ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 17 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
سفیر جدید ایران در فرانسه، نقش مهمی در گام دوم انقلاب اسلامی دارد. باید ایران را از دعوت شدن، به دعوت کننده تبدیل کند! اینکه هر روز ایرانی ها را برای استنطاق ببرند، و از آنها امضا بگیرند، باید تمام شود، و اقتدار جمهوری اسلامی، برای همیشه به آنها اثبات کند: آنها هستند که: باید پای میز محاکمه بیایند. بخصوص اینکه رئیس قوه قضائیه هم، در دوران گام دوم انقلاب، باید این میز ها را آماده کند. موضوعات میز محاکمه کم نیستند. فرانسه ممکن است، چند روزی با انقلاب اسلامی همراه بوده، ولی این ظاهر قضیه بود. زیرا وقتی دستور رسید، به امام امت اخطار کردند که آنجا را ترک کند. وامام امت گفت: من هرجا بروم این زیلو را هم باخود خواهم برد!و انقلاب اسلامی را هدایت خواهم کرد. بعد از ان ژیسکاردستن به حمایت از بختیار فراری پرداخت، و فرانسه در تمام این سالها محل امن، برای ضد انقلاب بوده و در دوران دفاع مقدس، با سلاحها و حمایت های اطلاعاتی خود، همراه دیگران به صدام کمک می کرده است. در حالیکه پناهجویان ایرانی را به دریا ریخته، با اعطای پناهندگی سیاسی به برخی دیگر، به کسب اطلاعات از ایرانیان اقدام کرده است . این بخشی از فعالیت های ضد ایرانی فرانسه است، که میتواند موضوع پرونده هایی باشد، که قوه قضائیه آن را افتتاح می کند. از جناب آقای رئیسی می خواهیم: بجای درگیری با جناح های داخل کشور، که در اشراف کامل اطلاعاتی هستند، به دادخواهی بین المللی اقدام کند. و با رویکردی طلبکارانه، نسبت به همه عملکردها اقدام نماید. بجز فرانسه، آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم، باید پای میز محاکمه بروند. باید تمام اموال و افراد برگردانده شود. اگر نیازی به همکاری در قوانین، یا استرداد مجرمین است، آن را بصورت لایحه به مجلس ارائه نماید. البته این کار جانماز آب کشیدن است! زیرا آنها به هیچ قانونی پایبند نیستند. اگر از طریق قانون کشور خودمان، آنها را محکوم نکنیم در قوانین بین المللی هم، این ناتوانی را خواهیم داشت. چنانکه هم اکنون در برجام داریم: توافق کرده ایم ولی هیچکدام را عمل نمی کنند! پایبندی به قانون برای انها مسخره است. مسئولین جدید بدانند که فروپاشی غرب، اتفاق افتاده و اگر دیر بجنبند، دیگر نمی توانند از کسی چیزی را مطالبه کنند. و باید که تهاجمی فکر کنند نه تدافعی. چهل سال اول، به دلیل ناباوری مسئولین کشور، همه عملکردهای بین المللی و داخلی، تدافعی بوده و به قول خودشان، باید کاری کنند به کدخدای ده دسترسی داشته باشند! مذاکره و محکوم شدن از طرف آنها هم، برای این آقایان یک رویای دست نیافتنی بود! همانطور که دیدیم با شوق وذوق می گفتند: ما رفتیم با اون بالایی ها( 5کشور طراز اول) پای میز مذاکره نشستیم! این حقارت در تاریخ معنی پیدا می کند. زیرا به دلیل همین ساده انگاری، و نوکر مابانه اندیشیدن، دست به کارهایی زدند که: بدتر از تجزیه بحرین و آرارات زمان پهلوی بود! رضاشاه که در مقابل آتاترک احساس حقارت می کرد، با بخشش آرارات کوچک بهاو، خواست تا با او همصحبتی داشته باشد. عین همان در قضیه بحرین اتفاق افتاد. در حالیکه تا دوهفته پیش از تجزیه بحرین، همه چیز حاکی از ان بود که: بحرین جزء جدایی ناپذیر ایران است. بحرینی ها هم اعلام کرده بودند: با زبان فارسی را صحبت می کنند، ولی ناگهان محمد رضا گفت: با رای گیری موافق است! اگر کشورهای جهان بارای گیر موافقند، در فلسطین، قفقاز، کشمیر ونقاط دیگرهم، رای گیری کنند.

Appointments in the second step

Iran's new ambassador to France plays an important role in the second step of the Islamic Revolution. It should invite Iran to invite! Every day, to take Iranians to sign, and to sign them, it must be over, and the authority of the Islamic Republic will prove to them forever: they are: that they should be brought to trial. Especially: that the head of the judiciary, during the second step of the revolution, should prepare these tables. The topics of the trial are not low. France may have been accompanied by the Islamic Revolution a few days, but this was the theorem. For when they received the command, they warned the Imam of the Ummah to leave. The Ummah said: "Wherever I go, I will take this carpet with myself, and I will lead the Islamic Revolution." After that, jiscardestan was backed by Bakhtiar Ferrari, and France was a safe haven for counter revolution during all these years and helped herself with Saddam Hussein during his holy defense with his weapons and intelligence. While Iranian refugees were thrown into the sea, he has been seeking information from Iranians by granting political asylum to others. This is part of the anti-Iranian activities of France, which can be the subject of cases that the judiciary will open. We call on Mr. Ra'isi to engage in international litigation instead of clashing with the interior factions, who are full of intelligence. And :with a credible approach to all actions. Except for France, the United States, and Britain and Israel, they must go to court. All property and individuals must be returned. If it is not necessary to cooperate in the law, or to extradite the perpetrators, it will submit it to parliament as a bill. Of course this is a drain! Because: they do not adhere to any law. If we do not condemn them through the law of our country, in international law, we will have this disability. As we are doing now, we have agreed, but they are not acting! It's ridiculous to adhere to the law. The new authorities know that the collapse of the West has taken place, and if they are too late, they can no longer claim anything from anyone. And they have to think that they are aggressive rather than defensive. Forty-first years, due to the inertia of the country's authorities, all the international and domestic functions are defensive and, according to their own words, they must have access to the top ten! Negotiating and condemning them for them was an unattainable dream for these gentlemen! As we saw, they were enthusiastically saying: "We went to the negotiating table with the top people (the first five countries)!" This humiliation makes sense in history. Because they were doing that because of this simplicity, and the pious bearer of thinking: worse than the break-up of Bahrain and the Ararat of Pahlavi times! Reza Shah, who felt humiliated against Ataturk, asked forgiveness for her small Ararat, to be in harmony with her. The same thing happened in Bahrain. While, until two weeks before the break-up of Bahrain, everything was indicative of: Bahrain is an integral part of Iran. The Bahrainis also said they spoke Persian, but suddenly Muhammad Reza said: "I agree with the vote!" If the countries of the world agree to catch up, they will vote in Palestine, the Caucasus, Kashmir and the other.

المواعید فی الخطوة الثانیة

یلعب السفیر الإیرانی الجدید فی فرنسا دوراً هاماً فی الخطوة الثانیة للثورة الإسلامیة. یجب أن تدعو إیران إلى دعوة! فی كل یوم ، لكی تأخذ الإیرانیین للتوقیع ، والتوقیع علیهم ، یجب أن ینتهی الأمر ، وسوف تثبت لهم سلطة الجمهوریة الإسلامیة إلى الأبد: هم: یجب تقدیمهم للمحاكمة. خاصة أن رئیس السلطة القضائیة ، خلال الخطوة الثانیة من الثورة ، یجب أن یعد هذه الجداول. مواضیع المحاكمة لیست منخفضة. قد تكون فرنسا مصحوبة بالثورة الإسلامیة بضعة أیام ، لكن هذه كانت نظریة. عندما تلقوا الأمر ، حذروا إمام الأمة من المغادرة. وقالت الأمة: "أینما ذهبت ، سوف آخذ هذا الفراش مع نفسی ، وسأقود الثورة الإسلامیة". بعد ذلك ، كان بخاریار مدعوماً من بختیار فیراری ، وكانت فرنسا ملاذاً آمناً للثورة المضادة خلال كل هذه السنوات وساعدت نفسها مع صدام حسین خلال دفاعه المقدس بأسلحته وذكائه. فی حین تم إلقاء اللاجئین الإیرانیین فی البحر ، كان یسعى للحصول على معلومات من الإیرانیین من خلال منح اللجوء السیاسی للآخرین. وهذا جزء من أنشطة فرنسا المناهضة لإیران ، والتی یمكن أن تكون موضوع قضایا یفتحها القضاء. إننا ندعو السید راعی إلى الانخراط فی التقاضی الدولی بدلاً من الصدام مع الفصائل الداخلیة ، الملیئة بالذكاء. ومع وجود نهج موثوق لجمیع الإجراءات. باستثناء فرنسا والولایات المتحدة وبریطانیا وإسرائیل ، یجب أن یذهبوا إلى المحكمة. یجب إعادة جمیع الممتلكات والأفراد. إذا لم یكن من الضروری التعاون فی القانون ، أو تسلیم الجناة ، فسوف یقدمه إلى البرلمان كمشروع قانون. بالطبع هذا استنزاف! لأنهم لا یلتزمون بأی قانون. إذا لم ندینهم من خلال قانون بلدنا ، فی القانون الدولی ، فسنواجه هذه الإعاقة. كما نفعل الآن ، اتفقنا ، لكنهم لا یتصرفون! من السخیف الالتزام بالقانون. تعرف السلطات الجدیدة أن انهیار الغرب قد حدث ، وإذا فات الأوان ، لم یعد بإمكانهم المطالبة بأی شیء من أی شخص. وعلیهم أن یفكروا بأنهم عدوانیون أكثر من كونهم دفاعیین. السنوات الحادیة والأربعون ، بسبب القصور الذاتی فی سلطات البلاد ، فإن جمیع الوظائف الدولیة والمحلیة تكون دفاعیة ، وبحسب كلماتها ، یجب أن یكون لها حق الوصول إلى المراكز العشرة الأولى! كان التفاوض علیهم وإدانتهم لهم حلما بعید المنال لهؤلاء السادة! كما رأینا ، كانوا یقولون بحماسة: "ذهبنا إلى طاولة المفاوضات مع كبار الناس (البلدان الخمسة الأولى)!" هذا الإذلال منطقی فی التاریخ. لأنهم كانوا یفعلون ذلك بسبب هذه البساطة ، وحامل التفكیر الودی: أسوأ من تفكك البحرین وأرارات البهلویة مرات! رضا شاه ، التی شعرت بالإهانة ضد أتاتورك ، طلبت المغفرة لارارات الصغیرة ، لتكون فی انسجام معها. نفس الشیء حدث فی البحرین. فی حین كان كل شیء ، حتى أسبوعین قبل تفكك البحرین ، یدل على أن البحرین جزء لا یتجزأ من إیران. كما قال البحرینیون إنهم یتحدثون الفارسیة ، ولكن فجأة قال محمد رضا: "أنا أتفق مع التصویت!" إذا وافقت دول العالم على اللحاق بالركب ، فإنها ستصوت فی فلسطین والقوقاز وكشمیر وغیرها.

İkinci addımdakı təyinatlar

İranın yeni Fransa səfiri İslam İnqilabının ikinci addımında mühüm rol oynayır. İranı dəvət etməyə dəvət etməlidir! Xüsusilə, məhkəmə başçısı, inqilabın ikinci addımında bu cədvəlləri hazırlamalıdır. Məhkəmə mövzusu aşağı deyil. Fransa bir neçə gün İslam inqilabı ilə müşayiət edilmiş ola bilərdi, amma bu teorem idi. Çünki əmr verildikdən sonra ümmətin imamını tərk etməyi xəbərdar etdi. İmam Emmett dedi: Mən getmək harada, mən birlikdə bu xalça gətirəcək və İslam İnqilabı səbəb olacaq. İranlı qaçqınlar dənizə atıldığı halda, başqalarına siyasi sığınacaq verərək iranlılardan məlumat axtarmağa başladı. Bu, Fransanın anti-İran fəaliyyətinin bir hissəsidir, bu da mühakimənin açılacağı iddialar mövzusu ola bilər. Biz cənab Ra'isə zəka dolu daxili fraksiya ilə qarşılıqlı olaraq beynəlxalq məhkəmə prosesində iştirak etməyə çağırırıq. Və bütün hərəkətlərə etibarlı bir yanaşma ilə. Fransa, ABŞ, İngiltərə və İsrail istisna olmaqla, onlar məhkəməyə getməlidirlər. Bütün əmlak və şəxslər geri qaytarılmalıdır. Qanunla əməkdaşlıq etmək və ya təqsirləndirilən şəxsləri təhvil vermək lazım deyilsə, bunu bir qanun layihəsi olaraq parlamentə təqdim edəcək. Əlbəttə bu bir drenajdır! Çünki hər hansı bir qanuna riayət etməzlər. Ölkəmizin qanunu ilə, beynəlxalq hüquqa görə onları qınayırıqsa, biz bu əlilliyə sahibik. İndi etdiyimiz kimi razılaşdıq, ancaq fəaliyyət göstərmirlər! Qanuna riayət etmək gülməli deyil. Yeni səlahiyyətlilər bilirlər ki, Qərbin dağılması baş verib və onlar çox gecsə, heç kimdən bir şey tələb edə bilməzlər. Onlar müdafiə etmədən çox təcavüzkar olduğunu düşünürlər. Ölkənin hakimiyyət orqanlarının ataletindən ötəri bütün beynəlxalq və daxili funksiyalar müdr.

نوع اخبار :
برچسب : انتصابها در گام دوم،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I'd certainly appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :