ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

از منظر امام خمینی ره، انقلاب اسلامی مخصوص ایران نبود. و کلمه ایران همراه آن تکرار نمی شد. همانطور که در روز رای گیری هم، فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. انقلاب اسلامی از نظر مذهبی، برآیند حداقل 1400سال مبارزه که از هجرت پیامبر اسلام، و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، آغاز می شود. برخلاف تبلیغات دانشمندان مغرض، پیامبر اسلام کاملا تشکیلاتی بود! همان ابتدای کار، به دنبال سالن همایش های مردمی بود، لذا پیشنهاد ساخت مسجد را داد. مسجدی که پیامبر ساخت، دارای سالن اجتماعات، و حجره ها بود، که در هر کدام کار بخصوصی انجام می شد: محل خزانه با محل تجهیز سپاه فرق می کرد. تعدادی از این حجره ها، مخصوص مهاجرین بود که: زندگی خود را در مکه گذاشته، یا توسط کفار مصادره شده بودند. لذا مکانی برای اسکان نداشتند. برای حل این موضوع، پیامبر بین مهاجر و انصار عقد اخوت خواند! خودش هم با حضرت علی ع برادر شد. لذا برخی از انصار ( ساکنین اصلی مدینه) که منزل بزرگتری داشتند، یکی از مهاجرین را اسکان می داد. در برخی از کتب آمده که: مدینه دارای  14واحد اجرایی، زیر نظر پیامبر بوده است. این گردونه تشکیلاتی تا امروز، و تا حکومت واحد جهانی نیز، ادامه خواهد یافت. انقلاب اسلامی برشی از این تاریخ بزرگ است، لذا به همه تعلق دارد . اگر وسیعتر ببینیم، ظهور پیامبر از سوی: ادیان دیگر بشارت داده می شد، یعنی انبیا قبلی هم، گردونه تشکیلاتی داشتند! که از ابتدای تاریخ آغاز می شد. لذا انقلاب اسلامی حتی، متعلق به مسلمانان نیست، بلکه همه ادیان توحیدی در ایجاد آن سهم داشته اند. از نظر جغرافیایی هم، همینطور است مثلا وجود سید قطب، در دانشگاه الازهر مصر و: ارتباط اخوان المسلمین با: آیت الله کاشانی و نواب صفوی، غیر قابل انکار است. امام موسی صدر در لبنان، همان ایده را دنبال می کرد. در کشورهای غیر مسلمان هم، مهاتما گاندی خود را پیرو امام حسین ع میداند! و مائو نیز حقوق اسلامی را پیاده می کند. اما دشمنان از این وسعت دید: انقلاب اسلامی وحشت دارند، لذا در ابتدا گفتند این انقلاب، یک انقلاب آخوندی است! اگر شهر مقدس قم را، به واتیکان اسلامی تبدیل شود، می توان در درون همان شهر، محصور نمود! اما نتیجه نداد و بختیار، که تئوری پرداز آن بود از بین رفت! بعد کمی دایره آن را باز تر کردند! گفتند فقط انقلاب فارس ها است! لذا کرد و بلوچ و عرب با آن نسبتی ندارند! گرچه این تبلیغات و توسعه تجزیه طلبی، تبعاتی داشت، ولی عاقبت دایره وسیع تر شد. این بار ملت ایران را(مجوس گفتند و)، در مقابل ملت مسلمان(عرب) مطرح کردند! لذا با جنگ عراق علیه ایران، کوشش کردند تا ملت های عرب را، بر علیه ایران متحد کنند! ولی با شکست صام و داعش و آل سعود، و ایجاد بهار عربی، این تئوری هم نابود شد. حالا می خواهند آن را، فقط اسلامی جلوه دهند! و لذا جلیقه زرد های اروپا، 99درصدی های آمریکا، بوداییهای انقلابی آسیا را، از این دایره بیرون نگهدارند! که با همکاری همه ملتها، بار دیگر این تئوری نیز خنثی میشود. جلیقه زرد ها مورد تایید: همه مسلمانان و مسیحی ها هستند، باید خودشان هم، به این امر اعتراف کنند! نهضت 99درصدی و انقلاب زنان آمریکایی، بسیار مقدس هستند، ولی خودشان هم باید ابراز علاقه کنند! زیرا جهان دو قطب بیشتر نمی پذیرد. اگر قطب سومی غیر از: انقلاب اسلامی و استکبار جهانی، ایجاد شود طبیعتا مورد بی مهری انقلاب اسلامی قرار می گیرد! وبا سرکوب استکبار، تنها شده راه به جایی نمی برد. حتی بودائیها انقلابی، به بهانه روهنگیایی ها، با همین هدف: مورد بی مهری قرار می گیرند.

Islamic Revolution of the World

From the perspective of Imam Khomeini, there was no Islamic revolution for Iran. And the word "Iran" did not repeat along with it. As: he said on the day of voting, the Islamic Republic, not a word less, not a word more. The Islamic Revolution begins with a religious struggle of at least 1,400 years of struggle that begins with the emigration of the Prophet of Islam and the formation of an Islamic rule in Medina. Contrary to the propaganda of the protest scientists, the Prophet of Islam was completely organized! At the very beginning, he was looking for a hall for popular gatherings, so he proposed to build a mosque. The mosque where the Prophet was constructed had a meeting hall, and cellars, each of which had a special job: the place of the treasury was different from the location of the equipping of the IRGC. Some of these chambers were especially for refugees: they laid their lives in Mecca or were confiscated by the infidels. So they did not have a place to stay. To resolve this issue, the Prophet reads a brothel between the immigrant and the Ansar! He himself became brother with Imam Ali. So: some of the Ansar (the main inhabitants of Medina), who had a larger home, resettled one of the refugees. Some of the books say that Madinah have: had 14 executive units under the supervision of the Prophet. This organizational unit will continue until today, and until the rule of the World Unity. The Islamic Revolution is a slice of this great history, so it belongs to everyone. If we see more broadly, the Prophet's emergence from other religions was taught, that is, the previous prophets had an organizational circle! Which :began from the beginning of history. Therefore, the Islamic Revolution does not even belong to Muslims, but all the monotheistic religions have contributed to it. Geographically, for example, there is Sayyid Qutb, at the University of Al Azhar in Egypt: the connection of the Muslim Brotherhood with Ayatollah Kashani and Navab Safavi is undeniable. Imam Musa Sadr in Lebanon followed the same idea. In non-Muslim countries, we also consider our Gandhi to follow Imam Hussein! And Mao also enforces Islamic law. But the enemies saw this extent: the Islamic revolution is terrifying, so at first they said that this revolution is a clerical revolution! If the holy city of Qom becomes the Islamic Vatican, it can be enclosed within that same city! But the result did not end, and Bakhtiar, who was the theorist, was destroyed! Then a little circle opened it! They said only the Persian Revolution! So the Baluch and the Arabs are not related to that! Though the propaganda and development of separatism had implications, it eventually became wider. This time, the people of Iran (Magus) and the Muslim nation (Arab) put forward! So, with the Iraq war against Iran, they tried to unite the Arab nations against Iran! But with the defeat of Seram, ISIS and Al Saud, and the creation of the Arab Spring, this theory was also destroyed. Now they want to make it, just Islamic! And so the European Yellow Pantyhose, America's 99 percent, the revolutionary Buddhists of Asia, keep out of this circle! That, with the cooperation of all nations, once again this theory is being thwarted. Yellow vests are approved: all Muslims and Christians must admit to themselves! The 99 percent movement and the American women's revolution are very sacred, but they themselves should also express their interest! Because the world does not accept two more poles. If the Third Pole, other than the Islamic Revolution and the Global Arrogance, is created naturally, the Islamic Revolution is in vain! With the repression of arrogance, alone, the path does not go away. Even the revolutionary Buddhists, under the pretext of the Rondeans, have the same objective: they are being discouraged.

الثورة الاسلامیة فی العالم

من وجهة نظر الإمام الخمینی ، لم تكن هناك ثورة إسلامیة لإیران. وكلمة "إیران" لم تتكرر معها. كما قال فی یوم التصویت ، الجمهوریة الإسلامیة ، ولیس كلمة أقل ، لا كلمة أكثر من ذلك. تبدأ الثورة الإسلامیة بالكفاح الدینی الذی لا یقل عن 1400 سنة من النضال یبدأ بهجرة نبی الإسلام وتشكیل حكم إسلامی فی المدینة. على عكس دعایة علماء الاحتجاج ، تم تنظیم نبی الإسلام بشكل كامل! فی البدایة ، كان یبحث عن قاعة للتجمعات الشعبیة ، لذلك اقترح بناء مسجد. كان المسجد الذی بناه الرسول به قاعة اجتماعات ، وأقبیة ، وكان لكل منها وظیفة خاصة: حیث كان مكان الخزانة مختلفًا عن موقع تجهیز الحرس الثوری الإیرانی. كانت بعض هذه الغرف مخصصة للاجئین: لقد ضحوا بحیاتهم فی مكة أو صادرهم الكفار. لذلك لم یكن لدیهم مكان للإقامة. لحل هذه المشكلة ، یقرأ النبی بیت دعارة بین المهاجر والأنصار! هو نفسه أصبح شقیقًا للإمام علی. لذا قام بعض الأنصار (سكان المدینة الرئیسیین) ، الذین كان لهم بیت أكبر ، بإعادة توطین أحد اللاجئین. بعض الكتب تقول أن المدینة المنورة لدیها 14 وحدة تنفیذیة تحت إشراف النبی. هذه الوحدة التنظیمیة سوف تستمر حتى الیوم ، وحتى حكم الوحدة العالمیة. الثورة الإسلامیة هی جزء من هذا التاریخ العظیم ، لذا فهی تنتمی إلى الجمیع. إذا رأینا على نطاق أوسع ، فقد تم تعلیم ظهور النبی من الأدیان الأخرى ، أی أن الأنبیاء السابقین كان لدیهم دائرة تنظیمیة! التی بدأت من بدایة التاریخ. لذلك ، لا تنتمی الثورة الإسلامیة للمسلمین ، ولكن جمیع الدیانات التوحیدیة ساهمت فیها. جغرافیاً ، على سبیل المثال ، هناك سید قطب ، فی جامعة الأزهر فی مصر: علاقة الإخوان المسلمین مع آیة الله كاشانی ونافاب صفوی لا یمكن إنكارها. اتبع الإمام موسى الصدر فی لبنان نفس الفكرة. فی البلدان غیر الإسلامیة ، یعتبر مهاتما غاندی نفسه كإمام الحسین! كما یفرض ماو الشریعة الإسلامیة. لكن الأعداء رأوا هذا المدى: الثورة الإسلامیة مرعبة ، لذلك قالوا فی البدایة إن هذه الثورة هی ثورة دینیة! إذا أصبحت مدینة قم المقدسة هی الفاتیكان الإسلامی ، فیمكن غلقها فی نفس المدینة! لكن النتیجة لم تنته ، وبختیار ، الذی كان المنظر ، تم تدمیره! ثم فتحت دائرة صغیرة ذلك! قالوا فقط الثورة الفارسیة! لذلك لا یرتبط البلوش والعرب بذلك! على الرغم من أن الدعایة والتنمیة الانفصالیة لها آثار ، إلا أنها أصبحت أوسع فی النهایة. هذه المرة ، تقدم شعب إیران (ماجوس) والأمة الإسلامیة (العربیة)! لذا ، مع حرب العراق ضد إیران ، حاولوا توحید الأمم العربیة ضد إیران! ولكن مع هزیمة سیرام ، وداعش ، وآل سعود ، وخلق الربیع العربی ، تم تدمیر هذه النظریة أیضًا. الآن یریدون جعله ، فقط إسلامی! وهكذا فإن جوارب الجوارب الأوروبیة الصفراء ، أی 99 فی المائة من أمریكا ، البوذیون الثوریون فی آسیا ، یبتعدون عن هذه الدائرة! هذا ، بالتعاون مع جمیع الأمم ، مرة أخرى یتم إحباط هذه النظریة. تمت الموافقة على السترات الصفراء: یجب على جمیع المسلمین والمسیحیین الاعتراف بأنفسهم! إن حركة 99 فی المئة وثورة النساء الأمیركیات مقدسات جداً ، لكن ینبغی على أنفسهن أیضاً التعبیر عن اهتمامهن! لأن العالم لا یقبل قطبین آخرین. إذا تم إنشاء القطب الثالث ، بخلاف الثورة الإسلامیة والغطرسة العالمیة ، بشكل طبیعی ، فإن الثورة الإسلامیة تذهب سدى! مع قمع الغطرسة ، وحدها ، الطریق لا یذهب بعیدا. حتى البوذیین الثوریین ، تحت حجة روندیز ، لدیهم نفس الهدف: یتم تثبیطهم.

Dünya İslam İnqilabı

İmam Xomeyninin perspektivindən İrana İslam inqilabı yox idi. Və "İran" sözü ilə yanaşı təkrar deyildi. Səsvermə günündə söylədiyi kimi, İslam Respublikası bir söz deyil, daha çox söz deyil. İslam inqilabı İslam Peyğəmbəri ilə başlayan və Mədinədəki bir İslam hakimiyyətinin formalaşması ilə başlayan ən azı 1400 il mübarizəsinin dini mübarizəsi ilə başlayır. Etibarlı alimlərin təbliğatına zidd olaraq, İslam Peyğəmbəri tamamilə təşkil edildi! Ən başlanğıcda xalq yığıncaqları üçün bir zalı axtarırdı, ona görə də məscid tikdirməyi təklif etdi. Hz. Peyğəmbərin inşa etdiyi məscid görüş zalına və hər birinin xüsusi bir işi olan mərtəbələrə malik idi: xəzinənin yeri IRGC-nin təchiz olunduğu yerdən fərqlənirdi. Bu otaqların bəziləri xüsusilə qaçqınlar üçün idi: onlar Məkkədə həyatlarını qoydular və kafirlər tərəfindən əl qoyuldu. Beləliklə, qalmaq üçün bir yer yox idi. Bu məsələni həll etmək üçün Peyğəmbər, göçmen və ansar arasında bir fahişə olduğunu oxudu! O, İmam Əli ilə qardaş oldu. Beləliklə, daha böyük bir evə sahib olan Ansar (Mədinənin əsas sakinləri) qaçqınlardan birinin köçürülməsi. Bəzi kitablarda deyilir ki, Mədinə Peyğəmbərin nəzarəti altında 14 icra vahidi var. Bu təşkilati vahid bu günə qədər, Dünya Birliyinin hökmranlığına qədər davam edəcəkdir. İslam inqilabı bu böyük tarixi bir dilimdir, buna görə hər kəsə məxsusdur. Peyğəmbərin digər dinlərdən çıxması, daha əvvəlki peyğəmbərlərin təşkilati dairəsi var idi. Tarixin başlanmasından başlayaraq. Buna görə İslam İnqilabı hətta müsəlmanlara aid deyildir, lakin bütün monotheist dinlər ona əməl ediblər. Coğrafi olaraq Misirdə Əl Əzhər Universitetində Seyid Qutb var: Müsəlman Qardaşların Ayətullah Kaşani və Navab Səfəvi ilə əlaqəsi inkar edilə bilməz. Livanda İmam Musa Sadr eyni fikirdədir. Qeyri-müsəlman ölkələrdə Mahatma Qandi özünü İmam Hüseyn kimi qəbul edir! Və Mao da İslam qanununu tətbiq edir. Ancaq düşmənlər bu ölçüdə gördülər: İslam inqilabı dəətli idi, ilk növbədə bu inqilabın ruhani inqilab olduğunu söylədilər! Müqəddəs Qum şəhəri İslam Vatikanına çevrilirsə, o, eyni şəhər daarətləndirirlər.

نوع اخبار :
برچسب : انقلاب اسلامی جهان،
لینک ها :
شنبه 25 خرداد 1398 04:24 ق.ظ
erectile prescription pills http://viagralim.us erectile prescription pills !
Valuable info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am shocked why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

This information is worth everyone's attention. Where can I find out more?
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?
یکشنبه 21 بهمن 1397 12:40 ب.ظ
سلام و خسته نباشید، وبلاگ جالبی دارید، اگه تمایل داشته باشید میتونیم باهم تبادل لینک داشته باشیم.
فقط کافیه به پورتال تبادل لینک سایت مراجعه کنید و بعد از قراردادن لینک مشخص شده در وبلاگتون، لینک خودتون رو برای ما ارسال کنید، سیستم کاملا هوشمند عمل میکنه و بلافاصله پس از ثبت لینک، تبلیغات شما در سایت ما بصورت رایگان آغاز میشه.
از بازدید از مطالب وبلاگتون خیلی خوشحال شدم.

https://goo.gl/FfZcVc
یکشنبه 21 بهمن 1397 10:30 ق.ظ
میتوان با این خدا پرواز کرد
سفره دل را برایش باز کرد
میتوان درباره گل حرف زد
صاف وساده مثل بلبل حرف زد
چکه چکه مثل باران راز گفت
میتوان با او صمیمی حرف زد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :