ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دشمن در دوطرف موضوع ایستاده است! تا اگر دولت بازار آزاد ایجاد کرد، بگوید قیمت ها سلیقه ای است، کسی به کسی نیست و هرکس، هرچقدر دلش می خواهد می فروشد! دولتی های طرفدار این جناح هم، با لحن آرامتری می گویند: نظارت نیست و: قیمت ها راه خود را می روند و: تورم مردم را ناراحت کرده است، اگر چند نفر از این گرانفروش ها را اعدام کنند، موضوع حل می شود، همانطور که رضاشاه، نانوای گرانفروش را در تنور انداخت ! و دلسوزی هایی از این دست.. تا دولت را پشیمان کنند و حتی، پای مقام رهبری را هم به میدان بکشند. بعد که دولت نظارت اعمال کرد، خطاکاران را جریمه یا مجازات نمود، حالا آنطرف دشمن جلو می آید: و می گویند: در ایران نرخ ها دستوری است! ارز با نرخ دستوری نباید باشد! باید در بازار، ارز زیاد ریخت تا قیمت خود بخود متعادل شود. و از انجا نتیجه می گیرند: پس اقتصاد در دست دولت است، و دولت زور گویی می کند! بازار را تحت فشار قرار می دهد و: سرمایه ها را فراری می دهد. اگر چند نفر مانند سلطان سکه هم اعدام شد! می گویند: حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود، و تا کنون چند نفر اعدام شده اند! اگر گرانفروش ها را تنبیه کنند، آنها می گویند زجر و شکنجه بسیار زیاد شده! و هرکسی برای یک لقمه نان کاری می کند، او را می گیرند ومی برند! و توپخانه، همینطور توپ در می کند! و دولت را و رهبری را زیر فشار می گذارد. دراینجا چه باید کرد؟ یک راه این است که در زمین آنها بازی کرد! یعنی گاهی بازار را آزاد کرد، تا شعار های آنوری باطل شود. بعد هم بازار را کنترل کرد، تا شعارهای این وری تعطیل شود. دولتها همیشه این کار را کرده اند! ارز را ثابت نگه می دارند تا بگویند: بازار را کنترل می کنند. وقتی سروصدای این وری ها در می آید، ناگهان نرخ ارز را رها می کنند، تا آنها کیش و مات شوند. نوبت آنوری ها شد و سروصدا که زیاد شد، رئیس بانک مرکزی را عوض می کنند، و دوباره کنترل ارز و بازار را در دست می گیرند! اما راه بهتری هم هست. مردم ایران نشان داده اند که با هر دو روش سازگارند! یعنی کنترل قیمت شود، هیچگاه مردم از رکود کسب و کار گله نمیکنند! بلکه آنهایی که رسانه ای دارند، و برحسب اتفاق، اصلا حقوق خود را از انور، و به دلار می گیرند، شاکی می شوند و می گویند: ما خودمان را نمی گوییم! به فکر مردم هستیم! برعکس، وقتی هم تورم بالا می رود و: همه قیمت ها افزایش می یابد، مردم چیزی نمی گویند! بلکه همان رسانه های زنجیره ای، می گویند گرانی پدر مردم را در اورده، و همه اعتراض دارند. این همان حرف قبلی است، یعنی از خودشان مایه نمی گذارند، چون حقوقشان به دلار، از سوی بن سلمان تضمین شده است، بلکه از مردم! می گویند. اما مردم می دانند اگر چیزی گران شد، برای همه گران می شود. و هرکسی سود خود را به دست می اورد. کسی که پراید داشت، واصلا به درد نمی خورد، حالا دوبرابر قیمت نو، از او می خرند! چون همه ماشین یا منزل دارند، لذا ضرر نمی کنند! اگر ماشین بفروشند، گونی گونی پول می برند؛ اگر هم لازم داشته باشند، کسی بزور از انها نمی گیرد. پس بنابر این دولت نباید اسیر رسانه های زنجیره ای شود، بلکه سعی کند عدالت را اجرا کند. زیرا مردم از کمبود یا گرانی، ناراحت نیستند از بی عدالتی ناراحتند.  بجای افزایش حقوق های نجومی، به مردم یارانه بدهد. هردو اینها از نظر هزینه با هم مساوی هستند! یعنی حقوق 50میلیونی یک نفر یارانه هزار نفر می شود. لذا حقوق های نجومی را کم کرده، به یارانه ها اضافه کند! آنوقت دولت هم لاغرتر و چابکتر می شود. چون آنهایی که برای چاپیدن، در دولت نفوذ کرده اند، آن را رها می کنند.

Is the market free or not?

The enemy stands on both sides of the issue! As long as the government has created a free market, it says prices are tastes, nobody has anyone, and everyone sells whatever they want! Proponents of this faction, in a calm tone, say: it is not supervised: prices go their own way: it has upset people's inflation, if a few of these expensive sellers execute, the issue will be solved, as well. Reza Shah threw the big bakeries in the tent! And :the sympathy of these ... to regret the government and even to put an end to the leadership. Then, when the government imposed a fine, punished or punished the wrongdoers, now the enemy is coming forward: and they say: "The prices in Iran are strict!" The exchange rate should not be with a grammar rate! In the market, you have to swap large currencies so that your price is balanced. And from there, they conclude: the economy is in the hands of the government, and the government is forcing! It pushes the market and rushes out of capital. How many people were executed as a sultan coin! They say: Human rights are not respected in Iran, and so far, a number of people have been executed! If they punish the big dealers, they say that torture and torture are very high! And everyone takes a bite of bread to take it and take it! And artillery, too, the ball! And: pushes the government and leadership. What should you do here? One way is to play on their pitch! That is, it sometimes freed the market to invalidate the slogans. Then he took control of the market, so that the slogans of this void would be shut down. Governments have always done that! Keep the currency steady to say: control the market. When the noise of these voices comes in, they suddenly leave the exchange rate, so that they become cloudy. The turn of the anurysms and the noises that grew, change the head of the central bank, and regain control of the currency and the market! But there is a better way. The Iranian people have shown that they are compatible with both methods! That means controlling the price, people never cry from business stagnation! Rather, those who have media, and, according to the event, at all, claim their rights from Anwar, and in dollars, and say: We do not say ourselves! We are thinking of people! On the contrary, when inflation rises, and: all prices are rising, people do not say anything! But the same chain media, say the people's father's burden, and everyone is protesting. This is the same as the previous one, that is, they are not forgiving, because their salaries in dollars are guaranteed by bin Salman, but from the people! they say. But people know that if something is expensive, it becomes expensive for everyone. And everyone gets their profits. Someone who has a Pride, he does not really care, now they are buying twice as much as a new price! Because they are all car or home, so do not harm! If they sell the car, they will make a sack of money; if they need it, nobody will take it. Therefore, the government should not be captured by the chain media, but try to enforce justice. Because people are not upset about the lack or the price, they are upset about injustice. Instead of raising astronomical salaries, it will subsidize the people. Both are equally cost-effective! That means a salary of 50 million people will be subsidized by a thousand people. It will reduce the astronomical salaries, add subsidies! Then the state becomes slender and agile. Because: those who have penetrated into the government for printing leave it.

هل السوق مجانی أم لا؟

العدو یقف على جانبی القضیة! الدولة فصیل للمحترفین، مع لهجة أكثر هدوءا یقول لا تراقب سعر طریقك للذهاب والناس التضخم بالضیق، وإذا كان بعض من التربح من التنفیذ، وسیتم حل المشكلة، كما ألقى رضا شاه المخابز الكبیرة فی الخیمة! وتعاطف هؤلاء ... یندم على الحكومة بل ویضع حدا للقیادة. بعد أن فرضت الحكومة رقابة والجناة تغریم أو معاقبته، ویأتی الآن على الجانب الآخر من العدو: ویقول: الاسعار فی النظام! یجب ألا یكون سعر الصرف مع معدل القواعد! فی السوق ، یجب علیك تبدیل العملات الكبیرة بحیث یكون السعر متوازنًا. ومن هناك ، یستنتجون: الاقتصاد فی ید الحكومة ، والحكومة مجبرة! إنها تدفع السوق وتندفع من رأس المال. كم شخص تم إعدامه كعملة سلطان! یقولون: حقوق الإنسان غیر محترمة فی إیران ، وحتى الآن ، تم إعدام عدد من الأشخاص! إذا كانوا یعاقبون التجار الكبار ، فإنهم یقولون إن التعذیب والتعذیب مرتفعان للغایة! وكل شخص یأخذ قضمة من الخبز لیأخذها ویأخذها! والمدفعیة أیضا ، الكرة! ویدفع الحكومة والقیادة. ماذا یجب ان تفعل هنا؟ هناك طریقة واحدة للعب على أرض الملعب! أی أنها تحرّر السوق أحیانًا لإبطال الشعارات. ثم تولى السیطرة على السوق ، بحیث یتم إغلاق شعارات هذا الفراغ. لقد فعلت الحكومات ذلك دائمًا! إبقاء العملة ثابتة القول: السیطرة على السوق. عندما تأتی ضجة هذه الأصوات ، فإنها تغادر فجأة سعر الصرف ، بحیث تصبح غائمة. لكن هناك طریقة أفضل. لقد أظهر الشعب الإیرانی أنه متوافق مع كلتا الطریقتین! وهذا یعنی السیطرة على السعر ، والناس لا تبكی أبدا من الركود الأعمال! ولكن وسائل الاعلام هذه، وبالمناسبة، كل حقوقهم أنور، وسوف تنخفض قیمة الدولار، والمدعی ویقول: نحن لا نقول! نحن نفكر فی الناس! على العكس ، عندما یرتفع التضخم ، و: كل الأسعار ترتفع ، لا یقول الناس أی شیء! لكن نفس سلسلة وسائل الإعلام ، ویقول عبء والد الشعب ، والجمیع یحتجون. هذا هو نفس الرسالة السابقة، وأنها لا یهم، لأن الحق فی الدولار، ویضمن بن سلمان، ولكن الناس! یقولون لكن الناس یعرفون أنه إذا كان هناك شیء مكلف ، یصبح مكلفًا للجمیع. والجمیع یحصل على أرباحهم. شخص لدیه كبریاء ، وقال انه لا یهتم حقا ، والآن هم شراء مرتین بقدر سعر جدید! لأنهم جمیعا سیارة أو منزل ، لذلك لا ضرر! إذا قاموا ببیع السیارة ، فسیحصلون على كیس من المال ، وإذا احتاجوا ، فلن یأخذها أحد. لذلك ، لا ینبغی أن یتم إلقاء القبض على الحكومة من قبل وسائل الإعلام المتسلسلة ، بل فی محاولة لفرض العدالة. ولأن الناس لیسوا مستاءین من الافتقار إلى السعر ، فإنهم غاضبون من الظلم. بدلاً من رفع الرواتب الفلكیة ، ستدعم الناس. كلاهما على حد سواء فعالة من حیث التكلفة! وهذا یعنی أنه سیتم دعم راتب 50 ملیون شخص بألف شخص. سوف یقلل من المرتبات الفلكیة ، إضافة الدعم! ثم تصبح الدولة نحیلة ومرنة. لأن أولئك الذین تدخلوا إلى الحكومة للطباعة ، اتركوها.

Bazar azad mı, yoxsa?

Döyüşün hər iki tərəfində dayanır! icra vurgun bəzi məsələ həll olunacaq İnflyasiya insanlar dilxor getmək və yol qiyməti nəzarət deyil demək sakit ton olaraq Dövlət pro fraksiyasının, Rza Şah çadırda böyük çörəklər atdı! Və bu səmimiyyət ... hökumətə təəssüflənmək və hətta rəhbərliyə son qoymaq. hökumət nəzarəti tətbiq sonra, cinayətkarlar pul cəzası və ya punished, indi düşmən digər tərəfdən gəlir: və deyirlər: Rates üçün var! Valyuta məzənnəsi qrammatika dərəcəsi ilə olmamalıdır! Bazarda qiymətinizin balanslaşdırılmış olması üçün böyük valyutaları dəyişdirin. Və orada oradan gəlirlər: iqtisadiyyat hökumətin əlindədir və hökumət məcbur edir! Bazarı itələyir və kapitaldan kənara çıxır. Sulton sikkə kimi neçə adam edam edildi! Onlar deyirlər: İranda insan haqları hörmətsizdir, indiyə qədər bir sıra insanlar edam edildi! Böyük dilerləri cəzalandırsalar, işgəncə və işgəncələr çox yüksək olduğunu söyləyirlər! Və hər kəs onu almaq və götürmək üçün bir çörək bişirir! Və artilleriya də topu! Və hökuməti və rəhbərliyi itələyir. Burada nə etməliyəm? Bircə onların meydançasında oynamaq! Yəni bəzən şüarları aradan qaldırmaq üçün bazarını azad etdi. Sonra bazarın nəzarətini aldı, bu boşluq şüarları bağlanacaqdı. Hökumətlər həmişə bunu etmişlər! Dövrəni sabit saxlamaq üçün bazarda nəzarət edin. Bu səslərin səs-küyü gəldikdə, birdən-birə məzənnə buraxırlar ki, buludlu olurlar. Amma daha yaxşı bir yol var. İran xalqı hər iki üsula uyğun olduqlarını göstərmişdir! Bu qiyməti idarə etmək deməkdir, insanlar biznesin durğunluğundan heç vaxt ağlamırlar! İnsanları düşünürük! Əksinə, inflyasiya artdıqda və: bütün qiymətlər artmaqdadır, insanlar heç nə demir! Amma eyni zəncir mediası, insanların atasının yükünü deyir və hər kəs etiraz edir. Bu insanlar dollarına hüquqları, Bin Salman təmin olunur, çünki onlar, fərqi yoxdur ki, əvvəlki məktubu kimi eyni, lakin! Onlar dedilər Ancaq insanlar bilirlər ki, bir şey bahalı olsa, hər kəs üçün bahalı olur. Hər kəs öz qazanclarını alır. Gururlu olan kimsə, həqiqətən, maraqlanmır, indi də, iki dəfə daha yeni bir qiymət alırlar! Bütün avtomobil və ya ev olduğundan, zərər verməyin! Avtomobil satarsa, bir çuval pul qoyacaqlar, dənlər onu tərk edirlər.

نوع اخبار :
برچسب : بازار آزاد باشد یا نباشد؟،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Great post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thank you!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hello, of course this paragraph is truly pleasant and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
پنجشنبه 9 اسفند 1397 09:43 ق.ظ
جسارت اجرایى كردن ایده هایت را داشته باش
و گرنه همیشه جهان پر بوده از
ترسو هاى خوش فكر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :