ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وزارت امور خارجه دستاوردی برای چهل سالگی انقلاب ندارد! به همین جهت فقط به یک بنر اکتفا کرده است. ولی مهمترین دستاورد آن، آمریکا هراسی است.! در حالیکه امام خمینی می فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! و مردم شعار مرگ بر امریکا می دادند. در نقطه مقابل آن، از ابتدای انقلاب اسلامی سعی داشت تبلیغ کند: آمریکا هر غلطی دلش بخواهد می کند. در روز فرار شاه  مردم می گفتند: بعد از شاه نوبت آمریکا است. ولی وزارت خارجه توانست، این نوبت را عقب بیاندازد! زیرا اغلب مسئولین وزارت امورخارجه، مخصوصا در اوایل انقلاب، هنوز عوض نشده بودند! بعد هم که عوض شدند، همه از آمریکا مهاجرت کردند! و به بهانه اینکه زبان آمریکا را بلد هستند، و دیپلماسی را بهتر می فهمند! تمام پست های آن را اشغال کردند: ابراهیم یزدی و دیگران نگذاشتند: یک فرد انقلابی در آن وزارت خانه روی کار بیاید.(همه باید صابون آمریکا به تن شان خورده باشد). در دوران موسوی هم وادادگی آغاز شد. سعی کردند ایران را متجاوز نشان دهند! تا جنگ را تمام کنند. هیچ کمک مالی از سوی دولت به جبهه ها نشد، و همه آنها کمک های مردمی بود. تنها یک سفارش داشتند: تقصیر ماست که عراق حمله کرده، چون ما می خواستیم عراق را بگیریم! تا اینکه بالاخره با استعفاهای مکرر، و اعلام خط قرمز برای بودجه، امام خمینی را واردا به قبول قطعنامه کردند! تا ژست ضد جنگ بخود بگیرند. در دوران سازندگی، تماس های هاشمی با آمریکا آغاز شد! و همه حرفهای امام را که می گفت: ما با امریکا مذاکره نمی کنیم، نادیده گرفتند. آنها در ظاهر ادعا کردند که: یک وجب خاک ایران را به بیگانه ندادند، ولی جلوی الحاق 18 کشور آسیای میانه را، به ایران گرفتند! همان کاری که محمدرضا با بحرین کرد، اینها هم با این کشورهای مشترک المنافع کردند! دوباره آنها را به دامن روسیه انداختند. در موضوع مک فارلین که برخی ها گفته اند: دکتر حسن روحانی هم رابط بوده. یا در نوشتن نامه به صدام و مکاتبه با این حنایتکار تاریخ، بدون اطلاع امام، همه کار کردند، تا جنگ زود تمام شود و به بیست سالی که: امام گفته بود نرسد! در دوران خاتمی وزارت خارجه ایران، مرکز تبادل جاسوس ها و افشا اطلاعات، تحت عنوان گفتگوی تمدنها شد. دوران شفاف سازی هم بعد از ان آغاز شد! که هدفش بیان اطلاعات برنامه های اینده بود! یعنی برنامه افشا، به گذشته مربوط می شد، اما، شفاف سازی به دنبال این بود که بداند: ایران چه برنامه ای دارد، که از ابتدا جلوی آن را بگیرند. در زمان آفای دکتر ظریف دیگر کشور گل وبلبل شد! دروازه ها به روی همه دشمنان باز شد، که هرچه می خواهند ببیند و: هرکاری که بخواهند بکنند! اگر مجلس برجام یا اف ای تی اف را امضا نمی کرد، فوری آنها را تهدید می کردند! می گفتند: اگر امضا نشود آمریکا، هرکاری بخواهد با ایران می کند! حتی اروپاییها را که قدرت چانه زدن نداشتند، آنقدر پر رو کردند که خواستار: تعطیلی برنامه های دفاعی ایران شدند. تحت عنوان مبادله با جهان آزاد! آمریکای جنایتکار را کشوری ازاد! فرانسه وحشی و پلیس های سگ صفت آن را، مهد فرهنگ و تمدن معرفی نمودند. با قبول ضمنی قراردادها (قبل از بررسی مجلس)، همه داراییهای ایران را به باد فنا دادند! و دست آمریکا را برای چپاول هرچه بیشتر: داراییهای ایران باز گذاشتند. لذا آنها هم به بهانه تحریم و تروریست! دادگاهها تشکیل داده و میلیاردها دلار، دارایی بلوکه شده ایرانی را مصادره کردند. این کشور فروشی، با تخصص کامل و تحت عنوان روابط بین الملل انجام می شد! اما لطف امام زمان باعث شد که اکنون، ایران صاحب اصلی تمام کشورها شود.

What are the achievements of DoS?

State Department has no achievement for forty years of revolution! That's why it's just a banner. But the most important achievement is America's fear. While Imam Khomeini said: America can not do anything wrong! And the people gave the slogan of death to America. On the contrary, it tried to propagate from the beginning of the Islamic Revolution: America would make any mistake. On the day of the king's escape, the people said: "After the Shah, turn to America." But the State Department was able to put an end to this! Because most DoS officials, especially at the beginning of the revolution, were still not changed! Then, when they changed, everyone emigrated from the United States! And on the pretext that they know the language of America, and understand diplomacy better! It occupied all its posts: Ibrahim Yazdi and others did not allow a revolutionary person to come to that ministry. (Everyone should have gotten soap from the United States). In the time of Mousavi, disillusionment began. Tried to show offensive Iran! To finish the war. No government funding was provided to the front, and all of them were popular contributions. There was only one order: it is our fault that Iraq invaded because we wanted to take Iraq! Finally, with imminent resignations and the announcement of a red line for the budget, Imam Khomeini had to accept the resolution! To take anti-war gesture. During the construction phase, Hashemi calls to the United States began! And he ignored all the words of Imam who said: We do not negotiate with America. They allegedly claimed that they did not send an oasis of Iranian soil to Iran, but they prevented the annexation of 18 Central Asian countries to Iran! The same thing that Mohammad Reza has done with Bahrain, these same with these Commonwealth countries! They threw them again into Russia's skirt. In the subject of McFarlane, which some have said: Dr. Hassan Rouhani has also been involved. Whether writing letters to Saddam and correspondence with this historian of history, without the knowledge of the Imam, everyone worked until the war came to an end and the twenty years that the Imam said did not come! During the Khatami era, the Iranian Foreign Ministry, the Spy Exchange and Disclosure Center, became the topic of the Dialogue on Civilizations. The era of clarification began after that! Which aims to express future program information! The disclosure program was related to the past, but the clarification sought to know: what plan does Iran have to take to prevent it from the beginning. In the time of Dr. Zarif's cutoff, the other country got flowers! The gates were opened to all enemies, who see what they want and: whatever they want to do! If the parliament did not sign the AFTF, they immediately threatened them! They said: If the United States does not sign, it will do whatever it wants with Iran! Even the Europeans who did not have the power to bargain were so full of demand that they shut down Iran's defensive plans. Under the title of swapping with the free world! Criminal America is a free country! French Wild and Dog Police introduced it as a cradle of culture and civilization. By accepting the implicit contracts (before the parliamentary scrutiny), they destroyed all the assets of Iran! And left the US to loot more: Iran's assets were left open. So they are under the pretext of boycotting and terrorizing! The courts formed billions of dollars of confiscated Iranian assets. This is a wholly-owned, internationally-crafted country! But the thanks of the Imam of Time made Iran now the main owner of all countries.

ما هی إنجازات DoS؟

لیس لدى وزارة الخارجیة أی إنجاز لأربعین سنة من الثورة! هذا هو السبب فی أنها مجرد لافتة. لكن أهم إنجاز هو خوف أمریكا. بینما قال الإمام الخمینی: أمریكا لا تستطیع أن تفعل أی شیء خاطئ! وأعطى الناس شعار الموت لأمریكا. على العكس من ذلك ، حاولت أن تنتشر من بدایة الثورة الإسلامیة: أمریكا سوف ترتكب أی خطأ. فی یوم هرب الملك ، قال الناس: "بعد الشاه ، انتقل إلى أمریكا". لكن وزارة الخارجیة تمكنت من وضع حد لهذا! لأن معظم مسئولی DoS ، لا سیما فی بدایة الثورة ، لم یتغیروا بعد! ثم ، عندما تغیروا ، هاجر الجمیع من الولایات المتحدة! وبذریعة أنهم یعرفون لغة أمریكا ، ویفهمون الدبلوماسیة بشكل أفضل! لقد احتلت جمیع مواقعها: إبراهیم یزدی وآخرون لم یسمحوا لشخص ثوری بالقدوم إلى تلك الوزارة (یجب أن یحصل الجمیع على صابون من الولایات المتحدة). فی زمن موسوی ، بدأ خیبة الأمل. حاول أن تظهر إیران الهجومیة! لإنهاء الحرب. لم یتم تقدیم أی تمویل حكومی للجبهة ، وكانت جمیعها مساهمات شعبیة. لم یكن هناك سوى أمر واحد: إنه خطأنا أن العراق غزا لأننا أردنا أن نأخذ العراق! أخیرا ، مع استقالة وشیك والإعلان عن خط أحمر للمیزانیة ، كان على الإمام الخمینی أن یقبل القرار! لاتخاذ لفتة مناهضة للحرب. خلال مرحلة البناء ، بدأ الهاشمی بالولایات المتحدة! وتجاهل جمیع كلمات الإمام الذی قال: نحن لا نتفاوض مع أمریكا. زعموا أنهم لم یرسلوا واحة من الأراضی الإیرانیة إلى إیران ، لكنهم منعوا ضم 18 دولة من آسیا الوسطى إلى إیران! نفس الشیء الذی فعله محمد رضا مع البحرین ، نفس الشیء مع دول الكومنولث! ألقوا بهم مرة أخرى فی تنورة روسیا. فی موضوع McFarlane ، والتی قال البعض: لقد شارك الدكتور حسن روحانی. وسواء أكانوا یكتبون رسائل إلى صدام ومراسلات مع مؤرخ التاریخ هذا ، دون علم الإمام ، فإن الجمیع یعملون حتى تنتهی الحرب ، والعشرون سنة التی قالها الإمام لم تأت! خلال فترة خاتمی ، أصبحت وزارة الخارجیة الإیرانیة ، ومركز تبادل المعلومات والإفصاح ، موضوع حوار الحضارات. بدأ عصر التوضیح بعد ذلك! الذی یهدف إلى التعبیر عن معلومات البرنامج فی المستقبل! كان برنامج الإفصاح مرتبطًا بالماضی ، لكن التوضیحات سعت إلى معرفة: ما هی الخطة التی یتعین على إیران اتخاذها لمنعها من البدایة. فی زمن قطع الدكتور ظریف ، حصلت الدولة الأخرى على زهور! تم فتح البوابات لجمیع الأعداء الذین یرون ما یریدون وماذا یریدون أن یفعلوا! إذا لم یوقع البرلمان على الـ AFTF ، فقد قاموا بتهدیدهم على الفور! قالوا: إذا لم توقع الولایات المتحدة ، فإنها ستفعل كل ما تریده مع إیران! حتى الأوروبیون الذین لم تكن لدیهم القدرة على المساومة كانت ملیئة بالمطالبة بأنهم أغلقوا الخطط الدفاعیة الإیرانیة. تحت عنوان التبادل مع العالم الحر! أمریكا الجنائیة هی بلد حر! الشرطة البریة والشرطة الفرنسیة قدمتها كمهد للثقافة والحضارة. من خلال قبول العقود الضمنیة (قبل التدقیق البرلمانی) ، دمروا جمیع أصول إیران! وتركت الولایات المتحدة تنهب أكثر: تركت أصول إیران مفتوحة. لذلك هم تحت ذریعة مقاطعة وإرهاب! شكلت المحاكم ملیارات الدولارات من الأصول الإیرانیة المصادرة. هذا بلد مملوك بالكامل ومصمم دولیا! لكن بفضل إمام الزمن جعلت إیران الآن المالك الرئیسی لجمیع الدول.

DoS'ün nailiyyətləri hansılardır?

Dövlət Departamenti qırx illik inqilab üçün heç bir uğur qazanıb! Buna görə bir baş pəncərəsi var. Amma ən əhəmiyyətli müvəffəqiyyət Amerikanın qorxusudur. İmam Xomeyninin dediyi kimi: Amerika səhv bir şey edə bilməz! Və insanlar Amerika ölüm şüarı verdi. Əksinə, İslam İnqilabının başlanğıcından yayılmağa çalışdı: Amerika hər hansı bir səhv edərdi. Kralın qaçış günü xalq: "Şahdan sonra Amerikaya dönün" dedi. Ancaq Dövlət Departamenti bunu dayandırdı! Xüsusən inqilabın başlanğıcında ən çox DoS səlahiyyətliləri hələ də dəyişməmişdi! Sonra dəyişdikdə, hər kəs ABŞ-dan köçdü! Və Amerikanın dilini bilən bəhanədir və diplomatiyanı daha yaxşı başa düşürlər! İbrahim Yazdi və digərləri inqilabçı bir şəxsin bu nazirliyə gəlməsinə icazə vermədilər (hər kəs ABŞ-dan əldə edilmiş sabun almalıdır). Musəvinin dövründə xəyal qırıqlığı başladı. Həssas İranı göstərməyə çalışdı! Müharibəni bitirmək üçün. Cəbhəyə hökumətin heç bir maliyyə dəstəyi verilməmişdir və onların hamısı məşhur təqaüdlərdir. Yalnız bir əmr var idi: İraqı almaq istədiyimiz üçün İraqın işğal etdiyi günahımızdır! Nəhayət, yaxın gələcəkdə istefa və büdcə üçün qırmızı xətt elan edilərək İmam Xomeynini qətnamə qəbul etməsi lazım idi! Müharibə əleyhinə hərəkət etmək. Tikinti mərhələsində Haşimi Amerika Birləşmiş Ştatlarına çağırışlar başladı! İmamın sözlərini inkar etdi: "Biz Amerika ilə danışıqlar aparmırıq. Onlar iddia edirlər ki, onlar İran ərazisində bir vaha göndərməmişdilər, lakin onlar 18 Mərkəzi Asiya ölkəsinin İrana birləşdirilməsinə mane oldu! Eyni şey Məhəmməd Rzanın Bəhreynlə etdiyi eyni şey, həm də bu Birlik ölkələri ilə eyni! Onları yenidən Rusiyanın ətəyinə atdılar. McFarlane mövzusunda bəziləri dedilər: Dr. Həsən Ruhani də iştirak etdi. Səddama məktub yazmağı və bu tarixi tarixçi ilə yazı yazmağının, İmamı bilmədən, hər kəs müharibə sona çatana və İmamın söyləmədiyi iyirmi ildən sonra işləmişdir! Xatəmi dövründə, İran Xarici İşlər Nazirliyi, Spy Exchange və Məlumatlandırma Mərkəzi, Mədəniyyətlər Dialoqu mövzusu oldu. Daha sonra aydınlıq dövrü başladı! Gələcək proqram məlumatlarını ifadə etməkdir! Açıqlama proqramı keçmişlə əlaqəli idi, ancaq aydınlaşdırma bilmək istədi: İranın başlanğıcdan öncə nə planı var. Doktor Zərifin kəsdiyi vaxtkələrin əsas sahibidir.

نوع اخبار :
برچسب : دستاورد های وزارت امورخارجه چیست؟،
لینک ها :
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:10 ب.ظ
What's up to all, as I am truly eager of reading this web site's post to be updated
regularly. It contains good stuff.
جمعه 11 مرداد 1398 12:03 ق.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i
am really pleassant to read everthing at one place.
پنجشنبه 10 مرداد 1398 10:04 ق.ظ
I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your
weblog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

natalielise plenty of fish
جمعه 4 مرداد 1398 01:32 ق.ظ
Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article
together. I once again find myself personally spending a lot of
time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
دوشنبه 31 تیر 1398 10:03 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am truly impressed to read everthing at alone place.
جمعه 28 تیر 1398 03:05 ق.ظ
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found
It positively useful and it has aided me out loads. I'm hoping to
contribute & help other customers like its helped me.
Great job.
یکشنبه 2 تیر 1398 03:51 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.

I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.
شنبه 1 تیر 1398 07:42 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads
up and let you know a few of the images aren't
loading properly. I'm not sure why but I think its
a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same
outcome.
جمعه 24 خرداد 1398 02:37 ب.ظ
Hey would you mind letting me know which webhost you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers
and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend
a good web hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

I read this piece of writing fully about the difference of most up-to-date and preceding technologies, it's awesome article.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

For hottest news you have to visit world wide web and on internet I found this web page as a finest site for most recent updates.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 04:28 ق.ظ
Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have truly loved browsing your weblog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed
and I am hoping you write again soon!
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:03 ق.ظ
erectile pills without side effects http://viagralim.us erectile pills without side effects !
It's going to be finish of mine day, but before finish I am reading this wonderful paragraph to improve my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :