ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 16 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اقیانوس کاغذ ها محیط زیست را نابود، بوروکراسی ایجاد و: زباله ها را افزایش می دهد! لذا باید مصرف کاغذ را کم کرد. دنیای دیجیتال (که به قول ضرغامی خدا، آن را برای نجات انقلاب اسلامی آفرید) یکی از بهره های خوبش، همین کار است که مصرف کاغذ را کم می کند. اما عده زیادی مانع این کار می شوند! یکی از مهمترین آنها تبلیغ کتابخوانی، به روش سنتی است. آنها کتابخانه دیجیتال را قبول ندارند و می گویند: آمار مطالعه در ایران کم است. سوبسید های فراوانی می دهند تا: کتاب چاپ و منتشر شود، در حالیکه به اعتراف خودشان، کسی آنها را نمی خرد وهمگی راهی زباله دانی می شوند. البته همان ها، باز سویسید می دهند و نشریات باطله و: کتابهای مستعمل را می خرند، تا ناشر و روزنامه چی ضرر نکند. مصرف میلیارد ها دلار و ریال، برای تولید و یاخرید کاغذ، برای امری بیهوده! و معلوم نیست این تبلیغات ضد دیجیتالی، تاکی ادامه دارد. جالب است بدانید که براثر تبلیغ کتابخوانی، فقط کتابهای ضد انقلاب رونق پیدا میکند. کتب صادق هدایت پوچ گرا، و غلامحسین ساعدی چپگرا، بارها و بارها تجدید چاپ می شود! و با قیمتهای گران فروخته می شود، بعد هم می گویند قاچاق است! یعنی با دست خود(با بودجه دولتی)، ضد انقلاب را کمک می کنند! شاید یارانه مطبوعات و ناشران، راحت ترین پولی است که: از ایران خارج می شود! علاوه برمطبوعات، از غولهای مصرف کننده کاغذ: آموزش و پرورش و آموزش عالی است. با وجود اینکه میتوان براحتی، از کتاب درسی دیجیتال استفاده کرد، و امتحان اینترنی داد، و یک گرم کاغذ مصرف نکرد! ولی مافیای کاغذ نمی گذارد دنیای دیجیتال پا بگیرد. این کار ها را کسانی می کنند که: خیلی هم خود را انقلابی می دانند، و بقیه را هم به انقلابی بودن فراخوان می کنند! ولی حاضر نیستند از دنیای ددیجیتال، برای کاهش زباله ها و افزایش: حفاظت از محیط زیست حمایت کنند. این گونه عملکردها، انتظارات مردم را برآورده نمی کند، لذا می گویند انقلاب چه کرده؟ اگر انقلاب نبود شاید از این پیشرفتها لذت می بردیم! لذا برخلاف دیگران که فکر می کنند: اقتصاد بیمار یا مدیریت نا کارآمد، و یا منابع کافی نداریم، همه اشتباه است! بلکه اساسا در چهل سالگی انقلاب، باید به مدیریت انتظارات پرداخت! هرکسی از ظن خود شد یارمن ، از اینجا نشات می گیرد. هرکسی انتظاراتی دارد، و بعد می گوید انقلاب کاری نکرده! اولا انقلاب را آنها ایجاد نکردند! که انتظار داشته باشند. انقلاب را خداوند ایجاد کرد: دلهای مومنان را به هم مرتبط ساخت. همه کسانی که می گوید: بخاطر مبارزه آنها بوده درغ می گویند، زیرا می خواهند سهم بیشتری برای چپاول داشته باشند. یا آنهاییکه می گویند: شرایط اجتماعی طوری بود، که باید انقلاب می شد! یا کارتر بود که شاه را کنار گذاشت، بروند بمیرند! زیرا با این تحلیل ها، انتظارات را تغییر می دهند، و بعد هم جزو طلبکاران انقلاب می شوند. آنهاییکه اصلا ضد انقلاب هستند که بدتر! هنوز در مقابل تغییرات مقاومت می کنند. دنیا را آب برده، آنها را خواب برده. وقتی انقلاب را خدا بوجود آورد، خودش هم هدایت می کند. به گفته قران مجید: اگر خداوند دلهای مردم را بهم نزدیک نکند، میلیاردها دلار یا طلا هم خرج کنند، نمی توانند این کار را بکنند. لذا انقلاب را به کتابخوانی وصل کردن، یا جلوی پیشرفت دیجیتال را گرفتن، به معنی مبارزه با خدا است. زیرا خداوند انقلاب را محافظت می کند. این مشیت الهی است(و نرید ان نمن..) کسانی که این را نمی پذیرند و میخواهند نقش خود را پر رنگ کنند! یا نقش ابزار را بجای خدا معرفی کنند، در مسیر ضد الهی قدم می گذارند، و دیر یا زود نابود می شوند.

Minimize paper consumption!

The ocean of paper destroys the environment, creates bureaucracy and: raises waste! So you have to reduce paper consumption. The digital world (which, in the words of Mr. Zarghami, God, created it to save the Islamic Revolution), one of its good benefits, is the same thing that lowers paper consumption. But a lot of obstacles prevent this! One of the most important is the promotion of reading in the traditional way. They do not accept the digital library and say: The study statistics in Iran are low. There are many subsidies to: print and publish, while they confess themselves, they do not kill them, and they all go to waste. Of course, the same ones will give them back, and they will buy trash and: used books, so that the publisher and the newspaper do not hurt. The consumption of billions of dollars and rials, for the production or purchase of paper, is worthless! And it's not clear that this anti-digital advertising, when continues. It's interesting to know that only the books of anti-revolutionary art are booming through the promotion of reading. Sadegh Hedayat-e-Sadegh, and Gholam Hossein Sa'edi, the leftist, are reprinted many times! And sold at high prices, then they say smuggling! Namely, with their own hands (with the state budget), they help counter-revolution! Perhaps subsidies from the press and publishers are the easiest money to go out of Iran! In addition to the press, the giants of consumer paper: education and higher education. Although it's easy to use a digital textbook, it's an internet exam and did not consume one gram of paper! But the mafia does not let the digital world rise. These are the ones who: they consider themselves to be revolutionaries, and call the rest to be revolutionaries! But they are not ready to protect the environment from the digital world, to reduce waste and increase it. Such actions do not meet the people's expectations, so what do they say about the revolution? If there was no revolution, we might enjoy these improvements! Therefore, unlike anyone else who thinks that there is no patient economy or inefficient management, or enough resources, it's all wrong! Basically, at the age of forty years of revolution, you have to manage expectations! Everyone was suspicious of him, MY FRIEND comes from here. Everyone has expectations, and then says that the revolution has not worked! First, they did not create a revolution! Which: they expect. God created the revolution: He linked the hearts of believers. Everyone who says they were fighting for them because they want to have more share in the plunder. Or those who say that the social situation was such that it should be a revolution! Or Carter who left the king, go to die! Because with these analyzes, they change expectations, and then they become creditors of the revolution. Those who are at all against the counter-revolution are worse! Still resist changes. He has taken the world and slept them. When God creates the revolution, he directs himself. According to: Quran: If God does not close the hearts of the people, they also spend billions of dollars or gold, they cannot do it. Therefore,: connecting the revolution to reading, or preventing digital progression, means fighting God. Because: God protects the revolution. This is a divine providence those who do not accept this and want to fill their role! Or introduce the role of the tool in place of God, they will walk in the path of anti-divine, and sooner or later destroyed.

تقلیل استهلاك الورق!

محیط الورق یدمر البیئة ویخلق البیروقراطیة ویزید من الهدر! لذلك علیك تقلیل استهلاك الورق. العالم الرقمی (الذی أوجده كلام السید زرغمی ، الله ، لإنقاذ الثورة الإسلامیة) ، واحدة من فوائده الجیدة ، هی نفسها للحد من استهلاك الورق. لكن الكثیر من العقبات تمنع هذا! واحدة من أهمها تعزیز القراءة بالطریقة التقلیدیة. فهم لا یقبلون المكتبة الرقمیة ویقولون: إن إحصائیات الدراسة فی إیران منخفضة. هناك العدید من الإعانات من أجل: الطباعة والنشر ، بینما یعترفون بأنفسهم ، فهم لا یقتلونهم ، ویضیعون جمیعهم. وبالطبع ، فإنهم سوف یعیدونهم مرة أخرى ، وسوف یشترون القمامة و: الكتب المستعملة ، حتى لا یضر الناشر والصحیفة. استهلاك بلایین الدولارات والریال ، لإنتاج أو شراء الورق ، لا قیمة له! ومن غیر الواضح ما إذا كانت هذه الحملة المعادیة الرقمیة ستستمر. من المثیر للاهتمام أن نعرف أن كتب الفن المعادیة للثورة هی فقط التی تزدهر من خلال تعزیز القراءة. صادق صادق هدایت صادق ، وغلام حسین سعدی ، الیساری ، تتم إعادة طبعه عدة مرات! وتباع بأسعار عالیة ، ثم یقولون تهریب! وهی بأیدیهم (مع میزانیة الدولة) ، فهم یساعدون الثورة المضادة! ربما تكون الإعانات المقدمة من الصحافة والناشرین هی أسهل الأموال للخروج من إیران! بالإضافة إلى الصحافة ، عمالقة ورقة المستهلك: التعلیم والتعلیم العالی. على الرغم من أنه من السهل استخدام كتاب مدرسی رقمی ، إلا أنه اختبار على الإنترنت ولا یستهلك جرامًا واحدًا من الورق! لكن المافیا لا تدع العالم الرقمی یرتفع. هؤلاء هم الذین: یعتبرون أنفسهم ثوریین ، ویدعون البقیة لیكونوا ثوریین! لكنهم غیر مستعدین لحمایة البیئة من العالم الرقمی ، للحد من الهدر وزیادته. مثل هذه التصرفات لا تلبی توقعات الناس ، فماذا یقولون عن الثورة؟ إذا لم تكن هناك ثورة ، فقد نتمتع بهذه التحسینات! لذلك ، على عكس أی شخص آخر یعتقد أنه لا یوجد اقتصاد مریض أو إدارة غیر كفؤة ، أو موارد كافیة ، فإن كل شیء خاطئ! فی الأساس ، فی عمر الأربعین من الثورة ، علیك إدارة التوقعات! الجمیع مشبوه من حبیبی ، یأتی من هنا. كل شخص لدیه توقعات ، ثم یقول إن الثورة لم تنجح! أولا ، لم یخلقوا ثورة! التی یتوقعونها. خلق الله الثورة: ربط قلوب المؤمنین. كل من یقول إنهم كانوا یقاتلون من أجلهم لأنهم یریدون أن یكون لهم نصیب أكبر فی النهب. أو أولئك الذین یقولون أن الوضع الاجتماعی كان من المفترض أن یكون ثورة! أو كارتر الذی غادر الملك ، اذهب للموت! لأنه مع هذه التحلیلات ، یغیرون التوقعات ، ثم یصبحون دائنین للثورة. أولئك الذین هم ضد الثورة المضادة هم أسوأ! لا تزال تقاوم التغییرات. لقد أخذ العالم ونموه. عندما یخلق الله الثورة ، یدیر نفسه. وفقا لقرآن المجید: إذا لم یغلق الله قلوب الناس ، فإنهم ینفقون ملیارات الدولارات أو الذهب ، لا یمكنهم أن یفعلوا ذلك. لذلك ، فإن ربط الثورة بالقراءة أو منع التقدم الرقمی یعنی محاربة الله. لأن الله یحمی الثورة. هذا هو العنایة الإلهیة أولئك الذین لا یقبلون هذا ویریدون ملء دورهم! أو تقدیم دور الأداة بدلاً من الله ، فسوف یسیرون فی طریق معاداة إلهیة ، وعاجلاً أم آجلاً.

Kağız istehlakını minimuma endirin!

Kağız okeanı mühiti pozur, bürokratiyanı yaradır və atəşi artırır! Beləliklə, kağız istehlakını azaltmaq lazımdır. Rəqəmsal dünya (ki, cənab Zərqami, İslam İnqilabını qurtarmaq üçün yaradılan sözlər) onun yaxşı faydalarından biri kağız istehlakını azaltmaq üçün eynidır. Ancaq bir çox maneə bunun qarşısını alır! Ənənəvi şəkildə oxumağı təşviq etmək ən vacib məsələlərdən biridir. Onlar rəqəmsal kitabxananı qəbul etmir və deyirlər: İranda təhsil statistikası aşağı. Çox sayda subsidiya var: özləri etiraf etsələr də, çap etsinlər və dərc etsinlər, öldürməzlər və hamısı zibil atacaqlar. Əlbəttə ki, eyni şəxslər geri verəcəklər və zibil alacaqlar və istifadə olunan kitablar, naşir və qəzet zərər vermir. Kağızın istehsalı və satın alınması üçün milyardlarla dollar və rial istehlakı dəyərsizdir! Və bu anti-rəqəmsal kampaniyanın davam etdiriləcəyi aydın deyil. İnqilabçı olmayan sənətin yalnız kitablarını oxumağın təşviqi sayəsində sürətlə inkişaf etdiyini bilmək maraqlıdır. Sadegh Hedayat-e-Sadegh və solist Qholam Hossein Sa'ədi dəfələrlə redaktə olunur! Və yüksək qiymətlərlə satılır, sonra qaçaqçılıq deyirlər! Yəni, öz əlləri ilə (dövlət büdcəsi ilə) əks-inqilaba kömək edirlər! Yəqin ki, mətbuatdan və subsidiyadan olan subsidiyalar İrandan çıxmaq üçün ən asan puldur! Mətbuata əlavə olaraq, istehlak kağızının nəhəngləri: təhsil və ali təhsil. Bir digital dərslik istifadə etmək asan olsa da, bu bir internet imtahanı və bir qram kağız istehlak etməyib! Ancaq mafiya rəqəmsal dünya artmasına imkan vermir. Bunlar bunlardır: özlərini inqilabçı hesab edirlər və qalanını inqilabçılara çağırırlar! Amma onlar ətraf mühitin rəqəmsal dünyadan qorunmasına, tullantıları azaltmağa və artırmağa hazır deyillər. Belə hərəkətlər insanların gözləntilərinə cavab vermir, buna görə də onlar inqilab haqqında nə deyirlər? Əgər heç bir inqilab yoxdursa, biz bu təkmilləşdirmələrdən istifadə edə bilərik! Buna görə, heç bir xəstə iqtisadiyyatı və ya səmərəsiz idarəetmə, ya da kifayət qədər resurslar olmadığını düşünən hər kəsdən fərqli olaraq, hər şey səhvdir! Əslində, qırx illik inqilab əsnasında gözləntiləri idarə etməliyik! Hər kəs mənim sevgilimdən şübhələnir, buradan gəlir. Hər kəsin gözləməsi var, sonraəcək və gec-tez dağılar.

نوع اخبار :
برچسب : مصرف کاغذ را کم کنید!،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap methods with others, be sure to shoot me an email if interested.
چهارشنبه 17 بهمن 1397 09:24 ق.ظ
بچه ها هرگز مادرشانرا زشت نمیدانند؛
اگرکسی یاجایی را دوست داشته باشید
آنها را زیبا هم خواهید یافت،زیرا
حس زیبا دیدن همان عشق است
چهارشنبه 17 بهمن 1397 12:03 ق.ظ
سلام سایت خیلی زیبایی دارید، اگه دوست داشته باشید، خوشحال میشیم تبادل لینک کنیم.
برای ثبت لینک خودتون میتونید به وب سایت ما به آدرس زیر مراجعه کنید، سایت کافه پزشکی با بازدید بیش از 40 هزار بازدید و ورودی بالا از موتور جستجوگر گوگل، تاثیر به سزایی در افزایش بازدید سایت و و بلاگ شما خواهد گذاشت.
--> تبادل لینک سه طرفه بر اساس معیارهای جدید گوگل، بهبود ورودی و رتبه سایت شما در گوگل <--

http://www.cafemed.ir/links
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :