ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بررسی تحولات اجتماعی نشان می دهد: که جنگ یک اتفاق است، ولی صلح دائمی است. اما تبلیغات درست برعکس آن است. براساس تبلیغات فعلی و جو حاکم برجهان، همه رسانه ها از جنگ صحبت می کنند، و معمولا ایران را هم، جنگ طلب معرفی می کنند. براساس نظرات آقای آسمان! بعد از حادثه یازده سپتامبر، اسلام زیر سوال رفت! و آن را با  تروریسم یکی دانستند! معلوم نیست کینه برخی از علمای ضد دین، کی تمام می شود؟ در حالیکه مردم ایران، در شادی اسفند ماه، همه با هم شریک هستند و: بازار ها را گرم نگهداشته، بدون اعتنا به تحریم ها به زندگی خود ادامه می دهند. دولت نیز بدون اعتنا به تحریم ها، قرارداد 20میلیاردی با عراق امضا می کند! آنهاییکه می گفتند: تحریم ایران را به زانو در می اورد، حالا خودشان به زانو در امدند. شادی و زندگی و صلح و دوستی، نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا جریان دارد. حتی در فلسطین و سر زمین های اشغالی، فقط چند دقیقه آنهم در چند نقطه! جنگ می شود، اما آنها مانند مگس ها، به دنبال زخم ها می گردند، و با سرو صدای زیاد، به سراغ آن می روند! در میان 7میلیارد انسان، که در حال زندگی هستند، به دنبال یک یا دونفری می روند که: آن هم با دستور خودشان، مثلا روسری بر می دارند. می خواهند آن را نشانه: جنگ طلبی اسلام معرفی کنند. باید از انها پرسید: منظور شما از جنگ چیست؟ اگر جنگ جهانی اول و دوم است، که سالهاست از ان گذشته! و کسی چیزی بیاد نمی اورد، جز اینکه در کتب تاریخی و یا درسی بخوانند. اگر جنگ ایران و عراق است، که سی سال است تمام شده! اگر جنگ کویت با عراق است، که آنهم چندروزی بود و تمام شد. پس دیگر جنگی وجود ندارد، که از ان صحبت می کنید! اگر منظور شما جنگ لفظی یا جنگ پیام رسان ها است، که این جنگ محسوب نمی شود، یک نوع تبادل آرا است. اما اگر منظور شما احتمال جنگ است، این هم نه علمی است نه عقلی! مثل این است که غصه بخوریم: ممکن است یک روزی، زمین از مدارش خارج شود! فرض محال که محال نیست. امکان دارد چنین چیزی اتفاق بیافتد، ولی ایا عاقلانه است خود را: غمگین چنین موضوعی کنیم؟ یا به مردم بگوییم: خودرو سوار نشوند، چون ممکن است تصادف کنند. با این وضعیت جت های بوئینگ، اگر بگوییم کسی سوار هواپیما نشود، نه تنها خود را ضایع کرده ایم، بلکه حرف غیر منطقی زده ایم. ممکن است در میان هزاران پرواز، یکی یا دو پرواز متوقف شود، و یا یکی دو نفر تصمیم بگیرند: با هواپیما مسافرت نکنند، آیا این را باید به کل تعمیم دهیم؟ دشمنان اسلام برعکس فرمایشات خودشان عمل می کنند: نظریه علمی آن است که: تکرار پذیر و تجربه پذیر باشد، ولی آنها یک حادثه 11سپتامبر، که حداکثر چندنفر را با خود در گیر کرده، به حساب 7تریلیون انسان می گذارند! و یا یک حادثه تروریستی در مترو لندن را، که چند دقیقه بیشتر نبود، به اندازه کل دنیا و همه زمان و مکانها بزرگ کنیم؟ این تبلیغات و پروپاگاندا هست یا یک پژوهش علمی؟ آیا تبدیل یک ابسیلن به بینهایت کار علمی است؟ متاسفیم که پژو هشگاهی بنام علوم انسانی، از دولت پول می گیرد، و بعد نظریاتی مطرح می کند که: نشان بدهد علوم انسانی درتضاد با اسلام است. و امکان آشتی این دو وجود ندارد! هنوز هم انسان از نظر آنها، انسان دکارتی است. که می گوید چون من هستم، پس دنیا هم هست! و معنی مخالفش: من اگر نباشم دنیا هم نیست! باید از اینها پرسید:ایا اصول علمی، فقط برای نظریات اسلامی است؟ نظرات ضد اسلامی، هرچه غیر منطقی هم باشد علمی است؟ یعنی آنها هرچه دلشان بخواهد: برعلیه اسلام بگویند، توهین کنند و دروغ منتشر کنند؟

Scientific Principles: or Propaganda? Which war

A review of social change shows that war is a thing of the past, but peace is permanent. But advertising is just the opposite. According to the current propaganda and the ruling atmosphere of the world, all the media speak of the war, and they usually introduce Iran as a warlord. According to Mr. Sky's comments! After the 9/11 incident, Islam was questioned! And they considered it one of terrorism! It is unclear what's the grudge of some anti-religious scholars, when? While the Iranian people, on a happy March in March, are all partners and keep the markets warm, they will continue to live without sanctions. The government also signed a 20 billion contract with Iraq without regard to sanctions! Those who said that the boycott of Iran would be on their knees, they were now on their knees. Happiness:, life and peace and friendship, not only in Iran, but also throughout the world. Even in Palestine and the occupied land, just a few minutes at a few points! It's a war, but they look like wounds like flies, and they go out with a loud voice! Of the 7 billion people who are living, they are looking for one or two doubts: they take their headscarves with their own orders. They want to introduce it as a symbol of Islam's war of Islam. You should ask them: What do you mean by war? If the first and second world wars, which have passed since many years! And nobody would remember anything other than to read in historical books or lessons. If Iran-Iraq war is over, it's thirty years old! If the Kuwaiti war is with Iraq, which is a multi-player one and it's over. So there is no longer a war you talk about! If you mean verbal warfare or messenger wars, which is not considered a war; it is a kind of exchange of votes. But if you mean war, that's not science, not rational! It's kind of like to be sorry: one day, Earth may be out of its orbit! Impossible assumption is not impossible. This may happen, but is it wise to be so sad about this? Or tell people: do not ride a car, because they might be in an accident. With Boeing's jets, if we say that nobody is boarding a plane, we have not only lost ourselves, but have made it unreasonable. May stop thousands of flights, one or two flights, or one or two people decide: do not travel by plane, should we generalize it? The enemies of Islam act in their own way: the scientific theory is that it is: repeatable and experiential, but they give the 7 trillion human beings an incident of September 11, which involves the maximum number of enemies! Or did a terrorist incident in the London subway, which did not last a few minutes, to the size of the whole world and all times and places? Is this propaganda or a scientific research? Is conversion to an infallible scientific work? We are sorry that Peugeot, a humanities scholar, takes money from the government, and then makes some suggestions that: it shows that humanities are in contradiction with Islam. And there is no possibility of reconciliation! Still, man is Cartesian in their view. Who says that since I am, so is the world! And the meaning of his opposition: if I am not the world is not! One should ask them: Is scientific principles only for Islamic theories? What is unethical, anti-Islamic, is science? That is to say, whatever they want, they say, to insult against Islam, to publish lies,

المبادئ العلمیة أم الدعایة؟ أی حرب

تظهر مراجعة التغییر الاجتماعی أن الحرب شیء من الماضی ، لكن السلام دائم. لكن الإعلان هو عكس ذلك تماما. وفقًا للدعایة الحالیة والأجواء الحاكمة فی العالم ، فإن جمیع وسائل الإعلام تتحدث عن الحرب ، وعادةً ما تقدم إیران كقائد حرب. وفقا لتعلیقات السید سكای! بعد حادث 11 سبتمبر ، تم استجواب الإسلام! واعتبروها واحدة من الإرهاب! من غیر الواضح ما هو ضغینة بعض العلماء المعادین للدین ، متى؟ فی حین أن الشعب الإیرانی ، فی شهر مارس / آذار السعید فی مارس / آذار ، جمیعهم شركاء ویحافظون على دفء الأسواق ، فإنهم سیواصلون العیش دون فرض عقوبات. كما وقعت الحكومة عقدا بقیمة 20 ملیار دولار مع العراق دون اعتبار للعقوبات! أولئك الذین قالوا إن مقاطعة إیران ستكون على ركبهم ، لقد أصبحوا الآن على ركبهم. السعادة والحیاة والسلام والصداقة ، لیس فقط فی إیران ، ولكن أیضًا فی جمیع أنحاء العالم. حتى فی فلسطین والأرض المحتلة ، فقط بضع دقائق فی بضع نقاط! إنها حرب ، لكنها تبدو كجروح مثل الذباب ، وتخرج بصوت عالٍ! من بین 7 ملیارات شخص یعیشون ، یبحثون عن شكوك أو شكوك: یأخذون الحجاب بأوامرهم الخاصة. إنهم یریدون تقدیمه كرمز لحرب الإسلام فی الإسلام. یجب أن تسألهم: ماذا تقصد بالحرب؟ إذا كانت الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ، والتی مرت منذ سنوات عدیدة! ولن یتذكر أحد أی شیء آخر غیر القراءة فی الكتب أو الدروس التاریخیة. إذا انتهت الحرب العراقیة الإیرانیة ، عمرها ثلاثون عامًا! إذا كانت الحرب الكویتیة مع العراق ، فهی لعبة متعددة اللاعبین وقد انتهت. لذلك لم تعد هناك حرب تتحدث عنها! إذا كنت تقصد الحرب اللفظیة أو حروب الرسول ، والتی لا تعتبر حربًا ، فهی نوع من تبادل الأصوات. لكن إذا كنت تقصد الحرب ، فهذا لیس بالعلم ولیس بالعقلانیة! من الجید أن تكون آسف: یومًا ما ، قد تكون الأرض خارج مدارها! الافتراض المستحیل لیس مستحیلاً. قد یحدث هذا ، لكن هل من الحزن أن نكون حزینین للغایة بشأن هذا؟ أو أخبر الناس: لا تقم بركوب سیارة ، لأنها قد تكون فی حادث. باستخدام طائرات بوینغ ، إذا قلنا أن لا أحد یستقل طائرة ، فإننا لم نفقد أنفسنا فحسب ، بل جعلناها غیر معقولة. قد یوقف الآلاف من الرحلات الجویة ، رحلة واحدة أو رحلتین ، أو شخص أو شخصین یقرران: لا تسافر بالطائرة ، فهل یجب علینا تعمیمها؟ یتصرف أعداء الإسلام بطریقتهم الخاصة: النظریة العلمیة هی أنه: متكرر وتجریبی ، لكنهم یعطون 7 تریلیون شخص حادثة 11 سبتمبر ، والتی تنطوی على أكبر عدد ممكن من الأعداء! أم هل وقع حادث إرهابی فی مترو الأنفاق بلندن ، والذی لم یدم لبضع دقائق ، بحجم العالم كله وجمیع الأوقات والأماكن؟ هل هذه دعایة أم بحث علمی؟ هل التحول إلى عمل علمی معصوم؟ نأسف لأن بیجو ، باحث فی العلوم الإنسانیة ، تحصل على المال من الحكومة ، ثم تقدم بعض الاقتراحات التالیة: إنها توضح أن العلوم الإنسانیة تتعارض مع الإسلام. ولیس هناك إمكانیة للمصالحة! لا یزال ، الرجل الدیكارتی فی نظرهم. من یقول ذلك بما أنا كذلك العالم! ومعنى معارضة: إذا لم أكن العالم لیس كذلك! على المرء أن یسألهم: هل المبادئ العلمیة للنظریات الإسلامیة فقط؟ ما هو غیر الأخلاقی ، المعادی للإسلام ، هو العلم؟ وهذا یعنی أن یقولوا ، مهما أرادوا ، الإساءة إلى الإسلام ، ونشر الأكاذیب ،

Elmi prinsiplər və təbliğat? Hansı müharibə?

Sosial dəyişikliyə baxış müharibənin keçmişin bir şey olduğunu göstərir, lakin sülh qalıcıdır. Amma reklam yalnız əksinə. Hazırkı təbliğat və dünyadakı iqtidar mühitinə görə, bütün media müharibədən danışır və adətən İranı müharibə lordları kimi təqdim edirlər. Cənab Skyun şərhlərinə görə! 11 sentyabr hadisəsindən sonra İslam sorğulandı! Onlar bunu terrorizm hesab etdilər! Bəzi anti-dini alimlərin nə dərəcədə hörməti nədir? İran xalqı mart ayında xoşbəxt mart ayında bütün tərəfdaşlar və bazarları isti tutarkən, sanksiya olmadan yaşamağa davam edəcək. Hökumət həmçinin sanksiyalara baxmayaraq İraqla 20 milyardlıq müqavilə imzaladı! İranın boykotunun dizlərində olacağını söyləyənlər indi diz çökdülər. Yalnız xoşbəxtlik, həyat və sülh və dostluq, yalnız İranda deyil, bütün dünyada. Hətta Fələstində və işğal edilmiş torpaqlarda, bir neçə dəqiqədə bir neçə dəqiqə! Bu bir müharibədir, lakin onlar sinələr kimi yara kimi görünür və yüksək səslə çıxırlar! Yaşayan 7 milyard insanın bir və ya iki şübhəsini axtarırlar: hicablarını öz əmrləri ilə alırlar. İslamın İslam müharibəsinin simvolu olaraq təqdim etmək istəyirlər. Onlara soruş: Müharibə ilə nə demək istəyirsən? Uzun illərdən bəri keçmiş birinci və ikinci dünya müharibələri varsa! Tarixi kitablarda və dərslərdə oxumaqdan başqa, heç kim heç bir şeyi xatırlamırdı. İran-İraq müharibəsi başa çatdıqda, otuz yaşındaydı! Küveyt müharibəsi İraqla bağlıdırsa, çox oyunçudur və bitdi. Beləliklə, artıq danışdığınız müharibə yoxdur! Əgər müharibə və ya müharibə hesab olunmayan şifahi müharibə və ya peyğəmbər müharibələri deməkdirsə, o, bir növ mübadilədir. Amma müharibə deməkdirsə, elm deyil, səmərəli deyil! Bu, üzr istəyən bir şeydir: bir gün Yer onun orbitindən çıxa bilər! İmkansız fərziyyə mümkün deyil. Bu baş verə bilər, amma bu barədə çox kədərli olmaq müdrikdi

نوع اخبار :
برچسب : اصول علمی یا پروپاگاندا؟ کدام جنگ؟،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Remarkable! Its actually amazing article, I have got much clear idea on the topic of from this article.
چهارشنبه 22 اسفند 1397 12:40 ب.ظ

سلام وبلاگ خوبی داری به سایت من هم سر بزن مرسی
منتظرت هستم


چهارشنبه 22 اسفند 1397 09:28 ق.ظ
هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید،
شما از آن شکست نخورده اید ، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :