ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 17 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
آیت الله جوادی آملی گفت: عدل مانند چینش اعداد است، اگر کسی یکی از این اعداد را بردارد، جای آن خالی می ماند و همه دنبال ظالم می گردند. لذا عدل و ظلم واضح است. امام علی ع هم می فرماید(العدل یضع الامور موضعها) عدل یعنی هرچیز، برجای خودش مستقر باشد. و بهترین عدل یاری مظلوم است. لذا کسانی که اختلاس می کنند، معلوم هستند و پولهایی که مثلا قرار بوده: حقوق پرسنل پرداخت شود، حالا نیست! روشن است که در مسیر، یکی آن را دزدیده است. حالا وظیفه کسانی که عادل هستند، آن است که حقوق پرسنل را، از دزد بگیرند و پرداخت کنند، تا همه چیز سرجایش باشد. یا این که پیامبر اسلام بعد از نزول سوره جمعه، نسبت به اقامه نماز جمعه اقدام، و شاید 500بار آن را اجرا کرده باشد. ولی نه از ان ها نامی است، و نه خطبه ای باقی مانده؟ حالا سوال این است: چه کسی این خطبه ها را دزدیده است؟ و عادل کسی است که: تحقیق کند و این خطبه ها را، پیدا و منتشر کند. همانطور که آیت الله جوادی آملی هم اشاره کردند: نهج البلاغه فعلی کاملا مقطع است، و مطالب را نمی رساند!بتازگی شخصی تحقیق کرده و: نهج البلاغه جدیدی نوشته که: ملاحظات سیاسی زمان سید رضی در ان نیست، و حدود هفت جلد می شود. یا اینکه، در تئاتر نیاز به متن است، اگر کسی متن را نداشته باشد، باید به او متن را برسانند. خداوند برای کمک به تئاتر و سینما،(سوپر تکست) ابرمتن فرستاده است! ابرمتن در تعریف هنری یعنی: متن بدون زمان و مکان! و کتابهای آسمانی مخصوصا قران کریم، یک ابر متن است. حالا اگر عده ای بخواهند: تعداد ابرمتن ها را بسیار زیاد کنند، تا متن واقعی گم شود این ظلم است. چون خدا یکی است، ابر متن اصلی هم یکی است. اما دیگران خواسته اند آن را، متکثر و زیاد نشان دهند. اولین بار یهودیها چنین کاری کردند: آنها با وارد کردن اسرائیلیات، از ده فرمان حضرت موسی ابر متن درست کردند! تا در مقابل قران قرار گیرد. در حالیکه تورات واقعی حضرت موسی، که از سوی همان خدا نازل شده بود، هیچ تفاوت موضوعی ندارد، و رقیب  قران محسوب نمی شود. بعد مسیحی ها هم با برخی تفصیلات اضافی، به میدان آمدند و انجیل چهارگانه را نوشتند! تا در برابر ابر متن اصلی عرض اندام کنند. این کار فقط به این دو مختص نشد! حضرت علی ع در 25 سال: دوران خانه نشینی، کتابت اصلی قران را شروع کرد. تا جاییکه وقتی سوره کوثر را می نوشت، اصحاب بر او وارد شدند و گفتند: کوثر مکتوب رها کن: که کوثر واقعی ( یعنی فاطمه س) را کتک می زنند! اما حضرت علی فرمود: فاطمه جان اگر می خواهی، نام پدرت بر سر ماذنه ها باقی بماند، من باید سکوت کنم! وبالاخره متن اصلی را تکمیل کرد. اما عثمان که دید عقب افتاده، دستور داد از روی این قران بنویسند، و بنام خط عثمانی ثبت کنند! و کسی از نوشته های علی خبر دار نشود. یاران حضرت علی ع نیز، اقدام به جمع آور احادیث و روایات کردند، اما باز خلفا دیدند که اگر این احادیث، جمع شود به ضرر آنها است، لذا در یک فراخوان عمومی، از همه خواستند تا هرچه حدیث و دست نوشته دارند، بیاورند و جایزه بگیرند! وقتی همه احادیث را که بر روی: چوب و سنگ یا پارچه و کاغذ، نوشته شده بود آوردند، آنها را در میدان شهر به آتش کشیدند و: گفتند نقل حدیث ممنوع است (حسبنا کتاب الله): اما حضرت علی فرمود: من قران ناطق هستم هرچه می خواهید، از من بپرسید ولذا، عدل در اینجا این است که ابرمتن اصلی و: تفسیرهای حضرت علی ع را زنده کنند، کمک و یاوری برای اول مظلوم جهان باشند. زیرا حضرت علی مانند گارد ریل، حافظ قران بود تا مردم اشتباه عمل نکنند. و به راه برگردند.

Guard rail for God

Ayatollah Javadi Amoli said: "The justice is like it’s numbering, if one takes one of these numbers, it will remain empty and everyone will follow the wrongdoing." Therefore, justice and oppression are clear. Imam Ali (as) says: () The justice is to be everything in its own right. And the best is the justice of the oppressed. Therefore, those who are embezzling are known, and the money that was supposed to be paid: the salaries of the personnel are paid now! It's clear that on the way, one has stolen it. Now, it's the duty of those who are just, that they are taking and paying the rights of the personnel to keep things going. Or that the Prophet (PBUH), after having surrendered to Suresh Jumaah, has taken action on Friday prayers, and maybe has performed it 500 times. But not a name for them or a sermon left? Now the question is: who stole these sermons? And the righteous is the one who: to investigate and find these sermons. As Ayatollah Javadi Amoli also pointed out: The current Najj al-Balagha is quite cross-sectional, and it does not contain any material! Recently, a person has researched and: New Nahj al-Balagha wrote that: Political considerations of Seyed Razi's time are not there, and about seven volumes. Or, in the theater, it needs text; if one does not have the text, they must give him the text. God has sent a super text to help theater and cinema (super text)! Hypertext in the definition of art: text without time and place! And heavenly books, especially the Quran, are a text cloud. Now if some people want to: increase the number of hyperlinks so that the real text is lost, this is cruelty. Because God is one, the main text cloud is one. But others have been asked to show it, plentiful and high. The first time the Jews did it: they entered the ten commandments of the Prophet Moses by inserting the Israelis. To be against the Qur'an. While the true Torah of Moses, revealed by the same God, has no difference in subject matter, nor is it a competitor of the Qur'an. Then the Christians came up with some additional details and wrote the four gospels! To :keep up with the original text cloud. This work was not just for these two! Imam Ali Ali at the age of 25: At home, he started the main book of the Qur'an. As far as Sure al-Kusar was writing, his companions arrived and said: leave the written letter: they beat the real Qara'at (i.e., Fatima S)! But Imam Ali said: Fatimah, if you want, your father's name remains on the shoulders, I must keep silent! And :finally completed the original text. But Othman, who saw the retardation, ordered to write on these Qur'ans, and record the name of the Ottoman line! And one does not know Ali's writings. Associates of Hazrat Ali, also gathered narrations and hadiths, but the Caliphs saw that if these hadiths were gathered at their disadvantage, they would, in a general appeal, demand that all the hadith and handwriting be brought down and Get a prize! When they brought all the hadiths written on: wood, stone or textiles, they burned them in the city square and said that the tradition of forbidding is forbidden (the Book of Allah): But Imam Ali said: "I am the Qur'an Ask me, whatever you want, and therefore, it's just here that the original superstitious text: to revive the teachings of Imam Ali, help and help for the oppressed of the world. Because Imam Ali, like the guard rail, was Hafez of the Quran, so that people did not make mistakes. And come back.

الحارس الله

لذلك ، فإن العدالة والقمع واضحان. یقول الإمام علی علیه السلام: () إن العدالة هی كل شیء بحد ذاته. والأفضل هو عدالة المظلومین. لذلك ، فإن الذین اختلسوا معروفین ، والمال الذی كان من المفترض دفعه: یتم دفع رواتب الموظفین الآن! من الواضح أنه على الطریق ، قد سرقت واحدة منه. الآن ، من واجب أولئك الذین هم فقط ، أنهم یأخذون ویدفعون حقوق الموظفین للحفاظ على الأمور مستمرة. لكن لیس اسمًا لهم ، أو تركت خطبة؟ والسؤال الآن هو: من سرق هذه العظات؟ والصدیق هو الشخص الذی: أن یحقق ویجد هذه العظات. كما أشار آیة الله جوادی آملی أیضا نهج البلاغه لحالیة عبر جدا، ومضمون لن البحوث الشخصیة فقط و نهج البلاغه شاركات جدیدة أن الاعتبارات السیاسیة عند سید راضی عن ذلك، وحوالی سبعة مجلدات سیكون . أو ، فی المسرح ، تحتاج إلى نص ؛ إذا لم یكن هناك نص ، فیجب أن یعطیه النص. أرسل الله نصًا فائقًا للمسرح والسینما (النص الفائق)! النص التشعبی فی تعریف الفن: النص دون الوقت والمكان! والكتب السماویة ، وخاصة القرآن ، هی سحابة النص. الآن إذا أراد بعض الأشخاص: زیادة عدد الارتباطات التشعبیة بحیث یتم فقدان النص الحقیقی ، فإن هذه قسوة. لأن الله واحد ، فإن سحابة النص الرئیسیة واحدة. ولكن طُلب من الآخرین إظهار ذلك ، وفیرة وعالیة. أول مرة فعلها الیهود: دخلوا الوصایا العشر للنبی موسى بإدخال الإسرائیلیین. لیكون ضد القرآن. فی حین أن التوراة الحقیقیة لموسى ، التی كشف عنها نفس الإله ، لیس لها أی اختلاف فی الموضوع ، ولا هی منافسة للقرآن. ثم جاء المسیحیون ببعض التفاصیل الإضافیة وكتبوا الإنجیل الأربعة! لمواكبة السحابة النص الأصلی. هذا العمل لم یكن فقط لهذین! الإمام علی علی فی سن ال 25: فی المنزل ، بدأ الكتاب الرئیسی للقرآن. ولكن قال الإمام علی: فاطمة ، إذا كنت ترید ، اسم والدك لا یزال على أكتاف ، یجب أن أظل صامتا! وأخیراً أكمل النص الأصلی. لكن عثمان ، الذی رأى التخلف ، أمر بالكتابة على هذه المصاحف ، وسجل اسم الخط العثمانی! ولا أحد یعرف كتابات علی. حاول أصحاب الإمام علی (ع) أیضا لجمع أقوال والتقالید، ولكن رأى الخلفاء مفتوحة إذا كانت هذه التقالید، وجمعت ضدهم، وذلك فی مكالمة العامة، وحث جمیع بخط الید الحدیث، فإنها تحقق الحصول على جائزة! عندما تكون جمیع التقالید على: الخشب والحجر أو القماش والورق، وقراءة، أتى بها إلى ساحة البلدة على النار: فهی روى محظور الحدیث (كافیة بالنسبة لنا كتاب الله) فقال علی: إننی أتكلم القرآن أنا كل ما ترید، وطلب منی بعد ذلك، والعدالة هنا هی أن النص التشعبی الأصلی: تفسیر الإمام علی قید الحیاة، ومساعدة العالم المضطهدة. لأن الإمام علی ، مثل سكة الحراسة ، كان حافظ من القرآن ، حتى أن الناس لم یخطئوا. وأعود.

Qoruma dəmiryolu tanrısı

Ayətullah Cavadi Amuli kimsə bu rəqəmlər biri seçer əgər, nömrələri sifariş kimi dedi ki, bu, boş qalır və hər zalım axtarır. Buna görə ədalət və zülm aydındır. İmam Əli (əleyhis-salam) deyir: () Ədliyyə hər şeyin özüdür. Ən yaxşı isə məzlumların ədalətidir. Buna görə də, o deyil, indi hüquq heyəti ödənişli idi ki, kim mənimsəmə və pul! Aydındır ki, yolda, onu oğurladı. İndi ədalətli olanların vəzifəsi, işlərini davam etdirmək üçün personalın hüquqlarını ödəmələr və ödəmələridir. Yoxsa İslam Peyğəmbəri surəsi Cümə nazil sonra, fəaliyyət bəlkə 500 cümə namazı və gətirdi ki, həyata bir dəfə. Amma onlar üçün bir ad yoxsa və ya bir xütbə qalmadı? İndi sual: bu xütbələr kim oğurladı? Bu salehləri araşdırmaq və tapmaq üçün salehlərdir. Nahjolbalaghe cari olduqca cross və məzmun deyil, Just şəxsi tədqiqat və olacaq:: Nahjolbalaghe Yeni ismarıc siyasi mülahizələr Syed bu barədə Razi, və yeddi cilddə olacaq ki, Ayətullah Cavadi Amuli də qeyd etdiyi kimi, . Yoxsa teatrda mətn lazımdır, mətnin olmadığı təqdirdə ona mətn verməlidirlər. Teatr və kinoya (super mətn) kömək etmək üçün Allah bir super mətni göndərdi! Sənətin tərifində hipertext: vaxt və yer olmadan mətn! Səmavi kitablar, xüsusilə Quran, bir mətn bulududur. İndi bəzi insanlar istəsələr: həqiqi mətnin itkin olması üçün hiperlink sayını artırsın, bu, qəddarlıqdır. Çünki Allah birdir, əsas mətn bulududur. Amma bəzilərindən çoxlu və yüksək göstərmək istənmişdir. Yəhudilər ilk dəfə bunu etmişdilər: İsrailliləri yerləşdirərək Hz. Musanın on əmrinə daxil oldular. Qurana qarşı çıxmaq. Eyni Allah tərəfindən açılan Musanın əsl Tövhəsi mövzuda fərqi yoxdur, nə də Quranın bir rəqibi deyildir. Sonra xristianlar bəzi əlavə məlumatlar ilə gəldi və dörd Müjdəni yazdı! Orijinal mətn buluduna sahib olmaq üçün. Bu iş yalnız bu iki üçün deyil! İmam Əli Əli 25 yaşında: Evdə, Quranın əsas kitabına başladı. Qədər əl Kausar dediyi kimi, insanlar onun yanına gəldi və dedi:geri yolda.

نوع اخبار :
برچسب : گاردریل خدا،
لینک ها :
جمعه 24 خرداد 1398 10:27 ق.ظ
is erectile dysfunction permanent http://viagralim.us is erectile dysfunction permanent !
hi!,I love your writing very so much! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that's you! Having a look forward to peer you.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Hey there I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great b.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hey! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :