ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در فلسفه و تاریخ هنر، زیباشناسی جزو اصول بی بدیل آن می باشد. کسی که زیبایی را نشناسد، اصلا هنرمند نیست! انسان هم نیست. بدتر از آن اینکه بجای زیبا شناسی، زیبا سازی کند! از پیکر تراش مشهوری پرسیدند: تو چطور اینهمه پیکر های زیبا را، از سنگ به این سختی می تراشی؟ جواب داد: این پیکرها درون سنگ ها هستند! من فقط زوائد ان را می زنم، و ظاهر و آشکارش می کنم! این هنرمند معروف(لئونارد دو داوینجی) نقاش و: مجسمه ساز کلیسا بود، آنقدر با رنگ روغن سقف کلیساها رنگ کرد، تا شبیه مساجد مسلمانان شود! ولی نشد و چشمانش هم در اثر: ریزش مکرر رنگ روغن سقفها کور شد! بله چشمی که زیبایی را نمی بیند، باید کور شود! زیرا او معتقد بود: سنگها بخودی خود زیبا نیستند، فقط با تراشه کاری او زیبا می شوند! البته حافظ هم مثل او فکر می کرد، می گفت فلک را سقف بشکافیم! و طرحی نو در اندازیم. مثل بسیاری از مردم ما، که همیشه طلبکار هستند! از همه ایراد می گیرند گویا خداوند از شدت اشتباه کاری، باید خدایی را رها کند و به دست آنها بسپارد. یا اینکه روسای جمهور جهان، استعفا دهند و او رئیس جمهور شود. هرچند که بعد از رئیس جمهور شدن هم، می گوید نگذاشتند کاری کنیم! خداوند در آفرینش هیچ چیزی، به خود آفرین نگفت ولی، در آفرینش بشر بخودش تبریک فرمود: (فتبارک الله احسن الخالقین) بعدا به این انسان ناسپاس فرمود: آیا فکر می کنی، خلقت آسمانها و زمین ها کم کاری است؟(لخلق السموات والارض اکثر من ..)آیا وقتی زیبایی انسانی، باعث حیرت دیگران می شود، زیبایی طبیعت و سنگ و نبات، نباید اعجاب انگیز باشد؟ تا بر آفریننده آن تبریک بگوییم. چه ناسپاس هستیم که فقط: ایراد از خلقت می گیریم، به خوبی های آن شکر نمی گذاریم، و پرستش و عیادت خدای را بجا نمی اوریم، به دست ساخته های خود، ارزش بالاتری می دهیم! آیا این همان بت پرستی نیست؟ بت پرست ها از کار خدا ایراد می گرفتند، و بجای او خودشان، خدایی را می ساختند! کافران از آن بدتر بودند: برای خدا دخترانی قائل بودند!(فرشتگان را به شکل زنان، نقاشی می کردند) ولی اگر خودشان دختر دار می شدند، آن را زنده به گور می کردند! یا مثل امروزی ها، سقط می نمودند. و با عتاب به خداوند، چشم انتظار فرزند پسر می ماندند! برای همین است که نقاشی و پیکر تراشی، در اسلام حرام است!  البته عده ای گفتند: اگر حیوانی یا انسانی را نقاشی کنی، یا مجسمه بسازی، باید روز قیامت به آن جان بدهی! (چون ادعای جان دار بودن: نقاشی خودت را داری!) و آن را بهتر از: موجودات مخلوق خدا می دانستی! مانند زنی که خود را برای دیگران آرایش می کند. او در واقع به زیبایی خدادای اش، معترض است، کفر می کند!(حالا دیگران هرچه بگویند!) ماه محرم نمونه روشن آن است. هرکس به روش خودش، عزاداری می کند. به زبان مادری نوحه سرایی می کند، و به رسم قومی یا قبیله ای، فامیلی و محلی بر سر و سینه می زند. خاک بر سر می ریزد. اینها همه زیبایی است. نمودار عشق است، اوج خلاقیت و شکوفایی بشر: در مقابل فداکاری و ایثار امام حسین ع است. غذا دادن در این روز ها به دیگران، بقدری مهم است که حدیث قدسی: در این مورد آمده. این نهایت از خود بیخود شدن، به فکر دیگران بودن است. آیا مجتهدان توانسته اند: جلوی قمه زدن ملتها را در روز عاشورای هرسال، در صحن ابی عیدالله، مانع شوند؟ مگر فکر می کنند این:عقلانیت و روحانیت است که: اسلام را حفظ کرده؟ این عشق است به( ما هو فی الله.) فقط خدا! ترس از شکنجه و شمشیر آل سعود، تهدید ترور اسرائیل و صهیونیسم، جنگ افروزی و انفجارات آمریکایی ارو پایی آسیایی! می تواندعقلانیت و روحانیت را: ساکت کندیا بخرد یامنحرف سازد. ولی عشق خون(ثارالله) را هرگز. خالا هی بگویند این نشان عقب ماندگی است، یا باعث عقب ماندگی. آقا، تمدن بدون عشق الهی، مال خودتان.

Aesthetic ،or beautiful?

In philosophy and history of art, aesthetics is one of its unmatched principles. One who does not know beauty is not an artist at all! Man is not Worse than creating beauty instead of aesthetics! They asked the famous figure: How do you make all these beautiful bodies stone of this toughness? "These bodies are inside the rocks!" I'm just rolling it out, and I'll reveal it! He was a famous painter and sculptor of the church, painted so much with the color of the ceiling of the churches as to make it look like Muslim mosques! But he did not, and his eyes were blind: the red color of the ceiling oil was blind! Yes, the eye that does not see beauty should be blind! Because he believed that the rocks are not beautiful at all, they are beautiful with their work chips! Of course, Hafez thought of him like that, and he would say, "Let's face it!" And make a new plan. Like many of our people, who are always creators! Everyone makes a mistake. It is as if God has to abandon the god and take it for granted. Or the presidents of the world will resign and become president. However, after being president, he says he was not allowed to do anything! God did not say anything in creation, but in the creation of man, he congratulated himself: () then he said to this man: "Do you think that the creation of the heavens and the earth has nothing to do? Does the beauty of human beings astonishes other people, the beauty of nature, and rock and candy, should not be marvelous? Congratulations to the creator. What is ungrateful that we only have the objection of creation, do not give good thanks to it, and do not worship God's visitation, give it higher value through our own designs! Is not this the idol worship? The idolaters objected to God's work, and instead of themselves, they made a god! The disbelievers were worse than that: for God they were girls! (They painted the angels in the form of women), but if they themselves were girls, they would have buried it alive! Or they were aborted like today. And with the banner of the Lord, they were waiting for the son of a son! That is why painting and painting is forbidden in Islam! Of course, some said: If you paint a animal or human, or make a statue, you must die on the Day of Resurrection! (Because you claim to be dying: you have your painting!) And it's better than: the creatures of the creature of God! Like a woman who makes her fit for others. He is actually protesting against his godly beauty, disbelieving! (Now everyone else!) The month of Muharram is a clear example. Everyone mourns in his own way. She speaks her native tongue, breeding her ethnicity, tribal, familial, and local. Dirt falls. These are all beautiful. The charts of love are the peak of creativity and human flourishing: against the sacrifice and sacrifice of Imam Hussein. It is very important to give food to others in these days, as a sacred hadith: come to this. It's ultimately self-conscious to think of others. Have the mujtahids been able to prevent the hammering of nations on the day of Ashura every year, at the Abbey's door? Do not they think this: is rationality and clergy that: preserve Islam? This is love (we are the holy spirit) Allah only! Fear of torture and sword of al-Saud, threats of assassination of Israel and Zionism, battles and explosions of the Americans of the Asian Era! Can heal the prestige and clergy? But never love the blood (sarallah). Well, he says, this is a sign of backwardness, or retardation. Sir, civilization without divine love, yours.

جمالیة أو جمیلة؟

فی فلسفة وتاریخ الفن ، یعد علم الجمال أحد مبادئه الفریدة. من لا یعرف الجمال لیس فنانًا على الإطلاق! الرجل لیس كذلك أسوأ من خلق الجمال بدلا من الجمالیات! سألوا الشخصیة الشهیرة: كیف تجعل كل هذه الأجسام الجمیلة حجرًا من هذه المتانة؟ "هذه الأجسام داخل الصخور!" أنا فقط أخرجه ، وسأكشف عنه! كان رسامًا ونحاتًا مشهورین للكنیسة ، رسمها كثیرًا مع لون سقف الكنائس لیجعلها تبدو كالمساجد الإسلامیة! لكنه لم یفعل ، وكانت عیناه أعمى: اللون الأحمر لزیت السقف كان أعمى! نعم ، یجب أن العین التی لا ترى الجمال أعمى! لأنه یعتقد أن الصخور لیست جمیلة على الإطلاق ، فهی جمیلة مع رقائق العمل الخاصة بهم! وبالطبع ، فكره حافظ من هذا القبیل ، وكان یقول: "دعونا نواجه الأمر!" وصنع خطة جدیدة. مثل العدید من الأشخاص ، الذین هم دائمًا منشئو المحتوى! كل شخص یرتكب خطأ ، وكأن الله یجب أن یتخلى عن الإله وأن یعتبره أمراً مفروغاً منه. أو سوف یستقیل رؤساء العالم ویصبحوا رئیسًا. ومع ذلك ، یقول إنه بعد أن أصبح رئیسًا ، لم یُسمح له بفعل أی شیء! لم یقل الله أی شیء فی الخلیقة ، ولكن فی خلق الإنسان ، هنأ نفسه: () ثم قال لهذا الرجل: "هل تعتقد أن خلق السموات والأرض لا علاقة له؟ هل جمال البشر یذهل الناس الآخرین ، جمال الطبیعة ، والصخور والحلوى ، لا ینبغی أن یكون رائعا؟ تهانینا لمنشئ المحتوى. ما یشكر أننا لا نملك سوى اعتراض الخلق ، لا نعطی الشكر له ، ولا نعبد زیارة الله ، نمنحه قیمة أعلى من خلال تصامیمنا الخاصة! ألیس هذا عبادة الصنم؟ اعترض المشركون على عمل الله ، وبدلاً من أنفسهم ، جعلوا إلهًا! كان الكفار أسوأ من ذلك: لأنهم كانوا من البنات (لقد رسموا الملائكة على هیئة نساء) ، ولكن إذا كانوا هم أنفسهم من الفتیات ، لكانوا قد دفنوها على قید الحیاة! أو تم إجهاضهم مثل الیوم. ومع رایة الرب ، كانوا ینتظرون ابن ابن! هذا هو السبب فی أن الرسم والدهان محظور فی الإسلام! بالطبع ، قال البعض: إذا كنت ترسم حیوانًا أو إنسانًا ، أو تصنع تمثالًا ، یجب أن تموت یوم القیامة! (لأنك تدعی أنك تموت: لدیك رسامتك!) وهی أفضل من: مخلوقات مخلوق الله! مثل المرأة التی تجعلها صالحة للآخرین. إنه فی الواقع یحتج على جماله الإلهی ، غیر المؤمن (الآن ، أی شخص آخر!) شهر محرم مثال واضح. الجمیع ینعی بطریقته الخاصة. تتحدث لغتها الأم ، وتربیة عرقها ، القبلیة ، العائلیة ، والمحلیة. سقوط الأوساخ. هذه كلها جمیلة. إن رسوم الحب هی ذروة الإبداع والازدهار البشری: ضد تضحیة الإمام الحسین وتضحیته. من المهم جداً إعطاء الطعام للآخرین فی هذه الأیام ، كتعبیر حدیث مقدس: تعال إلى هذا. انها فی نهایة المطاف واعیة للذات التفكیر فی الآخرین. هل تمكنت المجتهدات من الحیلولة دون ضرب الأمم فی یوم عاشوراء كل عام ، عند باب الدیر؟ ألا یفكرون بهذا: هل العقلانیة ورجال الدین هما: الحفاظ على الإسلام؟ هذا هو الحب (.) فقط الله! الخوف من التعذیب والسیف آل سعود ، والتهدیدات باغتیال إسرائیل والصهیونیة ، ومعارك وانفجارات الأمریكیین فی العصر الآسیوی! یمكن أن تشفی الهیبة ورجال الدین؟ لكن لا تحب أبدا الدم (الله). حسنا ، یقول ، هذه علامة على التخلف ، أو التخلف. سیدی ، حضارة بلا حب إلهی ، لك.

Estetik və ya gözəl?

Fəlsəfə və sənət tarixində, estetika onun qeyri-dəqiq prinsiplərindən biridir. Gözəlliyi bilməyən biri sənətkar deyil! Adam deyil Estetika yerinə gözəllik yaratmaqdan daha pisdir! Məşhur fiqurdan soruşdular: Bütün bu cəsarətli cəsədləri bu toqquşmadan necə daşıyırsınız? "Bu cəsədlər süxurların içindədir!" Mən yalnız onu yuvarlaqlaşdırıram və onu açacağam! məşhur rəssam və rəssam: heykəltəraş kilsə, kilsə yağlı boya boyalı tavan ilə, belə ki, bir müsəlman məscidləri olmaq! Lakin o, gözləri kor idi: tavan yağı qırmızı rəng kor idi! Bəli, gözəlliyi görməyən göz kor olmalıdır! Çünki o, süxurların heç də gözəl olmadığına inandıqları üçün, iş fişləri ilə gözəl olur! Əlbəttə ki, Hafız ona bənzədib dedi: "Gəlin üzləşək!" Yeni bir plan hazırlayın. Həmişə yaradıcı insanlar olan bir çox insan kimi! Hər kəs bir səhv edir, Allahın tanrını tərk etməli və onu layiqincə qəbul etməli. Yoxsa dünyanın prezidentləri istefa edəcək və prezident olacaqlar. Ancaq prezident olandan sonra heç bir şey etməyə icazə verilməyəcəyini söylədi! İnsanın gözəlliyi digər insanları təəccübləndirir, təbiətin gözəlliyi, rok və konfet gözəl ola bilməzmi? Yaradanı təbrik edirəm. Bu büt tapınması deyil? Müttəqilər Allahın işinə etiraz etdilər və özləri yerinə bir tanrı yaratdılar! Və ya bu günkü kimi qaldılar. Rəbbin bayrağı ilə bir oğlun oğlu gözləyirdi. İslamda rəsm və rəssamlıq qadağandır. Əlbəttə ki, bəziləri dedilər: "Əgər bir heyvan və ya insan şəklini çəkirsinizsə və ya bir heykəl qoyarsanız qiyamət günü ölməlisiniz! (Çünki siz ölməyi iddia edirsiniz: sənin rəsminiz var!) Və bu, Allahın varlığının canlılarından daha yaxşıdır! Başqalarlizasiya, sənin.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
دوشنبه 15 مهر 1398 12:09 ق.ظ
<a href="http://www.bresciamanagement.com/caps_28/ktz-philadelphia-phillies-mlb-authentic-collection-59fifty-cap-lyst ">ktz philadelphia phillies mlb authentic collection 59fifty cap lyst</a><a href="http://www.bresciamanagement.com/caps_29/new-fox-racing-youth-kids-navy-red-epicycle-110-snapback-hat-cap ">new fox racing youth kids navy red epicycle 110 snapback hat cap</a><a href="http://www.bresciamanagement.com/caps_3/minnesota-wild-adidas-hockey-fights-cancer-flex-hat-green ">minnesota wild adidas hockey fights cancer flex hat green</a><a href="http://www.bresciamanagement.com/caps_30/purdue-boilermakers-nike-legend-logo-dri-fit-performance-t-shirt-black ">purdue boilermakers nike legend logo dri fit performance t shirt black</a>
le coq sportif womens shoes sky blue pink http://www.smyrnaphotos.com/shoes_admin13/le-coq-sportif-womens-shoes-sky-blue-pink
دوشنبه 15 مهر 1398 12:08 ق.ظ
<a href="http://www.charterstowersrodeo.com/cases_01/puloka-case-s9-plus ">puloka case s9 plus</a><a href="http://www.charterstowersrodeo.com/cases_02/moto-z3-case-verizon ">moto z3 case verizon</a><a href="http://www.charterstowersrodeo.com/cases_03/hard-case-macbook-pro-15-2017 ">hard case macbook pro 15 2017</a><a href="http://www.charterstowersrodeo.com/cases_04/car-aux-for-iphone-7 ">car aux for iphone 7</a>
new era oklahoma city thunder gray visor fresh 59fifty fitted hat http://www.champsdiapers.com/caps_13/new-era-oklahoma-city-thunder-gray-visor-fresh-59fifty-fitted-hat
دوشنبه 15 مهر 1398 12:08 ق.ظ
<a href="http://www.communitasproductions.com/cases_09/iphone-xr-holder ">iphone xr holder</a><a href="http://www.communitasproductions.com/cases_10/uag-monarch-series-case ">uag monarch series case</a><a href="http://www.communitasproductions.com/cases_11/panasonic-eluga-cover-online ">panasonic eluga cover online</a><a href="http://www.communitasproductions.com/cases_12/grip-iphone-x ">grip iphone x</a>
nike kaishi damen schwarz http://www.viralsammy.com/shoes_admin14/nike-kaishi-damen-schwarz
دوشنبه 15 مهر 1398 12:08 ق.ظ
<a href="http://www.wepackage2011.com/cases_29/diy-popsocket-cover ">diy popsocket cover</a><a href="http://www.wepackage2011.com/cases_30/marc-jacobs-phone-case-6 ">marc jacobs phone case 6</a><a href="http://www.wepackage2011.com/cases_31/iphone-7-oneplus-6 ">iphone 7 oneplus 6</a><a href="http://www.wepackage2011.com/cases_32/swarovski-crystal-protective-cover-for-galaxy-s6-edge ">swarovski crystal protective cover for galaxy s6 edge</a>
houston astros 47 hudson cleanup adjustable hat navy http://www.foodtravelsleep.com/caps_8/houston-astros-47-hudson-cleanup-adjustable-hat-navy
دوشنبه 15 مهر 1398 12:08 ق.ظ
<a href="http://www.beulahchurchcondo.com/caps_1/new-era-new-york-mets-navy-2018-stars-stripes-4th-of-july-bucket-hat ">new era new york mets navy 2018 stars stripes 4th of july bucket hat</a><a href="http://www.beulahchurchcondo.com/caps_10/oakley-tincan-ball-cap-carbon-fiber ">oakley tincan ball cap carbon fiber</a><a href="http://www.beulahchurchcondo.com/caps_11/spain-red-black-mens-detroit-red-wings-adidas-nhl-b93-slouch-flex-cap-2018-new ">spain red black mens detroit red wings adidas nhl b93 slouch flex cap 2018 new</a><a href="http://www.beulahchurchcondo.com/caps_12/new-era-st-louis-cardinals-mens-pink-2018-mother-s-day-59fifty-fitted-hat-image-1 ">new era st louis cardinals mens pink 2018 mother s day 59fifty fitted hat image 1</a>
vibram fivefingers jaya yellow orange http://www.algortaterra.com/shoes_admin19/vibram-fivefingers-jaya-yellow-orange
دوشنبه 15 مهر 1398 12:07 ق.ظ
<a href="http://www.kentdatapark.com/caps_28/top-of-the-world-ncaa-toddler-wideout-cap-low-price-newborn-infant-scarlet-ohio-state-buckeyes-sleeper-with-hat-set-7d1d3 ">top of the world ncaa toddler wideout cap low price newborn infant scarlet ohio state buckeyes sleeper with hat set 7d1d3</a><a href="http://www.kentdatapark.com/caps_29/fox-racing-ingratiate-mens-caps-motocross-off-road-dirt-bike-snapback-hats ">fox racing ingratiate mens caps motocross off road dirt bike snapback hats</a><a href="http://www.kentdatapark.com/caps_3/under-armour-womens-colorado-rockies-mlb-foam-adjustable-trucker-cap-hat-nwt ">under armour womens colorado rockies mlb foam adjustable trucker cap hat nwt</a><a href="http://www.kentdatapark.com/caps_30/mens-fanatics-branded-black-gray-minnesota-united-fc-versalux-speed-flex-hat ">mens fanatics branded black gray minnesota united fc versalux speed flex hat</a>
redmi y2 phone case http://www.molliepaling.com/cases_37/redmi-y2-phone-case
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:48 ق.ظ
<a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes35/james-harden-usa-olympic-adidas-crazylight-boost-2016 ">james harden usa olympic adidas crazylight boost 2016</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes36/air-jordan-4-retr%c3%b2-tutte-le-scarpe-nere-nike-lunareclipse-nike-blazer-basse ">air jordan 4 retr貌 tutte le scarpe nere nike lunareclipse nike blazer basse</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes37/adidas-gazelle-og-femminile-formatori-42-ue-adidas-zx-flux-sale-adidas-outlet-palmanova ">adidas gazelle og femminile formatori 42 ue adidas zx flux sale adidas outlet palmanova</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes38/economici-adidas-tubular-x-knit-primeknit-mid-uomo-navy-blu-ordina-online-alta-popolarit%c3%a0 ">economici adidas tubular x knit primeknit mid uomo navy blu ordina online alta popolarit脿</a>
[url=http://www.theotherbreastfoundation.com/shoes15/trova-scarpe-da-calcio-scarpa-adidas-messi-f50-tf-bianco-nero-rosso-giallo-scarpe-da]trova scarpe da calcio scarpa adidas messi f50 tf bianco nero rosso giallo scarpe da[/url]
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:48 ق.ظ
<a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes20/adidas-uomo-bianco-superstar-foundation-b27136-white ">adidas uomo bianco superstar foundation b27136 white</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes21/ultimo-nike-air-max-1-em-uomo-bianche-grigie ">ultimo nike air max 1 em uomo bianche grigie</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes22/riduzione-prezzo-nike-air-max-90-uomo-e-donna-premium-tape-nere-blu-fluorescente-verde-scarpe-running-confortevo ">riduzione prezzo nike air max 90 uomo e donna premium tape nere blu fluorescente verde scarpe running confortevo</a><a href="http://www.mycraftsandscraps.com/shoes23/flux-italia-prezzo-uomo-negozio-adidas-zx-2018-completo ">flux italia prezzo uomo negozio adidas zx 2018 completo</a>
[url=http://www.edmontonappliancesrepair.com/shoes16/luminosa-nike-air-max-2018-849558-100-in-esecuzione-bianca-uomini-scarpe]luminosa nike air max 2018 849558 100 in esecuzione bianca uomini scarpe[/url]
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:48 ق.ظ
<a href="http://www.freewill-sports.com/shoes6/cheap-2018-nike-kd-10-cool-grey-for-sale-outlet ">cheap 2018 nike kd 10 cool grey for sale outlet</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes7/adidas-originals-giubbotto-nero-uomo-100%25-poliammide-adidas-yeezy-boost-350-supreme-acquisti ">adidas originals giubbotto nero uomo 100% poliammide adidas yeezy boost 350 supreme acquisti</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes8/adidas-superstar-2-originals-bling-scarpe-di-in-cuoio-in-di-australia ">adidas superstar 2 originals bling scarpe di in cuoio in di australia</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes9/originale-italy-italia-supra-skytop-i-scarpe-uomo-vendita-grigio-nero-shop-online-confortevole ">originale italy italia supra skytop i scarpe uomo vendita grigio nero shop online confortevole</a>
[url=http://www.biochemnewsletter.com/shoes11/cheap-sell-nike-zoom-hyperrev-apple-green-metallic-silver-dark-green-authentic-basketball-shoes-jordan]cheap sell nike zoom hyperrev apple green metallic silver dark green authentic basketball shoes jordan[/url]
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:47 ق.ظ
<a href="http://www.pantiesandatshirt.com/shoes1/women-kd-8-hunt-hill-sunrise-total-orange-black ">women kd 8 hunt hill sunrise total orange black</a><a href="http://www.pantiesandatshirt.com/shoes10/nike-basketball-shoes-zoom-kobe-viii-black-blue-white-mens ">nike basketball shoes zoom kobe viii black blue white mens</a><a href="http://www.pantiesandatshirt.com/shoes11/blu-mizuno-wave-legend-3-meraviglioso-scarpa-sportiva-uomo-scarpa-sportiva-italia ">blu mizuno wave legend 3 meraviglioso scarpa sportiva uomo scarpa sportiva italia</a><a href="http://www.pantiesandatshirt.com/shoes12/ebay-maschio-nike-lebron-14-14-lebron-arancia ">ebay maschio nike lebron 14 14 lebron arancia</a>
[url=http://www.lawnbowlsnamebadges.com/shoes4/wolf-grigio-sheep-x-nike-sb-dunk-scarpe-nero-alto]wolf grigio sheep x nike sb dunk scarpe nero alto[/url]
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:47 ق.ظ
<a href="http://www.it26-mode.com/shoes28/reasons-to-not-to-buy-adidas-yeezy-750-boost-november-2018 ">reasons to not to buy adidas yeezy 750 boost november 2018</a><a href="http://www.it26-mode.com/shoes29/lebron-12-ext-university-red-black-metallic-gold-university-red ">lebron 12 ext university red black metallic gold university red</a><a href="http://www.it26-mode.com/shoes3/adidas-ultra-boost-blue-lagoon-silver-tiffany-blue-official-shoe ">adidas ultra boost blue lagoon silver tiffany blue official shoe</a><a href="http://www.it26-mode.com/shoes30/nike-air-max-97-ul-17-originali-con-box-sneaker-herren-918356-002 ">nike air max 97 ul 17 originali con box sneaker herren 918356 002</a>
[url=http://www.ayerstreeservice.com/shoes6/cheap-2018-nike-kd-10-multi-color-black-cool-grey-white-for]cheap 2018 nike kd 10 multi color black cool grey white for[/url]
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:46 ق.ظ
<a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes13/discount-nike-air-max-2015-womens-sports-shoes-black-pink ">discount nike air max 2015 womens sports shoes black pink</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes14/verde-scarpa-sneakers-adidas-sport-unisex-smith-bianco-stan ">verde scarpa sneakers adidas sport unisex smith bianco stan</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes15/air-jordan-10-retro-double-nickel-white-black-true-red-sale ">air jordan 10 retro double nickel white black true red sale</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes16/nike-flyknit-racer-blackout-3 ">nike flyknit racer blackout 3</a>
[url=http://www.fithappywoman.com/shoes6/nike-free-5.0-2015-flash-donna-running-scarpe-nero-cool-grigio-pure-platinum-argentoo-riflettente-commercio-all-ingrosso-classic]nike free 5.0 2015 flash donna running scarpe nero cool grigio pure platinum argentoo riflettente commercio all ingrosso classic[/url]
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:24 ب.ظ
<a href="http://www.alankardecors.net/Shoes_20/adidas-iniki-runner-boost-solid-grey-turbo-red ">adidas iniki runner boost solid grey turbo red</a><a href="http://www.alankardecors.net/Shoes_3/adidas-stan-smith-black-fish-scale ">adidas stan smith black fish scale</a><a href="http://www.alankardecors.net/Shoes_4/adidas-neo-label-mid-cut-vlneo-hoops-mid-w ">adidas neo label mid cut vlneo hoops mid w</a><a href="http://www.alankardecors.net/Shoes_5/nike-free-black-friday-sale ">nike free black friday sale</a>
nike free rn rosa jeep tours http://www.docsvault.net/Shoes_9/nike-free-rn-rosa-jeep-tours
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:24 ب.ظ
<a href="http://www.acaroofing.net/Shoes_20/lebron-james-shoes-2014-for-sale-release-jordan-7-2014 ">lebron james shoes 2014 for sale release jordan 7 2014</a><a href="http://www.acaroofing.net/Shoes_3/adidas-forum-mid-azul-island ">adidas forum mid azul island</a><a href="http://www.acaroofing.net/Shoes_4/nike-lunarglide-7-womens-pink-orange ">nike lunarglide 7 womens pink orange</a><a href="http://www.acaroofing.net/Shoes_5/mens-nike-free-5.0-yellow-orange ">mens nike free 5.0 yellow orange</a>
size 13 air max wholesale http://www.arlingtoninsurance.net/Shoes_7/size-13-air-max-wholesale
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:24 ب.ظ
<a href="http://www.kling-personalmarketing.net/NFL_28/mens-teamcolor-landry-jones-3-pittsburgh-steelers-jersey ">mens teamcolor landry jones 3 pittsburgh steelers jersey</a><a href="http://www.kling-personalmarketing.net/NFL_29/baby-elite-don-jones-36-san-francisco-49ers-jersey ">baby elite don jones 36 san francisco 49ers jersey</a><a href="http://www.kling-personalmarketing.net/NFL_30/mens-teamcolor-andre-patton-15-los-angeles-chargers-jersey ">mens teamcolor andre patton 15 los angeles chargers jersey</a><a href="http://www.kling-personalmarketing.net/NHL_21/youth-oskar-sundqvist-70-st-louis-blues-replica-jersey ">youth oskar sundqvist 70 st louis blues replica jersey</a>
kobe achilles heel shoe http://www.fireyourstockbroker.net/Shoes_6/kobe-achilles-heel-shoe
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:24 ب.ظ
<a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_6/nike-air-force-1-homme-beige ">nike air force 1 homme beige</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_7/nike-internationalist-cargo-khaki-olive ">nike internationalist cargo khaki olive</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_8/nike-air-max-zero-black-green ">nike air max zero black green</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_9/10-kicks-we-want-to-see-derrick-williams-rock-for-the-sacramento-kings ">10 kicks we want to see derrick williams rock for the sacramento kings</a>
adidas superstar femme cuir noir blanc http://www.globalip-solutions.net/Shoes_1/adidas-superstar-femme-cuir-noir-blanc
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:23 ب.ظ
<a href="http://www.canevariphoto.net/MNS_40/mens-ryan-madson-44-washington-nationals-jersey ">mens ryan madson 44 washington nationals jersey</a><a href="http://www.canevariphoto.net/NCAAF_31/mens-leishaun-ealey-18-alcorn-state-braves-jersey ">mens leishaun ealey 18 alcorn state braves jersey</a><a href="http://www.canevariphoto.net/NCAAF_32/womens-justin-wright-15-hampton-pirates-jersey ">womens justin wright 15 hampton pirates jersey</a><a href="http://www.canevariphoto.net/NCAAF_33/womens-markell-mayhew-82-morgan-state-bears-jersey ">womens markell mayhew 82 morgan state bears jersey</a>
nike lebron 15 red flyknit white 897649 201 http://www.newstratalaws.net/Shoes_2/nike-lebron-15-red-flyknit-white-897649-201
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:22 ب.ظ
<a href="http://www.usigroupholdings.net/NCAAF_34/mens-harrison-frost-18-mercer-bears-jersey ">mens harrison frost 18 mercer bears jersey</a><a href="http://www.usigroupholdings.net/NCAAF_35/youth-luke-lane-78-washington-huskies-jersey ">youth luke lane 78 washington huskies jersey</a><a href="http://www.usigroupholdings.net/NFL_26/big-and-tall-limited-germain-ifedi-65-seattle-seahawks-jersey ">big and tall limited germain ifedi 65 seattle seahawks jersey</a><a href="http://www.usigroupholdings.net/NFL_27/baby-legend-courtney-upshaw-91-new-york-jets-jersey ">baby legend courtney upshaw 91 new york jets jersey</a>
mens john tavares 91 toronto maple leafs authentic home jersey http://www.tri-citiesspineinjury.net/NHL_24/mens-john-tavares-91-toronto-maple-leafs-authentic-home-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:17 ق.ظ
<a href="http://www.bottlerocketmarketing.net/NFL_28/womens-game-marquette-king-1-denver-broncos-jersey ">womens game marquette king 1 denver broncos jersey</a><a href="http://www.bottlerocketmarketing.net/NFL_29/kids-proline-jamal-carter-20-denver-broncos-jersey ">kids proline jamal carter 20 denver broncos jersey</a><a href="http://www.bottlerocketmarketing.net/NFL_30/mens-seattle-seahawks-12s-nike-green-color-rush-legend-jersey ">mens seattle seahawks 12s nike green color rush legend jersey</a><a href="http://www.bottlerocketmarketing.net/NHL_21/mens-valeri-nichushkin-43-dallas-stars-replica-jersey ">mens valeri nichushkin 43 dallas stars replica jersey</a>
mens shawn preston jr 12 mississippi state bulldogs jersey http://www.tostaqui.net/NCAAF_33/mens-shawn-preston-jr-12-mississippi-state-bulldogs-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:17 ق.ظ
<a href="http://www.evolvecomm.net/NCAAF_34/womens-popo-aumavae-50-oregon-ducks-jersey ">womens popo aumavae 50 oregon ducks jersey</a><a href="http://www.evolvecomm.net/NCAAF_35/youth-lawrence-ghansah-3-stephen-f-austin-lumberjacks-jersey ">youth lawrence ghansah 3 stephen f austin lumberjacks jersey</a><a href="http://www.evolvecomm.net/NFL_26/mens-proline-josiah-price-87-minnesota-vikings-jersey ">mens proline josiah price 87 minnesota vikings jersey</a><a href="http://www.evolvecomm.net/NFL_27/womens-limited-duke-thomas-26-dallas-cowboys-jersey ">womens limited duke thomas 26 dallas cowboys jersey</a>
youth john ramage new devils breakaway home jersey http://www.mastertilepool.net/NHL_22/youth-john-ramage-new-devils-breakaway-home-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:16 ق.ظ
<a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_1/nike-shoes-for-running ">nike shoes for running</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_10/air-max-animal-print-amazon ">air max animal print amazon</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_11/oreos-jordan-5-oreo-2013 ">oreos jordan 5 oreo 2013</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_12/solar-red-uncaged-ultra-boost ">solar red uncaged ultra boost</a>
mens joey anderson 49 new devils premier jersey http://www.rocket-farms.net/NHL_25/mens-joey-anderson-49-new-devils-premier-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:16 ق.ظ
<a href="http://www.koenigsegglondon.net/Shoes_20/cheap-ua-curry-4-black-orange-basketball-shoes-for-sale ">cheap ua curry 4 black orange basketball shoes for sale</a><a href="http://www.koenigsegglondon.net/Shoes_3/nike-sb-stefan-janoski-max-l-black-green-glow-white-gum-light-brown- ">nike sb stefan janoski max l black green glow white gum light brown </a><a href="http://www.koenigsegglondon.net/Shoes_4/nike-flyknit-lunar-3-suede-women-red-navy ">nike flyknit lunar 3 suede women red navy</a><a href="http://www.koenigsegglondon.net/Shoes_5/nike-free-run-5.0-yellow-pink ">nike free run 5.0 yellow pink</a>
adidas trefoil cap gris http://www.timplista.net/Shoes_3/adidas-trefoil-cap-gris
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:15 ق.ظ
<a href="http://www.american-movers.net/Shoes_20/for-sale-nike-kd-7-fireworks-print-black-white-mint-online-1 ">for sale nike kd 7 fireworks print black white mint online 1</a><a href="http://www.american-movers.net/Shoes_3/air-max-zero-be-true ">air max zero be true</a><a href="http://www.american-movers.net/Shoes_4/nikeid-now-lets-you-customize-the-air-force-1-with-woodland-camo-velcro-woven-patches-highsnobiety ">nikeid now lets you customize the air force 1 with woodland camo velcro woven patches highsnobiety</a><a href="http://www.american-movers.net/Shoes_5/air-jordan-xx-low ">air jordan xx low</a>
big and tall teamcolor jason sanders 95 miami dolphins jersey http://www.perronconstruction.net/NFL_30/big-and-tall-teamcolor-jason-sanders-95-miami-dolphins-jersey
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 10:15 ق.ظ
<a href="http://www.studiopch.net/Shoes_13/nike-air-max-96%2b-evolve-white-obsidian ">nike air max 96+ evolve white obsidian</a><a href="http://www.studiopch.net/Shoes_14/black-colorful-nike-hyperdunk-2017-low-unlimited-new-released-1 ">black colorful nike hyperdunk 2017 low unlimited new released 1</a><a href="http://www.studiopch.net/Shoes_15/jordan-4-eminem-replica ">jordan 4 eminem replica</a><a href="http://www.studiopch.net/Shoes_16/air-jordan-11-low-barons-may-2017 ">air jordan 11 low barons may 2017</a>
youth jack graham wagner seahawks jersey http://www.abetterdealappliance.net/NCAAF_31/youth-jack-graham-wagner-seahawks-jersey
دوشنبه 5 فروردین 1398 02:12 ق.ظ
<a href="http://www.edenspath.net/NHL_22/mens-alex-goligoski-33-arizona-coyotes-authentic-away-jersey ">mens alex goligoski 33 arizona coyotes authentic away jersey</a><a href="http://www.edenspath.net/NHL_23/womens-thomas-greiss-1-new-york-islanders-breakaway-player-jersey ">womens thomas greiss 1 new york islanders breakaway player jersey</a><a href="http://www.edenspath.net/NHL_24/mens-new-york-rangers-adidas-purple-hockey-fights-cancer-practice-jersey ">mens new york rangers adidas purple hockey fights cancer practice jersey</a><a href="http://www.edenspath.net/NHL_25/womens-martin-hanzal-10-dallas-stars-authentic-custom-jersey ">womens martin hanzal 10 dallas stars authentic custom jersey</a>
supra mujeres skytop sequin http://www.loudcloudevents.net/Shoes_2/supra-mujeres-skytop-sequin
دوشنبه 5 فروردین 1398 02:12 ق.ظ
<a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_17/mens-nike-air-max-2017-flyknit-blue ">mens nike air max 2017 flyknit blue</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_18/women-nike-kyrie-irving-2-blue-black-white-shoes ">women nike kyrie irving 2 blue black white shoes</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_19/cheap-air-jordan-retro-3-shoes-cheap-air-jordan-retro-11 ">cheap air jordan retro 3 shoes cheap air jordan retro 11</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_2/adidas-zx-flux-gold-white ">adidas zx flux gold white</a>
nike shox 2016 white green http://www.adamsez.net/Shoes_15/nike-shox-2016-white-green
دوشنبه 5 فروردین 1398 02:11 ق.ظ
<a href="http://www.purposeinstitute.net/Shoes_17/reebok-classic-leather-tdc-black-mirror ">reebok classic leather tdc black mirror</a><a href="http://www.purposeinstitute.net/Shoes_18/iphone-7-plus-depth-effect-sneaker-review ">iphone 7 plus depth effect sneaker review</a><a href="http://www.purposeinstitute.net/Shoes_19/nike-cortez-red-bronze ">nike cortez red bronze</a><a href="http://www.purposeinstitute.net/Shoes_2/nike-shox-turbo-xi ">nike shox turbo xi</a>
tiro 15 training pants mens http://www.astp-proton.net/Shoes_9/tiro-15-training-pants-mens
دوشنبه 5 فروردین 1398 02:11 ق.ظ
<a href="http://www.snowdengroveamphitheater.net/Shoes_1/air-jordan-fire-red-vi ">air jordan fire red vi</a><a href="http://www.snowdengroveamphitheater.net/Shoes_10/nike-air-max-id-2013-size-10.5 ">nike air max id 2013 size 10.5</a><a href="http://www.snowdengroveamphitheater.net/Shoes_11/new-balance-new-balance-420-orange-suede-mesh-trainers ">new balance new balance 420 orange suede mesh trainers</a><a href="http://www.snowdengroveamphitheater.net/Shoes_12/jordan-black-and-red-12-girls ">jordan black and red 12 girls</a>
new colors nov03170 sapphire blue white nike air presto womens http://www.douglasfonteno.net/Shoes_4/new-colors-nov03170-sapphire-blue-white-nike-air-presto-womens
دوشنبه 5 فروردین 1398 02:10 ق.ظ
<a href="http://www.robertoabramowitz.net/MNS_40/jackie-bradley-jr-boston-red-sox-majestic-home-authentic-collection-flex-base-player-jersey-white ">jackie bradley jr boston red sox majestic home authentic collection flex base player jersey white</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NCAAF_31/mens-cody-grace-41-arkansas-state-red-wolves-jersey ">mens cody grace 41 arkansas state red wolves jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NCAAF_32/mens-semisi-fakasiieiki-57-purdue-boilermakers-jersey ">mens semisi fakasiieiki 57 purdue boilermakers jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NCAAF_33/mens-tyler-petite-82-usc-trojans-jersey ">mens tyler petite 82 usc trojans jersey</a>
mens arizona cardinals josh rosen nike cardinal 2018 nfl draft first round pick game jersey http://www.ilmelogranoristorante.net/NFL_30/mens-arizona-cardinals-josh-rosen-nike-cardinal-2018-nfl-draft-first-round-pick-game-jersey
جمعه 17 اسفند 1397 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.cybersquattingmodel.top/24/air-max-classic-yellow ">air max classic yellow</a><a href="http://www.cybersquattingmodel.top/25/nike-air-max-2016-images ">nike air max 2016 images</a><a href="http://www.cybersquattingmodel.top/26/nike-sb-stefan-janoski-mid-warmth-literally-and-figuratively ">nike sb stefan janoski mid warmth literally and figuratively</a><a href="http://www.cybersquattingmodel.top/27/nike-mens-total-shox-black-metallic-silver-white ">nike mens total shox black metallic silver white</a>
nike air max 95 360 release date nike air max 95 360. black soar anthracite 511307 011. ebay marketplace logo http://www.arenalvolcanolodge.com/38/nike-air-max-95-360-release-date-nike-air-max-95-360.-black-soar-anthracite-511307-011.-ebay-marketplace-logo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :