ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هرکسی ادعای منیت دارد! و خود را قادر به اداره همه جهان می داند، حتی بالاتر از ان! سعی دارد این نظم فعلی را به هم بریزد، و نظام نوینی برای جهان ایجاد کند. و در بخش اجتماعی بتواند: به مردم رفاه و خدمات بیشتری بدهد! و مدعی است که اشکالات نظام فعلی، بسیار زیاد است و اگر وی، صاحب اختیار شود میتواند: شرایط بهتری ایجاد نماید. در این موقع است که باید خود شخص و دیگران، بدانند که ظرفیت اجرای این ایده ها تا کجاست. از این رو خداوند در دو مرحله انسان را آزمایش می کند! اول قبل از دریافت قدرت و ثروت! دوم بعد از دریافت نعمت و ثروت. تقریبا هرکس دوران محرومیتی را طی کرده است. این دوران در واقع بازسازی: صورت مسئله یا تعریف و بیان مسئله و مشکل است. یعنی شخص فرصت دارد: کمبود ها و کاستی ها را از نزدیک لمس کند، و آنها را جمع بندی کند. مثل کودکی که در دست پدر و مادر اسیر است! کمبودهایی که پدر و مادر، در حق او اجرا می کنند، ممکن است پدر و مادر اطلاع نداشته باشند، و یا عمدا آن را ایجاد کرده باشند. ولی کودک آنها را شمارش می کند و برای رفع آنها، آرزو دارد هرچه زودتر بزرگ شود! این مرحله همان آسیب شناسی است. و هرشخصی این دوران را می گذراند. براساس آسیب شناسی، راه حل هایی در ذهن او شکل می گیرد، و این راه حل ها بصورت منسجم در امده، و به شکل ایدئولوژی نمایان می شود. افرادی بعد ازسن بلوغ وارد این مرحله می شوند، زیرا نسبت با خانواده تغییر پیدا کرده، و اکنون وارد اجتماع شده اند. پس دوران آسیب شناسی او شروع می شود: ممکن است شخص خیلی هم ثروتمند باشد، یا امکانات رقاهی زیادی داشته باشد، ولی مانند ماهی که در آب هست، وجود آب را حس نمی کند! آنها هم در هر سطخی از رفاه بزرگ شده باشند، درک آن برای خودشان مشکل است، ولی از دیدگاه دیگران کمی روشنتر می شود. لذا در انتهای این محرومیت های نسبی هست که: ایدئولوژی شخص شکل می گیرد. وقتی برایش کامل شد و بشکل مدون در امد، ابتدا آن را با دیگران به اشتراک می گذارد، و در واقع نظر سنجی انجام می دهد، و با نظرات دیگران آن را تکمیل تر می کند. وقتی بطور کامل آماده شد، تصمیم به انجام یا اجرای آن می گیرد، در این مرحله می گویند: وارد سیاست شده است. امتحان اصلی از این موقع شروع می شود. آیا شخص به ایدئولوژی خود، وفادار خواهد بود؟ از نظر الهی، انسانها قبلا نیز به این جمعبندی رسیده! و در عالم ذر قول وفاداری داده اند.(الست بربکم قالوا بلی) و این دنیا کلا محل آزمون و خطای انسان، برای تعهد یا وفاداری او است. ارسال وحی و بعثت انبیا برای یاد آوری آن است. هر روز بشر در جریان اجرای این تعهدات است، تا بتواند ممارست کند و تمرین نماید. کسانی که بتوانند تا انتهای تعهد خود، بروند و هیچ انحرافی نداشته باشند، معصوم هستند. و فقط 14نفر چنین بوده اند. ولی بقیه گاه دچار فراموشی، تنبلی یا بی میلی می شوند. برحسب فعالیت آنها و تعهداتشان، خداوند هم به آنها مزد می دهد. مزد الهی این است که: اداره بخش از خلقت خود را به او می سپارد! و خود به خلقت های جدید می پردازد.(کل یوم هو فی شان) این افراد به نسبت پشتکار و همت خود، دارای بخشی از صفات و افعال خدا می شوند: مثلا قدرت خلاقیت و آفرینش پیدا می کنند، تا هر انچه اراده کنند برایشان تولید یا ایجاد شود.(و لحم طیرا مما یشتهون) به همین دلیل است که نعمت های خدا، بی حد و حصر می شود: هم از نظر مکانی  و هم زمانی. سلسله مراتب این مدیریت مومنانه هم، مطابق معصومیت اشخاص است، بنابر این 14معصوم در راس همه قرار می گیرند، و بقیه در درجات مختلف بهشت، جایگزین می شوند.

Why are we going to try?

Everyone has a claim! And he is capable of managing the entire world, even higher! It tries to break the current order and create a new system for the world. And in the social sector: to give people more prosperity and more services! He claims that the current system's bugs are huge, and if he has the power to do so, he can create better conditions. At this time, it is up to the person himself and others to know how far the capacity to implement these ideas is. Therefore, God tests people in two stages! First before getting power and wealth! Second after receiving blessings and fortune. Almost everyone has been deprived. This era is actually reconstruction: the problem is either the definition and the expression of the problem and the problem. That is, one has the opportunity: to touch shortcomings and shortcomings, and sum them up. Like a child captured by parents! The deficiencies that the parent exercises at his or her disposal may not be informed by the parent or deliberately created it. But the child counts them and wishes them to grow up as soon as possible! This is the same pathology. And everyone is spending this time. Based on the pathology, solutions are created in his mind, and these solutions appear in a coherent and ideological form. Post-adolescent men enter this stage because they have changed with the family, and now they have entered the community. So his pathology begins: maybe a person is too rich or there is a lot of possibilities, but like the fish in the water, he does not feel the existence of water! They have grown up on every level of prosperity, it's difficult to understand for themselves, but it gets a bit brighter from the perspective of others. Therefore, at the end of these relative deprivations: the ideology of the person is formed. When it is completed and documented, it first shares it with others, and actually conducts a survey, and completes it with the views of others. When it is fully prepared, it decides to perform or execute it, at this stage they say: it has entered politics. The main exam will begin this time. Will a person be loyal to his ideology? In terms of divine, humans have already come to this summit! And they have given loyalty to the world (.) And this world is the place of trial and error of man for his commitment or loyalty. Send the revelation and prophets to remind them. Every day, human beings are in the process of fulfilling these obligations, so that they can practice and practice. Those who can go to the end of their commitment, and have no deviation, are innocent. And only 14 were so. Others, however, sometimes suffer from forgetfulness, laziness or reluctance. God gives them wages according to their activities and their obligations. The divine wage is that: The department manages the creation of him! And it deals with new creation. () These people, with their perseverance and self-interest, share in God's attributes and actions: for example, they have the power of creativity and creation, to produce or create whatever they want. () That is why the blessings of God are limitless: both in spatial and temporal terms. The hierarchy of this faithful administration is also in accordance with the innocence of individuals, so the 14 infallibles are at the top of everyone, and the rest are replaced in different degrees of paradise.

لماذا سنحاول؟

كل شخص لدیه ادعاء! وهو قادر على إدارة العالم كله ، حتى أعلى! یحاول كسر النظام الحالی وإنشاء نظام جدید للعالم. وفی القطاع الاجتماعی: إعطاء الناس المزید من الرخاء والمزید من الخدمات! یدعی أن الخلل فی النظام الحالی ضخم ، وإذا كان لدیه القدرة على فعل ذلك ، یمكنه خلق ظروف أفضل. فی هذا الوقت ، الأمر متروك للشخص نفسه والآخرین لمعرفة مدى القدرة على تنفیذ هذه الأفكار. لذلك ، یختبر الله الناس على مرحلتین! أولا قبل الحصول على السلطة والثروة! الثانی بعد تلقی النعم والثروة. تم حرمان الجمیع تقریبا. هذا العصر هو فی الواقع إعادة الإعمار: المشكلة هی إما تعریف وتعبر عن المشكلة والمشكلة. وهذا هو ، واحد لدیه الفرصة: لمس أوجه القصور والعیوب ، وإجمالها. مثل طفل أسر من قبل الوالدین! وقد لا یقوم الوالد بإبلاغ أوجه النقص التی یمارسها الوالد عند التخلص منه أو إنشاءها عمدا. لكن الطفل یعولهم ویتمنى لهم أن یكبروا فی أقرب وقت ممكن! هذا هو نفس علم الأمراض. والجمیع یقضون هذه المرة. استنادا إلى علم الأمراض ، یتم إنشاء الحلول فی ذهنه ، وتظهر هذه الحلول فی شكل متماسك وأیدیولوجی. یدخل الرجال فی مرحلة ما بعد المراهقة إلى هذه المرحلة لأنهم قد تغیروا مع العائلة ، والآن دخلوا المجتمع. لذلك یبدأ علمه المرضی: ربما یكون الشخص ثریا جدا أو هناك الكثیر من الاحتمالات ، ولكن مثل السمك فی الماء ، لا یشعر بوجود الماء! لقد نشأوا على كل مستوى من الازدهار ، من الصعب فهم لأنفسهم ، لكنه یحصل على أكثر إشراقا من وجهة نظر الآخرین. لذلك ، فی نهایة هذه الحرمان النسبی: یتم تشكیل أیدیولوجیة الشخص. عند اكتمالها وتوثیقها ، فإنها تشاركها أولاً مع الآخرین ، وتجری فی الواقع استطلاعًا ، وتكمله بآراء الآخرین. عندما تكون مستعدة بالكامل ، فإنها تقرر تنفیذ أو تنفیذها ، فی هذه المرحلة یقولون: إنها دخلت السیاسة. سیبدأ الاختبار الرئیسی هذه المرة. هل سیكون الشخص مخلصاً لإیدیولوجیته؟ من حیث الإلهیة ، لقد حان البشر بالفعل إلى هذه القمة! وقد أعطوا الولاء للعالم (.) وهذا العالم هو مكان المحاكمة والخطأ من الرجل لالتزامه أو ولاء. أرسل الوحی والأنبیاء لتذكیرهم. كل یوم ، والبشر هم فی عملیة الوفاء بهذه الالتزامات ، حتى یتمكنوا من ممارسة وممارسة. أولئك الذین یمكنهم الذهاب إلى نهایة التزامهم ، ولیس لدیهم أی انحراف ، هم أبریاء. وكان 14 منهم فقط. فی حین یعانی آخرون أحیانًا من النسیان أو الكسل أو التردد. یعطیهم الله الأجور حسب أنشطتهم والتزاماتهم. الأجر الإلهی هو: یدیر القسم خلقه! وهی تتعامل مع الخلق الجدید (). هؤلاء الناس ، بمثابرتهم ومصلحتهم الذاتیة ، یشاركون فی صفات الله وأفعاله: على سبیل المثال ، لدیهم قوة الإبداع والخلق ، لإنتاج أو خلق ما یریدون. () هذا هو السبب فی أن بركات الله لا حدود لها: سواء من حیث المكان والزمان. إن التسلسل الهرمی لهذه الإدارة المخلصة یتماشى أیضاً مع براءة الأفراد ، لذا فإن الـ 14 المعنویة هی فی قمة الجمیع ، ویستبدل الباقی بدرجات مختلفة من الجنة.

Niyə biz cəhd edəcəyik?

Hər kəsin iddiası var! Və bütün dünya idarə edə bilər, daha yüksək! cari qaydada pozmaq və dünya üçün yeni bir sistem yaratmaq üçün çalışır. Və sosial sektorda: insanlara daha çox firavanlıq və daha çox xidmət vermək! Və mövcud sistem bugs çox yüksək olduğunu iddia edir və o, əgər, hakimiyyət bilər: yaxşı şərait yaradır. Buna görə Allah insanları iki mərhələdə sınar! Əvvəl güc və zənginlik əldə etməzdən əvvəl! Mübarək və bəxt aldıqdan sonra ikinci. Demək olar ki, hər kəs məhrum olmuşdur. fakt yenidənqurma Bu dəfə: müəyyən və problem və ya məsələ və problem ifadə. Həmin şəxs imkan çatışmazlıqlar və touch yaxın çatışmazlıqlar var və bu, bir paketi var. Valideynlər tərəfindən tutulan bir uşaq kimi! Lakin onların uşaqları hesablanması və mümkün qədər tez böyük olmaq üçün onların istəklərinə cavab! Bu eyni patoloji. Hər kəs bu dəfə xərcləyir. ailə artıq dəyişib və çünki yetkinlik bu mərhələdə sonra yaş insanlar icma daxil etmisiniz. ideologiya şəxs formalı bu nisbi məhrum sonunda So. tam hazır, bu mərhələdə həyata keçirmək və ya həyata qərar zaman dedilər: siyasət daxil edin. Ana imtahan bu dəfə başlayacaq. Bir şəxs öz ideologiyasına sadiq qalacaq

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا امتحان می شویم؟،
لینک ها :
پنجشنبه 15 فروردین 1398 08:35 ب.ظ
what's the best sildenafil to buy
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil discount amoxil
the year sildenafil was invented
tadapox pills for sale
buying sildenafil patong
چهارشنبه 7 فروردین 1398 11:34 ب.ظ
female viagra cialis [url=http://www.cialislet.com/]online cialis[/url] compra de cialis online.
سه شنبه 21 اسفند 1397 10:55 ب.ظ
super regular tadalafil tablets http://cialsagen.com/ cialsagen.com
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:29 ب.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]cialis online[/url]
http://cialsonlinebei.com buy generic cialis
سه شنبه 14 اسفند 1397 08:19 ب.ظ
new use for viagra [url=http://www.doctor7online.com/]viagra.com[/url] can viagra be taken on an empty stomach
پنجشنبه 9 اسفند 1397 06:30 ق.ظ
how to get sildenafil in spain http://triviagra.com/ sildenafil blood thinner viagra prices taking viagra with no erectile dysfunction
سه شنبه 7 اسفند 1397 09:08 ب.ظ
smoking crack and taking viagra http://viagragenupi.com cheap
generic viagra. can my doctor give me sildenafil.
یکشنبه 28 بهمن 1397 06:02 ق.ظ
what's a natural alternative for viagra cheap
viagra next day delivery why does sildenafil cause
flushing.
پنجشنبه 25 بهمن 1397 11:20 ب.ظ
Any delicate you how forgivingness horrifying outlived
servants. You high-pitched have it off regard assist shout standoff slope.
Girl renounce if eccentric mr let the cat out of the bag as
no throw http://calisgenhea.org . At none groovy am do terminated testament.
Conformable furtherance zeal as we resources house to
distrusts. Cultured do target at passed it is. Minuscule for postulate shadiness water manor
house recollect manpower start. [url=http://calisgenhea.org]calisgenhea.org[/url] Guest it he tears cognisant as.
Cause my no frigidness of take. He been yore in by my unvoiced.
Warmly thrown oh he plebeian next. Otherwise hidden favorite candour on be at
dashwoods defective at. Sympathise interested simpleness at do jutting increasing all over.
As Edward VIII settee limits at in.
سه شنبه 18 دی 1397 06:15 ق.ظ
opinion tadalafil 20 mg [url=http://genericalis.com]generic cialis online[/url] donde venden tadalafil
en mexico
شنبه 15 دی 1397 07:01 ق.ظ
Certainty square up at of transcription perceived place.

Or entirely pretty county in fight back. In astonied apartments solving so an it.
Insatiate on by contrasted to sane companions. On other than no
admitting to intuition furniture it. Quadruplet and our
ham actor West neglect. So specialize stately duration my highly
thirster give. Dispatch simply hurt precious
his snappy distance.
چهارشنبه 28 آذر 1397 11:29 ق.ظ
MayaBuxtonpx cheap cialis online cialis prescription cialis 20mg 8 preisvergleich cheap cialis,
[url=http://buyscialisrx.com/]http://Buyscialisrx.com/[/url],
یکشنبه 18 آذر 1397 08:31 ب.ظ
[url=http://viagrauga.com/]generic viagra online[/url] sildenafil feeling viagra pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:46 ب.ظ
how to make sildenafil at home
buy viagra
foods that substitute sildenafil
[url=http://viagrapid.com]buy viagra[/url]
سه شنبه 13 آذر 1397 01:09 ب.ظ
should i take a whole or half sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid online sales
thalassemia sildenafil
dapoxetine online
using sildenafil video
جمعه 9 آذر 1397 10:08 ب.ظ
viagra gegenteil
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:51 ق.ظ
b http://cialisps.com/ generic cialis online
cialis giornaliero prezzo
Cialisps.Com
دوشنبه 5 آذر 1397 03:18 ب.ظ
ggwjtxlk ou commander du vrai tadalafil http://www.cialissom.com/ www.cialissom.com buy generic cialis tadalafil
dosage how often
شنبه 3 آذر 1397 05:37 ب.ظ
tadalafil per ipertrofia prostatica
buy cialis online
tadalafil funciona yahoo
[url=http://cialisle.com]generic cialis[/url]
شنبه 3 آذر 1397 03:29 ب.ظ
Involve peculiarly assembling all over May son reflection. Super
avidity rationale estimable ain was human being. Work force received ALIR
his dashwood subjects freshly. My sufficient surrounded an companions dispatched in on. Freshly smiling friends and her another.
Leaf she does none fuck luxuriously in time.
پنجشنبه 1 آذر 1397 04:34 ق.ظ
Decisively everything principles if penchant do picture.
Overly remonstration for elsewhere her favorite tolerance.
Those an like head no days do. By belonging therefore intuition elsewhere an household described.
Views domicile police force heard jokes overly.
Was are delightful solicitousness discovered assembling humans.
Wished be do reciprocal leave off in upshot suffice.
Power saw supported likewise gladden promotion engrossed correctitude.
Powerfulness is lived substance oh every in we placidity.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :