ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

امروزه مفهوم بازاریابی، دچار تحول عمیقی شده است. وبا تئوری های یک قرن پیش، نمی توان آنها را ترمیم یا تدریس کرد! گرچه هنوز تعدادی در همان نظریه های اسمیت و کینزی مربوط به دهه1920آمریکا باقی مانده اند. اما استادان و دانشجویان بازاریابی باید باور کنند که: دنیا تغییر کرده و سالها از آن: بازاریابی سنتی گذشته است. بازاریابی سنتی بر دو اصل تولید انبوه و رقابت شدید! بنا شده بود که این دو اساسا از بین رفته. یعنی تولید انبوه تکنولوژی قدیمی شده! و همه کشورها به آن دست پیدا کرده اند، لذا کالای انبوه در میان کالاهای انبوه است! و این به معنی خنثی  و بی اثر شدن آن است. رقابت شدید هم جای خود را به: انحصار و تحریم داده است. یعنی الان کسی نمی تواند فقط: متکی به فنون بازاریابی باشد، بلکه باید بتواند در سیاست های مختلف، لابی های گوناگون بزند! در انحصارات هضم شود، و یا اینکه کاملا در تحریم باشد! و از تولید دست بردارد! ترامپیسم در امریکا، و نفوذ این روش در اروپا و دیگر جاها، راهی برای بازاریابی باقی نگذاشته است. اگر تمام  دکترا یا فوق تخصص بازاریابی هم، دور هم جمع شوند، خریف  یک دستور خط خطی ترامپ هم نمی شوند. اگر او بگوید روسیه تحریم است، هیچ کس هیچ کالایی را، به بازار روسیه نمی فرستید!(یا برای بازار ایران، چین و..). در این شرایط هرکس لابی داشته باشد، یا ائولوژی ها را بشناسد، بهتر می تواند کالا تولید کند و بفروشد. کاهش قیمت یا ثبات قیمت هم، که از اصول دیگر بازاریابی سنتی است، کاربردی ندارد: زیرا جمعیت در حال افزایش، و منابع محدود است. لذا ارزان شدنی در کار نیست! اگر برخی دولت ها هم سوبسید بدهند، تا کالا ارزان بماند، ناچار باید صحنه سیاسی را ترک کنند! زیرا فقط مدتی میتوانند به این: شامورتی بازی ادامه دهند! و تخیلات کاهش قیمت ها را، باخود به گور می برند. بپذیرند قیمت ها بازگشت به گذشته ندارند. باید به گرانی فکر کرد، و با آن برنامه ریزی نمود. در بازاریابی سنتی، مسائل کارگری یا مواد اولیه اصلا نقشی نداشته، زیرا کارگر ها، سندیکای کارگری یا اتحادیه نداشتند، لذا با ارزانترین دستمزد، حاضر به کار یودند. اعتصاب و درگیری هم وجود نداشت، بلکه بیشتر موضوع مرگ و زندگی کارگر یعنی کار یا بیکاری، و اختیاج به کار اصالت داشت. مواد اولیه هم چون بصورت استعماری، از کشورهای آفریقایی و اسیایی وارد می شد، نقشی در قیمت کالا و بازاریابی سنتی نداشت. در واقع بازاریاب سنتی، با تولید انبوهی که روی دست تولید کننده مانده! روبرو بود که باید برای انها بازاری پیدا می کرد! الان گرچه برخی از نو سنت گرا ها، سعی دارند همان اصول بازاریابی سنتی را، با رویکرد ریویزیونیستی، و کمی تغییرات به خورد کشورهای جهان سوم بدهند، ولی این یک فریب علمی بیش نیست! و عقب مانده نگهداشتن بازاریاب های جهان سوم، سودی را عاید آنها نخواهد کرد! زیرا بزودی انها با تکنولوژی های جدید، و فناوری های نوین انتقام خود را خواهند گرفت! از حمله آنها اقتصادمقاومتی، خودکفایی و وفاداری به کشور خود است. امروزه کشورهای مختلف با خرید مواد خام، بیشتر موافق هستند تا کالاهای ساخته شده!زیرا مواد خام قابل تبدیل به انواع کالاهای وطنی است. این امر یعنی مبارزه ای بزرگ: با برندینگ جهانی در راه است. شاید روزگاری فولکس محبوبترین برند جهانی بود، ولی امروزه سراتو یا تویوتا، برای شرق آسیا، محبوبتر است: زیرا برند استعماری محسوب نمی شود، و توان داخلی و غرور ملی را افزایش می دهد. علاوه بر انکه صادرات محبوب نیست، زیرا تصور عمومی براین استکه: صادرات یعنی: دزدیدن از سر سفره های مردم! برای درآمد بیشتر شرکتها.

Marketing in America's Dead End!

Today, the concept of marketing has undergone a profound transformation. And with theories of a century ago, they cannot be restored or taught! Although :there remain a number of the same theories of the 1920s Smith and Keynesians. But professors and marketing students have to believe that: The world has changed and for many years it's: traditional marketing is past. Traditional marketing is based on two principles of mass production and intense competition! It was intended that these two essentially disappeared. It means mass production of old technology! And all the countries have achieved it, so a massive commodity is among the massive commodities! And that means neutral and ineffective. Extreme competition has replaced monopoly and sanctions. Now, no one can rely solely on marketing techniques, but must be able to make various lobbies in different politics! Being digested in monopolies, or being completely sanctioned! And stop the production! The tropism in America, and the influence of this method in Europe and elsewhere, has left no way for marketing. If all of the doctorate or marketing specialist is gathered together, they will not come up with a tramp line order. If he says Russia is a sanction, nobody sends any goods to the Russian market (or for the Iranian market, China, etc.). In this situation, everyone has a lobby, or knows the ideologies, can better produce and sell the product. The decline in price or price stability, which is based on other traditional marketing principles, is not applicable because the population is increasing and resources are limited. So cheap to work! If some governments subsidize them, so they can stay cheap, they have to leave the political scene! Because they can only do this for some time! And the imagination reduces prices by grave. Accept prices are not back to the past. You have to think and plan with great value. In traditional marketing, labor issues or raw materials did not play a role at all because they did not have workers, trade union syndicates or unions, and therefore refused to work at the cheapest wages. There was no strike and conflict, but rather the issue of the death and working life of the worker, that is, of work or unemployment, and of the primacy of work. Raw materials, both colonially imported from African and Asian countries, did not play a role in traditional commodity prices and marketing. In fact, the traditional marketer, with mass production on the hands of the producer! They had to find a market for them! Now, though some neo-traditionalists are trying to give the same traditional marketing principles, with a rejunctive approach, and a bit of change to third-world countries, this is a scientific deception! And the backwardness of keeping marketers in the Third World does not make a profit! Because soon they will take revenge with new technologies and new technologies! Their attack is a resilient economy, self-sufficiency and loyalty to their country. Today, different countries purchase raw materials more favorably than manufactured goods because raw materials can be converted into a variety of home-made goods. This is a great struggle: with global branding. Perhaps Volksell was perhaps the most popular brand in the world, but nowadays, it's more popular for East Asia than it is because it is not a colonial brand, and it boosts domestic power and national pride. In addition to the fact that exports are not popular, because the general impression is that: Export means: stealing from the table of people! To: earn more benefit for companies.

التسویق فی طریق مسدود أمریكا!

الیوم ، خضع مفهوم التسویق لعملیة تحول عمیقة. ومع نظریات القرن الماضی ، لا یمكن استعادتها أودریسها! على الرغم من أنه لا یزال هناك عدد من النظریات نفسها من 1920اسمیث وکینز . لكن یجب على الأساتذة وطلاب التسویق أن یصدقوا أن: العالم قد تغیر ، ولسنوات عدیدة: التسویق التقلیدی هو الماضی. یعتمد التسویق التقلیدی على مبدأین للإنتاج الضخم والمنافسة الشدیدة! كان من المفترض أن هذین اختفى أساسا. وهذا یعنی الإنتاج الضخم للتقنیة القدیمة! وقد حققت جمیع الدول ذلك ، لذا فإن سلعة هائلة هی من بین السلع الضخمة! وهذا یعنی محاید وغیر فعال. المنافسة المتطرفة قد حلت محل الاحتكار والعقوبات. الآن ، لا یمكن لأحد الاعتماد فقط على تقنیات التسویق ، ولكن یجب أن یكون قادرا على تكوین جماعات ضغط مختلفة فی السیاسة المختلفة! یجری هضمها فی الاحتكارات ، أو یجری معاقبتها بالكامل! ووقف الانتاج! لم تترك الطرفیة فی أمریكا ، وتأثیر هذه الطریقة فی أوروبا وأماكن أخرى ، أی طریقة للتسویق. إذا تم جمع كل من الدكتوراه أو أخصائی التسویق معًا ، فلن یتم إصدار أمر خط متجول. إذا كان یقول أن روسیا هی عقوبة ، لا أحد یرسل أی سلع إلى السوق الروسیة (أو للسوق الإیرانی ، والصین ، وما إلى ذلك). فی هذه الحالة ، لكل شخص لوبی ، أو یعرف الأیدیولوجیات ، یمكنه إنتاج المنتج وبیعه بشكل أفضل. إن انخفاض السعر أو استقرار الأسعار ، والذی یعتمد على مبادئ تسویقیة تقلیدیة أخرى ، لا ینطبق لأن السكان یتزایدون والموارد محدودة. رخیصة جدا للعمل! إذا كانت بعض الحكومات تدعمهم ، فیمكنهم البقاء رخیصین ، علیهم مغادرة الساحة السیاسیة! لأنهم لا یستطیعون القیام بذلك إلا لبعض الوقت! والخیال یقلل من الأسعار عن طریق القبر. تقبل الأسعار لا تعود إلى الماضی. علیك أن تفكر وتخطط بقیمة كبیرة. فی التسویق التقلیدی ، لم تكن قضایا العمل أو المواد الخام تلعب دورًا على الإطلاق لأنها لم یكن لدیها عمال أو نقابات نقابیة أو اتحادات ، وبالتالی رفضت العمل بأرخص الأجور. لم یكن هناك إضراب أو صراع ، وإنما قضیة وفاة العامل وحیاة عمله ، أی العمل أو البطالة ، وأولویة العمل. ولم تلعب المواد الخام ، المستوردة استعماریًا من البلدان الأفریقیة والآسیویة ، دورًا فی أسعار السلع الأساسیة التقلیدیة والتسویق. فی الواقع ، المسوق التقلیدی ، مع الإنتاج الضخم على ید المنتج! كان علیهم إیجاد سوق لهم! الآن ، على الرغم من أن بعض التقلیدیین الجدد یحاولون إعطاء نفس مبادئ التسویق التقلیدیة ، مع اتباع نهج إعادة التوصیف ، وقلیلًا من التغییر إلى دول العالم الثالث ، فإن هذا خداع علمی! والتخلف عن الحفاظ على المسوقین فی العالم الثالث لا یحقق ربحًا! لأنهم سرعان ما سوف ینتقمون من التكنولوجیات الجدیدة والتقنیات الجدیدة! هجومهم هو اقتصاد مرن ، الاكتفاء الذاتی والولاء لبلدهم. والیوم ، تقوم بلدان مختلفة بشراء المواد الخام بشكل أفضل من السلع المصنعة لأن المواد الخام یمكن تحویلها إلى مجموعة متنوعة من السلع المنزلیة الصنع. هذا صراع كبیر: مع العلامة التجاریة العالمیة. ربما كانت فولكسیل العلامة التجاریة الأكثر شعبیة فی العالم ، لكنها فی الوقت الحاضر أكثر شعبیة فی شرق آسیا منها لأنها لیست ماركة استعماریة ، وتعزز القوة المحلیة والكرامة الوطنیة. بالإضافة إلى حقیقة أن الصادرات لیست شائعة ، لأن الانطباع العام هو: التصدیر یعنی: السرقة من مائدة الناس! لكسب المزید من الشركات.

Amerikanın Ölü Sonunda Marketing!

Bu gün marketinq anlayışı dərin bir çevrilməyə uğramışdır. Bir əsr əvvəlki nəzəriyyələrlə bərpa edilə bilməz və öyrədilmir! 1920-ci illərin Smith və Keynesyalıların eyni nəzəriyyələri qalmasına baxmayaraq. Amma professor və marketinq şagirdləri inanırlar ki, dünya dəyişib və uzun illərdir ki, ənənəvi marketinq keçmişdir. Ənənəvi marketinq kütləvi istehsal və sıx rəqabətin iki prinsipinə əsaslanır! Bu iki mahiyyətcə itkin düşmüşdü. Köhnə texnologiya kütləvi istehsal deməkdir! Bütün ölkələr bunu əldə etdilər, buna görə kütləvi bir əmtəə böyük mallardan biridir! Və bu nöqtə və təsirsiz deməkdir. Ekstremal rəqabət inhisar və sanksiyaların əvəzini verdi. İndi heç kim yalnız marketinq üsullarına etibar edə bilməz, lakin müxtəlif siyasətlərdə müxtəlif lobbilərə sahib ola bilməli! Tekellerde sindirmək, yaxud tamamilə sanksiya edilir! Və istehsal dayandırmaq! Amerikada tropizm və bu üsulun Avropada və başqa yerlərdə təsiri marketinq üçün heç bir yol qoymadı. Bütün doktorantura və ya marketinq mütəxəssisinin bir araya topladığı təqdirdə, onlar tramp xəttinə uyğun gəlməyəcəklər. Rusiyanın bir sanksiya olduğunu söyləyirsə, heç kim Rus bazarına heç bir mal göndərmir (ya da İran bazarına, Çinə və s.). Bu vəziyyətdə hər kəs lobbisi var və ya ideologiyanı bilir, məhsulu daha yaxşı istehsal edə və sata bilər. Digər ənənəvi marketinq prinsiplərinə əsaslanan qiymət və qiymət sabitliyinin azalması əhalinin artması və resursların məhdud olması səbəbindən tətbiq edilə bilməz. İşləmək üçün ucuz! Bəzi hökumətlər onlara subsidiyalırlarsa, onlar ucuz qalacaqlar, siyasi səhnəni tərk etməlidirlər! Çünki onlar yalnız bir müddət bunu edə bilərlər! Və təsəvvür qiymətləri məzarı ilə azaldır. Qiymətləri qəbul etmək keçmişə geri gəlmir. Böyük dəyərlə düşünmək və planlaşdırmaq lazımdır. Ənənəvi marketinqdə əmək məsələləri və ya xammallar işçi, peşə sendikası və ya ittifaqları olmadığı üçün heç bir rol oynamırdılar və buna görə də ən ucuz əmək haqqından imtina etdilər. Heç bir tətil və qarşıdurma olmadı, işçinin həyat və iş həyatının, yəni iş və ya işsizliyin və işin prioritetinin məsələsi idi. Həm Afrika, həm də Asiya ölkələrindən gətirilən kolonial xam materiallar ənənəvi əmtəə qiymətləri və marketinqdə rol oynamadı. Əslində, istehsalçının əlindəki kütləvi istehsalla ənənəvi marketoloq! Onlar üçün bir bazar tapmaq məcburiyyətində qaldılar! İndi bəzi neo-traditionalists eyni ənənəvi marketinq prinsiplərini verməklə yanaşı, üçüncü dünya ölkələrinə birbaşa qarşılıqlı yanaşma və bir qədər dəyişiklik etməyə çalışırlarsa, bu, eşirkət qazanmaq.

نوع اخبار :
برچسب : بازاریابی در بن بست آمریکا!،
لینک ها :
دوشنبه 18 شهریور 1398 01:48 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really
loved surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I am hoping you write again very soon!
شنبه 12 مرداد 1398 06:31 ق.ظ
Asking questions are actually fastidious
thing if you are not understanding something fully, except this paragraph
offers pleasant understanding even.
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:26 ب.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your web site. Do you
ever run into any internet browser compatibility
problems? A number of my blog visitors have complained about my blog
not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any advice to help fix this problem?
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:29 ق.ظ
Hey there fantastic website! Does running a blog
such as this take a massive amount work? I have virtually no
understanding of computer programming but I had been hoping
to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any recommendations or techniques for
new blog owners please share. I understand this is off topic but I just needed
to ask. Appreciate it! plenty of fish natalielise
جمعه 28 تیر 1398 09:02 ب.ظ
This excellent website certainly has all the information and facts I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Nice weblog right here! Also your site quite a bit up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!
یکشنبه 12 خرداد 1398 11:17 ق.ظ
I must thank you for the efforts you have put in writing this site.
I am hoping to see the same high-grade content from you
in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;)
یکشنبه 12 خرداد 1398 02:53 ق.ظ
I always spent my half an hour to read this blog's content daily along with a cup of
coffee.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 04:30 ب.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment
didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just
wanted to say wonderful blog!
سه شنبه 7 خرداد 1398 06:28 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :