ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بسیاری از کارهای دولت آمریکا، فقط جنبه تبلیغاتی دارد! و آنها را رسانه ای می کند تا احساس قدرت و زنده بودن را در خود القا کنند. لذا اگر بایکوت خبری شوند، اصلا از این غلط های زیادی نمی کنند! دلیل مهم آن این است که: فقط کسانی در بورس هستند، که راجع به ایران اظهار نظر می کنند!(ترامپ و پمپیو و برخی مواقع جان بولتون) شاید هم برعکس ! یعنی هرکس که می خواهد در بورس باشد، و خبری از او پخش گردد، و رسانه ای شود، باید تنه ای به ایران بزند! به همین جهت هر روز یک خبر، راجع به ایران دارند! تا از تیتر رسانه ها را ازدست ندهند. البته نقش اسلاح طلبان یا لیبرال های آمریکایی، در این زمینه بی تاثیر نیست. زیرا مهمترین اصل در تبلیغات، اقناع است، و اینها برای اقناع مردم ایران، حرفهای انها را تفسیر می کنند! برخی مواقع بزرگنمایی می کنند، گاهی التماس می کنند و بعضی مواقع هم می ترسند!  لذا برای جلو گیری از این افاضات، باید آنها را بایکوت خبری کرد. دستور کلی صادر شود، یا قانونی تصویب شود که: هیچ رسانه ای در ایران، حق انتشار اخبار مربوط به دولت آمریکا را ندارد! همانطور که بنگاههای سخن پراکنی: ضد ایران دستور العمل دارند که: فقط خبرهای ناراحت کننده از ایران را منتشر کنند، رسانه های ایران هم متقابل به مثل کنند! و فقط اخبار اختلاف ها، آدم کشی ها و دزدی های امریکایی ها را منتشر کنند! و هیچ خبری از رئیس جمهور، یا وزیر خارجه و فرمانده پنتاگون وسیا و منتشر نکنند. البته ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی، برای کسب اطلاعات از مسیرهای دیگری اقدام کنند. ولی هیچ عکسی یا منظره ای، از کاخ سفید و مانند آن در رسانه ها نباشد. این امر نه تنها در ایران، بلکه در رسانه های خط مقاومت، و یا کشورهای نم هم باید رعایت شود. به این وسیله آمریکا منزوی خواهد شد. زیرا تنها قدرت باقی مانده برای امریکا، قدرت تبلیغات است. یعنی نه تنها در عرصه نظامی شکسته خورده، و مجبور است نیروهای خود را، از سراسر جهان جمع کند، بلکه از نظر اقتصادی هم فروپاشیده! فقط رسانه ها و تبلیغات فضای مجازی است، که آنها را نگهداشته است. و از هیمنه و قدرت آمریکا محافظت می کند. این کار هم فقط با تحریم رسانه ای، میتواند از بین برود. آمریکای امروز در واقع  فقط چند فیلم هالیوودی، یا چند رسانه دیجیتالی و ماهواره بیشتر نیست. زیرا درون آن کاملا تهی شده است. اگر این اسلحه هم از او گرفته شود، دیگر نامی از دولت آمریکا باقی نخواهد ماند. آن وقت ایالتهای آمریکا، بدون ترس و بدون جو سازی، به زندگی خود استقلال بخشیده و: روابط جدیدی با جهان برقرار خواهند کرد. مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، دیگر، ثروت خود را تقدیم آمریکا نخواهند کرد! بلکه برای خود زندگی خواهند نمود. چین و روسیه، کره و اروپا از شر تحریم ها و: تهدیدهای آمریکا رهایی پیدا می کند. ایران می تواند بر اسلاح طلبان و لیبرالهای آمریکایی، پیروز شود و اهداف اسلامی را بهتر دنبال کند. ثروت ها و و پولهای ایران، دیگر غارت نمی شود تا به آمریکا فرار داده شود. و همه پول های ایران از امریکا، برگشت داده می شود و برای مردم ایران خرج می شود. اگر چنین اتفاقی بیافتد. ایران از دوجهت تقویت می شود: اول اینکه چون آمریکا وجود ندارد، لذا دزدی و اختلاس هم نمی شود. چون کسی که دزدی می کند، نمی تواند به آمریکا فرار و: پول های ایران را با خود ببرد. از طرف دیگر لیبرالها و مزدوران آمریکا، که این کار را می کردند، دستگیر و به ایران بازگردانده می شوند. و ثروت ایران بیش از پیش خواهد شد. آن وقت ایران راحت تر می تواند: به ملت های مظلوم کمک کند، و کسی نیست که آنها را از امریکا بترساند.

Announce the US boycott!

Most of the American government's work is just a matter of advertising! And they make them media in order to inspire their feelings of strength and vitality. So, if the boycott is announced, they will not make many mistakes at all! The main reason for this is that there are only those who are in the bourse, who comment on Iran (tramp and pomp and, sometimes, John Bolton) maybe the opposite! That is, anyone who wants to be on the exchange and the news is to be distributed to him, and the media, should be a trench to Iran! So every day there's a news story about Iran! Until: the headline of the media is lost. Of course, the role of American militants or liberals is not ineffective in this regard. Because the most important principle in propaganda is persuasion, and these are interpreted by them to persuade the Iranian people! Sometimes they magnify, sometimes beg and sometimes they are afraid! Therefore, in order to avoid these hardships, they must be given a boycott. A general order is issued, or a law is passed that: No media in Iran has the right to publish news about the US government! As the spokesmen: Anti-Iran are instructed to: Only publish unhappy news from Iran, Iranian media reciprocate! And just tell the news of the differences, thugs and thefts of the Americans! And do not publish any news from the president, or the secretary of state and the Pentagon commander. Of course, the intelligence and security organs will go to other directions for information. But: no photos or landscapes, from the White House, and so on in the media. This must be observed not only in Iran, but also in the media of the resistance line, or the countries of the Nem. This will isolate the United States. For the only remaining power for America is the power of advertising. Not only is it broken in the military arena, and it has to pull its troops from all over the world, but it has also collapsed economically! Just: media and cyber ads, which kept them. And it protects America and America. This can only be eliminated through media sanctions. Today's America is actually only a few Hollywood videos, or more digital and satellite media. Because: it is completely empty in it. If this weapon is taken from him, he will no longer be named after the US government. Then, the states of the United States, without fear and unlearness, will be independent of their own lives and will establish new relationships with the world. Mexico and other South American and Central countries will no longer donate their wealth to the United States! But they will live for themselves. China and Russia, Korea and Europe get rid of sanctions and: American threats get rid of. Iran can win over American militants and liberals and pursue Islamic goals better. Iran's wealth and money are no longer plundered to escape America. And all Iranian money from the United States will be returned and spent for the people of Iran. If: this happens. Iran will be strengthened in two ways: first, because there is no US, so robbery and embezzlement will not be possible either. Because the one who steals cannot escape to the United States: take away Iran's money. On the other hand, the liberals and mercenaries in the United States, who did this, were arrested and returned to Iran. And the wealth of Iran will be more and more. It would then be easier for Iran to help the oppressed nations, and there is no one who would scare them from the United States.

أعلن المقاطعة الأمریكیة!

معظم عمل الحكومة الأمریكیة هو مجرد مسألة إعلانات! ویجعلهم وسائل الإعلام من أجل إلهام مشاعرهم من القوة والحیویة. لذا ، إذا تم الإعلان عن المقاطعة ، فلن یرتكبوا الكثیر من الأخطاء على الإطلاق! السبب الرئیسی لذلك هو أن هناك فقط أولئك الذین فی البورصة ، الذین یعلقون على إیران (متشرد وأبهة ، وأحیانا جون بولتون) ربما العكس. أی أن أی شخص یرید أن یكون فی البورصة ، والأخبار هی أن یتم توزیعه علیه ، ووسائل الإعلام ، یجب أن یكون خندقًا لإیران! لذلك كل یوم هناك قصة إخباریة عن إیران! حتى یتم فقدان العنوان لوسائل الإعلام. بطبیعة الحال ، فإن دور المقاتلین أو اللیبرالیین الأمریكیین غیر فعال فی هذا الصدد. لأن أهم مبدأ فی الدعایة هو الإقناع ، وهذه تفسر بواسطتها لإقناع الشعب الإیرانی! فی بعض الأحیان تتضخم ، وأحیانا التسول وأحیانا یخافون! لذلك ، من أجل تجنب هذه الصعوبات ، یجب أن تعطى مقاطعة. یتم إصدار أمر عام أو إصدار قانون: لا یحق لوسائل الإعلام فی إیران نشر أخبار عن الحكومة الأمریكیة! كما یقول الناطق: تم توجیه تعلیمات ضد إیران بما یلی: فقط قم بنشر الأخبار غیر السارة من إیران ، فقم بالإعلام الإیرانی بالمثل! وأخبر فقط عن الاختلافات والبلطجیة وسرقات الأمریكیین! ولا تنشر أی أخبار من الرئیس أو من وزیر الخارجیة أو قائد البنتاغون. بالطبع ، سوف تذهب أجهزة الاستخبارات والأمن إلى جهات أخرى للحصول على معلومات. لكن لا توجد صور أو مناظر طبیعیة ، من البیت الأبیض ، وما إلى ذلك فی وسائل الإعلام. یجب ملاحظة ذلك لیس فقط فی إیران ، ولكن أیضًا فی وسائل الإعلام لخط المقاومة ، أو فی بلدان النیم. هذا سوف یعزل الولایات المتحدة. بالنسبة للقوة الوحیدة الباقیة لأمریكا ، قوة الإعلان. لیس فقط هو كسر فی الساحة العسكریة ، ویجب أن تسحب قواتها من جمیع أنحاء العالم ، لكنها انهارت أیضا اقتصادیا! مجرد وسائل الإعلام والإعلانات السیبرانیة ، والتی أبقت علیها. ویحمی أمریكا وأمریكا. هذا لا یمكن القضاء علیه إلا من خلال العقوبات الإعلامیة. أمریكا الیوم هی فی الواقع سوى عدد قلیل من أشرطة الفیدیو فی هولیوود ، أو وسائل الإعلام الرقمیة والأقمار الصناعیة. لأنه فارغ تماما فی ذلك. إذا تم أخذ هذا السلاح منه ، فلن یتم تسمیته بعد اسم الحكومة الأمریكیة. ثم ، فإن الولایات المتحدة ، دون خوف وعدم وضوح ، سوف تكون مستقلة عن حیاتهم وستقیم علاقات جدیدة مع العالم. المكسیك وغیرها من دول أمریكا الجنوبیة والوسط لم تعد تتبرع بثروتها إلى الولایات المتحدة! لكنهم سیعیشون لأنفسهم. تتخلص الصین وروسیا وكوریا وأوروبا من العقوبات وتتخلص من التهدیدات الأمریكیة. تستطیع إیران الفوز على المقاتلین واللیبرالیین الأمریكیین ومتابعة الأهداف الإسلامیة بشكل أفضل. لم تعد ثروات إیران وأموالها نهباً للهرب من أمریكا. وسیتم إرجاع جمیع الأموال الإیرانیة من الولایات المتحدة وإنفاقها على الشعب الإیرانی. إذا حدث هذا. ستتعزز إیران بطریقتین: الأولى ، لأنه لا توجد الولایات المتحدة ، فإن السرقة والاختلاس لن یكونا ممكنًا أیضًا. لأن الشخص الذی یسرق لا یمكنه الهروب إلى الولایات المتحدة: سحب أموال إیران. من ناحیة أخرى ، تم القبض على اللیبرالیین والمرتزقة فی الولایات المتحدة ، الذین فعلوا ذلك ، وعادوا إلى إیران. وستكون ثروة إیران أكثر فأكثر. سیكون من الأسهل على إیران مساعدة الأمم المضطهدة ، ولیس هناك من یخیفهم من الولایات المتحدة.

ABŞ boykotunu elan edin!

Amerika hökumətinin əksəriyyəti yalnız reklam işidir! Və güc və cansıxıcılıq hissi ilə ilhamlandırmaq üçün onları media edir. Beləliklə, boykot elan edildikdə, onlar çox səhv etməyəcəklər! Bunun əsas səbəbi yalnız borsada olanlar, İrana (tramp və pomp və bəzən, John Bolton) şərh verənlərin olmasıdır. Yəni mübadilədə olmaq istəyən hər kəs və xəbərlər ona paylanacaq və mətbuat İran üçün bir açar olmalıdır! Hər gün İran haqqında bir xəbər var! Media başlığı itirildiyi qədər. Əlbəttə ki, Amerika xadimlərinin və ya liberalların rolu bu baxımdan təsirsizdir. Təbliğatdakı ən mühüm prinsip inandırıcılıqdır və bunlar İran xalqını razı salmaq üçün təfsir olunur! Bəzən böyütmək, bəzən yalvarmaq, bəzən isə qorxurlar. Buna görə, bu çətinliklərdən çəkinmək üçün onlara boykot verilməlidir. Bir ümumi əmr verilir və ya bir qanunu qəbul edir: İranda heç bir media ABŞ hökuməti haqqında xəbərlər yaymaq hüququna malik deyil! Spikerlər kimi: İrana qarşı təlimat verilir: Yalnız İrandan bəd xəbərləri dərc et, İran mətbuatı mübadiləsi! Və yalnız fərqlər, qətllər və amerikalıların oğurluq xəbərləri deyin! Prezidentdən, dövlət katibindən və Pentaqon komandirindən heç bir xəbər yayımlamır. Əlbəttə, kəşfiyyat və təhlükəsizlik orqanları məlumat üçün digər istiqamətlərə gedəcəklər. Amma heç bir foto və ya mənzərə, Ağ Evdən və buna görə mediada. Bu, yalnız İranda deyil, həm də müqavimət xəttində və ya Nem ölkələrində müşahidə edilməlidir. Bu ABŞ-ı təcrid edəcək. Amerika üçün yeganə qüdrət qüvvəsi reklamın gücüdür. Hərbi arenada yalnız qırılmır və bütün qoşunlarını dünyanın hər tərəfindən çəkmək məcburiyyətindədir, amma iqtisadi cəhətdən çökdü! Onları saxlayan media və siber reklamlar. Və Amerika və Amerikanı qoruyur. Bu, yalnız media sanksiyaları ilə aradan qaldırıla bilər. Günümüz Amerikası həqiqətən bir neçə Hollivud videoları və ya daha çox rəqəmsal və peyk medyasıdır. Çünki bu tamamilə boşdur. Bu silah silahdan alınırsa, artıq ABŞ hökumətinin adına çevrilməyəcək. Sonra Birləşmiş Ştatların dövlətləri, qorxu və səy göstərmədən, öz həyatlarından asılı olmayaraq dünyayla yeni əlaqələr quracaqlar. Meksika və digər Cənubi Amerika və Mərkəzi ölkələr artıq zənginliyi Birləşmiş Ştatlara bağışlayacaq! Lakin onlar özləri üçün yaşayacaqlar. Çin və Rusiya, Koreya və Avropa sanksiyalarda

نوع اخبار :
برچسب : آمریکا را بایکوت خبری کنید!،
لینک ها :
دوشنبه 25 شهریور 1398 07:39 ب.ظ
Hello, just wanted to tell you, I liked this article.
It was inspiring. Keep on posting!
جمعه 1 شهریور 1398 05:58 ب.ظ
constantly i used to read smaller articles or reviews that
as well clear their motive, and that is also happening with this
piece of writing which I am reading at this place.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 11:33 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it's truly informative. I am
gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
سه شنبه 22 مرداد 1398 11:30 ق.ظ
I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself?
Please reply back as I'm planning to create my own personal website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is
called. Kudos!
شنبه 12 مرداد 1398 07:45 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
سه شنبه 25 تیر 1398 05:54 ب.ظ
You are so cool! I do not think I've read through something like this before.
So great to find somebody with some genuine thoughts on this subject matter.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet,
someone with a little originality!
شنبه 1 تیر 1398 12:05 ق.ظ
This article presents clear idea designed for
the new users of blogging, that actually how to do blogging and site-building.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to me. Regardless, I'm definitely happy I came across it and I'll be book-marking it and checking back often!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Thank you a lot for sharing this with all of us you really recognise what you're speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my website =). We may have a hyperlink change contract among us
چهارشنبه 15 خرداد 1398 02:29 ب.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as
well as the content!
سه شنبه 14 خرداد 1398 03:33 ب.ظ
Hello all, here every person is sharing these knowledge,
so it's good to read this web site, and I used to go to see this web site everyday.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 11:30 ق.ظ
Ahaa, its nice conversation on the topic of this article at this place at this website, I
have read all that, so now me also commenting at this place.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 10:15 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little
research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your web site.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 03:19 ب.ظ
Hey there! I just want to offer you a huge thumbs up for the great information you have here on this
post. I will be coming back to your web site for more soon.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 02:48 ق.ظ
I think this is one of the most significant info for me. And i am
glad reading your article. But should remark on some general things,
The web site style is perfect, the articles is really great : D.
Good job, cheers
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 10:59 ب.ظ
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow
you if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :