ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
در چهل سالگی انقلاب، باید گفت لطفا تولید را متوقف کنید! رشد دیوانه وار تولید در ایران، و تکیه هر ساله بر تولید بیشتر، باعث شده تا زیان های جبران ناپذیری، به محیط زیست وارد شود! به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اینکه همه ارگانها آمارهای بسیار خوبی، از عملکرد چهل ساله خود دارند، ولی سازمان او اصلا آمار خوبی ندارد! خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، بحران آب، آلودگی هوا همه نشان می دهد که: ایران در چهل ساله گذشته تخته گاز، به تولید می اندیشیده! تولیدی که نه تنها نیازهای داخلی را برآورده می کند، بلکه بازار های جهانی را نیز اشباع کرده است! با اینکه قرار بود بعد از انقلاب، نفت رایگان شود و: فقط دو میلیون بشکه در روز صادر شود، ولی در بالاترین حد خود تولید، و توزیع شده است. ایران نفت تمامی همسایگان، و کشورهای دوست را تامین می کند! برخی از انها قاچاق و برخی به خواست دولت(دامپینگ)، و برخی هم بعنوان کمک به خط مقاومت. با اینکه نیازی به اکتشاف نفت نیبست! ولی هر روز حفاری های زیادی می شود، و میادین گازی و نفتی جدیدی کشف می شود. به بهانه رقابت در میادین مشترک، گازها سوزانده می شود، تا از طرف مقابل عقب نیافتند! همه اینها ضربه به محیط زیست است. علیرغم تبلیغات و سیاهنمایی ها، بقدری کالا در دست مردم زیاد است که: بیش از نیمی، مصرف نشده در سطل های زباله ریخته می شود! بطوریکه زباله سرانه ایرانی هر نفر یک کیلو می باشد، که 5برابر متوسط تولید زباله در جهان است. برق وآب و بقدری زیاد است که: مردم برای شستن کوچه و خیابان، ماشین و منزل، از آب تصفیه شده استفاده می کنند! برخی ها استاد به هدر دادن آب و برق هستند، تا از این راه به دولت ضرر بزنند! و چهره ضد دولتی خود رانشان دهند. همسایگان ایران برق های ارزان را، از ایران می خرند(دامپینگ)! یا آن را دزدی  و قاچاق می کنند. اگر ایران 80میلیون جمعیت داشته باشد، 20میلیون دیگر در آمار نیستند، ولی این ارقام را مصرف می کنند (مانند مهاجران افغانی غیرمجاز، هندی ها و پاکستانی هایی که: به تکدی در ایران مشغول هستند) مبلمان ایران و صنایع چوبی دیگر، در نیا حرف اول را می زند! همین باعث شده تا تخریب جنگل ها، چندان مهم نباشد. مسکن در ایران بقدری زیاد شده، که 30درصد آنها خالی است،زیرا بازار راکد( اشباع شده) است. همه اینها به معنی مصرف: گچ و آهن و سیمان و سنگ است، که همگی باعث تخریب بیش از حد طبیعت می شود. ایران در تولید کشاورزی خودکفا شده، لذا نیازی به توسعه تولید نیست، زیرا معنی ان استفاده بیشتر از آب ها، توزیع بیشتر سموم، و تخریب بیشتر طبیعت است. لذا باید یک استوپ! به تولید داد. و تئوری های نوین را جایگزین آن کرد: در تعریف غربی سنتی، هرگونه تغییر به دست انسان تولید است، در حالیکه بسیاری از انها، به دست نیازی ندارد! اگر زمین را سمپاشی نکنیم هم، میتوانیم گندم بکاریم! ولی فشار بر زمین برای تولید بیشتر، کیفیت کالا را کم می کند، و ناباروری زمین را به دنیال دارد. و باعث افزایش بیابان ها می شود. تعریف جدید تولید ارگانیک، به همین موضوع بر می گردد. گوسفندی که بطور طبیعی حامله می شود، نباید تحت فشار باشد. پروار کردن گوسفند به معنی: تخریب محیط زیست، و تولید مصنوعی است. باید در تولید نوین، به طبیعت باز گردیم! اتوماسیون در تولید جدید، به معنی واگذاری کار به طبیعت است، با کم کردن دخالت انسان!خداوند قول روزی به همه داده، ما نباید مهربانتر از خداوند شویم! و به بهانه تهیه غذا و تدارکت برای همه، طبیعت را نابود کنیم! در حالیکه یک قرن است: به تجربه می دانیم دروغی بیش نیست.

New Production Theory!

At the age of forty years of revolution, I should say please stop production! The crazy growth of production in Iran, and relying every year on more production, has caused irreparable losses to the environment! According to the head of the EPA, despite the fact that all the organizations have a good record of their 40-year performance, his organization does not have a good record! Wetland and lake drying, water crisis, and air pollution all indicate that Iran has been thinking about production in the past forty years ago! A production that meets not only domestic needs, but also global markets! Although the oil was supposed to be free after the revolution: only two million barrels per day were exported, but produced and distributed at its highest level. Iran supplies oil to all its neighbors and friends! Some are trafficked and others are wanted by the government (dumping), and some as contributing to the resistance line. No need to explore the oil! But every day, a lot of drilling will take place, and new gas fields and oil fields will be discovered. Under the pretext of competing in common squares, gases are burned, so that they do not fall back from the opposite side! All this is a blow to the environment. In spite of advertisements and blackouts, there are so many people in the hands of the people: more than half are not consumed in trash bins! As per capita waste per capita is one kilogram per person, which is 5 times the average of waste production in the world. Electricity and water and so much so: people use refined water to wash their street, car and home! Some professors are wasting water and electricity to hurt the government! And face their anti-government. Iran's neighbors buy cheap electricity from Iran (dumping)! Either stealing and smuggling it. If Iran has 80 million people, 20 million are not in statistics, but they use these figures (such as unauthorized Afghan immigrants, Indians and Pakistanis who are busy in Iran) Iranian furniture and other woodwork, First hits! That's why the destruction of forests is not so important. Housing in Iran has increased so much that 30% of them are empty because the market is stagnant (saturated). All this means consuming: plaster, iron, cement, and rock, which all cause excessive destruction of nature. Iran is self-sufficient in agricultural production, so there is no need to develop production, because it means more water use, more distribution of pesticides, and more damage to nature. So be a stope! Produced. Replacing modern theories: In the traditional Western definition, any change is produced by man, while many do not need it! If we do not spray the earth, we can use wheat! But the pressure on the ground to reduce production quality further reduces the quality of the commodity, and infertility makes the earth a reality. And it increases the desert. The new definition of organic production is the same. The sheep that are naturally pregnant should not be under pressure. Eating sheep means: environmental degradation, and artificial production. We must return to nature in the new production! Automation in new production means the assignment of labor to nature, by minimizing human interference! God promised to give everyone a day, we should not be merciful to God! And, on the pretext of providing food and shelter for all, we destroy nature! While it's a century, we know it's a lie.

نظریة الإنتاج الجدید!

فی عمر الأربعین من الثورة ، یجب أن أقول ، أرجوك توقف عن الإنتاج! إن النمو الهائل فی الإنتاج فی إیران ، والاعتماد كل عام على المزید من الإنتاج ، قد تسبب فی خسائر لا یمكن إصلاحها للبیئة! وفقا لرئیس وكالة حمایة البیئة ، على الرغم من حقیقة أن جمیع المنظمات لدیها سجل جید لأدائها 40 عاما ، لا تملك مؤسسته سجلا جیدا! تشیر كل من الأراضی الرطبة والتجفیف فی البحیرة وأزمة المیاه وتلوث الهواء إلى أن إیران كانت تفكر فی الإنتاج فی الماضی قبل أربعین سنة! إنتاج لا یلبی الاحتیاجات المحلیة فحسب ، بل یلبی أیضًا الأسواق العالمیة! على الرغم من أن النفط كان من المفترض أن یكون حراً بعد الثورة: فقد تم تصدیر ملیونی برمیل یومیاً فقط ، ولكن تم إنتاجه وتوزیعه على أعلى مستوى له. إیران تزود النفط بكل جیرانها وأصدقائها! البعض یتم الاتجار بهم والبعض الآخر مطلوب من قبل الحكومة (الإغراق) ، وبعضهم یساهم فی خط المقاومة. لا حاجة لاستكشاف النفط! ولكن فی كل یوم ، سیجری الكثیر من الحفر ، وسیتم اكتشاف حقول غاز جدیدة وحقول نفطیة جدیدة. تحت حجة التنافس فی المیادین المشتركة ، یتم حرق الغازات ، بحیث لا تتراجع عن الجانب الآخر! كل هذا بمثابة ضربة للبیئة. على الرغم من الإعلانات وانقطاع التیار الكهربائی ، هناك الكثیر من الناس فی أیدی الناس: أكثر من نصفهم لا یستهلكون فی صنادیق القمامة! ونصیب الفرد من النفایات لكل فرد هو كیلوغرام واحد للشخص الواحد ، وهو ما یعادل خمسة أضعاف متوسط ​​إنتاج النفایات فی العالم. الكهرباء والماء والكثیر من ذلك: یستخدم الناس المیاه المكررة لغسل الشوارع والسیارات والمنزل! بعض الأساتذة یهدرون الماء والكهرباء لإیذاء الحكومة! ومواجهة معاداة الحكومة. جیران إیران یشترون الكهرباء الرخیصة من إیران (إغراق)! إما سرقة وتهریبها. إذا كان لدى إیران 80 ملیون شخص ، فإن 20 ملیون شخص لیسوا فی الإحصاءات ، لكنهم یستخدمون هذه الأرقام (مثل المهاجرین الأفغان غیر المصرح بهم ، والهنود والباكستانیین الذین ینشغلون فی إیران) الأثاث الإیرانی وغیرها من الأعمال الخشبیة ، الضربات الأولى! هذا هو السبب فی أن تدمیر الغابات لیست مهمة جدا. زاد الإسكان فی إیران لدرجة أن 30٪ منهم فارغون لأن السوق راكد (مشبع). كل هذا یعنی الاستهلاك: الجص والحدید والاسمنت والصخور ، والتی تسبب جمیعها تدمیرًا مفرطًا للطبیعة. تمتلك إیران الاكتفاء الذاتی فی الإنتاج الزراعی ، وبالتالی لیست هناك حاجة لتطویر الإنتاج ، لأنه یعنی المزید من استخدام المیاه ، والمزید من توزیع مبیدات الآفات ، والمزید من الأضرار التی تلحق بالطبیعة. حتى یكون توقف! وقد أنتج. استبدال النظریات الحدیثة: فی التعریف الغربی التقلیدی ، یتم إنتاج أی تغییر من قبل الإنسان ، فی حین أن الكثیرین لا یحتاجون إلیها! إذا لم نرش الأرض ، یمكننا استخدام القمح! لكن الضغط على الأرض لتقلیل جودة الإنتاج یقلل من جودة السلعة ، والعقم یجعل الأرض حقیقة. ویزید من الصحراء. التعریف الجدید للإنتاج العضوی هو نفسه. لا یجب أن تخضع الأغنام الحامل بشكل طبیعی للضغط. الأكل الأغنام یعنی: التدهور البیئی ، والإنتاج الاصطناعی. یجب أن نعود إلى الطبیعة فی الإنتاج الجدید! الأتمتة فی الإنتاج الجدید تعنی نقل العمل إلى الطبیعة ، من خلال تقلیل تدخل الإنسان إلى أدنى حد! وعد الله بإعطاء الجمیع یومًا ، لا ینبغی أن نكون رحیمین إلى الله! وبحجة توفیر الغذاء والمأوى للجمیع ، فنحن ندمر الطبیعة! فی حین أنه قرن ، نعرف أنها كذبة.

Yeni istehsal nəzəriyyəsi!

Kırk illik bir inqilab dövründə istehsal dedikləri dayandırın deyə söyləməlisən! İranda istehsalın çılpaq artımı və hər il daha çox istehsalata arxalanması, ətraf mühitə qarşı düzəlməz itkilər yaradıb! Su səthi və göl qurutma, su böhranı və hava çirkliliyi bütün bunları göstərir ki, İran keçmişdə qırx il əvvəl istehsal etdiyini düşünür! Yalnız daxili ehtiyacları deyil, həm də qlobal bazarlara cavab verən bir istehsal! İran bütün qonşularına və dostlarına neft tədarük edir! Bəziləri insan alveri və digərləri hökumət tərəfindən (damping), bəzilərini isə müqavimət xəttinə töhfə verən kimi axtarırlar. Neft araşdırmaq lazım deyil! Lakin hər gün qazma işləri aparılacaq və yeni qaz yataqları və neft yataqları aşkar ediləcək. Ortaq meydanlarda rəqabət etmək bəhanəsi ilə qazlar yanır, əks tərəfdən geri dönməyəcək! Bütün bunlar ətraf mühitə bir zərbədir. Reklam və qarışıqlıqlara baxmayaraq, xalqın əlində çox sayda insan var: yarıdan artıq çöp bidonu istehlak edilmir! Kişi başı adambaşına düşən tullantı miqdarı, dünyada bir kiloqramdır ki, bu dünyada tullantıların istehsalının 5 dəfə çoxdur. Elektrik və su və buna görə çox: insanlar küçələrini, avtomobilini və evini yuymaq üçün təmiz suyu istifadə edir! Bəzi professorlar hökumətə zərər vermək üçün su və elektrik enerjisini israf edirlər! Və onların anti-hökumət üzləşirlər. İranın qonşuları ucuz elektrik alırlar (damping)! Ya oğurluq və qaçaqçılıq. İranın 80 milyon adam, 20 milyon digər stats, lakin bu rəqəmlər alsaq, bu sözləri İran mebel və ağac emalı sənayesi (qanunsuz belə Əfqan qaçqın kimi, Hindi və Pakistanlılar İranda PANHANDLE məşğul olan) İlk hits! Buna görə ormanların məhv edilməsi vacib deyil. İranda mənzil çox artıb ki, onlardan 30% -i boşdur, çünki bazar dağılıb. Bütün bunlar istehlak deməkdir: gips, dəmir, sement və qaya, təbiətin həddən artıq məhvinə səbəb olur. Beləliklə, bir çubuq olsun! İstehsalı. Müasir nəzəriyyələrin dəyişdirilməsi: Ənənəvi Qərb tərifində hər hansı bir dəyişiklik insan tərəfindən yaradılıb, bir çoxuna ehtiyac yoxdur! Yerimizi sprey etməyəcəyiksə, biz buğda istifadə edə bilərik! Lakin istehsal keyfiyyətini azaltmaq üçün yerə təzyiq əmtəənin keyfiyyətini daha da azaldır və infertillik yerin reallığını təmin edir. Səhrasını artırır. Üzvi istehsalın yeni tərifi eynidır. Təbii hamilə olan qoyun təzyiq altında qalmamalıdır. Qoyun yemək deməkdir: ətraf mühitin pozulması və süni istehsal. Yeni məhsula təbiətə qayıtmalıyıq! Və hamı üçün qida və sığınacaq təmin etmək bəhanəsi ilə təbiəti məhv edirik! Bir əsr olsa da, bunun yalan olduğunu bilirik.

نوع اخبار :
برچسب : تئوری نوین تولید!،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

whoah this blog is excellent i like studying your posts. Stay up the good work! You recognize, lots of persons are searching around for this info, you could aid them greatly.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Inspiring story there. What occurred after? Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :