ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 24 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف آنچه که غلط مصطلح است، نام اصلی بزرگترین دریاچه دنیا، نه دریای خزر است، نه دریای مازندران، بلکه دریای قزوین است! قزوین معرب کاسپین است، کاسپی یا کاسپین(جمع) قومی بودند که: قبل از آریایی ها، در ایران و در اطراف دریا ساکن بودند. به همین مناسبت دریا را دریای کاسپین، و شهر ها را صحرای کاسپین، یا زمینهای کاسپین می گفتند. آنها موهای بور و چشم های روشن داشتند. و اکنون اغلب کودکان ایرانی هم، در ابتدای تولد داری موهای غیر مشکی هستند، و بعد ها کم کم به قهوه ای و مشکی تبدیل می شود. گاهی در بین چند فرزند یک پدر، یکی هم به شکل کامل مو زرد، یا مو قرمز باقی می ماند. ازنظر تاریخی این قوم، بر آریاییها تقدم دارند. آریایی ها در سه هزار سال پیش هجوم آوردند، که قوم مهاجم محسوب می شدند. لذا نام دریا را هم تغییر دادند. گاهی آن را به دریای فارس یا گیلان، خراسان و حتی مازندران نام گذاری کردند. اما بعد که گروه خزرها که: یهودی بودند حمله کردند و اریاییها را شکست دادند، نام آنجا به دریای خزر تغییر کرد . اخیرا که این موضوع را فهمیدند، نام دریای خزر را از کتب درسی پاک کردند، و نام مازندران را برآن گذاشتند. زیرا آریاییها توانسته بودند: هردو قوم کاسپین و خزر را کنار گذارند. قوم خزر از نژاد زرد بودند، و با بیزانس برعلیه اریاییها متحد می شدند. تا اینکه در عهد ساسانیان، آنها را تا شمال قفقاز فراری دادند، و در داعستان فعلی، شهر دربند را بعنوان مرز ایران تعیین کردند. با این کار، کل دریای مازندران به ایران تعلق گرفت. بعد از اسلام نیز، این قانون رعایت شد و اسلام تا داغستان، و تاتارستان هم فراتر رفت. حکومت های بزرگی چون سلجوقیان یا خوارزمشاهیان، تا زمان قاجار از ایران، برکل اسیا و آسیای صغیر (ترکیه و بخشی از روم قدیم)حاکمیت داشت. جاهایی که خارج  از ایران بودند، معمولا شهر نشین نبودند، یا بصورت قومی زندگی می کردند. برخی ها هنوز به دست بشر آباد نشده، و نامی نداشتند. در طول تاریخ اقوام گوناگونی، بر ایران حاکم شده و نژاد های مختلفی، از جمله ترکان و مغول ها و عربها بودند و: براساس نظر اسلام، هیچیک با دیگری فرقی نداشت. تا اینکه در جنگ دوم جهانی، بحث نژاد پرستی مطرح شد و: هیتلر قوم خود را آریایی معرفی کرد  البته در مقابل یهودی ها، که خود را بهترین افراد روی زمین می دانستند، مجبور بود برای خود هویتی داشته باشد. در ایران هم رضاخان گفت: ایران هم از نژاد آریایی است، تا با او هم پیمان شود. از آن زمان آریاییها معرفترین قوم ایران شدند! ولی معلوم نبود آنها در کجای ایران هستند؟ این ادعا دو ایراد اساسی داشت: اول اینکه ریشه آریاییها به روسیه (اوراسیا) بر می گشت(ایرانی نبودند)، یک قوم مهاجم بودند که: بر کاسپین ها پیروز شده بودند، پس اصالتا ایرانی نبودند. دوم اینکه هیچ قومی مستقیم به اریایی بودن منتسب نمی شود. زیرا در ایران از قوم بلوچ گرفته، تا ترکمن و آذری و عرب و کرد و فارس بودند. نهایتا اگر برخی ها را هم اریایی بدانیم، به دلیل آمیزش با کاسپین های قبلی، و یا خزر های بعدی، اصالت خود را قبل از اسلام از دست داده بودند. اگر گروهی هم خود را اریایی بدانند، دلیل درستی ندارند: مثلا ایرلندی ها (سرزمین ایر ها) یا آیرون های گرجستان هم، خود را اریایی می دانند، ولی هیچکدام نه زبان آلمانی می دانند، و نه زبان فارسی. اگر معیار زبان هم باشد، زبان آلمانی، به زبان عربی بیشتر شبیه است، تا فارسی! کلمات عربی در آن بسیار زیاد است. اگر زبان دری، ملاک باشد همه مکان هایی که به عنوان: خواستگاه زبان دری معرفی می شود، الان یا به عربی صحبت می کنند، یا زبان دیگر. مشخصات نژادی هم، تطابقی ندارد.

Qazvin Sea!

Contrary to what is wrong, the main name is the largest lake in the world, not the Caspian Sea, not the Mazandaran Sea, but the Qazvin Sea! Qazvin is a mosquito of Caspian, Caspian or Caspian, a tribe: Before the Aryans, they settled in Iran and around the sea. For this reason, the sea was called the Caspian Sea, and the cities were Caspian Deserts, or Caspian lands. They had blond hair and bright eyes. And now, most Iranian children also have non-black hair at the beginning of their birth, and then they turn out to be brown and black later on. Sometimes, in the case of several children, a father, one in the form of a full-length yellow hair, or red hair remains. Historically, this people have precedence over the Aryans. The Aryans flocked three thousand years ago, which was considered an invading nation. So they changed the name of the sea. Sometimes they named it the Persian Gulf, Gilan, Khorasan, and even Mazandaran. But then, when the Caspian group attacked the Jews and defeated the Arias, the name changed to the Caspian Sea. Recently, they understood this, cleared the name of the Caspian Sea from the textbooks, and put the name of the Mazandaran to it. Because the Aryans were able to: abandon both Caspian and Caspian peoples. The Khazar people were yellow, and they united with Byzantium against the Arians. While in the Sassanid era, they escaped them to the north of the Caucasus, and in the current islands, the city of Darband was designated as the Iranian border. By doing so, the whole of the Mazandaran Sea came to Iran. After Islam, this law was observed, and Islam went beyond Dagestan and Tatarstan. Large rulers such as Seljuqs or Khwarazmshahids dominated Qajar Iran from the time of Qajar, Berkeley and Asia Minor (Turkey and part of the ancient Roman Empire). Places outside Iran were not usually urban or ethnic. Some were still not humanized, and they did not have names. Throughout history, various tribes dominated Iran and had different races, including Turks, Mongols and Arabs, and according to Islam, no one was different from one another. Until the Second World War, the topic of racism was raised: Hitler declared his people Aryan, but he had to have identity for the Jews, who considered themselves the best people on earth. In Iran, Reza Khan also said that Iran is of Aryan race, so that it can be agreed with it. Since then, the Aryans have become the most prominent Iranian people! But it was not known where they were in Iran. This claim had two basic objections: first, the Aryan roots returned to Russia (Eurasia), an invading people: they were victorious over the Caspian, so they were not originally Iranians. Second, no ethnicity is directly attributed to Aryanism. Because: in Iran they were from the Baloch people, to Turkmen and Azeri, Arab, Kurdish and Persian. Eventually, if we were to call some Arabs, they would have lost their authenticity before Islam because of their mixing with the previous Caspian, or the Caspian. If a group also considers themselves to be Arias, they have no right to say: Irish (Territory of Air) or Georgian irons, they consider themselves an Arian, but neither of them knows nine German languages, not Persian language. If the language is the same, the German language is more similar to Arabic than Persian! There are many Arabic words in it. If the Dari language is the criterion, all the places that are referred to as: the language of Dari, are now either spoken in Arabic, or another language. The race profile is not matched.

قزوین البحر!

على عكس ما هو خاطئ ، فإن الاسم الرئیسی هو أكبر بحیرة فی العالم ، ولیس بحر قزوین ، ولیس بحر مازندران ، ولكن بحر قزوین! قزوین هی بعوضة من قزوین أو قزوین أو قزوین ، وهی قبیلة: قبل الآریین ، استقروا فی إیران وحول البحر. ولهذا السبب ، كان البحر یدعى بحر قزوین ، وكانت المدن عبارة عن صحراء قزوین أو أراضی قزوین. كان لدیهم شعر أشقر وعیون مشرقة. والآن ، معظم الأطفال الإیرانیین لدیهم شعر غیر أسود فی بدایة ولادتهم ، ثم یتحولون إلى اللون البنی والأسود فی وقت لاحق. فی بعض الأحیان ، فی حالة العدید من الأطفال ، الأب ، واحد فی شكل شعر أصفر كامل الطول ، أو الشعر الأحمر یبقى. تاریخیا ، هذا الشعب له أسبقیة على الآریین. توافد الآریون منذ ثلاثة آلاف عام ، والذی كان یعتبر دولة غزاة. لذلك قاموا بتغییر اسم البحر. أحیانًا أطلقوا علیها اسم الخلیج الفارسی ، وجیلان ، وخراسان ، وحتى مازندران. ولكن عندما هاجمت مجموعة قزوین الیهود وهزمت أریاس ، تغیر اسمها إلى بحر قزوین. فی الآونة الأخیرة ، فهموا هذا ، وأزالوا اسم بحر قزوین من الكتب المدرسیة ، ووضعوا اسمه مازندران علیه. لأن الآریین كانوا قادرین على: التخلی عن شعوب قزوین وبحر قزوین. كان شعب الخزار صفراء ، واتحدوا مع بیزنطة ضد الأریوسیین. أثناء وجودهم فی العصر الساسانی ، هربوا منهم إلى شمال القوقاز ، وفی الجزر الحالیة ، تم تصنیف مدینة دربند على أنها الحدود الإیرانیة. بالقیام بذلك ، جاء كامل بحرالمازندران إلى إیران. بعد الإسلام ، تمت ملاحظة هذا القانون ، وذهب الإسلام إلى أبعد من داغستان وتتارستان. سیطر حكام كبار مثل السلاجقة أو خوارزمشخصیین على قجار إیران من عهد قاجار وبركلی وآسیا الصغرى (تركیا وجزء من الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة). الأماكن خارج إیران لم تكن فی العادة حضریة أو عرقیة. البعض لا یزال غیر أنسنة ، ولیس لدیهم أسماء. على مر التاریخ ، هیمنت القبائل المختلفة على إیران وكان لها أعراق مختلفة ، بما فی ذلك الأتراك والمغول والعرب ، ووفقا للإسلام ، لم یكن أحد یختلف عن الآخر. حتى الحرب العالمیة الثانیة ، أثیر موضوع العنصریة: أعلن هتلر شعبه أریان ، لكنه كان یجب أن یكون له هویة للیهود ، الذین یعتبرون أنفسهم أفضل الناس على وجه الأرض. فی إیران ، قال رضا خان أیضا أن إیران هی من سباق الآریة ، بحیث یمكن الاتفاق علیها. منذ ذلك الحین ، أصبح الآریون الشعب الإیرانی الأكثر شهرة! لكن لم یكن معروفاً بمكان وجودهم فی إیران. كان لهذا الادعاء اعتراضان أساسیان: أولاً ، عادت جذور الآریین إلى روسیا (أوراسیا) ، وهم شعب غازی: لقد انتصروا على بحر قزوین ، لذلك لم یكونوا فی الأصل إیرانیین. ثانیا ، لا ینسب أی عرقیة مباشرة إلى الآریة. لأنهم فی إیران كانوا من الشعب البلوشی ، إلى التركمان والأذریین والعرب والأكراد والفارسیین. فی نهایة المطاف ، إذا كنا سنتصل ببعض العرب ، لكانوا فقدوا أصالةهم قبل الإسلام بسبب خلطهم مع بحر قزوین السابق ، أو بحر قزوین. إذا اعتبرت المجموعة نفسها أنها أریاس ، فلا یحق لها أن تقول: إیرلندا (إقلیم إیر) أو الحدید الجورجی ، إنهم یعتبرون أنفسهم أریانیین ، لكن لا یعرف أی منهم تسعة لغات ألمانیة ، ولیس اللغة الفارسیة. إذا كانت اللغة هی نفسها ، فإن اللغة الألمانیة تشبه اللغة العربیة أكثر من الفارسیة! هناك العدید من الكلمات العربیة فی ذلك. إذا كانت لغة الداری هی المعیار ، فكل الأماكن التی یشار إلیها باسم: لغة الداری ، هی الآن إما باللغة العربیة أو بلغة أخرى. الملف الشخصی للسباق غیر متطابق.

Qazvin dənizi!

Yanlışlığa zidd olaraq əsas adı dünyanın ən böyük gölləridir, Xəzər dənizi deyil, Mazandaran dənizi deyil, Qazvin dənizi! Qəzvin, Xəzər, Xəzər və ya Xəzərin bir qəbiləsi olan bir qəbiləsidir: Aryalılar əvvəl İran və dəniz ətrafında məskunlaşmışlar. Bu səbəblə dəniz Xəzər dənizi adlandırıldı və şəhərlər Xəzər çölləri və ya Xəzər torpaqları idi. Saçları və parlaq gözləri var idi. İndi, İranlıların çoxu da doğum başında qara saçları var, sonra isə qəhvəyi və qəhvəyi olurlar. Bəzən, bir neçə uşağın vəziyyətində, bir ata, bir tam uzunluğu sarı saç və ya qırmızı saç şəklində qalır. Tarixi olaraq, bu insanlar Aryalılar üzərində üstünlüyə sahibdirlər. Aryalılar üç min il bundan əvvəl işğalçı bir millət olaraq qəbul edildi. Beləliklə, onlar dəniz adını dəyişdilər. Bəzən onu Fars körfəzi, Gilan, Xorasan və hətta Mazandaran adlandırdılar. Lakin sonra, Xəzər qrupu yəhudilərə hücum edərək Ariası məğlub edərkən, adı Xəzər dənizinə keçdi. Bu yaxınlarda onlar bunu başa düşdilər, dərsliklərdən Xəzər dənizinin adını təmizlədilər və Mazandaranın adını ona verdilər. Çünki Aryalılar bacardı: Xəzər və Xəzər xalqlarını tərk etdi. Xəzər xalqı sarı idi və onlar Bizansla Ariansa qarşı birləşdilər. Sasanilər dövründə Qafqazın şimalına qaçdılar və mövcud adalarda Darband şəhəri İran sərhədi kimi təyin olundu. Bunu etməklə bütün Mazandaran dənizi İrana gəldi. İslamdan sonra bu qanuna əməl olundu və İslam Dağıstan və Tatarıstanın kənarına keçdi. Səccar və Xwarazmşahidlər kimi böyük hökmdarlar Qacar, Berkeley və Kiçik Kiçik (Türkiyə və qədim Roma İmperiyasının bir hissəsi) dövründən Qacar ​​İrana üstünlük verirlər. İran xaricində yerlər adətən şəhər və ya etnik idi. Bəziləri indiyədək hümanizasiya edilməmişdi və adları olmadı. Tarix boyunca müxtəlif qəbilələr İrana üstünlük verdilər və türklər, moğollar və ərəblər də daxil olmaqla, müxtəlif irqləri var idi və islamda heç kim bir-birindən fərqlənmirdi. İkinci Dünya müharibəsinə qədər irqçilik mövzusu qaldırıldı: Hitler öz xalqını Aryan elan etdi, lakin özlərini dünyanın ən yaxşı insanları hesab edən yəhudilər üçün şəxsiyyət sahibi olmaq məcburiyyətində qaldı. İranda Reza Xanın sözlərinə görə, İran Aryan erməsidir, bununla razılaşa bilər. O vaxtdan bəri aryanlar ən görkəmli İran xalqı oldu! Ancaq İranda olduqları yerdə məlum deyildi. Bu iddiada iki əsas etiraz va

نوع اخبار :
برچسب : دریای قزوین!،
لینک ها :
چهارشنبه 2 مرداد 1398 09:37 ب.ظ
Wonderful site. Lots of helpful info here. I am sending it to
some friends ans additionally sharing in delicious.
And obviously, thank you in your effort! plenty of fish natalielise
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:59 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely useful info specifically the last part :) I care for
such information a lot. I was looking for this particular information for
a very long time. Thank you and best of luck.
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 07:20 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command
get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a
lot often inside case you shield this hike.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 07:47 ق.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your weblog posts.
In any case I'll be subscribing on your rss feed and I'm
hoping you write once more soon!
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 05:41 ق.ظ
May I simply say what a comfort to find someone that genuinely understands what they are talking about online.

You actually understand how to bring a problem to light
and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of the story.
I can't believe you are not more popular given that you definitely have the gift.
پنجشنبه 25 بهمن 1397 10:06 ق.ظ
تنها غرور است که
انسانیت را به باد میدهد
ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم
تا میتوانی دستی بگیرو
مهربان باش
امیدوارم لذت ببریدc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :