ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 2 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

امروزه از ازدواج باید: به عنوان پیشران اصلی: توسعه صنعتی نام برد! زیرا که جهان انگیزه توسعه را از دست داده، و به دلیل تولید بیش از حد، به درجه اشباع کامل بازار رسیده است. البته قبلاهم در سال 2008 یا 1933 شاهد این رکود بودیم، ولی بازاریابی، توانست تا حدودی مصرف را توسعه دهد، اما این بازاریابی فقط می تواند از طریق: تبلیغ مدلینگ یه قروش بیشتر دست یابد. آنهم به دلیل نبود رقابت و چشم و هم چشمی، در حال نابودی است. یعنی مردم به دنبال کالایی، با عمر مفید طولانی تری هستند، تا از خرید های مکرر بی نیاز شوند. و تبلیغ مد روز و برخی ترفند هایی که: در گذشته به مصرف بیشتر تشویق می کرد، به دلیل کهنگی، کارایی خود را از دست داده است. مثلا در صنعت خودرو، تولید میلیون ها دستگاه، بازار را اشباع کرده، لذا این صنعت رو به زوال و نابودی هست، و به اخراج کارکنان خود دست زده است، اما به توصیه قسمت بازاریابی، واحد های تحقیق و توسعه راه انداختند! تا هر سال مدل جدیدی بسازند، که آپشن های بهتری داشته باشد، و خریدار با اینکه آن دستگاه را قبلا داشته، باز تشویق به خرید شود. بطوریکه در ایران تعداد خودرو های موتوری، یک و نیم برابر جمعیت است! یعنی هرخانوار حداقل از شش وسیله استفاده می کند! و با اینکه پراید بسیار  پرخطر است، ولی طی نیم ساعت، سایت فروش آن کامل شد! همه دستاورد های صنعتی، دچار این مرحله یعنی: قاعدگی و بازنشستگی شده اند. اما از ان سو، انقلاب اسلامی، سطح رفاه اجتماعی را بالا برده، و جوانان به دلیل نداشتن خودرو و یا مسکن! نمی توانند ازدواج کنند. خودرو برای ازدواج اولی میتواند: منبع درآمد هم باشد، لذا برخلاف بازارهای جهانی، که متکی به ثروتمندانی هست که: قادر به خرید خودرو باشند، در ایران، نیاز بازار بسیار زیاد است. زیرا همه نوجوانان و جوانان، خواهان این وسایل هستند! از نظر شرع مقدس اسلام، تهیه نیاز جوانان ابتدا بر عهده پدر و مادر است، ولی اگر آنها وسع مالی نداشتند، با دولت است. لذا برای 12 میلیون جوان آماده ازدواج، نیاز به 12میلیون خودرو، شش میلیون مسکن اجتماعی، و 12میلیون فرش و 6 میلیون یخچال، تلویزیون و اجاق گاز و ظروف آشپزخانه است! که بازار وسیع پایداری را، برای تولید کنندگان ایجاد می کند. تولید کنندگان باید به این بازار بدون کشش، پاسخ بدهند. و قیمت کالا را از پدران و مادران، و یا دولت دریافت کنند. به این جهت میتوان پروژه ای مانند ستاره خلیج فارس، بعنوان بزرگترین کارخانه های سازنده: لوازم فوق طراحی کرد که: در جهان بی نظیرباشد. بازار این کالا ها اشباع شدنی نیست. زیرا انقلاب اسلامی در حال گسترش است: خط مقاومت به آن پیوسته، بهار عربی، نهضت 99درصدی آمریکا، جلیقه زردهای اروپایی هم، به آن خواهند پیوست. و این یعنی نیاز به 3میلیارد خودرو، یخچال و فرش و.. برای همه زوجها! این هدیه انقلاب اسلامی برای: تامین رفاه نسبی همه انسان ها. هرچه جمعیت بیشتر شود، نیاز به مصرف آنها بالاتر می رود. این بازار به دلیل زیربنای: عقیدتی و ارزشی، بدون کشش و اشباع است. پس انقلاب صنعتی اسلامی، جایگاه ویژه داشته و همه دنیا را به رفاه می رساند. بازار د رتعریف سرمایه داری و مادی، یعنی درآمد سود. پاسخگویان این بازار هم، افرادی هستند که بتوانند سود بیشتری: به تولید کنندگان بدهند. چون نسبت این افراد کم است، فوری به پایان می رسند! طبق قانون پاراتو 80درصد ثروت جهان، در دست 20درصد مردم است! لذا 20درصد فوری تمام می شود. اما در اسلام همه با هم برابر هستند، و استفاده آنها از رفاه، هیچ ربطی به درآمد یا توانایی مالی یا نژاد و زبان آنها ندارد.

Marriage industry

Today's marriage must be: as the main proponent: industrial development! Because the world has lost the motive of development, and due to its excessive production, it has reached the full degree of market saturation. Of course, we saw this stagnation in 2008 or 1933, but marketing, it was able to somehow expand consumption, but this marketing can only be achieved through: Modeling advertisements. Because of the lack of competition, the eyes and the eyes, it is being destroyed. That is, people are looking for a product that has a longer shelf life, so that they will not need frequent purchases. And fashion promotion and some of the tricks that: In the past, encouraged consumption has lost its effectiveness due to aging. For example, in the automotive industry, the production of millions of devices has saturated the market, so the industry is deteriorating, and it has fired its employees, but, on the advice of the marketing department, launched research and development units! Every year, they will make a new model that has better options, and the buyer, while still having the device, is encouraged to buy. As in Iran, the number of motor vehicles is one and a half times the population! That is, every person uses at least six devices! And although pride is very risky, but within half an hour, its sales site is complete! All industrial achievements have this stage: menstruation and retirement. But, on the one hand, the Islamic Revolution has raised the level of social welfare, and the youth have no car or housing! Cannot marry the car for the first marriage can be: a source of income, so unlike the world markets, which relies on the wealthy who can afford to buy a car, there is a lot of market demand in Iran. Because all the teenagers and young people want these appliances! In terms of sacred Islamic law, the provision of young people's needs is initially borne by parents and parents, but if they have no financial means, they are with the state. So 12 million young people are ready to marry, need 12 million cars, six million social housing, and 12 million carpets and 6 million refrigerators, TVs and stoves and kitchen utensils! Which: creates a broad market of sustainability for producers. Manufacturers should respond to this market without stretching. And: the price of goods from fathers and mothers, or government. Therefore, a project such as the Persian Gulf Star, as the largest manufacturer of factories, could be designed: It's unique in the world. The market for these products is not saturated. Because the Islamic Revolution is expanding: the line of resistance to it will continue, the Arab Spring, the 99-percent movement of the United States, the European yoke jacket. And this means the need for 3 billion cars, fridges and rugs, and for all couples! This is the gift of the Islamic Revolution to: provide the relative welfare of all human beings. The larger the population, the higher their consumption needs. This market is due to an ideological and value infrastructure, without stretching and saturation. So the Islamic Industrial Revolution has a special place and will bring the world to prosperity. The market: for capital and material goods, namely, earnings profits. The respondents of this market are also those who can get more profit: to give producers. Because the proportion of these people is low, they end immediately! According to Paratoo’s law, 80 percent of the world's wealth is at the hands of 20 percent of the population! So 20% of the instant is over. But in Islam, everyone is equal, and their use of welfare has nothing to do with income or financial ability, or race and language.

صناعة الزواج

زواج الیوم یجب أن یكون: المؤید الرئیسی: التنمیة الصناعیة! لأن العالم فقد دافع التنمیة ، وبسبب إنتاجه المفرط ، فقد وصل إلى درجة كاملة من تشبع السوق. بالطبع ، رأینا هذا الركود فی عام 2008 أو عام 1933 ، ولكن التسویق ، كان قادرا على توسیع الاستهلاك بطریقة أو بأخرى ، ولكن هذا التسویق لا یمكن تحقیقه إلا من خلال: إعلانات النمذجة. بسبب عدم وجود المنافسة والعینین والعیون ، یتم تدمیرها. وهذا یعنی أن الناس یبحثون عن منتج ذی عمر تخزین أطول ، بحیث لا یحتاجون إلى مشتریات متكررة. وترویج الموضة وبعض الحیل التی: فی الماضی ، شجع الاستهلاك ، فقد فعالیته بسبب الشیخوخة. على سبیل المثال ، فی صناعة السیارات ، كان إنتاج الملایین من الأجهزة یشبع السوق ، لذا فإن الصناعة تتدهور ، وقد أطلقت موظفیها ، ولكن ، بناء على نصیحة قسم التسویق ، أطلقت وحدات البحث والتطویر! فی كل عام ، سیصنعون نموذجًا جدیدًا یحتوی على خیارات أفضل ، ویتم تشجیع المشتری ، بینما لا یزال یمتلك الجهاز ، على الشراء. كما هو الحال فی إیران ، فإن عدد السیارات هو واحد ونصف مرة من عدد السكان! أی أن كل شخص یستخدم ستة أجهزة على الأقل! وعلى الرغم من أن الكبریاء محفوفة بالمخاطر ، ولكن فی غضون نصف ساعة ، یكتمل موقع مبیعاتها! جمیع الانجازات الصناعیة لها هذه المرحلة: الحیض والتقاعد. لكن من جهة ، رفعت الثورة الإسلامیة مستوى الرفاهیة الاجتماعیة ، ولیس لدى الشباب سیارة أو سكن! لا یمكن الزواج یمكن أن تكون السیارة للزواج الأول: مصدر دخل ، لذا على عكس الأسواق العالمیة ، التی تعتمد على الأغنیاء الذین یستطیعون شراء سیارة ، هناك الكثیر من الطلب فی السوق فی إیران. لأن كل المراهقین والشباب یریدون هذه الأجهزة! من حیث الشریعة الإسلامیة المقدسة ، یتحمل الآباء وأولیاء الأمور توفیر احتیاجات الشباب فی البدایة ، لكن إذا لم تكن لدیهم موارد مالیة ، فهم مع الدولة. لذا فإن 12 ملیون شاب مستعدون للزواج ، ویحتاجون إلى 12 ملیون سیارة ، و 6 ملایین من المساكن الاجتماعیة ، و 12 ملیون من السجاد و 6 ملایین من الثلاجات وأجهزة التلفزیون والمواقد وأدوات المطبخ! مما یخلق سوق واسع للاستدامة للمنتجین. یجب أن یستجیب المصنعون لهذا السوق دون التمدد. وسعر البضائع من الآباء والأمهات ، أو الحكومة. لذلك ، یمكن تصمیم مشروع مثل نجم الخلیج الفارسی ، باعتباره أكبر مصنع للمصانع: إنه فرید فی العالم. سوق هذه المنتجات غیر مشبع. لأن الثورة الإسلامیة آخذة فی التوسع: خط المقاومة لها سیستمر ، والربیع العربی ، وحركة الولایات المتحدة بنسبة 99 فی المائة ، وسترة نیر الأوروبیة. وهذا یعنی الحاجة إلى 3 ملیارات سیارة وثلاجات وسجاد ، ولجمیع الأزواج! هذه هی هبة الثورة الإسلامیة: توفیر الرفاهیة النسبیة لجمیع البشر. كلما زاد عدد السكان ، زادت احتیاجاتهم الاستهلاكیة. یعود هذا السوق إلى البنیة التحتیة الأیدیولوجیة والقیمة ، دون التمدد والتشبع. لذا فإن الثورة الصناعیة الإسلامیة لها مكانة خاصة وسوف تجلب للعالم الرخاء. سوق رأس المال والسلع المادیة ، وهی أرباح الأرباح. المستجیبون من هذا السوق هم أیضا أولئك الذین یمكنهم الحصول على المزید من الأرباح: إعطاء المنتجین. لأن نسبة هؤلاء الناس منخفضة ، فإنها تنتهی على الفور! وفقا لقانون باراتو ، فإن 80 فی المائة من ثروة العالم هی على أیدی 20 فی المائة من السكان! حتى 20 ٪ من لحظة قد انتهت. لكن فی الإسلام ، الجمیع متساوون ، واستخدامهم للرفاه لا علاقة له بالدخل أو القدرة المالیة ، أو العرق واللغة.

Evlilik sənayesi

Bugünkü nikah olmalıdır: əsas tərəfdaş kimi: sənaye inkişafı! Çünki dünya inkişafın səbəbini itirmişdir və onun həddən artıq istehsalına görə tam bazar səviyyəsinə çatmışdır. Rəqabət çatışmamazlığı səbəbindən gözlər və gözlər məhv edilir. Yəni, insanlar daha uzun raf ömrü olan bir məhsul axtarırlar ki, onlar tez-tez satın almalara ehtiyac olmayacaqlar. Moda təşviqi və bəzi tövsiyələr: Keçmişdə istehlakı təşviq edən, yaşlanma səbəbiylə təsirini itirdi. Hər il onlar daha yaxşı variantları olan yeni bir model quracaqlar və alıcı hələ də cihazı satın alırsa, satın almağa təşviq edir. İranda olduğu kimi motorlu nəqliyyat vasitələrinin sayı da əhalinin bir yarımdır! Yəni, hər bir insan ən azı altı cihazdan istifadə edir! Qürur çox riskli olmasına baxmayaraq, yarım saat içində satış yeri tamdır! Bütün sənaye nailiyyətləri bu mərhələdədir: menstruasiya və pensiya. Ancaq bir tərəfdən İslam İnqilabı sosial rifah səviyyəsini yüksəltdi və gənclərin heç bir avtomobil və mənzil yoxdur! Evlənmək mümkün deyil zəngin əsaslanır dünya bazar, onlar İranda avtomobil almaq edə bilərlər ki fərqli olaraq, tələb çox yüksək, belə ki, Auto nikah gəlir ilk mənbəyi ola bilər. Çünki bütün gənclər və gənclər bu cihazları istəyirlər! Müqəddəs İslam hüququ baxımından, gənclərin ehtiyaclarının təmin edilməsi əvvəlcə valideynlər və valideynlər tərəfindən ödənilir, lakin heç bir maddi imkanları olmadıqda, onlar dövlətlədirlər. İstehsalçılar üçün geniş bir sürətlilik bazarı yaradır. İstehsalçılar bu bazarda uzanmadan cavab verməlidirlər. Və ataların, anaların və ya hökumətin mal qiyməti. Buna görə Fars Körfəzi Star kimi fabriklərin ən böyük istehsalçısı kimi bir layihə hazırlana bilər: Dünyada unikaldır. Bu məhsulların bazarı doymamışdır. İslam İnqilabının yayılır ildən fasiləsiz müqavimət xətti, yaz Ərəb, hərəkət, Amerika, Avropa Sarı Özüllər 99 faizi, onlara qoşulacaq. Və b

نوع اخبار :
برچسب ها : صنعت ازدواج،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :