ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تحریم های آمریکا یک فرمول دارد: فزاینده و بدون بازگشت! لذا کسانی که تصور می کنند: آمریکا تحریم ها را بردارد یا کمتر کند، کاملا در اشتباه هستند. اول اینکه آن را مظهر اقتدار خود می داند، لذا از آن کوتاه نمی آید! دوم اینکه امکانات اقتصادی و مالی: چنین کاری را ندارد و: سوم اینکه نقطه تقارن ریاضی و هندسی: ظهور آن است و: به معنی: افول می باشد. ظهور قدرت آمریکا از 1948 با پیروزی در: جنگ دوم جهانی و بمباران ژاپن آغاز شد، و با کمک های بشر دوستانه اش به: کشورهای جنگ زده اروپا و آسیا ادامه یافت. طبیعتا این سیر صعودی، باید ادامه می یافت که: قدرت و نفوذ آمریکا نیز مستمر باشد، لذا سعی کرد با استعمار مخفیانه کشورها، وغارت اموال آنها، به این کمک ها ادامه دهد ولی با وقوع انقلاب اسلامی، و آشکار شدن غارتگری های او، مخصوصا از اپک و کشورهای نفت خیز، کم کم دست او از غارت دنیا کوتاه شد، اما او مجبور بود که به کمک هایش ادامه دهد! تا اینکه 22تریلیون بدهی بالا آورد، بدون اینکه بتواند جای آن را با: غارت های بین المللی از جمله عربستان و امارات  پرکند. لذا برای موجه جلوه دادن ناتوانی درکمک ها، آن را تحریم، یا قطع کمک ها و یا تعرفه گمرکی نام گذاشت. البته تحریم ها همزمان با: تسخیر لانه جاسوسی اش در تهران آغاز شد ولی قبل از آن بلوکه کردن دارایی های ایران ،و عدم تحویل میلیاردها دلار: خرید های ایران آغاز شده بود. لذا در این دوران، به عنوان یک استراتژی در آمد. مخصوصا در دوران ترامپ که: وی اعلام کرد می خواهد به کشورش، بیشتر رسیدگی کند. این تحریم ها به روسیه، کره شمالی و همه کشورهای خط مقاومت تا: ونزوئلا کشیده شد. از این به بعد گسترش هم پیدا خواهد کرد. زیرا وجود بدهی های کلان، اثرات خود را نشان خواهد داد، و مردم با عواقب آن بیشترآشنا خواهند شد. پس اگر در میان دولت های خط مقاومت، از ایران و روسیه، لبنان و سوریه و نزوئلا و کره شمالی، و حتی چین کسانی وجود دارند که: بخواهند با مذاکره، این تحریم ها را بردارند، یک اشتباه تاریخی و شدیدا: ضد ملی و استعمار گرایانه می کنند! به عنوان نمونه به استعفای: دکتر ظریف اشاره می شود. دکتر ظریف که با تئوری التماسی، سر میز مذاکره رفته و برجام و: دیگر معاهدات را امضا کرده است، فقط به این دلیل بوده که تحریم ها را بردارند! اما استعفا داد! زیرا در یک روز از سوریه و آمریکای جنوبی، به ایران آمدند و اتحاد: نه به آمریکا کلید خورد. و امید ظریف به برداشت تحریم ها، به یاس مبدل شد. البته با عدم قبول استعفا، ایشان رویکرد بهتری در پیش گرفت. وی در اولین سخنان رسمی گفت: به غرب زدگان هشدار می دهم: بدون آمریکا هم زنده می مانیم! واین نشان داد که وزارت خارجه تا کنون، اشتباهات استراتژیک زیادی داشته، که به برداشت تحریم ها امیدوار بوده. حضور وزیر خارجه ونزوئلا و بشار اسد، بدون هماهنگی با وزارتخارجه نیز، نشانه ضعف آن بوده. ولی امید می رود با تحولات جدید، رویه وزارت خارجه در: پشت کردن به مقاومت تغییر کند، و به قدرت درونی بیشتر توجه نماید. ما از ایشان می خواهیم، ادبیات خود را باز هم ارتقا دهد! و بگوید: آمریکا بدون کمک ایران، نمیتواند زنده باشد! و بزودی ترامپ هم، مانند پمپیو و آل سعود، باید فارسی حرف بزند! چون در گام دوم انقلاب، اولین کار توسعه زبان فارسی است و: این کار باید از آمریکا شروع شود، زیرا جایگزینی زبان انگلیسی بجای فارسی، در 1945 توسط روزولت انجام شد،  توافق تهران در 1942 که: در ایجاد سازمان ملل نقش داشت، زبان فارسی و شعر سعدی را انتخاب کرد. ولی انها ابتدا زبان جعلی اسپرانتو، و بعد انگلیسی را تصویب نمود.

Tramp also needs to speak Persian!

US sanctions have the formula: increasing and without return! So those who imagine that the United States will take sanctions or less will be completely wrong. First, it recognizes it as a manifestation of its authority, so it does not come short! Secondly, the economic and financial possibilities do not: and thirdly, the point of mathematical and geometric symmetry: its emergence and: means: decline. The emergence of American power began in 1948 with victory in: World War II and the bombing of Japan and with its humanitarian assistance to the war-torn countries of Europe and Asia continued. Naturally, this upward trend should continue: America's strength and influence are continuous, so it tried to keep secret of the colonialism of the countries and their property, but with the outbreak of the Islamic Revolution, and the appearance of its plunder, Especially from OPEC and oil-rich countries, he gradually shifted his loot to the world, but he had to continue to help! As long as it raised 22 trillion debts without being able to replace it with: international looting, including Saudi Arabia and the UAE. Therefore, to justify the inability to use the assistance, it was sanctioned, or cut off the aid or customs tariff. Of course, the sanctions began simultaneously with the conquest of its spy nest in Tehran, but before it blocked the assets of Iran and failed to deliver billions of dollars: Iran's purchases had begun. So at this time, it became a strategy. Especially during the Tramp era, which he announced was going to take more care of his country. These sanctions were imposed on Russia, North Korea and all resistance countries to Venezuela. From now on, it will expand. Because the existence of huge debts will show its effects, and people will become more familiar with the consequences. So if, among the governments of the resistance line, there are those from Iran and Russia, Lebanon and Syria, and North Korea and North Korea, and even China, who want to negotiate these sanctions, a historic and severe mistake: anti-national and Colonialism! As an example, the resignation is mentioned by Dr. Zarif. Dr. Zarif, who has come to the negotiating table with Al-Sushi's theory and has, signed other treaties, only because of the lifting of the sanctions! But resigned! Because they arrived in Iran on one day from Syria and South America and the alliance did not come to America. And Zarif believe not turned sanctions. Of course, with a lack of acceptance of resignation, he took a better approach. In the first official statement, he said: "I warn the west: we will survive without the United States!" This showed that the State Department had so far made a lot of strategic mistakes, hoping for sanctions. The presence of Venezuela's foreign minister and Bashar al-Assad has been a sign of weakness without coordination with the State Department. But hopefully, with the new developments, the Ministry of Foreign Affairs will: shift back to resistance, and pay more attention to internal power. We ask him to raise his literature further! And saying: America cannot live without Iran's help! And soon the tramp, like Pompeii and Al Saud, should speak Persian! Because in the second step of the revolution, the first work is the development of Persian language: this should start from the United States, because the replacement of the English language instead of Persian was done by Roosevelt in 1945; Tehran's agreement in 1942, which involved the creation of the United Nations, Persian and Sa'di poetry. But they originally adopted the Esperanto fake language, and later adopted English.

الصعلوك یحتاج أیضا إلى التحدث باللغة الفارسیة!

العقوبات الأمریكیة لدیها الصیغة: زیادة ودون عودة! لذا فإن أولئك الذین یتصورون أن الولایات المتحدة ستأخذ عقوبات أو أقل ستكون خاطئة تماماً. أولا ، إنها تعترف بها على أنها مظهر من مظاهر سلطتها ، لذا فإنها لا تأتی قصیرة! ثانیاً ، الاحتمالات الاقتصادیة والمالیة لا: وثالثاً ، نقطة التماثل الریاضی والهندسی: ظهورها و: الوسائل: الانحدار. بدأ ظهور القوة الأمریكیة فی عام 1948 بانتصار فی: الحرب العالمیة الثانیة وقصف الیابان ، وبمساعدتها الإنسانیة إلى بلدان أوروبا وآسیا التی مزقتها الحرب. بطبیعة الحال ، یجب أن یستمر هذا الاتجاه التصاعدی: قوة أمریكا وتأثیرها مستمران ، لذا حاولت الحفاظ على سریة الاستعمار فی البلدان وممتلكاتها ، ولكن مع اندلاع الثورة الإسلامیة ، وظهور النهب ، خاصةً من منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) والدول الغنیة بالنفط ، قام بتحویل نهبه إلى العالم بشكل تدریجی ، لكنه اضطر إلى مواصلة المساعدة! طالما أنها جمعت 22 تریلیون دین دون أن تكون قادرة على استبدالها بـ: النهب الدولی ، بما فی ذلك المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة. لذلك ، من أجل تبریر عدم القدرة على استخدام المساعدة ، تم فرض عقوبات علیها ، أو قطع المعونة أو التعریفة الجمركیة. بالطبع ، بدأت العقوبات بالتزامن مع غزو عش الجاسوس فی طهران ، لكن قبل أن تعطل أصول إیران وفشلت فی توفیر ملیارات الدولارات: مشتریات إیران قد بدأت. حتى فی هذا الوقت ، أصبحت استراتیجیة. خاصة خلال عصر الصعلوك ، الذی أعلن أنه سیهتم أكثر ببلده. فرضت هذه العقوبات على روسیا وكوریا الشمالیة وجمیع الدول المقاومة لفنزویلا. من الآن فصاعدا ، سوف تتوسع. لأن وجود الدیون الضخمة سیظهر آثارها ، وسیصبح الناس أكثر درایة بالعواقب. إذا كان هناك ، من بین حكومات خط المقاومة ، هؤلاء من إیران وروسیا ولبنان وسوریا ، وكوریا الشمالیة وكوریا الشمالیة ، وحتى الصین ، الذین یریدون التفاوض بشأن هذه العقوبات ، وهو خطأ تاریخی وشدید: ضد القومیة الاستعمار هو واقعی! على سبیل المثال ، یذكر الدكتور ظریف الاستقالة. الدكتور ظریف الذی جاء إلى مائدة المفاوضات مع نظریة السوشى و: وقع معاهدات أخرى ، فقط بسبب رفع العقوبات! لكن استقال! لأنهم وصلوا إلى إیران فی یوم من سوریا وأمریكا الجنوبیة ولم یأت التحالف إلى أمریكا. وأصیب ظریف بخیبة أمل من العقوبات. بالطبع ، مع عدم قبول الاستقالة ، اتخذ منهجًا أفضل. فی أول تصریح رسمی ، قال: "أحذر الغرب: سنبقى بدون الولایات المتحدة!" هذا أظهر أن وزارة الخارجیة قد ارتكبت حتى الآن الكثیر من الأخطاء الإستراتیجیة ، وتأمل فی فرض العقوبات. كان وجود وزیر خارجیة فنزویلا وبشار الأسد علامة على الضعف دون التنسیق مع وزارة الخارجیة. ولكن نأمل مع التطورات الجدیدة، وممارسة وزارة الخارجیة: المقاومة للتغییر، وإیلاء الاهتمام لمزید من القوة الداخلیة. نطلب منه أن یرفع أدبه أكثر! وقول: أمریكا لا تستطیع العیش بدون مساعدة إیران! وسرعان ما ینبغی أن یتكلم المتشرد ، مثل بومبای و آل سعود ، اللغة الفارسیة! فی الخطوة الثانیة من الثورة، وتطویر اللغة الفارسیة واحتیاجات أمریكا یبدأ، لأنه تم الاتفاق على اللغة الإنجلیزیة البدیلة بدلا من الفارسی، فی عام 1945 من قبل روزفلت فی طهران فی عام 1942: إنشاء الأمم المتحدة ساهمت فی اللغة الشعر الفارسی والسعدی. ولكن اعتمد لأول مرة أنها لغة الاسبرانتو وهمیة، وبعد الإنجلیزیة.

Tramp da Fars danışmaq lazımdır!

ABŞ sanksiyalarında formula var: artan və qaytarılmadan! Belə ki, Birləşmiş Ştatların sanksiyalar tətbiq edəcəklərini və ya az olacağını düşünənlər tamamilə səhv olacaqlar. Birincisi, onu öz nüfuzunun bir təzahürü olaraq tanıyır, buna görə də qısa deyil! İkincisi, iqtisadi və maliyyə imkanları yoxdur: üçüncüsü, riyazi və geometrik simmetriya nöqtəsi: onun ortaya çıxması və: deməkdir: azalma. Təbii ki, bu yuxarı, belə ki, gizli ölkə colonize, və lakin İslam İnqilabının davam kömək etmək, onların mülkiyyət talan cəhd də davamlı olacaq güc və Amerika təsir davam və onun yağma gedən var, Xüsusilə OPEK-dən və neftlə zəngin ölkələrdən getdikcə yavaş-yavaş onun qənimətini dünyaya köçürdü, amma kömək etməyə davam etdi! Təxminən 22 trilyon borcunu əvəz edə bilməyincə, o, əvəz edə bilməzdi: beynəlxalq yağma, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ. Buna görə yardımdan istifadə edə bilməməyi haqlı olaraq, aidiyyəti və ya gömrük tarifini sərbəst buraxdı və ya kəsildi. Beləliklə, bu zaman bir strategiya oldu. Xüsusilə Tramp dövründə, etdiyi açıqlamasında, ölkəsinə daha çox qayğı göstərəcəyini söylədi. Bu sanksiyalar Rusiya, Şimali Koreya və bütün müqavimət ölkələrinə Venesuelaya tətbiq olundu. Bundan sonra da genişlənəcəkdir. Çünki böyük borcların mövcudluğu onun təsirlərini göstərəcək və insanlar nəticələrini daha çox tanıyacaqlar. hökumətlər müqavimət xətti, İran və Rusiya, Livan, Suriya və Nzvyla və Şimali Koreya və hətta Çin ki, həmin halda onlar danışıqlar istəyirəm, sanksiyalar tarixi səhv və güclü anti-milli və Müstəmləkəçilik! Misal olaraq, istefa Dr. Zarif tərəfindən qeyd olunur. Al-Sushi nin nəzəriyyəsi ilə danışıqlar masasına gələn Dr. Zərif, yalnız sanksiyaların qaldırılması səbəbindən digər müqavilələr imzaladı! Amma istefa etdi! Çünki Suriyadan və Cənubi Amerikadan bir gün İrana gəldilər və ittifaq Amerika'ya gəlmədi. Və Zarif sanksiya ilə razı qaldı. Əlbəttə ki, istefa qəbul etməməsi ilə daha yaxşı bir yanaşma apardı. Birinci rəsmi bəyanatında deyib: "Qərbi xəbərdar edirəm: biz ABŞ olmadan sağ qalacağıq!" Bu, Dövlət Deplər.

نوع اخبار :
برچسب : ترامپ هم باید فارسی حرف بزند!،
لینک ها :
شنبه 16 شهریور 1398 07:10 ب.ظ
I'm not certain where you are getting your info, however great topic.
I needs to spend some time studying much more or working out more.
Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.
پنجشنبه 24 مرداد 1398 07:49 ق.ظ
Hi there! This blog post couldn't be written any better!
Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He always kept preaching about this. I most certainly will send this article to him.
Fairly certain he will have a great read. I appreciate you
for sharing!
جمعه 11 مرداد 1398 11:19 ق.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've done an excellent job. I will definitely digg it
and individually recommend to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.
natalielise plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 11:34 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, so he/she wishes to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 04:35 ق.ظ
I am not sure where you are getting your info, but great
topic. I needs to spend some time learning more or
understanding more. Thanks for great information I was looking
for this info for my mission.
سه شنبه 25 تیر 1398 06:44 ب.ظ
Thank you for another great article. Where else may just anybody get that type of information in such an ideal approach of writing?
I've a presentation subsequent week, and
I'm on the look for such info.
دوشنبه 10 تیر 1398 01:23 ب.ظ
I every time emailed this webpage post page to all my associates, since if like to read it then my friends will too.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

It's very effortless to find out any topic on net as compared to books, as I found this post at this site.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

It's really a cool and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.
سه شنبه 14 خرداد 1398 03:42 ب.ظ
Your means of describing the whole thing in this paragraph is actually good, every one can without difficulty understand it, Thanks a lot.
دوشنبه 13 خرداد 1398 04:55 ب.ظ
I visited many websites but the audio quality for audio songs existing at
this web page is actually excellent.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 01:01 ق.ظ
Wow! After all I got a weblog from where I be capable of really take valuable facts concerning my study and knowledge.
شنبه 11 اسفند 1397 11:25 ق.ظ
میان همه ی چیزهای قطعی، قطعی ترینشان تردید است.

امیدوارم خوشتون امده باشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :