ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

با نطقی که امام جمعه تهران کر،د معلوم شد انتقام 28 پاسدار شهید گرفته نخواهد شد! و فقط تذکر لسانی به پاکستان داده می شود، او هم می پذیرد! عربستان هم اصلا از مدار خارج می شود! البته این امر روشن بود، زیرا با توئیت آشنا معلوم شد که: دریافتی هایی از عربستان در راه است. زیرا که سفر بن سلمان به پاکستان، برای سرمایه گذاری 20میلیارد دلاری، برای آن بود که پاکستان، ضمن قبول مسئولیت حمله به پاسداران، ایران را از پیگیری آن منصرف کند. قرار است از این مبلغ به بهانه خط لوله صلح و امثال آن، به ایران نیز پرداخت شود، تا دیه 28 نفر حساب شده، ومانند پایمال شدن خون حجاج، یا قاشقچی، خبر کهنه شده  و از: دور باطل انتقام خارج شود! سیرکلی حرکت ها نشان می دهد: ایران در مبارزه با آمریکا و اروپا، کم نیاورده و همیشه پیروز بوده! ولی در مقابل عربستان، همیشه عقب نشینی کرده است. این البته از رهبران ایران نشات نمی گیرد، زیرا امام خمینی و خامنه ای، هردو بر علیه عربستان موضع روشنی داشته اند. ولی عوامل اجرایی تطمیع شده، یا بطور حماقت آمیزی آن را بی اهمیت جلوه می دادند. با بررسی و تحلیل قتل قاشقچی، و نحوه برخورد دنیا با این قتل، بخوبی روش آنها را در مقابل: قتل های دیگر عربستان روشن می شود: آنها ظاهرا نقشه می کشند و پول خرج می کنند، تا این قتل ها بی سروصدا انجام شود. اما اگر کسانی آن را افشا کردند، فقط خرج آنها بالامی رود! در تمام این قتل ها و پس از افشای آنها، تحرک آل سعود بیشتر شده و: با ولخرجی های زیاد باعث فراموشی موضوع می شدند. حداقل چهار قتل در رابطه با این موضوع، بطور یکسان برخورد شد: قتل عام حجاج ایرانی در سال 1366 و زمان امام خمینی، که در تظاهرات برائت از مشرکین در مکه، اتفاق افتاد و امام خمینی به خشم آمد و آنها را، آخوند های درباری و اسلام آل سعود را، اسلام آمریکایی، در مقابل اسلام ناب محمدی خواند. و حتی فرمود:« اگر از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت های امریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. ان‌شاالله اندوه دلمان را را در وقت مناسب با انتقام از امریکا و ال سعود برطرف خواهیم کرد و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد». ولی چه شد؟ کاری کردند که از صدام نگذریم، ولی از آل سعود بگذریم! و آزادی کعبه از نا اهلان را نبیدیم! و کاملا فراموش شد. در حادثه منی سال 1394نیز همینطور بود: وقتی امام خامنه ای فرمود: این قضیّه فراموش نخواهد شد، می بینیم که فراموش شده، و هیچ کاری درمقابل آن انجام نشد، و انتقامی گرفته نشد. در حالیکه در موضوع حججی یا امثال آن،  مراکزی در عراق و سوریه، به موشک بسته شد. ولی در موضوع قاشقچی یا نمر باقرالنمر، دولت اصلا موضعگیری نمی کند، صدا و سیما هم فقط اخبار آن را، بصورت بی طرف پخش می نماید. اکنون در داستان 28 پاسدار نیز انتظار می رفت: 28 برابر حجی انتقام گرفته شود، ولی صفر برابر هم نشد! زیرا فرمول آل سعود کار ساز شد: سفر به پاکستان و هندوستان و چین، و قول میلیاردها دلار سرمایه گذاری، موضوع را به فراموشی سپرد. زیرا که گفته شد: ادامه انتقام گیری خلاف عرف دیپلماتیک است، و ایران نمی تواند در کشور پاکستان یا عربستان، عملیات نظامی انجام دهد! و احیانا اگر انجام دهد، کمک های عربستان به به عوامل ایرانی، قطع خواهد شد. عواملی که عربستان را مهد اصلاحات، بن سلمان را قهرمان ازادی، نماد بذل و بخشش، و مبری از هر گونه خشونت های انتسابی! و ایران را برعکس.

Why not take revenge?

With the rendezvous of the Friday Imam of Tehran, it turned out that the revenge of the 28th martyr will not be taken! And only is given to Pakistan, he accepts! Saudi Arabia does not go out of the circuit! Of course, this was clear, because it became known with the familiar Twitter that: Receipts from Saudi Arabia are on the way. Because: travel of Ben Salman to Pakistan for a $ 20 billion investment was for Pakistan to accept Iran's pursuit of the attack, while accepting its responsibility to attack the Revolutionary Guards. It is supposed to be paid to Iran in this amount on the pretext of the peace pipeline and so on, until the Diyah is considered as 28, as if the blood of the Hajjis was torn, or the spoon, the news is obsolete, and from the vicious circle of revenge! Circus Movement shows: Iran has not lowered and always won the fight against America and Europe! But against Saudi Arabia, he has always retreated. This, of course, does not come from the leaders of Iran because both Imam Khomeini and Khamenei have had a clear position against Saudi Arabia. However, executive agents did not pay attention, or foolishly made it unimportant. By analyzing and analyzing the killing of the spoon, and how the world is dealing with this murder, it is well-known that they will be exposed in the face of other Saudi killing: they are apparently plotting and spending money so that these killings are carried out indoors. But if people disclose it, just spend it! In all of these murders and after their disclosure, the movement of Al Saud increased and: with a lot of excitement, the issue was forgotten. At least four killings related to this issue were treated equally: the massacre of Iranian pilgrims in 1366 and the time of Imam Khomeini, who took place in the demonstration of condemnation from the idolaters in Mecca, and Imam Khomeini was angry and convicted of them, the clerics of the court And Islam, the American Islam, called Islam Mohammadi. And he even said: "If we leave Saddam, if we forget the Quds question, we will not pass away from Al Saud if we leave America's crimes. We will resolve our distress at the right time with revenge against the United States and El Saud, and we will thirst for the great and great sorrow of this great crime. By holding the celebration of the victory of the right to the disbelief and divine form, and the release of the Ka'ba from the hands of the unjust and the unjust we will enter the mosque al-Haram. “But what happened? We did not let Saddam pass, but leave Al Saud! And let's not let the Ka'ba be freed from the unbelievers! And :completely forgotten. In the case of the seminary of 1394 it was also the same: when Imam Khamenei said: this will not be forgotten, we see that he was forgotten, and nothing was done against it, and no revenge was taken. While in the case of Hijag or the like, centers in Iraq and Syria were closed to the missile. But in the subject of the spoon or Nazr baccalaureate, the government does not take any position, the sound and the television broadcast only in its neutrality. It was also expected in the 28th Revolutionary Guards to take revenge on Hajji 28 times, but not equal to zero! Because the formula for al-Saud was made: traveling to Pakistan, India and China, and promise billions of dollars in investment, the issue was forgotten. Because it was said: continued retaliation is contrary to the diplomatic convention, and Iran can not carry out military operations in Pakistan or Saudi Arabia! And if he does, Saudi aid will be cut off to Iranian agents. Factors that make Saudi Arabia the reformer, bin Salman is a freedom hero, a symbol of forgiveness, and reluctance to any type of violence! And the opposite is Iran.

لماذا لا ینتقم؟

طهران الجمعة مع جوقة الكلام، وتبین للانتقام من الحرس شهید لن تؤخذ 28! ولم یعط لیسانی إلا لباكستان ، فهو یقبل! المملكة العربیة السعودیة لا تخرج من الدائرة! ومع ذلك، كان واضحا أنه كان على درایة تویت أن تناول المملكة العربیة السعودیة على الطریق. لبن سلمان سافر إلى باكستان لاستثمار 20 ملیار $، كان لباكستان، فی حین أن قبول المسؤولیة عن هجوم على الحرس الثوری الإیرانی، إیران لثنیها عن مواصلة. حركة السیرك تظهر: إیران لم تخفض وستفوز دائماً بالقتال ضد أمریكا وأوروبا! لكن ضد السعودیة ، كان دائما یتراجع. وهذا بالطبع لا یأتی من قادة إیران، الإمام الخمینی وخامنئی لدیهما موقف واضح ضد المملكة العربیة السعودیة. ولكن المسؤولین التنفیذیین رشوة، أو أنها التقلیل كان حماقة. بعد التحقیق فی القاشقچی القتل، والاقتراب من العالم مع هذه الجریمة، وكذلك استخدامها فی قتل واضحة السعودیة آخر: یبدو أنهم یخططون وقضاء، وأعمال القتل فی عمله بهدوء. لكن إذا كشف الناس عن ذلك ، فقط قم بإنفاقه! ما لا یقل عن أربعة قتلوا فی هذه المسألة، ومعاملتها على قدم المساواة: مذبحة الحجاج الایرانیین فی 1366 وعهد الإمام الخمینی، ورفض الاحتجاجات من المشركین فی مكة، حدثت للإمام الخمینی وصل الى حالة من الغضب العارم، وأنها، المحكمة الملا ودعا الإسلام الإسلام ، الإسلام الأمریكی ، الإسلام محمدی. وحتى قال: "إذا كان صدام على أیة حال، إذا نسینا قضیة القدس، إذا كانت الجرائم الأمریكیة ناهیك توفی آل سعود. قد الحزن قلوبنا فی الوقت المناسب فی الانتقام من أمریكا إصلاح حلاوة الساخنة وتوق هذه الجریمة على أنها سوف تشارك واحتفال بانتصار الحق على مجموعة من الكفر والنفاق وحریة الكعبة المشرفة من الكفار وغیر المؤمنین سندخل المسجد الحرام ". لكن ماذا حدث؟ لم ندع صدام یمر ، بل ترك آل سعود! ودعونا لا نطلق سراح الكعبة من غیر المؤمنین! ونسی تماما. بینما فی موضوع الحججی أو مراكز لذلك فی العراق وسوریا، وأغلقت الصاروخ. ولكن المسألة قاشقچی و باقرالنمر أو درجة أن الحكومة لم تتخذ موقفا، صدا و سیما انها مجرد أخبار، مجرد لاعب محاید. الآن قصة 28 الثوری المتوقع: انتقم حجی 28 مرة، ولكن لا یساوی الصفر! عملت صیغة للبیت من زیارة سعود لباكستان والهند والصین، وتعهدت ملیارات الدولارات من الاستثمارات، وتخضع لبرج الحمام. لأن قیل: الانتقام مخالف للأعراف الدبلوماسیة، وإیران لا یمكن أن یكون فی باكستان أو المملكة العربیة السعودیة، والعملیات العسكریة تفعل! وإذا فعل ذلك ، فسوف یتم قطع المساعدات السعودیة إلى العملاء الإیرانیین. العوامل أن المملكة العربیة السعودیة هی مهد الاصلاح، وبن سلمان بطل الحریة ورمزا للسخاء، وبریء من أی عنف المزعوم! والعكس هو إیران.

Niyə intiqam almam?

Tehran cümə çıxış xor ilə 28 alınmayacaq şəhid gözətçi intiqam almaq üçün çıxdı! Yalnız Lesani Pakistana verilir, qəbul edir! Səudiyyə Ərəbistanı dövründən çıxmır! Bu tweets yolda Səudiyyə Ərəbistanı ki, suqəbuledici ilə tanış idi, çünki Lakin, aydın idi. bin Salman həyata onu imtina İran İnqilab qvardiya, İrana hücum üçün məsuliyyət qəbul edərkən o, Pakistan üçün idi, $ 20 milyard investisiya Pakistana səfər. şou Circle: İran Amerika və Avropada qarşı mübarizədə ən azı həmişə qalib deyil! Ancaq Səudiyyə Ərəbistanına qarşı həmişə düşüb. həm Səudiyyə Ərəbistanı qarşı aydın mövqe var, çünki Əlbəttə, bu İran, İmam Xomeyni və Xamenei liderləri gəlmir. Ancaq icra agentləri diqqət etmədilər, ya da ağılsızca əhəmiyyətsiz deyildi. onlar yəqin planlaşdırılması və sakit həyata cinayətləri sərf: cinayət Qashqchy araşdırılması və başqa Səudiyyə aydın qətli onlardan istifadə, eləcə də bu qətli ilə dünya yanaşmaq sonra. İnsanlar bunu açıqlayırsa, onu sərf edin! Bu məsələdə şəhid dörd azı bərabər müalicə olunur: 1366-ci ildə İran zəvvarların qırğın və İmam Xomeyninin Məkkədə müşriklərin etiraz imtina, zaman bir qəzəb uçdu İmam Xomeyni oldu və onlar molla məhkəmə İslam İslam, İslam İslamı İslam Məhəmmadi adlandırdı. Və hətta belə danışdı: "Səddam varsa Hər halda, Amerika cinayətlər Al Səud vəfat qeyd etmək deyil, əgər biz, Qüds məsələsini unutmaq əgər. onlar bölüşmək və kafir və qeyri-möminlərdən vəfasızlıq və Kəbə ikiüzlülük və azadlıq sahibi üzərində həqiqət qələbə qeyd edəcək sağ zaman bizim qəlbimizdə bu cinayətin isti və həsrət şirinlik düzeltmek Amerika və Saudis'll intiqam almaq üçün kədər bilər Biz məscidə Haram daxil olacağıq ". Ancaq nə oldu? Saddamın keçməsinə icazə vermədik, amma Al Səuddan ayrıldıq! Kə'ndır.

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا انتقام گرفته نخواهد شد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :