردانند. آیا به دلیل تعصب قومی، باید مزدور آمریکایی ها شد؟ باید با تروریست های آمریکایی همکاری کرد؟ زمین های تاریخی و اسلامی را، در اختیار آنها گذاشت؟ بودجه و نفت عراق را به آنها تخصیص داد؟ به چه دلیل هواپیماهای آنها، بدون محوز عراق در بغداد پرواز می کنند؟ اگر مجوز هم داده باشد که بدتر. بیایید برای همیشه به: کشتار و انفجار درعراق پایان دهید، تا این ملت تاریخی در رفاه زندگی کند. این چه سیاستی است که برای: برتری قوم کرد، باید همه کشته شوند؟  

Are you peaceful or disruptive?

The meeting of the American terrorist commander with the Iraqi president clarified a few points: first, it showed that: Barham Salih, his real name is a disruptive peace! So, the first point of hope for the terrorists, and the explosions will continue. This was just the opposite of Afghanistan; they went to the convention with the execution of three American terrorists. The great mistake of the Iraqi people, in defining a Kurd as a president, from the very beginning, has left them oppressed. All the explosions and massacres in Iraq have been by the PJAK terrorist group. And their intention is to create a great Kurdistan: include Iran and Iraq, Syria and Turkey. Anyone who disagreed with this idea would have ruined. The most explosions and massacres were in Shiite areas: against the silence of the people of the world, including the Iranian government. They showed themselves loyal to Iran by deceiving the Islamic Republic government. Of course, Jalal Talabani was in a better position, but still provided security to terrorists such as PJAK. Particularly Barzani, who even collaborated with ISIL and Israel? Barham Salih came to eliminate this disagreement, but this was just his promise to be elected! But in practice he acted like his predecessors. In his recent interview, he said: "The presence of Americans in Iraq is a consensus! That is, the language of Allah Sistani, Adil al-Mahdi and others!  Therefore, the immediate task of the Iraqi people seems to be to create a constituent assembly and to change these materials. Because the division of power in this way is opposed to democracy: Democracy means with the majority, not with partisan or ethnicity. The leaders of a country must think: their entire nation, not just to strengthen: their people will try, in a way that causes massive killing of other peoples. If Saddam Hussein has been thrown to the hands of Saddam Hussein until Saddam's overthrow, then after the fall of Saddam, the killing of all nationalities in Iraq is the responsibility of the Iraqi presidents. All explosions and failures: Latency Product: The terrorist acts of these people. While Iraqi Kurdistan is in safety! And calm down towards prosperity, the people of Baghdad and Samarra, were entangled with blood and martyrs and dead bodies. We've seen this in Lebanon too! The division of power by ethnicity is not their reverence, but its weakening, and the increase in conflicts and: domestic killings. Because: power is sweeter than everything. And to achieve a greater share, it sacrifices nation and nation. In the dance cat, they always count on it. If Mr. Saleh was not the president, he should be arrested as a supporter of American terrorists, and the Iraqi people imprisoned him. With his imprisonment, Americans fled Iraq. But his official status as president was the cause of the stigma of Iraq. We ask the world's apostates to condemn this righteous act. And turn him back to the nation. Should you be a mercenary from the Americans due to ethnic intolerance? Should we cooperate with American terrorists? Provide them with historical and Islamic land? Allocate Iraqi funds and oil to them? Why do their planes fly in Iraq without Baghdad? If the license is given that is worse. Let's forever: End the slaughter and explosion in Iraq, so that this historic nation lives in prosperity. What is the policy that is for: excelling people, must all be killed?

هل أنت مسالم أم مخرب؟

أوضح لقاء القائد الإرهابی الأمریكی مع الرئیس العراقی بضع نقاط: أولاً ، لقد أوضح أن: براء صالح ، اسمه الحقیقی هو سلام هدام! لذا ، فإن أول نقطة أمل للإرهابیین ، وسوف تستمر الانفجارات. كان هذا عكس أفغانستان ، فقد ذهبوا إلى المؤتمر بإعدام ثلاثة إرهابیین أمریكیین. الخطأ الكبیر الذی ارتكبه الشعب العراقی ، فی تعریف الأكراد كرئیس ، منذ البدایة ، تركهم مضطهدین. كل الانفجارات والمجازر فی العراق كانت من قبل جماعة PJAK الإرهابیة. وهدفهم هو إنشاء كردستان عظیمة: تشمل إیران والعراق وسوریا وتركیا. أی شخص لا یوافق على هذه الفكرة قد یكون مدمرًا. كانت معظم التفجیرات والمجازر فی المناطق الشیعیة: ضد صمت شعوب العالم ، بما فی ذلك الحكومة الإیرانیة. لقد أظهروا أنفسهم موالین لإیران من خلال خداع حكومة الجمهوریة الإسلامیة. بالطبع ، كان جلال طالبانی فی وضع أفضل ، لكنه لا یزال یوفر الأمن للإرهابیین مثل PJAK. بارزانی بشكل خاص ، الذی تعاون حتى مع داعش وإسرائیل. لقد جاء براه صالح للتخلص من هذا الخلاف ، لكن هذا كان وعده بالانتخاب! لكن فی الممارسة العملیة كان یتصرف مثل سابقیه. فی مقابلته الأخیرة ، قال: "إن وجود الأمیركیین فی العراق هو إجماع! هذه هی لغة الله السیستانی وعادل المهدی وغیرهم! غیر. لذلك ، یبدو أن المهمة المباشرة للشعب العراقی هی إنشاء جمعیة تأسیسیة وتغییر هذه المواد. لأن تقسیم السلطة بهذه الطریقة یعارض الدیمقراطیة: الدیمقراطیة تعنی بالأغلبیة ، ولیس مع الحزبیة أو العرقیة. یجب أن یفكر قادة أی بلد: كل أمتهم ، ولیس فقط فی تقویة: سیحاول شعبهم ، بطریقة تسبب القتل الجماعی للشعوب الأخرى. إذا تم إلقاء صدام حسین على ید صدام حسین حتى الإطاحة بصدام ، ثم بعد سقوط صدام ، فإن قتل جمیع الجنسیات فی العراق هو مسؤولیة الرؤساء العراقیین. جمیع الانفجارات والإخفاقات: الكمون المنتج: الأعمال الإرهابیة لهؤلاء الناس. بینما كردستان العراق فی أمان! وتهدأ نحو الرخاء ، أهل بغداد وسامراء ، كانوا متشابكین بالدم والشهداء والقتلى. لقد رأینا هذا فی لبنان أیضًا! إن تقسیم السلطة حسب الإثنیة لیس تقدیسهم ، بل إضعافه ، وزیادة النزاعات و: القتل الداخلی. لأن القوة أحلى من كل شیء. ولتحقیق حصة أكبر ، فإنه یضحى بالأمة والأمة. فی قط الرقص ، یعتمدون علیه دائمًا. إذا لم یكن السید صالح هو الرئیس ، فینبغی اعتقاله كداعم للإرهابیین الأمریكیین ، وسجنه الشعب العراقی. مع سجنه ، فر الأمریكیون من العراق. لكن وضعه الرسمی كرئیس كان سبب وصمة العار فی العراق. نطلب من مرتدی العالم إدانة هذا العمل الصالح. وأعده إلى الأمة. هل یجب أن تكون مرتزقة من الأمریكیین بسبب التعصب العرقی؟ هل یجب أن نتعاون مع الإرهابیین الأمریكیین؟ تزویدهم بالأرض التاریخیة والإسلامیة؟ تخصیص أموال عراقیة ونفط لهم؟ لماذا تطیر طائراتهم فی العراق بدون بغداد؟ إذا تم إعطاء الترخیص هذا هو أسوأ. لنقم إلى الأبد: أوقفوا الذبح والانفجار فی العراق ، حتى تعیش هذه الأمة التاریخیة فی رخاء. ما هی السیاسة التی تهدف إلى: التفوق فی الناس ، هل یجب قتل الجمیع؟

Ma hûn aştiyane an berbiçav in?

Di civîna fermandarê terorîstî ya Amerîkî de serokkomar Îraq çend hinek xuya kir: pêşî, ev nîşanî ku:: Bara Salih, navê wî rast e ku aştiyek bêhêz e! Ji ber vê yekê, hêviya yekemîn hêviya terorîstan, û teqîn dê berdewam bikin. Ew tenê li hemberî Afganistanê bû, ew çûye peymanê bi darvekirina sê terorîstên amerîkî. Çewtiyek mezin ya gelê gelê Îraqê, di çarçoveyê Kurd de wek serokkomarê, ji destpêka zordariyê vekişand. Hemî teqîn û komkujiyên li Îraqê ji aliyê komên terorîst ên PJAK ve têne kirin. Û armanc ew e ku Kurdistanek mezin çêbikin: Îran û Iraqê, Sûrî û Tirkiyê hene. Her kesê ku bi vê fikrê ne nakin, wê wêran kirin. Gelek teqîn û komkujî li herêmên Şîî ve bûn: li dijî bêdengiya gelên cîhanê, tevlî hikumeta Îranê. Wan xweseriya Dewleta Îslamî bi xapandina xwe bi Îranê re dilsoz xuya kir. Bê guman, Celal Talabanî di rewşeke baştirîn bû, lê dîsa jî ewlekariyê terorîstan wekî PJAK. Bi taybetî bi Barzanî, yê ku bi ISIL û Îsraêl re hevkariyê kir. Barah Saleh hat ku ev nakokî ji holê veguhestin, lê ev tenê soz bû ku bijartin! Lê di pratîkê de mîna wî pêşengên xwe didin. Di hevpeyvîna xwe ya dawî de, wî got: "Hêzên Amerîka li Îraqê hevpeyman e! Ew e, ziman zimanê Yezdan Sistani, Adil el-Mahdi û din jî! Ye Ji ber vê yekê, karkerek lezgîn ên mirovên Îraq e ku dibe ku ji bo meclîsa mekteb ava bikin û guhartina van materyal. Ji ber vê yekê parçebûna hêza vî awayî demokrasî li hemberî dijberî ye: Demokrasî tê wateya bi piranîya ne, ne bi partî û etnîkî. Rêberên welatî divê bifikirin: hemî neteweyên xwe, ne tenê ne ku ji bo hêz bikin: Gelê wan dê hewl bidin, bi awayek ku kuştina mezin ên din ên gelan dike. Heke Sedam Husên ji bo Saddam Hussein hat avêtin dema ku Saddam hat hilweşandin, paşê piştî Seddamê Saddam, kuştina hemû hemwelatiyên Îraq ew berpirsiyariya serokwezîrê iraqî ye. Hemû teqîn û nerazîbûn: Hilberiya Dawîn: Çalakiyên terorîst van kesan. Tevî Kurdistana Iraqê di ewlehiyê de ye! Û bi armanca xweşbûna dilsoziyê, gelên Bexda û Samarra, bi xwînê û şehîdan û mirinên mirin hatin şewitandin. Me ev li Lubnan jî dîtiye! Dabeşkirina hêza etnîkî ne ji wan ên kuştin?

نوع اخبار :
برچسب : برهم صالح یا برهم زننده صلح؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو