ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در فلسفه و تاریخ هنر، زیباشناسی جزو اصول بی بدیل آن می باشد. کسی که زیبایی را نشناسد، اصلا هنرمند نیست! انسان هم نیست. بدتر از آن اینکه بجای زیبا شناسی، زیبا سازی کند! از پیکر تراش مشهوری پرسیدند: تو چطور اینهمه پیکر های زیبا را، از سنگ به این سختی می تراشی؟ جواب داد: این پیکرها درون سنگ ها هستند! من فقط زوائد ان را می زنم، و ظاهر و آشکارش می کنم! این هنرمند معروف(لئونارد دو داوینجی) نقاش و: مجسمه ساز کلیسا بود، آنقدر با رنگ روغن سقف کلیساها رنگ کرد، تا شبیه مساجد مسلمانان شود! ولی نشد و چشمانش هم در اثر: ریزش مکرر رنگ روغن سقفها کور شد! بله چشمی که زیبایی را نمی بیند، باید کور شود! زیرا او معتقد بود: سنگها بخودی خود زیبا نیستند، فقط با تراشه کاری او زیبا می شوند! البته حافظ هم مثل او فکر می کرد، می گفت فلک را سقف بشکافیم! و طرحی نو در اندازیم. مثل بسیاری از مردم ما، که همیشه طلبکار هستند! از همه ایراد می گیرند گویا خداوند از شدت اشتباه کاری، باید خدایی را رها کند و به دست آنها بسپارد. یا اینکه روسای جمهور جهان، استعفا دهند و او رئیس جمهور شود. هرچند که بعد از رئیس جمهور شدن هم، می گوید نگذاشتند کاری کنیم! خداوند در آفرینش هیچ چیزی، به خود آفرین نگفت ولی، در آفرینش بشر بخودش تبریک فرمود: (فتبارک الله احسن الخالقین) بعدا به این انسان ناسپاس فرمود: آیا فکر می کنی، خلقت آسمانها و زمین ها کم کاری است؟(لخلق السموات والارض اکثر من ..)آیا وقتی زیبایی انسانی، باعث حیرت دیگران می شود، زیبایی طبیعت و سنگ و نبات، نباید اعجاب انگیز باشد؟ تا بر آفریننده آن تبریک بگوییم. چه ناسپاس هستیم که فقط: ایراد از خلقت می گیریم، به خوبی های آن شکر نمی گذاریم، و پرستش و عیادت خدای را بجا نمی اوریم، به دست ساخته های خود، ارزش بالاتری می دهیم! آیا این همان بت پرستی نیست؟ بت پرست ها از کار خدا ایراد می گرفتند، و بجای او خودشان، خدایی را می ساختند! کافران از آن بدتر بودند: برای خدا دخترانی قائل بودند!(فرشتگان را به شکل زنان، نقاشی می کردند) ولی اگر خودشان دختر دار می شدند، آن را زنده به گور می کردند! یا مثل امروزی ها، سقط می نمودند. و با عتاب به خداوند، چشم انتظار فرزند پسر می ماندند! برای همین است که نقاشی و پیکر تراشی، در اسلام حرام است!  البته عده ای گفتند: اگر حیوانی یا انسانی را نقاشی کنی، یا مجسمه بسازی، باید روز قیامت به آن جان بدهی! (چون ادعای جان دار بودن: نقاشی خودت را داری!) و آن را بهتر از: موجودات مخلوق خدا می دانستی! مانند زنی که خود را برای دیگران آرایش می کند. او در واقع به زیبایی خدادای اش، معترض است، کفر می کند!(حالا دیگران هرچه بگویند!) ماه محرم نمونه روشن آن است. هرکس به روش خودش، عزاداری می کند. به زبان مادری نوحه سرایی می کند، و به رسم قومی یا قبیله ای، فامیلی و محلی بر سر و سینه می زند. خاک بر سر می ریزد. اینها همه زیبایی است. نمودار عشق است، اوج خلاقیت و شکوفایی بشر: در مقابل فداکاری و ایثار امام حسین ع است. غذا دادن در این روز ها به دیگران، بقدری مهم است که حدیث قدسی: در این مورد آمده. این نهایت از خود بیخود شدن، به فکر دیگران بودن است. آیا مجتهدان توانسته اند: جلوی قمه زدن ملتها را در روز عاشورای هرسال، در صحن ابی عیدالله، مانع شوند؟ مگر فکر می کنند این:عقلانیت و روحانیت است که: اسلام را حفظ کرده؟ این عشق است به( ما هو فی الله.) فقط خدا! ترس از شکنجه و شمشیر آل سعود، تهدید ترور اسرائیل و صهیونیسم، جنگ افروزی و انفجارات آمریکایی ارو پایی آسیایی! می تواندعقلانیت و روحانیت را: ساکت کندیا بخرد یامنحرف سازد. ولی عشق خون(ثارالله) را هرگز. خالا هی بگویند این نشان عقب ماندگی است، یا باعث عقب ماندگی. آقا، تمدن بدون عشق الهی، مال خودتان.

Aesthetic ،or beautiful?

In philosophy and history of art, aesthetics is one of its unmatched principles. One who does not know beauty is not an artist at all! Man is not Worse than creating beauty instead of aesthetics! They asked the famous figure: How do you make all these beautiful bodies stone of this toughness? "These bodies are inside the rocks!" I'm just rolling it out, and I'll reveal it! He was a famous painter and sculptor of the church, painted so much with the color of the ceiling of the churches as to make it look like Muslim mosques! But he did not, and his eyes were blind: the red color of the ceiling oil was blind! Yes, the eye that does not see beauty should be blind! Because he believed that the rocks are not beautiful at all, they are beautiful with their work chips! Of course, Hafez thought of him like that, and he would say, "Let's face it!" And make a new plan. Like many of our people, who are always creators! Everyone makes a mistake. It is as if God has to abandon the god and take it for granted. Or the presidents of the world will resign and become president. However, after being president, he says he was not allowed to do anything! God did not say anything in creation, but in the creation of man, he congratulated himself: () then he said to this man: "Do you think that the creation of the heavens and the earth has nothing to do? Does the beauty of human beings astonishes other people, the beauty of nature, and rock and candy, should not be marvelous? Congratulations to the creator. What is ungrateful that we only have the objection of creation, do not give good thanks to it, and do not worship God's visitation, give it higher value through our own designs! Is not this the idol worship? The idolaters objected to God's work, and instead of themselves, they made a god! The disbelievers were worse than that: for God they were girls! (They painted the angels in the form of women), but if they themselves were girls, they would have buried it alive! Or they were aborted like today. And with the banner of the Lord, they were waiting for the son of a son! That is why painting and painting is forbidden in Islam! Of course, some said: If you paint a animal or human, or make a statue, you must die on the Day of Resurrection! (Because you claim to be dying: you have your painting!) And it's better than: the creatures of the creature of God! Like a woman who makes her fit for others. He is actually protesting against his godly beauty, disbelieving! (Now everyone else!) The month of Muharram is a clear example. Everyone mourns in his own way. She speaks her native tongue, breeding her ethnicity, tribal, familial, and local. Dirt falls. These are all beautiful. The charts of love are the peak of creativity and human flourishing: against the sacrifice and sacrifice of Imam Hussein. It is very important to give food to others in these days, as a sacred hadith: come to this. It's ultimately self-conscious to think of others. Have the mujtahids been able to prevent the hammering of nations on the day of Ashura every year, at the Abbey's door? Do not they think this: is rationality and clergy that: preserve Islam? This is love (we are the holy spirit) Allah only! Fear of torture and sword of al-Saud, threats of assassination of Israel and Zionism, battles and explosions of the Americans of the Asian Era! Can heal the prestige and clergy? But never love the blood (sarallah). Well, he says, this is a sign of backwardness, or retardation. Sir, civilization without divine love, yours.

جمالیة أو جمیلة؟

فی فلسفة وتاریخ الفن ، یعد علم الجمال أحد مبادئه الفریدة. من لا یعرف الجمال لیس فنانًا على الإطلاق! الرجل لیس كذلك أسوأ من خلق الجمال بدلا من الجمالیات! سألوا الشخصیة الشهیرة: كیف تجعل كل هذه الأجسام الجمیلة حجرًا من هذه المتانة؟ "هذه الأجسام داخل الصخور!" أنا فقط أخرجه ، وسأكشف عنه! كان رسامًا ونحاتًا مشهورین للكنیسة ، رسمها كثیرًا مع لون سقف الكنائس لیجعلها تبدو كالمساجد الإسلامیة! لكنه لم یفعل ، وكانت عیناه أعمى: اللون الأحمر لزیت السقف كان أعمى! نعم ، یجب أن العین التی لا ترى الجمال أعمى! لأنه یعتقد أن الصخور لیست جمیلة على الإطلاق ، فهی جمیلة مع رقائق العمل الخاصة بهم! وبالطبع ، فكره حافظ من هذا القبیل ، وكان یقول: "دعونا نواجه الأمر!" وصنع خطة جدیدة. مثل العدید من الأشخاص ، الذین هم دائمًا منشئو المحتوى! كل شخص یرتكب خطأ ، وكأن الله یجب أن یتخلى عن الإله وأن یعتبره أمراً مفروغاً منه. أو سوف یستقیل رؤساء العالم ویصبحوا رئیسًا. ومع ذلك ، یقول إنه بعد أن أصبح رئیسًا ، لم یُسمح له بفعل أی شیء! لم یقل الله أی شیء فی الخلیقة ، ولكن فی خلق الإنسان ، هنأ نفسه: () ثم قال لهذا الرجل: "هل تعتقد أن خلق السموات والأرض لا علاقة له؟ هل جمال البشر یذهل الناس الآخرین ، جمال الطبیعة ، والصخور والحلوى ، لا ینبغی أن یكون رائعا؟ تهانینا لمنشئ المحتوى. ما یشكر أننا لا نملك سوى اعتراض الخلق ، لا نعطی الشكر له ، ولا نعبد زیارة الله ، نمنحه قیمة أعلى من خلال تصامیمنا الخاصة! ألیس هذا عبادة الصنم؟ اعترض المشركون على عمل الله ، وبدلاً من أنفسهم ، جعلوا إلهًا! كان الكفار أسوأ من ذلك: لأنهم كانوا من البنات (لقد رسموا الملائكة على هیئة نساء) ، ولكن إذا كانوا هم أنفسهم من الفتیات ، لكانوا قد دفنوها على قید الحیاة! أو تم إجهاضهم مثل الیوم. ومع رایة الرب ، كانوا ینتظرون ابن ابن! هذا هو السبب فی أن الرسم والدهان محظور فی الإسلام! بالطبع ، قال البعض: إذا كنت ترسم حیوانًا أو إنسانًا ، أو تصنع تمثالًا ، یجب أن تموت یوم القیامة! (لأنك تدعی أنك تموت: لدیك رسامتك!) وهی أفضل من: مخلوقات مخلوق الله! مثل المرأة التی تجعلها صالحة للآخرین. إنه فی الواقع یحتج على جماله الإلهی ، غیر المؤمن (الآن ، أی شخص آخر!) شهر محرم مثال واضح. الجمیع ینعی بطریقته الخاصة. تتحدث لغتها الأم ، وتربیة عرقها ، القبلیة ، العائلیة ، والمحلیة. سقوط الأوساخ. هذه كلها جمیلة. إن رسوم الحب هی ذروة الإبداع والازدهار البشری: ضد تضحیة الإمام الحسین وتضحیته. من المهم جداً إعطاء الطعام للآخرین فی هذه الأیام ، كتعبیر حدیث مقدس: تعال إلى هذا. انها فی نهایة المطاف واعیة للذات التفكیر فی الآخرین. هل تمكنت المجتهدات من الحیلولة دون ضرب الأمم فی یوم عاشوراء كل عام ، عند باب الدیر؟ ألا یفكرون بهذا: هل العقلانیة ورجال الدین هما: الحفاظ على الإسلام؟ هذا هو الحب (.) فقط الله! الخوف من التعذیب والسیف آل سعود ، والتهدیدات باغتیال إسرائیل والصهیونیة ، ومعارك وانفجارات الأمریكیین فی العصر الآسیوی! یمكن أن تشفی الهیبة ورجال الدین؟ لكن لا تحب أبدا الدم (الله). حسنا ، یقول ، هذه علامة على التخلف ، أو التخلف. سیدی ، حضارة بلا حب إلهی ، لك.

Estetik və ya gözəl?

Fəlsəfə və sənət tarixində, estetika onun qeyri-dəqiq prinsiplərindən biridir. Gözəlliyi bilməyən biri sənətkar deyil! Adam deyil Estetika yerinə gözəllik yaratmaqdan daha pisdir! Məşhur fiqurdan soruşdular: Bütün bu cəsarətli cəsədləri bu toqquşmadan necə daşıyırsınız? "Bu cəsədlər süxurların içindədir!" Mən yalnız onu yuvarlaqlaşdırıram və onu açacağam! məşhur rəssam və rəssam: heykəltəraş kilsə, kilsə yağlı boya boyalı tavan ilə, belə ki, bir müsəlman məscidləri olmaq! Lakin o, gözləri kor idi: tavan yağı qırmızı rəng kor idi! Bəli, gözəlliyi görməyən göz kor olmalıdır! Çünki o, süxurların heç də gözəl olmadığına inandıqları üçün, iş fişləri ilə gözəl olur! Əlbəttə ki, Hafız ona bənzədib dedi: "Gəlin üzləşək!" Yeni bir plan hazırlayın. Həmişə yaradıcı insanlar olan bir çox insan kimi! Hər kəs bir səhv edir, Allahın tanrını tərk etməli və onu layiqincə qəbul etməli. Yoxsa dünyanın prezidentləri istefa edəcək və prezident olacaqlar. Ancaq prezident olandan sonra heç bir şey etməyə icazə verilməyəcəyini söylədi! İnsanın gözəlliyi digər insanları təəccübləndirir, təbiətin gözəlliyi, rok və konfet gözəl ola bilməzmi? Yaradanı təbrik edirəm. Bu büt tapınması deyil? Müttəqilər Allahın işinə etiraz etdilər və özləri yerinə bir tanrı yaratdılar! Və ya bu günkü kimi qaldılar. Rəbbin bayrağı ilə bir oğlun oğlu gözləyirdi. İslamda rəsm və rəssamlıq qadağandır. Əlbəttə ki, bəziləri dedilər: "Əgər bir heyvan və ya insan şəklini çəkirsinizsə və ya bir heykəl qoyarsanız qiyamət günü ölməlisiniz! (Çünki siz ölməyi iddia edirsiniz: sənin rəsminiz var!) Və bu, Allahın varlığının canlılarından daha yaxşıdır! Başqalarlizasiya, sənin.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 21 بهمن 1397 05:11 ق.ظ
<a href="http://www.studiofkt.com/29/adidas-zx-850-orange-silver ">adidas zx 850 orange silver</a><a href="http://www.studiofkt.com/3/mens-nike-air-max-tailwind-6-red-purple ">mens nike air max tailwind 6 red purple</a><a href="http://www.studiofkt.com/30/air-jordan-retro-6-kids ">air jordan retro 6 kids</a><a href="http://www.studiofkt.com/31/nike-air-jordans-for-men ">nike air jordans for men</a>
under armour charged cotton http://www.magnificentlifecoaching.top/24/under-armour-charged-cotton
یکشنبه 21 بهمن 1397 05:11 ق.ظ
<a href="http://www.saviour-king.top/18/air-jordan-1-og-denim ">air jordan 1 og denim</a><a href="http://www.saviour-king.top/19/nike-flyknit-racer-pure-platinum-cool-grey-white-neutral-olive-nike-flyknit-racer-pure-platinum ">nike flyknit racer pure platinum cool grey white neutral olive nike flyknit racer pure platinum</a><a href="http://www.saviour-king.top/2/nike-air-max-1-acg-dark-shadow-varsity-purple ">nike air max 1 acg dark shadow varsity purple</a><a href="http://www.saviour-king.top/20/jordan-cp3-9-veterans-day ">jordan cp3 9 veterans day</a>
adidas might unveil version 2 of the yeezy boost 350 on august 15th http://www.hotpinkwebsites.net/12/adidas-might-unveil-version-2-of-the-yeezy-boost-350-on-august-15th
یکشنبه 21 بهمن 1397 05:11 ق.ظ
<a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/35/nike-air-footscape-magista-2016-blue-white-gum ">nike air footscape magista 2016 blue white gum</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/36/black-adidas-superstar ">black adidas superstar</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/37/nikelab-has-teamed-up-with-olivier-rousteing-for-a-luxurious-football-nouveau-collection ">nikelab has teamed up with olivier rousteing for a luxurious football nouveau collection</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/38/nike-soccers-shoes-blue-purple-nike-mercurial-superfly-fg-men-soccer-shoes-genuine-leather-football-boots-in-blue-purple-with-white ">nike soccers shoes blue purple nike mercurial superfly fg men soccer shoes genuine leather football boots in blue purple with white</a>
adidas springblade pro blue orange adidas springblade pro gold orange http://www.existence-web.top/16/adidas-springblade-pro-blue-orange-adidas-springblade-pro-gold-orange
یکشنبه 21 بهمن 1397 05:11 ق.ظ
<a href="http://www.barbarafeehan.top/17/nike-air-max-lebron-vii-space-jam-by-mizzeecustoms ">nike air max lebron vii space jam by mizzeecustoms</a><a href="http://www.barbarafeehan.top/18/nike-air-foamposite-one-bleu-blanc ">nike air foamposite one bleu blanc</a><a href="http://www.barbarafeehan.top/19/steel-toe-jordans-for-sale-steel-toe-nike-shoes ">steel toe jordans for sale steel toe nike shoes</a><a href="http://www.barbarafeehan.top/2/womens-nike-air-max-95-360 ">womens nike air max 95 360</a>
gorillaz chuck taylors http://www.cleoclown.top/13/gorillaz-chuck-taylors
یکشنبه 21 بهمن 1397 05:10 ق.ظ
<a href="http://www.fmrockandpop.net/39/jordan-3-88-white-cement-6y-nike-air-force-one-size-14 ">jordan 3 88 white cement 6y nike air force one size 14</a><a href="http://www.fmrockandpop.net/4/nike-air-max-acid-denim ">nike air max acid denim</a><a href="http://www.fmrockandpop.net/40/2013-air-jordan-11-basket-btous-chaussures-bull-blanc-noir-pas-cher ">2013 air jordan 11 basket btous chaussures bull blanc noir pas cher</a><a href="http://www.fmrockandpop.net/5/nike-huarache-basketball-2012-white-black-soar-blue-new-images ">nike huarache basketball 2012 white black soar blue new images</a>
nike kobe 9 mid gold sky blue http://www.nyisonline.com/4/nike-kobe-9-mid-gold-sky-blue
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:57 ب.ظ
<a href="http://www.texasgreenfest.top/7/2016-custom-air-jordan-6-all-gold-plated-for-sale-4 ">2016 custom air jordan 6 all gold plated for sale 4</a><a href="http://www.texasgreenfest.top/8/2010-air-max-fly-wire ">2010 air max fly wire</a><a href="http://www.texasgreenfest.top/9/air-jordan-3-retro-black-cement-2011 ">air jordan 3 retro black cement 2011</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/1/air-jordan-retro-5-burgundy ">air jordan retro 5 burgundy</a>
nike air max penny 1 orlando http://www.bemmaissaude.top/17/nike-air-max-penny-1-orlando
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:56 ب.ظ
<a href="http://www.ibrooklyn.club/25/girls-preschool-nike-air-max-speed-turf-training-shoes-girls-preschool-nike-air-max-speed-turf-training-shoes ">girls preschool nike air max speed turf training shoes girls preschool nike air max speed turf training shoes</a><a href="http://www.ibrooklyn.club/26/airforce-special-forces ">airforce special forces</a><a href="http://www.ibrooklyn.club/27/nike.-flyknit-trainer ">nike. flyknit trainer</a><a href="http://www.ibrooklyn.club/28/nike-free-flyknit-5.0-green ">nike free flyknit 5.0 green</a>
nike. flyknit trainer http://www.ibrooklyn.club/27/nike.-flyknit-trainer
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:55 ب.ظ
<a href="http://www.drguyditommaso.com/1/diadora-dd-na-2-turf-grip ">diadora dd na 2 turf grip</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/10/nike-wmns-sock-dart-light-bone ">nike wmns sock dart light bone</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/11/nike-cortez-og-2017-release-date ">nike cortez og 2017 release date</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/12/nike-men-air-huarache-run-ultra-black-anthracite-white-white ">nike men air huarache run ultra black anthracite white white</a>
nike lebron soldier 9 sky blue silver http://www.everythinglb.top/27/nike-lebron-soldier-9-sky-blue-silver
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:55 ب.ظ
<a href="http://www.gurumillionaire.com/14/jordan-vi-oreo-size-7-sale ">jordan vi oreo size 7 sale</a><a href="http://www.gurumillionaire.com/15/nike-kobe-11-womens-green-gold ">nike kobe 11 womens green gold</a><a href="http://www.gurumillionaire.com/16/nike-air-max-90-gs-white-black-lime ">nike air max 90 gs white black lime</a><a href="http://www.gurumillionaire.com/17/classique-pas-cher-nike-air-force-1-hollow-cuir-olive-verte-blanche-unisex-baskets ">classique pas cher nike air force 1 hollow cuir olive verte blanche unisex baskets</a>
nike free run 4.0 v4 mens best nike free run 4.0 v4 on sale light gray black for man shoes http://www.becadefence.top/25/nike-free-run-4.0-v4-mens-best-nike-free-run-4.0-v4-on-sale-light-gray-black-for-man-shoes
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:54 ب.ظ
<a href="http://www.rednblue.club/14/nike-air-max-skyline-black-gray-yellow-white ">nike air max skyline black gray yellow white</a><a href="http://www.rednblue.club/15/adidas-zx-700-black-snake-sneakersnstuff-x-adidas-consortium-zx-700-restocked-online-at-sns ">adidas zx 700 black snake sneakersnstuff x adidas consortium zx 700 restocked online at sns</a><a href="http://www.rednblue.club/16/authentic-jordan-future-low-727 ">authentic jordan future low 727</a><a href="http://www.rednblue.club/17/jordan-turf-shoes-for-sale ">jordan turf shoes for sale</a>
nike air max command mens running shoe http://www.purethinks.com/35/nike-air-max-command-mens-running-shoe
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:19 ق.ظ
<a href="http://www.whatamericabelieves.club/20/nike-wmns-kaishi-print-black-nike-womens-kaishi-print-black-white-desert-camo-rattan-running-shoe-9-women ">nike wmns kaishi print black nike womens kaishi print black white desert camo rattan running shoe 9 women</a><a href="http://www.whatamericabelieves.club/21/air-max-1.5-size-13 ">air max 1.5 size 13</a><a href="http://www.whatamericabelieves.club/22/nike-cortez-wine ">nike cortez wine</a><a href="http://www.whatamericabelieves.club/23/jordan-red-toro-size-5.5-best-nike-walking-shoes-for-women ">jordan red toro size 5.5 best nike walking shoes for women</a>
[url=http://www.bleachmx-news.top/7/boston-college-merchandise]boston college merchandise[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:19 ق.ظ
<a href="http://www.marijuanapill.net/17/nike-air-max-sale-size-13-mens ">nike air max sale size 13 mens</a><a href="http://www.marijuanapill.net/18/air-jordan-retro-7-kids-purple ">air jordan retro 7 kids purple</a><a href="http://www.marijuanapill.net/19/nike-air-footscape-motion-woven-chukka-black-natural-anthracite ">nike air footscape motion woven chukka black natural anthracite</a><a href="http://www.marijuanapill.net/2/nike-lunar-force-1-duckboot-romania-nike-lunar-force-1-duckboot-bluecream ">nike lunar force 1 duckboot romania nike lunar force 1 duckboot bluecream</a>
[url=http://www.audrieanddaisyfilm.club/7/fiesta-air-max-360]fiesta air max 360[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:18 ق.ظ
<a href="http://www.rosspelton.club/28/womens-asics-gel-quantum-360-grey-black-on-sale-asics-gel-quantum-360-running-shoes-for-women-midnight-silver-beach-glass ">womens asics gel quantum 360 grey black on sale asics gel quantum 360 running shoes for women midnight silver beach glass</a><a href="http://www.rosspelton.club/29/mens-nike-free-tr-fit-all-orange ">mens nike free tr fit all orange</a><a href="http://www.rosspelton.club/3/reebok-gl-6000-red-steel ">reebok gl 6000 red steel</a><a href="http://www.rosspelton.club/30/nike-kobe-a-d-flip-the-switch ">nike kobe a d flip the switch</a>
[url=http://www.amgentech.net/5/2017-air-jordan-retro-low-raging-bull-red-suede-black-for-sale]2017 air jordan retro low raging bull red suede black for sale[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:18 ق.ظ
<a href="http://www.acupuncturereliefproject.net/13/swaggy-p-nike-id ">swaggy p nike id</a><a href="http://www.acupuncturereliefproject.net/14/nike-free-3.0-red-blue-nike-free-3.0-flyknit-squadron-blue ">nike free 3.0 red blue nike free 3.0 flyknit squadron blue</a><a href="http://www.acupuncturereliefproject.net/15/blue-jordan-12 ">blue jordan 12</a><a href="http://www.acupuncturereliefproject.net/16/nike-free-leopard-print-foot-locker ">nike free leopard print foot locker</a>
[url=http://www.coloasphalt.net/11/air-jordans-2014-military-blue]air jordans 2014 military blue[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:18 ق.ظ
<a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/20/new-nike-shoes-huarache ">new nike shoes huarache</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/21/air-jordan-retro-5-silver-green ">air jordan retro 5 silver green</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/22/air-jordans-flights-45-hight-girls ">air jordans flights 45 hight girls</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/23/cheap-air-max-95-2013-size-5 ">cheap air max 95 2013 size 5</a>
[url=http://www.constructiongames.net/21/nike-zapatillas-running-lunar-forever-zapatilla-roja-nike-lunar-forever-4-msl]nike zapatillas running lunar forever zapatilla roja nike lunar forever 4 msl[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.tsquareds.club/17/nike-air-max-plus-tuned-1-frost-black-white ">nike air max plus tuned 1 frost black white</a><a href="http://www.tsquareds.club/18/boyss-preschool-reebok-run-supreme-2.0-running-shoes ">boyss preschool reebok run supreme 2.0 running shoes</a><a href="http://www.tsquareds.club/19/air-jordan-15 ">air jordan 15</a><a href="http://www.tsquareds.club/2/womens-air-jordan-retro-9-yellow-black ">womens air jordan retro 9 yellow black</a>
[url=http://www.augustoalves.club/12/nike-air-jordan-snow-boots]nike air jordan snow boots[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:15 ق.ظ
<a href="http://www.bluestreakonline.net/20/nike-kobe-mentality-finish-line ">nike kobe mentality finish line</a><a href="http://www.bluestreakonline.net/21/asics-gel-lyte-v-peacoat ">asics gel lyte v peacoat</a><a href="http://www.bluestreakonline.net/22/cheap-girls-jordan-sneakers ">cheap girls jordan sneakers</a><a href="http://www.bluestreakonline.net/23/nike-hyperrev-2015-pink-orange ">nike hyperrev 2015 pink orange</a>
[url=http://www.filmlance.net/26/mens-nike-zoom-structure-18-all-orange]mens nike zoom structure 18 all orange[/url]
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:14 ق.ظ
<a href="http://www.mylifemymission.club/35/cheap-air-jordan-31-xxxi-chicago-university-red-black-white-sale-1 ">cheap air jordan 31 xxxi chicago university red black white sale 1</a><a href="http://www.mylifemymission.club/36/nike-lunar-ballistec-1.5-lg-rafael-nadal-tennis-shoes-new-mens-size-12.5 ">nike lunar ballistec 1.5 lg rafael nadal tennis shoes new mens size 12.5</a><a href="http://www.mylifemymission.club/37/nike-air-force-1-high-duckboot-beechtree-dark-army-now-available ">nike air force 1 high duckboot beechtree dark army now available</a><a href="http://www.mylifemymission.club/38/jordan-13-white-black-2014 ">jordan 13 white black 2014</a>
[url=http://www.synergyphysicaltherapy.club/30/womens-air-jordan-6-bull-red-black]womens air jordan 6 bull red black[/url]
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:19 ق.ظ
<a href="http://www.advisorenews.com/nfl5-8/old-time-hockey-anaheim-ducks-15-ryan-getzlaf-black-womens-hoodie ">old time hockey anaheim ducks 15 ryan getzlaf black womens hoodie</a><a href="http://www.advisorenews.com/nfl5-9/elite-cornelius-lucas-mens-jersey-detroit-lions-77-alternate-blue-nfl ">elite cornelius lucas mens jersey detroit lions 77 alternate blue nfl</a><a href="http://www.afstandbestuurbaar.com/1/jordan-11-super-cheap-super-cheap-auto-nz ">jordan 11 super cheap super cheap auto nz</a><a href="http://www.afstandbestuurbaar.com/10/womens-nike-roshe-run-one-flight-weight-shoes-turquoise-white-705486-402 ">womens nike roshe run one flight weight shoes turquoise white 705486 402</a>
nike air max patent leather http://www.steinroganandpartners.com/26/nike-air-max-patent-leather
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:17 ق.ظ
<a href="http://www.marroquineriasosa.com/nfl5-1/arizona-cardinals-93-calais-campbell-red-team-color-mens-stitched-nfl-limited-tank-top-jersey ">arizona cardinals 93 calais campbell red team color mens stitched nfl limited tank top jersey</a><a href="http://www.marroquineriasosa.com/nfl5-10/74-dwight-king-jersey-ave ">74 dwight king jersey ave</a><a href="http://www.marroquineriasosa.com/nfl5-2/mens-national-league-pittsburgh-pirates-34-a-j-burnett-2015-mlb-all-star-red-jersey ">mens national league pittsburgh pirates 34 a j burnett 2015 mlb all star red jersey</a><a href="http://www.marroquineriasosa.com/nfl5-3/nhl-jerseys-st.-louis-blues-22-brad-boyes-third-blue-jerseys ">nhl jerseys st. louis blues 22 brad boyes third blue jerseys</a>
net worth of air jordan http://www.laridgerealty.com/31/net-worth-of-air-jordan
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:17 ق.ظ
<a href="http://www.plantmedya.com/40/womens-asics-gel-kinsei-4-blue-silver ">womens asics gel kinsei 4 blue silver</a><a href="http://www.plantmedya.com/5/jordan-cp3.viii-id-cp3-viii-for-sale ">jordan cp3.viii id cp3 viii for sale</a><a href="http://www.plantmedya.com/6/jordan-1-garnet ">jordan 1 garnet</a><a href="http://www.plantmedya.com/7/air-jordan-xv-750 ">air jordan xv 750</a>
womens 2012 new nfl jerseys tennessee titans 28 chris johnson white with c patch with tennessee titans 15th anniversary patch jerseys http://www.pulse-experience.com/nfl5-1/womens-2012-new-nfl-jerseys-tennessee-titans-28-chris-johnson-white-with-c-patch-with-tennessee-titans-15th-anniversary-patch-jerseys
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:16 ق.ظ
<a href="http://www.howdoyouread.com/6/griffey-air-max-safari-griffey-air-max-shoes ">griffey air max safari griffey air max shoes</a><a href="http://www.howdoyouread.com/7/9-goods-air-jordan ">9 goods air jordan</a><a href="http://www.howdoyouread.com/8/air-jordan-1-decon-easter-pink-april-2017 ">air jordan 1 decon easter pink april 2017</a><a href="http://www.howdoyouread.com/9/old-glory-timberland ">old glory timberland</a>
jordan retro 6 oreo original jordan release dates 2014 http://www.drjennahobbs.com/11/jordan-retro-6-oreo-original-jordan-release-dates-2014
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :