ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هدف از دریافت مالیات، اجرای عدالت اجتماعی است. به این معنی که از افراد توانا و ثروتمند، مبلغی دریافت می شود تا برای افراد کم توان و مستمند، هزینه گردد.  همچنین برای تامین هزینه های: آموزشی و بهداشت ملی، از افراد بصورت سرانه مالیات دریافت می گردد. پس از وضع قانون، به قدری تبصره بر آن می زنند،که اصل موضوع از یاد می رود. براساس قانون، مالیات بر دو قسم مستقیم و غیر مستقیم است. نرخ مالیات هم ثابت یا پلکانی می باشد. هدف از مالیات مستقیم، مشارکت شهر وندان در بودجه دولت، برای اجرای رفاه و تعالی اجتماع، اجرای مواردی که طبق قانون، برعهده دولت می باشد. هدف از پلکانی شدن آن هم، مشارکت بیشتر ثروتمندان، تعدیل و انتقال ثروت، برای کم توان ها است تا: تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی تحقق یابد. یعنی افراد با در آمد بالا ، مالیات بیشتری بدهند. اما قانون گذار حدود 200منطقه ویژه اقتصادی تعریف کرده! که همه اینها از پرداخت مالیات معاف هستند. هدف از این امر را، حمایت از اشتغال اعلام کرده اند. اگر شهر ک های صنعتی و مناطق آزاد را هم؛ به آنان اضافه کنیم می بینیم که:در واقع هیچکس نباید مالیات بدهد! زیرا شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها، مشاغل کوچک و متوسط، و مشاغل خانگی، کارمندان زیر 2میلیون تومان حقوق، همگی معاف هستند. غیر از اینها فقط: مدیران شرکت ها و بخش های خصوصی باقی می مانند، که آنها هم برای جبران مالیات، درصد های بالایی به حقوق خود می افزایند. عملا چند برابر مالیات که می دهند، حقوق از دولت می گیرند. چون هم در قانون نفوذ دارند، و هم مقررات را خوب می دانند، از پرداخت مالیات آنها هم، چیزی به دست دولت نمی رسد! زیرا صرف تامین مایحتاج تعاونی های مصرف! و مسکن آنها می شود. البته دولت آماری برای اخذ مالیات می دهد، ولی همه این آمار ها روی کاغذ است. در واقع فقط تشخیص است. مثلا در یک مطالعه میدانی، معلوم شده که فروش محصول در نمایشگاه بین المللی، ممنوع است ولی برای همه: غرفه داران مالیات علی الراس، به میزان فروش یکساله، برگه تشخیص صادر شده است. چون ممکن است ممنوع الخروج، یا زندانی شوند این مبالغ را پرداخت می کنند! حالا خطرات این کار چیست؟ ممکن است بگویند ایران نفت دارد، مالیات مهم نیست! نفت ایران نیز همین بلا را تجربه می کند! بیش از 90درصد در آمد آن، صرف هزینه های استخراج و حفاری و اکتشاف! یا تشریفاتی و اداری و بالاخره: حقوق و دستمزد و پاداش مدیران می شود. تمام اینها هم صوری است. زیرا در امدی وجود ندارد! دلار های نفتی که نمی تواند وارد ایران بشوند! چه رسد بودجه شوند. لذا معادل آن را حساب و خرج می کنند؛ بدون اینکه اصل یا معادل آن، به ایران منتقل شود. زیرا سویفت کاملا بسته است. بانکهای عامل هم بشدت جریمه می شوند. همه این دلارها را هم اگر، از بانکهای خارج بگیرند، نمی توان باگونی حمل کرد! پس دولت با شعار اقتصاد و بودجه: منهای نفت به سوی مالیات سوق داده می شود. مالیات هم اخذ نمی شود! بنابر این کسر بودجه پیش می آید. کسر بودجه هم انباشته می شود. دولتها در سالهای آخر به سیم آخر می زنند، و همه کسری ها را یکجا، با گران کردن دلار و سکه جبران می کنند. می شود همین و ضعیت، که تقریبا هر هشت سال به هشت سال، (آخر های عمر دولت ها) شاهد آن هستیم. دولت که به خاطر این کار، مجبور به تحمل خساراتی از جمله: ترمیم کابینه می شود، حاضر نیست به عقب برگردد. لذا گرانی ها ادامه می یابد. و مالیات واقعی را به این شکل! مردم عادی می پردازند. و عدالت اقتصادی و اجتماعی فراموش می شود.

Tax breaks, anti-justice system

The purpose of the tax is to enforce social justice. This means that a wealthy person receives a fee for the low income and the poor. Also, people receive per capita taxes for the costs of: education and national health. After the law, they make so much notice that the subject matter is forgotten. By law, taxes are both direct and indirect. The tax rate is fixed or staggered. The purpose of the direct tax, the participation of the city in the budget of the state, for the implementation of the welfare and social excellence, the implementation of the cases that are under the law by the government. The goal of staggering it, the greater the participation of the rich, the adjustment and the transfer of wealth, is for the poor to achieve: economic equilibrium and social justice. People with higher incomes will pay more taxes. But the legislator has defined about 200 special economic zones! All of which are exempt from tax. The goal is to support employment. If industrial cities and free zones are added to them, then we see that: nobody really has to pay taxes! Because knowledge-based companies, cooperatives, small and medium-sized businesses, and home-based businesses, employees under 2 million USD, are all exempt. Otherwise, only corporate and private sector managers will remain, as they will increase their salaries to compensate for tax. Practically multiplying the taxes they receive from the government. Because they are also influential in the law, and they are well aware of the rules, they will not receive anything from the state tax! Because it just supplies the needs of consumer cooperatives! And their housing becomes. Of course, the government gives you statistics for tax, but all of these statistics are on paper. In fact, it only recognizes. For example, in a field study, it turned out that the sale of the product at the international exhibition is prohibited, but for everyone: tax collectors Ali al-Rasa have been issued with a one-year sale certificate. Because they may be outlawed or imprisoned, they will pay the money! What are the dangers of this work? It may be said that Iran has oil, no taxes! Iranian oil is experiencing the same problem! More than 90% of its income, spent on mining, drilling and exploration costs! Or ceremonial and administrative, and finally: salaries and rewards of managers. All of this is formal. Because there is no hope! Petroleum dollars that can not enter Iran! Let alone budget. Therefore, they account for the equivalent of it; without the principle or equivalent, it is transferred to Iran. Because Swift is completely closed. Operating banks are also severely penalized. You can not carry all these dollars, if they get out of the banks! So the government, with the slogan of economy and budget: minus the oil, is pushed to the tax. Tax will not be paid! So there will be a budget deficit. The budget deficit is also being accumulated. Governments end up in the last few years, and compensate all the deficits simultaneously, with expensive dollars and coins. It can be the same thing, and we see it almost every eight years to eight years (the end of statehood). The government, for doing so, has to endure damages such as: repairing the cabinet, refusing to go back. So the cost continues. And the real tax is this! Ordinary people pay. And economic and social justice is forgotten.

الإعفاءات الضریبیة ، نظام مكافحة العدالة

الغرض من الضریبة هو فرض العدالة الاجتماعیة. وهذا یعنی أن الشخص الأثری یحصل على رسم للدخل المنخفض وللفقراء. أیضا ، یتلقى الناس ضرائب للفرد الواحد لتكالیف: التعلیم والصحة الوطنیة. وبعد صدور القانون ، یلاحظون الكثیر من أن الموضوع محل نسیان. بموجب القانون ، تكون الضرائب مباشرة وغیر مباشرة. معدل الضریبة ثابت أو متدرج. الغرض من الضریبة المباشرة ، ومشاركة المدینة فی میزانیة الدولة ، لتنفیذ الرفاهیة والتمیز الاجتماعی ، وتنفیذ الحالات التی تخضع للقانون من قبل الحكومة. والهدف المتمثل فی تضخیمه ، وزیادة مشاركة الأغنیاء ، وتعدیل الثروة ونقلها ، هو تحقیق الفقراء: التوازن الاقتصادی والعدالة الاجتماعیة. الأشخاص ذوو الدخول الأعلى سیدفعون المزید من الضرائب. لكن المشرع حدد حوالی 200 منطقة اقتصادیة خاصة! وكلها معفاة من الضرائب. الهدف هو دعم التوظیف. إذا تمت إضافة المدن الصناعیة والمناطق الحرة إلیها ، فإننا نرى أن: لا أحد یضطر لدفع الضرائب! لأن الشركات القائمة على المعرفة ، والتعاونیات ، والشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم ، والأعمال المنزلیة ، والموظفین أقل من 2 ملیون دولار ، كلها معفاة. وبخلاف ذلك ، سیبقى مدیرو الشركات والقطاع الخاص فقط ، حیث سیزیدون رواتبهم للتعویض عن الضریبة. عملیا ضرب الضرائب التی تحصل علیها من الحكومة. لأنهم أیضا مؤثرین فی القانون ، وهم یدركون جیدا القواعد ، فهم لن یحصلوا على أی شیء من ضریبة الولایة! لأنها توفر فقط احتیاجات التعاونیات الاستهلاكیة! ویصبح سكنهم. بالطبع ، تمنحك الحكومة إحصاءات عن الضرائب ، لكن كل هذه الإحصائیات على الورق. فی الواقع ، فإنه یعترف فقط. على سبیل المثال ، فی دراسة میدانیة ، تبین أن بیع المنتج فی المعرض الدولی محظور ، لكن بالنسبة للجمیع: تم إصدار جامعی الضرائب علی الراصة مع شهادة بیع لمدة سنة واحدة. لأنهم قد یحظرون أو یسجنون ، سیدفعون المال! ما هی مخاطر هذا العمل؟ قد یقال إن إیران لدیها نفط ، لا ضرائب! النفط الإیرانی یعانی من نفس المشكلة! أكثر من 90 ٪ من دخلها ، تنفق على تكالیف التعدین والحفر والتنقیب! أو الاحتفالیة والإداریة ، وأخیرا: رواتب ومكافآت المدیرین. كل هذا رسمی. لأنه لا یوجد أمل! دولارات البترول التی لا تستطیع دخول إیران! ناهیك عن المیزانیة. وبالتالی ، فإنهم یساوون ما یعادل ذلك ؛ فبدون المبدأ أو ما یعادله ، یتم نقله إلى إیران. لأن سویفت مغلق تمامًا. كما یتم معاقبة البنوك العاملة بشدة. لا یمكنك تحمل كل هذه الدولارات ، إذا خرجوا من البنوك! لذا فإن الحكومة ، مع شعار الاقتصاد والمیزانیة: مطروحاً منها النفط ، تدفع إلى الضریبة. الضریبة لن تدفع! لذلك سیكون هناك عجز فی المیزانیة. كما یتم تجمیع عجز المیزانیة. ینتهی المطاف بالحكومات فی السنوات القلیلة الماضیة ، وتعوض كل أوجه العجز فی وقت واحد ، مع الدولارات والعملات المكلفة. یمكن أن یكون الشیء نفسه ، ونحن نرى ذلك كل ثمانی سنوات إلى ثمانی سنوات (نهایة الدولة). الدولة أنه بسبب هذا، یجب أن تحمل الخسائر، بما فی ذلك إجراء تعدیل وزاری لیست على استعداد للذهاب الى الوراء. لذلك تستمر التكلفة. والضریبة الحقیقیة هی هذا! یدفع الناس العادیین. والعدالة الاقتصادیة والاجتماعیة منسیة.

Vergi pozuntuları, ədalət əleyhinə sistem

Verginin məqsədi sosial ədaləti tətbiq etməkdir. Yəni zəngin bir şəxs aşağı gəlir və yoxsullar üçün bir haqq alır. Həmçinin, insanlar təhsil xərcləri və milli sağlamlıq üçün adambaşına vergilər alırlar. Qanundan sonra, mövzunun unutulduğunu çoxdan xəbərdar edirlər. Qanuna görə vergilər birbaşa və dolayıdır. Vergi dərəcəsi sabit və ya qaçılmazdır. Birbaşa verginin məqsədi, dövlətin büdcəsinə şəhərin, rifah və sosial üstünlüyün həyata keçirilməsinə, hökumət tərəfindən qanunla nəzərdə tutulan halların icrasına yönəldilməsi. Zənginləşdirmənin məqsədi, zənginlərin iştirakı, düzəliş və zənginliyin köçürülməsi zəiflərə çatmaqdır: iqtisadi tarazlıq və sosial ədalət. Daha yüksək gəlirləri olan insanlar daha çox vergi ödəyəcəklər. Amma qanunverici 200 xüsusi iqtisadi zonanı müəyyən etdi! Bütün bunlar vergilərdən azaddır. Məqsəd məşğulluğu dəstəkləməkdir. Sənaye şəhərləri və azad zonalar onlara əlavə olunarsa, onda görürük ki, heç kim vergini ödəmir! Çünki bilik əsaslı şirkətlər, kooperativlər, kiçik və orta müəssisələr və ev təsərrüfatları, 2 milyon ABŞ dolları altındakı işçilər azaddırlar. Əks təqdirdə, yalnız vergiləri kompensasiya etmək üçün maaşlarını artırmaq üçün yalnız korporativ və özəl sektor rəhbərləri qalacaqlar. Hökumətdən aldıqları vergiləri praktik olaraq çarparaq. Çünki onlar qanunda da təsirli olurlar və qaydaları yaxşı bilirlər, dövlət vergisindən bir şey almırlar! Çünki yalnız istehlak kooperativlərinin ehtiyaclarını təmin edir! Və onların yaşayış yeri olur. Əlbəttə ki, hökumət vergi üçün statistika verir, lakin bu statistikaların hamısı kağız üzərindədir. Əslində, yalnız tanıyır. Məsələn, bir sahədəki araşdırmada, məhsulun beynəlxalq sərgidə satılması qadağandır, lakin hər kəs üçün: vergi toplayanlar Ali al-Rasa bir illik satış şəhadətnaməsi ilə verilmişdir. Onlar qanunsuz və ya həbs edilə bilər, çünki onlar pul ödəyəcək! Bu işin təhlükəsi nədir? İranın neft olduğu heç bir vergi deyildi! İran nefti eyni problemlə qarşılaşır! Madencilik, qazma və kəşfiyyat xərclərinə sərf olunan gəlirinin 90% -dən çoxu! Yoxsa mərasim və inzibati, son olaraq isə menecerlərin maaşları və mükafatları. Bütün bunlar formaldır. Çünki ümid yoxdur! İrana girə bilməyə

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
چهارشنبه 14 فروردین 1398 10:24 ق.ظ
<a href="http://www.knowcystinosis.net/MNS_36/womens-robert-averette-57-colorado-rockies-team-jersey ">womens robert averette 57 colorado rockies team jersey</a><a href="http://www.knowcystinosis.net/MNS_37/mens-hector-rondon-30-houston-astros-custom-jersey ">mens hector rondon 30 houston astros custom jersey</a><a href="http://www.knowcystinosis.net/MNS_38/mens-trevor-bauer-47-cleveland-indians-jersey ">mens trevor bauer 47 cleveland indians jersey</a><a href="http://www.knowcystinosis.net/MNS_39/womens-justin-jackson-25-sacramento-kings-black-jersey ">womens justin jackson 25 sacramento kings black jersey</a>
jordans october 2013 for girls http://www.salonspawindsor.net/Shoes_5/jordans-october-2013-for-girls
چهارشنبه 14 فروردین 1398 10:22 ق.ظ
<a href="http://www.digitalchromatics.net/MNS_40/mens-david-aymerich-29-puebla-jersey ">mens david aymerich 29 puebla jersey</a><a href="http://www.digitalchromatics.net/NCAAF_31/youth-billy-wagner-63-southern-illinois-salukis-jersey ">youth billy wagner 63 southern illinois salukis jersey</a><a href="http://www.digitalchromatics.net/NCAAF_32/mens-deandre-bowman-43-georgia-state-panthers-jersey ">mens deandre bowman 43 georgia state panthers jersey</a><a href="http://www.digitalchromatics.net/NCAAF_33/youth-trey-mcbride-85-colorado-state-rams-jersey ">youth trey mcbride 85 colorado state rams jersey</a>
air max 2014 black http://www.studiopch.net/Shoes_16/air-max-2014-black
جمعه 17 اسفند 1397 10:53 ق.ظ
<a href="http://www.katerinaprzita.top/7/new-balance-999-blue-new-balance-999-black-red-toe-5 ">new balance 999 blue new balance 999 black red toe 5</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/8/jordans-with-print-shoes ">jordans with print shoes</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/9/mens-nike-air-max-1-gold-pink ">mens nike air max 1 gold pink</a><a href="http://www.khacomms.top/1/nike-flyknit-racer-game-royal ">nike flyknit racer game royal</a>
[url=http://www.goloskrainy.net/28/air-jordan-retro-12-kids-grey-air-jordan-12-retro-kids-air-jordans-12s-basketball-shoes-sd26-wholesale-suppliersid]air jordan retro 12 kids grey air jordan 12 retro kids air jordans 12s basketball shoes sd26 wholesale suppliersid[/url]
جمعه 17 اسفند 1397 10:51 ق.ظ
<a href="http://www.nextstep1.club/21/nike-air-max-1-chilling-red ">nike air max 1 chilling red</a><a href="http://www.nextstep1.club/22/air-jordan-background-for-phones ">air jordan background for phones</a><a href="http://www.nextstep1.club/23/max-2011-mesh-white-pink-womens-sneakers ">max 2011 mesh white pink womens sneakers</a><a href="http://www.nextstep1.club/24/womens-nike-free-tr-fit-3-print-limited-training-shoes-yellow-flower-orange ">womens nike free tr fit 3 print limited training shoes yellow flower orange</a>
[url=http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201506/nike-air-max-blue-green]nike air max blue green[/url]
پنجشنبه 29 شهریور 1397 06:44 ق.ظ
<a href="http://www.andyfiordfashion.com/35/nike-zoom-kd-9-white-black-red-sale-4 ">nike zoom kd 9 white black red sale 4</a><a href="http://www.andyfiordfashion.com/36/new-balance-x-atmos-faceoff-576 ">new balance x atmos faceoff 576</a><a href="http://www.andyfiordfashion.com/37/nike-pg-1-hickory-2017 ">nike pg 1 hickory 2017</a><a href="http://www.andyfiordfashion.com/38/camo-90s-air-max-in-new-york ">camo 90s air max in new york</a>
air jordan retro 11 galaxy http://www.askmichaelkowalski.com/23/air-jordan-retro-11-galaxy
پنجشنبه 29 شهریور 1397 06:44 ق.ظ
<a href="http://www.workroomhq.com/39/buy-jordan-4-online-uk-nike-air-force-one-limited-edition ">buy jordan 4 online uk nike air force one limited edition</a><a href="http://www.workroomhq.com/4/nike-sock-dart-paramount-blue-max-orange ">nike sock dart paramount blue max orange</a><a href="http://www.workroomhq.com/40/buy-all-types-of-jordans-online-all-types-of-jordans-shoes ">buy all types of jordans online all types of jordans shoes</a><a href="http://www.workroomhq.com/5/cheetah-print-jordans-in-a-size-6 ">cheetah print jordans in a size 6</a>
wholesale air jordan shoes distributors http://www.garethhughesbass.com/25/wholesale-air-jordan-shoes-distributors
پنجشنبه 29 شهریور 1397 06:44 ق.ظ
<a href="http://www.value-holding.com/1/jordan-nike-forever-23 ">jordan nike forever 23</a><a href="http://www.value-holding.com/10/lebron-12-low-nike.com ">lebron 12 low nike.com</a><a href="http://www.value-holding.com/11/jd-sports-nike-air-max-2012 ">jd sports nike air max 2012</a><a href="http://www.value-holding.com/12/nike-acg-zoom-morizaba-2010-colorway-available-now ">nike acg zoom morizaba 2010 colorway available now</a>
air jordan spizike neutral grey http://www.andyfiordfashion.com/11/air-jordan-spizike-neutral-grey
پنجشنبه 29 شهریور 1397 06:42 ق.ظ
<a href="http://www.fashionweekbrasil.com/17/air-max-orange-white-black-nike-zoom-rookie-for-kids ">air max orange white black nike zoom rookie for kids</a><a href="http://www.fashionweekbrasil.com/18/concord-11-low-outfit ">concord 11 low outfit</a><a href="http://www.fashionweekbrasil.com/19/custom-under-armour-shoes ">custom under armour shoes</a><a href="http://www.fashionweekbrasil.com/2/nike-free-flyknit-5.0-sky-blue-green ">nike free flyknit 5.0 sky blue green</a>
nike nsw tiempo trainer deep blue http://www.miameusburger.com/12/nike-nsw-tiempo-trainer-deep-blue
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :