ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
ظرفیت های مالی، ثروت عطیم و منابع غنی ایران، در طول تاریخ موجب حسرت بیگانگان و دشمنان بوده است. که هر از چند گاهی، آنان را به طمع انداخته و وادار به: هجوم به ایران می شدند. که جنگهای طول تاریخ: 15هزار ساله ایران را تشکیل می دهند. درعصر ما هم، این حسادت بخوبی خود را نشان داده است. مدتی انگلیس و اروپا، در صدد استعنار (دست اندازی به ثروتهای ایران) بودند! مدتی هم روسیه و آمریکا! که قرن بیستم ایران را، شکل می دهند و میتوان گفت: جنگ جهانی فقط پوششی بوده که: حضور آنان را در ایران توجیه کند. گرچه با انقلاب اسلامی همه آنها مجبوربه فرار شدند، ولی دست بردار نبودند! شوروی سابق با عامل خود: حزب توده تمایل داشت ایران را مانند: قفقاز به خود ملحق کند. انگلیس و آمریکا که از در بیرون رانده شده بودند، از پنجره باز می گشتند و یا عمال خود: لیبرال ها سعی داشتند جای پای دوباره باز کنند. و این، درگیری های بعد از انقلاب و تاریخ: چهل ساله انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد. فتنه هایی از سوی لیبرال های مسلمان! و سوسیالیستهای اسلامی! در این ایام در ایران شکل می گیرد: فتنه جنگ تحمیلی 1359 فتنه 1388از جمله مهمترین آنها است، ولی به حول و قوه الهی، شکست می خورند. اما در قرن جدید، اروپا و آمریکا که قدرت سخت خود را، آزموده و ناکام ماندند، به سوی قدرت نرم افزاری پناه بردند. تا شاید با ارسال سیگنال هایی! کار ناتمام تفنگداران خود را، جبران کنند. این است که از سال 2000تا 2003طرح ایجاد یک بهانه را چیدند، و در11سپتامبر2003به آن جامه عمل پوشاند: ماشین تبلیغات آنها به روی غلطک افتاد. ایجاد رعب و وحشت و: تروریست خواندن ایران قدم اول آن بود، بعد از مدتی تهاجم فرهنگی آغاز شد! همه لشکریان رسانه ای خود را، به ایران هراسی اختصاص دادند. وقتی دیدند ایران تنها نیست، به اسلام هراسی (ضد بهار عربی) روی آوردند. ده سال اینطور گذشت! و نتیجه ای نگرفتند و 22بیلیون دلار هم، ضرر بر روی دستشان ماند. لذا به دنیای دیجیتال پناه بردند! و اقتصاد ایران را با این ابزار، مورد هجوم قرار دادند: بلاک چین، فین تک و بیت کوین درست کردند! تا از طریق لاتاری و شرکت های هرمی، ثروت ایران را دزدی کنند. مزدوران آنها هم چند بچه ناپخته بودند که: کراوات زده و ادای رضاشاه دوم را، در اوردند و خود را رئیس انجمن فین تک، یا بلاک چین خواندند! آنها خودشان ار بلاک چین چیزی نمی فهمند، ولی تبلیغ می کنند! البته در ظاهر برای سرکیسه کردن دولت است! مانند کاری که در پرداختها انجام می دهند: بانکها را تهدید کرده اند که کارمزد بگیرند! تا مردم بجای بانکها، به آپ های خود ساخته آنها روی بیاورند! فین تک و بیت کوین نیز، مانند بلاک چین شعار شفافیت می دهند! ولی کسی حتی نام آنها را نمی داند، چه رسد به شفافیت مالی خودشان! در واقع مرگ را برای همسایه می خواهند. وقتی می گویید پشتوانه رمز ارز چیست؟ می گویند کسی نیست! اعتماد عمومی است! خوب اگر اعتماد عمومی است، شما چه کاره هستید؟ واگر شما کاره ای هستید، اول وضعیت خودتان را شفاف سازی کنید! تا مردم بدانند که شرکت هرمی شما، به کجا وصل است! بلاک چین با سانترالیزم آهنی، دنیال شکستن مرکزیت(دسانترالیزم) و ایجاد عدم تمرکز است. این یعنی اینکه می خواهند: مدیرکل بانک مرکزی بشوند بدون: حکم قانونی و ماموریت سازمانی. بانکها را برای خودشان مصادره کنند، بدون پرداختن یک ریال سرمایه. لذا اگر مسئولین مایلند بلاک چین و فین تک استفاده شود، باید که بومی و: زیر نظر مقامات دولتی باشد، تا یک شبه، تمام ثروت ایران، به هنگ کنگ و دبی و یا سوئیس منتقل نشود.

 Fundamentals of the Islamic Unity IFINTECH

The financial capacities, riches, and rich resources of Iran have been a source of regret for foreigners and enemies throughout history. From time to time, they castigated them and forced them to: invade Iran. The history of wars is about 15,000 years old. In our age, this jealousy has shown itself well. For a while, Britain and Europe were trying to resign (to the fortunes of Iran)! Russia and America for a while! Which shaped Iran in the twentieth century, and it can be said that the global war was just a cover: to justify their presence in Iran. Although they had to flee with the Islamic Revolution, but they did not stop! The former Soviet Union, with its own factor: the Tudeh Party tended to join Iran like the Caucasus. Britain and the United States, who had been pushed out of the window, were returning from the window, or in their own hands: the liberals were trying to reopen the foothold. And this, after the revolution and history, is the fortieth year of the Islamic Revolution. Seditions by Muslim Liberals! And Islamic Socialists! It is formed in Iran during these days: the imposed war of imprisonment of 1359 is the most important of them, but it is defeated by divine power. But in the new century, Europe and the United States, which tried and failed their hard power, took refuge in software power. Maybe by sending signals! Compensate for their unfinished work for the Marines. This is a plan to create an excuse from 2000 to 2003, and it was put into action on September 11, 2003: their propaganda machine was rolling. Creating fear and terror: The terrorist reading Iran was the first step, after some time a cultural invasion began! All of its media troops have been hijacked by Iran. When they saw that Iran was not alone, they turned to Islam phobia. Ten years passed! And they did not get the result, and the remaining $ 22 billion was a disadvantage. So they took refuge in the digital world! And attacked Iran's economy with this tool: Block chin, Fintech and Bitcoin! To steal Iran's wealth through a lottery and pyramid companies. Their mercenaries were also a few pseudo-guys who: Tied up and rushed to Reza Shah II and called themselves the head of the Finn-Tech  Society, or Block chain! They do not understand what they are doing, but they advertise! Of course, it's apparently to squeeze out the government! Like what they do in their payments: they are threatening banks to pay! So that people instead of the banks, make their own ups! Fintech and Bit coin, as well as the block of China, give transparency! But nobody even knows their names, let alone their financial transparency! In fact, they want death for the neighbor. What is the backing of the currency password when you say? Say no one! Public trust! Well, if public trust, what are you doing? If you are good at work, first clarify your situation! Let people know where your pyramid company is! Block chain, with its iron-centric system, is breaking down centralization and creating decentralization. This means they want to be the Director General of the Central Bank without: legal and organizational mission. Seize banks for themselves, without paying a capital Rial. Therefore, if authorities want to use block chain and Finn One, they must be indigenous and, under the supervision of government officials, not be transferred to Hong Kong and Dubai or Switzerland overnight for all of Iran's wealth.

أساسیات الوحدة الإسلامیة IFINTECH

لقد كانت القدرات المالیة والثروات والموارد الغنیة فی إیران مصدرًا للأسف للأجانب والأعداء عبر التاریخ. من وقت لآخر ، انتقدوهم وأجبروهم على: غزو إیران. تاریخ الحروب حوالی 15000 سنة. فی عصرنا هذا ، أظهرت هذه الغیرة نفسها. لفترة من الوقت ، كانت بریطانیا وأوروبا تحاولان الاستقالة (إلى ثروات إیران)! روسیا وأمریكا لفترة من الوقت! الذی شكل إیران فی القرن العشرین ، ویمكن القول أن الحرب العالمیة كانت مجرد غطاء: لتبریر وجودهم فی إیران. على الرغم من أنهم اضطروا إلى الفرار مع الثورة الإسلامیة ، لكنهم لم یتوقفوا! الاتحاد السوفییتی السابق ، بعامله الخاص: تمیل حزب توده للانضمام إلى إیران مثل القوقاز. كانت بریطانیا والولایات المتحدة ، اللتان طردتا ​​من النافذة ، عائدین من النافذة ، أو بأیدیهما: كان اللیبرالیون یحاولون إعادة فتح موطئ قدمه. وهذا ، بعد الثورة والتاریخ ، هو العام الأربعین للثورة الإسلامیة. الفتن من قبل المسلمین اللیبرالیین! والاشتراكیون الإسلامیون! لقد تشكلت فی إیران خلال هذه الأیام: حرب الإعدام المفروض علیها عام 1359 هی أهمها ، ولكنها مهزومة بالقوة الإلهیة. لكن فی القرن الجدید ، لجأت أوروبا والولایات المتحدة ، اللتین حاولتا قوتهما الصارمة وفشلاها ، إلى استخدام قوة البرمجیات. ربما عن طریق إرسال إشارات! تعویض عن عملهم غیر المكتمل لمارینز. هذه خطة لخلق عذر من عام 2000 إلى عام 2003 ، وتم تنفیذه فی 11 سبتمبر 2003: كانت آلة الدعایة الخاصة بهم تدور. خلق الخوف والرعب: كان الإرهابیون یقرأون إیران الخطوة الأولى ، بعد فترة من الزمن بدأ الغزو الثقافی! اختطفت جمیع قواتها الإعلامیة من قبل إیران. عندما رأوا أن إیران لیست وحدها ، فقد تحولوا إلى الإسلاموفوبیا. عشر سنوات مرت! ولم یحصلوا على النتیجة ، وكان المبلغ المتبقی وقدره 22 ملیار دولار فی وضع غیر مؤات. لذلك لجأوا إلى العالم الرقمی! هاجموا الاقتصاد الإیرانی بهذه الأداة: بلوك الصین ،بیت کوین و فین تک  لسرقة ثروة إیران من خلال شركات الیانصیب والهرم. كان مرتزقةهم أیضا بضعة أبناء شقیق: كانوا یرتدون ربطة عنق وركضوا ثانیة شاه شاه ، وكانوا یطلقون على أنفسهم رأس الفنلندی أو بلوك الصین! انهم لا یفهمون ما یفعلونه ، لكنهم یعلنون! بطبیعة الحال ، یبدو أنه للضغط على الحكومة! مثل ما یفعلونه فی دفعاتهم: هم یهددون البنوك بالدفع! حتى أن الناس بدلا من البنوك ، وجعل صعود الخاصة بهم! و فین تک و بیت کوین بالإضافة إلى كتلة الصین ، تعطی الشفافیة! لكن لا أحد یعرف حتى أسمائهم ، ناهیك عن شفافیةهم المالیة! فی الواقع ، یریدون الموت للجار. ما هو دعم كلمة مرور العملة عندما تقول؟ قل لا احد! ثقة الجمهور! حسنا ، إذا كانت الثقة العامة ، ماذا تفعل؟ إذا كنت جیدًا فی العمل ، فقم أولاً بتوضیح موقفك! دع الناس یعرفون أین تقع شركتكم الهرمیة! مع مركزیة الصلب ، تحجب الكتلة الصینیة اللامركزیة واللامركزیة. هذا یعنی أنهم یریدون أن یكونوا المدیر العام للبنك المركزی دون: مهمة قانونیة وتنظیمیة. ضبط البنوك لأنفسهم ، دون دفع الریال الرأسمالی. لذلك ، إذا أرادت السلطات استخدام بلوك الصین والفنلندی ، فیجب أن یكونوا مواطنین ، وأنهم ، تحت إشراف مسؤولین حكومیین ، لن یتم نقلهم إلى هونج كونج ودبی أو سویسرا طوال اللیل عبر ثروة إیران.

İslam birliyinin əsasları IFINTECH

İranın maliyyə potensialı, sərvətləri və zəngin resursları tarix boyunca əcnəbilərə və düşmənlərə təəssüflənir. Zaman zaman onları qınadılar və İranı işğal etdilər. Müharibələrin tarixi təxminən 15.000 ildir. Zamanımızda bu qısqanclıq özünü göstərdi. Bir müddətdir Britaniya və Avropa istefa etməyə çalışırdı (İranın taleyinə)! Rusiya və Amerika bir müddətdir! XX əsrdə İranı formalaşdıran və qlobal müharibənin yalnız bir örtüyü olduğunu söyləmək mümkündür: İrandakı varlığını haqq qazandırmaq. İslam İnqilabı ilə qaçmaq məcburiyyətində olsa da, dayanmadılar! Keçmiş Sovet İttifaqı, öz faktoru ilə: Tudeh Partiyası Qafqaz kimi İrana qoşulmağa meyl etdi. Pəncərədən çıxarılan Britaniya və ABŞ, pəncərədən və ya öz əllərindən qayıdırdılar: liberallar təməlini yenidən açmağa çalışırdılar. Və bu, inqilab və tarixdən sonra İslam İnqilabının qırx ilidir. Müsəlman Liberalların Sədrləri! İslam Sosialistləri! Bu günlərdə İranda meydana gəlmişdir: 1359 saylı həbs cəzası müharibə onlardan ən vacibdir, lakin ilahi güclə məğlub olur. Ancaq yeni əsrdə, Avropa və ABŞ, güclü gücünü sınadı və uğursuz olaraq, proqram gücünə sığındı. Bəlkə də siqnallar göndərir! Marines üçün bitməmiş işlərinə görə kompensasiya. Bu, 2000-2003-cü illərdə bəhanə yaratmaq planıdır və 2003-cü il sentyabrın 11-də fəaliyyətə başlamışdır. Qor və terror yaratmaq: Terrorist oxu İran ilk addım idi, bir müddət sonra mədəni bir işğal başladı! Bütün media qoşunları İran tərəfindən qaçırıldı. İranın tək olmadığını gördükdə İslamofobiya döndülər. On il keçdi! Və nəticə əldə etmədilər, qalan 22 milyard dollar isə bir dezavantaj idi. Beləliklə, rəqəmsal dünyaya sığındılar! İranın iqtisadiyyatına bu vasitəyə hücum etdilər: Çin, Finnews və Bitcoin'i məhv et! Bir lotereya və piramida şirkətləri vasitəsilə İranın sərvətini oğurlamaq. Onların işğalçıları da bir neçə qardaşıydılar: bir büründüklərini və ikinci Reza Şahı qaçdılar və özlərini Finn Biri və ya Çin Bloku başçılığı adlandırdılar! Onlar nə etdiklərini başa düşmürlər, amma reklam edirlər! Əlbəttə ki, hökuməti sıxışdırmaq əlbəttə ki! Onların ödənişlərində nə etdikləri kimi: onlar bankları ödəmək üçün təhdid edirlər! Belə ki, insanlar bankların yerinə öz həcmlərini artırırlar! Fine Teck və Bitcoin, həmçinin Çin bloku, şəff köçürməməlidir.

نوع اخبار :
برچسب : مبانی فین تک اسلامی IFINTECH،
لینک ها :
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

After looking at a handful of the blog articles on your site, I honestly like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know your opinion.
سه شنبه 9 بهمن 1397 10:59 ب.ظ
سلام خسته نباشید، اگه دوست داشته باشید خوشحال میشم با سایت ما تبادل لینک داشته باشید، سایت گالری عکس بازیگران ایرانی، دارای یه پرتال تبادل لینک حرفه ای هست که میتونید به راحتی لینک خودتون رو ثبت کنید.
با این کار در مدت نسبتا کوتاهی بازدید سایت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد، موفق باشید.
http://www.fastpix.net/links
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :