ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 8 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

تحریک کردن یک مصیبت زده، و وادار کردن او به فحش دادن به زمین وز مان، و صدها برابر خسارت مطالبه کردن، و بدگویی به مسئولین، کار خوبی نیست! بلکه آنها نیاز به ارامش و تفکر دارند، که چرا چنین بلایی سرشان آمد. باید بدانند که دسته بندی های سیاسی، و تقصیر این جناح و آن جناح انداختن، هدف سیل نبوده است. خداوند که سیل را جاری کرد، برای تذکراتی بوده که در هیاهوی: این دسته بندی های سیاسی گم شده، و مردم بجای تشکر از خدا، به ناسپاسی پرداختند. آنهاییکه برای چند کشته سیل در شیراز، سروصدا راه انداختند بدانند که: مردم مناطق خشک حاضرند: بیش از اینها قربانی بدهند، تا سیل برای آنها باشد! سیل ذاتا چیز بدی نیست، مجموعه ای از قطرات باران است. که هر قطره آن رحمت الهی، و مایه اصلی زندگانی بشر است. این عملکرد ماست که: از قطره باران لذت می بریم، ولی از زیادی آن شکایت می کنیم. شاید اصلا گوشمالی بوده برای: کسانی که خطا کردند. آنهاییکه  در کنار رودخانه منزل و ویلا ساختند: آن موقع که به زور فامیل بازی، آن را می ساختند و به همه پز می دادند! باید فکر این جا را هم می کردند. کسانی که با سیل شوخی کرده، آن را جدی نگرفتند خودشان مقصرند. چرا به رئیس جمهور بد می گویند؟ مگر این جناح و آن جناح، باید پیروزی در انتخابات مجلس را، از بین آمار بدبحتی مردم سیل زده دربیاورند؟ کسانی که در سیل گرفتار شدند، خودشان می دانند از کجا می خورند. و نباید با هوچی گری، این فهم را در خود از بین ببرند. ممکن است خیابان کردن: مسیل را در شیراز، به گردن شهرداری انداخت! و بقیه فاتحانه پای عقب بکشند، ولی مگر فقط همانجا اشتباه شده؟ در تهران هم 9رود دره داریم، که همگی مثل نهر فیروز آبادی: کلا ساختمان سازی، یا رها شده اند. اساس تمدن بشری به کنار رودخانه ها بسته است، و سیل همزاد تمدن است. یا باید جلوی تمدن و شهر نشینی را گرفت! یا پیامدهای آن را هم قبول کرد. هیچ شهری در بیابان بدون آب و باران، ایجاد نمی شود و آب و باران هم، قانون خود را دارند. سالها استفاده می کنند، باید منتظر ضرر دادن هم باشند. چه کسانی بودند که تا دیروزمی گفتند: ایران کم باران است؟ حالا بیایند و جواب دهند که: چرا با این حرفها ذهن مردم را، از باران و سیل دور کردند؟ و آنها را از خطر باریدن زیاد، بی خبر نگهداشتند؟ هنوز هم مدیرکل آب حاضر نیست، از خدا تشکر کند و میگوید: باید به فکر خشکسالی باشیم! چرا مردم را اینهمه در استرس می گذارند؟ وقتی هست به یاد نیست ها! تشویش می کنند وقتی هم نیست، که خدارا بنده نیستند! صدا و سیما بجای دعوت مردم به آرامش، که اصل اول هر بلایای طبیعی و انسانی است، آنها را هرچه بیشتر به: کدورت با خدا و زمین وز مان، دعوت می کند. آنها می گفتند در این ایام عیدی، همه چیز مان را از دست دادیم! صدا و سیما چند بار آن را پخش کرد. در حالیکه میداند برای این سیل زده ها، چند نفر امداد گر جان خود را از دست دادند، اگر هول کردن های صدا و سیما نبود، آیا آنها کشته می شدند؟ مگر ارزش آنها از: آتش نشانهای ساختمان پلاسکو کمتر است؟ چرا دوگانه عمل می کند؟ به نظر می رسد مقصر اصلی را باید: همین سیاست تنش زای صداو سیما دانست. زیرا مانند استعفا دادن نابجای ظریف، شکوه ایام نوروز و گردشگری 60میلیون انسان را، به کامشان تلخ کرد. دنیا که به آخر نرسیده بود. آنهاییکه تشنج می افرینند، بزرگترین دروغگویان هستند! و چون دروغگو کم حافظه است، یادشان می رود دیروز در مقابل: عکس این قضایا چه عکس العملی داشتند. ترسیم چهره مرگ از یک حادثه سیل، کار را بجایی رسانده که: عده ای می گفتند ایران نابود شد.

Relax the main need for flood victims

To provoke a catastrophe, and to force him to insult our land, and to demand hundreds of times to claim damages, and do not complain to the authorities! Instead, they need calmness and thought, so why did they come up with such a blow. It must be known that the political categories, and the fault of this faction and that faction, have not been the goal of the flood. God, who flooded the flood, was for hints that were in a hurry: these political categories were lost, and people instead of thanking God turned out to be malicious. Those who launched a noise for several flood victims in Shiraz know that: the people of the arid region are ready to sacrifice more of them, so that they can be flooded! The flood is not essentially a bad thing; it's a collection of rains. That: every drop is Divine mercy, and the core of human life. It's our function: we enjoy the rain, but we complain a lot about it. Maybe at all, it's a pity for: those who made a mistake. Those who built the house and the river along the river: when they made the family by force, they made it and cooked it all! They should have thought that way. Those who joking with the flood did not take it seriously, they are to blame. Why do you call the president bad? Should this faction and that faction have to win the parliamentary elections, out of the statistics of the bad weather of the flood people? Those who are caught in the flood will know where they are from. And they should not lose sight of it by hugging. Maybe the street is about to throw a mosle in Shiraz to the municipality! And the rest of the conquerors will kill the foot, but is it just wrong there? In Tehran, we have 9 rivers of the valley, all of which are like the river Firuzabadi: they are either completely constructed or abandoned. The foundation of human civilization is closed by the rivers, and the flood is the twin of civilization. Or you must stop civilization and settle down! Or :its consequences. No city in the wilderness without water and rain is created, and the water and rain, too, have their own law. For years, they have to wait for losses. Who were those who until yesterday said: Iran is a little raining? Come now and answer, "Why did you get rid of the people's minds from rain and flood?" And they kept them out of danger by being overwhelmed? The water director still does not want to thank God and says: We have to think about drought! Why do people put people in stress? Do not remember when it is! They are worried when it's not that they are not servants! Instead of inviting people to calm down, which is the first principle of any natural and human disaster, the sound and the message invite them more and more: turmoil with God and our earthly environment. They said that during these joyous days, we lost everything! How many times did it play? While he knows for these floods, how many relief workers have died, if they did not hear the sound of the sound, would they be killed? Are they worth more than the Placos Building Firefighter? Why dual? It seems that the main culprit must be: This is the tense sounding system. Because: it seemed to be bitter in the face of the resignation of the elusive, the glory of Nowruz and the tourism of 60 million people. The: world that did not end. Those who seize are the biggest liars! And since the liar is a little memory, he remembers what they were reacting to yesterday. Detecting the face of death from a flood event has made work: Some people say Iran was destroyed.

الاسترخاء الحاجة الرئیسیة لضحایا الفیضانات

لإثارة كارثة ، وإجباره على إهانة أرضنا ، والمطالبة بمئات المرات للمطالبة بالأضرار ، وعدم تقدیم شكوى إلى السلطات! بدلاً من ذلك ، یحتاجون إلى الهدوء والتفكیر ، فلماذا قاموا بهذه الضربة. یجب أن یكون معلومًا أن الفئات السیاسیة وخطأ هذا الفصیل وهذا الفصیل لم یكن هدف الطوفان. كان الله ، الذی غمر الفیضان ، تلمیحات كانت فی عجلة من أمرنا: هذه الفئات السیاسیة ضاعت ، والناس بدلًا من توجیه الشكر لله تبین أنهم خبیثون. أولئك الذین أطلقوا ضجیجًا على العدید من ضحایا الفیضانات فی شیراز یعرفون أن: سكان المنطقة القاحلة مستعدون للتضحیة بالمزید منهم ، حتى یمكن إغراقهم! الفیضان لیس بالأمر السیئ ، إنه مجموعة من الأمطار. أن كل قطرة هی رحمة إلهیة ، وجوهر الحیاة البشریة. إنها وظیفتنا: نحن نستمتع بالمطر ، لكننا نشكو كثیرًا من ذلك. ربما على الإطلاق ، إنه لأمر مؤسف: أولئك الذین ارتكبوا خطأ. أولئك الذین بنوا المنزل والنهر على طول النهر: عندما صنعوا الأسرة بالقوة ، قاموا بصنعها وطهیها كلها! كان ینبغی علیهم التفكیر بهذه الطریقة. أولئك الذین یمزحون بالفیضان لم یأخذوا الأمر على محمل الجد ، بل هم المسؤولون. لماذا تصف الرئیس بالسوء؟ هل یجب أن یفوز هذا الفصیل وهذا الفصیل فی الانتخابات البرلمانیة ، من إحصائیات الأحوال السیئة لأشخاص الفیضان؟ أولئك الذین وقعوا فی الفیضان سیعرفون من أین هم. وعلیهم ألا یغیبوا عن طریق المعانقة. ربما یكون الشارع على وشك رمی مسجد فی شیراز إلى البلدیة! وبقیة الغزاة سیقتلون القدم ، لكن هل هناك خطأ هناك؟ فی طهران ، لدینا 9 أنهار من الوادی ، وكلها مثل نهر فیروزبادی: إما أنها مبنیة بالكامل أو مهجورة. یتم إغلاق أساس الحضارة الإنسانیة عن طریق الأنهار ، والفیضان هو توأم الحضارة. أو یجب أن تتوقف عن الحضارة وتستقر! أو عواقبه. لا توجد مدینة فی البریة بدون ماء ومطر ، والماء والمطر ، أیضًا ، لهما قانونهما الخاص. لسنوات ، علیهم الانتظار للخسائر. من هم أولئك الذین قالوا حتى أمس: إیران تمطر قلیلاً؟ تعال الآن وأجب ، "لماذا تخلصت من عقول الناس من المطر والفیضانات؟" وأبقوهم خارج الخطر عن طریق الطغیان؟ لا یزال مدیر المیاه لا یرید أن یشكر الله ویقول: علینا أن نفكر بالجفاف! لماذا یضغط الناس على الناس؟ لا تتذكر عندما یكون! إنهم قلقون عندما لا یكونون خدمًا! بدلاً من دعوة الناس إلى التهدئة ، وهو المبدأ الأول لأی كارثة طبیعیة وإنسانیة ، فإن الصوت والرسالة یدعوهما أكثر وأكثر: الاضطراب مع الله وبیئتنا الأرضیة. قالوا أنه خلال هذه الأیام السعیدة ، فقدنا كل شیء! كم مرة لعب؟ بینما یعرف عن هذه الفیضانات ، كم عدد عمال الإغاثة الذین لقوا حتفهم ، إذا لم یسمعوا صوت الصوت ، فهل سیقتلون؟ هل یستحق أكثر من بلاسکو؟ لماذا المزدوج؟ یبدو أن السبب الرئیسی یجب أن یكون: هذا هو نظام السبر المتوتر. لأنه بدا وكأنه مریر فی وجه استقالة المراوغ ومجد النوروز وسیاحة 60 ملیون شخص. العالم الذی لم ینته. أولئك الذین یستولون هم أكبر الكذابین وبما أن الكذاب هو القلیل من الذاكرة ، فإنه یتذكر ما كان رد فعلهم بالأمس. لقد نجح اكتشاف وجه الموت من حدث فیضان: یقول بعض الناس إن إیران دمرت.

Détendez-vous le besoin principal des victimes d'inondation

Pour provoquer une catastrophe, l'obliger à insulter notre pays et à exiger des centaines de fois de réclamer des dommages et intérêts, sans se plaindre aux autorités! Au lieu de cela, ils ont besoin de calme et de réflexion, alors pourquoi ont-ils porté un tel coup. Il faut savoir que les catégories politiques et la faute de cette faction et de cette faction n'ont pas été l'objectif de l'inondation. Dieu, qui a inondé le déluge, était à la recherche d'indices pressés: ces catégories politiques ont été perdues et les gens, au lieu de remercier Dieu, se sont révélés méchants. Ceux qui ont fait du bruit pour plusieurs victimes des inondations à Shiraz le savent bien: les habitants de la région aride sont prêts à en sacrifier davantage pour qu'ils puissent être inondés! L'inondation n'est pas essentiellement une mauvaise chose, c'est une collection de pluies. Que chaque goutte soit la miséricorde divine et le noyau de la vie humaine. C'est notre fonction: nous apprécions la pluie, mais nous nous en plaignons beaucoup. Peut-être que c'est dommage pour ceux qui ont commis une erreur. Ceux qui ont construit la maison et la rivière le long de la rivière: quand ils ont créé la famille par la force, ils l’ont faite et ont tout cuisiné! Ils auraient dû penser de cette façon. Ceux qui plaisantaient avec le déluge ne le prenaient pas au sérieux, ils étaient à blâmer. Pourquoi appelez-vous le président mauvais? Est-ce que cette faction et cette faction doivent remporter les élections législatives, à partir des statistiques du mauvais temps des inondations? Ceux qui sont pris dans l'inondation sauront d'où ils viennent. Et ils ne devraient pas le perdre de vue en le serrant dans leurs bras. Peut-être que la rue est sur le point de jeter une mosle à Shiraz à la municipalité! Et le reste des conquérants va tuer le pied, mais est-ce que c'est faux ici? À Téhéran, nous avons 9 rivières de la vallée, qui ressemblent toutes à la rivière Firuzabadi: elles sont complètement construites ou abandonnées. La fondation de la civilisation humaine est fermée par les rivières et le déluge est le jumeau de la civilisation. Ou vous devez arrêter la civilisation et vous installer! Ou ses conséquences. Aucune ville dans le désert sans eau ni pluie n'est créée, et l'eau et la pluie ont aussi leur propre loi. Pendant des années, ils doivent attendre les pertes. Qui étaient ceux qui jusqu'à hier ont dit: L'Iran pleut un peu? Viens maintenant et réponds: "Pourquoi t'es-tu débarrassé de l'esprit des gens après la pluie et les inondations?" Et ils les ont gardés hors de danger en étant submergés? Le directeur de l’eau ne veut toujours pas remercier Dieu et dit: Il faut penser à la sécheresse! Pourquoi les gens stressent-ils? Ne te souviens pas quand c'est! Ils sont inquiets quand ce n'est pas qu'ils ne sont pas domestiques! Au lieu d'inviter les gens à se calmer, ce qui est le principe premier de toute catastrophe naturelle ou humaine, le son et le message les invitent de plus eétruit.

نوع اخبار :
برچسب : آرامش نیاز اصلی سیل زدگان،
لینک ها :
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:49 ق.ظ
If some one needs to be updated with newest technologies afterward he must be pay a quick visit this site and be up to date everyday.
سه شنبه 12 آذر 1398 08:30 ب.ظ
I have read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for
revisiting. I wonder how so much effort you place to create this type of wonderful informative site.
یکشنبه 3 آذر 1398 08:17 ب.ظ
Remarkable issues here. I'm very satisfied to peer your post.
Thanks a lot and I am having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?
یکشنبه 26 آبان 1398 09:55 ق.ظ
Hi, I log on to your new stuff regularly. Your story-telling style
is witty, keep it up!
یکشنبه 19 آبان 1398 11:55 ب.ظ
I think this is one of the most important info for me.
And i'm glad studying your article. However want to remark on few normal issues, The
web site taste is great, the articles is truly nice :
D. Just right process, cheers
شنبه 18 آبان 1398 10:21 ب.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological world all is accessible on net?
سه شنبه 7 آبان 1398 04:08 ب.ظ
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this
web site, and your views are good for new people.
جمعه 3 آبان 1398 08:10 ب.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to interest the users to pay a visit the web site, that's what this website is providing.
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:40 ب.ظ
I like the helpful info you supply for your articles.

I'll bookmark your blog and check once more here frequently.
I'm slightly certain I'll be informed plenty of new stuff
proper right here! Best of luck for the following!
چهارشنبه 2 مرداد 1398 03:44 ب.ظ
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share.
Kudos! plenty of fish natalielise
دوشنبه 31 تیر 1398 07:10 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your
site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a applicable deal.

I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent idea
دوشنبه 24 تیر 1398 05:40 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your blog.
You have some really great articles and I believe I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for
your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
Many thanks!
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:46 ق.ظ
discount pharmacy online http://viagralim.us discount pharmacy online !
It is not my first time to visit this web site, i am browsing this website dailly and get good information from here daily.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Very shortly this web site will be famous among all blogging and site-building people, due to it's fastidious posts
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 07:26 ق.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established
blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.

Do you have any ideas or suggestions? Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو