ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
بعضی ها پول می گیرند تا طرحی را اجرا کنند، ولی بعضی ها هم پول می گیرند، تا نگذارند طرحی اجرا شود! باید گفت آمار نشان می دهد: هر دو طرف مساوی هستند! مثلا کریدور شمال وجنوب در تهران، خیلی ساده قابل اجرا است! میتوان تونلی زد بین نوشهر و بوشهر، این تونل اگر با قطر 9متر روزی 2کیلومتر پیشرفت کار داشته باشد( با دستگاههای ای تی ام موجود)500روز طول می کشد. ضمن اینکه بدلیل پایین بودن: سطح آب دریای مازندران، شیب حرکت آب از حنوب به شمال بوده، هم آب دریای عمان را، به دریای مازندران برد! و هم میتوان هایپر لوپ( اتوبوس زیرآبی) در آن گذاشت، تا بار و مسافر را بدون نیاز به موتور! با سرعت زیادی حمل کند. اما وقتی این موضوع مطرح می شود، آنها می گویند خیالی است! زیرا که پول گرفته تا مسخره کنند. دلیل آن هم روشن است، طرح را دزدیده به یک کمپانی خارجی می دهند، تا یک مشت دلار از این فروش به دست آورند! مثل اب شیرین کن، که سالها در ایران مسخره شد، و محیط زیست جلوی آن را گرفت( می گفت دی پی اب 25است و با آب شیرین کن، شوری آب دریا دو برابر می شود!)، اما این طرح به عربستان فروخته شد، حالا با افتخار به عربستان، می گویند او توانست ما نمی توانیم!و معلوم می شود دوبرابر شدن دی پی، کلک بوده! و اشکالی ندارد. یا لا اقل برای عربستان اشکالی ندارد که : شوری آب دوبرابر شده و آبزیان را نابود کند. پیشنهاد می شود یک نفر به : سازمان محیط زیست برود، پرونده آن را در بیاورد و شفاف سازی کند، تا معلوم شود: فقط آمد نیوز نیست که: از عربستان پول می گیرد در همه سطوح آنهاییکه: مانع اجرای اختراعات می شوند، ویا با مظلوم نمایی مانع تراشی می کنند، همگی دنبالچه ای به آن سمت دارند. و همین پول ها است که به درون جامعه تزریق می شود، حجم نقدینگی بالا می رود، و هرچه قیمت ها بالاتر می رود آنها خرید می کنند! و می گویند: دارندگی و برازندگی. البته تجربه امد نیوز نشان داد که: پول حرام نتیجه معکوس می دهد! وبجای متلاشی کردن جمهوری اسلامی، ( انطور که فائزه هاشمی و روح الله زم می خواستند)، خودشان متلاشی می شوند. مردمی که این پول ها را گرفتند، دو سه روزی به نظام فحش می دهند! تا پولشان حلال شود، بعد روز 22بهمن یا روز 9دی هم به خیابانها می روند، و با شعارهای حمایت از جمهوری اسلامی، از فحش های خود توبه می کنند! و این یعنی مردم هم پول می گیرند: فحش می دهند و هم توبه می کنند، که از انقلاب دفاع کرده باشند. زیرا هرچی فکر می کنند! صاف و ساده تر از جمهوری اسلامی، و راستگو تر از انقلاب اسلامی پیدا نمی کنند. چون آنهاییکه در توهم: خوبی دشمنان انقلاب باقی ماندند، هیچکدام زنده نیستند. صدام رفت ولی اسد باقی ماند. خوان گایدو که نام زیبا یی هم دارد، اگر به هوش باشد و: به همان خوان( حسین ع) و گایدو (امامت، یا امام حسین!) فکر کند، دست از این لجبازی برمی دارد. و گرنه طبیعی است که نابود می شود. و از هر دو طرف رانده می شود: از طرف مردم به دلیل مخالفت با قانون اساسی و انتخابات، واز نظر آمریکا مهره سوخته به حساب می آید، که تا کنون هیچ مهره سوخته ای را حمایت نکرده است. شاید آمریکا دنبال خوان گایدو یی هم، برای ایران باشد. ولی رفتار ایران طوری است که: خوان گایدو های ایرانی، علیرغم ضدیت با جمهوری اسلامی ، ضد ایرانی و ضد ملت نیستند. و لا اقل در شعارهایشان، همه کارهای خلاف را هم، برای سعادت مردم و: آبادانی ایران انجام می دهند. دانسته یا نادانسته تا کنون باوعده های بازگشت، توانسته اند 22تریلیون دلار از استکبار گدایی کنند، و به ملت ایران تزریق نمایند.

The corridor will be north of the underground

Some will pay money to run a project, but some will pay money to keep it running! The statistics show that both sides are equal! For example, the northern and southern corridor in Tehran is very easy to apply! It can take a tunnel between Noshahr and Bushehr, it will take 500 days if it is working 2 km (2 km) with a diameter of 9 meters (with existing TM devices). In addition, because of the low level: the water level of the Mazandaran Sea, the slope of water flow from south to the north, and the waters of the Oman Sea, to the sea of ​​Mazandaran! And it's possible to get Hyperlup (underwater bike), to load and travel without a motor! Carry a lot of speed. But when it comes to this, they say fantasy! Because: they are money to make fun of. The reason is clear: they stole the plot to an external company, earning a fraction of dollars from this sale! Like the sweetener, which was mocking for years in Iran, and the environment was in front of it (saying it was 25dp water and sweetening, sea water salinity would double!) But the plan was sold to Saudi Arabia, Now, proudly to Saudi Arabia; they say that he could not afford us! And it turns out that DIP has doubled! And it's okay. Or, at least for Saudi Arabia: the salinity of water is doubled and the water is destroyed. It is suggested that one person goes to: the environmental organization to bring the case to it and make it clear: it's not just the news that: it takes money from Saudi Arabia at all levels that: prevent the implementation of inventions, or The oppressor is an impediment, they are all looking forward to it. And the money is injected into the community, the volume of liquidity rises, and the higher the prices they buy! And they say: "Engagement and fitness." Of course, the experience of the news shows that: the forbidden money results in a reversal! And, instead of disintegrating the Islamic republic, (as Faezeh Hashemi and Ruhollah Zam wanted), they collapse themselves. The people who took this money swear allegiance to the regime two or three days! To become lawful for their money, then they will go to the streets on February 22 or December 9, and they will repent of their promises with slogans supporting the Islamic Republic! And this means that people also get money: they insult and repent, they have defended the revolution. Because everyone thinks! They will not be smoother and easier than the Islamic Republic, and they will not be more truthful than the Islamic Revolution. Because those who remained in the illusion of the good of the enemies of the revolution, none are alive. Saddam went, but Assad stayed. Juan Guido, who has a beautiful name, is intelligent and does not believe in the same Juan (Hussein) and Guido (Imamate or Imam Hussein!). And it's normal that it's destroyed. It is driven from both sides by people because of the opposition to the constitution and the elections, and from the point of view of the United States is a burnt nut, which has not supported any burnt nut ever since. Maybe America is looking for a reader for Guinea-Huso, for Iran. But Iran's behavior is such that: Juan Guido, despite the opposition to the Islamic Republic, is not anti-Iranian and anti-nation. And at least in their slogans, they do all the wrongdoings for the well-being of the people and: the development of Iran. Knowingly or unknowingly, so far, they have been able to raise $ 22 trillion of arrogance, and to inject Iran into the nation.

سیكون الممر إلى الشمال من باطن الأرض

سیدفع البعض المال لتشغیل مشروع ، لكن البعض سیدفع المال لإبقائه یعمل! تظهر الاحصاءات ان كلا الجانبین متساویان! على سبیل المثال ، من السهل جدًا تطبیق الممر الشمالی والجنوبی فی طهران. یمكن أن یستغرق الأمر نفقاً بین نوشهر وبوشهر ، وسوف یستغرق 500 یوم إذا كان یعمل 2 كم (2 كم) بقطر 9 أمتار (مع أجهزة TM الحالیة). بالإضافة إلى ذلك ، بسبب المستوى المنخفض: مستوى میاه بحر قزوین ، وتدفق المیاه من الجنوب إلى الشمال ، ومیاه بحر عمان ، إلى بحرالقزوین! ومن الممكن الحصول على هاپیر لوپ الدراجة تحت الماء) ، للتحمیل والسفر بدون محرك! احمل الكثیر من السرعة. لكن عندما یتعلق الأمر بهذا ، یقولون خیال! لأنهم المال لیضحوا من. والسبب واضح: لقد سرقوا المؤامرة إلى شركة خارجیة ، وكسبوا جزءاً ضئیلاً من الدولارات من هذا البیع! مثل المحلیات ، التی كانت تسخر من سنوات فی إیران ، وكانت البیئة أمامها (تقول إنها كانت 25 ماء وتحلیة ، فسوف تتضاعف ملوحة میاه البحر!) ولكن تم بیع هذه الخطة إلى المملكة العربیة السعودیة ، الآن ، بفخر للمملكة العربیة السعودیة ، یقولون أنه لا یستطیع أن یتحملنا ، وقد تبین أن DP قد تضاعف! وانها بخیر. أو على الأقل فی المملكة العربیة السعودیة: تضاعف ملوحة الماء وتدمر المیاه. یقترح أن یذهب شخص واحد إلى: المنظمة البیئیة لإحضار القضیة إلیها وإیضاحها: إنها لیست مجرد خبر: إنها تأخذ المال من المملكة العربیة السعودیة على جمیع المستویات: منع تنفیذ الاختراعات ، أو الظالم هو عائق ، كلهم ​​یتطلعون إلیه. ویتم ضخ الأموال فی المجتمع ، وارتفاع حجم السیولة ، وارتفاع الأسعار التی یشترونها! ویقولون: "المشاركة واللیاقة البدنیة". بالطبع ، تظهر تجربة الأخبار أن: الأموال المحرمة تؤدی إلى انعكاس! وبدلاً من تفكیك الجمهوریة الإسلامیة ، (كما أراد فیزیش هاشمی وروح الله زاهد) ، فإنهم ینهارون. الأشخاص الذین أخذوا هذه الأموال أقسموا بالولاء للنظام یومین أو ثلاثة أیام! لكی یصبحوا قانونیین لأموالهم ، فإنهم سیذهبون إلى الشوارع فی 22 فبرایر أو 9 دیسمبر ، وسوف یتوبون عن وعودهم بشعارات تدعم الجمهوریة الإسلامیة! وهذا یعنی أن الناس یحصلون على المال أیضاً: إنهم یهینون ویتوبون ، لقد دافعوا عن الثورة. لأن الجمیع یفكر! لن یكونوا أكثر سلاسة وأسهل من الجمهوریة الإسلامیة ، ولن یكونوا أكثر صدقاً من الثورة الإسلامیة. لأن أولئك الذین بقوا فی وهم خیر أعداء الثورة ، لا یوجد أی منهم على قید الحیاة. ذهب صدام ، لكن الأسد بقی. خوان جایدو ، الذی یحمل اسماً جمیلاً ، ذكی ولا یؤمن بنفس خوان (حسین) وغیدو (الإمامة أو الإمام الحسین!). ومن الطبیعی أن یتم تدمیره. إنها مدفوعة من كلا الجانبین من قبل الناس بسبب معارضة الدستور والانتخابات ، ومن وجهة نظر الولایات المتحدة ، هو جوز محترق ، لم یدعم أی نوع من أنواع الجوز المحترق منذ ذلك الحین. ربما تبحث أمریكا عن قارئ لغینیا-هوسو ، لإیران. لكن سلوك إیران یتلخص فی أن: خوان غیدو ، على الرغم من معارضة الجمهوریة الإسلامیة ، لیس معادیًا لإیران وعادًا للأمة. وعلى الأقل فی شعاراتهم ، فإنهم یفعلون كل ما هو خاطئ لرفاهیة الشعب و: تطویر إیران. وقد تمكنوا ، عن درایة أو دون علم ، حتى الآن ، من جمع 22 تریلیون دولار من الغطرسة ، وحقن إیران فی الأمة.

Dəhliz yeraltı şimalındakı olacaq

Bəziləri layihəni həyata keçirmək üçün pul ödəyəcəklər, lakin bəziləri pul saxlamaq üçün pul ödəyəcəklər! Statistika hər iki tərəfin bərabər olduğunu göstərir! Məsələn, Tehranda şimal və cənub dəhlizi tətbiq etmək çox asandır! Noşahr və Bushehr arasında bir tunel ala bilər, əgər 9 km (mövcud TM cihazları ilə) diametri 2 km (2 km) işləsə 500 gün çəkəcəkdir. Bundan əlavə, dəniz suyunun aşağı səviyyədə səbəbiylə hərəkət su yamacında cənubdan şimala, Oman dənizi və Xəzər dənizi qalib! Hyperlup (sualtı bisiklet), motor olmadan yükləmək və səyahət etmək mümkündür! Çox sürətlə aparın. Ancaq bununla əlaqədar fantaziya deyirlər! Çünki onlar pul qazanmaq üçün pul edirlər. Səbəbi aydındır: onlar bu satışdan bir qədər dollar qazanaraq, bir xarici firma üçün sahəni çaldılar! Belə gülünc İran, və ətraf mühit uzun illər qarşısı duzsuzlaşdırılması kimi (DP su 25 və su duzsuzlaşma, duzlu dəniz ikiqat!) Dedi Amma Səudiyyə Ərəbistanı satdığı bu plan idi İndi, Səudiyyə Ərəbistanı ilə qürurla, bizi ödəyə bilməyəcəyini söyləyirlər! Və DİP iki dəfə artdı! Və yaxşıdır. Və ya ən azı Səudiyyə Ərəbistanı üçün: suyun şoranlığı iki qat artır və su məhv olur. Ekologiya İdarəsi, o şəffaflıq gətirmək yazan, tapmaq üçün: Bu şəxs ki, təklif ola bilər ixtira həyata keçirilməsinə maneə, və ya var: Səudiyyə pul o bütün yer tutur: yalnız xəbər gəldi Zülmkar bir maneədir, hamısı buna bənzəyir. Və pul cəmiyyətə cəlb olunur, likvidlik həcmi yüksəldilir və satın aldıqları qiymətlər daha da yüksəkdir! Və deyirlər: "Nişan və fitnes". Əlbəttə ki, xəbərlərin təcrübəsi göstərir ki, qadağan olunmuş pul bir tərsinə çevrilir! Və İslam respqazab.

نوع اخبار :
برچسب : کریدور شمال جنوب زیر زمینی شود،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Hi there to every single one, it's genuinely a nice for me to visit this website, it contains precious Information.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
سه شنبه 14 اسفند 1397 10:09 ق.ظ
با سلام خدمت دوستان گلم
باید منو ببخشید که میام داخل وبلاگت
باید عرض کنم من از اینکه میام داخل وبلاگت قصد بدی ندارم من از سال 1380
وبلاگ داشتم و خیلی دوست داشتم از تجربه دیگران در زمینه کارهام استفاده کنم
و همه سیستم های وبلاگدهی هم رفتم
و الان نیز خیلی دوست دارم از تجربه دیگران استفاده کنم
من به همه وبلاگ ها سر میزنم و از مطالبشون نهایت استفاده میکنم حتی اگر یک جمله باشد
چون عقیده داشتم اونایی که وبلاگ میزنند حرفای دلشون را داخلش میذارن شاید تجربه ی زندیگیشون را
و خیلی از شما وقتی نظری میذارم میایید و به من توهین میکنید
من دوست دارم همینطور که من از تجربه شما استفاده میکنم از
تجربه منم استفاده کنید
شما حتی اگر نیایید داخل وبم نظر هم ندید
یا حتی نظرم هم پاک کنید مهم نیس چون من از وب خوبتون نهایت استفاده را برده ام
و خیلی دوست دارم از تجربیاتتون برای من بگید
من همیشه دوست دارم چیزی یاد بگیرم یا ببینم دیگران به چه چیزی فکر میکنند
خلاصه باید منو ببخشید
من میتونم بیام داخل وبت و بدون نظر گذاشتن برم واز مطلبت استفاده کنم ولی این کار نهایت نامردی
کسی که این همه زحمت میکشه وب میزنه و وقتشو میذاره
بخوای بدون نظر دادن وبلاگشو ترک کنی
این عقیده منه
و من قصد مزاحمت و اذیت شخصی را ندارم
چند وقت پیش یکی از دوستان در وبلاگش یک عکس خیلی حرفه ای و قشنگ درست کرده بود و زیرش نوشته بود فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است و خیلی روی من تاثیر گذاشت خیلی خوشم امد و خیلی بدردم خورد.
متشکرم یا حق خسته نباشید.
سه شنبه 14 اسفند 1397 12:38 ق.ظ
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :