ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی که انقلاب اسلامی اتفاق می افتاد، تمام دنیا یکطرف و چند نفر یاران نزدیک امام خمینی، طرف دیگر بودند! ابتدا سعی کردند امام خمینی را حذف کنند، تا این تشکیلات از بین برود! لذا او را به نجف و ترکیه تبعید کردند اما، تشکیلات هر روز وسیعتر شد. با ابزار ناشناخته ای (برای جهان) با هم مرتبط بودند! بطور هماهنگ عمل می کردند. (امکانات رسانه ای آن ها نوار کاست بود!) لذا هیچکس از ابعاد آن خبر نداشت، تصور موفقیتی برای آن نمی شد. کم کم دنیا به امام خمینی روی آورد، و از استکبار جهانی جدا شد. امروز همه دنیا به امام خمینی و راه او پیوسته اند، و فقط تعداد کمی در اردوی مخالف باقی مانده! قیل از راهپیمایی 22بهمن1397 رهبر انقلاب اسلامی گفتند: مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر این سه نفر: ترامپ و جان بولتون و ژرژ پمپئو، ما با ملت آمریکا کاری نداریم.(البته به گفته روزنامه آفتاب یزد، ترامپ در خواست دست بوسی کرده است) در اینجا معلوم می شود:  وزارت خارجه ایران خیلی از مفاهیم را متوجه نمی شود. زیرا ماموریت ها و اهداف آن، بر مبنای سکولاریسم شکل گرفته است! تا جاییکه معتقد است: چند کلمه یک اخوند در نماز جمعه، همه رشته های آنها را پنبه می کند! موضوع اف ای تی اف را نگاه کنید! وزارت خارجه طبق معمول، با دیپلماسی التماسی، رفت و دستور لازم را از قدرتهای غربی گرفت، تا آن را در ایران به تصویب برساند. کار تا انتها پیش می رفت که: فقط سخنرانی یک امام جمعه:( آقای صدیقی) همه اوضاع را به هم ریخت. لذا بجای انتقاد از روحانیت، باید تابع آنها باشد، و بجای سعی در تغییر آنها، تغییر در درون خود را بپذیرد. حداقل طرحی به مجلس ارائه نماید تا: یک چارچوب در تراز انقلاب اسلامی داشته باشد. مجلس شورای اسلامی هم که برای همه جا، طرح تحول می دهد، یک طرح هم برای وزارت خارجه بنویسند! اساسنامه آن و شرح وظائف آن را اصلاح نمایند، بطوریکه اینگونه معکوس عمل ننمایند: بجای سخنگویی از سوی ایران، سخنگو و مجری سیاست های بیگانگان نباشند.(صراحتا به مجلسی ها بگوید: اگر افی ای تی اف امضا نشود ترامپ هرکاری بخواهد می تواند بکند!) اگر چنانچه وزارت خارجه عملکرد درستی داشت، اکنون سازمان ملل باید منحل می شد! زیرا سیاست کلی کشور برپایه: اعتراض به عملکرد سازمان ملل است. ولی وزارت خارجه وظیفه خود را بر: اجرای دستور العمل های سازمان ملل می داند. همه رهبران و روسای جمهور ایران، به حق وتو یا  نحوه گزارشهای حقوق بشری، اعتراض دارند. ولی وزارت خارجه برمبنای ساختار و وظایف خود، سازمان ملل را بالاتر از: رهبر یا رئیس جمهور ایران می داند. باید مقر سازمان ملل به تهران منتقل می شد، زیرا قانون شکنی های آمریکا، و عدم پرداخت حق عضویت و: کمک های مالی مصوب به سازمان ملل، نشان از دشمنی آنها با سازمان ملل است، و شایسته نیست مقر سازمان ملل در مکانی باشد که: تمام قد به مخالفت سازمان برخاسته، و همه تصویبنامه های ان را یکی پس از دیگری لغو می کند. اگر وظایف وزارت خارجه ایران، سکولار نبود باید : تمام استانهای ازدست رفته خود را بازیابی می کردیم! مگر با کمک سازمان ملل، بحرین از ایران جدا نشد؟ این استان چهاردهم چرا بازیابی نمی شود؟ برای همه آن سرزمین های از دست رفته که: رئیس جمهور هم به آن اشاره داشته، چرا کاری نمی شود! تازه اینها پیشکش، در مورد استرداد سرزمین های: معاهده گلستان و ترکمانچای، که برای صد سال بوده، و تمام شده مانع تراشی نکند! و آن را به فراموشی نسپارد. رزمندگان نگذاشتند یک وجب خاک ایران کم شود، ولی وزارت خارجه گذاشت: سهم دریای خزر کم شود!(با استرداد قفقاز سهم دریا هم درست می شود)

The Three Musketeers, the Only Remaining: World Arrogance!

When the Islamic Revolution was taking place, the whole world and the few others near Imam Khomeini were on the other side! At first, they tried to remove Imam Khomeini, so that the organization would disappear! So they deported him to Najaf and Turkey, but the organization became wider every day. It was linked with unknown tools (for the world)! They worked in harmony. (Their media features were tape!) So nobody knew its dimensions, it was not a success. Little by little, the world turned to Imam Khomeini, and separated from world arrogance. Today, the entire world has joined Imam Khomeini and his path, and only a few remain in the opposition camp! "The death of the United States, the death of the three people: Tramp and John Bolton and Georges Pumpo, we do not have anything to do with the American people," said the leader of the Islamic Revolutionary Guards March 22, 1397. (According to the newspaper AFtab Yazd, Tramp called for hands) It turns out here: Iran's foreign ministry does not understand a lot of concepts. Because its missions and goals are based on secularism! To the extent that he believes: a few words of a shrine in Friday prayers, all of their fields cotton! Look at the FATF issue! The foreign ministry, as usual, went through diplomatic diplomacy and took orders from Western powers to ratify it in Iran. The work went to the end: only the speech of a Friday Imam ((Mr. Sediqi) broke the entire situation. Instead of criticizing the clergy, therefore, they must be subordinate to them, and instead of trying to change them, they must accept change within themselves. At the very least, he should submit a draft to Parliament: to have a framework at the level of the Islamic Revolution. The Islamic Consultative Assembly, which changes everywhere, will also write a draft for the State Department! Amend its articles of association and its terms of reference so that they do not reverse this: they are not spokesmen or executors of foreign policy instead of a spokesman from Iran. (Explicitly tell the chambers: if the AFIFT is not signed, it can do whatever it wants!) If the State Department were to function properly, the United Nations should now be dissolved! Because the overall policy of the country is based on: protesting the UN's performance. But the State Department is committed to: Implementing UN Records. All Iranian leaders and presidents object to veto or human rights reports. But the State Department, based on its structure and duties, considers the United Nations above: Iran's leader or president. The United Nations headquarters should be transferred to Tehran, because US lawlessness and non-payment of membership fees and: United Nations donations indicate their hostility to the United Nations, and it is not desirable that the United Nations headquarters be in a place where: It's all about opposition to the organization, and it cancels its entire passages one after the other. If the duties of the Iranian Foreign Ministry were not secular, we should: restore all of our lost provinces! Unless the UN helped, Bahrain did not separate from Iran? Why the fourteenth province is not retrieved? For all those lost lands: the president has referred to it, why not do anything! These are just the suggestions on the extradition of the territories: the Golestan and Turkmenchai treaty, which has been in place for a hundred years, and has not stopped! And it will not be forgotten. The warriors did not let the Iranian soil slack, but the State Department said: the Caspian Sea's share will be reduced!

الفرسان الثلاثة ، والمتبقی الوحید: الغطرسة العالمیة!

عندما كانت الثورة الإسلامیة تحدث ، كان العالم كله والقلیلون الآخرون بالقرب من الإمام الخمینی على الجانب الآخر! فی البدایة ، حاولوا إزالة الإمام الخمینی ، حتى تختفی المنظمة! لذا قاموا بترحیله إلى النجف وتركیا ، لكن التنظیم أصبح أوسع نطاقا كل یوم. كان مرتبطا بأدوات غیر معروفة (للعالم)! كانوا یعملون فی وئام. (كانت معالمهم الإعلامیة شریطًا!) لذا لم یكن أحد یعرف أبعاده ، ولم یكن نجاحًا. یتحول العالم شیئًا فشیئًا إلى الإمام الخمینی ، وینفصل عن غطرسة العالم. الیوم ، انضم كل العالم إلى الإمام الخمینی وطریقه ، ولا یبقى سوى عدد قلیل فی معسكر المعارضة! هوى من 22 مارس وقال الفارسیة تاریخ بهمن 1397 قائد الثورة الاسلامیة: "الموت لأمریكا، الموت لثلاثة أشخاص: ترامب وجون بولتون وجورج پمپیو نحن شعب أمریكا لا علاقة لها (وبطبیعة الحال، وفقا لصحیفة افتاب یزد، طلب ترامب قبلة له) هنا یصبح واضحا: لم زارة الخارجیة الایرانیة لا یفهم كثیر من المفاهیم. لأن مهماتها وأهدافها مبنیة على العلمانیة! إلى حد أنه یعتقد: بضع كلمات من ضریح فی صلاة الجمعة ، وجمیع حقولهم من القطن! انظر إلى قضیة FATF! وزارة الخارجیة ، كالعادة ، مرت بالدیبلوماسیة الدبلوماسیة وأخذت أوامر من القوى الغربیة للتصدیق علیها فی إیران. ذهب العمل إلى النهایة: فقط خطاب إمام الجمعة ((السید صدیقی) كسر كل الوضع. وذلك بدلا من انتقاد رجال الدین، ینبغی أن تخضع لهم، وبدلا من محاولة تغییرها، وتغیر فی نفسه لقبول. على الأقل ، یجب أن یقدم مشروعًا إلى البرلمان: أن یكون له إطار على مستوى الثورة الإسلامیة. الجمعیة الاستشاریة الإسلامیة ، التی تتغیر فی كل مكان ، ستكتب مسودة لوزارة الخارجیة! النظام الأساسی والواجبات تصحیحها بحیث عكس لا تعمل: بدلا من التحدث عن إیران، متكلم، ومجموعة من السیاسات الأجانب لیست (البرلمانات صراحة أقول إذا وقعت إیفی FITF ترامب كل ما یمكن القیام به. ) إذا تعمل وزارة الخارجیة بشكل صحیح، یجب ان تحل الأمم المتحدة! لأن السیاسة العامة للبلاد تقوم على: الاحتجاج على أداء الأمم المتحدة. لكن وزارة الخارجیة ملتزمة بـ: تنفیذ سجلات الأمم المتحدة. جمیع القادة والرؤساء الإیرانیین یعترضون على استخدام حق النقض أو تقاریر حقوق الإنسان. لكن وزارة الخارجیة ، بناءً على هیكلها وواجباتها ، تعتبر الأمم المتحدة أعلاه: الرئیس الإیرانی أو الرئیس. یجب تمریر مقر الامم المتحدة فی طهران عن القانون فی أمریكا، وعدم دفع الرسوم و: المنح التی وافق علیها المعرض الأمم المتحدة من العداء مع الأمم المتحدة، ولیس من مقر الامم المتحدة فی موقع : الأمر كله یتعلق بمعارضة المنظمة ، ویلغی كل مقاطعها واحدة تلو الأخرى. إذا كانت واجبات وزارة الخارجیة الإیرانیة غیر علمانیة ، فیجب علینا: إعادة جمیع المحافظات المفقودة! ما لم تساعد الأمم المتحدة ، لم تفرق البحرین عن إیران؟ لماذا لا یتم استرداد المقاطعة الرابعة عشرة؟ لكل هذه الأراضی المفقودة: الرئیس قد أشار إلیها ، لماذا لا تفعل أی شیء! هذه العروض الجدیدة، وعودة الأراضی: معاهدة كلستان وترکمانچای  والتی لمئات من السنین، ولیس كل العقبات! ولن ننسى. لم المحاربین لا تسمح شبر واحد من الأراضی الإیرانیة منخفضة، ولكن حصتها فی وزارة الخارجیة لبحر قزوین منخفض!

Üç Mütəxəssislər, Yalnız Qalanlar: Dünya Kibirlilik!

İslam inqilabı baş verdiyi zaman, bütün dünya və imam Xomeyni yaxınlığında olan bir neçə nəfər digər tərəfdən idi! Əvvəla, onlar İmam Xomeynini ləğv etməyə çalışdılar, buna görə təşkilat yox olacaqdı! Ona görə də onu Nəcəfə və Türkiyəyə təhvil vermişdilər, ancaq təşkilat hər gün genişləndi. Bilinməmiş alətlər (dünya üçün) ilə əlaqəli idi! Onlar uyğun işləmişlər. (Onların media xüsusiyyətləri tape idi!) Beləliklə, heç kim onun ölçüsünü bilmədi, bu, uğur qazanmadı. İmam Xomeyni dünyaya gəldi və dünyadan təkəbbürdən ayrıldı. Bu gün bütün dünya İmam Xomeyni və yoluna qoşulub və yalnız bir neçə müxalifət düşərgəsində qalır! mart 22 Hue Fars tarixi Bəhmən 1397 İslam İnqilabının Rəhbəri deyib: "Amerika, üç adamın ölümü ölüm. Trump və John Bolton və George Pmpyv, biz Amerika xalqı heç bir əlaqəsi yoxdur (Əlbəttə, qəzet Aftab-e Yəzd görə, Trump öpüş var xahiş) Buradan çıxır: İranın xarici işlər nazirliyi bir çox konsepsiyanı anlamır. Onun missiyaları və məqsədləri dünyəviliyətə əsaslanır! Onun fikrincə, cümə namazlarında bir ibadətin bir neçə sözü, bütün sahələrində pambıq! AFTF məsələsinə baxın! Xarici işlər nazirliyi, hər zamanki kimi diplomatik diplomatiyadan keçərək, Qərb ölkələrindən İrana onu ratifikasiya etmək üçün əmr verdi. İş sona çatdı: yalnız Cümə İmamının çıxışları (cənab Sediqi) bütün vəziyyəti pozdu. Belə ki, əvəzinə ruhanilər tənqid onlara tabe olmalıdır, əvəzinə qəbul etmək, özü ərzində dəyişiklik onları dəyişdirmək üçün çalışırıq. Ən azından, o, layihəni parlamentə təqdim etməlidir: İslam İnqilabı səviyyəsində bir çərçivə qurmaq. Hər yerdə dəyişir olan İslam Məsləhət Şurası da Dövlət Departamenti üçün bir layihə yazacaq! Bu fəaliyyət tərsinə ki Əsasnamə və vəzifələri doğru: əcnəbilər deyil əvəzinə İran, natiq və siyasətinin ana danışan (Aydın o nə edə bilər nə Effie ITF Trump imzalanmış əgər demək parlamentlərə. Dövlət Departamenti düzgün fəaliyyət göstərsəydi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı artıq ləğv olunsun! Çünki ölkənin ümumi siyasəti əsas götürülür: BMT-nin fəaliyyətinə etiraz edir. Lakin Dövlət Departamenti: BMT-nin qeydlərini həyata keçirir. Bütün İranlı liderlər və prezidentlər veto və ya insan haqları hesabatlarına etiraz edirlər. Lakin Dövlət Departamenti onun strukturu və vəzifələrinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatını yuxarıda hesab edir: İranın lideri və ya prezidenti. Lazımdır Tehran BMT-nin mənzil-qərargahı Amerik

نوع اخبار :
برچسب : سه تفنگدار، تنها باقیمانده: استکبار جهانی!،
لینک ها :
چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:48 ق.ظ
This paragraph is genuinely a pleasant one it assists new net visitors, who are wishing for blogging.
جمعه 4 مرداد 1398 06:37 ق.ظ
That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
A must read post! pof natalielise
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 10:26 ق.ظ
Hi there friends, its impressive post regarding teachingand
fully defined, keep it up all the time.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 07:16 ب.ظ
My family members always say that I am wasting my time here at web, but I know I
am getting familiarity daily by reading such nice articles.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :