ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

زنان در سراسر دنیا، در حال اشنایی با حقوق خود هستند، زیرا هر روز بیشتر از پیش، در تظاهرات خیابانی شرکت می کنند. و پیشتاز تر از مردان آمریکا و اروپا، خواستار ازادی از: شر سرمایه داری هستند. انتظار می رود با حضور بیشتر آنان، کار سرمایه داری در جهان یکسره شود. علاوه بر ان لازم است که ترامپ نیز، مانند گورباچف، به فروپاشی آمریکا، با دیده احترام بنگرد، و مانع زایش تاریخ نشود. اما چرا زنان بیش از مردان، در مبارزه با سرمایه داری موفق هستند؟ فلسفه سرمایه داری مانند کمونیزم، نگاه ابزاری به انسان بوده است. به همین دلیل، تکامل سرمایه داری به کمونیزم می رسد. دیدگاه ابزاری آنان به زنان، بیشتر از مردان بوده است. در تبلیغات کالاها نمونه این امر ، اشکار است. زیرا برای فروش هر کالایی، از زیبایی زنان، استفاده می کردند. گرچه اکنون، این استفاده کمتر شده ولی باز هم، نگاه ابزاری است! استادان تبلیغات می گویند(دکتر محمدی) اگر: از زنان خیلی زیبا رو برای تبلیغات استفاده کنیم، زیبایی آنان ،کالا را تحت الشعاع قرار می دهد! یعنی زنان زیبا روی، در این تبلیغات، بجای جذب مشتری برای کالا، برای خود، جذب مشتری می کنند! البته از مردان زیبا رو هم، استفاده ابزاری می شود(مانند سریال مانکن) ولی، طبیعتا زنان بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیرند. حتی اگر برای تبلیغات خودشان باشد، بجای احترام به انان، مورد تجاوز قرار می گیرند! آزار جنسی آنان بیشتر می شود.هرکس که سرمایه بیشتری دارد، به خود حق می دهد: آزار جنسی بیشتری بر انها اعمال کند. از این رو است که زنان، به ستوه آمده و خواستار تغییر نظام سرمایه داری هستند. برخلاف نظام سرمایه داری، اسلام سرمایه زن را، در زیبایی آن با شرط عفت و حفظ سلامت جسمی می داند. و بجای دستور آزار جنسی، همه را به حریم نگهداری و: احترام به زنان فرا می خواند. تنها کسی میتواند با زن ازدواج کند، که قانونا در دفاتر ازدواج ثبت کرده باشد. و برای این ازدواج مردم را هم در جریان گذاشته باشد: (شهود امضا می کنند). حتی آنان را به ولیمه دعوت کرده باشد. بقیه مرد ها باید احترام زن را نگهدارند، و برای او حریم قائل شوند. لذا نگاه ابزاری مکتب های غیر اسلامی از بین می رود، و زن بخاطر انسان بودنش، طرف قرارداد در شرایط: اختیاری کامل می شود. همانطور که می دانیم دیدگاه مادی (سرمایه داری)، نیروی انسانی را یکی از عوامل تولید و فروش می داند!(از 5ام دو ام ) مدیریت و منایع انسانی هم، مانند ماشین و زمین و سرمایه منظور می شود. این دیدگاه در زمان جاهلیت هم وجود داشت، هرگاه خانه یا زمینی فروخته میشد، با کارگران روی آن معامله می شد. ختی مانند چینی ها که دختران را سقط می کنند، تا فرزندشان پسر شود، در غرب هم مردسالاری وجود داشت. آنهایی که ظاهرا از زنان حمایت می کردند، فکر شیطانی سوء استفاده از زنان، در پشت آن بود. مثلا رئیس دادگاه به شرطی از: شکایت زن برعلیه شوهرش، حمایت می کرد که بتواند جای او را بگیرد! و اغلب جمعیت های حامی زنان! دارای هیات مدیره مرد بودند! یعنی مردان دیگری، پشت پرده حقوق زنان بودند. اما در اسلام می بینیم که: برخلاف جاهلیت ( وغرب امروز) که: زنان با نام شوهرانشان شناخته می شوند، نسل پیامبر از سوی دخترش، ادامه پیدا می کند. سالها زیادی علویان و شیعیان را، بنی الزهرا یا بنی فاطمه می گفتنند. امروز نیز در ایران، دختران در بسیاری از مراتب علمی، از پسران جلوترند. این است که داشتن حجاب، مانع فعالیت آنها نشده، بلکه به دلیل پوشش مناسب، از هدر رفت انرژی آنان، و سوء استفاده دیگران از بدن آنان، جلوگیری شده. ارمغان اسلام عفت و سلامت است.

American women make a demonstration every single week!

Women all over the world are paying attention to their rights, because they are taking part in street protests every day more often. And more prominent than men in America and Europe, they demand freedom from the evil of capitalism. With capital participation expected, capitalist labor in the world is expected to end. In addition to this, it is necessary that Tramp, like Gorbachev, pay homage to the collapse of the United States, and prevent the birth of history. But why are women more successful than men in fighting capitalism? The philosophy of capitalism, such as communism, has been a tool for human beings. For this reason, the evolution of capitalism comes to communism. Their approach to women was more than men. This is evident in the advertising of goods. Because: they used the beauty of women to sell any good. Although now, this use is less, but again, it's an instrumental look! Advertisement professors say (Dr. Mohammadi) if: we use very beautiful women to advertise, their beauty will overshadow the goods! That is, beautiful women on the floor, in these ads, instead of attracting customers for the goods, attract customers for themselves! Of course, the beautiful men also use tools (like the mannequin series), but, of course, women are most abused. Even if they are advertising for themselves, instead of respecting them, they will be raped! Their sexual harassment becomes greater. Everyone who has more capital gives them the right to exercise more sexual harassment. That is why women are outraged and demanding the change of capitalism. Unlike the capitalist system, Islam considers women's capital, in its beauty, with the condition of chastity and preservation of physical health. Instead of sexual harassment, everyone calls for protection and: respect for women. Only one can marry a woman, who has legally registered at marriage offices. And for the marriage, he has also been following people: (signing witnesses). Even: invited them to the restaurant. The rest of the men must keep the woman's respect, and leave him alone. Therefore, the instrumental look of non-Islamic schools is eliminated, and the woman is for the sake of being human, the party to the contract is in a condition: optional. As we know, the material view (capitalism) considers manpower one of the factors of production and sale (from the 5m to 2m), management and human resources, such as cars, land, and capital. This view also existed at the time of ignorance, when the house or land was sold, it was traded with the workers. Just like the Chinese who aborted the girls, until their son was a boy, there was patriarchy in the west. Those who allegedly supported women, the evil thought of abusing women were behind it. For example, the court chairman supported a woman's complaint against her husband to replace her! And most women's supporters! Have a board of directors! That is, other men behind the scenes of women's rights. But in Islam, we see that, contrary to Jahilith (and today's wisdom): women are known as their husbands, the Prophet's generation continues from his daughter. For many years, they used to say Alawites and Shi'ites, Bani al-Zahra or Bani-Fatemeh. Today, in Iran, girls are far ahead of boys in many scientific fields. This is because they have not prevented their veil, but because of proper cover, their energy wasted, and the misuse of others by their bodies. Good faith is chastity and health.

تقدم المرأة الأمریكیة مظاهرة كل أسبوع!

تهتم النساء فی جمیع أنحاء العالم بحقوقهن لأنهن یشاركن فی الاحتجاجات فی الشوارع كل یوم أكثر. والأكثر بروزاً من الرجال فی أمریكا وأوروبا ، یطالبون بالحریة من شر الرأسمالیة. ومع توقع مشاركة رأس المال ، من المتوقع أن تنتهی العمالة الرأسمالیة فی العالم. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروری أن یصطدم الصعلوك ، مثل غورباتشوف ، بانهیار الولایات المتحدة ، ویمنع میلاد التاریخ. لكن لماذا النساء أكثر نجاحا من الرجال فی محاربة الرأسمالیة؟ كانت فلسفة الرأسمالیة ، مثل الشیوعیة ، أداة للبشر. لهذا السبب ، تطور الرأسمالیة یأتی إلى الشیوعیة. كان نهجهم تجاه النساء أكثر من الرجال. هذا واضح فی الإعلان عن البضائع. لأنهم استخدموا جمال النساء لبیع أی سلعة. على الرغم من أن هذا الاستخدام الآن أقل ، ولكن مرة أخرى ، فإن ذلك یمثل أداة مفیدة! یقول أساتذة الإعلانات (د. محمدی): إذا كنا نستخدم النساء الجمیلات جداً للإعلان ، فإن جمالهن سوف یحجب البضائع! هذا هو ، المرأة الجمیلة على الأرض ، فی هذه الإعلانات ، بدلا من جذب الزبائن للبضائع ، وجذب الزبائن لأنفسهم! وبالطبع ، فإن الرجال الجمیلین یستخدمون الأدوات (مثل سلسلة المانیكان) ، لكن ، بالطبع ، النساء أكثر عرضة للإساءة. حتى لو كانوا یعلنون عن أنفسهم ، بدلا من احترامهم ، سیتم اغتصابهم! یصبح تحرشهم الجنسی أعظم ، وكل شخص لدیه المزید من رأس المال یمنحهم الحق فی ممارسة المزید من التحرش الجنسی. لهذا السبب تشعر النساء بالغضب ویطالبن بتغییر الرأسمالیة. على عكس النظام الرأسمالی ، یعتبر الإسلام رأس المال النسائی ، فی جماله ، مع شرط العفة والحفاظ على الصحة البدنیة. بدلا من التحرش الجنسی ، كل شخص یدعو إلى الحمایة و: احترام المرأة. یمكن للمرء أن یتزوج امرأة واحدة فقط ، وقد سجلت بشكل قانونی فی مكاتب الزواج. وبالنسبة للزواج ، كان یتابع الناس أیضًا: (توقیع الشهود). حتى دعاهم إلى المطعم. یجب على بقیة الرجال الحفاظ على احترام المرأة ، وتركه وحده. لذلك ، یتم التخلص من المظهر الجوهری للمدارس غیر الإسلامیة ، والمرأة هی من أجل الإنسان ، ویكون طرف العقد فی حالة: اختیاری. كما نعلم ، فإن النظرة المادیة (الرأسمالیة) تعتبر القوى العاملة أحد عوامل الإنتاج والبیع (من الخامس إلى الثانی) ، والإدارة والموارد البشریة ، مثل السیارات والأراضی ورأس المال. كان هذا الرأی موجودًا أیضًا فی وقت الجهل ، عندما بیع المنزل أو الأرض ، كان یتم تداوله مع العمال. تماما مثل الصینیین الذین أجهضوا الفتیات ، حتى كان ابنهم صبیا ، كان هناك الأبویة فی الغرب. أولئك الذین یزعم أنهم یدعمون النساء ، كانت الفكرة الشریرة عن الإساءة للنساء هی التی تقف وراءه. على سبیل المثال ، دعم رئیس المحكمة شكوى المرأة ضد زوجها لیحل محلها! ومعظم مؤیدی النساء! لدیك مجلس إدارة! هذا هو ، الرجال الآخرین وراء كوالیس حقوق المرأة. لكن فی الإسلام ، نرى أنه ، على النقیض من الجاهلیة (وحكمة الیوم): تُعرف النساء بأزواجهن ، ویستمر جیل النبی من ابنته. لسنوات عدیدة ، اعتادوا أن یقولوا العلویین والشیعة ، بنی الزهراء أو بنی فاطمة. الیوم ، فی إیران ، تتفوق الفتیات كثیراً على الأولاد فی العدید من المجالات العلمیة. هذا لأنهم لم یمنعوا حجابهم ، لكن بسبب الغطاء المناسب ، أهدرت طاقتهم ، وسوء استخدام الآخرین بأجسامهم. حسن النیة هو العفة والصحة.

Amerikalı qadınlar hər həftə bir nümayiş edirlər!

Bütün dünyada qadınlar öz hüquqlarına diqqət edirlər, çünki onlar hər gün daha çox küçə nümayişlərində iştirak edirlər. Amerikada və Avropadakı kişilərdən daha məşhurdurlar, kapitalizmin pisliyindən azadlıq tələb edirlər. Kapital iştirakının gözlənildiyi ilə, dünyada kapitalist əmək əmələ gəlməsi gözlənilir. Bununla yanaşı, Tramp, Qorbaçov kimi, ABŞ-ın dağılmasına hörmət edir və tarixin doğmasına mane olur. Amma nə üçün qadınlar kapitalizmlə mübarizədə kişilərdən daha uğurlu olurlar? Kommunizm kimi kapitalizmin fəlsəfəsi insan üçün bir vasitədir. Buna görə kapitalizmin inkişafı kommunizmə gəlir. Qadınlara olan münasibəti kişilərdən çox idi. Bu malların reklamında aydın görünür. Çünki qadınlar gözəlliyini hər hansı bir yaxşılıq satmaq üçün istifadə edirdilər. Baxmayaraq ki, indi bu istifadə azdır, amma yenə də instrumental bir görünüşdür! Reklam müəllimləri (Dr. Mohammadi) deyirlərsə: reklam üçün çox gözəl qadınlar istifadə ediriksə, onların gözəlliyi malların kölgəsinə salacaq! Yəni, yerdəki gözəl qadınlar, bu reklamlarda, müştərilərə malların cəlb edilməsi əvəzinə müştəriləri özləri üçün cəlb edir! Əlbəttə, gözəl kişilər də alətlərdən istifadə edirlər (manken seriyası kimi), amma əlbəttə ki, qadınlar ən çox sui-istifadə edirlər. Özləri üçün reklam olsa da, onlara hörmət etmək əvəzinə onlara təcavüzə məruz qalacaqlar! Onların cinsi təcavüzü daha da artacaq, daha çox sermayeli olan hər kəs onlara daha çox cinsi təcavüz etmək hüququnu verir. Buna görə qadınlar qəzəblənir və kapitalizmin dəyişməsini tələb edirlər. Kapitalist sistemdən fərqli olaraq, İslam qadınların paytaxtı gözəlliyini, təmizlik və fiziki sağlamlığının qorunması şərti ilə hesab edir. Cinsi təcavüzün əvəzinə hər kəs müdafiə etməyi və qadınlara hörmət etməyi tələb edir. Yalnız bir ailə qurmaq üçün qanuni olaraq qeydiyyatdan keçmiş bir qadınla evlənə bilər. Və evlilik üçün, o da insanları təqib edir: (şahidlərin imzalanması). Hətta onları restoranına dəvət etdi. Qalanların hamısı qadının hörmətini saxlamalı və onu tək buraxmalıdır. Buna görə qeyri-islam məktəblərinin instrumental görünüşü aradan qaldırılır və qadın insan olmaq üçündir, müqavilənin tərəfi isə şərtdir: isteğe bağlıdır. Bildiyimiz kimi, maddi baxış (kapitalizm) insan gücünü istehsal və satış amillərindən (5-dən 2-ci), idarəetmə və insan resurslarına, məsələn, avtomobil, torpaq və kapital kimi nəzərdən keçirir. Bu fikir, ev və ya torpaq satıldığı zaman cahillik dövründə də mövcud idi, işçilərlə ticarət edildi. Qızları tağlamlıqdır.

نوع اخبار :
برچسب : زنان آمریکایی، هرهفته تظاهرات کنند!،
لینک ها :
جمعه 15 شهریور 1398 06:24 ب.ظ
constantly i used to read smaller content which as well clear their motive,
and that is also happening with this post which I am reading now.
شنبه 2 شهریور 1398 01:15 ب.ظ
Hey there! I could have sworn I've been to this blog before
but after browsing through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
شنبه 2 شهریور 1398 02:01 ق.ظ
It's not my first time to visit this web site,
i am visiting this site dailly and get pleasant facts from here all the time.
سه شنبه 1 مرداد 1398 03:51 ق.ظ
Hello I am so happy I found your web site, I really found
you by error, while I was looking on Digg for something else, Anyhow
I am here now and would just like to say thank you for
a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't
have time to read through it all at the moment
but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.

natalielise pof
چهارشنبه 26 تیر 1398 12:13 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe
for a weblog website? The account aided me a appropriate deal.
I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept
پنجشنبه 20 تیر 1398 09:36 ق.ظ
whoah this blog is wonderful i love reading your articles.
Stay up the good work! You realize, many persons are searching round for this information, you could aid them greatly.
شنبه 18 خرداد 1398 01:25 ق.ظ
I seriously love your site.. Very nice colors & theme.
Did you make this web site yourself? Please reply back
as I'm looking to create my own blog and want to know where
you got this from or what the theme is called. Thanks!
چهارشنبه 15 خرداد 1398 03:27 ق.ظ
What's up to all, the contents existing at this website are actually awesome for people knowledge, well, keep
up the nice work fellows.
جمعه 10 خرداد 1398 03:28 ب.ظ
It's amazing in favor of me to have a web site, which is beneficial for my know-how.
thanks admin
سه شنبه 20 فروردین 1398 12:29 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like me, just visit this website everyday
because it gives quality contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :