ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بازاریابی یا علم مارکتینگ، دستاورد سرمایه داری است، ولذا با افول سرمایه داری، باید از بین برود! یا با شرایط جدیدی خود را تطبیق دهد. امروزه سود، تنها هدف سازمان های تجاری و بازرگانی نیست، بلکه آنها اهداف اجتماعی دارند: به محیط زیست و حیات انسان ها، باید وفادار باشند. در فرهنگ امپریالیستی که سود اصلی ترین معیار است، می بینیم که تجارت جهانی برپایه: قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه و برده داری مدرن ( فروش زنان، دختران و کودکان، یا اجزا بدن آنها مانند: خون و کلیه و..)استوار است. که مقام اول تا سوم را به خود اختصاص داده است. لذا بازار یابی در این مقوله، حرف اول را می زند زیرا میتواند: با فریب مردم (یا اقناع آنها) راه را برای فروش: و سود آوری بیشتر باز کند. اما انقلاب اسلامی، بازاریابی و فروش با هدف سود آوری را، خط بطلان کشیده و پیام جدیدی دارد که: انسان مهمتر از سود است. سرنوشت تک تک این اشرف مخلوقات، بسیار مهم است و لذا بازگشت به انسانیت، طبیعت و خدای خالق انها را اصل قرار داده است. امروزه نباید مواد شیمیایی و مصنوعی را، به خورد مردم داد. یا بجای شیر و گوشت حلال، نوشابه و گوشت خوک به مردم داد، ولو سود سرشاری هم داشته باشد. مواد مخدر که باعث مرگ زودرس جوانان می شود، قتل محسوب شده و حرام است. لذا بازاریابی نیز باید جهت خود را مشخص کند. والا محکوم به نابودی است، و در همان قبری دفن خواهد شد که: امپریالیزم برای خود کنده است. اصولی که بازاریابی جدید باید بران مبتنی باشد، اصول اسلامی و انسانی است. بازاریابی نباید مثل گذشته، با ایجاد بحران و قحطی مصنوعی، به دنبال سود بیشتر باشد، بلکه باید مدیریت بحران کند. باید واقع گرا باشد تا: نیازهای کاذب ایجاد نشود. کوچک سازی و چابک سازی شرکت ها را دنبال کند، تا هزینه های تولید و توزیع، کاهش یابد و قیمت کالا ارزانتر تمام شود. به سوی طبیعت گرایش داشته باشد. زیرا مردم جهان به غذاهای ارگانیک اهمیت می دهند، و به طب سنتی گرایش دارند. یعنی نیازی به غذاهایی با افزودنی های زیاد ندارند، که با تبلیغ زیاد به خورد مردم بدهند:(مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید). نوع غذاها باید نزدیکی بیشتری: با طبیعت داشته باشد. تولید انبوه و انبار های بزرگ، از بین رفته وبا سیستم بازاریابی دیجیتالی، تولید خانگی و توزیع محلی، جایگزین آن شده است. فروشگاههای زنجیره ای بیهوده مقاومت می کنند! زیرا نیازی به آنها نیست. مردم میتوانند کالای خود را، از اینترنت بخواهند! بزرگترین شرکت های توزیع دیجیتالی، اصلا کارخانه و انبار ندارند! همانطور که بزرگترین شبکه های اجتماعی، اصلا تولید محتوا ندارند! مقاومت بیهوده  بازاریابی در امر: بسته بندی رو به پایان است، زیرا مردم مستقیما با تولید کننده در ارتباط هستند! تولید کننده کوچک شده، و در همسایگی مصرف کننده است، کاملا سلیقه مشتری را میدانند، و سفارشی تولید می کند. مبارزه با دلالی، که مهمترین افتخار بازاریابی سنتی بوده! امروزه به صورت یک مبارزه ایدئولوژیک در آمده، و اصلا شغل ابرومندی نیست. صادرات هر کالا فقط دزدیدن از: سر سفره های مردم حساب می شود! مردم هر کشوری میدانند: اگر صادرات رونق بگیرد، معنی اش این است که آنها، باید در آخر صف بایستند!( کوزه گر، از کوزه شکسته آب می خورد) که شاید اصلا کوزه شکسته هم، گیرشان نیاید! و از این جهت تحریم، یک نعمت است! زیرا باعث می شود مردم به: نیازهای طبیعی خود، از داشته های خود پاسخ بدهند. اساس توزیع و فروش، امروزه نیاز انسان ها است نه پول آنها. و اگر شکافی باشد، دولت ها وظیفه دارند، این شکاف را پرکنند.

The Need for Evolution in Marketing Science

Marketing or marketing science is the achievement of capitalism, and hence the decline of capitalism must be eliminated! Or adapt to new conditions. Today, profits are not the sole object of commercial and commercial organizations, but they have social goals: they must be loyal to the environment and human life. In the imperialist culture, which is the most important benefit, we see that global trade based on drug trafficking, the sale of weapons and modern slavery (sales of women, girls and children, or parts of their bodies such as blood and kidneys, etc.) . Which: ranked first to third. Therefore, marketing in this category is the first word because it can: by deceiving people (or persuading them) to open the way for sale: and more profitable. But the Islamic revolution, the marketing and sales of profit-making, has a line of void and a new message: Human is more than profit. The destiny of each of these creatures is very important, and therefore the return to humanity, the nature and the creator God of theirs. Today, chemicals should not be sourced. Or, instead of milk and meat, they gave the beverages and pork to the people, even if they had a great deal of profit. Drugs that cause premature death of young people are considered a crime and are forbidden. Therefore, marketing must also be specified. Highly condemned to destruction, and will be buried in the same grave: Imperialism is for itself. The principles that new marketing should be based on are Islamic and human principles. Marketing should not seek, as in the past, with artificial crises and famine, more profit, but should manage the crisis. It must be realistic so that false needs cannot be created. Minimize and agility of companies, to reduce production and distribution costs, and lower the cost of goods. Towards: nature. Because: the people of the world care about organic food, and tend to traditional medicine. That is, they do not need foods with many additives that they can seduce with people with great propaganda: (It's a muscle that you should kill yourself, not Attar). Type of food should be more intimate: with nature. Mass production and large warehouses destroyed and replaced by a digital marketing system, domestic production and local distribution. Chain stores are in vain! Because: they do not need them. People can ask for their goods from the Internet! The largest digital distribution companies do not have a factory and warehouse at all! As the largest social networks do not have content at all! Futile Marketing Resistance: Packaging is over, because people are directly connected to the manufacturer! The manufacturer is small, and in the neighborhood of the consumer, fully understands the customer's taste, and customizes it. Fighting the dealership, which: is the most proud tradition of traditional marketing! Today, it has become an ideological struggle, and it's not at all an eyebrows. Exporting any goods is just stealing from: people's tables are counting! People in every country know: if exports flourish, its meaning is that they must stand at the end of the queue! (The potter is eating from the broken jug), which maybe not even hit the broken jar! And because of that, the boycott is a blessing! Because it makes people answer their own needs in their own right. The basis of distribution and sale today is the need of humans, not their money. And if there is a gap, governments have a duty to fill this gap.

الحاجة إلى التطور فی علوم التسویق

علم التسویق أو التسویق هو تحقیق الرأسمالیة ، وبالتالی یجب القضاء على هبوط الرأسمالیة! أو التكیف مع الظروف الجدیدة. . الذی جاء فی المرتبة الأولى إلى الثالثة. لكن الثورة الإسلامیة، التسویق والمبیعات بهدف الربحیة، تدحضه التاریخ ورسالة جدیدة أن البشر هم أهم من الربح. الیوم ، یجب ألا یتم الحصول على المواد الكیمیائیة. أو بدلاً من الحلیب واللحوم ، أعطوا المشروبات ولحم الخنزیر للناس ، حتى لو كان لدیهم ربح كبیر. تعتبر المخدرات التی تسبب الموت المبكر للشباب بمثابة جریمة ومحرمة. لذلك ، یجب أیضًا تحدید التسویق. أدان بشدة إلى الدمار ، وسیتم دفنها فی القبر نفسه: الإمبریالیة هی نفسها. المبادئ التی یجب أن یستند إلیها التسویق الجدید هی مبادئ إسلامیة وإنسانیة. لا ینبغی للتسویق أن یسعى ، كما كان فی الماضی ، مع الأزمات الاصطناعیة والمجاعة ، والمزید من الربح ، ولكن ینبغی أن إدارة الأزمة. یجب أن یكون واقعیا بحیث لا یمكن خلق احتیاجات كاذبة. تقلیل وخفة الحركة للشركات ، لتقلیل تكالیف الإنتاج والتوزیع ، وخفض تكلفة البضائع. نحو الطبیعة. لأن الناس فی العالم یهتمون بالأغذیة العضویة ، ویمیلون إلى الطب التقلیدی. یجب أن یكون نوع الطعام أكثر حمیمیة: مع الطبیعة. الإنتاج الضخم والمستودعات الكبیرة ، تم تدمیرها واستبدالها بنظام التسویق الرقمی ، والإنتاج المحلی والتوزیع المحلی. محلات سلسلة هی عبثا! لأنهم لا یحتاجون إلیها. یمكن للناس أن یطلبوا بضائعهم من الإنترنت! أكبر شركات التوزیع الرقمی لیس لدیها مصنع ومستودع على الإطلاق! بما أن أكبر الشبكات الاجتماعیة لا تحتوی على محتوى مطلقًا! المقاومة التسویقیة الخاطئة: انتهى التغلیف ، لأن الناس مرتبطین مباشرة بالشركة المصنعة! الشركة المصنعة صغیرة ، وفی حی المستهلك ، تتفهم تمامًا ذوق العمیل وتخصصه. محاربة بیع ، وهو التقلید الأكثر فخرًا فی التسویق التقلیدی! الیوم ، أصبح صراعاً إیدیولوجیاً ، وهو لیس مفاجئاً على الإطلاق. تصدیر أی بضاعة هو سرقة من: طاولات الناس تعد! وبسبب ذلك ، فإن المقاطعة هی نعمة! لأنه یجعل الناس یجیبون على احتیاجاتهم الخاصة بهم. أساس التوزیع والبیع الیوم هو حاجة البشر ، ولیس أموالهم. وإذا كانت الفجوة والحكومات واجب، لملء هذه الفجوة.

Marketinq elmində təkamül tələbatı

Marketinq və marketinq elmi kapitalizmin nailiyyətidir və bu səbəbdən kapitalizmin azalması aradan qaldırılmalıdır! Və ya yeni şərtlərə uyğunlaşın. Bu gün mənfəət ticarət və kommersiya təşkilatlarının yeganə obyekti deyil, amma sosial məqsədləri var: onlar ətraf mühitə və insan həyatına sadiq olmalılar. Ən əhəmiyyətli fayda olan emperyalist mədəniyyətdə, narkotik ticarəti, silah satışı və müasir köləliyə (qadınların, qızların və uşaqların, ya da qan və böyrəklər kimi cəsədlərin bir hissəsinin satışı) əsaslanan qlobal ticarət, . İlk üçüncü sırada iştirak edən. Buna görə, bu kateqoriyada marketinq birinci sözdür: Çünki insanları aldatmaq (və ya onları inandırmaq) satış yolu açmaq: daha sərfəli. Ancaq İslam inqilabının, mənfəətin satışı və satışı bir boşluq və yeni bir mesaj var: İnsan mənfəətdən çoxdur. Bu canlıların hər birinin taleyi çox vacibdir və buna görə də insanlığa, təbiətə və yaradıcılığına Allahın qaytarılmasıdır. Bu gün kimyəvi maddələr qaynaqlı olmamalıdır. Yoxsa, süd və ət yerinə, onlar böyük bir mənfəət qazansa da, içkiyə və donuzlara xalqı verdilər. Gənclərin vaxtından əvvəl ölməsinə səbəb olan dərmanlar cinayət sayılır və qadağandır. Buna görə marketinq dəəyyən edilməlidir. Məhv edilməyə məhkum edilmiş və eyni qəbirdə dəfn ediləcək: Emperyalizm özü üçündir. Yeni marketinqin əsas götürdüyü prinsiplər islam və insan prinsipləridır. Marketinq, keçmişdə olduğu kimi, süni böhranlar və aclıqla daha çox mənfəət əldə etməməlidir, lakin böhranı idarə etməlidir. Bu yanlış ehtiyacların yaradılmaması üçün realist olmalıdır. Şirkətlərin istifadəsi və çevikliyi, istehsal və paylama xərclərini azaltmaq və malların dəyərini aşağı salmaq. Təbiətə doğru. Dünyadakı insanlar üzvi qidalara diqqət yetirirlər və ənənəvi dərmana meyl edirlər. Yəni onlar böyük təbliğatı olan insanlarla aldanabilən çox miqdarda qidalara ehtiyac duymazlar: (Attar deyil, özünüzü öldürməli bir əzələ). Yemək növü daha sıx olmalıdır: təbiətlə. Kütləvi istehsal və rəqəmsal marketinq sistemi, yerli istehsal və yerli dağılış ilə məhv edilmiş və əvəz edilmiş böyük anbarlar. Zəncir mağazalar boşa çıxdı! Çünki onlara ehtiyac yoxdur. İnsanlar öz mallarını internetdən istəyə bilərlər! Ən iri rəqəmsal paylama şirkətlərinin fabrik və anbar yoxdur! Ən böyük sosial şəbəkələrin heç bir məzmunu yoxdur! Futile Marketing Resistance: İnsanlar birbaşa istehsalçıya ba

نوع اخبار :
برچسب : لزوم تحول در علم بازاریابی،
لینک ها :
یکشنبه 17 شهریور 1398 07:46 ب.ظ
Thanks for another informative site. Where else could I get that
kind of information written in such a perfect way? I've a project
that I am just now running on, and I've been on the glance out for such info.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 09:40 ب.ظ
Hi! I've been following your site for some
time now and finally got the courage to go ahead and give you
a shout out from Houston Tx! Just wanted to mention keep up the great
job!
شنبه 2 شهریور 1398 07:57 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot.
I'm hoping to offer one thing again and aid others such as you helped me.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:06 ب.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up
what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole
thing. Do you have any helpful hints for novice blog writers?
I'd really appreciate it.
جمعه 11 مرداد 1398 05:33 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about!

Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =).
We can have a link alternate agreement among us
دوشنبه 31 تیر 1398 10:53 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!
جمعه 28 تیر 1398 06:10 ق.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility
issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other
then that, wonderful blog!
سه شنبه 25 تیر 1398 07:29 ب.ظ
hello there and thank you for your information – I've certainly picked
up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web
site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage
your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out for much
more of your respective exciting content. Make sure you
update this again very soon.
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:38 ب.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also
am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to swap methods with others,
please shoot me an email if interested.
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:33 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

My family members all the time say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting familiarity all the time by reading thes fastidious content.
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
پنجشنبه 16 خرداد 1398 04:30 ب.ظ
It's in fact very complex in this full of activity life to
listen news on TV, so I simply use world wide web for that reason, and get the newest information.
چهارشنبه 15 خرداد 1398 10:38 ق.ظ
Hello, after reading this remarkable paragraph i am also delighted to share my know-how here with colleagues.
یکشنبه 12 خرداد 1398 08:05 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I'm going to come back yet again since i have saved as a favorite it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
help others.
شنبه 11 خرداد 1398 07:01 ق.ظ
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me insane so any support is
very much appreciated.
جمعه 10 خرداد 1398 01:33 ب.ظ
I read this paragraph completely about the difference of latest and preceding technologies, it's awesome
article.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 07:06 ق.ظ
Hi to every body, it's my first go to see of this webpage; this website contains
remarkable and truly good stuff for visitors.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 11:03 ب.ظ
What's up it's me, I am also visiting this web page daily, this site is actually nice and the viewers are truly sharing nice thoughts.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 12:36 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or
copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either authored myself or
outsourced but it appears a lot of it is popping it up
all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help protect against content from
being ripped off? I'd certainly appreciate it.
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 04:19 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

Also, I have shared your site in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :