ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 19 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی در ایران، شعار مرگ بر آمریکا داده می شود، عده ای از سر دلسوزی می گویند: منظور ما به دولت آمریکا است! ولی مردم آمریکا هم مقصرند که: چنین حکومتی را تایید یا انتخاب می کنند! از قدیم گفته اند( خلایق هرچی لایق)، مردم لایق آن چیزی هستند، که دارند. اما ایا واقعا مردم ساکت هستند؟ پتانسیل های موجود در امریکا، نشان می دهد که مردم با حکومت میانه خوبی ندارند. بزرگترین دلیل آن است که: آمار شرکت کنندگان در انتخابات، معمولا زیر 50درصد هست. و این امر مشروعیت دولت ها را زیر سوال می برد. از همان هایی هم که شرکت می کنند، به شعار های انتخاباتی اولیه امیدوار می شوند! ولی دولتمردان پس از رسیدن به قدرت، این شعار ها را فرموش می کنند. در واقع 75درصد مردم با حکومت نیستند، و تنها 25درصد آگاهانه و عامدانه، پای دولت مرکزی می مانند. فرق این 25درصد با آن 75درصد این است که: از سوی صهیونیست ها حمایت می شوند. چون صهیونیست ها با اینکه جمعیت کمی هستند،(یک درصدی ها) ولی دارای: قدرت اقتصادی و سیاسی زیادی هستند. اغلب این 25درصدی ها هم، در استخدام آنها هستند. یعنی در کارخانجات اسلحه سازی کار می کنند! یا در باند های مواد محدر هستند، و یا در قاچاق انسان دست دارند. لذا هرچه تعداد این شرکت ها کمتر شود، کارمندان آن هم کمتر می شود، یک درصدی ها تنهاتر می شوند. برای این کار ابتدا باید آگاهی مردم بالا رود، و بدانند که کاربرد سلاح یا خرید و فروش آن، جز کشتار مردم بی دفاع در مدرسه و: خیابان سودی ندارد. لذا از این کارخانجات و کارگاههای: مواد مخدر و باندهای فروش انسان بیرون بیایند. البته این سه ردیف، جزوبالاترین شرکتهای سود اور: دنیای غربی است، لذا خروج از انها همت و آگاهی و ایمان می خواهد. از سوی دیگر لابی ایران هم، در آمریکا قوی است، حتی بالاتر از لابی صهیونیست ها است، ولذا می تواند افراد را به استخدام در اورد. زیرا اغلب شرکتهای ایرانیان، به تجارت حلال مشغولند و میتوانند: با جذب نیرو از آن کار های حرام، باعث ورشکستگی آنها شوند. حمایت دولت ایران از کسب و کار های: مفید و دانش بنیان در امریکا، مخصوصا از آمریکاییهای ایرانی تبار، میتواند این موازنه را بهم بزند. چنانکه در آغاز هر دوره انتخاباتی، ایرانی ها موفق عمل می کنند! شعار کاندیداها به نفع ایران، و برعلیه دشمنان ایران است.(اوباما قول داد گوانتامو را تعطیل کند، و ترامپ گفت از خاورمیانه خارج می شود) ولی در ادامه مانند فوتبالیستهای ایرانی، نفس کم می اورند و دشمن در دقایق پایانی، گل های خود را می زند. در همین دوران ترامپ می بینیم که: او در ابتدا سعی داشت از سوریه خارج شود، ولی حالا جولان را هم اشغال کرده! نشان می دهد از موقعی که به اسرائیل رفته، به سوی صهیونیست ها غش کرده! و ایرانی ها نتوانستند او را کنترل کنند. امید است با نزدیک شدن به دور دوم انتخابات، آمریکایی های ایرانی تبار، نفس تازه کنند و نه تنها از کاندیدهای معتدل حمایت کنند، بلکه خودشان نیز کاندیدا شوند! مطمئن باشند رای می اورند. حزب سبزها و یا احزاب دیگر، میتوانند بدون توجه به فضاسازی های: دو حزب وارد کارزار انتخابات شوند. ایرانی تبارها باید این بار، بر روی آنها سرمایه گذاری کنند. برای رهایی از این خود کم بینی، خوب است بدانند که ایرانی ها 25بیلیون دلار، در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند.( برای هر امریکایی صدهزار دلار). بخش اعظم مدیریت سازمان ها و رسانه ها، با ایرانی ها است. دانشگاهها در تسخیر متخصصان و مهندسان ایرانی است. آسیایی تبارها و مهاجران و ضد نژاد پرستان هم، حامی کاندیداهای: ایرانی تبار خواهند بود.

American people are also guilty.

When in Iran, the slogan "Death to America" ​​is given, some are sympathetic: "We mean the American government! But the American people are also guilty of: endorsing or choosing such a government! From the old days they have said that they are worthy of it. But are people really silent? The potential of the United States shows that people do not have a good middle ground. The biggest reason is that: Election figures are usually below 50%. And this undermines the legitimacy of governments. From the same ones, they are hoping for the first slogans! But after reaching power, the statesmen clamp down on these slogans. In fact, 75 percent of the people are not in government, and only 25 percent consciously and deliberately are in the center of the central government. The difference of 25% with that 75% is that they are backed by the Zionists. Because Zionists, although small, have a (1%) but have: a lot of economic and political power. Often, these 25 percent are employed. That is, they work in the gunsmiths! Either: in bands of materials, or in human trafficking. Therefore, the smaller the number of these companies, the lower the number of employees, one percent more tight. To do this, people's awareness needs to be raised first, and they must know that the use of weapons or the sale and sale of it, with the exception of the killing of defenseless people at school and: the streets do not benefit. Therefore, these factories and factories: narcotics and human gangs will come out. Of course, these three rows are among the most profitable companies: the Western world, so leaving them wants diligence and awareness. On the other hand, Iran's lobby is strong in the United States, even higher than the Zionist lobby, so it can hire people. Because most Iranian companies are engaged in halal trade, they can: by attracting money from those forbidden works, make them bankrupt. The Iranian government's support for business, useful and knowledge-based in the United States, especially Iranian Americans, can undermine this balance. As the Iranians succeed at the beginning of each election period! The slogan of the candidates is in favor of Iran, and against the enemies of Iran. (Obama promised to close Guantanamo: "Tramp said he would leave the Middle East), but in the same way, like Iranian footballers, they breathed less and the enemy in the final minutes, his goals Knows At the same time, we see Tramp: He initially tried to get out of Syria, but now he has occupied the Golan. Shows that he has faded towards the Zionists since he went to Israel! And the Iranians could not control him. With the approach to the second round of elections, I hope that Iranian Americans will renew their breath and not only support moderate candidates, but also become candidates for themselves! Be sure to vote. The Green Party or other parties can, without regard to spaces: the two parties enter the election campaign. Iranian people must invest on them this time. To get rid of this self-defect, it's good to know that the Iranians have invested $ 25 billion in the United States ($ 100,000 for each American). Most of the organization and media management is with the Iranians. Universities are captured by Iranian experts and engineers. Asian, immigrant, and anti-racist, supporters of candidates will be Iranian.

الشعب الأمریكی مذنب.

عندما یتم إعطاء شعار "الموت لأمریكا" فی إیران ، یتعاطف البعض: "نعنی الحكومة الأمریكیة! لكن الشعب الأمریكی مذنب فی: تأیید أو اختیار مثل هذه الحكومة! من الأیام الخوالی قالوا إنهم یستحقون ذلك. لكن هل یصمت الناس حقًا؟ تُظهر إمكانات الولایات المتحدة أن الناس لیس لدیهم أرضیة جیدة. السبب الأكبر هو أن: أرقام الانتخابات عادة ما تكون أقل من 50 ٪. وهذا یقوض شرعیة الحكومات. من نفس هؤلاء ، یأملون فی أول شعارات! لكن بعد وصولهم إلى السلطة ، قام رجال الدولة بقمع هذه الشعارات. فی الواقع ، 75 فی المئة من الناس لیسوا فی الحكومة ، و 25 فی المئة فقط بوعی وعمد فی وسط الحكومة المركزیة. الفرق بنسبة 25٪ مع 75٪ هو أنهم یدعمون الصهاینة. لأن الصهاینة ، على الرغم من صغرهم ، لدیهم (1 ٪) ولكن لدیهم: الكثیر من القوة الاقتصادیة والسیاسیة. فی كثیر من الأحیان ، یتم استخدام هذه 25 فی المئة. وهذا هو ، وأنها تعمل فی تاجر السلاح! إما فی مجموعات من المواد ، أو فی الاتجار بالبشر. لذلك ، كلما انخفض عدد هذه الشركات ، انخفض عدد الموظفین ، بنسبة واحد فی المائة أكثر ضیقًا. للقیام بذلك ، یجب زیادة وعی الناس أولاً ، وعلیهم أن یعلموا أن استخدام الأسلحة أو بیعها وبیعها ، باستثناء قتل الأشخاص العزل فی المدرسة و: الشوارع لا تفیدهم. لذلك ، فإن هذه المصانع والمصانع: المخدرات والعصابات البشریة سوف تخرج. بالطبع ، هذه الصفوف الثلاثة هی من بین أكثر الشركات ربحیة: العالم الغربی ، لذلك فإن تركها یرید الاجتهاد والوعی. من ناحیة أخرى ، فإن اللوبی الإیرانی قوی فی الولایات المتحدة ، بل إنه أعلى من اللوبی الصهیونی ، بحیث یمكنه استئجار أشخاص. نظرًا لأن معظم الشركات الإیرانیة تعمل فی تجارة الحلال ، فیمكنها: من خلال جذب الأموال من تلك الأعمال المحظورة ، إفلاسها. یمكن أن یقوض هذا التوازن دعم الحكومة الإیرانیة للأعمال التجاریة ، المفیدة والمبنیة على المعرفة فی الولایات المتحدة ، وخاصة الإیرانیین الأمیركیین. كما ینجح الإیرانیون فی بدایة كل فترة انتخابیة! شعار المرشحین لصالح إیران وضد أعداء إیران. (وعد أوباما بإغلاق غوانتانامو: "قال ترامب إنه سیغادر الشرق الأوسط) ، ولكن بالطریقة نفسها ، مثل لاعبی كرة القدم الإیرانیین ، كانوا یتنفسون بشكل أقل والأهداف فی الدقائق الأخیرة تقرع. فی الوقت نفسه ، نرى ترامب: لقد حاول فی البدایة الخروج من سوریا ، لكنه الآن احتل الجولان. یظهر أنه تلاشى نحو الصهاینة منذ ذهابه إلى إسرائیل! ولم یستطع الإیرانیون السیطرة علیه. مع اقتراب الجولة الثانیة من الانتخابات ، آمل أن یجدد الأمریكیون الإیرانیون أنفاسهم وأن لا یدعموا المرشحین المعتدلین فحسب ، بل أن یصبحوا أیضًا مرشحین لأنفسهم! تأكد من التصویت. یمكن لحزب الخضر أو ​​الأحزاب الأخرى ، بغض النظر عن المساحات: دخول الحزبین فی الحملة الانتخابیة. یجب على الشعب الإیرانی أن یستثمر فیها هذه المرة. للتخلص من هذا العیب الذاتی ، من الجید أن نعرف أن الإیرانیین استثمروا 25 ملیار دولار فی الولایات المتحدة (100000 دولار لكل أمریكی). معظم التنظیم وإدارة وسائل الإعلام مع الإیرانیین. یتم القبض على الجامعات من قبل الخبراء والمهندسین الإیرانیین. سیكون مؤیدو المرشحین الآسیویین والمهاجرین والمناهضین للعنصریة إیرانیین.

Amerikan halkı da suçlu.

İran’da “Amerika’ya Ölüm” sloganı verildiğinde, bazıları sempatik: “Amerikan hükümetini kastediyoruz! Fakat Amerikan halkı da suçlu: böyle bir hükümeti onaylamak veya seçmek! Eski günlerden itibaren buna değer olduklarını söylediler. Fakat insanlar gerçekten sessiz mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyeli insanların ortada iyi bir temeli olmadığını göstermektedir. En büyük sebep şudur: Seçim rakamları genellikle% 50'nin altındadır. Bu da hükümetlerin meşruiyetini baltalıyor. Aynılardan ilk sloganları ümit ediyorlar! Fakat iktidara ulaştıktan sonra devlet adamları bu sloganları bastırıyor. Aslında, halkın yüzde 75'i hükümette değil ve bilinçli ve kasıtlı olarak yüzde 25'i merkezi hükümetin merkezinde. Bu% 75 ile% 25 arasındaki fark, onların Siyonistler tarafından desteklenmesidir. Çünkü Siyonistler küçük olmasına rağmen (% 1) fakat bir çok ekonomik ve politik güce sahipler. Genellikle, bu yüzde 25 kullanılır. Yani, silah ustalarında çalışıyorlar! Ya malzeme bantlarında ya da insan ticaretinde. Bu nedenle, bu şirketlerin sayısı ne kadar küçükse, çalışan sayısı o kadar düşük, yüzde biri daha sıkı. Bunu yapmak için önce insanların farkındalığının artırılması ve okulda savunmasız insanların öldürülmesi dışında ve: sokakların yararı dışında, silah kullanımının veya bunun satış ve satışının bilinmesi gerekir. Bu nedenle, bu fabrikalar ve fabrikalar: narkotik ve insan çeteleri ortaya çıkacak. Tabii ki, bu üç sıra en karlı şirketler arasında yer alıyor: Batı dünyası, onları terk etmek, özen ve farkındalık istiyor. Öte yandan, İran’ın lobisi ABD’de güçlü, Siyonist lobiden bile yüksek, bu yüzden insanları işe alabiliyor. İranlı şirketlerin çoğu helal ticaretle uğraştıkları için şunları yapabilirler: yasaklı işlerden para çekerek onları iflas ettirebilirler. İran hükümetinin, ABD’de, özellikle İran’lı Amerikalılar’daki işe yarar, faydalı ve bilgiye dayalı desteği bu dengeyi zayıflatabilir. İranlılar her seçim dönemi başında başarılı! Adayların sloganı İran lehine ve İran düşmanlarına karşı. (Obama Guantanamo’yu kapatmaya söz verdi: "Tramp Ortadoğu’dan ayrılacağını söyledi), ama aynı şekilde, İranlı futbolcular gibi, son dakikalarda hedefleri daha az nefes aldı bayıltır. Aynı zamanda Tramp'ı görüycak.

نوع اخبار :
برچسب : مردم آمریکا هم مقصرند.،
لینک ها :
سه شنبه 20 فروردین 1398 09:09 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">prescription drugs online without</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
<a href=http://canadianpharmacieslink.com/>legitimate canadian mail order pharmacies</a>
سه شنبه 20 فروردین 1398 08:40 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">best online pharmacy</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
<a href=http://canadianpharmacieslink.com/>canadian pharmacy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو