ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

رشد و توسعه و تمدن نوین اسلامی، توانسته بن بست های تمدن غرب را، یکی پس از دیگری از بین ببرد و: به راه شوسه یا آسفالت تبدیل کند. از جمله بن بست ها مادی بودن تمدن غرب، و نداشتن معنویت بوده که اکنون، همه دنیا دارای معنویت شده اند. حتی برخی فرار به جلو می کنند که: اصلا ماتریالیسم وجود نداشته و دروغ است، غرب هم با خدا آشتی بوده! نمونه اش روی صد دلاری نوشته شده: توکلت علی الله (به زبان انگلیسی)! یکی دیگر از بن بست ها، ساخت و ساز بی رویه و: کاشتن آهن و سیمان بجای درخت و سبزه بود، که خوشبختانه با تعلیمات عالی اسلام، در زمینه دوستی با طبیعت راه های جدید، برای جبران آن یافته شد. از جمله کاشت سبزیجات در آپارتمان ها است. سالها پیش برای درختان توت در خیابان های تهران، مطالعاتی کردم و دیدم یکی از نامهای شهر تهران، توتستان بوده و برخی آن را چنارستان هم نوشته اند. لذا مقاله ای نوشته و پیشنهاد دادم: بجای کاشت درختان بی ثمر در تهران، از این دو نوع مفید استفاده شود: یکی با کاربرد غذایی و: دیگری کاربرد صنعتی. فرضیه این مقاله آن بود که: اصلا ساختمانها را درنظر نگیریم،(یعنی مخالف ساخت وساز نباشیم) و به همان کاشت های قبلی و سنتی خود، در همه نقاط شهری اقدام کنیم. البته درختان دیگری هم، در تهران بخوبی رشد می کنند: مانند درخت مو یا خرمالو برای مصارف غذایی، درختان صنوبر یا بید و نارون واقاقی، برای مصارف صنعتی. درختان میوه دار برای رهگذران خوب است! مثل زمان های قدیم که: باغها پر از درختان گیلاس و آلبالو وسیب بود، الان هم در فواصل حانه ها میتوان کاشت. اگر درخت های دیگری هم کاشته شود، باید از ان بهره برد مثلا با پیمانکاران چوب بری، قرارداد بست که هر ساله همه درختان را هرس کنند، و به صنایع چوبی اختصاص دهند. اگر همه جای خیابان های تهران درخت کاری شود، دوباره تهران همان دره خوش آب و هوای قدیم خواهد شد. اخیرا فضا ساختمان ها نیز به تصرف گیاهان در امده! تقریبا همه فضای شهر، در هجوم گیاهان بی دفاع گردیده! دیواره ها و پشت بام ها و حتی کنار پنجره ها، مامن خوبی برای گیاهان شد. در اینجا هم باید توجه کرد: بجای استفاده از گیاهان زینتی، بهتر است از گیاهان خوراکی استفاده شود! زیرا هزینه گیاهان زینتی باری بر دوش خانوار است، ولی گیاهان خوراکی هزینه خود را جبران می کند. طبیعتا برای این نوع گیاهان باید منابع آبی، غیر از پسماند منظور شود تا مانع: انتقال بیماریهای مشترک دامی و انسانی شود. و از هجوم مگس و سفید بالک ها در امان باشد. همزیستی انسان و گیاه باید کاملا رعایت شود، و نباید با تعصب بیخود، افراط یا تفریط کرد. افراط آن است که بیش از حد اهمیت داده، و باعث شود که رطوبت یا پسماندهای گیاهی، به افزایش بیماری ها بیانجامد. و یا با استفاده از گیاهان زینتی، مانع رشد این گیاهان پرهزینه، در منازل افراد طبقه پایین و متوسط شد. در حالیکه اگر سیفی کاری یا سبزیجات باشند، لا اقل مصرف خانگی خود را از ان تامین می کنند. دراین خصوص غرب زده ها، سعی دارند گل و گیاه بی مصرف را ترویج دهند. و یا مانع هرس درختان، یا قطع درختان خشک شده و بیمار شوند. تفریط در این مورد آن است که: مانع از بین رفتن گیاهان نشویم! و یا اصلا برای آبیاری آن کمک نکنیم، و فکر کنیم این وظیفه دیگران است! که بکارند و آبیاری کنند. در حالت معمولی، باید کاشت و داشت و برداشت را هماهنگ کنیم. نه اینکه بکاریم ولی نگهداری نکنیم، یا نکهداری کنیم ولی بهره ای نبریم. دستورات اسلامی در این راه، کاملا چاره ساز است. توصیف قران از بهشت و زیبایی های آن، برای استفاده دراینگونه موارد هم هست.

Urban Garden Revitalization: With Urban Farming!

The growth and development of modern Islamic civilization has succeeded in destroying the impasse of the western civilization, one after the other: to turn into asphalt or asphalt. Among the deadlocks were the materiality of the Western civilization, and the lack of spirituality that now, the whole world has become spiritual. Even some escape: There is no materialism at all and it is a lie, the West has been reconciled with God! His example is written on a hundred dollars: Tukhtat Ali Allah (in English)! Another deadlock was the unconventional construction of: the planting of iron and cement instead of the tree and the bride, which, thankfully, was found with high education of Islam, in the field of friendship with the nature of new ways to compensate for it. Including vegetable planting in apartments. Years ago, I studied the berries in the streets of Tehran, and I saw one of the names of the city of Tehran, and some of them have been written as partan. So I wrote a paper and suggested: instead of planting fruitless trees in Tehran, it would be useful to use these two types: one with food use and another: industrial application. The hypothesis of this paper was that: do not consider buildings at all, (ie, not opposed to construction), and apply the same traditional and traditional plantings in all parts of the city. Of course, other trees also grow well in Tehran: for example, fruit trees or persimmons for consumption, poplar trees, or willow trees, perhaps for industrial use. Fruit trees are good for passersby! Like the old times: gardens were full of cherry and cherry trees, now they can be planted at intervals. If other trees are planted, they have to use it, for example, with timber contractors, to contract each year to prune all trees, and to devote to woodworking. If all of Tehran's streets are trodden, Tehran will again be the valley of the old weather. Most recently, the building's buildings have also been overtaken by plants! Almost all of the city's atmosphere has been thrown into defending plants! The walls and roofs, and even the windows, became a good drum for the plants. Here too, it should be noted: instead of using ornamental plants, it is better to use edible plants! Because the cost of ornamental plants is a burden on the family, but the edible plants compensate for their costs. Naturally, for this type of plant, water resources other than waste should be used to prevent the transmission of common animal and human diseases. And the flies and the white whites are safe. The coexistence of humans and plants must be fully respected, and they should not be fooled by extremes, or excesses. The excess is that it is too important to cause the moisture or plant residues to increase the disease. Or using ornamental plants, prevented the growth of these expensive plants, in the homes of the lower and middle class people. While :they are at least home-made, if they are siphons or vegetables. In this regard, the West have been trying to promote unproductive flowers and plants. Or preventing the pruning of trees, or cutting off trees that are dead and sick. It is in this case that: do not stop the plants from being destroyed! Or do not even help it to irrigate it, and think it's the duty of others! Who will work and irrigate. In normal mode, we have to plant and harvest and harvest. Not to work, but to keep it, or to lose it, but not to take advantage. Islamic orders in this way are perfectly remedy. The description of the Qur'an from Paradise and its beauty is also for use in the extant things.

تنشیط حدیقة المدینة: مع الزراعة الحضریة!

لقد نجح نمو وتطور الحضارة الإسلامیة الحدیثة فی القضاء على مأزق الحضارة الغربیة الواحدة تلو الأخرى: التحول إلى الأسفلت أو الأسفلت. كان من بین الجمود المادیة المادیة للحضارة الغربیة ، ونقص الروحانیة التی أصبحت الآن العالم كله روحیة. حتى بعض الهروب: لا توجد المادیة على الإطلاق وهی كذبة ، فقد تم التوفیق بین الغرب والله! مثاله مكتوب على مائة دولار: تخطت علی الله (بالإنجلیزیة)! كان هناك مأزق آخر یتمثل فی البناء غیر التقلیدی ل: غرس الحدید والأسمنت بدلاً من الشجرة والعروس ، اللذان ، لحسن الحظ ، تم العثور علیهما مع التعلیم العالی للإسلام ، فی مجال الصداقة مع طبیعة الطرق الجدیدة للتعویض عنها. بما فی ذلك زراعة الخضروات فی الشقق. منذ سنوات ، درست التوت فی شوارع طهران ، ورأیت أحد أسماء مدینة طهران ، وبعضها كتب كطرف. لذا فقد كتبت ورقة واقترحت: بدلاً من زراعة أشجار عقیمة فی طهران ، سیكون من المفید استخدام هذین النوعین: الأول مع استخدام الغذاء والآخر: التطبیق الصناعی. كانت فرضیة هذه الورقة هی: لا تعتبر المبانی على الإطلاق (أی لا تعارض البناء) ، وتطبق نفس المزارع التقلیدیة والتقلیدیة فی جمیع أنحاء المدینة. وبالطبع ، تنمو أشجار أخرى أیضًا بشكل جید فی طهران: على سبیل المثال ، أشجار الفاكهة أو الكؤوس للاستهلاك ، وأشجار الحور ، أو أشجار الصفصاف ، ربما للاستخدام الصناعی. أشجار الفاكهة جیدة للمارة! مثل الأوقات القدیمة: كانت الحدائق ملیئة بأشجار الكرز والكرز ، والآن یمكن زراعتها على فترات. إذا زرعت أشجار أخرى ، فعلیها استخدامها ، على سبیل المثال ، مع مقاولی الأخشاب ، للتعاقد كل عام لتقلیم جمیع الأشجار ، وتكریسها لأعمال الخشب. إذا كانت كل شوارع طهران محترقة ، فستصبح طهران مرة أخرى وادی الطقس القدیم. فی الآونة الأخیرة ، تم تجاوز مبانی المبنى أیضًا بسبب النباتات! تقریبا كل الجو فی المدینة ألقیت فی الدفاع عن النباتات! أصبحت الجدران والأسقف ، وحتى النوافذ ، طبلًا جیدًا للنباتات. وهنا أیضاً ، یجب ملاحظة: بدلاً من استخدام نباتات الزینة ، من الأفضل استخدام نباتات صالحة للأكل! لأن تكلفة نباتات الزینة تشكل عبئا على الأسرة ، لكن النباتات الصالحة للأكل تعوض عن تكالیفها. وبطبیعة الحال ، بالنسبة لهذا النوع من النباتات ، یجب استخدام موارد المیاه بخلاف النفایات لمنع انتقال الأمراض الحیوانیة والحیوانیة الشائعة. والذباب والبیض الأبیض آمنان. یجب احترام التعایش بین البشر والنباتات بشكل كامل ، ویجب ألا ینخدع بحدوث التطرف أو التجاوزات. الزائدة هی أنه من المهم جدا أن تسبب الرطوبة أو بقایا النباتات لزیادة المرض. أو باستخدام نباتات الزینة ، منع نمو هذه النباتات المكلفة ، فی منازل الناس من الطبقة الدنیا والطبقة المتوسطة. فی حین أنها على الأقل مصنوعة منزلیًا ، إذا كانت شظایا أو خضروات. فی هذا الصدد ، یحاول الغرب الترویج لزهور ونباتات غیر منتجة. أو منع تقلیم الأشجار أو قطع الأشجار المیتة والمریضة. فی هذه الحالة: لا تتوقف عن تدمیر النباتات! أو حتى لا تساعد على ریها ، واعتقد أنها واجب الآخرین! من الذی یعمل والری. فی الوضع العادی ، علینا أن نزرع والحصاد والحصاد. عدم العمل ، ولكن للحفاظ علیه ، أو فقدانه ، ولكن لیس للاستفادة. الأوامر الإسلامیة بهذه الطریقة هی علاج مثالی. وصف القرآن من الجنة وجماله هو أیضا للاستخدام فی الأشیاء الموجودة.

Urban Garden Canlandırması: Urban Farming ilə!

mənəviyyat ölü material Qərb sivilizasiyasının və olmaması arasında, indi bütün dünya mənəvi olmuşdur. ki, materializm irəli qaçdı hətta bəzi mövcud və ya yalan deyil, West Allah ilə barışmaq oldu! Onun nümunəsi yüz dollarla yazılmışdır: Tükhtə Əli Allah (ingilis dilində)! Mənzillərdə tərəvəz əkilməsi daxildir. İllər əvvəl Tehran, Tehran təhsil küçələrdə tut ağacları və adlarından biri və bu Chenarestan Tvtstan bəzi yazılı olduğunu gördüm. Əlbəttə ki, digər ağac həmçinin sənaye istifadəsi üçün Qida, qovaq və ya söyüd və elm Vaqaqy üçün üzüm və ya meyvə kimi, Tehranda yaxşı bitir. Meyvə ağacları keçənlər üçün yaxşıdır! Köhnə vaxtlar kimi: bağçalar albalı və albalı ağacları ilə doludur, indi onlar fasilələrlə əkilir. Tehranın bütün küçələrinə bürünsə, Tehran yenə də köhnə hava vadisi olacaq. Ən yaxın zamanda bina binaları da bitki tərəfindən atıldı! Şəhərin atmosferinin demək olar ki, hamısı müdafiə olunan bitkilərə atıldı! Divarlar və çatılar, hətta pəncərələr bitkilər üçün yaxşı bir tambur oldu. Burada da qeyd etmək lazımdır ki, bəzək bitkilərindən istifadə etmək əvəzinə yeməli bitkilərdən daha yaxşıdır! Süs bitkilərinin dəyəri ailə üçün bir yük olduğundan, yeməli bitkilər onların xərclərini kompensasiya edirlər. Sinələr və ağ ağlar təhlükəsizdir. insan və bitki yaşama tam hörmət edilməlidir, və fanatizm, ekstremizm və ya israf ilə üz keçirilir deyil. Astisnadır.

نوع اخبار :
برچسب : تجدید حیات باغ های شهری: با کشاورزی شهری!،
لینک ها :
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:47 ق.ظ
best treatment ed men http://viagralim.us best treatment ed men !
Hello! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Extremely useful info particularly the last part :) I care for such information much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.
یکشنبه 7 بهمن 1397 01:03 ق.ظ
سلام دوست عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه، از وبلاگت خیلی خوشم اومده و اگه دوست داشته باشی خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم، بیا به سایت من و لینکتو ثبت کن، اگه دوست داشتی لینک من هم قرار بده، موفق باشی.

http://linkman.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :