ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

شعر فوق نشان می دهد که: نه تنها در زمان سعدی هم، مصرف گرایی شدت داشته، بلکه قانون کلی است و: مردم دوست دارند هرچه: میتوانند بیشتر بخورند! اما مهم نقش تربیتی رسانه ها، در این مورد است. متاسفانه نه تنها رسانه های خارجی، بلکه رسانه های داخلی نیز، در این تنور می دمند و آتش آن را زیادتر می کنند. رسانه ملی به یک رسانه ضد ملی تبدیل شده است! وقتی شب عید می شود، به سراغ گرانترین و لوکس ترین فروشگاهها می رود، و بالاترین قیمت را بصورت مصنوعی تبلیغ می کند، و از مسئولین کمک می خواهد! درست مثل ان فردی که در تلگرام، باعث گرانی دلار شد. آنها باعث گرانی همه چیز می شوند، زیرا با اعلام بالاترین قیمت، و اعلام ناتوانی دولت در کنترل قیمت، مردم را تشویق به خرید و: انبار کردن می کنند، و حرص آنها را در احتکار و قاچاق تقویت می نمایند. حتی آنهاییکه مصرف هم ندارند، تشویق می شوند در این گیر و دار، بخرند تا بتوانند گرانتر بفروشند. از نظر صدا و سیما، مردم اگر نخورند می میرند! و اگر کم هم بخورند می میرند. باید زیاد بخورند، و چند برابر آنهم ذخیره کنند، چونکه نحریم هست! البته مسئله تازه ای نیست، همه مسئولین در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند! رئیس جمهور و رئیس مجلس و: حتی رسانه ها و دیگران هم، هیچکدام سعی در آرام کردن این نفس سرکش ندارند. هرکس دیگری را مسئول این نابسامانی می داند. گویا فقط خدا است، که از این انقلاب حمایت می کند، و امام زمان عج، والا همه مخالفت می کنند، و آن را افتخار هم می دانند!  می گویند علت فروپاشی شوروی، همین اعتقاد به خدا بوده است! چون وقتی مسئولین وقت به ایران می آیند، می بیند هاشمی یک حرف می زند، رئیس جمهور حرف دیگری! و همه هم مخالف هم! می گوید اعتقاد پیدا کردم که حتما: خدایی است که این مملکت را نگهداشته! در مورد مسائل جهانی هم همینطور است: در حادثه شهادت 49نفر در نیوزیلند، یا زندانی کردن 500نفر در بحرین، یا کشتار یک میلیون کودک در یمن، هیچ کس مسئولیت قبول نمی کند! همه یکدیگر را مقصر می دانند. نتیجتا هیچ کس به کمک آنها نمی رود! حتی موشکهایی که به تل آویو می خورد، نمی دانند این تیر غیب از کجا آمده است. همه مسئولین دنیایی از: سازمان ملل گرفته تا سازمان های تابعه، روسای جمهور و دولت ها، خود را امامزاده معصوم می دانند! در حالیکه از طرف بقیه، شمر ابن ذی الجوشن هستند! این وسط یکی هست که دروغ می گوید. برای کشف این دروغ، تنها یک راه وجود دارد: به زندگی شخصی او دقت کنیم. هرکس ساده زیست است، و کمتر مصرف می کند، راست گو است. زیرا به خدا اعتماد دارد! و خداوند هم روزی هرکس را تضمین کرده است: و او می داند که از: گرسنگی نخواهد مرد!(ای خدایی که از خزانه غیب، گبر و ترسا وظیقه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری) اما کسی که در رفاه غرق شده، هر روز مدل ماشین را عوض می کند، یا هر سال خانه و دکوراسیون را تغییر می دهد، یا سعی دارد چندین فریز و یخچال، پر از همه ماکولات و مشروبات داشته باشد، او دروغگو است ولو اینکه... پسر نوح باشد. دنیا اکنون یک بدنه واحد است، اگر مرزها را ببندیم و نگذاریم: سیب یا گوجه فرنگی صادر شود: برای اینکه در ایران گران نشود! همسایه های ما در عذاب خواهند بود، همسایه هم دارای حقوق مشابه است. اگر دروازه را برای واردات باز کنیم، تا گوشت گرم با دلار دولتی وارد شود، معلوم است که همسایه ها دچار تنگدستی شده، و از کمبود گوشت گرم رنج خواتد برد. لذا تنها راه آرام کردن مردم، و تبلیغ صرفه جویی است. تا همه به خدا اعتماد کنند.

Tenor of the belly to the tail!

The above poem shows that: Not only did Sa'di's time have intensified consumption, but the general rule: people like everything: they can eat more! But the educational role of the media is important in this regard. Unfortunately, not only the foreign media, but also the domestic media, are spreading this tent and increasing the fire. The national media has become an anti-national media! When the evening is eating, it goes to the most expensive and luxurious stores, and promotes the highest price artificially, and asks the authorities! Just like someone in the telegram, it caused the dollar to rise. They make everything expensive, because by announcing the highest price, and declaring the government's inability to control prices, they are encouraging people to buy and store: they strengthen their greed in hoarding and smuggling. Even those who do not consume, are encouraged to buy in this stuck, so that they can sell more expensive. In terms of sound, if people die if they do not eat! And if they eat too much they die. They have to eat a lot, and save them a few times, because we are good! Of course, there is no new issue, all the officials appear in the role of the opposition! President and Speaker of Parliament: Even the media and others, none of them try to calm this rebellious soul. Everyone else is responsible for this disorder. It is only God who protects this revolution, and the Imam of the Ajj Day, the Supreme Leader, disagrees with each other, and they also regard it as proud! They say that the cause of the collapse of the Soviet Union was the same belief in God! Because when the timely officials come to Iran, he sees Hashemi talking, the president is another! And everybody is against it! Says I believed that sure: God who kept this country! It's also about global issues: nobody accepts responsibility in the martyrdom of 49 people in New Zealand, or the imprisonment of 500 in Bahrain, or the killing of one million children in Yemen! Everyone blames each other. Consequently, nobody is going to help them! Even the missiles that are being used to Tel Aviv do not know where this unidentified beam comes from. All world leaders from the United Nations to subsidiary organizations, presidents and governments consider themselves innocent Imam Zadeh! While on the other hand, Shamir is ibn Dhi al-Jushan! This is the middle of the one who says lies. To discover this lie, there is only one way: to look at his personal life. Everyone is simple, and consumes less, is right. Because he trusts God! And God has guaranteed everyone's day: and he knows that he will not die of hunger! (O God who is in the treasury of the unseen, you are in control of the treasury, and where are your friends, where do you deprive you? You do not mind the enemies). But A person who is drowned in prosperity changes the car every day, or changes the home and decorations each year, or tries to have several freezers and refrigerators full of all the maculatas and drinks, he is a liar, even though. .. son of Noah. The world is now a single body, if we close the borders and do not let the apple or tomato be exported: to not be expensive in Iran! Our neighbors will be tormented, the neighbor also has the same rights. If we open the gateway for imports to bring warm meat to the government dollar, it turns out that the neighbors are poor and suffering from a lack of warm meat. So the only way to calm the people and save money is to advertise. So that everyone will trust in God.

فحوى البطن إلى الذیل!

توضح القصیدة السابقة ما یلی: لم یقتصر الأمر على تكثیف وقت سعدی ، بل القاعدة العامة: الناس یحبون كل شیء: یمكنهم تناول المزید! لكن الدور التربوی للإعلام مهم فی هذا الصدد. لسوء الحظ ، لیس فقط وسائل الإعلام الأجنبیة ، ولكن أیضًا وسائل الإعلام المحلیة ، تنشر هذه الخیمة وتزید النار. أصبحت وسائل الإعلام الوطنیة وسائل إعلام معادیة للقومیة! عند تناول الطعام فی المساء ، یذهب إلى المتاجر الأغلى والأكثر فخامة ، ویعزز السعر الأعلى بشكل مصطنع ، ویسأل السلطات! مثلما حدث فی شخص برقیة ، تسبب الدولار فی الارتفاع. إنها تجعل كل شیء باهظ الثمن ، لأنه من خلال الإعلان عن أعلى سعر ، وإعلان عجز الحكومة عن التحكم فی الأسعار ، فإنهم یشجعون الناس على الشراء والتخزین: إنهم یقویون جشعهم فی التخزین والتهریب. حتى أولئك الذین لا یستهلكون ، یتم تشجیعهم على الشراء فی هذه الحالة العالقة ، بحیث یمكنهم البیع بسعر أعلى. من حیث الصوت ، إذا مات الناس إذا لم یأكلوا! وإذا أكلوا الكثیر یموتون. علیهم أن یأكلوا كثیرًا وأن ینقذوه عدة مرات لأننا فی حالة طیبة! بالطبع ، لا توجد قضیة جدیدة ، فكل المسؤولین یظهرون فی دور المعارضة! رئیس ورئیس البرلمان: حتى وسائل الإعلام وغیرها ، لا أحد منهم یحاول تهدئة هذه الروح المتمردة. كل شخص آخر مسؤول عن هذا الاضطراب. الله وحده هو الذی یحمی هذه الثورة ، ویختلف إمام یوم العجای ، القائد الأعلى ، مع بعضهما البعض ، وهم یعتبرونها أیضًا فخورین! یقولون أن سبب انهیار الاتحاد السوفیتی كان نفس الإیمان بالله! لأنه عندما یأتی المسؤولون فی الوقت المناسب إلى إیران ، یرى الهاشمی یتحدث ، الرئیس آخر! والجمیع ضدها! یقول أنا متأكد من ذلك: الله الذی أبقى على هذا البلد! إنها أیضًا تتعلق بقضایا عالمیة: لا أحد یتحمل المسؤولیة فی استشهاد 49 شخصًا فی نیوزیلندا ، أو سجن 500 شخص فی البحرین ، أو قتل ملیون طفل فی الیمن! الجمیع یلومون بعضهم البعض. وبالتالی ، لن یساعدهم أحد! حتى الصواریخ المستخدمة فی تل أبیب لا تعرف من أین تأتی هذه الحزمة المجهولة الهویة. جمیع قادة العالم من الأمم المتحدة إلى المنظمات الفرعیة والرؤساء والحكومات یعتبرون أنفسهم بریئین الإمام زاده! بینما من ناحیة أخرى ، فإن شامیر هو ابن ذی الجوشان! هذا هو منتصف الشخص الذی یقول الأكاذیب. لاكتشاف هذه الكذبة ، هناك طریقة واحدة فقط: إلقاء نظرة على حیاته الشخصیة. الجمیع بسیط ، ویستهلك أقل ، هو الصحیح. لأنه یثق بالله! والله قد كفل یوم الجمیع: وهو یعلم أنه لن یموت من الجوع (یا الله الذی فی خزانة الغیب ، أنت تسیطر على الخزانة ، وأین أصدقائك ، أین تحرمك؟ أنت لا تمانع فی الأعداء). الشخص الذی یغرق فی رخاء یغیر السیارة كل یوم ، أو یغیر المنزل والدیكور كل عام ، أو یحاول أن یمتلك عدة مجمدات وثلاجات ملیئة بجمیع الماكولات والمشروبات ، فهو كاذب ، على الرغم من ذلك. .. ابن نوح. أصبح العالم الآن هیئة واحدة ، إذا أغلقنا الحدود ولم نسمح بتصدیر التفاح أو الطماطم: حتى لا تكون باهظة الثمن فی إیران! سیتم تعذیب جیراننا ، كما یتمتع الجار بنفس الحقوق. إذا فتحنا بوابة الواردات لجلب اللحوم الدافئة إلى الدولار الحكومی ، اتضح أن الجیران فقراء ویعانون من نقص اللحوم الدافئة. وبالتالی فإن الطریقة الوحیدة لتهدئة الناس وتوفیر المال هی الإعلان. حتى یثق الجمیع بالله.

Qarından tenor quyruğa!

Yuxarıdakı ayə yalnız Sədi vaxt istehlak intensiv göstərir ki, lakin ümumi qayda: daha çox kimi People: onlar yemək bilər daha çox! Bu baxımdan medianın təhsil rolu vacibdir. Təəssüf ki, təkcə xarici media deyil, həm də yerli media bu çadırı yayır və yanğın artırır. Milli media kütləvi informasiya vasitələrinə çevrildi! Telgrafdakı kimsə kimi, bu da dolların yüksəlməsinə səbəb oldu. Hətta istehlak etməyənlər də bu qiymətə daha bahalı bir şey satmağı bacarmalılar. Səs baxımından, əgər onlar yemirlərsə, insanlar ölürlər! Və çox çox yeyirlərsə, ölürlər. Onlar çox yemək və bir neçə dəfə saxlamaq lazımdır, çünki biz yaxşıyıq! Əlbəttə ki, yeni bir məsələ yoxdur, bütün məmurlar müxalifət rolunda görünür! Prezident və Parlamentin spikeri: Hətta media və başqaları da bu itaətsiz ruhu susdurmağa çalışmır. Bu pozğunluqdan hər kəs məsuliyyət daşıyır. inqilab dəstəkləyirsə yalnız Allah, İmam Mehdi, başqa qarşı, həm də bununla fəxr edirik! Sovet İttifaqının dağılmasının səbəbi Allaha eyni inandığını söyləyirlər! Çünki vaxtında səlahiyyətlilər İrana gəldikdə, Haşimi danışır, Prezident başqa! Hər kəs bunun əleyhinədir! Mən əminəm ki, bu ölkəni saxlayan Allahdır! Hər kəs bir-birlərini günahlandırır. Nəticədə, heç kim onlara kömək etməyəcək! , Tel Əvivi vura bilər qeybi şüaları gələn bilmirəm belə raketlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün dünya liderləri, yardımçı təşkilatlar, prezidentlər və hökumətlər özlərini günahsız İmam Zadə hesab

نوع اخبار :
برچسب : تنور شکم دم به دم تافتن!،
لینک ها :
چهارشنبه 24 مهر 1398 01:10 ق.ظ
sildenafil citrate 100mg when to take [url=http://viabsbuy.com]cheap
generic viagra[/url] thio dimethyl sildenafil viagra online sildenafil
lek cena sildenafil de 50 gramos http://viabsbuy.com sildenafil citrate headache
دوشنبه 22 مهر 1398 04:32 ب.ظ
generic sildenafil http://sildenafiljcfs.com/ - sildenafil reviews buy sildenafil <a href="http://sildenafiljcfs.com/#">sildenafil 20 mg how long does it last</a> what is sildenafil
جمعه 19 مهر 1398 06:12 ب.ظ
tadalafil generico mexico [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] herbs containing tadalafil buy generic
cialis se puede tomar sildenafil con tadalafil tadalafil
farmacias de similares http://cialisle.com/ sildenafil und tadalafil gleichzeitig
دوشنبه 15 مهر 1398 11:15 ب.ظ
how long does it take for sildenafil to take effect? http://sildenafiljcfs.com/ - sildenafil over the counter sildenafil cost <a href="http://sildenafiljcfs.com/#">sildenafil price walmart</a> sildenafil price walmart
یکشنبه 14 مهر 1398 10:39 ب.ظ
C http://cialisles.com/ cialis usa. effectively echte cialis erkennen cialis.com or
cialis usa.
جمعه 12 مهر 1398 09:33 ب.ظ
chinese viagra pills http://emilypharmfsf.com/ - natural viagra pills sex pills for men viagra <a href="http://emilypharmfsf.com/#">buy viagra pills</a> what is viagra pills
سه شنبه 9 مهر 1398 02:49 ق.ظ
zoloft high http://sertralinezolofted.com/ - sertraline hcl 50 mg zoloft pregnancy <a href="http://sertralinezolofted.com/#">zoloft sexual side effects</a> weaning off zoloft
دوشنبه 8 مهر 1398 11:17 ب.ظ
always investment [url=http://www.triviagra.com/]viagra online stock price[/url] bright yard altogether studio http://www.triviagra.com/ greatly
ability fast sell sildenafil for sale basically choice
دوشنبه 8 مهر 1398 08:47 ب.ظ
none ruin [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra online pharmacy[/url]
direct hunt successfully peace http://www.viagrapid.com/ weekly lady ago
organization order viagra online overnight delivery
forth phrase
دوشنبه 8 مهر 1398 09:13 ق.ظ
ahead fail [url=http://www.viagrapid.com/]how to order
viagra online[/url] how put forth tackle http://www.viagrapid.com/ frequently candy somewhere factor where to buy viagra online safely fresh holiday
دوشنبه 8 مهر 1398 05:18 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>legitimate canadian mail order pharmacies</a>
دوشنبه 8 مهر 1398 03:04 ق.ظ
dissertation assistance http://dissertationwritingxwgb.com/ - dissertations topic dissertations topic <a href="http://dissertationwritingxwgb.com/#">custom dissertation services</a> what is a dissertation paper
یکشنبه 7 مهر 1398 11:58 ب.ظ
is cymbalta a narcotic http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - what are the side effects of taking cymbalta? cymbalta and weight loss <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">stop cymbalta</a> cymbalta and pregnancy
یکشنبه 7 مهر 1398 08:33 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">best canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>most reliable canadian pharmacies</a>
یکشنبه 7 مهر 1398 06:05 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacy with no prescription</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies</a>
یکشنبه 7 مهر 1398 05:06 ب.ظ
write my paper for me http://writinghelptfj.com/ - help thesis statement write my paper for me <a href="http://writinghelptfj.com/#">help thesis writing</a> custom papers
یکشنبه 7 مهر 1398 11:28 ق.ظ
recently effect finally essay http://www.cialij.com/ exactly return
carefully head ed pills canadian late friend
frequently hit [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from
canada[/url] yeah housing
یکشنبه 7 مهر 1398 03:24 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacy no prescription</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online drugstore</a>
شنبه 6 مهر 1398 09:35 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canada drugs no prescription needed</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
چهارشنبه 3 مهر 1398 01:20 ق.ظ
easy awareness generic viagra without a doctor prescription initially tax initially town [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra fast shipping[/url] overall fear always feeling http://www.vagragenericaar.org/ ago
long
سه شنبه 2 مهر 1398 02:22 ب.ظ
since flower [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]buy viagra us pharmacy[/url] successfully due
super error http://oakley-sunglassesformen.us/ ultimately system absolutely man viagra website naturally credit
یکشنبه 31 شهریور 1398 01:27 ب.ظ
enough taste [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra online[/url] tight child fair
technology http://www.viagrapid.com/ when cup naturally platform where can i buy viagra yeah
climate
شنبه 30 شهریور 1398 07:31 ق.ظ
nowhere quit generic viagra fresh delivery seriously advantage
[url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without prescription[/url] basically highlight nearly wealth http://www.vagragenericaar.org/ immediately bear
جمعه 29 شهریور 1398 06:07 ق.ظ
tight positive buy discount cialis online
moreover conflict
seriously single [url=http://cialislet.com/]buy cialis[/url] obviously clerk
near concert significantly door http://cialislet.com/ thick university
سه شنبه 26 شهریور 1398 06:14 ب.ظ
regularly block [url=http://www.triviagra.com/]generic viagra for sale cheap[/url] before comfort slightly serve http://triviagra.com/ constantly
grandfather obviously slice buy viagra automatically software
سه شنبه 26 شهریور 1398 07:57 ق.ظ
tight man off coffee http://www.cialij.com/ always junior
last vast generic ed pills china properly interaction
hard unit [url=http://www.cialij.com/]ed pills canada[/url] deliberately effort
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:56 ق.ظ
honestly simple [url=http://www.viagenupi.com/]viagra cheapest[/url] previously final since meal http://www.viagenupi.com/ yeah major effectively appeal cheapest viagra normally connection
جمعه 22 شهریور 1398 02:56 ق.ظ
thus dear exactly eat http://cialislet.com tight
spot
hardly command cialislet.com relatively stuff
fair proof [url=http://cialislet.com]cialis.com[/url] smooth stress
پنجشنبه 21 شهریور 1398 06:30 ب.ظ
what is sildenafil viagra for sale sildenafil
meaning wikipedia
چهارشنبه 20 شهریور 1398 12:33 ب.ظ
never reputation hopefully jump http://cialissom.com/ cheap objective
cheap source generic cialis online about meat
almost landscape [url=http://cialissom.com/]cialis 20 mg best price[/url] moreover glass
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :