ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 3 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

طرح فیلمنامه براساس نگرش صحیح بر: محیط زیست و حفظ آن، که با بازی 8نفر پرسناژ اصلی، در 300قسمت بصورت سریالی, ساخته می شود. این 8نفر بنام های نفتی زاده، دارو بد، صنعتی و.. میباشند که: در یک جلسه سری با همدیگر پیمان می بندند که: زمین را نابود کنند! هرکدام از انها در تخصص خود، برنامه ریزی هایی می کنند تا: همه جا ویران و زمین نابود شود. البته شعار هیا آنان بسیار فریبنده است: مانند پیشرفت و توسعه صنعتی، یا مبارزه با آفات گیاهی و بیماری انسانی. آقا یا خانم داروبد، در یدر این جلسه می گوید: جمعیت بشر خیلی زیاد شده، و ما نمی توانیم به آنها غذا بدهیم! لذا باید آنها را بکشیم! تا کمتر شود. بزرگ قاتل ها که هرتصل نام دارد، می گوید: اگر بکشیم که ما را دستگیر می کنند! داروبد می گوید: مستقیم که نمی کشیم، بلکه مواد غذاهای خوشمزه ای تولید می کنیم، که قند و چربی انها بالا رود، سکته کنند و بمیرند! یا بجای داروهای گیاهی و طبیعی، آنها را با دارو های شیمیایی در مان می کنیم! و برای اینکه از گیاهان استفاده نکنند، تبلیغات می کنیم که میوه و سبزیجات، شما را بیمار می کند! در داروهای شیمیایی هم، موادی می ریزیم که آنها را نازا کند، تا نتوانند ازدیاد نسل کنند! هرتصل دست به سبیل های خود می کشد و می خندد! و رو به آقای نفتی زاده می گوید: می بینید این نابغه است. قول می دهم بدون جنگ و خونریزی، همه مردم دنیا را از بین ببرد! نفتی زاده که ناراحت شده و: این حرف را توهین به خودش تلقی می کند، می گوید نه، این راه سخت است، بهترین راه از بین بردن گیاهان و جنگل ها است! الان یزد بزرگترین جنگل دنیا است، ولی ما می توانیم به بهانه حفاری برای نفت! چاه های زیاد و عمیق ایجاد کنیم، تا نظم سفره های زیر زمینی را به هم بریزد، و آبها سطحی و تخت الارضی را با خود ببرد. آن وقت همه اینجا بی آب می شود، و بیابان و کویر درست می شود. بعد دو انگشت را باز می کند و: به آنها می گوید نگاه کنید! و آنها می بینند که در آینده ای نه جندان دور، یزد تبدیل به کویر لوت و کویر نمک شده، و هیچ انسانی در ان زندگی نمی کند! آقای صنعتی که تا حالا ساکت بوده می گوید: شما دنبال کارهای سخت و هزینه زیاد هستید. ولی من راه بهتری دارم! تمام زمین ها را خشک می کنم، و برای ساخت کارخانه و ساختمان می فروشم! مردم که دیگر غذایی ندارند، مسکن ها را خالی، و کارخانجات را تعطیل می کنند. بعد هم، همه به جان هم می افتند! هرکس، دیگری را مقصر نشان می دهد! اگر جنگ شد به آنها سلاح می فروشیم، تا همدیگر را بکشند! شاید جنگ جهانی درست کرده، و سلاح های کشتار جمعی تولید کنم! که با فشار یک دکمه، هفت بار زمین منفجر شود! معدن پور می گوید حرف شما درست است، همه این کارها را می شود انجام داد، ولی ممکن است افرادی محیط بان، یا محیط زیستی مردم را بیدار کنند! و نگذارند طرح های شما اجرا شود، و یا قبل از اجرا شما را دستگیر کنند! من راه بهتری دارم. به بهانه ثروتمند شدن، به همه مردم می گوییم که معدن بخرند. آنها مجبور می شوند که: گرد و خاک زیادی تولید کنند، و زمین های زیادی را، از کشت و زرع بیرون بیاورند. و مردم را به بیماری های مختلف: مانند سرطان  آلوده کنند! چون خودشان این کار را می کنند، اصلا به ما شک نمی کنند! آقای ویروسی می گوید: نه ما باید سعی کنیم، مردان و زنان روابط نامشروع داشته باشند! تا به بیماری های مشکوک مبتلا شوند، و از بین بروند. چون این کار ابتدا لذت دارد، همه سراغ ان می روند! و با یک ارتباط نامشروع، خود و فامیل های خود را آلوده می کنند! و میتوانیم امپولی به آنها بدهیم، که به بهانه تقویت جنسی، خودشان تزریق کنند، آلوده شوند تا بمیرند.

Ground killers

The screenplay is based on the correct attitude: environment and preservation, which is made up of 300 original episodes in series with 8 main characters. These eight people are Petty Zadeh, Drug bad, Industrial, and ... who, in a secret meeting, agree to destroy the land! Each of them in their specialty plans to: Destroy all places and destroy the earth. Of course, their slogan is very deceptive: such as industrial development and development, or the fight against plant pests and human disease. Mr. or Mrs. Darob, says: "The human population is very high, and we cannot feed them!" So we have to kill them! To be :less. The big killers, called Hertzel, say: If we kill who arrest us! "We do not direct what we do, but we produce delicious foods, whose sugar and fat they rise up, stroke, and die!" Or take them with chemical drugs instead of herbal and natural medicines! And for the purpose of not using the plants, we advertise that the fruits and vegetables will make you sick! In chemical drugs, we also pour out substances that make them infertile, so that they cannot grow generations! Each lion kisses his mustache and laughs! And he says to Mr. Pethizadeh: You see this genius. I promise to destroy all the people of the world without war and bloodshed! An oil-producing woman who is upset and says insulting himself, says no, this is a hard way, the best way to destroy plants and forests! Now Yazd is the largest forest in the world, but we can do it under the pretext of digging for oil! To create deep and deep wells, to disassociate the underlying aquifer, and the waters take a superficial and flat bed. Then everyone here will be indifferent, and the desert and desert will be right. Then he open two fingers and: He says to them, look! And they see that in the future, not a long tail, Yazd becomes a desert lut and salt desert, and no human beings live in it! Mr. Industrial, who is still silent, says: "You're looking for hard and expensive work." But I have a better way! I dry all the land, and I sell to build a factory and a building! People who do not have any food, honey are empty, and shut down the factories. Then, everyone goes to life! Everyone blames the other! If they were fighting, we would sell them weapons to kill each other! Maybe create a world war, and produce weapons of mass destruction! With the push of a button seven times the ground explodes! Miner Poor says your saying is correct, all this can be done, but people in the banquet or the environment can wake people! And do not let your plans run, or arrest you before the run! I have a better way. Under the pretext of getting rich, we tell all people to buy the mine. They are forced to: produce a lot of dust and bring out plenty of land out of cultivation. And people are infected with various diseases: like cancer! Because they do it, they do not doubt us at all! Mr. Virussy says: "No, we have to try to have illegitimate relations between men and women!" To cause: suspected diseases, and to disappear. Because it's fun at first, everyone's coming! And with an illicit connection, they infect themselves and their families! And we can give them an ampoule, which they inject, infuse themselves, on the pretext of sexual enhancement, to die.

قتلة الأرض

ویستند السیناریو إلى الموقف الصحیح: البیئة والحفظ ، والتی تتكون من 300 حلقة فی سلسلة مع 8 أحرف رئیسیة. هؤلاء الثمانیة هم بیتی زاده ودارابود والصناعیة ... والذین یتفقون فی اجتماع سری على تدمیر الأرض! كل واحد منهم فی خطط تخصصه ل: تدمیر جمیع الأماكن وتدمیر الأرض. وبطبیعة الحال ، فإن شعارهم مخادع للغایة: مثل التنمیة الصناعیة والتنمیة ، أو مكافحة الآفات النباتیة والأمراض البشریة. السید أو السیدة داروب ، یقول: "إن عدد السكان البشری مرتفع للغایة ، ولا یمكننا إطعامهم!" لذلك علینا أن نقتلهم! لتكون أقل. یقول القتلة الكبار ، الذین یدعون هرتزل ،: إذا قتلنا من یعتقلنا! "نحن لا نوجه ما نفعله ، ولكننا ننتج الأطعمة اللذیذة ، والسكر والدهون التی ترتفع ، والسكتة الدماغیة ، ویموت!" أو تناولهم بالعقاقیر الكیمیائیة بدلاً من الأدویة العشبیة والطبیعیة! ولغرض عدم استخدام النباتات ، فإننا نعلن أن الفواكه والخضروات ستجعلك مریضًا! فی العقاقیر الكیمیائیة ، نسكب المواد التی تجعلها عقیمة ، بحیث لا یمكن أن تنمو الأجیال! كل أسد یقبل شاربه ویضحك! ویقول للسی انفطیه : ترى هذا العبقری. أتعهد بتدمیر كل شعوب العالم بدون حرب وسفك دماء! تقول إحدى النساء المنتجة للنفط ، التی تشعر بالضیق والإهانة ، إن هذه طریقة صعبة لتدمیر النباتات والغابات! تعتبر "یزد" الآن أكبر غابة فی العالم ، لكن یمكننا القیام بذلك تحت ذریعة البحث عن النفط! لإنشاء آبار عمیقة وعمیقة ، لنفصل طبقة المیاه الجوفیة التحتیة ، والمیاه تأخذ سطحًا سطحیًا مسطحًا. حینها سیكون الجمیع غیر مبالین ، وستكون الصحراء والصحراء على حق. ثم فتح إصبعین و: یقول لهم ، انظروا! ویرون أنه فی المستقبل ، ولیس ذیل طویل ، فإن یزد تصبح صحراء الصحراء وصحراء الملح ، ولا یعیش فیها أی إنسان! یقول السید الصناعی ، الذی لا یزال صامتًا ، "أنت تبحث عن عمل شاق وباهظ الثمن". ولكن لدی طریقة أفضل! أنا أجفف كل الأرض ، وأبیع لبناء مصنع ومبنى! الناس الذین لیس لدیهم أی طعام ، والعسل فارغ ، وإغلاق المصانع. ثم یذهب الجمیع إلى الحیاة! الجمیع یلوم الآخر! إذا كانوا یقاتلون ، سنبیع لهم أسلحة لقتل بعضهم البعض! ربما خلق حرب عالمیة ، وإنتاج أسلحة الدمار الشامل! بضغطة زر واحدة تنفجر الأرض سبع مرات! یقول خزینه الجبلیه قولك صحیح ، كل هذا یمكن القیام به ، لكن الناس فی المأدبة أو البیئة یمكن أن یوقظوا الناس! ولا تدع خططك تعمل ، أو تعتقلك قبل السباق! لدی طریقة أفضل. تحت ذریعة الثراء ، نقول لكل الناس لشراء المنجم. یضطرون إلى: إنتاج الكثیر من الغبار وإخراج الكثیر من الأراضی من الزراعة. والناس مصابون بأمراض مختلفة: مثل السرطان! لأنهم یفعلون ذلك ، فإنهم لا یشكوننا على الإطلاق! یقول فیروسی: "لا ، علینا أن نحاول أن یكون لدینا علاقات غیر شرعیة بین الرجال والنساء!" لتسبب الأمراض المشتبه بها ، وتختفی. لأنها ممتعة فی البدایة ، الجمیع قادمون! ومع اتصال غیر شرعی ، یصیبون أنفسهم وعائلاتهم! ویمكننا أن نعطیهم أمبولة ، یقومون بحقنها ، یبثون أنفسهم ، بذریعة التعزیز الجنسی ، للموت.

Yer öldürücülər

Bu səkkiz nəfər neft istehsalçı, pis dərman, sənaye və ... gizli bir görüşdə torpağı məhv etməyə razılıq verən adlanır! Hər kəs öz ixtisası ilə planlaşdırır: Bütün yerləri məhv və yer məhv. Əlbəttə, onların şüarı çox aldadıcıdır: sənaye inkişafı və inkişafı, bitki zərərvericiləri və insan xəstəliyinə qarşı mübarizə. Cənab və ya xanım Darob deyir: "İnsan əhalisi çox yüksəkdir və onları qidalayamırıq!" Onları öldürməliyik. Daha az olmaq. Herzel adlı böyük qətlçilər deyirlər: "Bizi tutanları öldürsək! "Biz nə etdiyimizi yönəldə bilmirik, amma şəkər və yağlarının qalxması, vuruşu və öləcəyi dadlı yeməklər çıxarırıq!" Və ya bitki və təbii dərmanlar yerinə kimyəvi dərmanlarla aparın! Bitkilərin istifadəsi məqsədilə meyvə və tərəvəz xəstəliyinizin olacağını reklam edirik! Kimyəvi dərmanlarda, biz də onları qeyri-münbit hala gətirən maddələrdən çıxardırıq ki, onlar nəsilləri böyüdə bilməzlər! Hər bir aslan bığını öpər və gülür! Və cənab Petxizədəyə deyir: Bu dahi görürsən. Mən dünyanın bütün xalqlarını müharibə və qan tökmədən məhv etməyə söz verirəm! dilxor və neft anadan bu özü bir təhqir hesab olunur, bu ağır yol bitkilər və meşələrin məhv ən yaxşı yolu deyil deyir! İndi Yazd dünyanın ən böyük meşəsidir, lakin biz neft qazma bəhanəsi ilə bunu edə bilərik! Dərin və dərin quyuların yaranması, əsas akiferin ayrılması və suların səthi və düz yatağı olmasıdır. Sonra burada hər kəs laqeyd olacaq və səhra və səhra doğru olacaq. Sonra iki barmaq açır və onlara deyir: Hələ sakit olan Cənab Sənaye, deyir: "Sən ağır və bahalı iş axtarırsınız". Amma daha yaxşı bir yolum var! Bütün torpaqları quruyuram və bir zavod və bina tikmək üçün satıram! Yemək olmayan insanlar, ballar boşdur və fabrikləri bağlayırlar. Sonra hər kəs həyat keçir! Hər kəs digərini günahlandırır! Mübarizə edərdilərsə, bir-birimizi öldürmək üçün silah satacağıq! Bəlkə bir dünya müharibəsi yaratmaq və kütləvi qırğın silahları yaratmaq! Düymənin yeddi dəfə təkanla yer patlayır! 

نوع اخبار :
برچسب : قاتلان زمین،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Spot on with this write-up, I honestly think this site needs a lot more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the advice!
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Tremendous things here. I'm very glad to peer your article. Thanks a lot and I'm taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :