ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
در دین اسلام تاکید شده: اول عیب های خود را ببینید، بعد به عیبجویی دیگران بپردازید. ولی در فرهنگ لیبرالی برعکس است، آنها عیبهای دیگران را می گویند، تا همه فکر کنند خودشان امامزاده معصوم هستند! مثلا رادیو آمریکا ادعا می کند: 80نفر فعال حقوق بشر در ایران زندانی هستند! این یعنی که آمریکا هیچ زندانی ندارد! و همه فعالان حقوق بشر آزاد هستند. در حالی که خبر اساسا دروغ است، زیرا که در ایران هیچ کس به جرم: حرف زدن یا عقیده داشتن زندانی نمی شود. کسانی که زندانی هستند حتما دارای پرونده های کیفری: از قبیل قتل و کشتار و تخریب اموال عمومی دارند. زیرا همه ایرانیان فعال حقوق بشر هستند، و اگر قرار باشد برای این کار دستگیر شوند، 80میلیون باید در زندان باشند نه 80نفر. در ایران بر سر هر کوچه و بازار، در صف نان و گوشت و در اتوبوس و تاکسی، اگر کسی از حقوق بشر دفاع نکند حناق می گیرد! زیرا حرف زدن که مالیات ندارد، زندان هم ندارد. حتی کسانی که دولتی هستند و از دولت حقوق می گیرند، بیشتر از مردم عادی فک می زنند! پیرزن ها و پیرمردهایی هستند که عین: چهل سال انقلاب اسلامی در اتوبوس و خیابان، غر زدند و از حقوق بشر دفاع کردند!  و همینکه چهل سال است این کار را می کنند، معلوم می شود که کسی با آنها کاری نداشته است. فقط گاهی یک اشتباه رخ می دهد! و آن اینکه قاچاقچی و دزد را هم، جزو بشر حساب می کنند، و می گویند نباید زندانی یا مجازات شوند. یعنی جای شهید و قاتل عوض می شود. با اینحال اگر همین ها هم، فقط حرف بزنند کسی با آنها کاری ندارد. ضرب المثل ایرانی می گوید: حرف باد هوا است! ولی اگر شیشه مردم را بشکنند، یا به اموال عمومی ضرر بزنند، یا دست به اسلحه برده و عده ای را تهدید، یا آنها را به قتل برسانند، طبیعتا مدعی العموم از انها شکایت کرده، و زندانی می شوند. اغلب گروههای ضد انقلاب و فراریان، که در خارج از ایران رندگی می کنند، و این شایعات را به خورد رادیو آمریکا می دهند، قاتل هستند. چون ایران قرارداد استرداد مجرمین ندارد، نمی تواند آنها را برگرداند. اسرائیل، آمریکا و اروپا با حمایت از این قاتلین، حرف آنها را بعنوان فعالان حقوق بشر می نویسند. آنها در ایران 17هزار نفر را تک به تک ترور کرده اند. شهید بهشتی و شهید رجایی به دست آنها ترور شدند. حتی بسیاری از فرماندهان جنگ، در 8سال دفاع مقدس، از پشت تیر خورده اند! یا عملیات آنها لو رفته است، و شهید شدن سیصد هزار نفر در جبهه های جنگ هم، به کمک جاسوسی آنها بوده است. والا کسانی که جاسوسی نکردند، یا کسی را نکشتند میتوانند به ایران بیایند. حتی لازم نیست به ایران بیایند، همانجا وظیفه انقلابی خود را انجام دهند: با انتشار نشریه و انجام نشست های خبری، موضوع را به گوش مردم دنیا برسانند. البته امیدوار نباشند که رادیو آمریکا یا رادیو اسرائیل و العربیه، حرف انها را پخش کنند، یا سخن آنها را قبول کنند. زیرا آنها گوشهای خود را،  با دلارهای نفتی عربستان بسته اند. بهترین دلیل آن است که بدانیم: 25درصد مردم آمریکا زندانی هستند! یعنی از هر چهار نفر، یک نفر در زندان هستند! آنهم زندانهایی مانند کوانتامو، که اگر شکنجه نباشد زندان نیست! ولی آیا این رادیوها چیزی می گویند؟ اینهمه مردم فرانسه کشته شدند، زندانی و زخمی گردیدند، آیا هیچ فعال حقوق بشری آنها را ندید؟ یا اینکه قبل از رسیدن خبر، دلار های نفتی جیبشان را پر کرده بود؟ بمب اتم های آمریکا در همه کشورهای دنیا، انبار شده و آماده انفجار هستند، ولی آیا آنها این را نمی دانند، یا قرار نیست بدانند؟ و یا اینکه عیش و نوش به خرج آل سعود، آنها را کر و کور کرده است؟ و آنها تبدیل به عروسک شده اند.

It seems that innocent themselves!

In Islam, it is stressed: First, see your mistakes, then deal with others. But in the liberal culture, they are the opposite; they say the flaws of others, so that everyone thinks they are innocent Imams! For example, US radio says 80 human rights activists in Iran are imprisoned! This means that the United States has no prisoners! And all human rights activists are free. While the news is basically a lie, because there is no one in Iran for the crime of speaking or believing that he should be imprisoned. Those who are imprisoned must have criminal records, such as murder, murder and destruction of public property. Because all Iranians are human rights activists, and if they are to be arrested for this, 80 million must be in prison, not 80 people. In Iran, on every street and in the market, in the queue of bread and meat and on a bus and taxi, if one does not defend human rights! Because talking that does not have taxes does not have a prison. Even those who are state-owned and earning a salary from the state are more likely than ordinary people! Old women and old men who are just: Forty years of the Islamic Revolution on the bus and on the street, they annoyed and defended human rights! And as they do it for forty, it turns out that nobody has anything to do with them. Only occasional mistake! And they also consider the smuggler and the thief as human, and they say they should not be imprisoned or punished. That is, the place of martyr and murderer will be changed. However, if these, too, just talk, nobody works with them. The Iranian proverb says: Let it be the weather! But if they break the glass of people, or harm public property, or take up arms, threaten or kill some, then the prosecutor will naturally sue them, and they will be imprisoned. Most of the counterrevolutionary groups and fugitives who sojourn outside of Iran, giving these rumors to American radio, are murderers. Because Iran does not have extradition criminals, they cannot return them. Israel, the United States and Europe write their names as human rights activists in support of these killers. They have assassinated 17,000 people in Iran alone. Shahid Beheshti and Shahid Raja'i were assassinated. Even many war commanders have been shot back in 8 years of holy defense! Or their operation has been leaked, and the martyrdom of 300,000 people on the battlefields has also been helped by their espionage. Honestly, those who did not spy, or did not kill anyone, could come to Iran. They do not even have to come to Iran, do their duty at the same time: publishing the newsletter and conducting press conferences will bring the subject to the attention of the world. Of course, it is not hoped that the American radio, or Israeli radio and Al Arabiya, broadcast their words, or accept their words. Because: they have closed their ears with Saudi oil dollars. The best reason is to know: 25% of the American people are imprisoned! Of all four people, one is in jail! There are prisons like Quantum, which, if not tortured, are not in jail! But do these radios say anything? All French people were killed, imprisoned and wounded; did they not see any human rights activist? Or did the dollar dollars fill up their pockets before the news came? The bombs of the American atoms are stored and ready for explosion in all countries of the world, but do not they know or are not supposed to know it? Or is it that Al-Saud's sparkle and spice have blinded them? And they have become dolls.

یبدو أن الإمام زاده أبریاء أنفسهم!

فی الإسلام ، یتم التأكید على: أولاً ، انظر أخطائك ، ثم تعامل مع الآخرین. لكن فی الثقافة اللیبرالیة ، هم عكس ذلك ، یقولون عیوب الآخرین ، بحیث یعتقد الجمیع أنهم أئمة بریئون! على سبیل المثال ، تقول إذاعة الولایات المتحدة إن 80 من نشطاء حقوق الإنسان فی إیران مسجونون! هذا یعنی أن الولایات المتحدة لیس لدیها سجناء! وجمیع نشطاء حقوق الإنسان أحرار. فی حین أن الأخبار فی الأساس كذبة ، لأنه لا یوجد أحد فی إیران لجریمة التحدث أو الاعتقاد بأنه یجب أن یُسجن. یجب أن یكون للسجناء سجلات جنائیة ، مثل القتل والقتل وتدمیر الممتلكات العامة. لأن جمیع الإیرانیین ناشطون فی مجال حقوق الإنسان ، وإذا تم اعتقالهم من أجل ذلك ، یجب أن یكون 80 ملیون فی السجن ، ولیس 80 شخصًا. فی إیران ، فی كل شارع وفی السوق ، فی طابور الخبز واللحوم وعلى متن حافلة وسیارة أجرة ، إذا لم یدافع المرء عن حقوق الإنسان! لأن الحدیث الذی لا یوجد لدیه ضرائب لا یوجد به سجن. حتى أولئك الذین یملكون الدولة ویحصلون على راتب من الدولة هم أكثر عرضة من الناس العادیین! النساء المسنات والشیوخ العجوز الذین هم فقط: أربعون سنة من الثورة الإسلامیة فی الحافلة وفی الشارع ، أزعجوا ودافعوا عن حقوق الإنسان! وبینما یفعلون ذلك لأربعین ، یتبین أن لا أحد لدیه أی علاقة معهم. خطأ فی بعض الأحیان فقط! كما أنهم یعتبرون المهرب والسارق إنسانًا ، ویقولون إنه لا یجوز سجنهم أو معاقبتهم. أی أن مكان الشهید والقاتل سیتغیر. ومع ذلك ، إذا كانت هذه ، أیضا ، مجرد كلام ، لا أحد یعمل معهم. المثل الإیرانی یقول: فلیكن الطقس! ولكن إذا ما كسروا زجاج الناس ، أو أضروا بالممتلكات العامة ، أو حملوا السلاح ، أو هددوا أو قتلوا بعضهم ، فعندئذ فإن المدعی العام سیقاضیهم بطبیعة الحال ، وسیتم سجنهم. معظم الجماعات المعادیة للثورة والهاربین الذین یغادرون خارج إیران ، وهم یقدمون هذه الإشاعات إلى الإذاعة الأمریكیة ، هم قتلة. لأن إیران لیس لدیها مجرمو تسلیم ، لا یمكنهم إعادتهم. تكتب إسرائیل والولایات المتحدة وأوروبا أسماءهم كناشطین فی مجال حقوق الإنسان لدعم هؤلاء القتلة. لقد قاموا باغتیال 17000 شخص فی إیران وحدها. اغتیل شهید بهشتی وشهید رجائی. حتى العدید من قادة الحرب تم إطلاق النار علیهم خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس! أو تم تسریب عملیاتهم ، كما أن استشهاد 300 ألف شخص فی ساحات المعارك ساعدهم أیضا التجسس. بأمانة ، أولئك الذین لم یتجرأوا ، أو لم یقتلوا أحدا ، یمكن أن یأتوا إلى إیران. إنهم لا یضطرون حتى إلى القدوم إلى إیران ، والقیام بواجبهم فی الوقت نفسه: نشر النشرة الإخباریة وإجراء المؤتمرات الصحفیة سوف یلفت انتباه العالم إلى هذا الموضوع. بالطبع ، لیس من المأمول أن تبث الإذاعة الأمریكیة أو الإذاعة الإسرائیلیة والعربیة كلماتهم أو تقبل كلماتهم. لأنهم أغلقوا آذانهم بدولارات النفط السعودیة. أفضل سبب هو أن تعرف: 25٪ من الشعب الأمریكی مسجون! من بین كل أربعة أشخاص ، واحد فی السجن! هناك سجون مثل كوانتوم ، التی ، إن لم تكن قد تعرضت للتعذیب ، لیست فی السجن! لكن هل هذه أجهزة الرادیو تقول أی شیء؟ لقد قُتل جمیع الفرنسیین وسُجنوا وجرحوا ، ولم یروا أی ناشط فی مجال حقوق الإنسان؟ أم أن دولارات الدولار كانت تملأ جیوبها قبل أن تأتی الأخبار؟ یتم تخزین قنابل الذرات الأمریكیة وجاهزة للانفجار فی جمیع دول العالم ، ولكن لا یعرف أو لا یفترض أن یعرفها؟ أم أن تألق آل سعود والتوابل قد أعمىهم؟ وقد أصبحوا دمى.

Göründüyü kimi, İmam Zadə özü günahsızdır!

İslamda vurğulanır ki: Birincisi, səhvlərinizi nəzərdən keçirin, sonra başqalarına müraciət edin. Amma liberal mədəniyyətdə onlar əksinədir, başqalarının qüsurlarını deyirlər ki, hər kəs onların günahsız İmamları olduğunu düşünür! Məsələn, ABŞ radiosu deyir ki, İranda 80 hüquq müdafiəçisi həbs edilir! Bu, Birləşmiş Ştatlarda məhbus yoxdur deməkdir! Bütün hüquq müdafiəçiləri isə azaddırlar. Xəbərlər əsasən yalan olsa da, İranda həbs olunmaması üçün danışmaq və ya inana bilmədikləri üçün İranda heç kim yoxdur. Həbsxanada olanlar, cinayət, qətl və ictimai mülkiyyətin məhv edilməsi kimi cəza sənədlərinə malik olmalıdırlar. Bütün iranlılar insan hüquqları müdafiəçiləri olduğundan və bunun üçün həbs ediləcəyi təqdirdə, 80 milyon 80 nəfər deyil, 80 milyonu həbsxanada olmalıdır. İranda, hər bir küçədə və bazarda, çörək və ətin bir növündə, avtobusda və taksi ilə, əgər insan hüquqlarını müdafiə etmirsə! Çünki vergilərin olmadığını danışan bir həbsxana yoxdur. Hətta dövlətə məxsus olan və dövlətdən maaş qazananlar da adi insanlardan daha çoxdur! Yalnız köhnə qadınlar və yaşlılar: Avtobusda və küçədə İslam İnqilabının qırx illiyi insan hüquqlarını narahat edir və müdafiə edir! Və onlar qırxlıq edərkən, heç kimin onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yalnız səhvən! Onlar həmçinin qaçaqçı və oğanı insan hesab edirlər və onlar həbs olunmamalı və ya cəzalandırılmamalıdırlar. Yəni şəhid və qatil yerini dəyişdirəcəkdir. Ancaq bunlar da yalnız danışsınlarsa, heç kim onlarla birlikdə işləmir. İranın atasözü deyir: Bu hava olsun! Ancaq əgər onlar xalqın şüşəsini pozurlarsa, ya da ictimai əmlaka zərər verərlərsə və ya silah alsalar, təhdid edirlər və ya öldürürlərsə, prokuror təbii olaraq onları məhkəməyə verəcək və həbs ediləcəklər. İrandan kənarda yaşayan kontr-devrim qrupları və qaçqınların əksəriyyəti bu söz-söhbətləri Amerika radiosuna verərək, qatillərdir. Çünki İranın ekstradisiya cinayətkarlarına malik olmadığı üçün onları geri ala bilmirlər. İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa bu qətlləri dəstəkləyən hüquq müdafiəçiləri kimi adlarını yazır. Onlar tək başına İranda 17 min insanı öldürmüşlər. Şahid Beheşti və Şahid Raja'i sui-qəsd etdi. Hətta bir çox döyüş komandanlığı 8 il müqəddəs müdafiə ilə geri çəkildi! Və ya onların fəaliyyəti sızdırılmışdır və döyüş sahələrində 300.000 nəfərin şəhid olması da onların casusluqları ilə təmin edilmişdir. Dürüstcə, heç kimə casusluq etməmiş və ya öldürməyənlər İrana gələ bilərlər. Onlar hətta İrana gəlmək, eyni zamanda vəzifələrini yerinə yetirmək məcburiyyətində deyil: bültenin dərc edilməsi və mətbuat konfransları keçirilməsi mövzunu dünyanın diqqətinə gətirəcəkdir. ilər.

نوع اخبار :
برچسب : گویا خودشان امامزاده معصوم هستند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :