ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی


شاعر معتقد است اگر کسی، بلایی بر سرش می آید، برای اینکه جایی بله را گفته است! از این جهت می گویند بله و بلا. مثلا اگر زنی به خواستگاری مردی، جواب بلی گفت باید همه عواقب آن را هم بپذیرد. والا مردم می گویند: یکبار بله نگو، 9 ماه نکش! وقتی زنی خواسته شوهرش را اجابت کرد، و یک شب به او بله گفت، باید نطفه بسته شده را، تا نه ماه با خود حمل کند! این است تفاوت کسانی که: به بلی و تعهد خود، پابرجا هستند، با کسانی که تحمل ادامه کار را ندارند، و رها می کنند! کرب و بلا هم از همین ماده است. شیاطین جن و انس از این ناراحت بودند: که چرا امام حسین ع سرنوشت محتوم خود را قبول کرد؟ و در برابر سوال خدا، جواب بلی داد. دست بدست هم دادند بلایی سر او بیاورند: تا دیگران عبرت بگیرند و: کسی به خدا جواب بلی ندهد. و اگر داد آن را نادیده بگیرد. علت ناراحتی شیاطین، مخصوصا شیطان بزرگ(ابلیس) از این موضوع ناراحت هستند؟ دو گونه در طول تاریخ تفسیر شده است. عده ای می گویند شیطان بنده خوب خدا بوده، و سالها او را عبادت می کرد. وقتی خداوند آدم را آفرید، و جلوی چشم آنها گذاشت، فرمود بر او سجده کنید. همه سجده کردند ولی ابلیس، فکر کرد با این کار از چشم خدا می افتد! یعنی ثابت می شود: آدم خلقت بهتری از او دارد، و خدا او را بیشتر دوست دارد. از ترس کم شدن عشق خداوند، و داشتن رقیب عشقی جدید،  آدم را سجده نکرد! بعبارتی گفت که من تا حالا، خدایی مثل تو را سجده می کردم، شایسته نیست کمتر از تو را هم سجده کنم. حسادت یا خسارت شیطان، نگاه مثبت او به خداوند است. و نمی خواهد معشوقش را، با دیگری شریک باشد. شیطان پرستها به این جنبه اهمیت می دهند، و او را نه تنها کافر نمی دانند، بلکه دیوانه عشق خداوندی می دانند. لذا پرستیدن شیطان را، یک پرستش برتر یا عشق بالاتر می دانند. همین عشق و دیوانگی هم، او را از درگاه خدا دور کرد. یعنی شیطان گفت حاضرم، از درگاه تو دور شوم! ولی کس دیگری را در عشق خود شریک نکنم. به همین جهت است که دنیا، با تمام زشتیهای شیطانی اش، هیچگاه از اساس مورد تهدید نبوده است. دسته دوم که انبیا الهی هستند، نقل قول از خداوند می کنند. این عشق شیطان را نه برای خدا، بلکه برای خودش می دانند. یعنی تعبیر آنها این است: که شیطان گفت من از آتش هستم! پس از آدم برتر می باشم، و نباید به او سجده کنم. پس مایه مخالفت او، خود بزرگ بینی و یا اصلا خود بینی است. لذا خداوند هم او را لعن کرد، یعنی از درگاه خود بیرون انداخت، و فرمود تو دیگر فرشته یا بنده سابق من نیستی، و من مثل تویی عاشق نمی خواهم. اخراج هرکسی از مامن قبلی خود، دنیای ناسوت یا دنیای غیر دوست داشتن خواهد بود. لذا شیطان یکباره خود را تنها دید. از خدا خواست بخاطر: سالها خدمت و عبادتش، به او مهلت دهد تا تعدادی را باخود ببرد! و خدا پذیرفت. آنگاه روبه بنی آدم کرد و گفت: آیا من خدای شما نیتسم؟ همه گفتند بلی.  شیطان ها از این جواب عصبانی شدند. گفتند عجب امتحان ساده ای! که همه در آن قبول شدند. این بود که سنگ بلا آفریده شد، و شیاطین آن را به انسان های ساده اندیش پرتاب کردند. انسان ابتدا فکر می کرد: اگر بگوید بلی کار تمام است. و از همه نعمت های خدایی استفاده می کند، و برای همیشه در بهشت می ماند. اما سنگ بلا یکی پس از دیگری روانه شد. و در اولین آن، آدم رای ثابتی از خود نشان نداد! لذا خداوند او را از بهشت بیون راند. اما تعدادی از نور و اولاد آدم، بودند که دارای عزم بودند، اینها را خداوند انبیا اولوالعزم خود قرارداد. آنها در برابر سنگ بلاها مقاومت کردند، آزار و اذیت را به جان خریدند. اما در یک سناریو، همه بلاها در یکجا جمع شد، و بنام کرببلا ثبت گردید. و حسین قهرمان کربلا، توانست آن را ادا کند.

The Stone of Bella came to the side of the Dwellers

The poet believes that if someone comes to her head, she has said yes to somewhere! So they say yes and Bella. For example, if a woman wants a man's suit, the answer is yes, he must accept all the consequences. Well, people say: "Yes, do not kill nine months!" When a woman asked her husband to answer her, and one night he said to her, she should carry a bottle of her own for nine months! This is the difference between those who: keep their commitment and commitment, with those who can not tolerate the work, and abandon! Carb and Bella are the same substance. The demons of Jinn and Anas were upset: why did Imam Hussein accept his peculiar destiny? And to God's answer, the answer is yes. They hand in hand to bring a blow to him: to get others to know: and no one will answer God to God. And if I let it ignore it. The sadness of the devils, especially the great devil (Iblis), are upset about this? Two species have been interpreted throughout history. Some say that Satan was a good servant of God, and for many years he worshiped him. When God created Adam, and set before them, He prostrated himself to Him. Everyone prostrated, but Iblis thought he would fall from God's eyes! It means: Adam has a better creation than him, and God loves him more. Fears of losing God's love, and having a new love rival did not obey Adam! He said, "I have already prostrated a god like you, do not deserve to prostrate less than you." Jealousy or damnation of Satan is his positive look to God. And he does not want to share his lover with one another. Satanists care about this aspect, and they do not consider him to be unbelievers, but they are crazy about God's love. Therefore, they consider worshiping Satan as a superior worship or higher love. The same love and frenzy left him away from God. The devil said, "I am going away from you!" But do not share anyone else in my love. That is why the world, with all its devious obscenities, has never been threatened. The second group, which is the divine prophets, quotes from God. This is Satan's love not for God but for Himself. That is, they say: "The devil said," I am from the fire! " After being a pretender, I should not prostrate to him. So the reason for his disagreement is his great nose or even his nose. Therefore, God also cursed him, threw himself out of his door, and said: You are no longer an angel or my former servant, and I do not want you like you. The expulsion of anyone from his previous mum, the Nassaud or the world of non-love. So Satan saw her only once. He asked God for years of service and worship to give him time to take a number with him! And God accepted. Then he said to Adam, "Is not your God Nityma?" Everybody said yes. The devils were angry with this answer. They said good luck! All of which were accepted. It was that the stone was created by Bella, and the devils threw it to ordinary people. The man thought at first: if he says yes, it is all work. And he uses all the divine blessings, and forever remains in heaven. But the stone of Bella was sent one after another. And in the very first time, Adam did not show a steady voice! So God blotted him from heaven. But there were a number of light and descendants of Adam, who had determination. These were God's prophets, His predecessors. They resisted the stone of bloodshed, saving persecution. But in one scenario, all the disasters were combined in one place, and recorded in the name of Carbela. And Hussein the heroine of Karbala, was able to do it.

جاء حجر بیلا إلى جانب الساكنین

یعتقد الشاعر أنه إذا جاء شخص ما إلى رأسها ، فقد قالت نعم إلى مكان ما! لذلك یقولون نعم وبلا. على سبیل المثال ، إذا كانت المرأة ترید حلة رجل ، فإن الإجابة هی نعم ، یجب أن یقبل كل العواقب. حسنا ، یقول الناس: "نعم ، لا تقتل تسعة أشهر!" عندما طلبت امرأة من زوجها أن یجیب علیها ، وفی إحدى اللیالی قال لها ، یجب علیها حمل زجاجة خاصة بها لمدة تسعة أشهر! هذا هو الفرق بین أولئك الذین: حافظوا على التزامهم والتزامهم ، مع أولئك الذین لا یستطیعون تحمل العمل ، والتخلی عنهم! كارب وبیلا هی نفس المادة. كانت شیاطین الجن وأنس مستاءة: لماذا قبل الإمام الحسین مصیره الغریب؟ وإجابة الله ، فإن الجواب هو نعم. كانوا یدا بید لیوجهوا له ضربة: أن یجعلوا الآخرین یعرفون: ولا أحد سیجیب الله لله. وإذا تركتها تتجاهلها. حزن الشیاطین ، وخاصة الشیطان العظیم (إبلیس) ، مستاءون من هذا؟ تم تفسیر نوعین على مدار التاریخ. یقول البعض أن الشیطان كان خادمًا جیدًا لله ، وسنوات عدیدة عبده به. عندما خلق الله آدم ، ووضع أمامهم ، سجد لنفسه. لقد سجد الجمیع ، ولكن إبلیس ظن أنه سیسقط من عینی الله! یعنی: آدم لدیه خلق أفضل منه ، والله یحبه أكثر. الخوف من فقدان حب الله ، وامتلاك منافس جدید للحب لم یطع فی آدم! قال: "أنا قد سجنت بالفعل إله مثلك ، لا تستحق أن تسجد أقل منك". الغیرة أو اللعنة على الشیطان هی نظرته الإیجابیة إلى الله. وهو لا یرید أن یشارك حبیبته مع بعضهم البعض. عبدة الشیطان یهتمون بهذا الجانب ، ولا یعتبرونه كافرین ، لكنهم مجانین حول محبة الله. لذلك ، یعتبرون عبادة الشیطان عبادة متفوقة أو حب أعلى. نفس الحب والهلع تركوه بعیداً عن الله. قال الشیطان ، "سأذهب بعیدا عنك!" لكن لا تشارك أی شخص آخر فی حبی. هذا هو السبب فی أن العالم ، بكل أبشعته الشریرة ، لم یتعرض للتهدید. المجموعة الثانیة ، وهی الأنبیاء الإلهیین ، مقتطفات من الله. هذا هو حب الشیطان لیس لله ولكن لنفسه. أی أنهم یقولون: "قال الشیطان ،" أنا من النار! " بعد أن أكون متظاهر ، لا یجب أن أسجد له. لذا فإن سبب خلافه هو أنفه الكبیر أو حتى أنفه. لذلك ، لعنه الله أیضا ، وألقى بنفسه من بابه ، وقال: لم تعد ملاكًا أو خادمًا سابقًا ، ولا أریدك مثلك. طرد أی شخص من أمه السابقة ، أأو عالم عدم الحب. لذلك رآها الشیطان مرة واحدة فقط. سأل الله لسنوات من الخدمة والعبادة لمنحه الوقت لأخذ رقم معه! والله قبله. ثم قال لآدم: "ألیس إلهك نایتیما؟" الجمیع قال نعم. كانت الشیاطین غاضبة من هذه الإجابة. قالوا حظا سعیدا! كل ما تم قبوله. كان ذلك هو أن الحجارة خلقتها بیلا ، وألقتها الشیاطین على الناس العادیین. فكر الرجل فی البدایة: إذا قال نعم ، فكل شیء یعمل. ویستخدم جمیع النعم الإلهیة ، ویبقى إلى الأبد فی الجنة. ولكن تم إرسال حجر بیلا واحدا تلو الآخر. وفی المرة الأولى ، لم یظهر آدم صوتًا ثابتًا! لذلك فطّوره الله من السماء. لكن كان هناك عدد من النور وأحفاد آدم ، الذین كانوا یمتلكون العزم ، وكانوا أنبیاء الله ، أسلافه. قاوموا حجر الدم وساهموا فی إنقاذ الاضطهاد. ولكن فی أحد السیناریوهات ، تم الجمع بین جمیع الكوارث فی مكان واحد ، وسجلت باسم كاربیلا. وقد تمكن حسین بطلة كربلاء من القیام بذلك.

Bella Daşı Sakinlərin yanına gəldi

Şair inanır ki, kiminsə başı gəlirsə, bir yerə bəli dedi! Bəli və Bella deyirlər. Məsələn, bir qadın bir adamın kostyumunu istəyirsə, cavabı bəli, o, bütün nəticələrini qəbul etməlidir. Bəli, insanlar deyirlər: "Bəli, doqquz ayı öldürməyin!" Bir qadın ərini özünə cavab verməsini istədi və bir gecə ona dedi: "Dokuz aylıq bir şüşə özünü daşımalıdır!" Bu, onların öhdəliyini və öhdəliyini, işə tolerantlıq göstərməyən və tərk etməli olanlar arasındakı fərqdir! Carb və Bella eyni maddədir. Cinn və Anasın cinləri narahat oldu: imam Hüseyn öz nəfsini necə qəbul etdi? Və Allahın cavabına cavab bəli. Ona bir zərbə vurmaq üçün əllərindən uzaqlaşırlar: başqalarını bilmək üçün və heç kim Allahı Allaha cavab verməyəcək. Və əgər bunu gözardı etsəm. Şeytanların, xüsusilə də böyük şeytanın (İblisi) hüznü bu mövzuda üzür? İki növ tarix boyunca şərh edilmişdir. Bəziləri deyirlər ki, Şeytan Allahın yaxşı xidmətçisi idi və uzun illər ərzində Ona ibadət etdi. Allah Adəm yaratdıqda və onlardan öncə qoyduqda, Ona səcdə etdi. Hər kəs səcdədi, lakin İblis Allahın gözündən düşəcəyini düşündü! Demək olar ki, Adəm ondan daha yaxşı bir varlıq yaratmışdır və Allah onu daha çox sevir. Allahın məhəbbətini itirməyin qorxusu və yeni bir sevgi rəqibi olan Adəmə itaət etmədi! O dedi: "Mən sənin kimi bir tanrıya səcdə edirəm, səndən daha az səcdə etməyə haqq qazandırmıram". Şeytanın qısqanclığı və ya lənətlənməsi Allah üçün müsbət baxışıdır. Və sevgilisini bir-biri ilə paylaşmaq istəmir. Satanistlər bu baxımdan qayğısına qalırlar və ona inanmırlar deyə düşünmürlər, amma onlar Allahın məhəbbəti ilə doludur. Buna görə də, onlar Şeytana ibadətin üstün bir ibadət və ya daha yüksək sevgisi hesab edirlər. Eyni məhəbbət və qəzəb Allahdan uzaqlaşdı. Şeytan dedi: "Mən səndən uzaqlaşıram!" Ancaq sevgimdə kimsəni bölüşməyin. Ona görə də dünya, bütün qeyri-adi əxlaqsızlıqları ilə heç vaxt təhdid olunmayıb. İlahi peyğəmbər olan ikinci qrup, Allahdan alıntılar. Bu Şeytanın Allah üçün deyil, Özü üçün olan sevgisi. Yəni deyirlər: "Şeytan dedi:" Mən oddan oldum! " İddianamandan sonra ona səcdə etməməlisən. Buna görə də onun razılığının səbəbi onun böyük burnu və ya hətta burunudur. Buna görə də, Allah da lə'nət etdi, özünü qapıdan çıxartdı və dedi: "Siz artıq bir mələk və ya köhnə qulluqçunuz deyiləm və mən sənin kimi olmanı istəmirəm. Əvvəlki anasından, Nassauddan və ya qeyri-məhəbbət dünyasından hər kəsin çıxarılması. Şeytan onu yalnız bir dəfə gördü. O, bir sıra xidmət və ibadət üçün Allahdan ona bir nömrə vermək üçün vaxt verməsini istədi! Və Allah qəbul etdi. Sonra Adəmə dedi: "Allahınız Nityma deyil?" Hər kəs bəli dedi. Şeytanlar bu cavabdan qəzəbləndi. Onlar uğurlar dedilər! Bütün bunlar qəbbildi.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
سه شنبه 7 خرداد 1398 01:04 ق.ظ
<a href="http://www.affordablefamilypestcontrol.net/Shoes_1/nike-wmns-air-max-1-prm-magista ">nike wmns air max 1 prm magista</a><a href="http://www.affordablefamilypestcontrol.net/Shoes_10/nike-blazer-low ">nike blazer low</a><a href="http://www.affordablefamilypestcontrol.net/Shoes_11/nike-air-max-mens-9.5-nike-air-max-mens-shoes ">nike air max mens 9.5 nike air max mens shoes</a><a href="http://www.affordablefamilypestcontrol.net/Shoes_12/air-jordan-buy-sell-trade-buy-sell-trade-lake-county-ohio ">air jordan buy sell trade buy sell trade lake county ohio</a>
[url=http://www.camkapisistemleri.net/Shoes_8/air-jordan-13-tiger-print-size-7-men]air jordan 13 tiger print size 7 men[/url]
سه شنبه 7 خرداد 1398 01:04 ق.ظ
<a href="http://www.fmlaeti.net/MNS_36/youth-luis-fuentes-3-tijuana-jersey ">youth luis fuentes 3 tijuana jersey</a><a href="http://www.fmlaeti.net/MNS_37/kris-bryant-chicago-cubs-majestic-alternate-flex-base-authentic-collection-player-jersey-royal ">kris bryant chicago cubs majestic alternate flex base authentic collection player jersey royal</a><a href="http://www.fmlaeti.net/MNS_38/womens-los-angeles-lakers-jordan-clarkson-adidas-gold-home-replica-jersey ">womens los angeles lakers jordan clarkson adidas gold home replica jersey</a><a href="http://www.fmlaeti.net/MNS_39/womens-houston-rockets-chris-paul-fanatics-branded-red-fast-break-replica-icon-edition-jersey ">womens houston rockets chris paul fanatics branded red fast break replica icon edition jersey</a>
[url=http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/Shoes_3/jordan-world-cup-shoes]jordan world cup shoes[/url]
سه شنبه 7 خرداد 1398 01:04 ق.ظ
<a href="http://www.lowbros.net/MNS_36/womens-luis-muriel-14-colombia-jersey ">womens luis muriel 14 colombia jersey</a><a href="http://www.lowbros.net/MNS_37/youth-marcus-morris-13-boston-celtics-green-jersey ">youth marcus morris 13 boston celtics green jersey</a><a href="http://www.lowbros.net/MNS_38/womens-ben-davies-33-tottenham-hotspur-jersey ">womens ben davies 33 tottenham hotspur jersey</a><a href="http://www.lowbros.net/MNS_39/youth-alonso-jose-angel-36-sevilla-fc-jersey ">youth alonso jose angel 36 sevilla fc jersey</a>
[url=http://www.nrcsonline.net/MNS_40/youth-darius-miller-21-new-orleans-pelicans-black-jersey]youth darius miller 21 new orleans pelicans black jersey[/url]
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:05 ب.ظ
<a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_1/nike-air-max-breathe-cage-ii-junior-shoes ">nike air max breathe cage ii junior shoes</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_10/beams-x-reebok-pump-fury-release-information ">beams x reebok pump fury release information</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_11/nike-kevin-durant-kd-6-vi-black-blue-green-for-sale ">nike kevin durant kd 6 vi black blue green for sale</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_12/womens-nike-free-tr-fit-5-training-shoes-black-fuchsia ">womens nike free tr fit 5 training shoes black fuchsia</a>
youth matt moulson 26 buffalo sabres premier player jersey http://www.pryspry.net/NHL_25/youth-matt-moulson-26-buffalo-sabres-premier-player-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:05 ب.ظ
<a href="http://www.biomarkerassayservices.net/Shoes_6/men-jordan-skinny-high ">men jordan skinny high</a><a href="http://www.biomarkerassayservices.net/Shoes_7/2017-air-jordan-11-gs-white-pink-shoes ">2017 air jordan 11 gs white pink shoes</a><a href="http://www.biomarkerassayservices.net/Shoes_8/adidas-originals-superstar-supercolor-pack-sky-blue-leather ">adidas originals superstar supercolor pack sky blue leather</a><a href="http://www.biomarkerassayservices.net/Shoes_9/nike-zoom-winflo-3-grey-orange ">nike zoom winflo 3 grey orange</a>
nike air max humara olive gold http://www.lazyotter.net/Shoes_15/nike-air-max-humara-olive-gold
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:04 ب.ظ
<a href="http://www.timplista.net/Shoes_13/nike-air-jordan-3-youth ">nike air jordan 3 youth</a><a href="http://www.timplista.net/Shoes_14/nike-roshe-run-hyp-blue-red ">nike roshe run hyp blue red</a><a href="http://www.timplista.net/Shoes_15/nike-shox-turbo-junior ">nike shox turbo junior</a><a href="http://www.timplista.net/Shoes_16/adidas-nmd-r2-primeknit-wmns-white ">adidas nmd r2 primeknit wmns white</a>
nike lebron soldier 10 blanco house http://www.duayeni.net/Shoes_1/nike-lebron-soldier-10-blanco-house
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:03 ب.ظ
<a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_13/adidas-originals-torsion-camo-c.u.-neoprene-nubuck ">adidas originals torsion camo c.u. neoprene nubuck</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_14/adidas-five-finger-shoes ">adidas five finger shoes</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_15/womens-nike-huarache-ultra-white-grey ">womens nike huarache ultra white grey</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_16/up-close-with-lewandowski-hypervenom ">up close with lewandowski hypervenom</a>
womens david heaton 87 ul monroe warhawks jersey http://www.epicreel.net/NCAAF_31/womens-david-heaton-87-ul-monroe-warhawks-jersey
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:45 ق.ظ
<a href="http://www.7smolichlaw.com/28/air-jordan-xvi-low ">air jordan xvi low</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/29/136085-070-air-jordan-1-retro-black-metallic-gold-a01005 ">136085 070 air jordan 1 retro black metallic gold a01005</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/3/womens-nike-huarache-utility-white-blue ">womens nike huarache utility white blue</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/30/nike-rejuvenate-white ">nike rejuvenate white</a>
nike kobe venomenon 6 triple black http://www.rpm3ddesigns.com/33/nike-kobe-venomenon-6-triple-black
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:45 ق.ظ
<a href="http://www.drjennahobbs.com/6/2017-nike-lebron-13-elite-black-yellow-white-basketball-shoes ">2017 nike lebron 13 elite black yellow white basketball shoes</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/7/mizuno-wave-prophecy-orange-gold ">mizuno wave prophecy orange gold</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/8/foamposite-sharpie-pack ">foamposite sharpie pack</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/9/tech-craft-upper-crease ">tech craft upper crease</a>
pink jordans for girls http://www.alpineayurveda.com/12/pink-jordans-for-girls
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:45 ق.ظ
<a href="http://www.priorityfreight-europe.com/39/nike-lunarepic-low-flyknit-womens-grey-yellow ">nike lunarepic low flyknit womens grey yellow</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/4/size-3-jordan-shoes-michael-jordan-shoes ">size 3 jordan shoes michael jordan shoes</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/40/adidas-porsche-typ-64-beige ">adidas porsche typ 64 beige</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/5/nike-free-run-shoes ">nike free run shoes</a>
air jordan future premium easter http://www.hcltechindia.com/17/air-jordan-future-premium-easter
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:13 ق.ظ
<a href="http://www.juliebrownleephotography.com/31/jordan-sale-bulgaria-nike-jordan-sale ">jordan sale bulgaria nike jordan sale</a><a href="http://www.juliebrownleephotography.com/32/a-preview-of-an-upcoming-nike-sb-dunk-low ">a preview of an upcoming nike sb dunk low</a><a href="http://www.juliebrownleephotography.com/33/nike-hyperdunk-2014-womens-red-blue ">nike hyperdunk 2014 womens red blue</a><a href="http://www.juliebrownleephotography.com/34/brooks-womens-ravenna-5 ">brooks womens ravenna 5</a>
nike sb stefan janoski free max black http://www.maybetmrw.com/13/nike-sb-stefan-janoski-free-max-black
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:13 ق.ظ
<a href="http://www.plantmedya.com/6/kith-adidas-ace-16-purecontrol-ultra-boost-black-click-image-to-close ">kith adidas ace 16 purecontrol ultra boost black click image to close</a><a href="http://www.plantmedya.com/7/nike-air-max-90-new-white-pink-grey ">nike air max 90 new white pink grey</a><a href="http://www.plantmedya.com/8/nike-air-max-sale-outlet-in-the-philippines ">nike air max sale outlet in the philippines</a><a href="http://www.plantmedya.com/9/mens-air-max-lunar-90-pink-gold ">mens air max lunar 90 pink gold</a>
nike dunk new arrivals at 21 mercer http://www.meetingtower.com/28/nike-dunk-new-arrivals-at-21-mercer
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.keepkeepagency.com/6/harga-nike-air-max-1-essential ">harga nike air max 1 essential</a><a href="http://www.keepkeepagency.com/7/newest-nike-free-run-shoe-original-air-jordan-12-for-sale ">newest nike free run shoe original air jordan 12 for sale</a><a href="http://www.keepkeepagency.com/8/nike-hyperdunk-2015-mid-purple-gold ">nike hyperdunk 2015 mid purple gold</a><a href="http://www.keepkeepagency.com/9/womens-new-balance-530 ">womens new balance 530</a>
nike air foamposite copper for sale http://www.heartfullyyou.com/1/nike-air-foamposite-copper-for-sale
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/1/2013-jordan-hydro-ii ">2013 jordan hydro ii</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/10/nike-air-max-2013-ultramarine ">nike air max 2013 ultramarine</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/11/air-jordan-1-ko-2010-air-jordan-1-ko-2012 ">air jordan 1 ko 2010 air jordan 1 ko 2012</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/12/puma-evospeed-sl-k-in-profile ">puma evospeed sl k in profile</a>
air jordan green black white yellow nike air max 2014 mx boot http://www.tatouages-annuaire.com/12/air-jordan-green-black-white-yellow-nike-air-max-2014-mx-boot
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.betterlegscumberland.com/39/nike-zoom-kobe-7-poison-dart-frog-lakers-edition ">nike zoom kobe 7 poison dart frog lakers edition</a><a href="http://www.betterlegscumberland.com/4/nike-windbreakers-for-men ">nike windbreakers for men</a><a href="http://www.betterlegscumberland.com/40/nike-free-run-5.0-pink-black ">nike free run 5.0 pink black</a><a href="http://www.betterlegscumberland.com/5/nike-all-court-low-royal-blue-white ">nike all court low royal blue white</a>
air jordan son of mars low game royal tour jaune http://www.albireofundraising.com/29/air-jordan-son-of-mars-low-game-royal-tour-jaune
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.advisorenews.com/6/nike-blazer-mid-vintage-distance-red-reflective-silver ">nike blazer mid vintage distance red reflective silver</a><a href="http://www.advisorenews.com/7/womens-nike-cortez-yellow-green ">womens nike cortez yellow green</a><a href="http://www.advisorenews.com/8/jordan-pas-cher-shop-nouveau-410917-101-air-jordan-retro-9-premio-bin-23-blanc-mettousic-or-chaussures-meilleure-offre-9 ">jordan pas cher shop nouveau 410917 101 air jordan retro 9 premio bin 23 blanc mettousic or chaussures meilleure offre 9</a><a href="http://www.advisorenews.com/9/finish-line-stephen-curry-shoes ">finish line stephen curry shoes</a>
air max 1 x patta lucky green derivative of 1 x http://www.3rjonesinsurance.com/24/air-max-1-x-patta-lucky-green-derivative-of-1-x
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.furryfriendsshelter.com/20/gray-green-pink-jordans ">gray green pink jordans</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/21/air-jordan-4-yeezy-revelation ">air jordan 4 yeezy revelation</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/22/air-jordan-9-la-all-star ">air jordan 9 la all star</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/23/nike-air-foamposite-pro-premium-wool-tech-fleece-dark-grey-heather ">nike air foamposite pro premium wool tech fleece dark grey heather</a>
nike free run 2 junior jd http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/24/nike-free-run-2-junior-jd
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:12 ق.ظ
<a href="http://www.maybetmrw.com/35/nike-kobe-a-d-nxt-flyknit-black-purple-yellow-on-sale-2 ">nike kobe a d nxt flyknit black purple yellow on sale 2</a><a href="http://www.maybetmrw.com/36/nike-air-max-ltd-grey ">nike air max ltd grey</a><a href="http://www.maybetmrw.com/37/nike-dunk-cmft-sneakerboot ">nike dunk cmft sneakerboot</a><a href="http://www.maybetmrw.com/38/nike-air-force-ones-size-15-nike-air-max-structure-2010 ">nike air force ones size 15 nike air max structure 2010</a>
nike air max lunar 1 womens purple sky blue http://www.alliesfeat.com/39/nike-air-max-lunar-1-womens-purple-sky-blue
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:11 ق.ظ
<a href="http://www.hillcreststudents.com/13/adidas-messi-15.3-fg-blue-white ">adidas messi 15.3 fg blue white</a><a href="http://www.hillcreststudents.com/14/are-nike-lunar-control-golf-shoes-waterproof ">are nike lunar control golf shoes waterproof</a><a href="http://www.hillcreststudents.com/15/jordan-9-full-restoration ">jordan 9 full restoration</a><a href="http://www.hillcreststudents.com/16/adidas-neo-high-silver-pink ">adidas neo high silver pink</a>
nike roshe run breeze all white http://www.terrivelsimetria.com/10/nike-roshe-run-breeze-all-white
شنبه 3 فروردین 1398 03:28 ب.ظ
<a href="http://www.princessofwallachia.com/31/market-air-max-1 ">market air max 1</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/32/black-pack-air-max-independence-pack-air-max ">black pack air max independence pack air max</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/33/nike-kobe-12-ad-chaos ">nike kobe 12 ad chaos</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/34/nike-jordan-trunner-11-lx-grey ">nike jordan trunner 11 lx grey</a>
summer soccer http://www.athleticrevolutionsouthwindsor.com/22/summer-soccer
شنبه 3 فروردین 1398 03:27 ب.ظ
<a href="http://www.southamericancholo.com/13/air-max-womens-blue ">air max womens blue</a><a href="http://www.southamericancholo.com/14/black-and-orange-air-max-tn ">black and orange air max tn</a><a href="http://www.southamericancholo.com/15/nike-huarache-utility-green-pink ">nike huarache utility green pink</a><a href="http://www.southamericancholo.com/16/air-jordan-retro-12-womens-silver-gold ">air jordan retro 12 womens silver gold</a>
air jordan 11 velvet http://www.doctorconover.com/4/air-jordan-11-velvet
شنبه 3 فروردین 1398 03:27 ب.ظ
<a href="http://www.collegerecruitmentvideo.com/31/nike-zoom-pegasus-33-green-white ">nike zoom pegasus 33 green white</a><a href="http://www.collegerecruitmentvideo.com/32/air-jordan-3-retro-white-cement-grey-air-jordan-thunder-and-tokyo ">air jordan 3 retro white cement grey air jordan thunder and tokyo</a><a href="http://www.collegerecruitmentvideo.com/33/jordan-13-low-barons ">jordan 13 low barons</a><a href="http://www.collegerecruitmentvideo.com/34/los-angeles-shoe-store ">los angeles shoe store</a>
asics gel saga shaded spruce pink http://www.birminghamtoberlin.com/27/asics-gel-saga-shaded-spruce-pink
شنبه 3 فروردین 1398 03:27 ب.ظ
<a href="http://www.automatictradingsystem.com/39/nike-air-max-modular-95-si-neon-new-photos ">nike air max modular 95 si neon new photos</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/4/curry-3-royal-blue ">curry 3 royal blue</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/40/nike-air-maxim-1-blue-spark ">nike air maxim 1 blue spark</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/5/michael-jordan-new-shoes-2014 ">michael jordan new shoes 2014</a>
kd 9 new colorways http://www.irssharks.com/1/kd-9-new-colorways
شنبه 3 فروردین 1398 03:26 ب.ظ
<a href="http://www.raleighareadentist.com/1/nike-blazer-mid-prm-vntg-camo ">nike blazer mid prm vntg camo</a><a href="http://www.raleighareadentist.com/10/bo-jackson-shoes-2014 ">bo jackson shoes 2014</a><a href="http://www.raleighareadentist.com/11/mens-asics-asics-gel-kinsei-2-gold-pink ">mens asics asics gel kinsei 2 gold pink</a><a href="http://www.raleighareadentist.com/12/rose-gold-nike-air-max ">rose gold nike air max</a>
nike zoom pegasus 32 dos http://www.bingo-lingo.com/37/nike-zoom-pegasus-32-dos
چهارشنبه 24 بهمن 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.solarelectricitycompanyaustin.com/25/picture-of-women-nike-free-3-0-v4-grey-color-shoes-sku5321 ">picture of women nike free 3 0 v4 grey color shoes sku5321</a><a href="http://www.solarelectricitycompanyaustin.com/26/nike-kyrie-3-white-and-red ">nike kyrie 3 white and red</a><a href="http://www.solarelectricitycompanyaustin.com/27/grey-nike-jogging-suit ">grey nike jogging suit</a><a href="http://www.solarelectricitycompanyaustin.com/28/air-max-90-nike-europe ">air max 90 nike europe</a>
adidas yeezy boost 350 shoes http://www.nlpfusion.top/15/adidas-yeezy-boost-350-shoes
چهارشنبه 24 بهمن 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.coloasphalt.net/31/mens-salomon-gcs-athletic-trail-pink-gold ">mens salomon gcs athletic trail pink gold</a><a href="http://www.coloasphalt.net/32/mens-nike-air-force-1-mid-yellow ">mens nike air force 1 mid yellow</a><a href="http://www.coloasphalt.net/33/nike-12-jordan-obsidian ">nike 12 jordan obsidian</a><a href="http://www.coloasphalt.net/34/puma-evopower-forefoot ">puma evopower forefoot</a>
nike kyrie 3 iii royal blue white online for sale http://www.aplicacionesparamovilvalencia.com/40/nike-kyrie-3-iii-royal-blue-white-online-for-sale
چهارشنبه 24 بهمن 1397 03:54 ق.ظ
<a href="http://www.edenbellaboutique.top/6/nike-air-max-90-mr-fantastic ">nike air max 90 mr fantastic</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/7/nike-lunarglide-8-yellow-purple-nike-lunarglide-8-silver-yellow ">nike lunarglide 8 yellow purple nike lunarglide 8 silver yellow</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/8/nike-sb-dunk-mid-premium-ice-blue-black ">nike sb dunk mid premium ice blue black</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/9/chaussures-nike-lebron-13-faible-cosmic-cosmic-noir-blanc-violet-pas-cher-vente-nouveau ">chaussures nike lebron 13 faible cosmic cosmic noir blanc violet pas cher vente nouveau</a>
nike free 3.0 pink gold http://www.abajourfilmes.net/26/nike-free-3.0-pink-gold
یکشنبه 21 بهمن 1397 12:12 ق.ظ
<a href="http://www.khacomms.top/29/jordan-flight-fleece-wc-pant-noir-blanc ">jordan flight fleece wc pant noir blanc</a><a href="http://www.khacomms.top/3/university-red-nike-air-max ">university red nike air max</a><a href="http://www.khacomms.top/30/womens-nike-free-run-3-red-black ">womens nike free run 3 red black</a><a href="http://www.khacomms.top/31/nike-air-jordan-shoes-5 ">nike air jordan shoes 5</a>
nike kobe blue and white great white nike kobe 11 kentucky http://www.geniaweld.com/16/nike-kobe-blue-and-white-great-white-nike-kobe-11-kentucky
یکشنبه 21 بهمن 1397 12:12 ق.ظ
<a href="http://www.archplus-chicago.net/6/air-jordan-high-camo-pack-shadow-for-sale ">air jordan high camo pack shadow for sale</a><a href="http://www.archplus-chicago.net/7/nike-air-max-95-360-halloween ">nike air max 95 360 halloween</a><a href="http://www.archplus-chicago.net/8/newest-jordans-august-2014 ">newest jordans august 2014</a><a href="http://www.archplus-chicago.net/9/nike-air-jordan-archive ">nike air jordan archive</a>
womens nike internationalist blue gold http://www.printmgmtgroup.net/2/womens-nike-internationalist-blue-gold
یکشنبه 21 بهمن 1397 12:11 ق.ظ
<a href="http://www.evalastic.net/1/nike-kobe-9-premium-red ">nike kobe 9 premium red</a><a href="http://www.evalastic.net/10/air-max-hyperfuse-navy ">air max hyperfuse navy</a><a href="http://www.evalastic.net/11/adidas-neo-ventilation-black-silver ">adidas neo ventilation black silver</a><a href="http://www.evalastic.net/12/cheap-air-max-95-mens ">cheap air max 95 mens</a>
2015 womens new balance black http://www.wikitalya.com/36/2015-womens-new-balance-black
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :