ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 14 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سازمان ملل به دلیل وابستگی به: یکی از دولتها ئ تحت سیطره اسرائیل، موقعیت بی طرف و جهانی خود را از دست داده است. در جهان بیش از 200کشور وجود دارد! که غالبا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، و عضو آن هستند. لذا سازمان باید سخنگوی همه این کشورها باشد. با جعل یک عنوان بنام حق وتو، این حالت بی طرفی از ان گرفته شده! و فقط به یک کشور تبدیل شده است.  زیرا حق وتو از سوی یک دولت بنام آمریکا، به مسخره گرفته شده، معیار حق وتوی آنها هم، صهیونیست ها هستند و بقیه، هیچ حق وتویی برایشان انجام نشده.  لذا کاملا یک جانبه و دیکتاتوری شده است. باید دانست که حق وتو، در منشور سازمان ملل وجود ندارد، و ذکری از این موضوع به میان نیامده. این یک سوء استفاده از روح قانون است. که می گوید: هر مصوبه ای باید: با 9 رای از 15رای شورای امینت، تصویب شود. 5عضو اصلی در داخل این 9نفر اشاره شده است. که آمریکا با زور و قدرت خود، برای ایجاد نظام تک قطبی، از ان سوء استفاده می کند: بهانه آن هم طقل نامشروعش رژیم صهیونیستی است. امام خمینی با شناخت این توطئه، در مقابل هردو ایستادگی کرد. از نظر ایشان اسرائیل موجودیت قانونی نداشت، آمریکا هم ابر قدرت یکه تاز نبود. لذا انقلاب اسلامی را با این دو مولفه پیش برد، و رهبری جهان را برای مدت 10سال به دست گرفت. زیرا حق وتو های آمریکا بی اثر شد، نوزاد نامشروع آن هم، در مسیر سقوط قرار گرفت. با رحلت آن بزرگوار، بحران رهبری آغاز شد. با اینکه ایران قدرت داشت در مقابل آمریکا بایستد، و قدرت اول جهان شود، و رهبری آن را در دست بگیرد.  اما به دلیل سهل انگاری ها، این موضوع از دست رفت. دلایل این سهل انگاری اظهار وجود: برخی کشورهای دیگر مانند: چین یا اتحادیه اروپا بود. اما مهمترین دلیل، قانع کردن رهبران ایران بود به این که، باید کلاه خود را نگهدارند، تا باد نبرد! لذا با تعبیراتی چون عدم مداخله در امور کشورهای دیگر، و تایید چند قطبی قدرت در جهان، این موضوع قوت گرفت، تا جاییکه ایران نه تنها، رهبری جهان را از دست داد، بلکه حتی در رهبری مسلمانان نیز عقب نشینی کرد. در بسیاری از موارد در مسائل داخلی نیز، دچار ضعف و تشتت شد. دلایل این ضعف طرفینی بود. یعنی هم عوامل خارجی موثر بودند، و هم پذیرش از سوی رهبران داخلی بود. ایران در زمان امام خمینی، همه ارتشهای جهان را شکست داده بود. لذا ابر قدرت واقعی بود. اما نفوذ دشمنان از یکسو و: خود کم بینی رهبران ایران از سوی دیگر، دست به دست هم داد تا به قدری ضعیف شود که: قدرت خود را در مقابله قدرت: گروهک های دشت نشانده ارزیابی نماید. مانند اینکه نتوانسته منافقین را سرجای خود بنشاند، یا داعش را تا پایان نابود کند! لذا استراتژی مقابله نظامی با آمریکا، تبدیل به استراتژی مقابله با: داعش و طالبان شد، که غالبا هم ناموفق بود! این بحران بقدری در جهان اثر گذاشته، که هیچکس در دنیا، نقطه اتصالی برای مبارزه با ظلم نمی بیند. اگر در فرانسه جلیقه زردها، به میدان می ایند تنها هستند! در غزه مردم بی پناه هستند، در کرانه باختری شب و روز، خانه های انها تحت نظر است، و هرگاه صهیونیست ها بخواهند، عده ای را دستگیر یا به قتل می رسانند! یمن تنها مانده، بحرین و الجزایر و تونس. یعنی قدرت برتر و یکپارچه انقلاب اسلامی، که توانست شاه  و صدام را باتمام حمایتهای دنیایی، از بین ببرد الان بصورت جزیره های جدا از هم، در هر گوشه جهان قربانی می شوند! و کسی هم به کمک آنها نمی رود. هیچ کاری از سوی  سران عرب و غیر عرب، بر نمی آید. در حالیکه همگی ادعای رهبری  را دارند.

The crisis of leadership in the world

The United Nations has lost its neutral and global position because of its dependence on: one of the states under Israeli control. There are more than 200 countries in the world! Frequently recognized by the United Nations and is a member of it. Therefore, the organization should be the spokesman for all of these countries. By falsifying a title in the name of veto, this neutrality mode has been taken! And: has just become a country. Because the veto is mocked by a government called America, the standards of their veto power are Zionists, and the rest, they have not been given any right to veto. Therefore, it has been completely unilateral and dictatorial. It should be noted that the veto does not exist in the United Nations Charter, and there is no mention of this issue. This is a misuse of the spirit of the law. He says that any resolution should be approved by 9 votes out of 15 votes in favor of the Security Council. The 5 main members are referred to within these nine people. Which the United States is using with its own strength to create a unipolar system: the pretext is its illegitimate boost to the Zionist regime. Knowing this conspiracy, Imam Khomeini resisted both. In their view, Israel was not a legal entity, and the United States was not a superpower. Therefore, the Islamic Revolution advanced with these two components, and took the leadership of the world for 10 years. Because America's veto was ineffective, the illegitimate baby was on the way to collapse. With the death of that magnanimous, the crisis of leadership began. Although Iran had the power to stand up to the United States, it would be the world's first power and take the lead. But due to negligence, this issue was lost. The reasons for this negligence are the statement of existence: some other countries, such as China or the European Union. But the most important reason was to persuade the Iranian leaders that they should keep their hats up to the wind! So, with the notions of non-interference in the affairs of other countries, and multi-polar power approval in the world, this issue was strengthened, until Iran lost not only the leadership of the world, but even the leadership of the Muslims. In many cases, in internal affairs, it was also weakened. The reasons for this weakness were contradictory. Meanwhile, external factors were effective, as well as acceptance by domestic leaders. At the time of Imam Khomeini, Iran had defeated all the armies of the world. So the superpower was real. But the influence of the enemies on the one hand and the self-inflict of the Iranian leaders on the other hand in hand to weaken so: to assess its power in the confrontation of power: the peoples of the plain. As if he could not put the hypocrites in his place, or destroy ISIL until the end! Therefore, the strategy of military confrontation with the United States became a counter-strategy to ISIL and the Taliban, which was often unsuccessful! This crisis has affected a lot in the world, that no one in the world sees a link to fight oppression. If in France the jackets are on the field, they are alone! In Gaza, people are sheltered, in the West Bank night and day, their homes are under surveillance, and whenever Zionists want to, they are arrested or murdered by some! Yemen remains alone.Also: Bahrain, Algeria and Tunisia. That is, the supreme power of the Islamic Revolution, which could destroy the Shah and Saddam with all worldly support, is now being sacrificed as isolated islands in every corner of the world! And nobody will help them. There is nothing to do with Arab and non-Arab leaders. While all claim leadership.

أزمة القیادة فی العالم

فقدت الأمم المتحدة موقعها المحاید والعالمی بسبب اعتمادها على: إحدى الدول الخاضعة للسیطرة الإسرائیلیة. هناك أكثر من 200 دولة فی العالم! كثیرا ما تعترف به الأمم المتحدة وهی عضو فیها. لذلك ، یجب أن تكون المنظمة المتحدث باسم كل هذه البلدان. من خلال تزویر عنوان باسم حق النقض (الفیتو) ، تم اتخاذ وضع الحیاد هذا! وأصبحت مجرد بلد. لأن الفیتو یسخر من حكومة تدعى أمریكا ، فإن معاییر حق النقض هی صهاینة ، والباقی ، لم یتم منحهم أی حق فی النقض. لذلك ، فقد كان من جانب واحد والدیكتاتوریة. تجدر الإشارة إلى أن حق النقض غیر موجود فی میثاق الأمم المتحدة ، ولیس هناك ذكر لهذه القضیة. هذا سوء استخدام لروح القانون. ویقول إنه یجب الموافقة على أی قرار بأغلبیة 9 أصوات من أصل 15 صوتًا لصالح مجلس الأمن. یشار إلى الأعضاء الخمسة الرئیسیین ضمن هؤلاء الأشخاص التسعة. الذی تستخدمه الولایات المتحدة بقوتها الخاصة لإنشاء نظام أحادی القطب: الذریعة هی تعزیزها غیر المشروع للنظام الصهیونی. علمًا بهذه المؤامرة ، قاوم الإمام الخمینی كلیهما. من وجهة نظرهم ، لم تكن إسرائیل كیانًا قانونیًا ، والولایات المتحدة لم تكن قوة عظمى. لذلك ، تقدمت الثورة الإسلامیة مع هذین العنصرین ، وتولت قیادة العالم لمدة 10 سنوات. لأن الفیتو الأمریكی لم یكن فعالاً ، كان الطفل غیر الشرعی فی طریقه للانهیار. مع وفاة هذا الشهامة ، بدأت أزمة القیادة. على الرغم من أن إیران كانت لدیها القدرة على الوقوف إلى جانب الولایات المتحدة ، إلا أنها ستكون القوة الأولى فی العالم وتتولى القیادة. ولكن بسبب الإهمال ، فقدت هذه القضیة. أسباب هذا الإهمال هی بیان الوجود: بعض الدول الأخرى ، مثل الصین أو الاتحاد الأوروبی. لكن السبب الأكثر أهمیة هو إقناع الزعماء الإیرانیین بضرورة إبقاء قبعاتهم فی مهب الریح! لذلك ، مع مفاهیم عدم التدخل فی شؤون البلدان الأخرى ، وموافقة السلطة متعددة الأقطاب فی العالم ، تم تعزیز هذه القضیة ، حتى فقدت إیران لیس فقط قیادة العالم ، ولكن حتى قیادة المسلمین. فی كثیر من الحالات ، فی الشؤون الداخلیة ، تم إضعافها. كانت أسباب هذا الضعف متناقضة. وفی الوقت نفسه ، كانت العوامل الخارجیة فعالة ، وكذلك قبول الزعماء المحلیین. فی زمن الإمام الخمینی ، كانت إیران قد هزمت جمیع جیوش العالم. لذلك كانت القوة العظمى حقیقیة. لكن تأثیر الأعداء من ناحیة والتلویح الذاتی للزعماء الإیرانیین من ناحیة أخرى یدا بید لإضعاف ذلك: لتقییم قوتها فی مواجهة السلطة: شعوب السهل. وكأنه لا یستطیع أن یضع المنافقین فی مكانه ، أو یدمر داعش حتى النهایة! لذلك ، أصبحت استراتیجیة المواجهة العسكریة مع الولایات المتحدة استراتیجیة مضادة لداعش وطالبان ، والتی لم تنجح فی كثیر من الأحیان! لقد أثرت هذه الأزمة كثیرًا فی العالم ، حیث لا یرى أی شخص فی العالم رابطًا لمحاربة الاضطهاد. إذا كانت السترات الواقیة من الرصاص فی فرنسا ، فهی وحدها! فی غزة ، یتم إیواء الناس فی الضفة الغربیة لیلا ونهارا ، وتخضع منازلهم للمراقبة ، وكلما أراد الصهاینة ، یتم اعتقالهم أو قتلهم من قبل البعض! الیمن لا یزال وحده ، البحرین والجزائر وتونس. أی أن القوة العلیا للثورة الإسلامیة ، التی یمكن أن تدمر الشاه وصدام بكل الدعم الدنیوی ، یتم التضحیة بها الآن كجزر معزولة فی كل ركن من أركان العالم! ولن یساعدهم أحد. لا علاقة للقادة العرب وغیر العرب. فی حین أن جمیع المطالبة القیادة.

Dünyadaki liderlik krizi

Birleşmiş Milletler, şu anda bağımlı olduğu için tarafsız ve küresel konumunu kaybetti: İsrail kontrolündeki devletlerden biri. Dünyada 200'den fazla ülke var! Birleşmiş Milletler tarafından sıkça tanınmakta ve bir üyesidir. Bu nedenle, organizasyon tüm bu ülkelerin sözcüsü olmalıdır. Veto adına bir başlık tahrif ederek, bu tarafsızlık modu alınmıştır! Ve daha yeni bir ülke oldu. Veto, Amerika adlı bir hükümet tarafından alay edildiğinden, veto güçlerinin standartları Siyonistler ve geri kalanlarına veto etme hakları verilmemiştir. Bu nedenle, tamamen tek taraflı ve diktatörce olmuştur. Veto'nun Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde bulunmadığı ve bu konuya değinilmediği not edilmelidir. Bu, kanunun ruhunun kötüye kullanılmasıdır. Herhangi bir kararın Güvenlik Konseyi lehine 15 oydan 9 oyla onaylanması gerektiğini söyledi. 5 ana üyeye bu dokuz kişi içinde sevk edilir. Birleşik Devletlerin tek kutuplu bir sistem oluşturmak için kendi gücüyle kullandığı: bahane, Siyonist rejime yönelik gayri meşru bir destek. Bu komployu bilen İmam Humeyni ikisine de direndi. Onların görüşüne göre, İsrail tüzel bir varlık değildi ve ABD bir süper güç değildi. Bu nedenle, İslam Devrimi bu iki bileşenle birlikte gelişti ve 10 yıl boyunca dünyanın liderliğini aldı. Amerika'nın veto etkisiz olduğu için, gayri meşru bebek yıkılma yolunda idi. Bu büyük olayın ölümü ile liderlik krizi başladı. İran’ın ABD’ye dayanma gücü olsa da, dünyanın ilk gücü olacak ve önderlik edecek. Ancak ihmal nedeniyle bu konu kaybedildi. Bu ihmalin sebepleri varoluş ifadesidir: Çin veya Avrupa Birliği gibi diğer bazı ülkeler. Fakat en önemli sebep, İranlı liderleri şapkalarını rüzgara karşı tutmaları gerektiğine ikna etmek oldu! Böylece, diğer ülkelerin işlerine müdahale etmeme ve dünyadaki çok kutuplu güç onayı kavramlarıyla, İran yalnızca dünyanın liderliğini değil, Müslümanların liderliğini bile kaybedene kadar bu konu güçlendi. Birçok durumda, iç işlerde de zayıfladı. Bu zayıflığın sebepleri çelişkiliydi. Bu arada, dış etkenler etkili olmasının yanı sıra yerli liderler tarafından kabul edildi. İmam Humeyni zamanında, İran dünyanın tüm ordularını yendi. Yani süper güç gerçekti. Ancak, bir yandan düşmanların etkisi, bir yandan da İranlı liderlerin kendi içlerine zarar vermesi, bir yandayok. Tüm liderlik iddia ederken.

نوع اخبار :
برچسب : بحران رهبری در جهان،
لینک ها :
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:44 ق.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your site in my social networks!
دوشنبه 18 آذر 1398 04:22 ق.ظ
Hello there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.

I'm sure they will be benefited from this web site.
شنبه 16 آذر 1398 03:46 ق.ظ
I think the admin of this website is in fact working hard for his web page, for
the reason that here every material is quality based data.
پنجشنبه 7 آذر 1398 01:43 ب.ظ
I read this article fully on the topic of the comparison of newest and previous
technologies, it's amazing article.
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:31 ب.ظ
You really make it appear so easy with your presentation however
I to find this matter to be actually something which I feel I would never understand.

It seems too complicated and extremely vast for me. I am having a look forward on your next post, I'll
attempt to get the dangle of it!
چهارشنبه 29 آبان 1398 09:11 ب.ظ
whoah this weblog is magnificent i love reading your posts.
Stay up the good work! You understand, many individuals are searching
round for this information, you could help them greatly.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Fabulous, what a web site it is! This website gives valuable facts to us, keep it up.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with helpful info to work on. You've done an impressive process and our entire group might be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو