ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
No alt text provided for this image

تاکنون همیشه صحبت از تحول در وزارت آموزش و پرورش، یا بانکها بوده ولی به نکته اصلی اشاره ای نشده است! البته به وزارت علوم و فناوری هم، گاهی گیر داده می شود. بخصوص در متن دروس و مواد آموزشی دانشگاهها. به این دلیل که دانشگاهها و موسسات آموزشی، چون بوسیله غربیها ایجاد شده و: سیستم تاریخی و سنتی آموزش در ایران کاملا نابود گردیده، لذا مواد آموزشی آن هم غربی است. و این امر باعث ایجا شکاف عمیق بین: مردم و تحصیلکرده ها شده. زیرا تحصیلکرده ها فقط نقش مترجمانی را ایفا می کنند که: مواد درسی و آموزشی را از متون انگلیسی یا آمریکایی، ترجمه و تدریس می کنند! مردم که با این متون بیگانه هستند، در مقابل آن گارد می گیرند! روشنفکران وتحصیلکرده هم بجای بومی سازی آن، به دستوری بودن پناه می برند. مدتها مبارزه شد تا این روش کمی تغییر کرد، ولی هنوز هم در دوره دکترا و فوق لیسانس، اصلا خبری از زبان فارسی نیست!اگر چند واحدی هم فارسی می گذرانند، اجباری و غیر دوستانه است! کارخانجات و موسسات تولیدی و خدماتی هم همین وضعیت را دارند. مثل این است که یک نفر به ایتالیا رفته، و دکترای تغذیه گرفته و در پختن لازانیا کاملا متخصص شود. ولی وقتی به ایران برمی گردد، همه از او قرمه سبزی یا چلوکباب می خواهند! و فقط کسانی لازانیا را درخواست خواهند داد، که به ایتالیا رفته، یا بخواهند با لازانیا آشنا شوند. این همان شکاف مورد نظر بین تحصیلکرده ها و مردم ایران است. با اعلام طرح تحول، بخشی از این شکاف از بین رفته و یا: در حال برنامه ریزی هستند. اما مقاومت لیبرال ها، مانع پیشرفت این طرح می شود(که پیشتر نام بومی سازی بخود گرفته). با این حال امید است که آنها هم بفهمند که: در ایران انقلابی رخ داده و: مردم هم توانایی های جدید پیدا کرده اند. اما همین قدر تحول هم در وزارت خارجه اتفاق نیافتاده است! وزارت خارجه ایران، در واقع وزارت خارجه اروپا یا آمریکا است! یعنی از حد مترجم یودن هم بالاتر رفته، و به حد عمل گرایی آن رسیده است. همه میدانند تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از سفرا عوض نشده بودند! همان سفیر شاهنشاهی با همان آرم و مختصات، مثلا در اسپانیا در جای خود محکم ایستاده بود! ما اقدام کردیم و اولین گروه را بعنوان: گروه رمز را طی سال 1362 در سازمان هواشناسی! ( از ترس وزارت خارجه ای ها) تربیت کردیم! و به سفارتخانه ها فرستادیم. ولی آنها همان آدم های بیسواد و غیر متخصصی لقب گرفتند که: به اجبار یا فرمایشی به سفارت خانه ها رفته اند. کار با وزارتخارجه آنقدر سخت بود که: در سال 1359 خارج از این وزارتخانه 110هیات: حسن نیت تشکیل شد و مستقیما از طرف شهید رجایی، به تمام کشورهای تاثیر گذار فرستاده شد. کار وزارتخارجه در تمام این ایام، یاد دادن دیلماسی به ایرانی ها بود! یعنی بگوید اروپا و آمریکا، از ما چه انتظاری دارند و ما چگونه، باید نوکر آنها باشیم و به حرفهایشان گوش کنیم! و به اداب آنها عمل کنیم. و اگر کسی می خواست انقلابی یا اسلامی رفتار کند، متهم به رفتار غیر دیپلماتیک! می شد و یا گفته می شد که عرف دیپلماسی را نمی داند. در دانشکده روابط بین الملل هم، فقط نحوه پذیرایی از خارجی ها را یاد دادند! و زبان آنها را با لهجه هایی غلیظ تر از خودشان، آموزش دادند. تحصیلکرده این دانشکده کسی بود که: حرفهای ترامپ را همیشه گوش کند، و تحلیل داشته باشد!هرگز فکر نکند که آنها بی حساب حرف می زنند. اگر می گویند ایران تروریست است، پس هست! اگر بگویند در ایران پولشویی هست، پس یعنی هست!عکس العملی در مقابل این توهین ها نیست،چون خود را قبل از دادگاه محکوم کرده اند!

تحول در وزارت امور خارجه

The need for revolutionary change in the State Department

So far, there has always been talk of a change in the ministry of education or banks, but the main point is not mentioned! Of course, the Ministry of Science and Technology, too, is often stuck. Especially in the textbooks and teaching materials of universities. Because universities and educational institutions are created because of the West: the historical and traditional system of education in Iran is completely destroyed, so the teaching materials are Western. And this has caused a deep gap between people and educated people. Because educators only act as translators who translate and teach English and American textbooks and teaching materials! The people who are alien to these texts are guarded against it! The intellectuals and educators, instead of localizing them, seek shelter. It was a long struggle for this method to change slightly, but still there is no Farsi language in the PhD and Masters! If there are several Persian units, it is compulsory and unfriendly! Factories and manufacturing and service enterprises are in the same situation. It's like having someone go to Italy, and have a doctorate in nutrition and a specialist in cooking lasagna. But when they return to Iran, they all ask for herbs or chewies! And only those who ask for lasagna, who have gone to Italy, or want to get acquainted with lasagna. This is the same gap between educated people and people of Iran. By announcing the evolution plan, part of the gap is gone, or: they are planning. But the resistance of the liberals will prevent the progress of the project (which has already been called the localization). However, it is hoped that they will also realize that revolution has occurred in Iran: people have also found new abilities. But so much change has not happened in the State Department! Iran's foreign ministry is actually the State Department of Europe or the United States! It means that the translator's level is also higher, and has reached its limit of pragmatism. Everyone knows that until many years after the Islamic Revolution, many of the ambassadors have not been changed! The same Imperial Ambassador with the same logos and coordinates, for example, was standing in Spain firmly! We acted and set up the first group as a group in the Meteorological Organization in 1983! (Fear of the Foreign Ministry)! We sent to the embassies. But they were called uneducated and unprofessional people: they were forced to go to the embassies. The work with the State Department was so difficult: In 1359, outside the ministry, 110 delegates: goodwill were formed and sent directly to the influential countries directly from the martyr Rajai. The work of the Department of the Interior during all these years was to teach the Iranians a delimitation! That is to say, Europe and the United States are waiting for us, and how should we be their valet and listen to their words! And to act on them. And if anyone wanted to behave revolutionary or Islamic, he was accused of non-diplomatic behavior! It was said or said that he did not know the rules of diplomacy. At the Faculty of International Relations, they just taught foreigners what to do! And they taught their language with thicker accents than themselves. An educated student at the college was someone who always listens to Tramp's words and analyzes! They never think that they are talking to the unprofessional. If they say that Iran is a terrorist, then it is! If it is said that there is money laundering in Iran, then it means, there is no reaction to these insults, because they condemned themselves before the court!

الحاجة إلى تغییر ثوری فی وزارة الخارجیة

حتى الآن ، كان هناك دائما حدیث عن تغییر فی وزارة التعلیم أو البنوك ، ولكن النقطة الرئیسیة لم یتم ذكرها! بطبیعة الحال ، فإن وزارة العلوم والتكنولوجیا ، أیضًا ، عالقة فی الغالب. لا سیما فی الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة للجامعات. لأن الجامعات والمؤسسات التعلیمیة یتم إنشاؤها بسبب الغرب: نظام التعلیم التاریخی والتقلیدی فی إیران یتم تدمیره بالكامل ، وبالتالی فإن المواد التعلیمیة الغربیة. وهذا سبب فجوة عمیقة بین الناس والمتعلمین. لأن اختصاصیو التوعیة یعملون فقط كمترجمین یقومون بترجمة وتعلیم الكتب الدراسیة والمواد التعلیمیة باللغة الإنجلیزیة والأمریكیة! إن الأشخاص الغریبة عن هذه النصوص یخضعون لحراسة! المثقفون والمعلمون ، بدلاً من توطینهم ، یبحثون عن مأوى. لقد كان صراعاً طویلاً من أجل تغییر هذه الطریقة قلیلاً ، لكن لا توجد لغة فارسیة فی الدكتوراه والماجستیر! إذا كانت هناك عدة وحدات فارسیة ، فهی إلزامیة وغیر ودیة! المصانع والشركات الصناعیة والخدمیة هی فی نفس الوضع. انها مثل وجود شخص ما یذهب إلى إیطالیا ، والحصول على درجة الدكتوراه فی التغذیة ومتخصص فی الطبخ اللازانیا. ولكن عندما یعودون إلى إیران ، فإنهم جمیعًا یطلبون الأعشاب أو الممحون! فقط أولئك الذین یطلبون اللازانیا ، الذین ذهبوا إلى إیطالیا ، أو یریدون التعرف على اللازانیا. هذه هی نفس الفجوة بین المتعلمین وشعب إیران. من خلال الإعلان عن خطة التطور ، فإن جزءًا من الفجوة قد انتهى ، أو: یخططون. لكن مقاومة اللیبرالیین ستمنع تقدم المشروع (الذی كان یسمى بالفعل بالتوطین). ومع ذلك ، من المأمول أن یدركوا أیضًا أن الثورة قد حدثت فی إیران: لقد وجد الناس أیضًا قدرات جدیدة. لكن الكثیر من التغییر لم یحدث فی وزارة الخارجیة! وزارة الخارجیة الإیرانیة هی فی الواقع وزارة خارجیة أوروبا أو الولایات المتحدة! وهذا یعنی أن مستوى المترجم أعلى أیضًا ، وقد وصل إلى الحد العملی للبراغماتیة. یعلم الجمیع أنه حتى سنوات عدیدة بعد الثورة الإسلامیة ، لم یتغیر الكثیر من السفراء! السفیر نفسه مع نفس الشعارات والإحداثیات ، على سبیل المثال ، كان یقف فی إسبانیا بحزم! لقد عملنا ونؤسس المجموعة الأولى كمجموعة فی منظمة الأرصاد الجویة فی عام 1983! (الخوف من وزارة الخارجیة)! أرسلنا إلى السفارات. لكنهم استدعیوا أشخاصًا غیر متعلمین وغیر محترفین: لقد أُجبروا على الذهاب إلى السفارات. كان العمل مع وزارة الخارجیة صعباً للغایة: فی عام 1359 ، خارج الوزارة ، تم تشكیل 110 مندوبین: تم إنشاء النوایا الحسنة وإرسالها مباشرة إلى الدول المؤثرة مباشرة من الشهید رجائی. كان عمل وزارة الداخلیة خلال كل هذه السنوات هو تعلیم الإیرانیین ترسیم الحدود! وهذا یعنی أن أوروبا والولایات المتحدة فی انتظارنا ، وكیف ینبغی لنا أن نكون خادمنا وأن نستمع إلى كلماتهم! والتصرف علیها. وإذا كان أی شخص یرید أن یتصرف ثوریًا أو إسلامیًا ، فقد اتهم بسلوك غیر دبلوماسی! قیل أو قال إنه لا یعرف قواعد الدبلوماسیة. فی كلیة العلاقات الدولیة ، قاموا فقط بتعلیم الأجانب ماذا یفعلون! وعلموا لغتهم بسمات أكثر سمكا منهم. كان أحد الطلاب المتعلمین فی الكلیة شخصًا یستمع دائمًا إلى كلمات ترامپ وتحلیلاتها ، ولا یفكرون أبدًا فی أنهم یتحدثون إلى غیر المحترفین. إذا قالوا إن إیران إرهابیة ، فهی كذلك! إذا قیل إن هناك غسل أموال فی إیران ، فهذا یعنی أنه لا یوجد رد فعل على هذه الإهانات ، لأنهم أدانوا أنفسهم أمام المحكمة!

Dövlət Departamentində inqilabi dəyişikliyə ehtiyac var

İndiyə qədər hər zaman təhsil nazirliyində və ya banklarda dəyişikliklər danışılırdı, amma əsas məqam da qeyd edilmir! Əlbəttə ki, Elm və Texnologiya Nazirliyi də tez-tez sıxılır. Xüsusilə universitetlərin dərsliklərində və tədris materiallarında. Və bu insanlar və təhsilli insanlar arasında dərin bir boşluq yaratdı. Təlimçilər yalnız ingilis və Amerika dərsliklərini və tədris materiallarını tərcümə edən və öyrətən tərcüməçilər kimi çıxış edirlər! Bu mətnlərə yabancı olan insanlara qarşı qorunur! Ziyalılar vəəllimlər onları lokallaşdırmaq yerinə sığınacaq axtarırlar. Fabriklər, istehsal və xidmət müəssisələri eyni vəziyyətdədirlər. Bu, birinin İtaliyaya getməsi və bəslənməsində doktorluq və lazanya yeməkdə bir mütəxəssis olması kimi. Ancaq onlar İrana döndükdə, hamısı otlar və ya çeynənmələr tələb edir! Lasagna müraciət və İtaliyaya getdi olan yalnız, və ya lasagna ilə tanış olmaq istəyirəm. Bu, təhsilli insanlar və İran xalqı arasında eyni boşluqdur. Təkamül planını elan edərək, boşluğun bir hissəsi yox, ya da planlaşdırırlar. Lakin liberalların müqaviməti layihənin inkişafına mane olur (bu, artıq lokalizasiya adlanır). Ancaq ümid edirlər ki, inqilab İranda baş verib: insanlar da yeni qabiliyyətləri tapıblar. Ancaq Dövlət Departamentində belə bir dəyişiklik baş vermədi! İranın Xarici İşlər Nazirliyi əslində Avropa və ya ABŞ Dövlət Departamentidir! Yəni tərcüməçinin səviyyəsi də yüksəkdir və pragmatizm səviyyəsinə çatdı. Hər kəs bilir ki, İslam inqilabından illər sonra, bir çox səfir dəyişməyib! Eyni İmperial səfir, eyni logolar və koordinatlarla, məsələn, İspaniyada möhkəm dururdu! 1983-cü ildə Meteorologiya Təşkilatında bir qrup olaraq hərəkət etdik və ilk qrup qurduq! (Xarici İşlər Nazirliyinin qorxusu)! Səfirliklərə göndərdik. Amma onlar təhsilsiz və peşəkar olmayan insanlar idi: onlar səfirliklərə getmək məcburiyyətində qaldılar. Bütün bu illər ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin işi İranlılara bir delimitasiya öyrətmək idi! Yəni, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları bizi gözləyir və biz onların valetləri və onların sözlən qınadı!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :