ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سیل اخیر نشان داد، ایران تنها کشور ابرقدرت دنیا است، که بدون کمک هیچ کشور دیگر، در حل مسائل جهانی مقتدر و توانا است. حضور دستگاههای لایروب بزرگ ارتش، و هلی برد های کبری، ایران را از هرگونه کمک ابر قدرتهای سابق، بی نیاز کزد و لذا آنها و مزدورانشان، فقط به لجن پراکنی مشغول شدند، تا مانند همیشه استثنا ها را بجای قاعده، بر مردم دنیا تحمیل کنند! اگر سیل ویرانگر است، دهها برابر برای کشور مفید است. جان باختن چند نفر در این سیل، حتی کمتر از تصادفات جاده ای، یا مصرف مواد مخدر و سیگار منجر به فوت است. ولی آنها با بزرگ کردن این استثناها، سعی دارند جایگاه ابر قدرتی ایران را تضعیف نمایند. البته این تلاش های مذبوحانه، مختص امروز نیست، آنها از شروع انقلاب اسلامی، در زمان امام حمینی و ایام جنگ هم، این کار را انجام می دادند. شهدای راه وطن را، نابحردانی می دانستند که چشم بسته، به سوی مرگ می روند! در زمان صدر اسلام نیز همینطور بود، می گفتند حضرت علی ع همیشه در جنگ بوده! و با لباس خونی وارد خانه می شد، و باعث دق مرگ شدن همسر گرانقدرش شد! البته فقط تبلیغات منافقین، کافران و مشرکین نبود، بلکه رویه برخی ساده لوحان نیز، باعث گستاخ شدن آنها می شد. اسلام و ادیان الهی از ابتدای ظهور، ابر قدرت جهانی بودند! زیرا معجزات پیامبران اولوالعزم، برای همه جهان بوده و کسی، قادر به مقابله با آن نبود. نامه ای که پیامبر اسلام به: قیصر و کسری می نویسد، مشابه آن، امام خمینی به گورباچف و کارتر است. گورباچف چندان مقاومت نمی کند، و مانند پادشاه حبشه یا قیصر روم، با احتیاط از ان می گدرند. ولی کارتر در مقابل امام می ایستد، لذا امام هم می گوید کارتر باید برود! و با اینکه میتوانست دوباره کاندیدا شود، گور خود را گم می کند. او ارتش های همه دنیا را، پشت سر شاه و صدام متحد می کند، ولی امام، انقلاب و جنگ را با پیروزی جلو می برد، و ابر قدرت جهان می شود. دشمنان که چشم دیدن این ابر قدرتی را نداشتند، شروع به ترورهای فیزیکی: اطرافیان امام خمینی می کنند، لذا اغلب کسانی که: معتقد به ابر قدرتی ایران بودند، شهید می شوند و آنهاییکه می مانند، قومی ترسیده بودند که: در لاک حفاظت و اطلاعات فرو رفته بودند. ترس چنان بر انان مستولی شده بود، که حتی از قبول مسئولیتها هم سر باز می زدند! خود را متقی و گوشه نشین! یا بی رغبت به قدرت و مسئولیت نشان می دادند. لذا پس از رحلت امام بزرگوار، جایگاه ایران را تنزل دادند! تا به همان عنوان جهان سومی! قبل از انقلاب رسیدند. بدون در نظر گرفتن تحریم ها و دشمنی ها، در همه چیز ایران را عقب مانده نشان دادند، و همیشه با افتخار از:  قدرت های بزرگ صحبت کردند. کشورهای پیشرفته را جلو انداخته، و خود را آخرین پیرو اروپا و آمریکا معرفی کردند! که با التماس باید جایی برای خود باز کند. سیاست های تهاجمی امام خمینی، تبدیل به سیاست های تسامح و تساهل شد. جنگ جنگ تا پیروزی، تبدیل به در خواست گفتگو و مذاکره شد. در همه میدان ها، عقب نشستند! حتی پیشرفت های هسته ای را تعطیل کردند. با اینکه ایران در همه ابعاد پیشرفته، و دارای قدرت های برتر است، آمار های دروغین می دهند و: ایران را در قعر جدول پیشرفت ها معرفی می کنند! مزیت نسبی را به مزیت مطلق تغییر داده، و با منفی نشان دادن مزیت های ایران، آن را مایه شرمساری معرفی می کنند. تا دیروز ایران را در قعر: جدول بی آبی و خشکسالی قرار داده بودند، هرچه باران می آمد دروغ آنها بزرگتر می شد، تا اینکه خدا سیلاب را فرستاد و: همه تالاب ها، رودخانه ها و دریاها و سدها را پرکرد! حالا از آنطرف می گویند.

Opponents Announce Iran's Supreme Power

The recent flood showed that Iran is the only superpower in the world, which, without the help of any other country, is capable of solving global issues. The presence of large army weapons and big heli-bards would have made Iran unnecessary for any help from the superpowers, and so they and their mercenaries only engaged in sludge, as always, imposing exceptions instead of the rule of the people of the world. Do it! If the flood is devastating, it is tens of times useful for the country. Several people died in the flood, even less than road accidents, or drug use and cigarette smoking. But by expanding these exceptions, they try to undermine Iran's superpower. Of course, these doomed efforts are not specific today; they did so since the beginning of the Islamic Revolution, during the time of the Imam and the days of war. The martyrs of the path of the homeland knew that the blind people were blindfolded to death! It was the same at the time of the early days of Islam; they said that Ali had always been in war! And he entered the house with bloody clothes, and caused the death of his expensive wife! Of course, propaganda was not only hypocrites, unbelievers and idolaters, but also some naive people's actions, which made them insolent. Islam and divine religions were the supreme power of the world from the beginning of the advent! Because the miracles of the primordial prophets were for the whole world, and no one was able to cope with it. The letter that the Prophet Muhammad wrote to Qaisar and Kasra, is similar, Imam Khomeini to Gorbachev and Carter. Gorbachev does not resist so much, and, like the king of Habschyma or Kaiser Roman, cautiously watched. But Carter stands in front of the Imam, so Imam says Carter should go! And although he could be a candidate again, he lost his grave. He unites the armies of the whole world, behind the king and Saddam, but the Imam will advance the revolution and the war with victory, and the superpower of the world. The enemies who did not see this superpower were beginning physical assassinations: they surrounded Imam Khomeini, so most of those who: believe in the superpower of Iran, martyrs, and those who are, were afraid of a people who: in the guard and Information was downloaded. Fear was so overwhelmed that they even refused to take responsibility! Keep yourself crazy! Or: unwillingness to show power and responsibility. So, after the death of the Imam, Imam Khomeini reduced Iran's position! Until the very same title as the Third World! Before: the revolution came. Without regard to sanctions and hostilities, they showed everything backward in Iran, and they always proudly spoke of the great powers. Advanced countries, and introduced themselves as the latest European and American followers! Being: begging to open a place. Imperial Khomeini's aggressive policies became a policy of tolerance and tolerance. War to victory turned into a call for dialogue and negotiation. In all squares, they were back! Even nuclear developments have been shut down. Although Iran is advanced in all its dimensions and has superior powers, it gives false statistics and: Iran is introducing the progress table at the bottom! It has changed the relative advantage to the absolute advantage, and it negatively reflects the advantages of Iran, as a shame. Until yesterday, Iran had been placed at an angle: an irritable table and drought; the more rain would come, the greater their lie, until God sent the flood and filled all the wetlands, rivers and seas and dams! Now they say.

خصوم یعلنون القوة الإیرانیة العلیا

أظهر الفیضان الأخیر أن إیران هی القوة العظمى الوحیدة فی العالم ، والتی ، بدون مساعدة من أی دولة أخرى ، قادرة على حل القضایا العالمیة. إن وجود أسلحة كبیرة للجیش وألواح طائرات الهلیكوبتر فی كوبرا كان من شأنه أن یجعل إیران غیر ضروریة لأی مساعدة من القوى العظمى ، وبالتالی فإنهم هم ومرتزقتهم یشاركون فقط فی الحمأة ، كما هو الحال دائمًا ، ویفرضون استثناءات بدلاً من حكم شعوب العالم. افعلها إذا كان الفیضان مدمراً ، فسیكون مفیدًا للبلاد عشرات المرات. توفی عدة أشخاص فی الفیضان ، حتى أقل من حوادث الطرق ، أو تعاطی المخدرات وتدخین السجائر. لكن بتوسیع هذه الاستثناءات ، یحاولون تقویض القوة العظمى الإیرانیة. بالطبع ، هذه الجهود الفاشلة لیست محددة الیوم ؛ لقد فعلوا ذلك منذ بدایة الثورة الإسلامیة ، خلال فترة الإمام وأیام الحرب. عرف شهداء طریق الوطن أن المكفوفین كانوا معصوبی العینین حتى الموت! كان هذا هو نفسه فی وقت الأیام الأولى للإسلام ، قالوا إن علی كان دائمًا فی حالة حرب! ودخل المنزل بملابس دمویة ، وتسبب فی وفاة زوجته الغالیة! بالطبع ، لم تكن الدعایة المنافقین والكافرین والمعبدین فقط ، بل كانت أیضًا تصرفات بعض الناس ساذجة ، الأمر الذی جعلهم وقحیین. كان الإسلام والأدیان السماویة القوة العلیا فی العالم منذ بدایة قدومها! لأن معجزات الأنبیاء البدائیین كانت للعالم أجمع ، ولم یكن أحد قادرًا على مواجهتها. والرسالة التی كتبها النبی محمد إلى قیصر والكسرة ، تشبه الإمام الخمینی لجورباتشوف وكارتر. غورباتشوف لا یقاوم كثیراً ، ومثل ملك هابشیما أو كایزر رومان ، كان یشاهد بحذر. لكن كارتر یقف أمام الإمام ، لذلك یقول الإمام إن كارتر یجب أن یذهب! ورغم أنه قد یكون مرشحًا مرة أخرى ، فقد قبره. إنه یوحد جیوش العالم كله ، خلف الملك وصدام ، لكن الإمام سوف یدفع الثورة والحرب بالنصر ، والقوة العظمى فی العالم. الأعداء الذین لم یروا هذه القوة العظمى بدأوا اغتیالات جسدیة: لقد حاصروا الإمام الخمینی ، لذلك كان معظم من: یؤمنون بالقوة العظمى لإیران والشهداء وأولئك الذین یخشون الشعب الذی: فی الحراسة و تم تنزیل المعلومات. كان الخوف غارقًا لدرجة أنهم رفضوا حتى تحمل المسؤولیة! تبقی نفسك مجنون! أو عدم الرغبة فی إظهار القوة والمسؤولیة. لذا ، بعد وفاة الإمام ، قلل الإمام الخمینی من موقف إیران! حتى نفس العنوان مثل العالم الثالث! قبل أن تأتی الثورة. بغض النظر عن العقوبات والأعمال القتالیة ، أظهروا كل شیء متخلف فی إیران ، وكانوا یتحدثون بكل فخر عن القوى العظمى. الدول المتقدمة ، وقدموا أنفسهم كأحدث أتباع أوروبا وأمریكا! التسول لفتح مكان. أصبحت سیاسات الإمبراطوری الخمینی العدوانیة سیاسة للتسامح والتسامح. تحولت الحرب إلى النصر إلى دعوة للحوار والتفاوض. فی جمیع الساحات ، عادوا! حتى التطورات النوویة أغلقت. على الرغم من أن إیران متقدمة فی جمیع أبعادها ولدیها قوى متفوقة ، إلا أنها تقدم إحصائیات خاطئة و: تقدم إیران جدول التقدم فی الأسفل! لقد غیرت المیزة النسبیة إلى المیزة المطلقة ، وتعكس سلبًا مزایا إیران ، باعتبارها عارًا. حتى الأمس ، كانت إیران قد وضعت فی زاویة: طاولة سریعة الجفاف والجفاف ؛ وكلما زاد المطر ، زاد كذبهم ، حتى أرسل الله الفیضان وملأ جمیع الأراضی الرطبة والأنهار والبحار والسدود! الآن یقولون.

Muhalifler İran'ın Yüksek Gücünü Duyurdular

Son zamanlardaki sel felaketi, İran’ın dünyadaki başka hiçbir ülkenin yardımı olmadan küresel sorunları çözebilecek tek süper güç olduğunu gösterdi. Büyük ordu silahlarının ve Kobra helikopterlerinin varlığı, İran'ı süper güçlerden yardım almak için gereksiz hale getirecekti ve bu nedenle onlar ve paralı askerleri, her zaman olduğu gibi, dünya halkının üstünlüğü yerine istisnalar dayatmak için yalnızca çamurla meşgullerdi. Yap hadi! Sel yıkıcı ise, ülke için onlarca kez yararlı. Birçok insan selde, trafik kazalarından veya uyuşturucu kullanımı ve sigara içmekten bile daha az öldü. Ancak bu istisnaları genişleterek, İran'ın süper gücüne zarar vermeye çalışıyorlar. Elbette, bu mahkumiyet çabaları bugün belli değil, İslam Devrimi'nin başından beri, İmam ve savaş günlerinde de yaptılar. Memleket yolunun şehitleri, kör insanların ölümüne bağlı olduklarını biliyorlardı! İslam'ın ilk günlerinde aynıydı, Ali'nin her zaman savaşta olduğunu söylediler! Ve o eve kanlı kıyafetlerle girdi ve pahalı karısının ölümüne neden oldu! Tabii ki, propaganda sadece ikiyüzlüler, inanmayanlar ve putperestler değil, aynı zamanda naif insanların davranışlarını da ortaya çıkardı. İslam ve ilahi dinler, dünyanın başlangıcından itibaren dünyanın en üstün gücü idi! Çünkü ilkel peygamberlerin mucizeleri tüm dünya içindi ve hiç kimse onunla baş edemedi. Hazreti Muhammed'in Kaide ve Kasra'ya yazdığı mektup, İmam Humeyni'yi Gorbaçov ve Carter'a benzer. Gorbaçov çok fazla direnmiyor ve Habschyma kralı veya Kaiser Roman gibi ihtiyatla izliyordu. Ama Carter İmam'ın önünde duruyor, İmam da Carter'ın gitmesi gerektiğini söylüyor! Ve yine aday olabileceği halde, mezarını kaybetti. Kral ve Saddam'ın arkasında tüm dünyanın ordularını birleştiriyor, ancak İmam devrimi ve savaşı zaferle ve dünyanın süper gücünü ilerletecek. Bu süper gücü görmeyen düşmanlar, fiziksel suikastlere başlıyorlardı: İmam Humeyni'yi kuşattılar, bu yüzden çoğu: İran'ın süper gücüne inanıyor, şehitler ve korkanlar,: Bilgi indirildi. Korku öylesine boğulmuş ki, sorumluluk almayı bile reddettiler! Kendini çıldır! Ya da güç ve sorumluluk gösterme isteksizliği. Öyleyse, İmam'ın ölümünden sonra İmam Humeyni İran'ın konumunu düşürdü! Üçüncü Dünya ile aynı unvana kadar! Devrim gelmeden önce. Yaptırımlar ve düşmanlıklardan bağımsız olarak, İran'daki her şeyi geri gösterdiler ve her zaman büyük güçlerden gururla bahsettiler. Gelişmiş ülkeler ve kendilerini en sonyorlar.

نوع اخبار :
برچسب : مخالفان اعلام ابر قدرتی ایران،
لینک ها :
چهارشنبه 20 آذر 1398 11:19 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I really enjoyed reading
it, you may be a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back later in life.
I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!
شنبه 16 آذر 1398 06:58 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was great. I do not know who you are but definitely you
are going to a famous blogger if you aren't already
;) Cheers!
یکشنبه 3 آذر 1398 06:58 ب.ظ
Hi there to all, the contents existing at this web page are in fact amazing
for people knowledge, well, keep up the nice
work fellows.
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

Great info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!
شنبه 18 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Hi, i think that i saw you visited my website thus i got here to go back the desire?.I'm trying to in finding issues to improve my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو