ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی که محرم از راه می رسد، همه دنیا تغییری در خود احساس می کند. محرم ماه اول تقویم هجری قمری است، که براساس حرکت ماه تنظیم میشود. اول هرماه باید هلال ماه را ببینند. لذا تفاوت وهابیون در همین موضوع است: آنها از خودشان روز عید را اعلام می کنند، ولی مسلمانان طبق فرمان قران، باید حتما ماه را ببینند: تا بتوانند روزه بگیرند(فمن شهده فلیصمه) در ماههای محرم و صفر، همچنین ماه مبارک رمضان،(والبته همه روزها) مسلمانان دستور دارند که: به بقیه غذای رایگان بدهند. این عمل ممکن است بخاظر نذر باشد، یا به خاطر انفاق. نذر یعنی اینکه کسی مشکلی در زندگی دارد، از خدا می خواهد که آن را برطرف کند، و قول می دهد اگر برطرف شد، غذای رایگان بدهد. مثل نذری که حضرت علی ع، برای سلامتی امام حسن وامام حسین کردند، و قبول شد.(هل اتی.علی الانسان.) انفاق هم به این معناست که: بطور نرمال 50درصد مردم، زیر خط میانگین درآمد هستند و 50درصد بالای میانگین، و این امر به استعداد ها و توانایی های: بدنی و فکری آنها بستگی دارد. خداوند هم فرموده حالا که من به شماها، فکر برتر یا تن سالمتر داده ام، باید به شکرانه آن، دست فقرا و تنگدستان را بگیرید، تا جامعه حول محور میانگین، به تعادل برسد. در جوامع بدون تعادل، معمولا افراد پردرآمد، کم و افراد کم درآمد، زیاد هستند. لذا منحنی آنها چوله به راست است. برای توجیه آن را با اصل پاراتو مستند می کنند! یعنی می گویند طبیعتا، 80درصد مردم دارای 20درصد ثروت، و 20درصد مردم دارای 80درصد هستند. نظام سرمایه داری برای انتقام بیشتر از مردم، نقطه آغازین آن را انتخاب کرده! زیرا در واحد اول منحنی پاراتو، 99درصد مردم دارای یک درصد ثروت هستند! و یک درصد مردم، دارای 99درصد ثروت جهان. به همین دلیل نهضت 99درصدی، برای انها قابل فهم تر از نهضت اسلامی هست. از منظر حقوق الهی و اسلامی، ممکن است که واقعیت این باشد، ولی حقیقت این نیست! یعنی وضع موجود این است، ولی باید آن را به وضع مطلوب برسانیم. راه کار عملی هم انفاق است! انفاق از نظر ریاضی یعنی: تبدیل منحنی پاراتو به منحنی نرمال! یا تغییر میانگین و کاهش دامنه برای رقع چولگی آن. لذا اگر اقتصاد دولتی را، برمبنای سرمایه داری و اصل پاراتو ببینیم، اقتصاد مردمی یا اقتصاد شیعی و علوی، سعی دارد به منخنی نرمال حول میانگین برسد. یعنی کم درآمد ها و پردرآمد ها،  در اثر اجرای انفاق(شامل صدقه زکات نفقه هبه و ..) به همدیگر نزدیکتر میشوند. تمایز اقتصادمردمی از اقتصاد دولتی، در محرم آنقدر واضح است که مردم، اصلا اقتصاد دولتی را فراموش می کنند! و از دائره ارز و سکه وظلا و: دیگر ابزار های مالی وپولی دولت، دوری می گزینند. که اگر این درمان نبود، بیماری اقتصاد دولتی، همه چیز را نابود می کرد. محرم ماهی است که برای ایرانیان عزیز است: زیرا شیر مردی در این عرصه فداکاری کرد، که نه تنها جان عزیزش را هدیه خداوند کرد، بلکه اسارت فرزندان و: شهادت یاران را پذیرفت تا: خون خدا لقب بگیرد، و خط خدا باقی بماند. اقتصاد علوی، به زبان محرم با مردم حرف می زند و می گوید: طلا و سکه وارز و: عوامل نفوذ دولت ها را کنار بگذارید، و به پیروی از امام حسین ع و فرزندانش، به یاری همدیگر بشتابید. به همین جهت همه مسلمانان که: در امریکا و اروپا و افریقا و اسیا هستند، یا علاقمندان به امام حسین باید: هرچه در توان دارند، برای اطعام و تغذیه دیگران بکوشند. حداقل آن پخش خرما، آش  شله زرد از برنج است. ولی آنهاییکه توانی بیشتری دارند، از گوشت و کباب و ماهی هم نذر کنند، و به مردم بدهند. تا مبادا خانواده ای، تا به حال گوشت نخورده باشد. زیرا شکایت آنها و: آه مظلومیت آنها در نزد خداوند، بهتر شنیده می شود.

Two months free food for everyone

When the Muharram arrives, the whole world feels a change. Muharram is the first month of the Hijri calendar calendar, which is based on the moon movement. First, every month, you should see the crescent of the moon. Therefore, the difference between the Vahabis is on this issue: they declare themselves on the Day of Eid, but according to the command of the Quran, the Muslims must see the moon: to fast (in the months of Muharram and zero, also the holy month of Ramadan (and of course everyone Days) Muslims order: to give the rest free food. This act may be vindicated, or for the sake of charity. Vow means that someone has a problem in life, asking God to fix it, and promises to give him free meals if he is resolved. Like the vows of Imam Ali Hussein Ali for the health of Imam Hassan and Imam Hussein (Expenditure also means that: normally 50% of people are below the average income level and 50% above the average, and this is due to the talents and ability Your body and mind depend on them. God has said that now that I have given you a better thought or a healthier person, you must, thankfully, get the hands of the poor and the poor so that society can reach balance in the middle axis. In societies without balance, there are usually high-income, low-income people and low income people, so their curves are straightforward; they justify it with Paratou's principle! Naturally, 80 percent of people have 20 percent wealth, and 20 percent of the population has 80 percent. The capitalist system chooses the starting point for revenge more than people, because in the first paratoutic curve, 99 percent of people have a percentage of wealth! One percent of the population owns 99 percent of the world's wealth, which is why the 99 percent movement is more understandable to them than the Islamic movement. From the point of view of divine and Islamic rights, this may be true, but this is not the truth: that is the status quo, But we have to put it in a desirable situation. The practical way is to spend! Mathematically, charity means converting the Paratou curve to a normal curve! Or change the average and decrease the range for its skid coding. Therefore, if we look at the state economy, on the basis of capitalism and the principle of Paratou, the popular economy or the Shiite and Alawite economics will try to reach the normal value around the average. That is, low incomes and salaries are closer to each other due to the implementation of the charity (including alms of al-Zakat al-Haybah, etc.). The differentiation of the economic economy from the state economy is so obvious in Muharram that people are forgetting the state economy at all! And from :the currency and coin dials and other government and financial instruments. If this were not the case, the state-owned disease would have destroyed everything. Muharram is a fish that is dear to the Iranians: because the lion sacrificed a man in this field, which not only gave his loved one the gift of the Lord, but also the captivity of the children, and accepted the testimony of the helpers: the name of the blood of God, and the line of God will remain. Alawi's economy speaks to the people in Muharram's language and says: Gold and Coin: Instead, set aside the influence of governments, and rush to each other in accordance with Imam Hussein and his children. Therefore, all Muslims who: In America and Europe, and in Africa and Asia, or those interested in Imam Hossein must: do everything they can to feed and feed others. At the very least, the spread of dates is yellow rice. But those who are more powerful can vow meat and grilled fish and give it to the people. Lest: a family has ever had any meat. Because they complain and: that their oppression in the eyes of God is better heard.

طعام مجانی لمدة شهرین للجمیع

عندما یصل محرم ، یشعر العالم كله بتغییر. محرم هو الشهر الأول من التقویم الهجری ، والذی یعتمد على حركة القمر. أولا ، كل شهر ، یجب أن ترى هلال القمر. الفرق الوهابیین فی هذه المسألة: هم أنفسهم أعلن عید، ولكن المسلمین كما أمرنا القرآن، یجب عرض الشهر: الصیام) فی شهری محرم وصفر، وكذلك شهر رمضان المبارك، (وطبعا كل أیام) ترتیب المسلمین: إعطاء البقیة طعامًا مجانیًا. قد یكون هذا الفعل مبررا ، أو من أجل الإحسان. مثل نذر أن الإمام علی، من أجل رفاه الإمام الحسن والإمام الحسین، وقبلت (یعنی الخیریة أیضا ما یلی: عادة 50 فی المئة، أی أقل من متوسط ​​الدخل هی 50٪ أعلى من المتوسط، وهذه الموهبة والقدرة بواسطة: المادیة والفكریة یعتمد علیها قال الله، والآن لدی لك، والتفكیر أو متفوقة على الناس أكثر صحة، لا بد لی بفضل ذلك، والفقراء والفقراء اتخاذ المتابعة من جمیع أنحاء المتوسط، للوصول إلى توازن المجتمعات. أن أقول، وبطبیعة الحال، و 80٪ من السكان 20٪ من الثروة، و 20 فی المئة من السكان یحمل 80 فی المئة. الرأسمالیة للانتقام أكثر من نقطة الانطلاق، حدده، لأن أول وحدة منحنى باریتو، و 99٪ من الأشخاص الذین لدیهم نسبة الثروة، و واحد فی المئة من السكان، لدیها 99 فی المئة من الثروة العالمیة. هذا هو السبب فی حركة 99٪، لحركة إسلامیة أكثر شمولا جیدا. من وجهة نظر الفقه والإسلامیة، قد یكون من الحقیقة، ولكن الحقیقة لیست هی الوضع الراهن هو، لكن علینا أن نضعها فی وضع مرغوب فیه. الطریقة العملیة هی أن تنفق! ریاضیا یعنی تحویل منحنى باراتو لى منحنى طبیعی! أو قم بتغییر المتوسط ​​وانقاص النطاق لتشفیر انزلاقه. لذلك، إذا كان اقتصاد الدولة على أساس الرأسمالیة ومبدأ باریتو یرى أو اقتصادیة أو الشیعة والعلویین الاقتصاد، فی محاولة للتوصل إلى المتوسط ​​على مدى منحنى طبیعی. وهذا یعنی أن الدخل المنخفض وذات الدخل المرتفع نتیجة لتنفیذ الخیریة (بما فی ذلك الزكاة النفقة التبرع الخیریة، وغیرها) هی أقرب إلى بعضها البعض. إن تمیز الاقتصاد الاقتصادی عن اقتصاد الدولة واضح جداً فی محرم أن الناس ینسون اقتصاد الدولة على الإطلاق! ومن العملات والعملة العملات وغیرها من الأدوات الحكومیة والمالیة. إذا لم یكن الأمر كذلك ، فإن المرض المملوك للدولة كان سیدمر كل شیء. محرم هو شهر للإیرانیین هو: لأن الرجل الحلیب فی الساحة التضحیة، الذی قتل لیس فقط لها هدیة الحبیب من الله، ولكن سبی الأطفال والصحابة شهادة لقبول الله الدم لیحصل على لقب، والبقاء على الله. على أقل تقدیر ، انتشار التمور هو الأرز الأصفر. لكن أولئك الذین هم أكثر قوة یمكنهم أن ینبذوا اللحوم والأسماك المشویة وأن یعطوها للناس. لئلا تعیش عائلة أی لحوم. لأنهم یشتكون و: أن سمعهم فی نظر الله أفضل.

Hər kəs üçün iki aylıq pulsuz yemək

Məhərrəm gəldikdə bütün dünya bir dəyişiklik hiss edir. Məhərrəm ayı hərəkət əsasında müəyyən edilir Hicri təqvim ilk ayıdır. Birincisi, hər ay ayın ayını görməlisiniz. Eid elan özləri, lakin müsəlmanlar Quranda əmr etdiyi kimi, olmalıdır ay baxış: fərq bu məsələdə vahabilər sürətli) Məhərrəm və Səfər, Ramazan müqəddəs ayın ayında (və əlbəttə bütün Günlər) Müsəlmanlar əmri: qalanı pulsuz ərzaq vermək. Bu hərəkət ədalətsiz və ya xeyirxahlıq üçün edilə bilər. . Orta mənfəətin orta yuxarıda 50 faiz aşağı, normal 50 faiz, bu istedad və qabiliyyəti: İmam Əli, yaxşı İmam Həsən və İmam Hüseyn olan və qəbul edildi (Sədəqə da o deməkdir ki, bir əhd kimi by: fiziki və intellektual onlardan asılıdır Allah Mən sizə, mən olmalıdır sayəsində bu, yoxsul və orta ətrafında yoxsul almaq-up, tarazlıq olmaq üçün sağlam insanlar düşünmək və ya üstün İndi, bildirib icmalar.. balans olmadan adətən yüksək gəlirli fiziki şəxslər, kiçik və dar gəlirli insanlar, Buna görə də, onlar sağ curve çəp. yüksəkdir. rəsmiləşdirilir Pareto prinsipi ilə haqq qazandırmaq üçün! sürətli əlbəttə, əhalinin 80% sərvəti 20% var və əhalinin 20 faizi başlanğıc nöqtəsi artıq qisas üçün 80 faiz təşkil edib. Kapitalizm keçirir demək, onu seçin, çünki ilk vahid curve Pareto, sərvət faizi insanların 99%, və əhalinin bir faiz, daha əhatəli İslami hərəkəti üçün 99% hərəkəti, yaxşı. hüquq və İslam baxımından, bu, həqiqət ola bilər niyə ki. qlobal sərvət 99 faiz, lakin həqiqət kvo vəziyyəti deyil, Ancaq bunu arzu olunan vəziyyətə qoymalıyıq. Praktiki yol sərf etməkdir! yəni riyazi xərcləyib: normal curve Pareto curve dönüş! Və ya skid kodlaması üçün ortalama dəyişiklik edin və aralığı azaltın. Bu, aşağı gəlirli və (və s. Zakat xeyriyyə ianə aliment daxil olmaqla) xeyriyyə həyata keçirilm

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 26 بهمن 1397 02:26 ق.ظ
<a href="http://www.thegearist.top/25/rhinestone-air-max-90-air-max-90-ice ">rhinestone air max 90 air max 90 ice</a><a href="http://www.thegearist.top/26/womens-workout-shoes ">womens workout shoes</a><a href="http://www.thegearist.top/27/nike-nike5-lunar-gato-nike5-lunar-gato ">nike nike5 lunar gato nike5 lunar gato</a><a href="http://www.thegearist.top/28/air-jordan-retro-7-golden-moments ">air jordan retro 7 golden moments</a>
feeling blue with this latest maison martin margiela replica sneaker http://www.bodasjerez.top/40/feeling-blue-with-this-latest-maison-martin-margiela-replica-sneaker
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.everyaugustuntilacure.org/201609/womens-nike-lunarglide-7-green-purple ">womens nike lunarglide 7 green purple</a><a href="http://www.everyaugustuntilacure.org/201610/nike-dunk-high-wheat ">nike dunk high wheat</a><a href="http://www.everyaugustuntilacure.org/201611/nike-free-huarache-on-feet ">nike free huarache on feet</a><a href="http://www.everyaugustuntilacure.org/201612/nike-kobe-9-low-womens-black-blue ">nike kobe 9 low womens black blue</a>
nike air max for kid http://www.vadnaisplumbing.com/2/nike-air-max-for-kid
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.nofeardentalprogram.top/14/nike-air-max-2015-tailwind ">nike air max 2015 tailwind</a><a href="http://www.nofeardentalprogram.top/15/lions-air-max-90 ">lions air max 90</a><a href="http://www.nofeardentalprogram.top/16/nike-free-cmtr-black ">nike free cmtr black</a><a href="http://www.nofeardentalprogram.top/17/air-jordan-retro-hornets-white-purple-turquoise-blue-for-sale ">air jordan retro hornets white purple turquoise blue for sale</a>
nike lunarglide 7 womens grey white http://www.casa-ayala.com/201509/nike-lunarglide-7-womens-grey-white
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.mmostats.com/7/nike-roshe-leopard-print ">nike roshe leopard print</a><a href="http://www.mmostats.com/8/nike-roshe-run-gold-trophy-collection ">nike roshe run gold trophy collection</a><a href="http://www.mmostats.com/9/air-jordan-shoes-2010 ">air jordan shoes 2010</a><a href="http://www.mobile-development-companies.com/1/jordan-13-ebay-uk ">jordan 13 ebay uk</a>
100% authentic nike air max http://www.lahuerta41.top/8/100%25-authentic-nike-air-max
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.alignmentcapital.net/31/2007-nike-air-jordan-black ">2007 nike air jordan black</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/32/air-jordan-spizike-burst-pattern-mid-black-red-white ">air jordan spizike burst pattern mid black red white</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/33/air-jordan-xxiii-for-sale ">air jordan xxiii for sale</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/34/nike-dunk-sky-high-blue-constructed-in-a-stylish-avatar-grey-this-dunk-sky-hi-keeps-things-simple-and-savvy.-the-antique-whi ">nike dunk sky high blue constructed in a stylish avatar grey this dunk sky hi keeps things simple and savvy. the antique whi</a>
stussy x bape survival of the fittest london release http://www.crestviewwest.com/33/stussy-x-bape-survival-of-the-fittest-london-release
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.hushmediahost.com/18/french-blue-jordan-12 ">french blue jordan 12</a><a href="http://www.hushmediahost.com/19/reebok-insta-pump-fury-purple-rain-new-images ">reebok insta pump fury purple rain new images</a><a href="http://www.hushmediahost.com/2/pinnacle-6s-release-date ">pinnacle 6s release date</a><a href="http://www.hushmediahost.com/20/nike-blazer-purple-green ">nike blazer purple green</a>
maroon nike roshe run womens http://www.glassfrogmarketing.top/8/maroon-nike-roshe-run-womens
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.france-loiret.top/24/air-jordan-retro-13-playoffs-for-sale ">air jordan retro 13 playoffs for sale</a><a href="http://www.france-loiret.top/25/jordans-limited-edition-2014 ">jordans limited edition 2014</a><a href="http://www.france-loiret.top/26/2015-kids-jordans ">2015 kids jordans</a><a href="http://www.france-loiret.top/27/nike-sf-af1-mid-hazel-review-on-feet ">nike sf af1 mid hazel review on feet</a>
air jordan horizon gold green http://www.clickrightconsult.top/36/air-jordan-horizon-gold-green
جمعه 26 بهمن 1397 02:25 ق.ظ
<a href="http://www.machineshell.net/29/nike-free-og-breeze-yellow-trainers ">nike free og breeze yellow trainers</a><a href="http://www.machineshell.net/3/nike-air-max-90-womens-maroon-bling-womens-nike-air-max-90-running-essential-customized-w-clear-swarovski-crystal-rhinestone-eleme ">nike air max 90 womens maroon bling womens nike air max 90 running essential customized w clear swarovski crystal rhinestone eleme</a><a href="http://www.machineshell.net/30/dallas-cowboys-air-max-2013-air-max-2013-black ">dallas cowboys air max 2013 air max 2013 black</a><a href="http://www.machineshell.net/31/asics-onitsuka-tiger-mexico-66-red-green ">asics onitsuka tiger mexico 66 red green</a>
nike dunk sb what the dunk info http://www.ersincanada.top/36/nike-dunk-sb-what-the-dunk-info
جمعه 26 بهمن 1397 02:24 ق.ظ
<a href="http://www.timelessavenue.com/18/kobe-bryant-nike-vertrag ">kobe bryant nike vertrag</a><a href="http://www.timelessavenue.com/19/fresh-jordan-11 ">fresh jordan 11</a><a href="http://www.timelessavenue.com/2/nike-free-3.0-flyknit-gray ">nike free 3.0 flyknit gray</a><a href="http://www.timelessavenue.com/20/organ-ducks-jordans ">organ ducks jordans</a>
mens salomon gcs athletic trail red yellow http://www.tutoringinpetaluma.com/15/mens-salomon-gcs-athletic-trail-red-yellow
جمعه 28 دی 1397 05:58 ب.ظ
<a href="http://www.magnificentlifecoaching.top/4/ultra-boost-vs-pure-boost ">ultra boost vs pure boost</a><a href="http://www.magnificentlifecoaching.top/40/nike-internationalist-vortex-nike-internationalist-2014-retro ">nike internationalist vortex nike internationalist 2014 retro</a><a href="http://www.magnificentlifecoaching.top/5/mens-adidas-originals-camouflage-windbreaker-jacket ">mens adidas originals camouflage windbreaker jacket</a><a href="http://www.magnificentlifecoaching.top/6/lazy-carving-owns-death-nike-air-max-90 ">lazy carving owns death nike air max 90</a>
jordan chaussure http://www.adventurebayhall.top/38/jordan-chaussure
چهارشنبه 2 آبان 1397 07:30 ق.ظ
<a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/39/air-jordan-xiv-pe ">air jordan xiv pe</a><a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/4/nike-free-inneva-woven-mens-shoe ">nike free inneva woven mens shoe</a><a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/40/boston-celtics-jacket-vintage ">boston celtics jacket vintage</a><a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/5/cheap-nike-kobe-10-x-all-star-black-multi-color-volt-on-sale-2 ">cheap nike kobe 10 x all star black multi color volt on sale 2</a>
jordan 9 black and gold http://www.avantegardegeneraltradingllc.net/28/jordan-9-black-and-gold
چهارشنبه 2 آبان 1397 07:30 ق.ظ
<a href="http://www.sadhakaspace.club/39/air-jordan-horizon-white-mint-green ">air jordan horizon white mint green</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/4/supra-skytop-ii-for-spring-2010-available-on-january-13 ">supra skytop ii for spring 2010 available on january 13</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/40/adidas-originals-nmd-r1-runner ">adidas originals nmd r1 runner</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/5/nike-zoom-rookie-lwp-atlantic-blue ">nike zoom rookie lwp atlantic blue</a>
nike kyrie 1 on sale http://www.omnilush.net/12/nike-kyrie-1-on-sale
چهارشنبه 2 آبان 1397 07:29 ق.ظ
<a href="http://www.mylifemymission.club/17/nike-lunarglide-5-grey-nike-mens-lunarglide-5-black-white-dark-grey-running-shoes-10-uk-india-45-eu-11-us-buy-online-at ">nike lunarglide 5 grey nike mens lunarglide 5 black white dark grey running shoes 10 uk india 45 eu 11 us buy online at</a><a href="http://www.mylifemymission.club/18/nike-air-max-hyperfuse-uk ">nike air max hyperfuse uk</a><a href="http://www.mylifemymission.club/19/virgil-abloh-off-white-x-nike-air-force-1 ">virgil abloh off white x nike air force 1</a><a href="http://www.mylifemymission.club/2/nike-shox-deliver-blue-china-aliexpress-wholesale-cheap-high-quality-2017-nike-shox-deliver-men-deep-blue-white-8367 ">nike shox deliver blue china aliexpress wholesale cheap high quality 2017 nike shox deliver men deep blue white 8367</a>
air max hyperfuse white us shop http://www.rosspelton.club/6/air-max-hyperfuse-white-us-shop
چهارشنبه 2 آبان 1397 07:28 ق.ظ
<a href="http://www.allsaintswichitafalls.net/13/nike-air-force-1-le-black-varsity-red ">nike air force 1 le black varsity red</a><a href="http://www.allsaintswichitafalls.net/14/nike-sb-team-edition-elephant-print ">nike sb team edition elephant print</a><a href="http://www.allsaintswichitafalls.net/15/air-max-mens-jordan ">air max mens jordan</a><a href="http://www.allsaintswichitafalls.net/16/chaussures-homme-running-trail-asics-gel-quantum-360-knit-noir ">chaussures homme running trail asics gel quantum 360 knit noir</a>
jordan b. fly white wolf greypure platinum http://www.nyproduction.net/5/jordan-b.-fly-white-wolf-greypure-platinum
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:21 ق.ظ
<a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/17/umbro-velocita-presentation-case ">umbro velocita presentation case</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/18/nike-roshe-hyperfuse-world-cup ">nike roshe hyperfuse world cup</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/19/nike-max-air-backpack ">nike max air backpack</a><a href="http://www.synergyphysicaltherapy.club/2/2014-air-max-90-hyperfuse-christmas-nike-air-max-90-hyperfuse-for-sale ">2014 air max 90 hyperfuse christmas nike air max 90 hyperfuse for sale</a>
[url=http://www.sunraywindowcleaning.club/34/authentic-jordan-shoes-for-sale]authentic jordan shoes for sale[/url]
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:19 ق.ظ
<a href="http://www.cardconnections.net/35/carsons-gift-card-balance ">carsons gift card balance</a><a href="http://www.cardconnections.net/36/air-jordan-boutique-in-malaysia ">air jordan boutique in malaysia</a><a href="http://www.cardconnections.net/37/adidas-shoes-for-cheap ">adidas shoes for cheap</a><a href="http://www.cardconnections.net/38/shop-nike-lebron-11-kings-ring-black-yellow-red-maple-online ">shop nike lebron 11 kings ring black yellow red maple online</a>
[url=http://www.pickupchicks.club/26/air-jordan-force-5-buy-size-9-force-5-software]air jordan force 5 buy size 9 force 5 software[/url]
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:19 ق.ظ
<a href="http://www.nextstep1.club/39/nike-air-max-90-2013-hyperfuse ">nike air max 90 2013 hyperfuse</a><a href="http://www.nextstep1.club/4/air-jordan-retro-13-purple-black ">air jordan retro 13 purple black</a><a href="http://www.nextstep1.club/40/nike-air-max-thea-iron-storm ">nike air max thea iron storm</a><a href="http://www.nextstep1.club/5/mens-nike-air-max-zero-blue-green ">mens nike air max zero blue green</a>
[url=http://www.truthconnection.club/39/nike-air-max-tn-womens-red]nike air max tn womens red[/url]
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:19 ق.ظ
<a href="http://www.nextstep1.club/24/nike-lunar-gato-laranja-nike-lunar-gato-futsal ">nike lunar gato laranja nike lunar gato futsal</a><a href="http://www.nextstep1.club/25/college-sports-stores ">college sports stores</a><a href="http://www.nextstep1.club/26/size-13-cheap-women-jordans-for-sale ">size 13 cheap women jordans for sale</a><a href="http://www.nextstep1.club/27/nike-womens-air-max-all-white ">nike womens air max all white</a>
[url=http://www.1035fulton.net/28/nike-roshe-camo-green-us-nike-roshe-run-camo-green-white-trainers-nk380]nike roshe camo green us nike roshe run camo green white trainers nk380[/url]
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:18 ق.ظ
<a href="http://www.doityourselfpatiocovers.club/20/nike-free-flyknit-chukka-women ">nike free flyknit chukka women</a><a href="http://www.doityourselfpatiocovers.club/21/cheap-air-jordan-countdown-package ">cheap air jordan countdown package</a><a href="http://www.doityourselfpatiocovers.club/22/brad-hall-nike-kobe-10-review ">brad hall nike kobe 10 review</a><a href="http://www.doityourselfpatiocovers.club/23/nike-free-flyknit-5.0-white-grey ">nike free flyknit 5.0 white grey</a>
[url=http://www.foodtable.club/14/nike-shox-black-and-lime-green]nike shox black and lime green[/url]
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:54 ق.ظ
<a href="http://www.josubufilms.com/31/air-13-jordan-retro ">air 13 jordan retro</a><a href="http://www.josubufilms.com/32/2013-nike-air-max-90-red-and-black ">2013 nike air max 90 red and black</a><a href="http://www.josubufilms.com/33/nike-air-foamposite-one-metallic-camo-sneakerfits ">nike air foamposite one metallic camo sneakerfits</a><a href="http://www.josubufilms.com/34/toneo-first.-category-nike-tags-nike-air-max-97 ">toneo first. category nike tags nike air max 97</a>
womens nike air rejuven8 mule red green http://www.askmichaelkowalski.com/8/womens-nike-air-rejuven8-mule-red-green
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:54 ق.ظ
<a href="http://www.wordsupcommunications.com/13/nike-lunarglide-6-silver ">nike lunarglide 6 silver</a><a href="http://www.wordsupcommunications.com/14/nike-china-beijing-air-max-shop-beijing-weather ">nike china beijing air max shop beijing weather</a><a href="http://www.wordsupcommunications.com/15/mens-retro-12-jordans-for-sale ">mens retro 12 jordans for sale</a><a href="http://www.wordsupcommunications.com/16/2017-air-jordan-31-xxx1-low-georgetown-cheap-sale-1 ">2017 air jordan 31 xxx1 low georgetown cheap sale 1</a>
womens air jordan 11 wine http://www.columbusmarriage.com/27/womens-air-jordan-11-wine
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:54 ق.ظ
<a href="http://www.blogandbla.com/17/girls-nike-kobe-a.d.-black-red ">girls nike kobe a.d. black red</a><a href="http://www.blogandbla.com/18/adidas-neo-suede-purple-silver ">adidas neo suede purple silver</a><a href="http://www.blogandbla.com/19/nike-air-max-1-90-prm-grey-nubuck-pack ">nike air max 1 90 prm grey nubuck pack</a><a href="http://www.blogandbla.com/2/ua-micro-g-torch-grey-pink ">ua micro g torch grey pink</a>
nike free women white http://www.preventbullyingtulsa.com/39/nike-free-women-white
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:54 ق.ظ
<a href="http://www.atreyaayurvedaresort.com/1/air-jordan-13-retro-all-white ">air jordan 13 retro all white</a><a href="http://www.atreyaayurvedaresort.com/10/nike-wmns-air-max-thea-ultra-modern ">nike wmns air max thea ultra modern</a><a href="http://www.atreyaayurvedaresort.com/11/grey-and-white-jordan-11 ">grey and white jordan 11</a><a href="http://www.atreyaayurvedaresort.com/12/meilleur-achats-chaussures-air-foamposite-one-haze-noir-violet ">meilleur achats chaussures air foamposite one haze noir violet</a>
adidas energy boost 2 womens http://www.crittersinteractive.com/7/adidas-energy-boost-2-womens
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:53 ق.ظ
<a href="http://www.crossroadssm.com/35/roshe-runs-women-amazon-uk-2013-air-max-navy-blue ">roshe runs women amazon uk 2013 air max navy blue</a><a href="http://www.crossroadssm.com/36/nike-kobe-10-amazon ">nike kobe 10 amazon</a><a href="http://www.crossroadssm.com/37/nike-sb-stefan-janoski-max-mid-baroque-brown ">nike sb stefan janoski max mid baroque brown</a><a href="http://www.crossroadssm.com/38/men-air-jordan-shoes ">men air jordan shoes</a>
nike air max toddlers boots http://www.spaidisseny.com/3/nike-air-max-toddlers-boots
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :