ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برای دانستن نقطه ضعف اسرائیل، باید به تاریخچه ایجاد آن نگاهی دوباره بیاندازیم. زیرا هرچه تا کنون گفته اند دروغ است، به همین دلیل اسرائیل بدون نقطه ضعف نشان داده شده، و همچنان چنگ و دندان نشان می دهد! این بار تاریحچه را آنطور که: خودشان می گویند نقل نمی کنیم! آنها می گویند: انگلیس با اعلامیه بالفور، هرتصل با پروتکل ها و آمریکا با وتو قطعنامه ها، از اسرائیل می خواهند که قوی و پابرجا بماند! و با چماق هولوکاست هم، بر سر مخالفان چنان می کوبند که: نتواند ازجا برخیزد! اما واقعیت این است که علت تاسیس اسرائیل، نه قدرت سیاسی است و نه قدرت نظامی، بلکه یک موضوع حرام اقتصادی است. و این نزول خواری یا رباخواری انها است. یعنی هرجا نزولخواری مقدس شمرده شود، اسرائیل هم همانجا است. اگر ایران هم تاکنون نتوانسته به اسرائیل ضربه ای بزند، برای همین است که گرفتار بانکداری نزولخواری، ولی بنام بانکداری اسلامی است. این کار انها مانند چنگال های اختاپوس، گردن همه را فشار می دهد، تا هیچ کاری نتوانند بکنند. فقط موقعی از شر اسرائیل شامل: لیبرالیزم(مسیحیت صلیبی) صهیونیسم و ارتجاع(اسلام وهابی)، نجات پیدا می کنند که: دست از نزولخواری بردارند. اروپا و آمریکا اگر به تمدن یا ترقی دست یافتند، راز آن همین بود. بانکهای اروپا و آمریکا، حداکثر سود را 4درصد اعلام کردند! در حالیکه نرخ بهره، در ایران رسما 22درصد! و غیر رسمی تا 75درصد می باشد. حالا یک بررسی جدید در تاریخچه: صهیونیست ها یا یهودی های پولپرست داشته باشیم: در قرون وسطی، یهودی ها در اروپا پول نزول می دادند. ونزول یا اسکنت آن را هم، خودشان حساب می کردند! بطوریکه هیچکس قادر به بازپرداخت وام و بهره آن نمی شد. لذا اموال  یا وثیقه و گرو های آنها مصادره می شد. و مردم در بدبختی، نوکری یهودی ها را می کردند. یهودی های نزولخوار هم، همیشه لباس پاره برتن می کردند! و غذای ارزان می خوردند، تا مبادا پولشان کم شود. با نفوذ عقاید اسلامی و حرام بودن ربا، کم کم مردم اروپا بیدار شدند و: با نزولخواری مقابله کردند. گاهی حتی این یهودیها را، ترور یا اعدام می کردند! مانند داستان جنایات و مکافات داستایوفسکی. واین باب شد. زیرا مردم دیدند راهی جز کشتن این نزولخواران ندارند! چون از هیچ راهی نمی توانستند: آنها را از زندگی شان دور کنند. کم کم در آلمان و انگلیس، این کار ادامه پیدا کرد تا اینکه هیتلر از این انگیزه مردم، استفاده کرد و محبوبیت بدست آورد. او قول داده بود که یهودی های نزولخوار را از بین ببرد، لذا آنها را به اردوگاهها می فرستاد. شایغاتی بر سوزاندن آنها در اتش، که نماد جهنم بود پخش می شد، و مردم هر روز بیشتر به: نازی ها گرایش پیدا می کردند. یهودیها ناچار به انگلستان یا کشورهای دیگر پناهنده می شدند. آنها هم که نیاز به پول یهودیها داشتند، سعی می کردند از انها حمایت کنند، و این خشم هیتلر را بیشتر می کرد! بعد از شکست آلمانها، یهودیهای انگلستان بلاهای قبلی را بر سر انها آوردند! انگلستان هم تصمیم گرفت: آنها را از خود دور کند. لذا به آنها پیشنهاد مهاجرت از انگلیس، به کشورهای دیگر کرد. و آنها فلسطین را پیشنهاد دادند. و به این وسیله آنها آتش جهنم را، از خود دور کردند و مسلمانها را به آن گرفتار نمودند. لذا یهودیها باخرید زمین یا غصب آنها، به کمک انگلیس در سازمان کشوری ثبت کردند. و مسلمانها را گرفتار پول های نزولی! یا باصطلاح وامهای اسرائیلی کردند. تا قادر نباشند آن را برگردانند، لذا اعتراضی هم نکنند. تنها بخشی از مردم اعتراض می کنند که: از کمک های مالی آنها چشم پوشی کرده، و به کمک خداوند ایمان آوردند

Israel's weakness!

To understand the weakness of Israel, we need to look at the history of its creation. Because whatever they say is false, that's why Israel is shown without a weakness, and it still shows hide and teeth! This time, do not quote the story as they say: We do not quote! They say: Britain, with the Balfour Declaration, each with protocols and the US with veto resolutions, want Israel to stay strong and strong! And with the Holocaust bunch, they are so angry over the opponents that they can not get out! But the fact is that the cause of Israel's establishment is not political power, not military power, but an economic subject. And this is their despicable or obstinate despondency. That is, wherever sacrifice is offered, Israel is there. If Iran has not succeeded in striking Israel so far, that is why it is plagued with bankruptcy banking, but in the name of Islamic banking. This, like the octopus fork, presses everyone's neck to do nothing. Only when Israel comes to the forefront: liberalism (the Christianity of the crusade) of Zionism and reaction (Wahhabi Islam) are saved, that they will stop taking pleasure. It was the secret of Europe and the United States if they achieved civilization or progress. Banks in Europe and the US announced a maximum profit of 4%! While the interest rate in Iran is officially 22%! And unofficially up to 75%. Now a new study in history: Zionists or money-wise Jews: In the Middle Ages, Jews in Europe descended money. Venzoll or Scan did it yourself! No one was able to repay the loan and interest. Therefore, property or collateral and their groups were confiscated. And the people, in misfortune, were Jews. The wretched Jews, always wearing clothes! And they ate cheap food, so that their money would not be low. With the influence of Islamic beliefs and the forbiddingness of rabbits, at least the people of Europe woke up and: they met with pleasure. Sometimes even these Jews were assassinated or executed! Like the story of Dostoyevsky's crimes and abuses. That was Bob. Because the people saw that they had no way but to kill those sinners! Because they could not go any way: to get them away from their lives. Little by little, in Germany and England, it continued until Hitler used this popular motive and gained popularity. He promised to eliminate the inferior Jews, so they sent them to the camps. Rumors spread over burning them in fire, which symbolized hell, and people were more likely to go to the Nazis every day. The Jews were forced to flee to England or other countries. They also needed the money of the Jews, they tried to support them, and this increased the anger of Hitler! After the defeat of the Germans, the British Jews brought the previous disasters over them! The UK also decided to take them away. So they offered them immigration from Britain to other countries. And they offered Palestine. And by doing so, they fired on the hell of hell and captured the Muslims. Therefore, the Jews bought the land or usurped them, with the help of the British in the country's organization. And Muslims are caught by descending money! Or so-called Israeli loans. Until they are able to return it, so do not protest. Only a fraction of the people protests that they have renounced their donations and believed in God's help.

ضعف إسرائیل!

لفهم ضعف إسرائیل ، نحتاج أن ننظر إلى تاریخ إنشائها. لأن كل ما یقولونه كاذب ، هذا هو السبب فی أن إسرائیل تظهر دون ضعف ، ولا تزال تُظهر السرور والأسنان! هذه المرة ، لا أقتبس القصة كما یقولون: نحن لا نقتبس! یقولون: بریطانیا ، مع وعد بلفور ، مع كل بروتوكولات والولایات المتحدة مع قرارات الفیتو ، ترید إسرائیل أن تبقى قویة وقویة! ومع حفنة الهولوكوست ، فإنهم غاضبون جدا من المعارضین لدرجة أنهم لا یستطیعون الخروج! لكن الحقیقة هی أن سبب إنشاء إسرائیل لیس قوة سیاسیة ، ولیس قوة عسكریة ، بل هو موضوع اقتصادی. وهذا هو الیأس الخسیس أو العنید. هذا هو ، أینما تقدم التضحیة ، إسرائیل هناك. إذا لم تنجح إیران فی ضرب إسرائیل حتى الآن ، لهذا السبب تعانی من الإفلاس المصرفی ، ولكن باسم المصرفیة الإسلامیة. هذا ، مثل شوكة الأخطبوط ، یضغط على رقب الجمیع كی لا یفعل شیئًا. فقط عندما تأتی إسرائیل إلى الواجهة ، یتم إنقاذ اللیبرالیة (المسیحیة للحملة الصلیبیة) للصهیونیة ورد الفعل (الإسلام الوهابی) ، وأنهم سیتوقفون عن المتعة. كان سر أوروبا والولایات المتحدة إذا حققت الحضارة أو التقدم. أعلنت البنوك فی أوروبا والولایات المتحدة عن تحقیق أقصى ربح قدره 4 ٪! فی حین أن سعر الفائدة فی إیران رسمیا 22 ٪! وبشكل غیر رسمی یصل إلى 75 ٪. الآن دراسة جدیدة فی التاریخ: الصهاینة أو یهود المال: فی العصور الوسطى ، كان الیهود فی أوروبا ینحدرون من المال. فعلت ذلك أو المسح بنفسك! لم یكن أحد قادرا على سداد القرض والفائدة. لذلك ، تمت مصادرة الممتلكات أو الضمانات ومجموعاتهم. والشعب ، فی سوء حظ ، كانوا یهود. الیهود البائسون ، یرتدون الملابس دائماً! وتناولوا طعامًا رخیصًا ، بحیث لا تكون أموالهم منخفضة. مع تأثیر المعتقدات الإسلامیة وحرمان الأرانب ، استیقظ على الأقل شعوب أوروبا و: التقوا بسرور. فی بعض الأحیان تم اغتیال هؤلاء الیهود أو إعدامهم! مثل قصة جرائم  والانتهاكات. كان هذا بوب. لأن الناس رأوا أنه لیس لدیهم سبیل سوى قتل هؤلاء الخطاة! لأنهم لا یستطیعون الذهاب بأی شكل من الأشكال: لإبعادهم عن حیاتهم. فشیئًا فشیئًا ، فی ألمانیا وإنجلترا ، استمر حتى استخدم هتلر هذا الدافع الشعبی واكتسب شعبیة. ووعد بالقضاء على الیهود الأقل شأنا ، فأرسلوهم إلى المخیمات. انتشرت الشائعات حول حرقها فی النار ، والتی كانت ترمز إلى الجحیم ، وكان الناس أكثر عرضة للذهاب إلى النازیین كل یوم. أجبر الیهود على الفرار إلى إنجلترا أو دول أخرى. هم أیضا فی حاجة إلى أموال الیهود ، حاولوا دعمهم ، وهذا زاد من غضب هتلر! بعد هزیمة الألمان ، جلب الیهود البریطانیون الكوارث السابقة علیهم! قررت المملكة المتحدة أیضا أن تأخذها بعیدا. لذلك قدموا لهم الهجرة من بریطانیا إلى دول أخرى. وقدموا فلسطین. وبذلك ، أطلقوا النار على جحیم الجحیم وأسروا المسلمین. لذلك ، اشترى الیهود الأرض أو استولوا علیها ، بمساعدة البریطانیین فی تنظیم البلاد. ویتم القبض على المسلمین عن طریق الهبوط المال! أو ما یسمى القروض الإسرائیلیة. حتى یتمكنوا من إعادته ، لذلك لا تحتج. فقط جزء من الناس یحتجون بأنهم قد تخلوا عن تبرعاتهم وآمنوا بمساعدة الله.

İsrailin zəifliyi!

İsrailin zəifliyini anlamaq üçün biz onun yaradılması tarixinə baxmalıyıq. Çünki onların dedikləri yalandır, buna görə İsrail zəiflik göstərmir və hələ də gizlədir və dişləri göstərir! Bu dəfə, hekayənin dediyi kimi sitat verməyin: Biz təklif vermirik! Onlar deyirlər: Britaniya, Balfour Bəyannaməsi, hər biri protokollar və ABŞ-ın veto qətnamələri ilə, İsrailin güclü və güclü qalmasını istəyir! Və Holokost dəstəsi ilə, rəqiblər üzərində qəzəblənirlər ki, çıxa bilməzlər! Əslində isə, İsrailin qurulmasının səbəbi hərbi güc deyil, iqtisadi məsələdir. Və bu, onların hörmətsiz və ya itaətkar nifrətidir. Yəni qurban təklif olunduğu yerdə İsrail var. İran bu günə qədər İsrail hit bilmədi, o, tutulduğu, belə ki, sələmçilik bank, İslam bankçılığı hələ məlum deyil. Bu, ahtapot çəngəl kimi, hər kəsin boynuna heç bir şey etməməyə qadirdir. Pis İsrail daxildir Yalnız: liberalizm (Christian Crusaders) sionizm və (İslamçı vəhhabi) mürtəce, onların sələmçilik tərəfdən ki, saxlamaq. Avropanın və ABŞ-ın sivilizasiyaya və ya tərəqqiyə nail olduqları sirri idi. Avropada və ABŞ-da banklar 4% maksimum mənfəət elan etdilər! İranda faiz nisbəti rəsmi olaraq 22% olsa da! Və qeyri-rəsmi olaraq 75% -ə qədər. İndi tarixi yeni bir araşdırma: Sionistlər və ya pulçu yəhudilər: Orta əsrlərdə Avropalı yəhudilər pul yığdılar. Venzoll və ya Scan özünüz etdi! Heç kim kredit və maraqları ödəyə bilməmişdir. Buna görə əmlak və ya girov və onların qrupları müsadirə olundu. Və insanlar uğursuzluqda yəhudilər idi. Qəribə yəhudilər, həmişə paltar geyirlər! Və onlar ucuz pul yemək ki, ucuz ərzaq yedim. az-az İslam inancları təsiri və sələmçilik qadağan, Avropada insanlar qarşı-qarşıya sələmçilik idi. Bəzən bu yəhudilər də sui-qəsd və ya edam edildi! Dostoyevskinin cinayət və sui-istifadələrinin hekayəsi kimi. Bob idi. Çünki insanlar günahkarları öldürməkdən başqa bir şey olmadığını gördülər! Çünki heç bir yola getmədi: onları həyatlarından uzaqlaşdırmaq. Almaniyada və İngiltərədə, az da olsa, Hitler bu məşhur motivi istifadə edərkən və populyarlıq qazanana qədər davam etdi. O, aşağı yəhudiləri aradan qaldırmağa söz verib, onları düşərgələrə göndərdi. Söhbət cəhənnəmin simvolu olan yanğınları yandırmağa yayılmışdı az etdilər.

نوع اخبار :
برچسب : نقطه ضعف اسرائیل!،
لینک ها :
سه شنبه 1 مرداد 1398 09:39 ق.ظ
naturally like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts.

Several of them are rife with spelling issues and I to find it very
bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come again again. natalielise plenty of fish
پنجشنبه 20 تیر 1398 07:41 ق.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard in favor of his web site,
since here every data is quality based information.
جمعه 24 خرداد 1398 08:04 ب.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by your site.
Hey there, You've performed a fantastic job.
I'll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this web site.
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 08:30 ب.ظ
Spot on with this write-up, I seriously believe this site needs a lot more
attention. I'll probably be returning to read more, thanks
for the info!
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 02:01 ب.ظ
hi!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence
more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem.
May be that is you! Taking a look ahead to see you.
شنبه 1 دی 1397 02:17 ق.ظ
سلام دوست عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه، از وبلاگت خیلی خوشم اومده و اگه دوست داشته باشی خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم، بیا به سایت من و لینکتو ثبت کن، اگه دوست داشتی لینک من هم قرار بده، موفق باشی.

http://linkseo.ir 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :