ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در قدیم یک دیو سیاهی بود که: تخت خوابی داشت، آدمها را در آن تخت می خواباند، اگر مساوی بودند که هیچ، ولی اگر بزرگتر بودند، از بالا پایین آن می برید تا اندازه شوند! و مساوات برقرا شود! حالا کار پژو هشگاه علوم انسانی شده! آمریکا را در نظر می گیرد، اگر کشورهای دیگر با آمریکا هماهنگ بودند که هیچ، ولی اگر مثل آنها عمل نکردند، می گوید هیجان اجتماعی دارند، و باید هیجان آنها را آرام کرد! جامعه شناس آنجا همه چیز را با هایدگر می سنجد! تاریخ را از ان موقع می داند، بقیه ماقبل تاریخ حساب می شوند. در رشته های دیگر هم همینطور است : مدیریت اززمان پیتر دراکر آغاز می شود! صنعت از زمان مهندس فردریک تیلور. بعلت کوتاه بودن عمر: دانش علوم انسانی در غرب، ناچار کلمه تاریخ را حذف کرده، و زمان بجای آن می نویسند! مثلا وقتی می خواهند بگویند: نظریات اشتباه را تاریخ قضاوت خواهد کرد، می گویند زمان قضاوت می کند! اقتصاد آقایان بعد از سال 1933 شروع می شود: و قبل از آن اقتصاد نبوده و اگر هم بوده، بحران بوده و بهتر است اقتصاد کلاسیک نامگذاری شود، تا با توهین علمی مانع رشد آن شد! روانشاسی آنها بر روی: کودکی فروید تثبیت شده، همه جرایم و نابسامانی های بشری، به دوران کودکی رهبران برمی گردد! روانشناسی های نوین اصلا درست نیستند، و باید فقط با تخت خواب فروید، سنجیده شوند. جراحی و طب از زمان: کلود برنارد شروع می شود که گفت: من هر وقت زیر تیغ جراحی خدا را دیدم، به آن قائل هستم. تاریخ و سیاست هم از سالهای 1948یعنی: پیروزی کامل آمریکا در: جنگ دوم جهانی و بمیاران قدرتمندانه! هیرو شیما شروع می شود مخصوصا: با کمک های طرح مارشال، که کام همه جنگ زدگان را، از ژاپن گرفته تا ایران واروپا شیرین کرد! خلاصه  نه تنهاعلم و صنعت، بلکه شروع جهان از آمریکا است. و ما بقی کهنه پرستی و ارتجاع است! و به عنوان نقطه های تاریک بشریت مانند: جنگ های جهانی اول و دوم و یا دوران قرون وسطی، باید کنار گذاشته شود، بحث نباید کرد. از نظر این اقایان، دانشگاه باید حصاری دور خود بکشد! به کسانی اجازه تدریس بدهند، که از نوک سر تا فرق پا آمریکایی باشند!(آن سه هزار نفری که برای رهبری و گام دوم ، نامه نوشتند باید اخراج شوند؟) اگر در کانادا یکی روزنامه می خرد، بدون آنکه آن را بخواند! با افتخار بگویند: برای تقویت بنیه مالی رسانه است، ولی اگر هزاران ایرانی برای کمک به صنعت خودرو، همه محصولات آن را هرچند گرانتر بخرند، باید احمق فرض شوند. هر عملکردی در آمریکا، پهن مثبت، و مشابه آن در ایران، منفی محسوب شود!خودشان حاضر نیستند در این وانفسای اقتصادی: به قول خودشان یک ریال دست کسی بدهند، و این را عاقلانه میدانند! ولی پیش پرداخت های میلیونی هزاران نفر را، برای خرید خودرو تولید داخل، هیجانی و غیر عاقلانه می دانند. از نظر آنها مخاطب رسانه های غربی، میلیاردی هستند ولی کسی، به صدا و سیمای ایران توجه نمی کند! یک یا دونفر که روسری از سر خود برمی دارند، برای آنها خیلی هستند! و میلیاردها زنی که حجاب دارند، نباید به حساب بیایند. واقعا تعجب است که چطور این استادان، و تحلیلگران پول از جمهوری اسلامی می گیرند! ولی برای آمریکا تبلیغ می کنند. هنوز بعد از چهل سال می گویند: انقلاب اشتباه بوده و مردم نفهم هستند، رهبران ایران نارضایتی ایجاد می کنند. جالب است که از طرف مردم هم، خود را وکیل می دانند! در هر کلمه می گویند نارضایتی ها، افزایش یافته و مردم به بحران رسیده اند! در حالیکه خودشان به  بحران رسیده اند. و فراموش کردند که : مردم را نفهم خطاب می کردند!

History do began from 1948?

In the old days, there was a Dave that: Have bed slept, he seeped all people on that bed, if they were equal, they were nothing, but if they were larger, they would drop it from the top down to measure! And be equal! Now the search center Human Sciences! The United States is considering if other countries were in harmony with the United States, which would have nothing, but if they did not, they say they have a social excuse, and they should calm their excitement! The sociologist here examines everything with Heidegger! Knows history began from now on, the rest are prehistoric. It's the same in other disciplines: Peter Ducker’s management begins! Industry: since engineer Frederick Taylor. Due to the shorter life: the science of humanities in the West, the word "history" has to be deleted and the time is being written instead! For example, when they want to say: they will judge the wrong ideas by the time, say time is judging! The men's economy begins after 1933: it was not economics before, and if so, it was a crisis and it would be better to name the classical economy, so as to prevent it from growing up with scientific insults! Their psycho sociality: Freud's childhood, all the crimes and human misery, return to the childhood of the leaders! Modern psychology is not at all correct, and should be measured only with Freud's bed. Surgery and medicine from time: Claude Bernard begins, who said: "I see it whenever I see God under the surgical razor." History and politics since 1948: the complete victory of the United States in: World War II and the powerful Bomber! Hiroshima starts especially with the help of the Marshall Plan, which swept all the belligerents from Japan to Iran and Turkey. In summary:, not only science and industry, but also the beginning of the world of America. And we are the rest of old-fashioned and reactionary! And as dark spots of humanity such as World War I and II, or the middle Ages, should not be disputed. In my opinion, the university must take a fence away! Let's teach those people who are American to the point of departure (the three thousand people who have to write a letter to the leader and the second step must be fired?) If they read a newspaper in Canada without reading it! Honestly, it's to strengthen the financial fabric of the media, but if thousands of Iranians are to buy more expensive products, they need to be fools to help the automotive industry. Any action in the United States, broadly positive, and the like in Iran is considered to be negative! They themselves are not ready to give a Rial to each other in this economic vow: it is wise to know! Thousands of millions of prepayments, however, are considered to be tricky and unwise for domestic car production. According to them, the media of the West are billions, but nobody is paying attention to the sound of Iran! One or two heads that have headscarves are too big for them! And billions of women who wear hijab should not be counted. It is really astonishing how these professors, and money analysts, get from the Islamic Republic! But they advertise for America. Still, after forty years, they say: "The revolution is wrong and people: do not understand, Iranian leaders are dissatisfied. It is interesting to know that they are lawyers on behalf of the people! Every word says dissatisfaction has risen and people have reached a crisis! While: they themselves have reached a crisis. And they forgot that they did not understand people!

هل یبدأ التاریخ من عام 1948؟

فی الأیام الخوالی ، كان یعتقد: كان سریرًا ، ینام على هذا السریر. إذا كانوا متساوین ، لم یكونوا شیئین ، ولكن إذا كانوا أكبر ، فسوف یسقطونها من الأعلى إلى الأسفل لقیاسها! ویكون على قدم المساواة! المعهد العلوم الإنسانیة! تدرس الولایات المتحدة ما إذا كانت الدول الأخرى تتناغم مع الولایات المتحدة ، والتی لن تحصل على أی شیء ، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فإنها تقول إن لدیها عذرًا اجتماعیًا ، ویجب أن تهدئ حماسها! یفحص عالم الاجتماع هنا كل شیء مع هایدغر! یعرف التاریخ من الآن فصاعدا ، والباقی هی عصور ما قبل التاریخ. هو نفسه فی التخصصات الأخرى: تبدأ إدارة بیتر دراكر! الصناعة منذ مهندس فریدریك تایلور. نظرًا للحیاة الأقصر: علم الإنسانیات فی الغرب ، یجب حذف كلمة "التاریخ" ووقت كتابتها بدلاً من ذلك! على سبیل المثال ، عندما یریدون أن یقولوا: سیحكمون على الأفكار الخاطئة فی ذلك الوقت ، لنفترض أن الوقت هو الحكم! یبدأ اقتصاد الرجال بعد عام 1933: لم یكن الاقتصاد من قبل ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد كان أزمة ، وكان من الأفضل تسمیة الاقتصاد الكلاسیكی ، لمنعه من النمو مع الإهانات العلمیة! النفسیة الاجتماعیة: طفولة فروید ، وجمیع الجرائم والبؤس البشری ، تعود إلى الطفولة من القادة! علم النفس الحدیث لیس صحیحًا على الإطلاق ، ویجب قیاسه فقط مع فراید فروید. الجراحة والأدویة من الزمن: یبدأ كلود برنار ، الذی قال: "أراه كلما رأیت الله تحت الحلاقة الجراحیة". التاریخ والسیاسة منذ عام 1948: النصر الكامل للولایات المتحدة فی: الحرب العالمیة الثانیة وبیمبیر القوی! یبدأ هیرو شیما بشكل خاص بمساعدة خطة مارشال ، التی اجتاحت جمیع المتحاربین من الیابان إلى إیران وتركیا. باختصار ، لیس فقط العلوم والصناعة ، ولكن أیضا بدایة العالم فی أمریكا. ونحن ما تبقى من الطراز القدیم والرجعی! وكما لا ینبغی أن تكون البقع المظلمة للبشریة مثل الحرب العالمیة الأولى والثانیة ، أو العصور الوسطى ، موضع خلاف. فی رأیی ، یجب على الجامعة أن تأخذ السیاج بعیدا! دعونا نعلم هؤلاء الناس من الأمیركیین إلى نقطة المغادرة (ثلاثة آلاف شخص الذین یجب أن یكتبوا رسالة إلى القائد ویجب أن تُطرد الخطوة الثانیة؟) إذا قرأوا جریدة فی كندا دون قراءتها! بصراحة ، إنه لتعزیز النسیج المالی للإعلام ، ولكن إذا كان الآلاف من الإیرانیین سیشترون منتجات أكثر تكلفة ، فیجب أن یكونوا حمقى لمساعدة صناعة السیارات. أی إجراء فی الولایات المتحدة ، إیجابی إلى حد كبیر ، وما شابه ذلك فی إیران یعتبر سلبیًا ، فهم أنفسهم لیسوا مستعدین لتقدیم الریال لبعضهم البعض فی هذا العقد الاقتصادی: من الحكمة أن تعرف! ومع ذلك ، تعتبر آلاف الملایین من الدفعات المسبقة خادعة وغیر حكیمة لإنتاج السیارات المحلیة. وفقا لها ، فإن وسائل الإعلام فی الغرب هی ملیارات ، ولكن لا أحد یهتم بصوت إیران! رأس واحد أو رأسین لهما غطاء للرأس كبیران للغایة بالنسبة لهما! وملیارات النساء اللواتی یرتدین الحجاب لا ینبغی عدهن. من المدهش حقا كیف یحصل هؤلاء الأساتذة ومحللو المال من الجمهوریة الإسلامیة! لكنهم یعلنون عن أمریكا. ومع ذلك ، بعد أربعین عاما ، یقولون: "الثورة خاطئة والناس لا یفهمون ، القادة الإیرانیون غیر راضین. من المثیر للاهتمام معرفة أنهم محامون نیابة عن الناس! تقول كل كلمة أن عدم الرضا قد ارتفع وأن الناس قد وصلوا إلى أزمة! بینما هم أنفسهم قد وصلوا إلى أزمة. ونسوا أنهم لم یفهموا الناس!

Tarix 1948-dən başlayır mı?

Köhnə günlərdə düşünürdü: O, yatağı yatarkən yataq idi. Əgər onlar bərabər olsaydılar, heç bir şey yox idi, ancaq daha böyük olsaydılar, onu ölçmək üçün yuxarıdan aşağı saldılar. Və bərabər olun! İndi Humanitar İnstitutun işləri! Birləşmiş Ştatlar başqa ölkələrin ABŞ-a uyğun olmadığını düşünür və heç bir şey olmayacaq, amma olmasaydı, onlar ictimai bəhanə deyirlər və həyəcanlarını sakitləşdirsinlər! Burada sosioloq Heidegger ilə hər şeyi araşdırır! Tarixdən bəri, qalanları isə prehistorikdir. Digər intizamlarda da eynidır: Peter Drucker rəhbərliyi başlayır! Sənaye mühəndisi Frederick Taylordan bəri. Qısa həyat səbəbiylə: Qərbdə humanitar elm, "tarix" sözü silinməlidir və əvəzinə yazılır! Məsələn, onlar demək istədikləri zaman: yanlış düşüncələri zamanla qiymətləndirəcəklər, deyirlər ki, vaxt hökm edir! 1933-cü ildən sonra kişi iqtisadiyyatı başlayır: əvvəl iqtisadiyyat yox idi və əgərdirsə böhran idi və klassik iqtisadiyyatı adlandırmaq daha yaxşı olardı ki, bunun elmi təhqirlərlə böyüməsinin qarşısını almaq olar! Onların psixososialliyi: Freudun uşaqlıq, bütün suçlar və insan seansları, liderlərin uşaqlığına qayıdır! Müasir psixologiya tamamilə doğru deyil və yalnız Freudun yatağı ilə ölçülməlidir. Cərrahiyyə və müalicə vaxtından başlayır: Claude Bernard başlayır, kim dedi: "Mən Allahı cərrahi təraşın altında gördüyümdə görürəm." 1948-ci ildən tarixi və siyasəti: ABŞ-ın tam qələbəsi: İkinci Dünya Müharibəsi və güclü Bimber! Hiro Şima xüsusilə Marşal Planının köməyi ilə başlamışdır ki, bütün döyüşçüləri Yaponiyadan İrana və Türkiyəyə süpürdü. Xülasə, elm və sənaye deyil, Amerika dünyasının başlanğıcıdır. Və biz köhnə və qalıcı qalanlarıq! Dünya müharibəsi I və II, ya da Orta əsrlər kimi insanlığın qaranlıq ləkələri kimi, mübahisəli olmamalıdır. Mənim fikrimcə, universitet çardağı götürməlidir! Gəlin Amerikaya gedən insanları gediş nöqtəsinə öyrətək (liderə məktub yazmağı və ikinci addım atılmalı olan üç min nəfərin işi atılmalıdır?) Onlar oxumadan Kanadada bir qəzet oxuyurlarsa! Dürüstcə, mətbuatın maliyyə quruluşunu gücləndirməkdir, amma əgər minlərlə iranlı daha bahalı məhsul alsaydı, onlar avtomobil sənayesinə kömək etmək üçün axmaq olmalıd

نوع اخبار :
برچسب : تاریخ از 1948 می شود؟،
لینک ها :
شنبه 18 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Greetings from California! I'm bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :