ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 12 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
نتیجه تصویری برای واگذاری بحرین

خیلی ها زور می زنند تا بگویند: ایران در فلان بخش ششم شده! یا در نانو اول و در فولاد 16!اما واقعیت این است که همه آنهایی هم که: اول اعلام می شوند، بخاطر کارهایی است که ایرانی ها برای انها انجام می دهند! البته جایزه اش را به دیگران می دهند، تا مشخص نشود. مثلا در هوا فضا اگر امریکا اول باشد، معنی اش این است که ایران اول است! چون ناسا و دیگر شرکت های مهم آنجا، به دست ایرانیان اداره می شود. اگر در چین بعضی چیزها اول اعلام می شود، چون سرمایه گذاری ایرانی ها آن را امکان پذیر کرده است. فروش نفت ایران به هر کشوری، یعنی سرمایه گذاری برای پیشرفت آن کشور! زیرا به دلیل تحریم، پول ایران را نمی دهند! بجای ان برای شرکت های در حال ورشکست خود، بازار ایجاد می کنند! هم فروش آنها بالارود، و هم پول ایران را داده باشند! الان که بانک مرکزی بیدار شده، و خیلی از کانال ها را کنترل می کند، تنها جایی که از نظرش دور مانده: مافیای گوشت است. با ایجاد صف مصنوعی و: تحریک تقاضای مردم، دولت را مجبور کردند که بجای دریافت پول نفت، آن را گوشت گرم بخرد! ازنظر مساحت هم، ایران بزرگترین کشور دنیا است. منطقه قفقاز شامل 18 کشور کوچک و بزرگ، متعلق به ایران است! زیرا براساس قرارداد با روسیه تزاری، این مناطق برای مدت 99سال از ایران جدا شدند! و الان 99سال تمام شده. آرارات را در منطقه ترکیه، رضاشاه به آتاتورک، و اروند رود را به دیکتاتور عراقی زمان خودش بخشید! محمد رضا هم بحرین رابه انگلیسی ها واگذار کرد! همانطور که هرات و کربلا را، در زمان ناصرالدین شاه از دست دادند! از نظر منابع طبیعی هم، اول است، گرچه چندم نشان می دهند! ولی چون فلات قاره ایران در بلندی قرار دارد، لذا منایع سیال آن مانند: نفت و گاز و آب، به سوی مناظق پست اطراف مهاجرت می کنند. نفت شمال نصیب روسیه و آذرییجان می شود، نفت عرب (نفت شاه سابق) به عراق داده شده! نفت جنوب هم به قطر و عربستان کوچ می کند. ازنظر بهداشت روانی و سلامت جسمانی هم، ایرانیها رتبه اول را دارند! زیرا براساس دستورالعملهای الهی، که از طریق پیامبران و امامان بیان شده، غذاهای سالم می خورند و: رفتار های سالم نشان می دهند. اگر بیماری هم هست، یا از طریق مرزهای زمینی، مانند برخی بیماریهیا واگیردار وارد می شوند، و یا از طریق مرزهای هوایی مانند ایدز! یا عدم اعتقاد به رفتار های شیعه، در امر نظافت و تغذیه است. پیامبر اسلام فرمود: روزه بگیرید تا سالم بمانید! و این یعنی که: منشا بسیاری از بیماریها، در خوردن زیاد است! و درمان آن نخوردن است، انحراف از آن، همه را دچار چاقی و دیابت کرده است. در میزان سرمایه گذاری و نقدینگی، که اظهر من الشمس است. حجم پول در گردش و: رشد فزاینده آن گرچه ممکن است، یک بیماری اقتصادی تلقی شود! ولی نشان می دهد زمینه سرمایه گذاری در: همه زمینه ها آنهم در حد بالای خود، آماده است. این حجم نقدینگی نه فقط در داخل مرزها، بله در حساب های بانکی بیرون مرزها هم، رتبه اول را دارد. اگر روزی دنیا به حقیقت اعتراف کند، خواهیم دید که بالاترین موجودی: حسابهای بانکهای سوئیس و: دیگر بانکهای مهم دنیا، متعلق به ایرانی ها است. دلیل مهم این امر یکی تحریم بانکی است، که ذکر شد ولی دلیل دوم این است که: ایرانی ها تربیت یافته مکتب تشیع هستند، لذا سرمایه خود را در راههای واهی خرج نمی کنند. گرچه در ظاهر باید گفت که: در فساد و فحشا هم اول هستند! اما فقط ظاهر است، ودور از واقعیت می باشد. زیرا دشمن برعکس واقعیت تبلیغ می کنند. بنابر این جای خوبیها را با بدی ها عوض می کند.

Iran is always the first!

Many are forcing to say: Iran has become the sixth part! Or in the first nanoscale and in steel 16, but the fact are that all those who: first declare, are due to the work that the Iranians do for them! Of course, his award will be given to others, so as not to be identified. For example, in the air, if America is the first, it means that Iran is the first! Because NASA and other important companies there, they are run by Iranians. If in China some things are announced first, because the Iranian investments made it possible. Selling Iran's oil to any country, investing in the development of that country! Because they do not give Iran money because of sanctions! Instead, they create the market for their bankrupt companies! Both their sales have risen, and they have given Iran money! Now that the central bank has been awakened, and it controls many channels, it is only the place where it is left: meat mafia. By creating synthetic lines and: stimulating people's demand, they forced the government to buy it instead of getting oil money! In terms of area, Iran is the largest country in the world. The Caucasus region consists of 18 small and large countries belonging to Iran! Because, according to a contract with Tsarist Russia, these areas were separated from Iran for 99 years! And it's 99 years now. Ararat in the region of Turkey, Reza Shah to Ataturk, and Arvand Rood to the Iraqi dictator of his time! Mohamed Reza handed Bahrain to the British! As they killed Herat and Karbala at the time of Nasir al-Din Shah! From the point of view of natural resources, it is also the first, though they are a few! But as the Iranian continental shelf is in high tide, its fluid soils, like oil and gas and water, migrate to the surrounding post. North oil reaches Russia and Azeri Jihan, Arab oil (formerly Shah Oil) was given to Iraq! South oil goes to Qatar and Saudi Arabia. In terms of mental health and physical health, Iranians rank first! Because according to the divine instructions, which are expressed through the prophets and imams, they eat healthy foods and show healthy behaviors. If it is ill, or through terrestrial boundaries, like some infectious diseases, or through air borders like AIDS! Or: disbelief in Shi'a's behavior in cleaning and nourishment. The Prophet of Islam said: fasting to stay healthy! And that means: The source of many diseases is eating too much! And it's not a cure for it, the deviation from it has affected everyone with diabetes and obesity. In terms of investment and liquidity, which is an issue. The volume of money in circulation: its growing growth, though possible, is considered an economic disaster! But it shows that the field of investment in: all fields are at its highest level, is ready. This volume of liquidity is ranked not only within borders, but also in bank accounts outside the borders. If one day the world confesses to the truth, we will see that the highest inventory: Swiss bank accounts and: other major banks of the world, owned by the Iranians. The main reason for this is a bank boycott, which was mentioned, but the second reason is that: Iranians are trained in Shiite school, so they do not spend their capital on pious ways. Although it must be said in appearance: in corruption and prostitution they are also the first! But it's just the appearance, and it's the reality of reality. Because: the enemy propagates the reality of reality. So the place will change the good with bad ones.

إیران دائما هی الأولى!

یجبر الكثیرون على القول: لقد أصبحت إیران الجزء السادس! أو فی المقیاس النانوی الأول والفولاذ 16 ، لكن الحقیقة هی أن كل أولئك الذین: أولاً یعلنون ، یعودون إلى العمل الذی یقوم به الإیرانیون لهم! بالطبع ، سیتم منح الجائزة للآخرین ، حتى لا یتم تحدیدها. على سبیل المثال ، فی الجو ، إذا كانت أمریكا هی الأولى ، فهذا یعنی أن إیران هی الأولى! لأن وكالة ناسا وغیرها من الشركات المهمة هناك ، یدیرها الإیرانیون. إذا تم الإعلان عن بعض الأشیاء فی الصین أولاً ، لأن الاستثمارات الإیرانیة جعلت ذلك ممكناً. بیع النفط الإیرانی إلى أی بلد ، والاستثمار فی تطویر ذلك البلد! لأنهم لا یعطون إیران المال بسبب العقوبات! بدلا من ذلك ، یخلقون السوق لشركاتهم المفلسة! لقد ارتفعت مبیعاتهما ، وأعطوا المال لإیران! الآن وقد استیقظ البنك المركزی ، ویسیطر على العدید من القنوات ، هو فقط المكان الذی ترك فیه: مافیا اللحوم. من خلال خلق خطوط اصطناعیة و: تحفیز طلب الناس ، أجبروا الحكومة على شرائها بدلا من الحصول على أموال النفط! من حیث المساحة ، إیران هی أكبر دولة فی العالم. تتكون منطقة القوقاز من 18 دولة صغیرة وكبیرة تابعة لإیران! لأنه ، وفقا لعقد مع روسیا القیصریة ، تم فصل هذه المناطق من إیران لمدة 99 عاما! وهی 99 سنة الآن. أرارات فی منطقة تركیا ، رضا شاه إلى أتاتورك ، وأرفاند رود إلى الدیكتاتور العراقی فی وقته! محمد رضا سلم البحرین إلى البریطانیین! كما قتلوا هرات وكربلاء فی وقت ناصر الدین شاه! من وجهة نظر الموارد الطبیعیة ، فهی أیضا أول ، على الرغم من أنها قلیلة! ولكن مع ارتفاع الجرف القاری الإیرانی ، فإن تربته السائلة ، مثل النفط والغاز والماء ، تهاجر إلى المنطقة المحیطة. النفط الشمالی یصل إلى روسیا وأذربیجان جیهان ، النفط العربی (سابقا شاه النفط) أعطیت للعراق! ذهب نفط الجنوب إلى قطر والمملكة العربیة السعودیة. فیما یتعلق بالصحة العقلیة والصحة الجسدیة ، یحتل الإیرانیون المرتبة الأولى! لأنه وفقا للتعلیمات الإلهیة ، التی یتم التعبیر عنها من خلال الأنبیاء والأئمة ، فهم یأكلون الأطعمة الصحیة ویظهرون سلوكیات صحیة. إذا كان مریضا ، أو من خلال الحدود الأرضیة ، مثل بعض الأمراض المعدیة ، أو من خلال الحدود الجویة مثل الإیدز! أو عدم تصدیق سلوك الشیعة فی التنظیف والتغذیة. قال نبی الإسلام: الصیام للبقاء بصحة جیدة! وهذا یعنی: مصدر الكثیر من الأمراض هو الأكل أكثر من اللازم! وهو لیس علاجًا له ، فقد أثر انحرافه على كل شخص مصاب بالسكری والسمنة. من حیث الاستثمار والسیولة ، وهی قضیة. حجم الأموال المتداولة: یعتبر نموها المتنامی ، رغم أنه ممكن ، كارثة اقتصادیة! لكنه یظهر أن مجال الاستثمار فی: جمیع الحقول فی أعلى مستوى لها ، جاهز. یتم تصنیف هذا الحجم من السیولة لیس فقط داخل الحدود ، ولكن أیضًا فی الحسابات المصرفیة خارج الحدود. إذا اعترف العالم فی یوم من الأیام بالحقیقة ، فسوف نرى أن أعلى مخزون: الحسابات المصرفیة السویسریة و: البنوك الرئیسیة الأخرى فی العالم ، المملوكة من قبل الإیرانیین. السبب الرئیسی لذلك هو مقاطعة البنوك ، التی ذُكرت ، لكن السبب الثانی هو: الإیرانیون یتم تدریبهم فی المدارس الشیعیة ، لذا فهم لا ینفقون رؤوس أموالهم بطرق واعیة. على الرغم من أنه یجب أن یُقال فی المظهر: فی الفساد والبغاء هم أیضا أول! لكن هذا مجرد مظهر ، وهو واقع الواقع. لأن العدو ینشر حقیقة الواقع. لذا فإن المكان سیغیر الصالح بالسیئة.

İran həmişə ilkdir!

Bir çoxları məcbur edirlər: İranın altıncı hissəsi oldu! Və ya ilk nanoskale və poladda 16, amma əslində, ilk növbədə bildirirlər ki, İranlılar üçün onlar üçün işdir! Əlbəttə ki, mükafatı təsbit olunmamaq üçün başqalarına veriləcəkdir. Məsələn, havada, əgər Amerika birinci olsaydı, İran ilkdir! Çünki NASA və digər mühüm şirkətlər İranlılar tərəfindən idarə olunur. Əgər Çində bəzi şeylər əvvəlcədən elan edilsə, İran sərmayələri mümkün oldu. İranın neftini hər ölkəyə sataraq, o ölkənin inkişafına sərmayə qoyun! Çünki sanksiyalardan ötəri İrana pul vermirlər! Bunun əvəzində, onlar iflas edən şirkətlər üçün bazar qururlar! Həm onların satışı artıb, həm də İrana pul verdilər! İndi mərkəz bankı oyandı və çox kanalları nəzarət edir, yalnız qaldığı yerdir: ət mafiyası. Sintetik xəttləri yaratmaq və insanların tələbatını stimullaşdırmaqla, hökumətə neft pul almaq əvəzinə onu satın almağa məcbur etdi! Sahə baxımından İran dünyanın ən böyük ölkəsidir. Qafqaz regionu İrandan olan 18 kiçik və böyük ölkədən ibarətdir! Çünki çar Rusiyası ilə müqaviləyə əsasən bu sahələr 99 ildən İranı tərk etdi! Və indi 99 ildir. Türkiyənin bölgədəki Ararat, Rza Şahı Atatürkə, Arvand Rud isə zamanının İraq diktatoruna! Mohamed Reza, Bəhreynni İngilislərə təhvil verdi! Nasir əl-Din Şahın dövründə Herat və Kərbəlayı öldürdükləri kimi! Təbii ehtiyatlar baxımından da birincidir, baxmayaraq ki, bir neçə nəfərdir! Lakin İran kontinental şelfinin yüksək səviyyədə olduğu kimi, maye qaz və su kimi maye torpaqlar ətrafdakı mövqeyə köçürülür. Şimali neft, Rusiyaya və Azeri Cihan'a çatır, Ərəb nefti (əvvəlki Şah Neft) İraq'a verildi! Cənubi neft, Qatar və Səudiyyə Ərəbistanıdır. Zehni sağlamlıq və fiziki sağlamlıq baxımından İranlılar birinci sıraya düşürlər! Çünki peyğəmbərlər və imamlarla ifadə olunan ilahi göstərişlərə görə, onlar sağlam qidalar yeyir və sağlam davranırlar. Əgər xəstədirsə və ya bir sıra yoluxucu xəstəliklər kimi və ya AIDS kimi hava sərhədləri vasitəsilə yerüstü sərhədləri vasitəsilə! Və ya təmizlik və qidalanmada Şiənin davranışına küfr. İslam Peyğəmbəri: Sağlam qalmaq üçün oruc tutdu! Və deməkdir: Bir çox xəstəliyin mənbəyi çox yeməkdir! Və bunun üçün bir müalicə deyil, ondanlarla dəyişəcəkdir.

نوع اخبار :
برچسب : ایران همیشه اول!،
لینک ها :
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:16 ب.ظ
I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility issues?
A number of my blog readers have complained about my
blog not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any advice to help fix this problem?
چهارشنبه 2 مرداد 1398 03:39 ب.ظ
Hola! I've been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead
and give you a shout out from Lubbock Texas!
Just wanted to tell you keep up the good work!
plenty of fish natalielise
جمعه 28 تیر 1398 08:20 ق.ظ
Spot on with this write-up, I actually believe that
this website needs much more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the information!
پنجشنبه 20 تیر 1398 04:44 ق.ظ
Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!
Extremely useful info specially the ultimate phase :) I maintain such information a lot.
I used to be seeking this certain information for
a long time. Thanks and good luck.
دوشنبه 10 تیر 1398 09:04 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I
can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be
really appreciated!
شنبه 8 تیر 1398 04:33 ق.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:33 ب.ظ
If you would like to take much from this piece of writing
then you have to apply such strategies to your won website.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Its like you read my thoughts! You appear to know so much approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I think that you simply can do with a few percent to pressure the message home a little bit, but other than that, that is wonderful blog. A great read. I will definitely be back.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:11 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a
co-worker who was doing a little research on this.
And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks
for spending the time to talk about this matter here
on your internet site.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 01:59 ب.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you,
However I am going through troubles with your RSS. I don't
understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody
else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond?
Thanx!!
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 12:45 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I've keep in mind
your stuff prior to and you are just too magnificent. I really like what
you've bought right here, really like what you are saying and
the way in which you are saying it. You're making it entertaining and you still care
for to keep it smart. I can't wait to read much more from you.
That is actually a terrific site.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 03:16 ب.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :