ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آق قلا و گمیشان دو شهری است که: در سیل اخیر هردو به زیر آب رفتند، روزها ظول کشید و هنوز آبهای آن تمام نشده است. هر سیل  یا باران جدیدی، این شهر را دوباره پر آب می کند. از انجا که با انفجارهای بزرگ هم، آب از ان خارج نشد، شهر آسیب دیده و کسی ساکن آن نیست، و هیچ کس هم آسیب جانی ندیده، لذا به نظر می رسد اگر: برای اسکان مردم، شهرک جدیدی در ارتفاعات بسازند، هزینه های آن کمتر است. جمعیت 35هزار نفری آن، که بیش از 7هزار خانوار نمی شوند، با یک شهرک سازی سامان می یابند. لذا بهتراست آب در گمیشان و آق قلاع، رودخانه شیراز و دیگر جاها بماند، تعداد تالاب ها افزایش یابد، تا آب شیرین را ذخیره کند. حتی اگر لازم شد، با موشک، گودال های بیشتری را ایجاد شود تا: آب ها ذخیره شوند، و از کم آبی در آینده جلوگیری شود. مردم شهر که ازسیلاب ترسیده اند، تمایلی به بازگشت به آن چاله آب ندارند. باید بجای زمین یا خانه آنها، زمین معوض در جایی در ارتفاعات داده شود. پنجاه مجتمع 140واحدی، میتواند جوابگوی کلیه جمعیت آنجا باشد. هیچکس بی خانمان نماند. چیزی شبیه شهر جدید پردیس یا هشتگرد! بسیاری از مردم هم دارای زندگی روستایی هستند، کافیست به روستاهای خود برگردند، و با کمک مالی دولت، اسکان جدیدی رونق گیرد. مردم گمیشان نیز با تعداد کمتری، آمادگی دارند تا به مناطق مرتفع تر نقل مکان کنند. و منطقه بنام تالاب ثبت شود. آثار تاریخی آن با تمهیداتی، در داخل آب باقی بماند. این راه در گذشته نیز وجود داشته: بسیاری از شهرا بدلیل زلزله یا سیل، تخریب شدند و: مردم آن به جاهای دیگر کوچ کردند. و یا در نزدیکی آنجا، به نقطه امن تری پناه بردند. حتی در بلایای غیر طبیعی مانند: جنگ و آلودگی هوا نیز، این کار صورت گرفته است: مانند انتقال پایتخت بسیاری از کشورها. یا حرکت خانه ها بسوی مناطق جدید تر، مانند استانبول. که در تهران نیز مناطق بسیار آلوده، به عنوان بافت های قدیمی، محدودیت های زیادی اعمال شد، تا مردم به حاشیه ها رانده شوند. شهرک های اقماری اطراف تهران، برای مقابله با بلای افزایش جمعیت! یا آلودگی زیاد هوای ان بود. شهرک های جدید، مردم را در رفاه  و: پیشرفتهای نوین قرار می دهد. زیر ساخت های شهری، در شهرک ها کاملا رعایت می شود. و در مواقع بروز خطر، پیش بینی های لازم می شود. در حالیکه در بافت های فرسوده و سنتی شهرها، زندگی کاملا رها شده و به اصطلاح: هرچه پیش آید خوش آید، شده! تجریه ایران در ایجاد شهرهای جدید، از همه دنیا بیشتر است زیرا: بیشترین شهرجدید در طی 15هزار سال، در ایران صورت گرفته است. شاید بتوان به طوفان نوح نیز اشاره کرد. تکنولوژی عظیم ساخت بزرگترین کشتی دنیا، باعث شد تا از همه حیوانات و گیاهان نمونه برداری شود. انسان نیز بعنوان انسان های مومن و: پیروان حضرت نوح در ان زندگی کردند. مدتها این شهرک سیار، بر روی آب ها بود، تا همه شهر ها زیر آب رفت! همه موجودات  ناباب نابود شدند. و مدتها طول کشید تا آبها، فروکش کرد. برخی از زمین شناسان، آن را به عصر یخبندان  یا پارینه سنگی نام گذاشتند! بعد از آرام گرفتن و زیست پذیر شدن زمین، اهالی شهرک کشتی! بر روی زمین آمدند. و شروع به ساختن شهرک های جدید نمودند. لذا همه آثار زیر خاکی، مربوط به دوران قبل از طوفان، آثار روی خاکی مربوط به: بعد از طوفان تا امروز است. در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی، فقط 217شهر وجود داشت. اما امروزه 1217شهر، بدون احتساب شهرک های اقماری آن وجود دارد. لذا ایجاد شهر جدید آق قلا، یا شهرجدید گمیشان(برخی ها به نقره یعنی گوموش)، کار قابل احرا است.

Let Agh Qala stay in the wetland.

Agh Qala and Gumishan are two cities: They both went under water in the recent floods, they drove days and the waters were not finished yet. Any new flood or rain will fill the city again. Since the large explosions did not leave the water, the city is damaged and no one lives in it, and nobody has seen any harm, so it seems that if people are building new settlements at high altitudes, then the costs It is less. The population of 35,000 people, of which more than 7,000 households are not, settle with a settlement. Therefore, it is better to stay in Gumishan and Aq Qala, the Shiraz River and other places, increase the number of wetlands to store fresh water. Even if it is needed, the missile will create more pitches to save water, and prevent dehydration in the future. The people of the city who are scared of the city are reluctant to return to that pit. Instead of land or their homes, the land should be given somewhere in the highlands. Fifty 140-unit complexes can respond to the whole population. Nobody left homeless. Something like the new town of Pardis or Hashtgerd! Many people also have a rural life, just go back to their villages, and, with government funding, they will have a new home. The lost people are also less likely to move to higher regions. And the region will be called the wetland. Its historical monuments with provisions will remain in the water. This has also happened in the past: many people were demolished because of an earthquake or a flood: people moved to other places. Or near there, they took refuge in a safe place. Even in unnatural disasters such as: war and air pollution, this is done: like the transfer of the capital of many countries. Or move houses to newer areas, such as Istanbul. In Tehran, too, there were a lot of contaminated areas as the old texture, so that people were marginalized. Satellite towns around Tehran to cope with the growing population crash! Or: high air pollution. New settlements make people more prosperous and: new advances. Urban infrastructure is fully respected in the settlements. And in the event of a risk, predictions are required. While in the worn out and traditional cities of the cities, life is totally abandoned and so-called: everything is coming to life! Iran's experience in creating new cities is more than all over the world because: Most of the new cities have been in Iran for over 15,000 years. Perhaps the Noah storm could also be mentioned. The massive production of the world's largest ship made it possible to sample all animals and plants. Human beings also lived as believers and followers of Noah. It was a long, mobile city on the water, so that all the cities went underwater! All the evil beings were destroyed. It took long before the waters subsided. Some geologists named it Ice Age or Paleolithic! After the calm and habitat of the land, the township of the ship! They came to Earth. And: began to build new settlements. Therefore, all works under the earth, related to the pre-storm era, are related to the earth: after the storm to this day. In Iran, before the Islamic Revolution, there were only 217 cities. Today, however, there are 1217 cities, without considering their satellite towns. Therefore, the creation of the new city of Agh Qala or the new city of Gumishan (some of which is Gumush) is workable.

دع آغا قلعة تبقى فی الأراضی الرطبة.

آغا قلعة وجمیشان مدینتان: كلاهما غرقا فی المیاه فی الفیضانات الأخیرة ، وقادوا الأیام ولم تكتمل المیاه بعد. أی الفیضان أو الأمطار الجدیدة تملأ المدینة مرة أخرى. نظرًا لأن الانفجارات الكبیرة لم تترك المیاه ، المدینة مدمرة ولا یعیش فیها أحد ، ولم یر أی أحد أی ضرر ، لذلك یبدو أنه إذا كان الناس یبنون مستوطنات جدیدة على ارتفاعات عالیة ، فإن التكالیف إنه أقل. سكان 35000 شخص ، منها أكثر من 7000 أسرة لیست ، تسویة مع تسویة. لذلك ، من الأفضل البقاء فی جومیشان وعقالة ، ونهر شیراز وغیرها من الأماكن ، وزیادة عدد الأراضی الرطبة لتخزین المیاه العذبة. حتى إذا لزم الأمر ، فإن الصاروخ سیخلق المزید من الملاعب لتوفیر المیاه ، ومنع الجفاف فی المستقبل. الناس فی المدینة الذین یخافون من المدینة یترددون فی العودة إلى تلك الحفرة. بدلاً من الأرض أو منازلهم ، یجب أن تُمنح الأرض فی مكان ما فی المرتفعات. یمكن أن تستجیب خمسون 140 وحدة مجمعات لجمیع السكان. لا أحد ترك بلا مأوى. شیء مثل مدینة باردیس الجدیدة أو هشتجیرد! یتمتع العدید من الأشخاص أیضًا بحیاة ریفیة ، فقط یعودون إلى قراهم ، وبتمویل حكومی ، سیكون لدیهم منزل جدید. كما تقل احتمالیة انتقال الأشخاص المفقودین إلى المناطق العلیا. وسوف یطلق على المنطقة الأراضی الرطبة. ستبقى آثارها التاریخیة مع الأحكام فی الماء. لقد حدث هذا أیضًا فی الماضی: تم هدم العدید من الأشخاص بسبب زلزال أو فیضان: انتقل الناس إلى أماكن أخرى. أو بالقرب من هناك ، لجأوا إلى مكان آمن. حتى فی الكوارث غیر الطبیعیة مثل: تلوث الحرب والهواء ، یتم ذلك: مثل نقل عاصمة العدید من البلدان. أو نقل المنازل إلى مناطق أحدث ، مثل اسطنبول. فی طهران أیضًا ، كان هناك الكثیر من المناطق الملوثة كالملمس القدیم ، بحیث تم تهمیش الناس. البلدات الفضائیة حول طهران للتعامل مع الانهیار السكانی المتزاید! أو تلوث الهواء المرتفع. المستوطنات الجدیدة تجعل الناس أكثر ازدهارًا و: تطورات جدیدة. البنیة التحتیة الحضریة محترمة بالكامل فی المستوطنات. وفی حالة وجود خطر ، فإن التنبؤات مطلوبة. بینما فی المدن البالیة والتقلیدیة فی المدن ، تُترك الحیاة بالكامل وتُسمى: كل شیء یأتی إلى الحیاة! تجربة إیران فی إنشاء مدن جدیدة هی أكثر من أی مكان فی العالم لأن: معظم المدن الجدیدة موجودة فی إیران منذ أكثر من 15000 عام. ربما یمكن ذكر عاصفة نوح. سمح الإنتاج الضخم لأكبر سفینة فی العالم بتجربة جمیع الحیوانات والنباتات. عاش البشر أیضا كمؤمنین وأتباع نوح. لقد كانت مدینة طویلة متنقلة على الماء ، بحیث أصبحت جمیع المدن تحت الماء! تم تدمیر جمیع الكائنات الشریرة. استغرق الأمر وقتًا طویلاً قبل انحسار المیاه. بعض الجیولوجیین أطلقوا علیها اسم العصر الجلیدی أو العصر الحجری القدیم! بعد الهدوء والسكن فی الأرض ، بلدة السفینة! لقد جاؤوا إلى الأرض. وبدأ بناء مستوطنات جدیدة. لذلك ، فإن جمیع الأعمال الموجودة تحت الأرض ، المتعلقة بعصر ما قبل العاصفة ، ترتبط بالأرض: بعد العاصفة حتى یومنا هذا. فی إیران ، قبل الثورة الإسلامیة ، كانت هناك 217 مدینة فقط. الیوم ، ومع ذلك ، هناك 1217 مدینة ، دون النظر فی مدنهم الفضائیة. لذلك ، فإن إنشاء مدینة آغا قلعة الجدیدة ، أو مدینة جیمیشان الجدیدة ،أمر عملی.

Agh Qala'nın sulak alanda kalmasına izin verin.

Agh Qala ve Gumishan iki şehirdir: Son sellerde ikisi de su altında kaldı, günlerce sürdü ve sular henüz bitmedi. Herhangi bir yeni sel veya yağmur şehri tekrar dolduracak. Büyük patlamalar suyu terketmediğinden, şehir zarar görmüş ve içinde kimse yaşamıyor ve kimse zarar görmemiş. Öyle görünüyor ki, insanlar yüksek irtifalarda yeni yerleşim birimleri inşa ediyorlarsa, o zaman maliyetler Bu az. 7 binden fazla hanesi olmayan 35 bin kişinin nüfusu bir yerleşime yerleşmiştir. Bu nedenle, Gumishan ve Aq Qala'da, Şiraz Nehri'nde ve diğer yerlerde kalmak, tatlı su depolamak için sulak alanların sayısını artırmak daha iyidir. Gerekirse bile, füze su tasarrufu sağlamak ve gelecekte dehidrasyonu önlemek için daha fazla atış yaratacaktır. Şehirden korkan şehir halkı, bu çukura geri dönmek konusunda isteksizdir. Arazi veya evlerinin yerine, arazinin yaylalarda bir yerde verilmesi gerekir. Elli 140 birimlik kompleks tüm popülasyona cevap verebilir. Kimse evsiz bırakmadı. Yeni şehir Pardis veya Hashtgerd gibi bir şey! Ayrıca birçok insanın kırsal bir yaşamı var, köylerine geri dönüyorlar ve devlet yardımı ile yeni bir yuvaları olacak. Kayıp insanların da daha yüksek bölgelere taşınması daha az olasıdır. Ve bölge sulak alan olarak adlandırılacak. Hükümleri olan tarihi anıtları suda kalacaktır. Bu geçmişte de oldu: bir çok insan bir deprem veya sel yüzünden yıkıldı: insanlar başka yerlere taşındı. Ya da yakınlarda güvenli bir yere sığındılar. Doğal olmayan afetlerde bile: savaş ve hava kirliliği, bu yapılır: birçok ülkenin başkentinin transferi gibi. Veya evleri İstanbul gibi daha yeni alanlara taşıyın. Tahran'da da eski doku olarak birçok kirlenmiş alan vardı, böylece insanlar marjinalleştirildi. Tahran çevresindeki uydu kentleri artan nüfus kazası ile başa çıkmak için! Veya yüksek hava kirliliği. Yeni yerleşim yerleri insanları daha müreffeh kılar: yeni gelişmeler. Yerleşim yerlerinde kentsel altyapı tamamen saygı görüyor. Ve bir risk durumunda, tahminler gereklidir. Kentlerin yıpranmış ve geleneksel şehirlerinde yaşam urulması işe yarar.

نوع اخبار :
برچسب : بگذارید آق قلا، تالاب بماند.،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 06:49 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this site before but
after looking at a few of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm certainly pleased I stumbled upon it and I'll be bookmarking it
and checking back regularly!
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Every weekend i used to pay a visit this website, because i wish for enjoyment, as this this site conations genuinely nice funny information too.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

I'm curious to find out what blog system you have been working with? I'm having some minor security issues with my latest blog and I'd like to find something more safe. Do you have any suggestions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :