ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 10 مهر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

همه چیز ملی داریم! جز تونل ملی و امروز در همایش سدسازی و تونل، آن را مطرح نمودیم تا چه پیش آید. تونل ملی می تواند: از نوشهرتا بوشهر یا: از بازرگان به چابهار، یا از سد دوستی به بندر ماهشهر متصل شوند. البته از نظر طول مسیر، هر کدام ویژگی ها و فواید خود را دارد. واگر هرسه طرح و اجرا شود، بسیاری از مشکلات آبی و: ترابری ایران حل خواهد شد. تونل مانش میتواند نمونه ای باشد، گرچه تونل های جدیدی در چین و آمریکا و روسیه، ساخته شده که از ان بزرگتر و مهمتر است. حتی تونلی بین آمریکا و اروپا، در اقیانوس آرام در حال احداث است. البته ساخت تونل در ایران، سابقه پنج هزار ساله دارد! که اخیرا آن را قنات، یا کاریز نام گذاری کرده اند. اگر بجای اینهمه تونل های کوچک، تونل ملی یا فراملی، ساخته شود بار سیاسی کمتری داشته، آبهای سطحی و آبخیزداری، حوزه های آبریز یا زیر زمینی را، در کل زمین های ایران تزریق می کند. کوتاه ترین تونل بین نوشهر و بوشهر است، که تقریبا هزار کیلومتر می شود. بلند ترین آن تونل بازرگان تا چابهار است، که دوهزار کیلومتر می شود. برتری تونل نوشهر بوشهر، در این است که زودتر به بهره برداری می رسد. البته اگر  شیب یک میلیونیم هم، از سمت دریای عمان و خلیج فارس داشته باشد، میتواند از قدرت جاذبه زمین استفاده کرده، آب های بین المللی اقیانوس هند را، به دریای مازندران ریخته و: کاهش ارتفاع دریای خزر را جبران نماید. علاوه براینکه میتواند: مسیر کشتی رانی یا حمل بار و مسافر هم باشد! ترانزیت کالا را از آبهای گرم بدون نیاز به سوخت  به عهده بگیرد.. اگر تونل روباز  یا وسیع باشد،  کشتی یا قایق هم، میتواند در ان رفت و آمد کند. اما اگر تونل بسته باشد، باید از حامل های درون آبی، به سبک زیر دریایی ها استفاده نمود. اگر دو تونل موازی ایجاد شود، یکی از تونل ها را، میتوان برای خط برگشت انتخاب نمود. تونل های اریب بعدی، میتواند از هدر رفت آبهای ایران در: اترک وارس جلوگیری کند. و آن را به فلات ایران منتقل نماید.  در دهانه خود در دریای عمان، یا خلیج فارس آبهای شیرینی وجود که از ایران، وارد این دریاها می شود. در سرچشمه ها باید شناسایی، و به داخل ایران برگردانده شود. از این رو لازم است کلیه نشت های فلات ایران، که باعث مهاجرت آب، یا نفت به کشور های همسایه می شود، شناسایی و مسدود شود. یا آبهای آن به این تونل ها هدایت شوند. این در صورتی است که نخواهیم، از آب شور استفاده کنیم. ولی اگر تونل برای آبهای شور هم ایجاد شود، این آبها میتواند از دریای عمان، خلیج فارس یا اقیانوس هند  پمپاژ شود. در مسیر خود تسویه شده! و سفره های زیر زمین را تغذیه کند.آبهای تحت الارضی را هم، تا ارتفاع دریاها بالا می اورد. یا میتوان مانند عربستان، آب شیرین کن در دهانه تونل ها تاسیس نمود، تا آبهای شور هم به صورت شیرین، وارد ایران شود. اگر تونل های افقی هم، بین این تونل های اریب فوق، ایجاد شود شبکه ای مانند مترو شهری، ایجاد می شود که همه نقاط ایران، به این تونل ها دستری داشته، کلیه  سفره های زیر زمینی هم، تغذیه شده و چاههای عمیق نیز،  پر آب خواهند شد. دیگر جنگ آب با همسایه ها، و یا بین هموطنان  نخواهند بود. علاوه براینکه با ارائه و تصویب این طرح، در  دبیرخانه برنامه ارزیابی جهانی آب، سازمان ملل متحد  کمک های مالی به ایران خواهد کرد. و آن را برای دیگر کشورها، الگوقرار داده و مانع از جنگ جهانی آب میگردد. آایه قران هم که آب را مایه حیات می داند(و جعلنا من الما کل شی حی)، اجرا شده و جلوی سود استفاده دشمنان بشر، برای تبدیل این مایه حیات و زندگی،  به مایه مرگ و جنگ، گرفته خواهد شد.

National tunnel!

 Everything is national! Except for the National Tunnel and today at the Dam and Tunnel Conference, we have come up with what to expect. The national tunnel can be connected from Noshahr to Bushehr, from the merchant to Chabahar, or from the Friendship Dam to the Mahshahr Port. Of course, in terms of route length, each has its own characteristics and benefits. If all plans are implemented and implemented, many blue problems and: Iran's transportation will be solved. The tunnel can be an example, although new tunnels are built in China, the United States and Russia, which is bigger and more important. Even a tunnel between the United States and Europe is being built in the Pacific. Of course, the construction of a tunnel in Iran has a history of five thousand years! Which: they have recently named Qarnat, or Kariz. If, instead of all these small tunnels, national or trans-national tunnels, it is made less political, it will inject surface waters and watersheds, watersheds or underground waters into the whole of Iran's land. The shortest tunnel between Noshahr and Bushehr is about 1,000 kilometers. The tallest is Bazargan tunnel to Chabahar, which is two thousand kilometers. The superiority of the Bushehr Noshahr tunnel is that it will be operational sooner. Of: course, if a slope of a millionth, from the Oman Sea and the Persian Gulf, can use the power of gravity, the international waters of the Indian Ocean, to the sea of ​​Mazandaran and to compensate for the lowering of the Caspian Sea. In addition, it can be: a ferry route or a cargo and passenger! Transit :goods from hot water without fuel needing. If the tunnel is open or wide, a ship or boat can also take it. But if the tunnel is closed, then it is necessary to use submarine-style carriers in the blue. If two parallel tunnels are created, one of the tunnels can be selected for the return line. The next slot tunnels could prevent Iran from flooding the waters of the Atrak Wharf. And transfer it to the Iranian plateau. In the mouth of the Sea of ​​Oman, or the Persian Gulf, there are some sweetening water coming from Iran into these seas. In the sources, it must be identified, and returned to Iran. Therefore, it is necessary to identify and block all leaks in Iran's plateau, which will cause water to migrate, or oil to neighboring countries. Or: its waters to these tunnels. This is if we do not want to use salt water. But if the tunnel is created for salty waters, these waters can be pumped from the Oman Sea, the Persian Gulf or the Indian Ocean. Settle on your path! It feeds underground aquifers. It also boosts underwater water, up to sea levels. Or, as in Saudi Arabia, the desalinating water was established at the mouth of the tunnels, so that freshwater salts enter Iran. If horizontal tunnels are created between these above-mentioned tunnels, a network like the metro will be created that all parts of Iran have access to these tunnels, all underground aquifers are fed and deep wells, Will be filled with water. There will be no longer a water conflict with neighbors, or among the compatriots. In addition, with the presentation and approval of the plan, the United Nations will provide financial assistance to Iran at the Secretariat of the World Water Assessment Program. Shaping it for other countries and preventing the global water war. The Qur'anic inscription, which considers water as life (and the forgery of Allah the whole life), will be taken to prevent the use of the enemies of mankind to transform this life and life into a state of death and war.

النفق الوطنی!

 كل شیء وطنی! باستثناء النفق الوطنی والیوم فی مؤتمر السد والنفق ، توصلنا إلى ما یمكن توقعه. یمكن الأنفاق الوطنی للNoshahr إلى بوشهر أو من رجل أعمال لشاباهار، أو الاتصال السد إلى بندر ماهشار. بالطبع ، من حیث طول المسار ، لكل منها خصائصها ومزایاها الخاصة. إذا تم تنفیذ وتنفیذ جمیع الخطط ، العدید من المشاكل الزرقاء و: سیتم حل النقل فی إیران. نفق بحر المانش یمكن أن یكون على سبیل المثال، على الرغم من أن النفق الجدید فی الصین وأمریكا وروسیا، أدلى أنه من أكبر وأكثر أهمیة. حتى الأنفاق بین الولایات المتحدة وأوروبا یتم بناؤها فی المحیط الهادئ. بالطبع ، بناء نفق فی إیران له تاریخ من خمسة آلاف سنة! والتی أطلقوا علیها اسم "قرنات" أو "كریز". أقصر نفق بین نوشهر وبوشهر حوالی 1000 كیلومتر. أطول نفق Bazargan إلى Chabahar ، التی ألفی كیلومتر. تفوق نفق بوشهر نوشهر هو أنه سیتم تشغیله فی وقت أقرب. بالإضافة إلى ذلك ، یمكن أن یكون: طریق العبارة أو الحمولة والركاب! نقل البضائع من المیاه الساخنة دون الحاجة إلى الوقود ، وإذا كان النفق مفتوحًا أو واسعًا ، فیمكن أیضًا أن تستقله سفینة أو قارب. ولكن إذا كان النفق مغلقًا ، فمن الضروری استخدام ناقلات على غرار الغواصة باللون الأزرق. إذا تم إنشاء اثنین من الأنفاق المتوازیة ، یمكن تحدید أحد الأنفاق لسطر الإرجاع. یمكن أن تمنع الأنفاق فی الفتحات القادمة إیران من إغراق میاه أتراك وارف. ونقلها إلى الهضبة الإیرانیة. فی فم بحر عمان ، أو الخلیج الفارسی ، هناك بعض المیاه العذبة القادمة من إیران إلى هذه البحار. فی المصادر ، یجب تحدیدها ، والعودة إلى إیران. لذلك ، من الضروری تحدید ومنع جمیع التسربات فی هضبة إیران ، والتی سوف تتسبب فی هجرة المیاه ، أو النفط إلى البلدان المجاورة. أو میاهه لهذه الأنفاق. هذا إذا كنا لا نرید استخدام المیاه المالحة. ولكن إذا تم إنشاء النفق للمیاه المالحة ، یمكن ضخ هذه المیاه من بحر عمان أو الخلیج الفارسی أو المحیط الهندی. استقر على طریقك! إنه یغذی طبقات المیاه الجوفیة ، كما أنه یعزز المیاه تحت الماء ، حتى مستوى سطح البحر. أو كما هو الحال فی المملكة العربیة السعودیة، وقد تم تأسیسها لتحلیة المیاه فی فم النفق، على حد سواء حلوة ومالحة المیاه، إلى إیران. إذا الأفقی النفق، بین المظلة نفق أعلاه، إنشاء شبكة مثل مدینة المترو، وتسبب جمیع أنحاء إیران، والأنفاق هی فی متناول جمیع طبقات المیاه الجوفیة والتی تغذیها آبار عمیقة أیضا، سوف تملأ بالماء. لن یكون هناك صراع مائی مع الجیران ، أو بین المواطنین. بالإضافة إلى ذلك ، ومع تقدیم الخطة والموافقة علیها ، ستقدم الأمم المتحدة مساعدة مالیة لإیران فی أمانة البرنامج العالمی لتقییم المیاه. تشكیله لدول أخرى ومنع حرب المیاه العالمیة.

Milli tunel!

 Hər şey millidır! Milli Tunel istisna olmaqla və bu gün Dam və Tunel Konfransında biz gözləmələri ilə qarşılaşdıq. Milli tunel Noshəhrdən Bushehrə, tacirdən Çabahara və ya Mahshahr limanına olan Dostluq Barajından birləşdirilə bilər. Əlbəttə ki, marşrut uzunluğu baxımından hər birinin öz xüsusiyyətləri və faydaları var. Bütün planlar həyata keçirilir və həyata keçirilirsə, bir çox mavi problem və: İranın nəqli həll ediləcək. Tünel bir nümunə ola bilər, baxmayaraq ki, yeni tunellər Çin, ABŞ və Rusiyada daha böyük və daha vacibdir. Sakit okeanda ABŞ və Avropa arasında bir tunel də inşa edilir. Əlbəttə ki, İranda bir tunelin tikintisi beş min il tarixinə malikdir! Bu yaxınlarda Qarnat ya da Kariz adını verdilər. Nuşahr ilə Bushehr arasındakı ən qısa tunel təxminən 1000 kilometrdir. Ən yüksək olan Bazargan tuneli, təxminən iki min kilometr olan Çabahar'a. Buşehr Noşəhr tunelinin üstünlüyü, bu işin daha erkən olacağıdır. Bundan əlavə, bu ola bilər: bir bərə marşrutu və ya bir yük və sərnişin! Tünel açılmayan və ya geniş olduqda, bir gəmi və ya gəmi də ala bilər. Ancaq tunel bağlandığı təqdirdə, göydən sualtı tərzi daşıyıcıları istifadə etmək lazımdır. İki paralel tunellər yaradılıbsa, tunellərdən biri dönüş xətti üçün seçilə bilər. Növbəti slot tunellər İranı Atrak İskəndərinin sularını daşqınlamağa mane ola bilərdi. Və onu İran yaylasına köçürün. Oman dənizinin və ya Fars körfəzinin ağzında bu dənizlərə İrandan gələn bəzi tatlı sular var. Mənbələrdə onu müəyyən etmək və İrana qayıtmaq lazımdır. Buna görə, İranın yaylasında bütün sızıntıları müəyyənləşdirmək və bloklamaq lazımdır ki, bu da suyun köçünə və ya qonşu ölkələrə neft gətirəcəkdir. Və ya bu tünellərə suları. Duzlu su istifadə etmək istəmiriksə. Lakin tunel duzlu sular üçün yaradılmışsa, bu sular Oman dənizindən, Fars köını alır.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :