ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تا زمان ابن مسکویه، کسی یونان را نمی شناخت و از: ارسطو وافلاطون و جالینوس و ارشمیدس، خبری نبود. وی برای اینکه افکار خود را منتشر کند، ناچار شد از اسامی نامانوس استفاده کند! تا کسی به او خرده نگیرد. لذا نقل قول های او اغلب مشکوک، نامتوازن و گاهی بین ارسطو و اقلاطون و دیگران هم، اختلاط ایجاد می شد. این نشان می دهد آکادمی و افلاطون، ساخته پرداخته ذهن این مسکویه بوده و یا اگر هم، کسانی بودند، از آنها فیلسوفان بزرگی ساخت. شاید هم در رقابت با شاهنامه چنین کاری کرد. زیرا فردوسی می گوید: یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان! البته دلایل زیادی بری این امر وجود دارد: ابتدا باید به نظرات محقق دومینیک لومیرا، در این موضع نگاه کرد: وی این بیانات را در جلسه همگرایی: مرکز تحقیقات علوم انسانی مطرح کرد، اما مهمتر اینکه در آن موقع کتاب وجود نداشته! اولین کتاب و کتایخانه، در عصر ساسانیان بوجود آمد. ولذا بیان دهها کتاب از: افلاطون و ارسطو و ارشمیدس، مخالف واقع بوده  و هنوز کاغذ، اختراع نشده بود! زیرا اولین بار کاغذ در چین اختراع شد(150قبل از میلاد) و در مصر باستان هم، از پاپیروس نام برده شده( در حالیکه ارسطو 437سال قبل از میلاد می زیسته!) ولی، همه اینها تا زمان اسلامی، فقط ورق بودند یا حداکثر بصورت طومار می شدند. دوم اینکه آتن یک شهر بوده، نه کشور ولذا کلمه( سیتزن) یعنی شهروند، برای آن دوره بهتر است، تا جمهوریت که نام یکی از: کتابهای ارسطو یا افلاطون است!  ارسطو شاگرد افلاطون بوده ولی، در آسیای صغیر زیرنظر هخامنشیان، زندگی می کرده و به واسطه قتل: یکی از بستگانش در اهواز، کاملا ضد ایرانی شد. گفته اند همجنس باز هم بوده! و مربی گری اسکندر را باهدف حمله به ایران، قبول کرد. به نظر برحی برخی از فیلسوفان ایرانی، سقراط و افلاطون هم، تحت تاثیر فلسفه ایرانی بودند(دکتر دینانی). نکته مهمتری هم وجود دارد: آسیای صغیر (ترکیه فعلی) محل ظهور و: تبلیغات خیلی از پیامبران بوده است. لذا اگر مثل افلاطونی را، یک نظریه مذهبی بدانیم، بیراه نرفته ایم. البته بسیاری از مشائیون یا فلاسفه، علاقه داشتند که نامی از پیامبران برده نشود! بلکه مردم فیلسوفان را بجای پیامبران بشناسند، لذا در تقدس فیلسوفان غلو کرده، آنها را افراد مافوق بشر معرفی می نمودند. بطوریکه استاد مطهری هم، در جوانی چنین تصوری داشته! و به نوشته خودش احترام خاصی برای فلاسفه قائل بوده. همانطور که فلاسفه پوزیتیویست (اثبات گرایان) در قرن قبلی، سعی داشت پزشکان یا مهندسان را جایگزین انبیا کند. دلیل اینهمه دشمنی که ابن مسکویه نیز، از ان بی نصیب نبوده: خودپسندی یا ریاست طلبی بوده! زیرا هرجا که می خواستند حکومت کنند، مردم با صحبت هایی که از انبیا یا اولیا شنیده بودند، آنها را نصیحت می کردند! و آنها عصبانی شده، سعی داشتند انبیا را دربین مردم خوار کنند، یا آنها را به فراموشی بسپارند و: بگویند مربوط به گذشته است، یا اینکه خود را بالاتر از پیامبر بدانند. که فلسفه، ماموریت آخری را داشت. ابن مسکویه که در دربار آل بویه بوده، برای کاستن از تقدس شیعه، نمی توانست مانند بنی امیه، اولیا را پیش مردم خوار کند، زیرا که دولت آل بویه، اساسا شیعه بودند. لذا با ترجمه آثار و یا اهمیت دادن: به آنان یا بازسازی ذهنی فیلسوفان، سعی داشت وحی را به برداشتهای زمینی محدود کند. و به مردم بگوید: هرکس میتوانند فیلسوف شود.(و نیازی به معجزه نیست). تاجاییکه می گفتند: (کل ماحکم به عقل، حکم به شرع) عقل و شرع یکی است. ولی شیعه می گوید عقل زیر مجموعه شرع است. و شرع شامل وحی و نقل هم می شود.(نبوت و امامت)  

Is Plato Really? Or is Ibn Maskawayh minded?

Until Ibn Maskawayh, nobody knew Greece, and there was no news of Aristotle and Apollon, Galen and Archimedes. In order to publish his thoughts, he had to use bad names! So that no one cries to him. So his quotations were often dubious, unbalanced, and sometimes between Aristotle and the neighborhood, and others. It shows the Academy and Plato, made by the mind of this mosque or, if so, were some, made great philosophers of them. Perhaps he did so in a contest against Shahnameh. Because Ferdowsi says: Yale was in Sistan, he was a man! Of course, there are many reasons for this: first, the views of researcher Dominique Lumira should be looked at in this position: he raised these statements at the convergence meeting: the Center for the Study of Humanities, but more importantly, there was no book at that time! The first book and library was created in the Sassanid era. Therefore, the expression of dozens of books from Plato, Aristotle and Archimedes was in opposition, and yet paper was not invented! Because the first paper was invented in China (150 BC), and in ancient Egypt, it was named Papyrus (while Aristotle lived 437 BC!) But all of this was until the Islamic time, only the sheet, or at most Scroll. Second, Athens is a city, not a country, therefore, the word (), a citizen, is better for that period than a republic whose name is one of Aristotle's or Plato's books! Aristotle was a student of Plato, but lived in Asia Minor under the Achaemenid, and was murdered by one of his relatives in Ahvaz, completely anti-Iranian. They said they were homosexual! And: coached Alexander Oscar with the goal of attacking Iran. Some Iranian philosophers, Socrates and Plato were also influenced by Iranian philosophy (Doctor Deanani). The more important thing is: Asia Minor (current Turkey) emerged and: propaganda was a lot of prophets. So, if we do not understand like Platonism, a religious theory, we have not gone so far. Of course, many intellectuals or philosophers were interested in not naming a prophet! Instead, they recognize the people of philosophers as prophets; therefore, they were overshadowed by the sanctity of the philosophers and introduced them as supersonic persons. As Professor Motahari also imagined in his youth! And in his own words he had a special respect for philosophers. As: positivists () in the last century tried to replace the prophets with physicians or engineers. The reason for this is the hostility Ibn Maskawayh did not suffer from: self-respect or presidentialism! Because they ruled wherever they wanted, people would have advised them with the words they had heard from the prophets or the elders. And they were angry; they tried to disgrace prophets among the people, or to obliterate them: to say they are related to the past, or to consider themselves above the prophet. Philosophy had the last mission. Ibn Maskawayh, who was at the Al-Boyah court, could not, like the Umayyads, degrade the elderly people in order to reduce the Shiite sanctity because the Al-Boyah government was essentially Shi’a. Therefore, by translating works or caring for them: to them, or the mental reconstruction of philosophers, he tried to restrict the revelation to earthly conceptions. And to say to people: Everyone can be a philosopher (and there is no need for miracles). To the extent that they said: "The wisdom and the law is one." But the Shi’a says that the wisdom is a subset of Shari’a. And the Shari’a includes revelation and transference (prophet hood and imamate)

هل أفلاطون حقا؟ أم أن ابن مسكفای یفكر؟

حتى لم یكن ابن مسعود ، لم یكن أحد یعرف الیونان ، ولم یكن هناك أخبار عن أرسطو وأبولون وجالین وأرخمیدس. من أجل نشر أفكاره ، كان علیه أن یستخدم أسماء سیئة! بحیث لا أحد یبكی له. لذا كانت عروضه غالبًا مشكوكًا فیها وغیر متوازنة وأحیانًا بین أرسطو والجیران وغیرهم. إنها تُظهر الأكادیمیة وأفلاطون ، التی صنعت من عقل هذا المسجد ، أو إذا كان الأمر كذلك ، فكانت بعض الفلاسفة العظماء منهم. ربما فعل ذلك فی مسابقة ضد شاهنامه. لأن فردوسی یقول: كان ییل فی سیستان ، كان رجلاً! تم إنشاء أول كتاب ومكتبة فی العصر الساسانی. لذلك ، كان التعبیر عن عشرات الكتب من أفلاطون وأرسطو وأرشمیدس فی المعارضة ، ومع ذلك لم یتم اختراع الورق! لتم اختراع الورق الأولى فی الصین (150 قبل المیلاد) فی مصر القدیمة، أیضا، یدعى البردی (كما أرسطو، 437 قبل المیلاد عاش!) ولكن فی كل وقت الإسلام، ورقة فقط أو كانت على الأكثر كان الالتماس. ثانیا، أثینا هو المدینة، ولیس دولة، ومن ثم كلمة ()، المواطن، فمن الأفضل لتلك الفترة، إلى الجمهوریة أن اسم واحد من كتب أرسطو أو أفلاطون! طالب أفلاطون أرسطو، ولكن فی آسیا الصغرى تحت الاخمینیین، عاش وقتل أحد أقاربه فی الاهواز ومعاداة إیران. قالوا إنهم مثلیون جنسیا! وتدریب ألكسندر أوسكار بهدف مهاجمة إیران. كما تأثر بعض الفلاسفة الإیرانیین ، سقراط وأفلاطون بالفلسفة الإیرانیة (دكتور دینانی). الشیء الأكثر أهمیة هو: آسیا الصغرى (تركیا الحالیة) ظهرت و: الدعایة كانت الكثیر من الأنبیاء. لذا ، إذا لم نفهم مثل الأفلاطونیة ، وهی نظریة دینیة ، فإننا لم نذهب إلى الآن. بالطبع ، كان العدید من المفكرین أو الفلاسفة مهتمین بعدم تسمیة نبی! بدلا من ذلك ، فإنهم یعترفون بأهل الفلاسفة بأنهم أنبیاء ، وبالتالی ، فقد طغت علیهم حرمة الفلاسفة وعرضوها كأشخاص أسرع من الصوت. كما تخیل البروفسور مطهری فی شبابه! وبكلماته الخاصة كان لدیه احترام خاص للفلاسفة. كما حاول الوضعیون (الوضعیون) فی القرن الماضی استبدال الأنبیاء بالأطباء أو المهندسین. والسبب فی ذلك هو العداء الذی لم یعانِه ابن مسلاویه: احترام الذات أو الرئاسیة! لأنهم حكموا أینما أرادوا ، كان الناس ینصحونهم بالكلمات التی سمعوا بها من الأنبیاء أو الشیوخ. وكانوا غاضبین ، وحاولوا أن یفقدوا الأنبیاء بین الناس ، أو طمسهم: أن یقولوا إنهم مرتبطون بالماضی ، أو أن یعتبروا أنفسهم فوق النبی. كانت الفلسفة هی المهمة الأخیرة. وكان ابن مسكویه فی المحكمة البویه للحد من الشیعة المقدسة، أود الأمویین، الأم قبل تناول الناس البویه  الحكومة، لا سیما الشیعة. لذلك ، من خلال ترجمة الأعمال أو العنایة بها: بالنسبة لهم ، أو إعادة بناء الفلاسفة العقلیین ، حاول تقیید الوحی على المفاهیم الدنیویة. وأقول للناس: یمكن لكل شخص أن یكون فیلسوفا (ولیس هناك حاجة للمعجزات). إلى الحد الذی قالوا فیه: "الحكمة والقانون واحد". لكن الشیعة یقولون إن الحكمة هی مجموعة فرعیة من الشریعة. والشریعة تشمل الوحی والتحول (النبوة والإمامة))

Platon həqiqətən mi? Və ya İbn Miskvayy fikirli?

İbn Məsköfiyə qədər Yunanıstanı heç kim bilmirdi və Aristotel və Apollon, Galen və Arximed haqqında heç bir xəbər yox idi. Fikrini dərc etmək üçün o, pis adlardan istifadə etməlidir! Heç kim ona ağlamır. Beləliklə, onun kotirovkaları tez-tez şübhəli, qeyri-bərabər və bəzən Aristotel və qonşuluq arasında və digərləri idi. Bu məscidin düşüncəsi və ya əgər varsa, Akademiyanı və Platonunu göstərir, onların böyük filosofları olmuşdur. Bəlkə də Şahnəmə qarşı bir müsabiqədə belə etdi. Çünki Ferdowsi deyir: Yale Sistan idi, o, bir adam idi! Sasanilər dövründə ilk kitab və kitabxana yaradıldı. Buna görə Platon, Aristotel və Arximedin onlarla kitabları müxalif idi və hələ də kağız icad olunmadı! Çində ilk kağız qədim Misirdə (150 BC) icad üçün də, papirus adlı (Aristotel kimi, 437 BC yaşamış!) Amma hər zaman İslam, yalnız vərəqələri və ya ən idi ki, Gedin. İkincisi, Athens sonra bir şəhər, bir ölkə və söz (), vətəndaş, bu dövr üçün yaxşı deyil, Respublikanın ki Aristotel və ya Platon kitab birinin adı! Əhəmənilər altında Platon tələbə Aristotel, lakin Kiçik Asiyada yaşamış və Əhvaz, anti-İran qohumları biri qətli ilə. Onlar homoseksual olduğunu söylədilər! İskəndər Oscarı İrana hücum məqsədilə məşq etdi. Bəzi İran filosofları, Sokrat və Platon da İran fəlsəfəsindən təsirləndi (Doktor Deanani). Ən əhəmiyyətlisi isə: Kiçik Asiya (indiki Türkiyə) ortaya çıxmış və: təbliğat bir çox peyğəmbər idi. Beləliklə, biz Platonizm, dini bir nəzəriyyə kimi başa düşmürüksə, indiyə qədər getmədik. Əlbəttə ki, bir çox ziyalılar və ya filosoflar peyğəmbər adlanmamaqla maraqlandılar! Lakin əvəzinə filosofların, peyğəmbərlər bilirik, bmət)

نوع اخبار :
برچسب : آیا افلاطون واقعیت دارد؟ یا ساخته ذهن ابن مسکویه است؟،
لینک ها :
چهارشنبه 17 مهر 1398 02:17 ب.ظ
My brother recommended I might like this website. He was
totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I
had spent for this information! Thanks!
دوشنبه 25 شهریور 1398 03:45 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too.
This kind of clever work and reporting! Keep
up the excellent works guys I've incorporated you guys to blogroll.
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:34 ب.ظ
Thanks for the good writeup. It in reality was a
amusement account it. Look complex to more delivered agreeable from you!
However, how can we keep up a correspondence?
یکشنبه 27 مرداد 1398 02:10 ب.ظ
I don't even know how I finished up here, but I assumed this put up used to
be great. I do not recognize who you're but definitely you're going to a famous blogger when you are
not already. Cheers!
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:04 ق.ظ
What i do not understood is in reality how you are
now not actually a lot more neatly-liked than you may be now.

You're very intelligent. You understand therefore considerably in relation to this topic, made
me in my view consider it from a lot of various angles.
Its like men and women don't seem to be interested except it's
something to do with Lady gaga! Your individual
stuffs great. All the time care for it up!
جمعه 4 مرداد 1398 09:00 ق.ظ
unvjvjodjffy buy real viagra <a href=http://help.expresstracking.org/index.php?qa=user&qa_1=conebook5>generic viagra soft tabs</a> viagra free sample <a href="http://www.castagneto.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1155380">viagra.com canadian</a>
canada viagra generic
https://emolinks.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
چهارشنبه 2 مرداد 1398 04:45 ب.ظ
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I am going to return once again since I bookmarked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to guide other people. plenty of fish natalielise
دوشنبه 31 تیر 1398 08:57 ق.ظ
dfmuembonbea alternatives to viagra <a href=http://www.ausad.com.au/index.php?qa=user&qa_1=bongobeetle0>viagra online shop</a> best viagra <a href="http://www.cooplareggia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4055717">recommended candian pharmacy to buy generic viagra</a>
cilas
https://www.care2.com/c2c/people/profile.html?pid=986509514
دوشنبه 31 تیر 1398 02:51 ق.ظ
ypivjcddydsq buying viagra online <a href=http://www.ev313.com/user/bongobeach5/>online generic viagra</a> viagra directions <a href="http://logoadmats.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=874097">canadianviagra</a>
viagra 100mg price
https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/687989
شنبه 22 تیر 1398 04:08 ق.ظ
jyxouplojvsw alcohol and viagra <a href=https://livebookmark.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>canadian pharmacy - cialis</a> viagra tablets <a href="http://tinyurl.com/qrnnti00">daily cialis canadian</a>
price of cialis in canada
http://www.studio-blu.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1177430
سه شنبه 11 تیر 1398 10:51 ب.ظ
Thankfulness to my father who shared with me regarding this website, this blog
is actually awesome.
canadian pharcharmy canadian pharcharmy
شنبه 8 تیر 1398 03:27 ق.ظ
Thanks very nice blog!
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:17 ق.ظ
payday loans topeka ks <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> In our current economic situation, many people require cash money quickly. There is so much that enters into a monetary scenario, as well as many people seek to payday advance loan for support. If you're consider this sort of choice, keep reading this short article for valuable suggestions about this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">read more</a>
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:36 ق.ظ
bad credit payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>your input here</a> In our existing economy, many individuals require cash money quickly. There is a lot that goes into a financial scenario, as well as many people aim to payday advance loan for assistance. If you're consider this kind of alternative, keep reading this short article for helpful ideas concerning this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans</a>
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:17 ق.ظ
awmbhwrwfjuh cialis brand <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis canada</a> viagra pfizer online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">wholesale cialis pill in canada</a>
viagra 100 mg
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

I've been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to show that I've a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make sure to do not fail to remember this web site and provides it a look on a continuing basis.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Thanks for finally talking about > %blog_title% < Liked it!
جمعه 17 خرداد 1398 09:27 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness
of valuable know-how regarding unexpected feelings.
جمعه 17 خرداد 1398 04:00 ق.ظ
We stumbled over here by a different web address and thought I might check things out.
I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking over your web page yet again.
سه شنبه 14 خرداد 1398 09:29 ب.ظ
Excellent post! We will be linking to this great content on our site.
Keep up the good writing.
سه شنبه 14 خرداد 1398 01:30 ق.ظ
Hello there I am so happy I found your site, I really
found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say
many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog
(I also love the theme/design), I don't have time to read through it all at the
moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.
دوشنبه 13 خرداد 1398 07:53 ق.ظ
wtlpztovkzhf cialis generic canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra sales</a> cialis daily canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadianpharmacy cialis</a>
buy viagra online canada
دوشنبه 13 خرداد 1398 03:18 ق.ظ
brjzlqnnekcq free viagra pills <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis with prescription canada</a> viagra trial <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian viagra online</a>
buy discount viagra
شنبه 11 خرداد 1398 04:43 ق.ظ
upepqsywvqtm cialis low price <a href=http://northwestpharmacyc.com/>low cost cialis</a> viagra 50mg <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian cialis</a>
discount viagra online
شنبه 11 خرداد 1398 12:44 ق.ظ
leuzlhrvaydw best price for viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>daily cialis</a> viagra dosage <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis prices canada</a>
viagra for sale online
پنجشنبه 2 خرداد 1398 10:40 ب.ظ
stmybvnbmkxw payday loan relief <a href=http://rentechpaydayloans.com/>fast payday loans online</a> cash advance payday loan <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans direct lenders only</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 03:58 ب.ظ
xmpwnswxoisa payday loan store <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans online no credit check</a> payday loans oregon <a href="http://rentechpaydayloans.com/">my payday loan</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 05:52 ب.ظ
vmyhrhdftrrf payday loans las vegas <a href=http://rentechpaydayloans.com/>no teletrack payday loans</a> payday advance loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">legit payday loans</a>
شنبه 14 اردیبهشت 1398 12:35 ق.ظ
9qvzi35 payday loans mn
http://loandayfastgo.com/ - one hour payday loan
online payday loans direct lenders only no credit check
<a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans near me
</a> 2nd chance payday loans direct lender
جمعه 13 اردیبهشت 1398 07:32 ب.ظ
hcqjeb1 payday loan definition
http://loandayfastgo.com/ - payday loans with no credit check
bad credit payday loans guaranteed approval
<a href="http://loandayfastgo.com/">one hour payday loan
</a> cash payday loans
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :