ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 3 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ایرانی ها به قانون همه یا هیچ معتقدند! حالا این خوب است یا بد، باید بررسی شود مثلا : اگر از یکی خوبی دیدند فکر می کنند، همه خوب هستند و اگر از یکی، بدی دیدند می گویند همه آدم ها بدهستند. مخصوصا در جوک ها و شوخی ها،  می گویند اصفهانیها اینطورند! یا فرانسوی ها آنطورند. به نظر می رسد این قانون اگر در چهارچوب اسلام باشد، و بیشتر جنبه مثبت آن در نظر گرفته شود، خوب است. یعنی باید همه مردم دنیا را خوب بدانیم! رفاه و اسایش، صلح و آرامش را برای همه بخواهیم. و این کار تقریبا جواب داده است. زیرا طبق قانون اساسی، همه انسانها مبرا هستند مگر آنکه: خلاف آن ثابت شود. از نظر اسلام هم، همه براساس فطرت پاک آفریده شدند. خداوند هم دنیا را براساس: عشق و محبت آفریده است: مومنان کسانی هستند که شدیدا خدا را دوست داشته باشند(اشد حب لله). و خداوند هم آنقدر بندگان خود را دوست دارد، که در حدیث قدسی آمده است: اگر بنده ای ( نه فقط مومنی) بداند که چقدر من او را دوست دارم، قالب تهی می کند تا به نزدیک من آید. به همین جهت است که ایرانیان، مهربان و دوست داشتنی هستند، و همه دنیا این امر را تجربه کرده است! علت همه جاسوسی های دشمن هم، به همین دلیل است: زیرا هرگز ایرانی فکر نمی کند، کسی بخواهد دشمن باشد، لذا راز و رمز های خود را، خیلی ساده بیرون می ریزد. دلیل این امر شبکه های وسیع اجتماعی در ایران است. این فراگیر بقدری زیاد است که: شبکه های اجتماعی هم خسته می شوند! ایرانی ها را یا حذف می کنند، یا اصلا ایران را از محل عضویت حذف می کنند! ولی باز ایرانی ها ساکت نمی نشینند، و بنام شهروند آمریکایی یا انگلیسی، وارد شبکه های اجتماعی می شوند، فوری هم فالوور جمع می کنند. و آمار کاربران آن کشورها را بالا می برند. برای خبرنگاران، تهیه خبر از ایران بسیار ساده است! و گاهی از دور این کار را انجام می دهند. در حالیکه در کشورهای دیگر، خبرنگاری یک کار سخت و زیان آور است. حتی در ایام جنگ و دفاع مقدس، همه دنیا از شروع عملیات ایران با اطلاع بودند! زیرا بسیجی ها هیچکس را دشمن نمی دانستند! و همه چیز را با ذوق و شوق، برای همسایگان و خانواده و پشت تلفن! می گفتند. فرماندهان جنگ هم، فقط موقعی موفق بودند که: فی البداهه نقشه ای را اجرا کنند! (بقول امروزی ها چریکی یا نامتقارن عمل کنند). به همین دلیل بزرگترین دشمنان ما، دست بالابرده و خود را تسلیم می کردند، زیرا می دانستند با اسیر شدن در ایران، از همه چیز در امان هستند. ساده ترین عقب افتادگی برای ایران، مردم ایران را عصبانی می کند. اگر بدانند در مصرف گوشت سرانه کمتری دارند؟ برای رسیدن به سرانه بقیه، آنقدر گوشت می خرند و می خورند، تا سرانه برابر پیدا کنند. اگر در گوشه دنیا کسی بیشتر بخورد! خود را با آن مقایسه می کنند. برای همین است که بعد از انقلاب اسلامی، به سرعت در همه چیز پیشرفت کردند! زیرا قبل از انقلاب اسلامی، دشمنان با استعمار دولت مرکزی، مردم را در سختی نگه میداشتند! سخنی که نتانیاهو گفت، سخن چرچیل و دیگر استعمارگران دنیا بود! او گفت که ایرانی ها را باید گرسنه نگهداشت ، زیرا اگر سیر باشند دنیا را می گیرند. علت تحریم کردن ایران هم به همین دلیل است. اگر به ایرانیان آزادی داده شود، خاک آمریکا را هم می خرند و می آورند! دیگر چیزی برای استعمار گران باقی نمی ماند. ثروت ایران آنقدر زیاد است، که با همه ولخرجی های بن سلمان، مردم پاکستان و هندوستان، فریاد می زنند: ای بن سلمان آدم کش، به خانه ات برگرد! ولی او نمی تواند به خانه اش برود! چون خانه اش به انتقام 28پاسدار ایرانی، هدف موشک نقطه زن است.

Law: All or No!

Iranians believe in the law of all or no! Now that's good or bad, you should check, for example: If they look at one well, they think everyone is good, and if they see one of them bad, they say they are all human beings. Especially in jokes and jokes, Isfahani say this! Or the French are the same. It seems good if it is in the framework of Islam, and most of its positive aspects are considered. That is, we must know all the people of the world well! Well-being, We want peace and tranquility for everyone. And this is almost the answer. Because, according to the Constitution, all human beings are pure unless: contrary to it. In terms of Islam, all were created by pure nature. God has created the world on the basis of: love and affection: believers are those who love God very much. And God loves his servants too so much, in a Qadisic tradition, that if a servant (not only Momeni) knows how much I love him, he will empty the template to come close to me. That is why the Iranians are kind and lovely, and the whole world has experienced this! The reason for all the enemy's spies is because: because Iran never thinks anybody wants to be an enemy, so it's very easy to me up your secrets and crypts. The reason is the vast social network in Iran. It's so incredibly tricky: social networks get tired too! Either eliminate the Iranians or remove Iran from their place of membership! But Iranians do not stay silent, and in the name of the American or English citizen, they enter social networks, they immediately collect Fallour. And the statistics of users of those countries are rising. For journalists, it's very easy to get news from Iran! And sometimes they do it remotely. While in other countries, journalists are a hard and harmful thing. Even during wartime and sacred defense, the whole world was aware of the onset of Iran's operations! Because the Basijis did not know anybody as an enemy! And everything with enthusiasm, for neighbors and family and behind the phone! They said. The commanders of the war were only successful when they were able to run a plan! (Act as guerrilla or asymmetric in modern times). That is why our greatest enemies gave up and gave up because they knew they were safe from being captured in Iran. The easiest arrears for Iran will make the Iranian people angry. If you know they have fewer per capita consumption? To reach the per capita of the rest, they buy and eat meat so they can get equal per capita. If anyone in the world is eating more! Compare it with yourself. That is why, after the Islamic Revolution, they quickly progressed to everything! Because before the Islamic Revolution, the enemies with colonialism of the central government kept people in trouble! The speech that Netanyahu said was the speech of Churchill and other colonizers in the world! He said that the Iranians should be kept hungry, because if they are tired, they will take the world. The reason for boycotting Iran is because of this. If Iranians are given freedom, they also buy and bring US soil! There would be nothing left for the colonialists. The wealth of Iran is so high that, with all the bounty of bin Salman, the people of Pakistan and India, they shout: "O bin Salman, a murderer, come back to your house!" But he cannot go home! Because his house is at the revenge of the 28th Iranian Revolutionary Guards, the target is a female missile target.

القانون: كل أو لا!

الإیرانیون یؤمنون بقانون كل أو لا! الآن هذا جید أو سیء ، یجب أن تتحقق ، على سبیل المثال: إذا نظروا إلى واحد جید ، فإنهم یعتقدون أن الجمیع جید ، وإذا رأوا أحدهم سیئًا ، فإنهم یقولون إنهم جمیعًا بشر. خصوصا فی النكات والنكات ، یقول اصفهانی هذا! أو الفرنسیون هم نفس الشیء. یبدو جیدا إذا كان فی إطار الإسلام ، ومعظم جوانبها الإیجابیة تعتبر. هذا هو ، یجب أن نعرف جمیع شعوب العالم بشكل جید! الرفاه ، نرید السلام والهدوء للجمیع. وهذا هو الجواب تقریبا. لأنه ، وفقا للدستور ، كل البشر نقیة إلا: على عكس ذلك. من حیث الإسلام ، تم إنشاء جمیع من خلال الطبیعة النقیة. لقد خلق الله العالم على أساس: الحب والحنان: المؤمنون هم أولئك الذین یحبون الله كثیراً. والله یحب عبیده كثیرا جدا ، فی التقلید القادیسی ، أنه إذا كان الخادم (لیس فقط مومنی) یعرف كم أحبه ، فسوف یفرغ القالب لیقترب منی. هذا هو السبب فی أن الإیرانیین طیبون وجمیلون ، والعالم كله شهد هذا! السبب وراء كل جواسیس العدو هو: لأن إیران لا تعتقد أبدًا أن أی شخص یرید أن یكون عدوًا ، لذلك من السهل جدًا أن تنشر أسرارك وخبایاك. السبب هو الشبكة الاجتماعیة الواسعة فی إیران. إنه أمر صعب للغایة: الشبكات الاجتماعیة تتعب أیضًا! إما القضاء على الإیرانیین أو إزالة إیران من مكان عضویتها! لكن الإیرانیین لا یبقون صامتین ، وباسم المواطن الأمریكی أو الإنجلیزی ، یدخلون شبكات اجتماعیة ، ویجمعون الفور على الفور. وإحصائیات مستخدمی تلك الدول آخذة فی الارتفاع. بالنسبة للصحفیین ، من السهل جدًا الحصول على الأخبار من إیران! وأحیانًا یفعلون ذلك عن بُعد. بینما فی بلدان أخرى ، الصحفیون شیء صعب وضار. حتى فی زمن الحرب والدفاع المقدّس ، كان العالم كله على علم ببدء عملیات إیران! لأن الباسیج لم یعرف أحداً كعدو! وكل شیء بحماس ، للجیران والعائلة وخلف الهاتف! قالوا. كان قادة الحرب ناجحین فقط عندما تمكنوا من تنفیذ خطة! (بمثابة حرب العصابات أو غیر المتماثلة فی العصر الحدیث). لهذا السبب تخلى أعواننا الأعظمون عن أنفسهم لأنهم عرفوا أنهم آمنون من القبض علیهم فی إیران. إن أسهل متأخرات إیران ستجعل الشعب الإیرانی غاضبًا. إذا كنت تعرف أن استهلاك الفرد أقل؟ للوصول إلى نصیب الفرد من البقیة ، یشترون ویأكلون اللحوم حتى یتمكنوا من الحصول على نصیب الفرد الواحد. إذا كان أی شخص فی العالم یأكل أكثر! قارنها بنفسك. هذا هو السبب ، بعد الثورة الإسلامیة ، تقدموا بسرعة إلى كل شیء! لأنه قبل الثورة الإسلامیة ، أبقى الأعداء مع استعمار الحكومة المركزیة الناس فی ورطة! الخطاب الذی قاله نتنیاهو كان خطاب تشرشل وغیره من المستعمرین فی العالم! وقال إنه یجب أن یبقى الإیرانیون جائعین ، لأنهم إذا كانوا متعبین ، فسوف یأخذون العالم. سبب مقاطعة إیران هو بسبب هذا. إذا تم منح الإیرانیین الحریة ، فإنهم أیضا یشترون ویجلبون تربة أمریكیة! لن یبقى شیء للمستعمرین. إن ثروة إیران عالیة جداً ، حیث یصرخ كل من بن سلمان وشعب باكستان والهند: "یا بن سلمان ، قاتل ، عُد إلى بیتك!" لكنه لا یستطیع العودة إلى المنزل! ولأن منزله ینتقم من الحرس الثوری الإیرانی الثامن والعشرین ، فإن الهدف هو هدف صاروخ نسائی.

Qanun: Bütün və ya Xeyr!

İranlılar bütün qanunlara inanır və ya yoxdur! İndi yaxşı və ya pisdir, məsələn, yoxlamaq lazımdır: Bir yaxşı baxdıqda, hər kəsin yaxşı olduğunu düşünürlər və onlardan birinin pis olduğunu görsələr, onların hamısı insan deyirlər. Xüsusilə zarafatlar və zarafatlar, İsfahani bunu deyir! Və ya Fransızlar eyni. İslam daxilindədirsə və onun müsbət cəhətlərinin əksəriyyəti nəzərə alınarsa, yaxşı görünür. Yəni dünyanın bütün xalqlarını yaxşı bilməliyik! Xoşbəxtlik, hər kəs üçün sülh və əmin-amanlıq istəyirik. Və bu demək olar ki, cavabdır. Çünki, Konstitusiyaya görə, bütün insanlar pakdır, buna zidddir. İslam baxımından hamısı təmiz təbiətlə yaradılmışdır. Allah dünyanı əsası əsasında yaratdı: Sevgi və məhəbbət: Möminlər, Allahı çox sevənlərdir. Allah qullarını, Qədis bir ənənədə də çox sevir ki, bir qulluqçu (yalnız Momeni) onu nə qədər sevdiyini bilirsə, şablonumu mənimlə yaxınlaşdıracaqdır. Buna görə də İranlılar xoş və cəlbedici və bütün dünya bunu yaşamışdır! Bütün düşmən casuslarının səbəbi bunlardır: Çünki İran heç kimə düşmən olmaq istəmədiyini düşünmür, belə ki sirlərini və kriptlərinizi asanlaşdırmaq çox asandır. Bunun səbəbi İranın geniş sosial şəbəkəsidir. Bu qədər inanılmaz çətindir: sosial şəbəkələr çox yorulurlar! İranlıları aradan qaldırmaq və ya İranı üzvlük yerindən çıxarmaq! Amma iranlılar səssiz qalmırlar və amerikalı və ya ingilis vətəndaşı adına, sosial şəbəkələrə daxil olurlar, dərhal Fallour toplayırlar. Bu ölkələrin istifadəçilərinin statistikası yüksəlir. Jurnalistlər üçün İrandan xəbər almaq çox asandır! Bəzən uzaqdan bunu edirlər. Digər ölkələrdə jurnalistlər ağır və zərərli bir şeydir. Müharibə dövründə və müqəddəs müdafiə dövründə olsa belə, bütün dünya İranın əməliyyatlarının başlanğıcından xəbərdar idi! Çünki Basijis kimsəni düşmən kimi tanımadı! Hər şey coşğuyla, qonşuları və ailəni və telefon arxasında! Onlar dedilər. Müharibənin komandirləri planı yerinə yetirdikdə yalnız uğur qazandılar! (Müasir dövrdə partizan və ya asimmetrik olaraq hərəkət edin). Ona görə də bizim ən böyük düşmənlərimiz imtina etdi və İrandan əsir alınıb təhlükəsiz olduğunu bilirdilər. İran üçün ən asan borcu İran xalqını hirsləndirəcək. Bilirsiniz ki, adambaşına düşən istehlak azdır? Başqalarının adama çatmaq üet hədəfi.

نوع اخبار :
برچسب ها : قانون همه یا هیچ!،
لینک ها :
دوشنبه 20 اسفند 1397 07:44 ق.ظ
you have done a great job on thsi article.
شنبه 4 اسفند 1397 03:05 ب.ظ
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site perfectly great articles
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :