ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
این سومین بار است که رئیس جمهور محترم، تاکید می کند که اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ نفتی صادر نخواهد شد! و ما تنگه هرمز را می بندیم. با اینکه رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا هم، از این سخنان حمایت کرده، ولی دشمنان فکر می کنند این یک بلوف یا یک شعار است! در حالیکه اینطور نیست. در دوران جنگ تحمیلی هم این حرف ها را می زدند. فرماندهان ایران برای اینکه موضوع اجرایی تر باشد، می گفتند فقط کافی است یک کشتی را از طول، در عرض تنگه هرمز غرق نماییم! دیگر هیچ کشتی نمی تواند از انجا عبور کند! و 60درصد اقتصادنفتی جهان و 90درصد تجارت بین المللی مختل می شوند! و آمریکا باعث می شود تا همه مردم دنیا، در این هوای سرد از بین بروند! در زمان ما که راحت تر شده است. نیروی دریایی قدرتمند ایران نیاز ندارد: کشتی غرق کند کافیست اخطار بدهد، تا کشتی ها نزدیک تنگه نشوند! آن وقت ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس هم به تله می افتند. کشتی های نفت کش هم بیکار می شوند. راه ساده تر هم اینکه: اصلا لازم نیست جنگی فکر کنیم! بلکه  با یک فرمول اقتصادی، از همین امروز می تواند بسته شود! مانند  باب المندب که بسته شد و: عربستان امکان انتقال نفت از انجا را ندارد. بعد از بسته شدن تنگه هرمز، تعرفه ای تعیین می شود و فقط: نفتکش هایی خق عبور دارند که عوارض داده باشند. عوارض عبور هم، با یک فرمول ساده محاسبه می شود: درآمد مورد انتظار ایران تقسیم بر میزان حمل بشکه نفت. توجیه اقتصادی این فرمول هم ساده است: ایران سالیانه 120میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. هرچه این میزان درآمد، براثر تحریم نفتی کاهش یابد، باید از نفت های صادره دیگران اخذ شود، تا جبران گردد. طبیعتا با این روش، بستن تنگه هرمز یک امر نظامی هم تلقی نمی شود! مانند افزایش تعرفه آمریکا برعلیه چین منظور میشود. در واقع، تعرفه عوارض عبور هر کشتی ار تنگه هرمز، عبارت می شود از: رابطه میزان بشکه هرکشتی، با کسری درآمد ایران. اگر فرض کنیم که کل تولیدات کشورهای جنوبی خلیج فارس، 10میلیارد بشکه در سال باشد، و درآمد نفتی ایران 60میلیارد (نصف) شده باشد عوارض هر بشکه نفت 6دلار می شود. طبیعی است اگر تحریم نفتی انجام نشود، یا درآمد نفت ایران کاهش نیابد، عوارض هم صفر شده و مانند گذشته: عبور کشتی های نفت کش آزاد می شود. ناوهای گروگان هم رها می گردد. این امر با تاییدات الهی انجام می شود! زیرا در قران آمده که (فاعتدوا بمثل مااعتدا علیکم!) دشمنان را مجازات کنید، ولی به اندازه تعدی آنها به شما باشد، نه زیادتر و نه کمتر! و برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی، می بینیم دریا سالار و فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس؛ در رختخواب خود می میرد. لذا در اینجا از سربازان آمریکایی، و حتی فرماندهان آنها در خلیج فارس می خواهیم که: خود را به جمهوری اسلامی تسلیم نمایند. زیرا اگر آنها در شرایط عدم درگیری تسلیم شوند، فوری آزاد می شوند تا هرجا که دلشان خواست بروند. ولی اگر در شرایط جنگی، دستگیر شوند برای مبادله استفاده می شوند! یا در زندانها بعنوان اسیر جنگی باقی می مانند. البته سربازان عربستانی یا بحرین هم مشمول این قانون می شوند. یعنی اگر تسلیم مردم خود بشوند، یا از پادگانها فرار کنند، انقلابیون آنها را می پذیرند. اما اگر در جنگ اسیر شوند، مانند اسرای جنگی آنها را وجه المعامله قرار می دهند! چنانچه الان شاهد هستیم الحوثی ها در یمن، دست برتر در مذاکره دارند! فقط برای اینکه اسیران جنگی بیشتری دارند. و جالب است که اسیران جنگی یمن، همه کشورهای ائتلاف سعودی را شامل می شود! که آل سعود به آنها خیانت می کند.

How to close the Strait of Hormuz

This is the third time that the distinguished President insists that no oil will be exported if Iran's oil is not exported! And we close the Strait of Hormuz. Although the leader of the revolution and the commander-in-chief has supported this, the enemies think it is a bluff or a slogan! While it's not. During the imposed war period, they also said that. The commanders of Iran said that it was just enough to drown a ship along the length of the Strait of Hormuz! No longer can a ship cross! And 60% of the world's economy and 90% of international trade! And America makes everyone in the world die in this cold weather! In our time it is more convenient. The powerful navy of Iran does not need: the ship drowns enough to warn, so that the ships will not close the straits! Then the US-based carriers in the Persian Gulf are also trapped. Oil tankers are getting unemployed. The easier way is: we do not have to think war! But with an economic formula, it can close today! Like Bab al-Mandab, which closed, Saudi Arabia does not have the opportunity to transport oil from there. After the closure of the Strait of Hormuz, a tariff is set and only: Tanker ships crossed that have tolls. Transitional charges are calculated with a simple formula: Iran's expected income is divided by the amount of oil barrels. The economic justification for this formula is also simple: Iran annually has an estimated $ 120 billion in oil revenues. Whatever: the amount of income, due to lower oil sanctions, should be obtained from the extracted oil, to compensate. Naturally, the closure of the Strait of Hormuz is not considered a military matter in this way! Like the increase in US tariffs against China. In fact, the tariffs for the passage of each ship from the Strait of Hormuz are: the ratio of barrels per ship, with Iran's deficit. If we assume that the total production of the Gulf countries is 10 billion barrels per year, and Iran's oil revenue is 60 billion (half), then the cost per barrel of oil will be $ 6. Naturally, if the oil boycott is not carried out, or the oil revenue of Iran is not reduced, the toll is zero and, as in the past: the passage of the oil tanker is free. The hostages are abandoned. This is done with divine confirmations! For it is written in the Qur'an that I will punish the enemies, but they will be as much as they are against you, not more or less! And in order to prove the legitimacy of the Islamic Republic, we see the sea-dweller and commander of American forces in the Persian Gulf dying in bed. So here we ask American soldiers, and even their commanders in the Persian Gulf, to submit them to the Islamic Republic. Because: if they surrender in non-conflict situations, they will be released immediately to go wherever they wish. But if they are arrested in battle, they are used for exchange! Or they remain prisoners of war as prisoners of war. Of course, Saudi soldiers or Bahrain are also subject to this law. That is, if they surrender their people, or escape from the garrison, their revolutionaries will accept them. But if they are captured in the war, they will put them as a prisoner of war as prisoners of war! As we are witnessing, the Houthis in Yemen are the best negotiators! Just to have more prisoners of war. And it's interesting that the Yemeni war prisoners, all the countries of the coalition of Saudi Arabia are included! Which Al Saud has betrayed them?

كیف تغلق مضیق هرمز

هذه هی المرة الثالثة التی یصر فیها الرئیس الموقر على أنه لن یتم تصدیر أی نفط إذا لم یتم تصدیر النفط الإیرانی! ونغلق مضیق هرمز. على الرغم من أن قائد الثورة والقائد الأعلى قد أیدوا ذلك ، إلا أن الأعداء یعتقدون أنه خدعة أو شعار! فی حین انها لیست كذلك. خلال فترة الحرب المفروضة ، قالوا ذلك أیضا. قال قادة إیران إنه یكفی فقط إغراق سفینة على طول مضیق هرمز! لم یعد یمكن عبور سفینة! و 60 ٪ من اقتصاد العالم و 90 ٪ من التجارة الدولیة! وأمریكا تجعل الجمیع فی العالم یموتون فی هذا الطقس البارد! فی وقتنا هذا هو أكثر ملاءمة. لا تحتاج البحریة القویة لإیران: فالسفینة تغرق بما یكفی للتحذیر ، حتى لا تغلق السفن المضیق! ومن ثم فإن شركات الطیران التی تتخذ من الولایات المتحدة مقراً لها فی الخلیج العربی محاصرة أیضاً. أصبحت ناقلات النفط عاطلة عن العمل. الطریقة الأسهل هی: لیس علینا التفكیر فی الحرب! لكن مع صیغة اقتصادیة ، یمكن أن تغلق الیوم! مثل باب المندب ، الذی أغلق ، لا تملك المملكة العربیة السعودیة الفرصة لنقل النفط من هناك. بعد إغلاق مضیق هرمز ، تم تحدید تعریفة وفقط: عبور سفن ناقلة نفایات. یتم احتساب الرسوم الانتقالیة باستخدام صیغة بسیطة: یتم تقسیم الدخل المتوقع لإیران حسب كمیة برامیل النفط. المبرر الاقتصادی لهذه المعادلة بسیط أیضاً: إیران لدیها ما یقرب من 120 ملیار دولار من عائدات النفط سنویاً. أیا كان مقدار الدخل ، بسبب انخفاض العقوبات النفطیة ، ینبغی الحصول علیها من النفط المستخرج ، للتعویض. بطبیعة الحال ، لا یعتبر إغلاق مضیق هرمز مسألة عسكریة بهذه الطریقة! مثل زیادة الرسوم الجمركیة الأمریكیة ضد الصین. فی الواقع، فإن رسوم التعریفة أی سفینة عبور مضیق هرمز، والتعبیر عن العلاقة بین كمیة برمیل السفینة، مع وجود عجز الدخل. الرهائن مهجورة. یتم ذلك مع تأكیدات إلهیة! ولإثبات شرعیة الجمهوریة الإسلامیة، انظر الأدمیرال وقائد القوات الأمیركیة فی الخلیج الفارسی، یموت فی سریره. لذلك نحن هنا نطلب من الجنود الأمریكیین ، وحتى قادتهم فی الخلیج الفارسی ، أن یقدموا أنفسهم للجمهوریة الإسلامیة. لأنه إذا استسلموا فی حالات عدم صراع ، سیتم إطلاق سراحهم على الفور للذهاب إلى أی مكان یرغبون فیه. ولكن إذا تم القبض علیهم فی المعركة ، یتم استخدامها للتبادل! أو یبقون أسرى الحرب كأسرى حرب. بالطبع ، یخضع الجنود السعودیون أو البحرین لهذا القانون أیضًا. أی إذا سلموا شعبهم ، أو هربوا من الحامیة ، فإن ثوارهم سیقبلونهم. ولكن إذا تم القبض علیهم فی الحرب ، فسوف یضعونهم أسیر حرب كأسرى حرب! كما نرى ، فإن الحوثیین فی الیمن هم أفضل المفاوضین! فقط للحصول على المزید من أسرى الحرب. ومن المثیر للاهتمام أن أسرى الحرب الیمنیین ، وجمیع دول تحالف المملكة العربیة السعودیة مدرجة! الذی خیانة آل سعود لهم.

Hörmüz Boğazını necə bağlamaq olar?

Bu, seçilən prezidentin İran neftinin ixrac edilməməsi halında heç bir neftin ixrac olunmayacağına təkid edir! Hörmüz boğazını bağlayırıq. İnqilab lideri və baş komandir bunu dəstəkləsə də, düşmənlər bunun bir blöf və ya şüar olduğunu düşünürlər! Baxmayaraq deyil. Müharibə dövründə də bunları söylədi. İran komandirləri deyirlər ki, Hörmüz boğazının uzunluğu boyunca bir gəmi boğmaq kifayətdir! Artıq bir gəmi keçə bilməz! Dünya iqtisadiyyatının 60% -i və beynəlxalq ticarətin 90% -i! Və Amerikada bu soyuq havada dünyadakı hər kəs ölür! Bizim zamanımızda daha rahatdır. İranın güclü donanması lazım deyil: gəmi xəbərdarlıq etmək üçün kifayət qədər boğar, belə ki gəmilər batıqları bağlamazlar! Daha sonra Fars körfəzində ABŞ-da daşıyıcılar da tələyə olunur. Neft tankerləri işsiz qalır. Daha asan bir yol: müharibəni düşünmək lazım deyil! Amma iqtisadi bir formula ilə bu gün bağlana bilər! Səudiyyə Ərəbistanının bağladığı Bab əl-Mandab kimi, oradan neft nəqli imkanı da yoxdur. Hörmüz Boğazı bağlanıldıqdan sonra bir tarif təyin olundu və yalnız: Tanker gəmiləri keçən borcları keçib. Keçid ödənişləri sadə bir formula ilə hesablanır: İranın gözlənilən gəlirləri neft barelinin miqdarı ilə bölünür. Bu formula üçün iqtisadi əsaslandırma da sadədir: İran hər il təxminən 120 milyard dollar gəlir əldə edir. Neft məhdudlaşdırması səbəbindən qazanılmış neftdən əldə olunan gəlirin nə olursa olsun, kompensasiya edilməlidir. Təbii ki, Hörmüz boğazının bağlanması bu şəkildə hərbi bir məsələ hesab edilmir! Çinə qarşı ABŞ tariflərinin artması kimi. Əslində, gəlir kəsirlə Hörmüz boğazını, gəminin başına barel həcmində arasında əlaqələr ifadə, keçən hər gəmi tarif vəzifələri. Təbii ki, əgər neft embarqo həyata deyil, və ya İranın neft gəlirləri azalıb deyil, sıfır yan təsirləri və keçmişdə olduğu kimi: gəmilərin, neft tankerləri pulsuz olacaq. Girovlar buraxılır. Bu, Allahın təsdiqləri ilə həyata keçirilir! Çünki Quranda yazılmışdır ki, düşmənləri cəzalandıracağam, lakin onlar sənə qarşı çox deyil, çoxdur. Və İslam Respublikasının hökumətini sübut etmək Admiral görmək və Fars körfəzində Amerika qüvvələrinin komandiri, onun yataq ölür. Beləliklə, burada Amerika əsgərlərindən və hətta Fars körfəzindəki komandirlərindən İslam 

نوع اخبار :
برچسب ها : تنگه هرمز را چگونه می بندیم؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :