ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

شخص مجعول الحالی که: به او پرفسور می گفتند، و دکتر به دنبالش می بستند، طی یک سخنرانی در سالن اجلاس سران، رفتن مردم به میدان ازادی را، آزادی مزخرف خواند، و مدیران کراواتی گروههای کسب و کار ماهان هم، برای او دست زدند! اتفاقا همین دیشب بود که در جلسه پیشکسوتان جهاد و شهادت، فرمانده ناحیه شهید محلاتی گفت: جدیدا شنیده می شود که می گویند: از رضاشاه پرسیدند: وضعت چطور است؟ گفت من تا حالا جهنم بودم، ولی از بس به محمد رضا شاه گفتند: خدا پدرت را بیامرزد، من الان وضعم خوب است و آمدم به بهشت. یکی دیگر از سخنرانان گفت: در مهد کودکها به بچه ها غذا نمی دهند! و می گویند امام زمان قرار است: بیاید به شما غذا بدهد! بعد که نیامد می گویند دروغ است! خوب که بچه ها گرسنه شدند، یک سوپرمن آمریکایی، درلباس مردعنکبوتی وارد می شود، و برای بچه ها غذا می آورد! و لذا از پیشکسوتان خواست: دوباره به میدان بیایند و برای جوانها توضیح دهند: که چرا آزادی می خواستند، و چرا استقلال و جمهوری اسلامی را شعار می دادند! اما پیشکسوتان گفتند: اگر چه تابحال دعوت نشدند، ولی بهتر است از این به بعد، ماهی یکبار جلسه بگذارند، تا باز نشسته های ارتش و سپاه و بسیج که: در جبهه ها و در عرصه انقلاب حضور داشتند، و تاریخ زنده این مملکت هستند، بیایند و اتاق فکر تشکیل دهند. در بررسی این نظریه، باید گفت که: پیشکسوتان در مقابل دو گروه شیطانی قرار دارند: که در دوطرف آنها ایستاده اند: یکی آنها را دعوت به دنیا و پولدار شدن می کند، و دیگری انها را دعوت به بی تفاوتی! عملکر شیطان درون هم، مانند شیطان برون (آمریکا و اذناب آن) می باشد. از یکسو به این ها می گویند: شما چرا حقوق تان کم است؟ چرا نتوانستید یک حانه بخرید یا: ماشین داشته باشید؟ بروید دنبال اینها، زیرا اگر خانه در شمال شهر و: ماشین شاسی بلند و ویلا در شمال کشور، و سفرهای خارجی نداشته باشید، مردم به شما اعتماد نمی کنند! و می گویند کسی که نتوانسته برای خود، کاری بکند نمی تواند برای مردم هم مفید باشد! حتی ممکن است اولین کسانی که این حرف را می زنند، فرزندان خودشان باشند و: پدر رابه جرم ساده زیستی، بی عرضه بخوانند! حالا اگر اینها رفتند سراغ دنیا، و جمع آوری مال، گروه دوم شیطان حرفهای خود را عوض کرده، درست درنقطه مقابل می گویند: این آقا رفت جبهه که: برای خودش خانه و ماشین بخرد! مردم در گرسنگی و فشارند، این بابا به سفرهای خارجی می رود! گرانی و تورم داد مردم را در آورده، ایشان با زن و بچه و ایل و تبارش، بی خیال مردم، در ویلاهای کیش و شمال، خوش می گذراند. این است که پیشکسوت هم مانند بقیه، گیر می کند: آیا دزدی کند، یا ساده زندگی کند؟ هر دو طرف زبان شیطان را دراز کرده است. در زبان فارسی، از این حرفها زیاد است، که بسیاری از انها تبدیل به ضرب المثل شده: ده درویش در گلیمی بخسبند، و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند! چرا که زبان فارسی، عمر هزاران ساله دارد و همه نوع رفتار های: انسانی را به خود دیده است! با اینکه زبان عربی، زبان قران و زبان بهشتی ها است، ولی به این مقدار توسعه نیافته. ایرانی ها در همه زمان ها، زبان خود را حفظ کردند! واکنون هم که در حال استحاله به زبان انگلیسی است، باید مواظب آن بود. زیرا زبان حافظ و سعدی و مولوی و خیام است! همه جهان، باید اشعار آنها را ترجمه کنند تا بفهمند، ولی در ایران و چند جای دیگر، هیچ تفسیری لازم ندارد. گاهی همه حرفها، به زبان شعر آنها بیان می شود.حتی آقای خرم، همین مطالب شاعران را، برای مردمی که با آن زندگی می کند، خواند و فکر کرد: چیز جدیدی کشف کرده است.

Nonsense Freedom: or Nonsense Talker?

An adversary who called her a professor? And the doctor followed, summoned people to Freedom Square in a speech at the summit, and Mahan's business team tangled handlers They did! It happened last night that the leader of the martyr Mahallati district at a meeting of the jihad and martyrs, said: "It's heard recently that they say: they asked Reza Shah: How is the situation? Said I have been hell until now, but they say to Mohammad Reza Shah: God bless your father, I am fine now and I come to Paradise. Another speaker said: "In kindergartens do not feed the kids! And they say that the Imam is about to: come to give you food! Then they did not say they were lying! Well, the kids are hungry; an American superman is entering a spider's suit, bringing food to the kids! And so they urged the pioneers to come back to the square and explain to young people: why they wanted freedom, and why they chanted independence and the Islamic Republic! But the pioneers said that although they had not been invited yet, it would be better to have a meeting once more since then, so that the army and the Revolutionary Guards and the Basij, which were present on the front and in the arena, are the living history of this country Come and think about. In examining this theory, it must be said that the protagonists are in front of two evil groups: they stand on both sides: one invites them to the world and gets rich, and the other invites them to indifference! The actress of the devil is inward, like the devil of the United States (and the United States). On the one hand, they say: Why are your rights low? Why could not you buy a dumb or have a car? Go Follow these, because people do not trust you if you have a house in the north of the city: there is a high-rise car and a villa in the north of the country, and there are no foreign trips! And they say that someone who has not been able to do something for himself cannot be useful to people! Even the first people who say this may even be their own children, and they may read Father for a simple biologic crime! Now if they went to the world, and the money was collected, the second group changed their professional devil, just in the opposite direction: The gentleman went to the front: to buy his own house and car! People are starving and hungry, this dad goes to foreign trips! Gravity and swelling brought people to life, and they are happy with the woman, the child and the eldest, unimaginable people, in the villages of Kish and the north. This is how the protagonist, like everyone else, stumbles: is he stealing, or living simple? Both sides extend the language of Satan. In Persian, there are so many of them, many of which have become proverbial: Ten Darwish sleep in a carpet, and the two kings do not fit into the climate! Because the Persian language has a life of thousands of years and has seen all kinds of human behavior! Although Arabic is the language of the Quran and the language of the Paradises, it has not been developed to such an extent. The Iranians kept their language at all times! Now that it is being transformed in English, you have to look after it. Because the language of Hafez and Sa'di and Rummy and Khayyam! The whole world should translate their poems to understand them, but in Iran and somewhere else, there is no need to interpret. Sometimes all the words are expressed in the language of their poetry. Even Mr. Khorram reads the same material for the people with whom he lives and thought: he has discovered something new.

هراء الحریة ، أو هراء المتكلم؟

استدعت الهالی ، وهی خصمة استدعتها أستاذًا ، وتبعها الطبیب ، أشخاصًا إلى ساحة الحریة فی خطاب ألقاه فی القمة ، وتعامل فریق عمل ماهان معًا هم فعلوا! حدث ما حدث اللیلة الماضیة فی اجتماع لقدامى المحاربین فی الجهاد والاستشهاد، وقال قائد أحیاء منطقة الشهید سمعت مؤخرا أن نقول: رضا شاه سأل: ما هو الوضع؟ قال أنا جهنم حتى الآن ، لكنهم یقولون لمحمد رضا شاه: رحم الله أبوك ، أنا بخیر الآن وأنا آتی إلى الجنة. وقال متحدث آخر: "فی ریاض الأطفال لا تطعم الأطفال! ویقولون أن الإمام على وشك: تعال إلى الغذاء! ثم لم یقل انهم كانوا یكذبون! حسنًا ، الأطفال جائعون ، یدخل سوبرمان أمریكی بدلة عنكبوت ، یجلب الطعام للأطفال! ولذا حثوا الرواد على العودة إلى المیدان وشرحهم للشباب: لماذا یریدون الحریة ، ولماذا یهددون بالاستقلال والجمهوریة الإسلامیة! ولكن المخضرم قال، على الرغم من أن حتى الآن لا یمكن دعوة، ولكن من الأفضل من الآن فصاعدا، مرة واحدة وكان الاجتماع وضع لمتقاعد فی الجیش والحرس الثوری والباسیج فی الجبهة وفی الثورة الحالیة، والتاریخ الحی لهذا البلد هی تعال وافكر. ممثلة الشیطان فی الداخل ، مثل الشیطان من الولایات المتحدة (والولایات المتحدة). من ناحیة ، یقولون: لماذا حقوقك منخفضة؟ لماذا لا یمكنك شراء البكم أو لدیك سیارة؟ ویقولون أن الشخص الذی لم یتمكن من فعل شیء لنفسه لا یمكن أن یكون مفیدا للناس! حتى أول الناس الذین یقولون هذا قد یكونوا أطفالهم ، وقد یقرأون الأب لجریمة بیولوجیة بسیطة! الناس یتضورون جوعًا وجائعًا ، یذهب هذا الأب إلى الرحلات الخارجیة! جلبت الجاذبیة والتورم الناس إلى الحیاة ، وهم سعداء بالمرأة والطفل والأكبر سنا ، والذین لا یمكن تصوره ، فی قرى كیش والشمال. هذه هی الطریقة التی یتعثر بها البطل ، مثل أی شخص آخر: هل یسرق ، أو یعیش بسیطا؟ یمتد كلا الجانبین لغة الشیطان. لأن اللغة الفارسیة لها حیاة آلاف السنین وشهدت جمیع أنواع السلوك البشری! على الرغم من أن اللغة العربیة هی لغة القرآن ولغة "الفردوس" ، إلا أنه لم یتم تطویرها إلى هذا الحد. احتفظ الإیرانیون بلغتهم فی جمیع الأوقات! والآن بعد أن یتم تحویلها باللغة الإنجلیزیة ، علیك أن تعتنی بها. لأن لغة حافظ وسعدی ورومی وخیام! ینبغی للعالم كله أن یترجم قصائده لفهمها ، لكن فی إیران وفی مكان آخر ، لا داعی للتفسیر. فی بعض الأحیان یتم التعبیر عن كل الكلمات بلغة شعرها ، حتى أن السید خرم یقرأ نفس المادة للأشخاص الذین یعیشون معه ویفكرون: لقد اكتشف شیئًا جدیدًا.

Nonsense Azadlıq və ya Nonsense Talker?

Biri onun professor bildirib ki, indi saxta, və həkim çağırdı cəfəngiyat azadlığı Hall Summit, Azadi Meydanında insanların bir təqdimat zamanı, qapalı istədi, və menecerləri o, həmçinin biznes Mahan qrupları Tie Onlar etdi! Bu şəhid sahə məhəllə komandiri yaxınlarda demək eşitdim bildirib cihad və şəhidlik qazi iclasında ötən gecə baş verib: Reza Shah soruşdu: status nədir? Allah atası razı olsun, mən status yaxşı və göy gəldi: Mən cəhənnəm idi, lakin Məhəmməd Rza Şah kifayət qədər söylədi heç vaxt. Digər bir spiker dedi: "Uşaq bağçalarında uşaqları yeməyin! İmamın deyir ki, sənə yemək gəlsin! Sonra onlar yalançı deyildilər! Bəli, uşaqlar aç, amerikalı süpermen uşaqlara yemək gətirən bir hörümçək kostyumuna girir! Amma veteran bu günə qədər dəvət edilə bilməz, lakin təqaüdçü ordu və qarşısında və inqilab İnqilab Gözətçiləri və Bəsic qoymaq görüş hazır oldu, və bu ölkədə yaşayan tarixi var bir dəfə, indi daha yaxşı olmasına baxmayaraq, dedi Gəlin və düşünün. Şeytanın aktrisası ABŞ-ın (və ABŞ-ın) şeytanı kimi içəridir. Bir tərəfdən deyirlər: Niyə hüquqlarınız azdır? Niyə bir lal ala bilmədin və ya bir avtomobiliniz olmc yoxdur.

نوع اخبار :
برچسب : آزادی مزخرف یا خرم مزخرف؟،
لینک ها :
چهارشنبه 9 مرداد 1398 10:27 ب.ظ
Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet
explorer, could check this? IE nonetheless is the
marketplace leader and a huge section of other folks will pass over your great writing because of this
problem.
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:15 ب.ظ
I do consider all of the concepts you have presented to your post.
They are very convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are too short for starters. May
you please extend them a bit from subsequent time?
Thanks for the post.
دوشنبه 31 تیر 1398 10:30 ب.ظ
Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it natalielise plenty of fish
دوشنبه 24 تیر 1398 03:26 ب.ظ
It's amazing to pay a quick visit this site and reading the views of all colleagues on the topic of this article, while I am
also eager of getting knowledge.
شنبه 8 تیر 1398 04:22 ق.ظ
Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
wonderful blog!
شنبه 1 تیر 1398 04:09 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having trouble
locating it but, I'd like to send you an e-mail.

I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it improve
over time.
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:23 ب.ظ
This piece of writing is actually a fastidious one it assists new the web viewers, who are wishing
in favor of blogging.
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:18 ب.ظ
I don't even understand how I finished up right here, but I believed this post was good.
I do not recognize who you are but definitely you're going to a famous blogger when you are not already.
Cheers!
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!
جمعه 20 اردیبهشت 1398 01:55 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right
here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 03:57 ب.ظ
Very good information. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon).
I have bookmarked it for later!
جمعه 10 اسفند 1397 09:41 ق.ظ
چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …
نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :