ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

باید گفت دیگر صادرات بس است! علم صادرات این نیست، که به هر قیمتی شده صادر کنیم! صادرات برمبنای مزیت نسبی است. در حالیکه امروز از یکسو، دامپینگ فضای صادرات را مخدوش کرده، و از سوی دیگر صادرات، به بهای گرسنگی صادر کنندگان است. ممکن است عده ای با دلارهای تشویقی و ندادن مالیات، و دزدیدن از سر سفزه های مردم، درآمد های ارزی کسب کنند، ولی این به معنی صادرات نیست. تئوری صادرات باید تغییر کند، و تحولات نوین را در خود جای دهد! والا، بجز ورشکستگی شرکتهای بزرگ، و گرسنه ماندن فقرا نتیجه ای نخواهد داشت. باید پذیرفت که خداوند مهمترین عنصر است، و انسان خلیفه اوست. فرقی نمی کند این انسان، جزو آمار باشد یا نباشد. همه 8میلیارد نفری که: در زمین خاکی هستند، انسان هستند و باید نان و آذوقه و لباس و آینده داشته باشند. این در همه قوانین اساسی هست! جزو منشور حقوق بشر و: حقوق اساسی انسان است، ولی صادرات همه آنها را زیر پا می گذارد، زیرا فقط به ارز آوری فکر می کند. آیا از خود سوال کرده اند که: ارز آوری به چه قیمت؟ مردم گرسنه و بی خانمان را نمی بینند! سالها غرب و آمریکا، با پوشش خبری وسیعی، فقر را به کشورهای جهان سوم، و سوء مدیریت و نداشتن تمدن و توسعه نسبت می دادند! ولی امروز دوربینها به درون خودشان رفته، و نشان می دهد که بیش از همه جهان سوم، دارای فقیر و بی خانمان هستند. و این مایه شرمساری نظم نوینی بود که: آنها وعده می دادند. چراکه صادرات و تشکیل شرکتهای چند ملیتی، کار را بجایی رسانده که باید: فاتحه آن را خواند. همانطور که وزیر صنعت گفت: اگر در تولید پراید، ضرر می دهید بروید سراغ تولید دیگر. دنیا هم بیدار شده و می بیند که: باید بجای صادرات، به تولید و توزیع داخل توجه کند.عدم توجه به این موضوع، باعث شده که مردم کوبا از نیشکر استفاده نکنند! قند نیشکر در هفت تپه ایران هم، به تلخی زندگی مبدل شود. وجود اورانیوم در افریقای جنوبی، یا دیگر معادن در کشورهای مختلف، قاتل جان مردم آنجا شود. سوداگران همگی تبدیل به سوداگران مرگ شوند! در جالیکه زیر پای مردم آفریقا، ثروت های زیادی است، ولی گرسنه ترین مردم دنیا شدند. مردم آمریکا شاهدند که کمپانی ها، گندم آنها را به دریا می ریزند، ولی حاضر نیستند به بی خانمان ها بدهند، چرا که قیمت بازار کاهش می یابد! و در بورس رتبه کمتری پیدا می کند. مردم آلمان می بینند که در جلوی چشم آنها، عربها با خودروهای ساخت آنها، ویراژ می دهند ولی انها فقط باید نگاه کنند! و به این اکتفا کنند که: کشورشان سازنده چنین خودرو هایی است! ژاپنی ها مثل سگ پاسوخته، صبح تاشب کار کنند و همیشه گرسنه باشند! تا کالای آنها برند جهانی شود. چینی ها کمترین دستمزد را بگیرند، و در آلونک های چوبی قرون وسطایی، زندگی کنند تا کشورشان بتواند: با  دامپینگ و ارزانفروشی، رشد اقتصادی بهتری بدست آورد. اما تئوری صادرات در ایران، بعد از انقلاب اسلامی رویکردی انسانی پیدا کرد. و براساس ضرب المثل معروف: چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. ابتدا نفت وگاز خود را برای مردم خود خواست. به دستور امام خمینی صادرات 4میلیون بشکه ای، به دو میلیون کاهش یافت، تا ذخیره ای برای آیندگان باقی بماند. براساس دستورات اسلامی، روزی هر کسی معیین و بر او نازل می شود، ولی افرادی با مصادره، آنهارا فقیر می کنند. لذا نفت و گاز و دیگر موادمصرفی، با اولویت مردم ایران تولید می شود! و بسیار ارزان است. حتی امام خمینی گفته بود باید رایگان شود. به همین دلیل است که ما شاهد: قاچاق وسیع آنها به کشورهای همسایه می باشیم.

The Need for Evolution in Export Science

It should be said that there is enough export! This is not export science; we can export at any price! Exports are based on the relative advantage. However, today, on the one hand, dumping has distorted exports, and, on the other hand, exports are at the expense of hunger for exporters. Some people may earn revenues with incentive and tax dollars, and stealing people's vouchers, but this does not mean exports. The theory of exports should change, and bring new developments! Except for the failure of big companies, and hungry, the poor will not have any results. It must be accepted that God is the most important element, and that man is his caliphate. It does not matter whether this person is a statistic or not. All the 8 billion people who are in the earth are earthy, human beings and have bread and food, clothing and future. This is in all the basic rules! It is a human rights charter, and it is: the basic human right, but the export breaks all of them, because it only thinks of value. Did they ask themselves: at what price? People do not see the hungry and the homeless! For many years, the West and the United States, with broad news coverage, attributed poverty to Third World countries, and mismanagement and lack of civilization and development! But today, cameras have gone inside, and show that the third world is the poorest and most homeless. And this was a shame of a new order: they promised. Because exports and the formation of multinational corporations have made the work that it should: ending read it. As: the Minister of Industry said: If you are losing pride in production, go to another production. The world also wakes up and sees that it must pay attention to domestic production and distribution instead of exports. Not paying attention to this issue has caused the Cubans not to use sugar cane! Sugar cane in the seven hills of Iran will also become bitter in life. The presence of uranium in South Africa, or other mines in different countries, will kill the lives of the people there. The merchants all become death-seekers! While there are a lot of wealth under the people of Africa, they are the worst people in the world. The American people are seeing the companies drop their wheat into the sea, but they are not willing to give the homeless, because the market price is down! And it gets less rank in the stock exchange. The people of Germany see that in front of their eyes, the Arabs dig in their cars, but they just have to look! And to make sure: their country is the manufacturer of such cars! The Japanese, like a dog, will work the night before and always be hungry! To: make their brand a global brand. The Chinese will receive the lowest wages, and live in medieval wooden slabs, so that their country can get better economic growth with dumping and cheaper sales. But the theory of exports in Iran after the Islamic Revolution found a human approach. And according to the famous proverb: The lamp that goes to the house is to the holy mosque. First, he demanded his oil and gas for his people. On the orders of Imam Khomeini, exports of 4 million barrels fell to two million to remain a reserve for the future. On the basis of the Islamic orders, everyone is given a day and is sent to him, but those who are confiscated, they are poor. Therefore, oil, gas and other materials are produced by the people of Iran! And very cheap. Even Imam Khomeini had said he should be free. That is why we are seeing them smuggling vastly into neighboring countries.

الحاجة إلى التطور فی علم التصدیر

یجب أن یقال أن هناك ما یكفی من التصدیر! هذا لیس علم التصدیر ، یمكننا تصدیر بأی ثمن! تعتمد الصادرات على المیزة النسبیة. ومع ذلك ، فإن الإغراق الیوم ، من ناحیة ، یشوه الصادرات ، ومن ناحیة أخرى ، فإن الصادرات هی على حساب الجوع بالنسبة للمصدرین. بعض الناس قد یكسبون عائدات مع دولارات الحافز والضرائب ، ویسرقون قسائم الناس ، لكن هذا لا یعنی الصادرات. یجب أن تتغیر نظریة الصادرات ، وجلب تطورات جدیدة! وباستثناء فشل الشركات الكبیرة والجیاع ، لن یكون للفقراء أی نتائج. یجب قبول أن الله هو العنصر الأهم ، وأن الإنسان هو خلافته. لا یهم ما إذا كان هذا الشخص إحصائیًا أم لا. جمیع سكان العالم البالغ عددهم 8 بلیون نسمة هم ترابیون ولدیهم البشر ولدیهم الخبز والطعام والملبس والمستقبل. هذا فی كل القواعد الأساسیة! إنه میثاق لحقوق الإنسان ، وهو: حق الإنسان الأساسی ، لكن التصدیر یكسرها كلها ، لأنه یفكر فی القیمة فقط. هل سألوا أنفسهم: بأی ثمن؟ الناس لا یرون الجیاع والمشردین! لسنوات عدیدة ، عزا الغرب والولایات المتحدة ، مع تغطیة إخباریة واسعة ، الفقر إلى بلدان العالم الثالث ، وسوء الإدارة وانعدام الحضارة والتنمیة! لكن الیوم ، دخلت الكامیرات ، وتبین أن العالم الثالث هو الأكثر فقرا وتشردا. وكان هذا عارًا على أمر جدید: لقد وعدوا. ولأن الصادرات وتكوین الشركات متعددة الجنسیات قد صنعت العمل الذی ینبغی علیها: فاتحة تقرأه. كما قال وزیر الصناعة: إذا كنت تفقد الفخر فی الإنتاج ، انتقل إلى إنتاج آخر. یستیقظ العالم أیضاً ویرى أنه یجب علیه الانتباه إلى الإنتاج والتوزیع المحلی بدلاً من الصادرات ، حیث لم یدفع الانتباه إلى هذه القضیة الكوبیین إلى عدم استخدام قصب السكر! سوف یصبح قصب السكر فی تلال إیران السبعة مرًا أیضًا فی الحیاة. إن وجود الیورانیوم فی جنوب أفریقیا ، أو أی مناجم أخرى فی بلدان مختلفة ، سیقتل حیاة الناس هناك. جمیع التجار أصبحوا باحثین عن الموت! فی حین أن هناك الكثیر من الثروة تحت شعوب أفریقیا ، فهی أسوأ الناس فی العالم. فالشعب الأمیركی یرى الشركات تسقط قمحها فی البحر ، لكنهم غیر مستعدین لإعطاء المشردین ، لأن سعر السوق یتراجع! ویحصل على رتب أقل فی البورصة. یرى سكان ألمانیا أن العرب أمام أعینهم یحفرون فی سیاراتهم ، لكن علیهم فقط أن ینظروا! والتأكد من: بلدهم هو الصانع لهذه السیارات! إن الیابانیین ، مثل الكلب ، سیعملون فی اللیلة السابقة ویكونوا دائما جائعین! لجعل علامتهم التجاریة علامة تجاریة عالمیة. سیحصل الصینیون على أقل الأجور ، ویعیشون فی ألواح خشبیة تعود إلى العصور الوسطى ، حتى یتسنى لبلدهم تحقیق نمو اقتصادی أفضل من خلال الإغراق والمبیعات الأرخص. لكن نظریة الصادرات فی إیران بعد الثورة الإسلامیة وجدت نهجا إنسانیا. ووفقا للمثل الشهیر: المصباح الذی یذهب إلى المنزل هو إلى المسجد المقدس. أولاً ، طالب بنفطه وغازه لشعبه. بناء على أوامر من الإمام الخمینی ، انخفضت صادرات 4 ملایین برمیل إلى ملیونین لتبقى احتیاطیاً للمستقبل. على أساس الطلبیات الإسلامیة ، یتم إعطاء الجمیع یومًا ویتم إرساله إلیه ، لكن الذین تمت مصادرتهم ، هم فقراء. لذلك ، یتم إنتاج النفط والغاز والمواد الأخرى من قبل الشعب الإیرانی! ورخیصة جدا. حتى الإمام الخمینی قال إنه یجب أن یكون حراً. هذا هو السبب فی أننا نشهد لهم تهریب كبیر فی البلدان المجاورة.

İxrac elmində təkamül ehtiyacları

Deyil ki, kifayət qədər ixrac var! Bu ixrac elmi deyil, hər hansı bir qiymətə ixrac edə bilərik! İxrac nisbi üstünlüyə əsaslanır. Ancaq bu gün, bir tərəfdən, damping ixracatı təhrif etdi və digər tərəfdən ihracat ixracatçılar üçün aclıq hesabına qaldı. Bəziləri təşviq və vergi dolları ilə gəlir qazanmaq və insanların çeklərini oğurlamaqla bilər, lakin bu, ixrac demək deyil. İxrac nəzəriyyəsi dəyişməlidir və yeni inkişaflar gətirsin! Böyük şirkətlərin uğursuzluqdan və aclıqdan başqa, kasıblar heç bir nəticə verməyəcəklər. Allahın ən mühüm elementi olduğunu və bu adamın xalifası olduğunu qəbul etmək lazımdır. Bu şəxsin bir statistik və ya olmadığı əhəmiyyətli deyil. Yer üzündə olan bütün 8 milyard insan, yerlilərdir, insanlardır və çörək, yemək, geyim və gələcək var. Bu, bütün əsas qaydalardadır! Bu insan haqları nizamnaməsidir və bu, əsas insan hüququdur, lakin ixrac yalnız hamısını dəyərləndirir, çünki bu, dəyərin yalnız dəyərini düşünür. Özlərinə soruşdular: qiyməti nədir? İnsanlar aç və evsizləri görmürlər! Uzun illərdir ki, Qərb və ABŞ geniş xəbərlərlə əhatə olunaraq, Üçüncü Dünya ölkələrinə yoxsulluq, yoxsulluq və sivilizasiyanın və inkişafın olmaması ilə bağlıdır! Amma bu gün kameralar içəriyə girdi və üçüncü dünya kasıb və ən çox evsiz olduğunu göstərir. Və bu yeni bir əmr idi. Onlar söz verdilər. Çünki ixracat və çoxmillətli şirkətlərin formalaşması lazım olan işləri etdik: Fateha bunu oxudu. Sənaye Nazirliyinin dediyi kimi: İstehsalatda qürurunu itirirsinizsə, başqa bir məhsula keçin. Dünya da oyanır və ixracın əvəzinə yerli istehsal və paylamağa diqqət yetirməlidir ki, görür. Bu məsələyə diqqət yetirməmək kubaların şəkər qamışından istifadə etməməsinə səbəb oldu! İranın yeddi təpəsində şəkər qamışı da həyatda acı olacaq. Cənubi Afrikada uran varlığı və ya fərqli ölkələrdə baş verən digər mədən ocaqları orada insanların həyatını öldürəcək. Tacirlər hamısı ölüm istəyənlər olur! Afrika əhalisinin çoxlu zənginliyi var, onlar dünyanın ən pis insanlardır. Amerika xalqı bu şirkətləri buğdanı dənizə saldığını görür, ancaq evsizlərə vermək istəmir, çünki bazar qiyməti aşağı düşür! Borsada daha az dərəcə alır. Alman xalqı, gözlərinin qarşısında arabların avtomobillərinə qazanacağını görür, ancaq baxmaq laılıq yolu ilə görmürük.

نوع اخبار :
برچسب : لزوم تحول در علم صادرات،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

hi!,I love your writing so a lot! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to look you.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Your method of telling the whole thing in this article is actually fastidious, all be able to easily understand it, Thanks a lot.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:21 ق.ظ
erectile dysfunction creams over counter http://viagralim.us erectile dysfunction creams over counter !
Magnificent site. Lots of helpful info here. I'm sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks in your sweat!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :