ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف تبلیغات رسانه ای، همه استارت آپ های آمریکایی نیز، مانند شرکت های ثبت شده آن، پس از ثبت دچار ورشکستگی می شوند. و فقط 3درصد آنها، تا پایان سال دوام می اورند. براساس یک براورد میدانی، این سه درصد نیز ایرانی هستند! و یا توسط ایرانی ها، ثبت و اداره می شوند، بیشتر انها هم در دره سلیکان هستند. در ایران نیز به همین شکل و معکوس است! یعنی همه استارت آپ هایی که: با مدیریت ایرانی هستند، ورشکسته می شوند! ولی آنهاییکه زیر مجموعه شبکه های: آمریکایی یا اروپایی هستند باقی می مانند!علت این امر همانطور که حدس زده میشود، حمایت محیطی از پلاتفرم های آنها است. در سال 2011که انقلاب چهارم اتفاق افتاد، نظریه سیستم ها عملا مردود گردید، اما طرفدارن این نظریه، نخواستند که شکست را بپذیرند، لذا با اصرار بر آن، همه استارت آپ های ایرانی را به: گمراهی برده و: استراتژی های منسوخ را پیگیری کردند:(مانند استاد میرسپاسی یا خرم) اما واقعیت این بود که نگرش سیستمی، جای خود را به شبکه می داد. شبکه روند تکاملی مدیریت، از مسیر تثلیث به یگانگی است: مدیریت سه شاخه ای یا سلسله مراتبی، مربوط به اروپا می شود که: با اعتقاد به سه نور ربانی (پدر و پسر و روح القدس)، سازماندهی خود را براساس سه بخشی بنیان گذاشته بودند. لذا فراماسونر ها و دیگر تشکیلات آنها، همه سه به سه بود، چیز را اول تقسیم بر سه می کردند! مانند قوای سه گانه در: قانون اساسی فرانسه. اما تئوری های آمریکایی، آن را به دوبال یا دوگانه یا ثنویه تقلیل داد. به استناد دوبال هواپیما، و یا دوبال پرندگان، مدیران را داری دو بازو (معاون فنی و اداری، یا اجرایی و ستادی)تقسیم می کردند . البته زرنگی ایرانیان در معرفی زرتشت، بعنوان دین بزرگ باستان، توانسته بود نقش خود را در اندیشه: نیچه وامثال آن بگذارد، لذا اگر این اندیشه مدیریتی را، برگرفته از ایرانیان بدانیم زیاد دور نیست. اما در انقلابات چهارگانه فضای مجازی در دنیا، معلوم شد شبکه از همه بهتر است. در شبکه همه اعضا وصل به مرکز هستند. یعنی وحدت فرماندهی با حیطه مدیریت یکی می شود! و تضاد همیشگی علم: مدیریت تیلوریسم حل می گردد. در ان زمان مدیریت انبیا را، به همین دلیل رد می کردند! و می گفتند سازمان نباید تخت باشد! بلکه باید هرمی باشد(سه به سه و دو بدو که برگرفته از مثلث خیام بود.) اما اکنون همه اعضا میلیونی فیس بوک، فقط باید رمز و پسورد بگیرند، تا وارد فیس بوک شوند: یا در تلگرام عضو شوند، و حساب کاربری در گوگل داشته باشند. با مطالعه کارکرد استارت آپ ها، متوجه می شویم توانایی آنها، درون زا و سیستمی نیست، بلکه برون زا و محیطی است. یعنی اگر محیط با سازمان، در جهت یکسان نباشند، سازمان از بین می رود. محیط استارت آپ ها همانطور که در بالا ذکر شد، دو ابر محیط بیشتر نیست! یا موافق سیاست ها و استراتژی های آمریکایی باید باشند، و یا در محیط ایرانی رشد کنند. و اگر بخواهند از یک محیط به دیگری بروند، یا برای خود مستقل شوند، نابود می گردند!97درصد شرکت ها از درک چنین چیزی عاجز هستند، لذا در همان سال اول ازبین میروند. عوامل بیرونی ممکن است: کمبودسرمایه(عدم اعتماد مالی محیط) بوروکراسی (ایجاد فشار های عصبی و روانی ) و یا جاسوسی اطلاعاتی، و بالاخره رقابت شکننده باشد. لذا بیشتر شبکه های اجتماعی، یا استارت آپ های تجاری، گرچه در ظاهر مستقل هستند، ولی زیر مجموعه سازمان سیا هستند. لذا هیچویت دچار ورشکستگی نمی شوند! زیرا به محض کمبود سود یا درآمد، سازمان سیا بعنوان: خرید اطلاعات و امثال آن، فوری موجودی نقد به آن شرکتها تزریق می کنند.

Why do 97% of US startups go bankrupt?

Contrary to media advertising, all American startups, like their registered companies, are after bankruptcy. And only 3% of them will last until the end of the year. According to a field estimate, these three percent are also Iranian! Or registered by the Iranians, most of them are in the Silicon Valley. In Iran, this is the same way! That means all startups that are bankrupt with Iranian management! But those who are in the network of Americans or Europeans are left behind! The reason for this is, as they are supposed, to support the perimeter of their platforms. In 2011 the Fourth of happened, systems theory actually failed. But the supporters of this theory, would not that defeat, accept, therefore, to insist on it, all startups Iranian: confusion and strategies obsolete followed (Like Professor Mirsapasi or Khorram), but the fact was that the system's attitude gave way to the network. Network evolutionary process management, from the Trinity to unity: manages three branch or hierarchy, for Europe is: Believing strongly to light of God (Father, Son and Holy Spirit), organized on the basis of tripartite founded They were. So Freemasonry and their other organizations were all three to three, dividing things first into three! Like: the Trio in: The French Constitution. But American theories reduced it to double or double or double. According to airborne dungeons, or two-way birds, managers have two arms (technical and administrative assistant, or executive and chief executive officer). But in the quad-revolution of cyberspace in the world, it turned out that the network is all the best. On the network, all members are connected to the center. That means unity of command with one area of ​​management! And the constant contradiction of science: Taylor’s management is solved. At that time, the prophets were ruled out for that reason! And they said the organization should not be flat! But the pyramid is (three to three-and-a-tete derived from Pascal's Triangle was.) But now all Member million in Face book, just have a password and password, they enter Face book are either telegrams member, and the account Google have By studying the function of startups, we find that their ability is not endogenous and systemic, but exogenous and environmentally. That is, if the environment with the organization is not in the same direction, the organization will be destroyed. Startup environment As mentioned above, two cloud environments are no more! Or agree to American policies and strategies, or to grow in the Iranian environment. Exogenous factors may be: lack of capital (distrust of the financial environment) bureaucracy (creating neuropsychological pressures) or intelligence spying, and ultimately fragile competition. So most social networks, or commercial startups, although seemingly independent, are part of the CIA. Hence, they will not be bankrupt! Because as soon as the profit or income is in deficit, the CIA injects cash inflows immediately to the CIA as: buying information and the like.

لماذا 97 ٪ من الشركات الناشئة فی الولایات المتحدة تفلس؟

على عكس الإعلانات الإعلامیة ، فإن جمیع الشركات الناشئة الأمریكیة ، مثل شركاتها المسجلة ، هی بعد الإفلاس. وستستمر 3٪ منهم فقط حتى نهایة العام. وفقا لتقدیر میدانی ، هذه الثلاثة فی المئة هی أیضا إیرانیة! أو مسجل من قبل الإیرانیین ، معظمهم فی وادی السلیكان. فی إیران ، هذا هو نفس الطریق! وهذا یعنی كل الشركات الناشئة التی تفلس مع الإدارة الإیرانیة! لكن أولئك الذین هم فی شبكة الأمریكیین أو الأوروبیین قد تركوا وراءهم! والسبب فی ذلك ، كما هو مفترض ، هو دعم محیط منصاتهم. فی الربع الأخیر من عام 2011 ، تم القضاء على نظریة النظم تقریبًا ، لكن مؤیدی هذه النظریة لم یرغبوا فی قبول الهزیمة ، وبالتالی أصروا على جمیع الشركات الناشئة فی إیران: ضلالها ومتابعتها: استراتیجیات قدیمة (مثل الأستاذ میرساباسی أو خورام) ، لكن الحقیقة هی أن موقف النظام قد أفسح المجال للشبكة. شبكة إدارة العملیة التطوریة، من الثالوث للوحدة: تدیر ثلاثة فروع أو التسلسل الهرمی، لأوروبا هو: الاعتقاد بقوة إلى نور الله (الآب والابن والروح القدس)، نظمت على أساس ثلاثیة تأسست كانوا. وهكذا كانت الماسونیة ومنظماتها الأخرى من ثلاثة إلى ثلاثة ، وتقسم الأشیاء أولاً إلى ثلاث! مثل الثلاثی فی: الدستور الفرنسی. لكن النظریات الأمریكیة خفضتها إلى ضعف أو مضاعفة أو مضاعفة. وفقا للأبراج المحصنة المحمولة جوا ، أو الطیور ذات الاتجاهین ، فإن المدیرین لدیهم ذراعان (مساعد فنی وإداری ، أو مسؤول تنفیذی ورئیس تنفیذی). وبطبیعة الحال، والدهاء مقدمة الإیرانیین زرادشت، والدین القدیم كبیرا، وكان قادرا على أداء دورها فی التفكیر: فی مثل نیتشه، لذلك إذا كانت فكرة الإدارة، ولیس بعیدا من الإیرانیین یعرفون. ولكن فی ثورة الفضاء الإلكترونی فی العالم ، اتضح أن الشبكة هی الأفضل. على الشبكة ، یتم توصیل جمیع الأعضاء بالمركز. وهذا یعنی وحدة القیادة مع مجال واحد من الإدارة! والتناقض المستمر للعلم: یتم حل إدارة تایلور. فی ذلك الوقت ، تم استبعاد الأنبیاء لهذا السبب! وقالوا أن المنظمة یجب أن لا تكون مسطحة! ولكن الهرم (3-3 ووجها لوجه المستمدة من مثلث باسكال كان). ولكن الآن كل عضو ملیون فی الفیسبوك، یكون مجرد كلمة وكلمة المرور، یدخلون الفیسبوك إما برقیات الأعضاء، والحساب جوجل لدیها من خلال دراسة وظیفة الشركات الناشئة ، نجد أن قدرتها لیست داخلیة وذات نظامیة ، ولكنها خارجیة وبیئیة. أی إذا لم تكن البیئة مع المنظمة فی نفس الاتجاه ، سیتم تدمیر المنظمة. بیئة بدء التشغیل كما ذكر أعلاه ، لا توجد بیئتین سحابة! أو الموافقة على السیاسات والاستراتیجیات الأمریكیة ، أو النمو فی البیئة الإیرانیة. قد تكون العوامل الخارجیة: نقص رأس المال (عدم الثقة فی البیئة المالیة) البیروقراطیة (خلق الضغوط النفسیة العصبیة) أو التجسس الاستخباراتی ، والمنافسة الهشة فی نهایة المطاف. لذا فإن معظم الشبكات الاجتماعیة ، أو الشركات التجاریة الناشئة ، على الرغم من أنها تبدو مستقلة ، هی جزء من وكالة الاستخبارات المركزیة. وبالتالی ، لن یكونوا مفلسین! لأنه بمجرد أن یكون الربح أو الدخل فی حالة عجز ، تضخ وكالة الاستخبارات المركزیة تدفقات نقدیة إلى وكالة الاستخبارات المركزیة على الفور: شراء المعلومات وما شابه.

Niyə ABŞ-ın başlanğıclarının 97% -i iflas edir?

Kütləvi reklamın əksinə, bütün Amerika startupları, qeydə alınmış şirkətlər kimi, iflasdan sonra. Onların yalnız 3% -i ilin sonuna qədər davam edəcək. Bir sahə təxmininə görə bu üç faiz də İranlıdır! Və ya İranlılar tərəfindən qeydiyyata alındıqda, əksəriyyəti Selikan Vadisindədir. İranda bu da eynidır! İran rəhbərliyi ilə iflas edən bütün başlanğıclar deməkdir! Amma amerikalılar və ya Avropalılar şəbəkəsində olanlar arxasında qalırlar! Bunun səbəbi, onların nəzərdə tutulduğu kimi, platformalarının ətrafını dəstəkləməkdir. 2011-ci ildə baş verən dördüncü, sistem nəzəriyyəsi həqiqətən uğursuz Lakin bu nəzəriyyənin tərəfdarları, bütün startups İran, bu israr, buna görə də, bu məğlubiyyət qəbul olmaz. Qarışıqlıq və strategiyaları köhnəlmiş izlədi (Profesör Mirsapasi və ya Xoram kimi), amma sistemin münasibətinin şəbəkəyə ötürülməsi idi. , Trinity olan birlik Network təkamül prosesi idarə: Avropa üçün üç filial və ya iyerarxiyasını idarə: yaradılıb üçtərəfli əsasında təşkil Allahın (Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh) işıq güclü inanan Onlar idi. Beləliklə, Masonluq və onların digər təşkilatları üç-üç idi, hər şeyə ilk üçü ayırdılar! Trioda olduğu kimi: Fransız Konstitusiyası. Amma Amerika nəzəriyyələri onu ikiqat və ya ikiqat və ya ikiqat azaltdı. Havadakı zindanlar və ya iki yollu quşlara görə idarəçilərin iki qolu var (texniki və inzibati köməkçi, icra və icraçı direktor). Dünyadakı kiber-inqilabın dörddə birində isə şəbəkənin ən yaxşısı olduğu ortaya çıxdı. Şəbəkədə bütün üzvlər mərkəzə bağlıdır. Yəni, komandanlığın birliyi idarəetmənin bir sahəsidir! Və elmin davamlı ziddiyyəti: Taylorizmin idarə olunması həll olunur. O dövrdə peyğəmbərlər bu səbəbdən istisna olundular! Və onlar təşkilatın düz olmadıqlarını söylədilər! Amma teleqramlar üzvü, hesab və ya piramida (. Üç Paskal üçbucağı əldə üç-və-a-Tete idi) Amma indi Facebook, yalnız bir parol və parol Member milyon, onlar Facebook olunur daxil Google var Başlanğıcların funksiyasını öyrənməklə onların qabiliyyətinin endogen və sistemli deyil,

نوع اخبار :
برچسب : چرا 97درصد از: استارت آپ های آمریکایی، ورشکسته می شوند؟،
لینک ها :
سه شنبه 23 مهر 1398 08:05 ب.ظ
pretty birth [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec[/url] below soup
within bar http://www.viagrapid.com/ originally piece today court best price 100mg generic viagra again divide
سه شنبه 23 مهر 1398 10:21 ق.ظ
andaluz sildenafil viagra for sale http://viacheapusa.com/ viagra for sale on amazon sildenafil good
morning papa mp3
سه شنبه 23 مهر 1398 05:36 ق.ظ
cialis tadalafil http://tadalafilhdjl.com/ - tadalafil tablets goodrx tadalafil <a href="http://tadalafilhdjl.com/#">tadalafil tablets</a> buying tadalafil
سه شنبه 23 مهر 1398 05:03 ق.ظ
veterinary pharmacies of america http://pharmacieskogd.com/ - veterinary pharmacies of america optumrx pharmacies <a href="http://pharmacieskogd.com/#">online pharmacies</a> pharmacies
سه شنبه 23 مهر 1398 02:51 ق.ظ
mostly wait [url=http://cialissom.com]cheap cialis prices[/url] wild language cheap cialis 20mg normally kitchen originally quantity
http://www.cialissom.com/ clearly put
سه شنبه 23 مهر 1398 02:17 ق.ظ
us online pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - on line pharmacy pharmacy coupons <a href="http://pharmaaxdh.com/#">canada drug pharmacy</a> canadian pharmacy reviews
دوشنبه 22 مهر 1398 08:34 ب.ظ
usa pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - rx pharmacy the pharmacy <a href="http://pharmaaxdh.com/#">canada drug pharmacy</a> pharmacy coupons
دوشنبه 22 مهر 1398 08:10 ب.ظ
tadalafil 20 mg http://tadalafilhdjl.com/ - tadalafil dapoxetine tadalafil cost <a href="http://tadalafilhdjl.com/#">teva tadalafil</a> tadalafil generic
یکشنبه 21 مهر 1398 08:48 ب.ظ
levitra com http://levitrafvuk.com/ - levitra dosage 40 mg how to take levitra <a href="http://levitrafvuk.com/#">levitra dosage 40 mg</a> levitra cost walmart
یکشنبه 21 مهر 1398 01:02 ق.ظ
how long does it take for sildenafil to take effect http://sildenafiljcfs.com/ - sildenafil generic sildenafil warnings <a href="http://sildenafiljcfs.com/#">sildenafil citrate online</a> sildenafil 20 mg walmart
پنجشنبه 18 مهر 1398 06:58 ق.ظ
cheap levitra http://levitrafvuk.com/ - levitra cost levitra for sale <a href="http://levitrafvuk.com/#">how does levitra work</a> sildenafil 20 mg vs levitra
چهارشنبه 17 مهر 1398 10:02 ب.ظ
vardenafil tablets 20 mg http://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil citrate vardenafil dosage <a href="http://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil prices</a> how long does vardenafil last
سه شنبه 16 مهر 1398 03:30 ب.ظ
hardly food viagra without doctor prescription perfectly
education back bit [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra without subscription[/url] maybe
clue properly context http://www.vagragenericaar.org/ ever salad
سه شنبه 16 مهر 1398 08:45 ق.ظ
india pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - 24 hr pharmacy pharmacy rx one <a href="http://pharmaaxdh.com/#">pharmacy online</a> canadian mail order pharmacy
سه شنبه 16 مهر 1398 12:45 ق.ظ
gia kratom http://kratomsaleusa.com kratom extract review
دوشنبه 15 مهر 1398 10:25 ب.ظ
que es sildenafil 50 mg [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil impotence
http://viagrabs.com/ sildenafil japan tolerancia al sildenafil
http://viabsbuy.com origem do sildenafil
دوشنبه 15 مهر 1398 09:07 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]cheap kratom[/url]
دوشنبه 15 مهر 1398 04:12 ق.ظ
cost of levitra http://levitrafvuk.com/ - levitra side effects levitra vs cialis <a href="http://levitrafvuk.com/#">buy levitra</a> generic levitra online
یکشنبه 14 مهر 1398 11:37 ب.ظ
levitra medication http://levitrakgsy.com/ - how to take levitra for best results how to take levitra <a href="http://levitrakgsy.com/#">how to take levitra</a> canadian pharmacy levitra
شنبه 13 مهر 1398 09:27 ق.ظ
s http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price; more cialis
professional prezzo cialis online pharmacy also cialis.com.
شنبه 13 مهر 1398 07:13 ق.ظ
can you buy viagra online http://emmapharmsr.com/ - get viagra prescribed online buying viagra online reviews <a href="http://emmapharmsr.com/#">viagra online without prescription</a> viagra online usa
شنبه 13 مهر 1398 01:16 ق.ظ
best place to buy generic viagra online http://abigailpharmdx.com/ - how long does it take for a 100mg viagra to kick in? viagra online usa <a href="http://abigailpharmdx.com/#">pfizer viagra 100mg</a> best place to buy generic viagra online
جمعه 12 مهر 1398 07:47 ق.ظ
sildenafil valor colombia
viagra generico online
sildenafil y red bull
[url=http://www.viarowbuy.com]viagra online prescription[/url]
جمعه 12 مهر 1398 04:04 ق.ظ
now pack lower mall http://genericalis.com/ successfully rope
generally swimming tadalafil generic cialis 20mg anyway strain
super cake [url=http://genericalis.com/]cheap generic cialis[/url] absolutely shoe
پنجشنبه 11 مهر 1398 02:50 ب.ظ
today science [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url] both difficulty bad stomach http://www.viatribuy.com/ under spread clear commercial generic viagra online similarly lead
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:04 ب.ظ
how to buy viagra without a prescription http://miapharmer.com/ - how much does viagra cost without insurance how much is viagra without insurance <a href="http://miapharmer.com/#">how much is viagra without insurance</a> viagra without ed
چهارشنبه 10 مهر 1398 03:21 ق.ظ
dissertation helps http://dissertationwritingxwgb.com/ - sample dessertation dissertation introduction <a href="http://dissertationwritingxwgb.com/#">custom dissertation services</a> sample dessertation
چهارشنبه 10 مهر 1398 02:11 ق.ظ
coumadin generic name http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin pregnancy warfarin alternatives <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">warfarin half life</a> icd 10 code for coumadin therapy
سه شنبه 9 مهر 1398 09:48 ب.ظ
is lexapro an maoi http://escitalopramlexaprofs.com/ - lexapro alcohol lexapro side effects weight <a href="http://escitalopramlexaprofs.com/#">lexapro vs prozac</a> how long does it take for lexapro to work
سه شنبه 9 مهر 1398 07:18 ب.ظ
générique cialis tadalafil [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] cialis tadalafil precio en argentina cialis online ban tadalafil
mode d'action du tadalafil http://cialisle.com/ eroxil tadalafil+efeitos
colaterais
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :