ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 4 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در حالیکه کودکان سراسر دنیا، از سوء تغذیه به معنی نداشتن غذای کافی، رنج می برند در ایران زنگ هشدار پرخوری به صدا در آمده! براساس اعلام کارشناسان انستیتو تغذیه ایران، در کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، چاقی کودکان به بالای 20درصد رسیده! که خطر ابتلا به انواع بیماری های حودگیر را ایجاد می کند. براثر تحقیقات کارشناسانه،  این روند عکس العمل در برابر کودکی اولیاء آنها است. یعنی به دلیل سوء تغذیه در گذشته، فقر و بیماری های واگیر دار در قبل از انقلاب اسلامی، اکثر پدران و مادران که از نسل قبل از انقلاب هستند، دچار تنش روانی حاصل از: کمبود مواد غذایی، قحطی و فقر آن دوران هستند. به همین دلیل به فرزندان خود، خوراک زیاد می دهند، و از اینکه ممکن است روزی آنها هم، دچار قحطی و بیماری شوند، نگران هستند! بررسی تاریخی دوران پهلوی، به دلیل جنگهای جهانی،و حضور نیروهای بیگانه در ایران، همه آذوقه ها از سوی سربازان انگلیسی، و مزدوران هندی آنها به سرقت می رفته، و برای تغذیه قشون استفاده می شده، لذا ایران دچار قحطی بود، بطوریکه از جمعیت 28 میلیونی ایران، 14 میلیون نفردر اثر قحطی، گرسنگی و بیماری های واگیردار، تلف شدند که از ان به عنوان هولوکاست واقعی، نام برده میشود و در فیلم یتیمخانه، به آن اشاره شده. با شروع انقلاب اسلامی از سال 1355 به بعد، که رو سها و آمریکاییها و انگلیسی ها، از ترس قیام مردم و کشته شدن، از ایران می روند، زندگی مردم کم کم روبه بهبودی می گذارد، و انبارها و امکانات آنها در اختیار مردم قرار می گیرد. وقتی شاه فرار می کند و افرادش از ایران می روند، بازهم اموال شاه و وابستگانش مصادره، و در اختیار مردم قرار می گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی اعلام جهاد سازندگی می کند! مردم به سراغ کشت و صنعت می روند، و همه چیز فراوان می شود. پزشکان انقلابی هم، به درمان بیماریها می پردازند، بطوریکه کلیه بیماری های واگیردار، از ایران ریشه کن می شود. البته دشمن سعی می کند با: تحمیل جنگ و ایجاد تحریم، مانع از ثروتمند شدن ایرانی ها بشود ولی سپاه و ارتش ایران، با افزایش توان خود، هم جنگ نظامی را به پیش می برند، و هم به اقتصاد سروسامان می دهند. ارتش در ترمیم خرابی ها، و بازسازی مناطق محروم کمک می کند، و سپاه در ایجاد طرح های عمرانی، کارگاه می زند. کارگران به جای تسلیم در برابر کمونیست ها، به اسلام گرایش پیدا می کنند! و تولید همچنان ادامه می یابد. بعداز پایان جنگ نیز، این روند ادامه می یابد، و سرعت رشد تولید، به سوی صادرات گام برمی دارد! همسایه ها یکی پس از دیگری، خود را به تراز ایران می رسانند، و با کمک تولید انقلابی ایران، و درآمد سرشار ایرانی ها، اقتصاد خود را محکم می کنند. کشورهای دوست نیز از این روند کنار گذاشته نمی شوند. بطوریکه ایران صادرات به معنی غربی یعنی: گرانفروشی یا سوء استفاده از نیاز مشتری، انجام نمی دهد. همه صادرات ایران، بصورت تهاتری یا بای بک بود! یعنی اصلا پولی رد و بدل نمی شد. البته برخی این کار را نمی پسندیدند، و در پشت موضوع توسعه گردشگری، خواستار اخذ بالاترین قیمت ها، از همسایگان و دوستان بودند! در حالیکه اصل پول ایران در دست: خریدارن بزرگ نفتی یعنی اروپا و آمریکا، بلوکه شده بود و از ان حرفی نمی زدند! ولی همین سیاست های شیطانی، باعث می شد که همه پولهای ایران، به نحوی دوباره بسوی ایران سرازیر شود! سرمایه گذاری ایرانیها در امریکا، 24هزارمیلیارد دلار است! و این همان مبلغ بدهی آمریکاست، که برای ایجاد جنگ و محاصره نظامی و جاسوسی ایران، هزینه کرده و بدهکار است!

Risk of overeating!

While children all over the world suffer from malnutrition, meaning they do not have enough food, bell-ringing sounds in Iran! According to experts from the Iranian Institute of Nutrition, children's obesity has risen to over 20% at the Children's and Juvenile Nutrition Congress! Which: creates the risk of a variety of diseases. Through expert investigations, this process is a response to their parents' childhood. Namely, due to malnutrition in the past, poverty and infectious diseases in the pre-Islamic period, most fathers and mothers from the pre-revolutionary generation are suffering from mental stress because of food shortages, famine and poverty of that era. For this reason, they feed their children, and they are worried about the fact that they may one day suffer from famine and illness! Historical review of the Pahlavi era, due to world wars, and the presence of foreign forces in Iran, all supplies from British soldiers and their Indian mercenaries were stolen and used to feed their troops, so Iran was suffering from famine, A population of 28 million Iranians, 14 million people, died out of the effects of famine, hunger and contagious diseases, which is referred to as the true Holocaust and referred to in the Orphanage. With the start of the Islamic Revolution since 1355 onwards, the Americans and the British, from the fear of the uprising of the people and killing, live in Iran, the lives of the people are slowly recovering, and their warehouses and facilities are open to the public. Takes. When the king escapes and his men go from Iran, the property of the Shah and his affiliates is still confiscated and made available to the public. After the victory of the Islamic Revolution, Imam Khomeini declares the construction of jihad! People go to the cultivation and industry, and everything becomes abundant. Revolutionary doctors also treat illnesses, so that all infectious diseases are eradicated from Iran. Of course, the enemy tries to impede the riches of Iran by imposing a war and imposing sanctions, but the Iranian Army and the Army, by increasing their power, are also conducting military warfare, as well as giving their economy. The army helps in repairing the devastation, and rebuilding deprived areas, and the IRGC workshops on building projects. Instead of surrendering to communists, workers tend to become Islamist! And production continues. After the end of the war, this trend continues, and the pace of growth will go towards exports! The neighbors, one after the other, bring themselves to the balance of Iran, and, with the help of the revolutionary production of Iran, and the rich revenues of the Iranians, they tighten their economies. Friends of the country are not excluded from this process. As Iran does not mean export in the West means: Expensive or abusive customer demand. All Iranian exports were either by-product or by-pass! That is, it did not turn into money at all. Of course, some did not like it, and behind the theme of tourism development, they demanded the highest prices, from neighbors and friends! While the original Iranian currency was in the hands of: large oil buyers, Europe and the United States, were blocked and did not talk about it! But these same evil policies made Iran's allies redirect to Iran again! Iranians invest in US $ 24 trillion! And this is the same amount of US debt, which is spent on Iran's war and military siege and espionage, and is owed!

خطر الإفراط فی الأكل!

بینما یعانی الأطفال فی جمیع أنحاء العالم من سوء التغذیة ، وهذا یعنی أنهم لا یملكون ما یكفی من الطعام ، أصوات رنین الجرس فی إیران! وفقا لخبراء من المعهد الإیرانی للتغذیة ، ارتفعت نسبة البدانة عند الأطفال إلى أكثر من 20٪ فی مؤتمر الأطفال وحدیثی التغذیة. مما یخلق خطر مجموعة متنوعة من الأمراض. من خلال تحقیقات الخبراء ، هذه العملیة هی استجابة لطفول آبائهم. لهذا السبب ، فإنهم یغذون أطفالهم ، وهم قلقون من حقیقة أنهم قد یعانون یوما من المجاعة والمرض! استعراض تاریخی للعهد بهلوی، بسبب الحربین العالمیتین، ووجود القوات الأجنبیة فی إیران، جمیع أحكام الجنود الإنجلیزیة، والمرتزقة الهندیة منهم لسرقة التمریر، ولإطعام الجیش استخدم، عانت البلاد من مجاعة رهیبة، وبالتالی فإن بدء الثورة الإسلامیة من 1355 فصاعدا، والتی كان سهى والأمیركیین والإنجلیزیة، من الخوف من انتفاضة والقتل والاتجاهات إیران، حیاة الناس تتحسن تدریجیا یضع، والمستودعات ومرافق من الجمهور یأخذ مكان. عندما یهرب الملك ویذهب رجاله من إیران ، لا تزال ممتلكات الشاه وفروعه مصادرة وإتاحتها للجمهور. بعد انتصار الثورة الإسلامیة ، یعلن الإمام الخمینی بناء الجهاد! یذهب الناس إلى الزراعة والصناعة ، ویصبح كل شیء وفیرًا. كما یعالج الأطباء الثوریون الأمراض ، بحیث یتم استئصال جمیع الأمراض المعدیة من إیران. یساعد الجیش فی إصلاح الخراب وإعادة بناء المناطق المحرومة ، وورش الحرس الثوری الإیرانی على مشاریع البناء. بدلاً من الاستسلام للشیوعیین ، یمیل العمال إلى أن یصبحوا إسلامیین! ویستمر الإنتاج. بعد نهایة الحرب ، یستمر هذا الاتجاه ، وسوف تذهب وتیرة النمو نحو الصادرات! أصدقاء البلد لا یستبعدون من هذه العملیة. بما أن إیران لا تعنی أن التصدیر فی الغرب یعنی: طلب العمیل باهظ الثمن أو المسیء. كانت جمیع الصادرات الإیرانیة إما منتجات ثانویة أو تمریریة! أی أنها لم تتحول إلى نقود على الإطلاق. بالطبع ، البعض لم یعجبه ، وتحت شعار التنمیة السیاحیة ، طالبوا بأعلى الأسعار ، من الجیران والأصدقاء! فی حین كانت العملة الإیرانیة الأصلیة فی أیدی: تم حظر كبیر المشترین النفط ، وأوروبا والولایات المتحدة ، ولم یتحدث عن ذلك! لكن هذه السیاسات الشریرة نفسها جعلت حلفاء إیران یعیدون توجیه إیران مرة أخرى! یستثمر الإیرانیون 24 تریلیون دولار! وهذا هو نفس القدر من الدین الأمیركی ، الذی یتم إنفاقه على حرب إیران والحصار العسكری والتجسس ، وهو مستحق!

Overeating təhlükəsi!

Bütün dünyada uşaqlar qidalanma xəstəliyindən əziyyət çəkirlər, yəni İranda kifayət qədər qidalar, zənglər səslənir! 20 faizdən çox Bəslənmə mütəxəssisləri İranın Nutrition Congress uşaqların İnstitutunun obez uşaqlar görə! Hansı müxtəlif xəstəliklərin riski yaradır. Ekspert araşdırmaları vasitəsilə bu proses valideynlərin uşaqlığına cavabdır. Ona görə də uşaqlarını qidalandırırlar və bir gün aclıqdan və xəstəlikdən əziyyət çəkə biləcəkləri üçün narahat olurlar! çünki dünya müharibələri Pəhləvi dövrünün tarixi baxış və İran xarici qüvvələrin olması, ingilis əsgərlərinin bütün müddəaları və pullu onlara gedin oğurlamaq və ordu istifadə qidalandırmaq üçün Hind, ölkə bir dəətli aclıq əziyyət, belə ki, insanların həyatına tədricən inkişaf üsyan və öldürülməsi, İran istiqamətləri, qorxu Süha və amerikalılar və ingilis idi ildən 1355 İslam İnqilabı, başlayaraq qoyur və anbar və ictimai obyektlər Yerləşir. İslam İnqilabının zəfərindən sonra, İmam Xomeyni cihadın tikintisini elan edir! İnsanlar əkinçilik və sənayelə gedərək, hər şey bol olur. İnqilabçı həkimlər də xəstəlikləri müalicə edirlər ki, bütün infeksion xəstəliklər İrandan silinir. Ordu xarabalıqların bərpasına, yoxsul ərazilərin yenidən qurulmasına və İRGC-nin layihələrin qurulmasına köməklik göstərməyə k ABŞ-ın borcunun eyni miqdarıdır!

نوع اخبار :
برچسب : اعلام خطر پرخوری!،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

This is the perfect website for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for decades. Excellent stuff, just wonderful!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely return.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :