ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هیچ بارانی بر زمین نمی بارد، و هیچ سبزه ای نمی روید، مگر اینکه از تو اجازه بگیرد . وای انسان اگر باران نباشد و سبزه نروید، یعنی هیچ چیز نیست!و فاطمه اینگونه است که: جهان براساس نظر او سلسله جنبانی می کند. او بزرگ است و همه وابستگانش هم بزرگ هستند! وقتی حضرت جبرائیل از خداوند سوال می کند: این افرادی که زیر (کسا ی یمانی)عبای یمنی، نشسته اند کی هستند؟ خداوند می فرماید او فاطمه است و پدرش، شوهرش و دو فرزندش!( فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها) بنابراین فاطمه اینقدر بزرگ است، امام هادی می فرماید(و امام رضاهم)ما همه، حجت خدا بر مردم هستیم، و مادرمان فاطمه حجت خدا است برما. او پدرش خاتم المرسلین است. کسی است که تا نزد خدای رفت، جایی که حتی جبرائیل اجازه ورود نداشت!(قاب قوسین او ادنی) شوهرش علی ع است، که پیامبر فرمود در تمام دنیا، کسی به بزرگی او نیست! من خدا را به جان او قسم می دادم تا: دعایم را بپذیرد. مادرش هم بزرگ بود! خدیجه کبری کسی بود که: جبرئیل قبل از نزول وحی به قلب پیامبر، سلام خدا را به ایشان می رساند. (خدیجه کبری می فرمود:اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْکَ السَّلاَمُ وَ لَکَ السَّلاَمُ وَ إِلَیْکَ یَعُودُ السَّلاَمُ‏ )دو فرزندش نیز بزرگ هستند. حسن و حسین ع، سیدی شباب اهل الجنت هستند. نه تنها اولاد ایشان، بزرگ و محترم هستند همه کسانی که با ایشان وابستگی دارند. که ممکن است سببی یا نسبی باشد. یعنی همه شیعیان مهم هستند، همه کسانی که راه فاطمه را می روند، استراتژی و راهبرد های ایشان را قبول دارند، مهم هستند. اهمیت شیعیان بقدری است که: حضرت فاطمه س به در خانه: تک آنها می رود، از انها می خواهد که به روز غدیر شهادت بدهند! از ابوذر و عمار و سلمان، مقداد و میثم تمار می خواهد : شهادت بدهند که پیامبر علی ع، جانشین خود معرفی کرد. سلمان بقدری برای پیامبر مهم بود، که می فرمود: سلمان منا اهل البیت،سلمان رابطه نسبی با پیامبر نداشت، اما از لحاظ عقیدتی جزو اهل بیت پیامبر محسوب می شد! و شاید شامل آیه تطهیر هم بشود. امام حسین ع با همه عظمت و شهادتش، به زبان شمشیر وار زینب محتاج بود، تا از او حمایت کند. در مجلس یزید راه او را توضیح دهد، و هدفش را بیان کند! و حضرت زینب با همه بزرگی اش، محتاج شهادت کنیز خود در: دروازه ساعات دمشق بود. تا او شهادت بدهد که حضرت زینب، خارجی نیست و دختر بزرگ: حضرت علی است. امام علی با تمام شهامت و شجاعتش، به کمک عباس نیاز دارد! و به او سفارش می کند: مبادا حسین ع را تنها بگذاری. امام زمان ع به شیخ صدوق و امثال: علمای نواب عام و نواب خاص، نیاز دارد. آنها هستند که باید سخنان امام زمان را، برای مردم بگویند ( روات احادیثنا) همین امروز هم، امام زمان به کمک ما نیاز دارد! از ما می خواهد که برای فرجش دعا کنیم! معلوم است که دعای ما، اهمیت دارد و ما هم، برای امام زمان مهم هستیم. اینکه بعضیها می گویند: جمهوریت ذات اسلام است، به درجه ای از این سلسله اشاره می کنند. زیرا حضرت علی ع، به دلیل عدم حمایت مردمی، خانه نشین شد. و به دلیل اقبال و بیعت جمهور، به دارالخلافه رفت. مراتب این موضوع چندان مهم است که: از اسرار الهی است، و هرکس را شایسته درک این موضوع نیست. به فکر ناقص امروزی ها، خداوند با نگرش سیستمی جهان را آفریده است! بطوریکه همه اجزا، محتاج دیگری هستند. البته این احتیاج ذاتی و اعتباری است. ذاتا همه محتاج خدا هستند و بس. و خدا به هیچکس محتاج نیست. اما اعتبارا، همه به یکدیگر محتاج هستند! مانند زن و شوهر که بدون یکدیگر، نمی توانند بنیان خانواده داشته باشند. زیرا خانواده اعتباری است.

All the universe needs you.

There is no rain on the ground, and you will not go to any bride unless he lets you. Woe to man if you do not rain and do not go to the bride, that is not nothing! And Fatima is this: the world, according to him, is a dynasty of ministry. She is big and all her affiliates are big! When the Prophet Gabriel asks the Lord: Who are those who are sitting under the (Yemeni) abode of Yemen? God says that he is Fatimah and his father, his husband and his two sons! () So Fatima is so great, Imam Hadi says (and Imam Reza) we all are the authority of allah to the people, and our mother is Fatima, God is our God. He is his father, Khatam Elmarselin. Whoever goes to God, where even Gabriel was not allowed to enter! () Her husband is Ali, whom the Prophet said throughout the world, nobody is as great as he is! I swore God to his soul to accept my prayers. Her mother was big! Khadijah Kobra was the one who: Gibreel brings Allah to them before the revelation comes to the heart of the Prophet. () His two children are also great. Hassan and Hussein are Syedi Shabab from Al Jent. Not only are their children, great and respectable, all those who depend on them. Which may be causal or relative. That is, all Shiites are important, all those who follow the path of Fatima, they accept their strategies and strategies, are important. The importance of the Shiites is as follows: Hazrat Fatemeh Sa is at home: one goes to them, they ask them to testify to the day of Ghadir! From Abu Zar, Ammar, Salman, Meqdad and Meysam, he wants to: testify that the Prophet Ali Ali introduced his successor. Salman Baqdari was important to the Prophet, who said: Salman Manna from al-Bait, Salman had no relative relationship with the Prophet, but was ideologically part of the Prophet's family! And maybe it includes a verse of cleansing. Imam Hussein, with all his majesty and martyrdom, needed the sword of Zainab to support him. In Yazid Parliament, explain his way, and express his purpose! And Zainab, with all his greatness, needed his martyrdom at: Gates of Damascus. So he will testify that Hazrat Zaynab is not foreign and the great daughter is Ali. Imam Ali needs all his courage and courage with the help of Abbas! And he will order him: "Do not let Hossein be alone." The Imam of the time to Sheikh Saduq and the likes of: The Ulaahs of Nawab and the Nawab Special needs. They are the ones who should say the words of the Imam of the time (to the people of Haditha). Today, the Imam of Time needs our help! He asks us to pray for fusion! It turns out that our prayer is important, and we, too, are important to the Imam of the time. Some say that republicanism is the essence of Islam, referring to a degree in this dynasty. Because Ali Ali became home because of the lack of popular support. And due to the reputation of the Republic, he went to Dar al-Khalil. The extent of this issue is so important: it is a divine mystery, and it does not deserve anyone to understand this. For the incomplete contemporary thoughts, God has created a systemic world view! As all components are in need of another. This is, of course, inherent and credible. Essentially everyone needs God and suffice. And God does not need anyone. But credibly, everyone is in need of each other! Like a couple who can not have a family foundation without each other. Because the family is a credit

كل الكون یحتاجك.

لا یوجد مطر على الأرض ، ولن تذهب إلى أی عروس ما لم یسمح لك بذلك. ویل للإنسان إذا لم تمطر ولا تذهب إلى العروس ، فهذا لیس شیئاً! وفاطمة هی: العالم ، حسب قوله ، هو سلالة من الوزارة. إنها كبیرة وجمیع الشركات التابعة لها كبیرة! عندما یسأل النبی جبرائیل الرب: من هم الجالسین فی الیمن (الیمن)؟ هو والده ، خدام المرسلین. أقسمت الله على روحه أن یقبل صلواتی. كانت والدتها كبیرة! خدیجة الكبرى هی التی: جلبت جبریل الله إلیهم قبل أن یأتی الوحی إلى قلب النبی. () طفله أیضا عظیمان. حسن وحسین هما سیدا شباب من الجنت. لیس أطفالهم فقط ، عظماء ومحترمین ، كل أولئك الذین یعتمدون علیهم. والذی قد یكون سببی أو نسبی. أی أن جمیع الشیعة مهمون ، كل هؤلاء الذین یتبعون طریق فاطمة ، وهم یقبلون استراتیجیاتهم واستراتیجیاتهم ، مهمون. أهمیة الشیعة هی كما یلی: حضرة فاطمة سا هی فی المنزل: واحد یذهب إلیهم ، یطلبون منهم أن یشهدوا على یوم غدیر! من أبو زار وعمار وسلمان ومقداد ومیسام ، یرید أن: یشهد أن النبی علی علی قدم خلیفته. وربما یشمل آیة من التطهیر. احتاج الإمام الحسین ، بكل جلاله واستشهاده ، سیف زینب إلى دعمه. فی البرلمان یزید ، شرح طریقه ، والتعبیر عن هدفه! وكانت زینب بكل عظمته بحاجة إلى استشهاده فی: غیتس دمشق. لذا سیدلی بشهادته بأن حضرة زینب لیس أجنبیاً وابنته الكبرى هی علی. یحتاج الإمام علی كل شجاعته وشجاعته بمساعدة عباس! وسوف یأمره: "لا تدع حسین یكون وحیدا". وكان إمام الزمان للشیخ صدوق وأمثاله: ولادة نواب ونواب ذوی الاحتیاجات الخاصة. هم الذین یجب أن یقولوا كلمات إمام الزمان (لأهل حدیثة). الیوم ، یحتاج إمام الزمن إلى مساعدتنا! یطلب منا أن نصلی من أجل الانصهار! یتبین أن صلاتنا مهمة ، ونحن أیضًا مهمون لإمام العصر. یقول البعض أن الجمهوریة هی جوهر الإسلام ، فی إشارة إلى درجة فی هذه السلالة. لأن علی علی أصبح فی البیت بسبب قلة الدعم الشعبی. وبسبب سمعة الجمهوریة ، ذهب إلى دار الخلیل. إن مدى هذه القضیة مهم جداً: إنه لغز إلهی ، وهو لا یستحق أن یفهمه أحد. للأفكار المعاصرة غیر المكتملة ، خلق الله وجهة نظر عالمیة نظامیة! لأن جمیع المكونات بحاجة إلى أخرى. هذا ، بطبیعة الحال ، متأصلة وذات مصداقیة. فی الأساس كل شخص یحتاج الله ویكفی. والله لا یحتاج إلى أی شخص. ولكن بكل مصداقیة ، الجمیع بحاجة لبعضهم البعض! مثل زوجین لا یمكن أن یكون له أساس عائلی دون بعضهما البعض. لأن العائلة هی ائتمان

Bütün kainat sizə lazımdır.

Yerdə yağış yoxdur və sənə imkan verməyincə heç bir gəlinə gedəcəksən. man Oh heç bir yağış və ot getmək yoxsa, heç bir şey, və dünya necə F. Bu ona ikifikirli seriyası görə edir. O, böyük və onun bütün filialları böyükdür! Peyğəmbər Cəbrailin Rəbbindən soruşduqda: Yemenin (Yəmənli) yurdu altında oturanlar kimlərdir? O, atası Xatam Elmarselin. Mən duasını qəbul etmək üçün Allahı qəlbdən xahiş edirəm. Anası böyük idi! Xədicə Kobra, Peyğəmbərin ürəyinə nazil olmasdan əvvəl Gibreel onlara Allahı gətirir. () Onun iki uşağı da böyükdür. Həsən və Hüseyn Al Jentdən Syedi Shabab. Yalnız onların uşaqları deyil, böyük və hörmətli, onlardan asılı olanlar. Nə səbəbli və ya nisbi ola bilər. Yəni, bütün şiələr vacibdir, Fatimənin yoluna tabe olanlar, strategiyaları və strategiyalarını qəbul edənlər vacibdir. Əbu Zar, Ammar, Salman, Meqdad və Meysamdan istəyir ki, Peyğəmbər Əli Aliin əvəzedicisini tanıtdı. Və bəlkə də təmizləyici bir ayə daxildir. İmam Hüseyn, bütün möhtərəmliyi və şəhidliyi ilə Zainabın qılıncını ona dəstək verməyə məcbur etdi. Yezid parlamentində yolunu izah edin və məqsədini ifadə edin! Zainab bütün qüdrəti ilə şəhidliyə ehtiyac duydu: Şamın qapısı. Beləliklə, Hz. Zeynəbin xarici deyil və böyük qızı Əli olduğuna şəhadət verəcəkdir. İmam Əli Abbasın köməyi ilə cəsarət və cəsarətə ehtiyacı var! Və ona əmr verəcəkdir: "Hüseyni tək qoyma". Şeyx Saduqa və İmam Sadiqə (əleyhis-salam) və salavatı və salamı olsun: Nawab Ulahları və Nawab'a xüsusi ehtiyaclar. O, füzyon üçün dua etməyimizi xahiş edir! Namazımız vacibdir və ilə bir kreditdir

نوع اخبار :
برچسب : تمام کائنات به تو محتاج است.،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I'll bookmark your website and take the feeds additionally? I am glad to find so many helpful information here in the post, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:37 ب.ظ
erectile dysfunction program http://viagralim.us erectile dysfunction program !
I am not positive the place you are getting your information, but good topic. I needs to spend a while studying more or working out more. Thanks for wonderful information I was in search of this info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :