ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دیروز در سخنرانی ترامپ و روحانی، صحبت از تهدید طرف مقابل بود! اما آیا واقعا چه کسی تهدید است؟ کسی که تمام قوانین تجاری بین المللی را، زیر پا گذاشته و همه را تحریم می کند، یا تعرفه های زیاد می بندد؟ یا کسی که فقط می خواهد: نفت خود را بفروشد. اگر ایران می خواست تهدید کند، اولین موشک انتقامی خود را به مقر: جلسات جان بولتون می زد، تا برای همیشه او را از: تهدید ایران پشیمان می کرد، و زبان او را از حلقومش در می آورد. الان هم دیر نشده، با ادامه تهدیدات جان بولتون، معلوم می شود که او، مرکز فرماندهی عملیات تروریستی اهواز،  بوده و از اینکه هنوز نتوانسته کاری بکند، عصبانی است. در حالیکه همه دنیا این جنایات تروریستی را محکوم کردند، تنها کسی که اصلا گوش به این حرفها نداده، و فقط  تهدیدهای خود را بیان می کند، جان بولتون است. گویا اصلا گوشش از کار افتاده! چیزی را نمی شنود. البته اگر ایران کوتاهی کند، و انتقام کشته شده ها را، از جان بولتون نگیرد، خداوند او راهم مثل همتای خودش، بزودی به درک واصل می کند. او بزودی می میرد و: جهان را از لوث وجود خود پاک می کند. اگر ایران می خواست تهدید کند، مثل آمریکا، دادگاههای داخلی تشکیل می داد، و کلیه ناوهای جنگی آمریکا را، که در منطقه خاورمیانه است، مصادره می کرد و برای خود بر می داشت. آنها هم میدانند ممکن است روزی، ایران هم بخواهد مقابله به مثل کند، لذا امروز موشک های پاتریوت خود را، از سه کشور کویت و بحرین و اردن خارج کردند! زیرا عنقریب است که  این سه کشور هم، به خط مقاومت پیوسته! و اموال آمریکا را مصادره کنند. این نشان می دهد که همه این لاف زدن ها و :حمله ها و گریز های آنها، مانند جان کندن یک مرده! در اخرین لحظات است، زیرا آنها چاره ای جز انفعال، در برابر ایران ندارند. ایران بدون ادعا، حرفهای تازه ای می زند و: همه دنیا را بخود جذب می کند. آمریکا و برخی رژیم های جعلی، می بینند جایی برای آنها نیست! لذا سعی دارند از شدت این سونامی بکاهند. ولی چیزی دستشان نیست. تا قبل از برجام، که گزینه نظامی روی میز بود! همه فکر می کردند که بالاخره آمریکا، به ایران حمله خواهد کرد. ولی دیدیم هیچ غلطی نتوانست بکند! و حرف 40سال پیش امام ثابت شد. حالا بعد از پاره کردن برجام توسط ترامپ، همان تند خویی ها در بعد اقتصادی شروع شده! در واقع بجای گزینه نظامی، گزینه جنگ اقتصادی روی میز است. این توهم آنها از انجا ناشی می شود: که فکر می کنند ایران، یک جزیره تابع عربستان است، که به تازگی اعلام استقلال کرده، و چیزی برای زندگی ندارد! که حتی نام خلیج فارس را هم اشتباه بگویند. عملکرد دولتی ها مخصوصا دولت اصلاحات هم، با دیپلماسی التماسی به این توهم دامن زده، بطوریکه اصلا ایران را در اوپک نمی بینند! از دید آنها، نظر ایران همان نظر عربستان است! اگر با عربستان به توافق برسند، یا او را تهدید به پایین نگهداشتن قیمت نفت کنند، ایران نیز تابع عربستان خواهد بود. گرچه روحانی اشاره ای به: تاریخ هزاران ساله ایران کرد، ولی التماس های او برای رفع تحریم، و امثال آن هیچ تناسبی با این: قدرت تاریخی و منطقه ای نداشت. ایران احتیاجی به آمریکا ندارد. این را 40سال پیش، امام خمینی ره گفت. ولی آقایان در سازمان ملل چنان التماس می کنند! که گویا اگر مرحله دوم تحریم آغاز شود ایران مرده است! در حالیکه همین حرفها، در مورد مرحله اول تحریم ها هم بود. دیدیم نه تنها ایران نمرد! بلکه دولت از این راه به 400هزار میلیارد تومان!(دوبرابر بودجه کل کشور) سود باد آورده از نرخ ارز رسید. و آن را به گردن آمریکا انداخت! مسئولین نباید برای سود خودشان، به آمریکا التماس کنند، تا آنها توهم کنند که: بدون آمریکا زندگی ممکن نیست!

Who threatens? America or Iran?

Speaking at the Tramp and Rouhani speech yesterday, it was talk of the threat of the other side! But who is really threatening? Anyone who violates all international trade laws and bans everyone, or closes a lot of tariffs? Or: someone who only wants to sell his oil. If Iran wanted to threaten, the first missile would take its revenge to the headquarters: John Bolton's meetings, forever he regretted him: threatening Iran and turning his tongue out of his throat. It is not too late, with the continued threats of John Bolton, it turns out that he is the command center of the terrorist operations in Ahvaz and is angry that he still has not been able to do anything. While the whole world condemned these terrorist crimes, the only person who did not even listen to these words, and only expresses his own threats, is John Bolton. It seems like he's not listening at all! He does not hear anything. Of course, if Iran does not fail, and does not take John Bolton from the revenge of the dead, God will soon understand his path, like his counterpart. He dies soon and: Clears the world from his own being. If Iran wanted to threaten, like the United States, it would have formed domestic courts, and confiscated all the American naval warships, which are in the Middle East region. They also know that one day, Iran may want to counteract, so today they dropped Patriot missiles from three Kuwait, Bahrain and Jordan! Because it is not unbelievable that these three countries are on the line of resistance! And confiscate American property. It shows that all of these bragging and: their attacks and escapes, like the death of a dead man! At: the last moments, because they have no choice but to pass through Iran. Iran claims to have a new word and claims: It will attract the world. America and some fake regimes see no place for them! Therefore, they try to reduce the severity of this tsunami. But nothing is their hands. Before the deal, there was a military option on the table! Everyone thought that eventually the United States would attack Iran. But we saw no mistakes! And the letter was fixed 40 years ago by Imam. Now after the trampling off by Tramp, the same hardships began in the economic dimension! In fact, instead of the military option, the economic war option is on the table. This illusion arises from them: they think Iran is a Saudi Arabia, which has just declared independence, and has nothing to live with! The performance of governments, especially the reformist government, has fueled this illusion with diplomacy, so that they do not see Iran at OPEC! From their point of view, Iran's opinion is the same as Saudi Arabia! If Saudi Arabia agrees or threatens to keep oil prices low, Iran will also be Saudi Arabia. Although Rouhani refers to the history of Iran for thousands of years, his begging for the lifting of sanctions, and so on, was not proportional to this: historical and regional power. Iran does not need America. This was said 40 years ago by Imam Khomeini. But gentlemen at the UN are so pleased! It is as if the second stage of the boycott has begun, Iran is dead! While the same was true for the first phase of the sanctions. We saw that not only did Iran die! The government, on the other hand, raised $ 400 trillion (double the total budget of the country) from the exchange rate. And threw it at the neck of America! Officials should not appeal to the United States for their own profit, so that they are illusioned that without America life is not possible!

من یهدد؟ أمریكا أم إیران؟

فی حدیثه فی خطاب العاصفة وروحانی أمس ، كان الحدیث عن تهدید الطرف الآخر! لكن من الذی یهدد حقا؟ أی شخص ینتهك جمیع قوانین التجارة الدولیة ویحظر على الجمیع ، أو یغلق الكثیر من التعریفات؟ أو شخص ما یرید فقط بیع نفطه. إذا أرادت إیران أن تهدد ، فإن الصاروخ الأول سوف ینتقم من المقر الرئیسی: اجتماعات جون بولتون ، إلى الأبد یأسف له: تهدید إیران وإخراج لسانه من حنجرته. لم یفت الأوان ، مع استمرار تهدیدات جون بولتون ، اتضح أنه مركز قیادة العملیات الإرهابیة فی الأهواز ، وغاضب لأنه ما زال غیر قادر على فعل أی شیء. وبینما أدان العالم كله هذه الجرائم الإرهابیة ، فإن الشخص الوحید الذی لم یستمع إلى هذه الكلمات ، ولم یعبر إلا عن تهدیداته هو جون بولتون. یبدو أنه لا یستمع على الإطلاق! لا یسمع شیئا. طبعاً ، إذا لم تفشل إیران ، ولا تأخذ جون بولتون من انتقام الموتى ، فسوف یفهم الله طریقه قریباً ، مثل نظیره. مات قریبا و: یخلی العالم من كیانه. إذا أرادت إیران أن تهدد ، مثل الولایات المتحدة ، لكانت قد شكلت محاكم محلیة ، وصادرت جمیع السفن الحربیة الأمریكیة ، الموجودة فی منطقة الشرق الأوسط. كما أنهم یعلمون أنه فی یوم من الأیام ، قد ترغب إیران فی التصدی لذلك ، فقد قاموا الیوم بإسقاط صواریخ باتریوت من ثلاث الكویت والبحرین والأردن! لأنه لیس من غیر المعقول أن تكون هذه الدول الثلاث على خط المقاومة! وصادرت الممتلكات الأمریكیة. هذا یدل على أن كل هذه المفاخرة و: هجماتهم والهروب ، مثل وفاة رجل میت! فی اللحظات الأخیرة ، لأنه لیس لدیهم خیار سوى المرور عبر إیران. تدعی إیران أن لدیها كلمة جدیدة وتدعی أنها: ستجذب العالم. لا ترى أمریكا وبعض الأنظمة المزیفة أی مكان لهم! لذلك ، یحاولون الحد من شدة التسونامی. لكن لا شیء بأیدیهم. قبل الصفقة ، كان هناك خیار عسكری على الطاولة! الجمیع اعتقد أن الولایات المتحدة ستهاجم إیران فی نهایة المطاف. لكننا لم نر أی أخطاء! وقد تم إصلاح الرسالة قبل 40 عامًا من قبل الإمام. الآن بعد الدوس من قبل الصعلوك ، بدأت نفس الصعوبات فی البعد الاقتصادی! فی الواقع ، بدلاً من الخیار العسكری ، خیار الحرب الاقتصادیة مطروح على الطاولة. ینشأ هذا الوهم منهم: إنهم یعتقدون أن إیران هی المملكة العربیة السعودیة ، التی أعلنت الاستقلال للتو ، ولیس لدیها ما تعایش معه! وهذا من شأنه أن یخلط بین اسم الخلیج الفارسی. لقد أدّى أداء الحكومات ، لا سیما الحكومة الإصلاحیة ، هذا الوهم بالدبلوماسیة ، بحیث لا یرون إیران فی أوبك! من وجهة نظرهم ، فإن رأی إیران هو نفسه مثل السعودیة! إذا وافقت المملكة العربیة السعودیة أو هددت بالابقاء على أسعار النفط منخفضة ، فإن إیران ستكون أیضاً السعودیة. على الرغم من أن روحانی یشیر إلى تاریخ إیران منذ آلاف السنین ، إلا أن استجداءه لرفع العقوبات ، وهكذا ، لم یكن متناسبًا مع هذا: السلطة التاریخیة والإقلیمیة. لا تحتاج إیران إلى أمریكا. قیل هذا قبل أربعین سنة من قبل الإمام الخمینی. لكن السادة فی الأمم المتحدة سعداء للغایة! یبدو الأمر كما لو أن المرحلة الثانیة من المقاطعة قد بدأت ، فإیران ماتت! فی حین أن الأمر نفسه ینطبق على المرحلة الأولى من العقوبات. لقد رأینا أن إیران لم تموت فقط! من ناحیة أخرى ، جمعت الحكومة 400 تریلیون دولار (ضعف المیزانیة الإجمالیة للبلاد) من سعر الصرف. وألقى بها فی رقبة أمریكا! یجب على المسؤولین أن لا یروقوا للولایات المتحدة من أجل ربحهم الخاص ، حتى یكونوا وهمًا بدون أمریكا ، فالحیاة غیر ممكنة!

Kim təhdid edir? Amerika və ya İran?

Tramp və Ruhani çıxışında dünən danışan digər tərəfin təhdidindən danışdı! Amma həqiqətən kim təhdid edir? Bütün beynəlxalq ticarət qanunlarını pozan və hər kəs qadağan edən və ya bir çox tarifləri bağlayan hər kəs? Və ya yalnız neft satmaq istəyən kimsə. İran İranı təhdid etmək istəsə, ilk raket ümumi mərkəzə intiqam alacaqdı: John Boltonun görüşləri, əbədi olaraq təəssüfləndi: İrana təhdid və dilini boğazından çevirmək. Çox gec deyil, John Boltonun davamlı təhdidləri ilə ortaya çıxır ki, o, Əhvazdakı terrorist əməliyyatlarında əmr mərkəzi və çıxdı ki, hələ də bir şey edə bilmədi. Bütün dünya bu terrorist cinayətləri qınayırdı, hətta bu sözləri dinləməyən və yalnız öz təhdidlərini ifadə edən yeganə şəxs John Bolton idi. Göründüyü kimi, o, heç də dinləmir! Heç bir şey eşitmir. Əlbəttə ki, əgər İran uğursuzluqda qalmayıb və ölənlərin intiqamından John Boltonu qəbul etmirsə, Allah tezliklə onun yoldaş kimi olduğu kimi, yolunu başa düşəcəkdir. Tezliklə vəfat edir: Dünyayı öz varlığından təmizləyir. ABŞ İran kimi təhdid etmək istəsəydi, yerli məhkəmələr meydana gətirərdi və Yaxın Şərqdəki bütün Amerika hərbi gəmilərinə əl qoydu. Onlar həmçinin İranın bir gün qarşı çıxa biləcəyini bilirlər, buna görə də bu gün Küveyt, Bəhreyn və İordaniyadan Patriot raketlərini buraxdılar! Çünki bu üç ölkə müqavimət xəttindədir inanılmaz deyil! Və Amerika mülkiyyətinə əl qoyun. Bu göstərir ki, bütün bu gurultular və: hücum və qaçır, ölü bir insanın ölümü kimi! Son anlarda, İrandan keçməkdən başqa heç bir seçimi olmadığı üçün. İran yeni bir söz və iddialara sahib olduğunu iddia edir: Dünyayı cəlb edəcək. Amerika və bəzi saxta rejimlər onlar üçün yer görmürlər! Buna görə də, bu sunami şiddətini azaltmağa çalışırlar. Amma onların əlləri yoxdur. Müqavilənin əvvəlində masada bir hərbi seçim var idi! Hər kəs, nəticədə ABŞ-ın İrana hücum edəcəyini düşündü. Amma heç bir səhv görmədik! Məktub imam tərəfindən 40 il əvvəl müəyyən edilmişdir. İndi Tramp tərəfindən tramplanandan sonra eyni çətinliklər iqtisadi ölçüdə başladı! Əslində, hərbi variantın əvəzinə, iqtisadi müharibə variantları masada. Bu illüziya onlardan yaranır: onlar İranı müstəqillik elan edən və yaşamaq üçün heç bir şeyə malik olmayan bir Səudiyyə Ərəbistanıdır! Hətta Fars körfəzinin adını çaşdıracaq. Hökumətlərin, xüsusilə də islahatçı hökumətin fəaliyyət göstərməsi, bu illüziyanı diplomatiya ilə təmin edir və onlar OPEK-də İranı görmürlər! Onlaral edilsinlər!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :