ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خیلی ها تصور می کنند که: انقلاب اسلامی مخصوص ایران است! در حالیکه تک تک آدم ها، در دنیا برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدند، حتی آنهاییکه در گذشته دور زندگی می کردند! یعنی کل تاریخ و جامعه، در یک نقطه مشترک به هم رسیده اند، و آن انقلاب اسلامی است. بطور مثال اگر انقلاب فرانسه نبود، و تاثیرات آن در ایران به شکل مشروطه خواهی ظاهر نمی شد، یا در کوبا و نیکاراگوئه و شیلی و مصر، عبدالناصر و دیگران نبودند، شاید انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت . همین امروز اگر مردم ونزوئلا، مقاومت نکنند یا فلسطینی ها مبارزه نکنند، یا در یمن پوزه آل سعود را، به خاک نمی مالیدند، انقلاب به چهل سالگی می رسید؟ فردا هم باید مردم جهان، همه خود را شریک انقلاب اسلامی بدانند! زیرا انقلاب اسلامی از یک سو، موهبتی الهی است، تا دین او را پیاده کند، و از سوی دیگر برآیند عملکرد: بیش از 7میلیارد مردم روی زمین است. شما چه می دانید الان در: ده کوره های افریقای جنوبی، یا روستاهای اندونزی، یا شهرک های اروپایی و امریکایی، چه غوغایی برپا است؟ مردم ایتالیا و یا مردم فرانسه، اگر چه باید همه چیز را در دل بگویند، ولی تهران امروز، همان قلب های آنها است. حتی جان بولتون و پمپیو! دلشان لک زده به تهران بیایند، ولی نمی دانند راه درست کدام است. بجای دوستی، از راه دشمنی وارد می شوند. تهران شهری افسانه ای است که: امروز در راس همه اخبار است و: همه به آن می اندیشند. قلب های همه در حال تپش است، که 22بهمن چه خواهد شد؟ با خود می گویند نکند مردم کم بیایند؟ نکند خواب بمانند یا به مسافرت بروند؟ البته عده ای (مانند داستان خاله خرسه) فکر می کنند: برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند، باید خودشان تصمیم بگیرند. ما نه تنها از همه مردم دنیا می خواهیم که: در قلب خود 22بهمن را گرامی بدارند، بلکه از انها می خواهیم از هر طریقی که میتوانند، خود را به این رودخانه بزرگ برسانند. اما انتظار ما از مردم فلسطین بیشتر است، زیرا آنها میتوانند: جمعه های خشم و راهپیمایی بازگشت خود را، با 22بهمن یکی کنند. چرا که در آن صورت قدرت بیشتری خواهند یافت. امروز اسرائیل فکر می کند: ملت فلسطین فقط 1میلیون نفر هستند که: در غزه زندگی می کنند، زیرا نه انقلاب اسلامی را قبول دارند! و نه اسرائیل را. لذا تنها مانده اند. و برای همین خیلی راحت، آنها را سرکوب می کند. ولی وقتی مردم فلسطین هویت پیدا کردند، و خود را به انقلاب اسلامی پیوند زدند. خواهند گفت: که ما به تهران پشت نکرده ایم! بلکه تل آویو را دشمن خود می دانیم. حتی مردم تل آویو! وقتی تظاهرات می کنند، و خواستار محاکمه نتانیاهو می شوند، کاملا بی دفاع و تنها هستند. زیرا دشمن می داند: آنها پشت شان خالی است، لذا فوری انها را سرکوب می کند! ولی اگر انها نهضت خود را به: دریای انقلاب اسلامی پیوند دهند، مانند حضرت موسی از: دریای نیل اسرائیل نجات پیدامی کنند! مردم فرانسه یا مردم آمریکا هم تنها مانده اند! زیرا دشمن مردم، می داند آنها به انقلاب اسلامی اعتقاد ندارند، و کمک نخواهند خواست! لذا با گلوله آنها را می زند وناقص می کند. مردم ونزوئلا هم اگر بخواهند تنها بمانند، خواهیم دید مانند جزیره هایی جدا از هم،از سوی امپریالیزم خونخوار بلعیده خواهند شد. ولی اگر در روز 22بهمن، همگی به خیابان ها بیایند، بزودی پیروزی را خواهند دید. مردم لبنان نیز فریب تبلیغاتی دشمن را، برای جدایی آنها از انقلاب اسلامی نخورند! بلکه  مانند مردم یمن وبحرین، افغانستان و پاکستان و کشمیر و همه جای دنیا، به خیابان بیایند. آنها بدانند که انقلاب اسلامی شکست ناپذیر است! زیرا دروغ دشمنان، بعد از 40سال، بیشتر از همیشه آشکار است.

All countries participate on 22 Bahman.

Many people think that: The Islamic Revolution is special for Iran! While every single person struggling for the Islamic Revolution in the world, even those who lived in the distant past! That is, the entire history and society, have come to a common point, and that is the Islamic revolution. For example, if the revolution was not French, and its effects in Iran did not appear in the form of constitutionalism, or in Cuba and Nicaragua, and in Chile and Egypt, Abdul Nasser and others, then perhaps the Islamic revolution would not have formed. Today, the revolution would reach forty years if the people of Venezuela did not resist or they did not fight the Palestinians, or in Yemen, muzzle al-Saud. And tomorrow, the people of the world should consider themselves to be partners in the Islamic revolution! On the one hand, the Islamic Revolution is a divine blessing, to bring its religion to life, and on the other hand, to yield: more than 7 billion people on earth. What do you know right now in the ten chimneys of South Africa, or in the villages of Indonesia, or in European and American settlements? The people of Italy or the people of France, although they must say everything in their hearts, but Tehran today is their very heart. Even John Bolton and Pampiero! Their hearts are coming to Tehran, but they do not know what the right way is. Instead of friendship, they enter the path of hostility. Tehran is a mythical city: today it is at the head of all the news and everyone thinks about it. The hearts are all running, what will happen on February 22? Do not they say that people will come down? Do not sleep or travel? Of course, some people (like the story of the aunt's) are thinking: they have to decide for their better performance. We want not only all the people in the world: to cherish 22 Bahman in their hearts, but we ask them to make their way to this great river in any way they can. But we expect more from the Palestinian people because they can: Fight the rush of their return, with 22 Bahman. Because they will gain more power in that case. Today, Israel thinks: The Palestinian people are just 1 million people: they live in Gaza, because they do not accept the Islamic revolution! And not Israel. So it's only left. And so it's very easy to suppress them. But when the Palestinian people found their identity, they linked themselves to the Islamic Revolution. They will say: "We have not turned our back on Tehran!" But we know Tel Aviv as its enemy. Even the people of Tel Aviv! When they demonstrate and demand Netanyahu's trial, they are completely defenseless and alone. Because the enemy knows: they are empty behind them, so they immediately suppress them! But: if they connect their movement to the Islamic Revolutionary Sea,: like the Prophet Moses from the Nile Sea, save Israel! The people of France or the American people are left alone! Because the enemy of the people knows that they do not believe in the Islamic revolution, and they will not help! Therefore, it kills them with a bullet. Venezuelan people, if they want to stay alone, will see, like isolated islands, swallowed by bloodthirsty imperialism. But if they come to the streets on February 22, they will soon see the victory. The Lebanese people also deceive the enemy's propaganda, not to fall apart from the Islamic Revolution! But they come to the streets, like Yemen, Bahrain, Afghanistan and Pakistan, and Kashmir, and all over the world. They know that the Islamic Revolution is invincible! Because: the lies of enemies, after 40 years, are more than ever obvious.

جمیع الدول تشارك فی 22 بهمن.

كثیر من الناس یعتقدون أن: الثورة الإسلامیة خاصة لإیران! بینما كل شخص یناضل من أجل الثورة الإسلامیة فی العالم ، حتى أولئك الذین عاشوا فی الماضی البعید! أی أن التاریخ والمجتمع بأسره قد وصلوا إلى نقطة مشتركة ، وهی الثورة الإسلامیة. على سبیل المثال ، إذا لم تكن الثورة فرنسیة ، ولم تظهر آثارها فی إیران على شكل دستوریة ، أو فی كوبا ونیكاراجوا ، وفی تشیلی ومصر ، وعبد الناصر وآخرین ، لربما لم تكن الثورة الإسلامیة قد تشكلت. الیوم ، ستصل الثورة إلى أربعین سنة إذا لم یقاوم شعب فنزویلا أو لم یقاتلوا الفلسطینیین ، أو فی الیمن ، ضَموا آل سعود. وغداً ، یجب على شعوب العالم أن تعتبر نفسها شریكة فی الثورة الإسلامیة! فمن جهة ، تعتبر الثورة الإسلامیة نعمة إلهیة ، لإیصال دینها إلى الحیاة ، ومن جهة أخرى ، أن تجنی: أكثر من 7 ملیارات شخص على وجه الأرض. ما الذی تعرفه الآن فی المداخن العشرة فی جنوب أفریقیا ، أو فی قرى إندونیسیا ، أو فی المستوطنات الأوروبیة والأمریكیة؟ شعب إیطالیا أو شعب فرنسا ، رغم أنهم یجب أن یقولوا كل شیء فی قلوبهم ، لكن طهران الیوم هی قلبهم. حتى جون بولتون وبامبیرو! قلوبهم قادمة إلى طهران ، لكنهم لا یعرفون ما هی الطریقة الصحیحة. بدلا من الصداقة ، یدخلون مسار العداء. طهران مدینة أسطوریة: الیوم هی على رأس كل الأخبار ویفكر فیها الجمیع. كل القلوب جاریة ، ماذا سیحدث فی 22 فبرایر؟ لا یقولون أن الناس سوف ینزل؟ لا تنام أو تسافر؟ بالطبع ، بعض الناس (مثل قصة العمة) یفكرون: علیهم أن یقرروا أداءهم الأفضل. نحن لا نرید فقط كل الناس فی العالم: أن نعتز بهم 22 بهمن فی قلوبهم ، لكننا نطلب منهم أن یشقوا طریقهم إلى هذا النهر العظیم بأی طریقة ممكنة. لكننا نتوقع المزید من الشعب الفلسطینی لأنهم قادرون على: محاربة اندفاع عودتهم ، مع 22 بهمن. لأنهم سیكتسبون المزید من القوة فی هذه الحالة. الیوم ، تعتقد إسرائیل أن: الشعب الفلسطینی هو ملیون نسمة فقط: إنهم یعیشون فی غزة ، لأنهم لا یقبلون الثورة الإسلامیة! ولیس اسرائیل. لذلك بقی فقط. ولذا من السهل جدًا قمعها. لكن عندما وجد الشعب الفلسطینی هویته ، ربطوا أنفسهم بالثورة الإسلامیة. سیقولون: "لم ندیر ظهرنا لطهران!" لكننا نعرف تل أبیب عدوها. حتى سكان تل ابیب! عندما یتظاهرون ویطالبون بمحاكمة نتنیاهو ، فإنهم لا حول لهم ولا قوة. لأن العدو یعرف: أنهم فارغون خلفهم ، لذا یقومون بقمعهم على الفور! لكن إذا ربطوا حركتهم بالبحر الثوری الإسلامی ، مثل النبی موسى من بحر النیل ، أنقذوا إسرائیل! یتم ترك الشعب الفرنسی أو الشعب الأمریكی بمفرده! لأن عدو الشعب یعرف أنهم لا یؤمنون بالثورة الإسلامیة ، ولن یساعدوا! لذلك ، تقتلهم برصاصة. فالشعب الفنزویلی ، إذا أرادوا البقاء وحدهم ، سوف یرون ، مثل الجزر المعزولة ، التی ابتلاعها الإمبریالیة المتعطشة للدماء. لكن إذا جاءوا إلى الشوارع فی 22 فبرایر ، فسوف یرون النصر قریباً. الشعب اللبنانی یخدع دعایة العدو ، لا أن ینفصل عن الثورة الإسلامیة! لكنهم یأتون إلى الشوارع ، مثل الیمن والبحرین وأفغانستان وباكستان وكشمیر ، وجمیع أنحاء العالم. هم یعرفون أن الثورة الإسلامیة لا تقهر! لأن أكاذیب الأعداء ، بعد أربعین سنة ، أكثر وضوحا من أی وقت مضى.

Tous les pays participent au 22 Bahman.

Beaucoup de gens pensent que: la révolution islamique est spéciale pour l'Iran! Alors que chaque personne luttant pour la révolution islamique dans le monde, même ceux qui vivaient dans un passé lointain! C'est-à-dire que toute l'histoire et la société sont parvenues à un point commun, à savoir la révolution islamique. Par exemple, si la révolution n'était pas française et que ses effets en Iran n'apparaissaient pas sous la forme d'un constitutionnalisme, ni à Cuba et au Nicaragua, ni au Chili et en Égypte, Abdul Nasser et d'autres, alors peut-être que la révolution islamique ne se serait pas formée. Aujourd'hui, la révolution atteindrait quarante ans si le peuple du Venezuela ne résistait pas ou ne combattait pas les Palestiniens, ou au Yémen, muselait al-Saud. Et demain, les peuples du monde devraient se considérer comme des partenaires de la révolution islamique! D'une part, la Révolution islamique est une bénédiction divine pour donner vie à sa religion et, d'autre part, pour donner plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Que savez-vous actuellement dans les dix cheminées d'Afrique du Sud, dans les villages indonésiens ou dans les colonies européennes et américaines? Le peuple italien ou le peuple français, même s’ils doivent tout dire dans leur cœur, mais aujourd’hui, Téhéran est leur cœur. Même John Bolton et Pampiero! Leur cœur vient à Téhéran, mais ils ne savent pas ce qu’il faut faire. Au lieu d'amitié, ils entrent dans la voie de l'hostilité. Téhéran est une ville mythique: aujourd'hui, elle est à la tête de toutes les nouvelles et tout le monde en pense. Les cœurs courent tous, que va-t-il se passer le 22 février? Ne dit-on pas que les gens vont descendre? Ne pas dormir ou voyager? Bien sûr, certaines personnes (comme l'histoire de la tante) pensent: elles doivent décider de leur meilleur rendement. Nous voulons non seulement que tous les peuples du monde: chérir 22 Bahman dans leur cœur, mais nous leur demandons de se frayer un chemin vers ce grand fleuve de toutes les manières possibles. Mais nous attendons plus des Palestiniens, car ils peuvent: combattre le retour précipité de leur retour, avec 22 Bahman. Parce qu'ils gagneront plus de pouvoir dans ce cas. Aujourd'hui, Israël pense: le peuple palestinien ne représente qu'un million de personnes: il vit à Gaza, car il n'accepte pas la révolution islamique! Et pas Israël. Donc, il ne reste que Et il est donc très facile de les supprimer. Mais lorsque le peuple palestinien a retrouvé son identité, il s'est associé à la révolution islamique. Ils diront: "Nous n'avons pas tourné le dos à Téhéran!" Mais nous connaissons Tel Aviv comme son ennemi. Même les gens de Tel Aviv! Quand ils manifestent et exigent le procès de.

نوع اخبار :
برچسب : همه کشورها، در 22بهمن شرکت کنند.،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Hi there, all the time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, for the reason that i enjoy to find out more and more.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hello, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, could test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a good section of people will leave out your great writing because of this problem.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic