ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چهل سال است که دشمن، با تبلیغات وسیع خود، مسئولان کشور را سرکار گذاشته! و : مشغله ذهنی برای: اشتغال و رفع بیکاری گذاشته اند! و مسئولین سرکار گذاشته هم، همینطور ادامه می دهند! هنوز بعد از چهل سال، مسئولین شعار می دهند که باید: برای اشتغال جوانان فکری کرد! فکر می کنند اینجا آمریکا یا اروپا است، که جوانان بیکار دارد و همگی، به خیابان ها می ریزند و بر علیه: سرمایه داری ضد کارگر شعار می دهند. در حالیکه ایران دارای منابع غنی ثروت است، که منبع اصلی اشتغال است.  فقط تفاوت قضیه این است که: دشمن روی نقطه صفر هم تبلیغ می کند! و اینها باور می کنند. البته باید به حساب دلسوزی بیش از حدشان بگذاریم. برای روشن شدن موضوع: در یک جامعه نرمال معمولا 5تا ده درصد افراد، کاملا منفی یا ضد اجتماع هستند. مثلا در بین دانش آموزان، افرادی هستند که بد آموز هستند یعنی: دوست ندارند به مدرسه بروند، یا اصلا نمی خواهند یاد بگیرند( ذهن آنها کشش یاد گیری ندارد): معلول یادگیری هستند! اینها کسانی هستند که: مشمول شعر سعدی می شوند: تربیت نا اهل را، چون گردکان بر گنبد است. ماهیت گرد بودن هردو، باعث می شود فرار از هم داشته باشند. در اصطلاح روانشناسی هم، افراد ضد هنجار یا ناهنجار وجود دارد. یعنی کسانی هستند که دانسته، هنجار های اجتماعی را قبول نمی کنند، یا ناسازگار هستند و با آن مبارزه می کنند. در جرم شناسی هم افرادی هستند که: ذاتا ضد قانون هستند. یعنی نمی خواهند قانون را اجرا کنند، یا عمدا با قانون مخالفت می کنند. لذا برای درست بودن آمار، باید این افراد را، از جامعه آماری کم کرد. مثلا اگر سواد آموزی در یک کشور، بطور مطلق 90درصد را پوشش دهد، این سواد آمو.زی در واقع صد درصد است. زیرا ده درصد باقی مانده، یا نمی خواهند سواد بیاموزند، یا عمدا کلاس را به هم می ریزند! در اشتغال هم همینطور است، اگر نرخ بیکاری ده درصد باشد، یعنی بیکار وجود ندارد! چون این ده درصد، کسانی هستند که (در محدوده منهای سه زد! منحنی نرمال قراردارند) وبه زبان ساده نمی خواهند: کار کنند یا عمدا کار خود را ترک می کنند! و سرکار نمی روند. در طول این چهل سال، دشمن با زوم کردن بر ده درصد نابارور، همه عملکرد دولت را زیر سوال می برده! و مسئولین هم ده درصد را، صد درصد می دانستند! نه اینکه 90درصد را. مانند نقطه سیاهی که: بر صفحه سفیدی باشد. به بهانه آن نقطه سیاه، همه صفحه را سیاه می دانستند! یعنی تبلیغات ناجوانمردانه دشمنان، بر روی ده درصد ضایعات انسانی، هر نوع تفکر مستقل را از مسئولین می گرفت. علت آن بود که این نوع تبلیغات، سطح توقع را بالا می برد و: اندیشه صفر یا صد را ایجاد می کرد. بعبارت دیگر، کمتر از صد درصد را به معنی صفر درصد تبلیغ می کردند. اگر کودکی در خیابان، به دلیل کنجکاوی یا هردلیل دیگر، دست درسطل زباله می کرد، عکس آن را می انداختند و می نوشتند: همه کودکان ایران زباله می خورند! در حالیکه در ایران، چاقی و فشار خون و قند بالا، بیش از 90درصد مردم را باخود درگیر کرده، و این یعنی که آنها بیش از اندازه می خورند! مصرف سرانه برق در ایران، مانند همه سرانه های مصرفی، سه برابر متوسط جهانی است.(مصرف گوشت و مرغ و روغن و..) آیا همه اینها در زباله دانی است؟ یا برعکس زباله دانی های چرب و مقوی، نشان اصراف و زیاده روی مردم، در خوراک و پوشاک است؟ به اندازه تمام ایرانی ها، خودرو،مغازه و مسکن وجود دارد. چرا باید گفت همه ایرانی ها بی مسکن هستند؟ چرا باید با القا ئات دشمن زندگی کرد؟ و همیشه قسمت خالی لیوان را دید، در حالیکه لیوان خوب باید کمی سرخالی باشد.

From Full Employment to Mindfulness!

Forty years, the enemy, with its vast propaganda, has put the country's officials in charge! And: Mindfulness for: Employment and the Elimination of Unemployment! And the officials put it forward, too! Still after 40 years, the authorities chanted that they must: think young people for employment! They think that here is America or Europe, which has unemployed young people, and they all go to the streets and chant against: anti-capitalist capitalism. While Iran has rich wealth resources, it is the main source of employment. The only difference is that: the enemy also advertises on the zero point! And they believe. Of course, we have to put them in a more compassionate way. To clarify the issue: In a normal society, usually 5 to 10 percent of people are completely negative or anti-social. For example, among students, there are people who are ill-meant: they do not like to go to school, or do not want to learn at all (their minds do not stretch): they are learning to be disabled! These are those who are subject to Sa'di's poetry: native education, since Gordan is on the dome. Both the nature of the roundness will make them escape. In the term psychology, there are anti-normative or abusive people. That is, those who are knowledgeable, do not accept social norms, or are incompatible, and fight for it. In criminology there are also people who are intrinsically anti-law. They do not want to enforce the law, or deliberately oppose the law. Therefore, for statistics to be correct, these people should be cut off from the statistical community. For example, if literacy in a country covers an absolute 90%, this literacy rate is actually 100%. Because ten percent are left, or they do not want to learn, or deliberately break the classroom! In employment, too, if the unemployment rate is 10%, then there is no unemployed! Because these ten percent are those who (in the range of minus three, have a normal curve), they simply do not want to: work or deliberately quit! And they do not work. During this forty years, the enemy questioned all state functions by zooming in on about 10% of the infertile! And officials would have thought about ten percent, one hundred percent! Not 90%. Like a black spot that is: on a white page. Under the pretext of that black spot, they all considered the page black! The cowardly propaganda of the enemies, on ten percent of the human waste, took any independent thinking from the authorities. The reason for this type of advertising was to raise the level of expectation: thought made zero or one hundred. In other words, they advertised less than 100 percent, meaning zero percent. If a child on the street rubbed his hands on the street due to curiosity or the other, they shot it and wrote: "All Iranian children eat garbage!" While in Iran, obesity and high blood pressure and high blood sugar, more than 90% of people are involved, which means they are over-sized! Consumption of energy per capita in Iran, like all per capita consumption, is three times the global average (consumption of meat, poultry, and oil ...) Are all these in waste garbage? Or, on the other hand, fatty and trash cans, a sign of craving for people, in food and clothing? There are as many Iranian people as cars, shops and housing. Why do you say all Iranians are dwellers? Why should you live with the enemy? And always saw the empty portion of the glass, while the good glass should be a little bit red.

من التوظیف الكامل الیقظه!

أربعون عاما ، العدو ، بدعایته الواسعة ، وضع مسئولی البلاد فی موقع المسؤولیة! و: الیقظه لـ: العمالة والقضاء على البطالة! وقد طرحها المسؤولون أیضًا! بعد 40 عامًا ، رددت السلطات أنه یجب علیهم: التفكیر فی الشباب للعمل! إنهم یعتقدون أن أمیركا أو أوروبا ، التی لدیها شباب عاطل عن العمل ، یذهبون إلى الشوارع ویهتفون: الرأسمالیة المناهضة للرأسمالیة. فی حین أن إیران لدیها موارد ثریة غنیة ، فهی المصدر الرئیسی للعمالة. والفرق الوحید هو: العدو یعلن أیضا عن نقطة الصفر! ویعتقدون. بالطبع ، یجب أن نضعها بطریقة أكثر رحمة. لتوضیح المشكلة: فی المجتمع العادی ، عادة ما یكون 5 إلى 10 بالمائة من الناس سلبیین أو معادیین للمجتمع. على سبیل المثال ، بین الطلاب ، هناك أشخاص یعانون من سوء المعنى: لا یرغبون فی الذهاب إلى المدرسة ، أو لا یرغبون فی التعلم على الإطلاق (لا تمتد عقولهم): فهم یتعلمون أن یكونوا معاقین! هؤلاء هم الذین یخضعون لشعر سعدی: التربیة المحلیة ، حیث أن غوردان فی القبة. كل من طبیعة الاستدارة سیجعلهم یهربون. فی مصطلح علم النفس ، هناك أناس معادون أو مسیئون. أی أولئك الذین هم على درایة ، لا یقبلون الأعراف الاجتماعیة ، أو أنهم غیر متوافقین ، ویقاتلون من أجلها. فی علم الجریمة هناك أیضا أشخاص معادون للقانون. إنهم لا یریدون إنفاذ القانون ، أو یعارضون القانون عن عمد. لذلك ، لكی تكون الإحصائیات صحیحة ، یجب قطع هؤلاء الأشخاص عن المجتمع الإحصائی. على سبیل المثال ، إذا كان محو الأمیة فی بلد ما یغطی نسبة 90٪ ، فإن معدل معرفة القراءة والكتابة هو فی الواقع 100٪. لأن نسبة 10٪ تبقى ، أو أنهم لا یریدون أن یتعلموا ، أو یتعمدون كسر الفصل الدراسی! فی التوظیف أیضا ، إذا كان معدل البطالة 10 ٪ ، فعندئذ لا یوجد عاطل! لأن هؤلاء العشرة فی المئة هم أولئك الذین (فی نطاق ناقص ثلاثة ، لدیهم منحنى عادی) ، هم ببساطة لا یریدون: العمل أو الإقلاع عن عمد! وهم لا یعملون. خلال هذه الأربعین سنة ، شكك العدو فی جمیع وظائف الدولة عن طریق تكبیر حوالی 10 ٪ من العقم! وكان یفكر المسؤولون بعشرة بالمئة ، مئة بالمئة! لیس 90 ٪. مثل بقعة سوداء هی: على صفحة بیضاء. تحت ذریعة تلك البقعة السوداء ، اعتبروا جمیعهم صفحة سوداء! الدعایة الجبانة من الأعداء ، على 10 فی المئة من النفایات البشریة ، اتخذت أی تفكیر مستقل من السلطات. كان السبب وراء هذا النوع من الإعلانات هو رفع مستوى التوقع: فالفكر أصبح صفرًا أو مائةًا. وبعبارة أخرى ، فقد أعلنوا عن أقل من 100 بالمائة ، أی صفر بالمائة. إذا كان الطفل فی الشارع یفرك یدیه فی الشارع بسبب الفضول أو الآخر ، فقد أطلق علیه النار وكتب: "كل الأطفال الإیرانیین یأكلون القمامة!" بینما فی إیران ، والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر فی الدم ، فإن أكثر من 90٪ من الأشخاص متورطون ، وهو ما یعنی أنهم مفرطون الحجم! استهلاك الطاقة للفرد الواحد فی إیران ، مثل كل استهلاك الفرد ، هو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمی (استهلاك اللحوم والدواجن والنفط ...) هل كل هذه النفایات فی القمامة؟ أو ، من ناحیة أخرى ، علب الدهنیة والقمامة ، علامة على الرغبة فی الناس ، فی الطعام والملابس؟ هناك العدید من الإیرانیین مثل السیارات والمحلات التجاریة والإسكان. لماذا تقول كل الإیرانیین سكان؟ لماذا یجب أن تعیش مع العدو؟ ورأیت دائما الجزء الفارغ من الزجاج ، فی حین أن الزجاج الجید یجب أن یكون أحمر قلیلا.

Tam İstehlakdan Zehniyyətə qədər!

Dörd il, düşmən, geniş təbliğatı ilə ölkənin vəzifəlilərini vəzifələndirdi! Və: Məşğulluq: İstihdam və İşsizliyin aradan qaldırılması! Və səlahiyyətlilər də bunu irəli sürdülər! Hələ 40 ildən sonra hakimiyyət orqanları: "Gəncləri məşğulluq üçün düşünün!" Burada işsiz gəncləri olan Amerika və ya Avropadır və onlar hamısı küçələrə gedərək: "anti-kapitalist kapitalizm" ə istinad edirlər. İran zəngin sərvət ehtiyatlarına malik olsa da, əsas məşğulluq mənbəyidir. Yalnız fərq bu: düşmən də sıfır nöqtədə reklam! Və inanırlar. Əlbəttə ki, onları daha şəfqətli bir şəkildə qoymalıyıq. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün: Normal bir cəmiyyətdə, adətən, insanların 5-10 faizi tamamilə mənfi və ya anti-sosialdır. Tələbələr arasında, məsələn, xəstə insanlar var: onlar məktəbə getmək istəmirlər və ya heç öyrənmək istəmirlər (ağılları uzanmaz): əlil olmaq öyrənirlər! Bunlar Sa'di'nin şeirinə tabe olanlardır: doğma təhsil, çünki Gordan qübbədədir. Hər iki dəyirmanın təbiəti onları xilas edəcək. Psixologiya dövründə anti-normativ və təhqiramiz insanlar var. Yəni bilikli olanlar, sosial normaları qəbul etmir, yaxud uyğunsuzdurlar və bunun üçün mübarizə aparırlar. Kriminologiya da özbaşına qanunsuzluq edən insanlar da var. Qanunu tətbiq etmək istəmirlər, ya da qəsdən qanunla müqavimət göstərmək istəmirlər. Buna görə statistika doğru olması üçün bu insanlar statistik cəmiyyətdən kəsilməlidir. Məsələn, bir ölkədə savadlılıq mütləq 90% əhatə edirsə, bu savadlılıq səviyyəsi həqiqətən 100% təşkil edir. Çünki on faiz qalır, ya da öyrənmək istəmirlər, ya da qəsdən sinif otağından qaçırlar! Işə də, işsizlik nisbəti 10% olarsa, işsiz yoxdur! Bu on faiz yüzdə (minus üç aralığında normal bir əyri var) olanlar olduqları üçün, sadəcə istəmirik: iş və ya qəsdən çıxma! Və onlar işləmirlər. Bu qırx il ərzində düşmən infertilin təxminən 10 faizini böyütərək bütün dövlət funksiyalarını sorğuladı! Və rəsmi şəxslər yüz faiz, yüz faiz düşünürdü! 90% deyil. Ağ bir səhifədə olduğu kimi qara nöqtə kimi. Bu qara nöqtə bəhanəsi ilə, hamısı qara səhifəni düşündü! Düşmənlərin qorxunc təbliğatı, insan tullantılarının on faizində, hakimiyyətdən müstəqil bir düşüncə aldı. Bu tip reklamın səb olmalıdır.

نوع اخبار :
برچسب : از اشتغال کامل تا مشغله فکری!،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

What a information of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unexpected emotions.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

I'm really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A handful of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this problem?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :